WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Houding top V, netwerken: diversen

 15 feb.2013

Het netwerk van de oligarchie bestaat niet uit een enkel homogeen geheel, maar is onder te verdelen in diverse netwerken van diverse signatuur, al naar gelang het betreffende onderdeel van de maatschappij. In de top van het bedrijfsleven is het netwerk van de studentencorpora erg sterk, net als in de juristerij uitleg of detail . En in deze en veel andere netwerken zijn er de vader-op-zoon en andere familiaire relaties, ook bekend van het rode en blauwe boekje van adel en patriciërsgeslachten uitleg of detail (Wikipedia) .
    Het is moeilijk om aan informatie over die netwerken te komen. de leden zijn bijzonder voorzichtig met informatie erover, en als iemand wel naar buiten treedt, wordt hij er meestal snel uitgewerkt. Het mechanisme om de zaak gesloten te houden. Vandaar dat de redactie relatief weinig bronnen over dit onderwerp heeft kunnen verzamelen. Maar de weinige die er zijn, zijn duidelijk genoeg,en er stijgt een walgelijke stank van incompetentie en corruptie uit op. Een groot deel van het wanbestuur van Nederland is terug te voeren tot dit soort netwerken.
    Overigens is dit andere landen over het algemeen nog veel erger. Maar hier praten we over en zaak die aan het voorfront ligt van de strijd voor vooruitgang en beschaving.
    Het eerste voorbeeld is een gemiddeld geval:


Uit: De Volkskrant, 21-10-2006, door Peter Brusse

Verloren zoon

Willem Jan van Vollenhoven was een echte Rotterdammer. Commercieel directeur van de Havenbank én jongerenwerker.


Willem Jan van Vollenhoven, op 12 september op 71-jarige leeftijd overleden, was bankier, drummer, broer van Pieter die hem Schimmel noemde; en was met hart en ziel betrokken bij het wel en wee van Rotterdam en de Rotterdamse havens. Hij was een heer van stand, tiptop gekleed, groot, joviaal en recht voor zijn raap. Hij adviseerde het havenbedrijf, was een drijvende kracht van exclusieve zakenclubs als de WTC- en Marineclub, en genoot ervan om in weekenden te werken met jongens en meisjes die het moeilijk hadden, ‘lekker met de poten in de blubber’.   ...
    Hij werd in Schiedam geboren. Zijn vader had een bedrijf dat dekzeilen voor schepen, zonneschermen en vlaggen maakte. ...
    ...  Hij werd commercieel directeur van de HBU, de ‘havenbank’.
    Hij had gevonden wat hij zocht.
    Hij kende iedereen, was de ideale matchmaker die mensen en bedrijven samenbracht, ontving vele erepenningen onder meer van de Stad Rotterdam, bevorderde de Nederlands-Belgische handelsbelangen, werd lid van de (van oorsprong Belgische) Orde van de Prins, ter bevordering van de Nederlandse taal en cultuur en van het Bataafs Genootschap voor proefondervindelijke wijsbegeerte. ...
 

Red.:   Geen slecht mens, maar let op de kansen die hij krijgt - kansen die anderen, van buiten het netwerk en waaronder dus mensen die beter geschikt zijn, dus ontzegd wordt.
    Een zaak die al vele jaren speelt is die van Chipshol. Vastgoedonerner Poot had grond in eigendom rond Schiphol, aanvankelijk samen met een partner. Schiphol heeft de partner onder druk gezet, en die partner had vrienden in de juristerij, waaronder de onder genoemden Hans Westenberg, rechter in Haarlem en later Den Haag, en Pieter Kalbfleisch, destijds hoofd van de rechtbank in Haarlem, en later diverse andere prominente banen:


Uit: De Volkskrant, 25-10-2012, van verslaggeefster Elsbeth Stoker

'Die man zat altijd bij ons te eten'

Een unieke rechtszaak: twee oud-rechters staan terecht voor meineed in de Chipshol-zaak. Hadden ze een speciale band of waren het alleen goede collega's?


'Dat is absoluut niet waar', klinkt het woensdag door de Utrechtse rechtszaal. Aan het woord is de ex-vrouw van Pieter Kalbfleisch. Althans, op band. Op de opname is te horen hoe ze door de rijksrecherche wordt ondervraagd. 'Kalbfleisch en Westenberg zeggen dat ze in die tijd maar één keer bij elkaar over de vloer zijn geweest', zegt de rechercheur.
    'Ja, dat las ik ook in de krant. Ik dacht: hoe kan dat nou? Die man zat altijd bij ons te eten. Ik begrijp niet dat ze daarover liegen', antwoordt de vrouw die in de jaren tachtig getrouwd was met de voormalige NMA-topman. Kalbfleisch en Westenberg werkten toen bij de Haarlemse rechtbank, vertelt ze. Ze zaten in een groep rechters die elkaar 'vaak' trof op etentjes en borrels. 'Dan belde Pieter me op, en vroeg hij: mag Hans komen eten? En dan kwam Hans eten.'
    De vrouw hoort de opname stilletjes aan. Verderop zit haar ex-man. Ook hij zwijgt. Ze hebben al jaren geen contact meer. Met zijn oud-collega Hans Westenberg is Kalbfleisch verdachte in een unieke rechtszaak. Nooit eerder stonden twee oud-rechters terecht voor meineed. Ze zouden in de Chipshol-zaak onder ede gelogen hebben over hun 'speciale vriendschap'. Hoe triviaal dit ook lijkt, het is een doodzonde voor een rechter, wiens kernwaarde integriteit is.   ...


Red.:    Natuurlijk volgde voor de rechtbank vrijspraak, want het zijn beroepsvrienden (het gebruikte "er is maar één getuige" is natuurlijk een leugen - in het Lockerbie-proces was er ook maar één getuige en toch volgde er een veroordeling.
    Aanstichter Jan Poot heeft ruime ervaring met het netwerk:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2012, door Elsbeth Stoker

Profiel | Jan Poot van de Chipsholzaak

'Het werd een strijd tegen de macht'

Vandaag en morgen staan twee oud-rechters terecht wegens meineed in de Chipsholzaak. De grote aanjager achter dit proces, Jan Poot, heeft weinig vertrouwen in deze rechtszaak. Hij blijft weg.


Een 'hoogtepunt' in de Chipsholaffaire zou het vandaag en morgen moeten worden. Maar Jan Poot (88) haalt er zijn schouders over op. Hij heeft weinig vertrouwen in de uitkomst van deze unieke rechtszaak waarin twee voormalige rechters terecht staan wegens meineed.
    Sterker nog: hij - de grote aanjager achter dit proces - is vandaag niet te vinden in de Utrechtse rechtszaal waar twee oud-rechters zich moeten verantwoorden over de leugens waarvan ze worden beticht. Het liefst zou hij vandaag een balletje slaan in de Zwitserse bergen, op zijn golfclub die gelegen is in de Sound of Music-achtige omgeving van zijn woonplaats Crans Montana. 'Dat doe ik liever dan dat ik in de rechtszaal ben. Bovendien vind ik de rechters die de zaak behandelen slecht', zegt de kranige oude man een week voor aanvang van het proces.
    Niet dat de uitkomst Jan Poot niks interesseert. Het zijn immers niet de minsten die hij vandaag in het beklaagdenbankje heeft gekregen. Oud-rechter Pieter Kalbfleisch was tot vorig jaar topman van mededingingsautoriteit NMA. En Hans Westenberg was tot 2009 vicepresident van de Haagse rechtbank. Maar voor Poot is het proces van vandaag slechts een stap in zijn al twintig jaar durende strijd tegen Schiphol, de rechterlijke macht en de overheid.    ...


Red.:   Allemaal één pot nat. Als er échte belangen in het spel zijn. Ook de overheid is tot de nok toe gevuld met dit soort lieden. Google maar eens op de naam "Joris Demmink".
    Hier volgt de kern van nog een soort netwerk:


Uit: De Volkskrant, 06-09-2012.

Nieuwe voorzitter is ook slapend lid D66

De Sociaal-Economische Raad komt opnieuw onder leiding van een 'slapend' D66-lid. Net als de vandaag afzwaaiende Alexander Rinnooy Kan blijkt ook de nieuwe SER-voorzitter, de 47-jarige Wiebe Draijer, lid van D66, zij het niet actief. Draijer is nu directeur van adviesbureau McKinsey. ...


Red.:   Dat netwerk zijnde dat van de adviesbureaus, met op kop McKinsey. Om daar binnen te komen moet je al lid zijn van het netwerk, of de combinatie van bijzonder getalenteerd en ambitieus en grotendeels gewetenloos. Dan krijg je de rol van nuttige "soldaat". Erbij horen is wat anders.
    Ook essentieel voor het functioneren van het netwerk is wat er gebeurt als je uit de school klapt:


Uit: De Volkskrant, 05-09-2012, rubriek De Kwestie, door Peter de Waard

Waar is het orakel van Nyfer?

Ooit was Eduard Bomhoff de luis in de pels van het Centraal Planbureau (CPB). Hij was toen hoogleraar economie aan de Business University in Breukelen en de bekendste econoom van Nederland.
    In 1995 richtte hij zijn eigen glazen bol op - het Nyenrode Forum for Economic Research (Nyfer) ...
    Uit puur opportunisme stapte hij in 2002 over van de PvdA naar de LPF, zodat hij minister en vicepremier kon worden in Balkenende I. ...Na 87 dagen was het kabinet al gevallen.
    Eduard Bomhoff nam wraak door uit de school te klappen over de vergaderingen van de ministerraad en vereffende ook nog een oude rekening met het CPB door te onthullen dat toenmalig directeur Henk Don op verzoek van minister Hans Hoogervorst bereid zou zijn geweest het begrotingstekort voor 2003 wat gunstiger uit te laten vallen. 'Het CPB is niet ongevoelig voor politieke druk', laakte hij de zogenoemde onafhankelijkheid van de overheidsinstantie.
    Bomhoff was meteen persona non grata. Een hoogleraarsstoel in Leiden kreeg hij niet en vervolgens werd hij via Dubai verbannen naar een universiteit in Kuala Lumpur. ...


Red.:   Hij kom je dus wél aan die baantjes? Door niet uit de school te klappen. Daarom is dit netwerk ook zo gesloten wat betreft informatie.
    In het netwerk zijn ook relatief onschuldige baantjes te vergeven,m voor geval je nuttig bent geweest voor de oligarchie. Zo werd oud-PvdA-premier Kok, die van harte heeft meegedaan aan de neoliberalisering van Nederland, beloond met diverse commissariaten. Hier nog zo'n geval:


Uit: De Volkskrant, 15-11-2012.

Agnes Jongerius aan de slag bij universiteit

Agnes Jongerius, oud-voorzitter van de vakcentrale FNV, heeft een nieuwe baan. Ze wordt parttime-onderzoeker en docent aan de Universiteit van Utrecht. ... Jongerius stapte deze zomer op in een poging een einde te maken aan een machtsstrijd binnen de FNV, waar ze 25 jaar heeft gewerkt. ...


Red.:   Dat vertrek was het gevolg van een overeenkomst die Jongerius gesloten met de werknemers, na ene jaar van intensief overleg en vermoedelijk als gevolg van het Stockholm-syndroom, om de pensioenen te verslechteren, waarbij onder andere de pensioenverplichtingen van de werknemers sterk verminderd zouden worden. De leden van de FNV kwamen in opstand, en de positie van Jongerius werd snel onhoudbaar. De baan aan een universiteit is de beloning van de oligarchie voor haar inzet.
    Een ander aspect van het netwerk is dat men elkaar dekt. Hier een zeldzaam geval dat dit soort zaken expliciet te sprake wordt gebracht:


Uit: De Volkskrant, 24-08-2012, rubriek De Kwestie, door Peter de Waard   

Is Nederland te coulant bij fraude?

Tussentitel: In Groot-Brittannië en de VS worden fraudeurs zwaar bestraft, in Nederland wordt fraude met de mantel der liefde bedekt.

Dirk Scheringa opende woensdag in Amstelveen de expositie Visualisatie van een miljard. Met een miljard stippen op 700 vierkante meter is getracht duidelijk te maken hoeveel een miljard is. 'Ik heb jaren met miljarden gewerkt, nu wil ik weleens weten hoe dat eruit ziet', zei de voormalige bankier.    ...
    'Televisieboef' Harry Mens schikte in mei een aanklacht van justitie. Hij zou een nepfactuur van 1,5 miljoen euro hebben gezonden in de Klimop-zaak. Een presentator van het BBC-programma Rogue Traders kreeg onlangs drie maanden gevangenisstraf, nadat hij voor 30 duizend euro had gefraudeerd.    ...


Red.:   Eén van de weinig positieve aspecten aan het Amerikaanse systeem is dat men fraudeurs eerder aanpakt:

  In de boekhoudfraudezaak bij energiebedrijf Enron werden zware gevangenisstraffen uitgesproken, waaronder 24 jaar voor topbestuurder Jeffrey Skilling.  ...
    Oplichter Bernhard Madoff werd veroordeeld tot 150 jaar cel. In de grootste fraudezaak in de Nederlandse geschiedenis - de Klimop-affaire - was de zwaarste straf 4 jaar.
    Voormalig topman Rajat Gupta van McKinsey wacht een gevangenisstraf van 25 jaar wegens het doorspelen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie aan bevriende handelaren, die daarmee hun slag sloegen op de beurs. Eerder zijn in deze zaak mensen veroordeeld tot 12, 11 en 9 jaar cel.

Vergeleken waarmee Nederland bijzonder coulant is:
  In de boekhoudfraudezaak bij energiebedrijf Enron werden zware gevangenisstraffen uitgesproken, ... De bestuurders van Ahold kwamen ervanaf met boetes en voorwaardelijke straffen.
    ... De roep om hoge straffen voor moord en seksueel misbruik klinkt hier zo mogelijk nog luider dan in de VS of Groot-Brittannië, maar als het gaat om witteboordencriminaliteit, is Nederland nog altijd zeer coulant.    ...
    ... Misbruik van voorkennis komt ook in Nederland voor. In tien gevallen (onder meer Kempen, Flexovit, Norit, Content, Him Furness) zijn vooral taakstraffen uitgesproken. De hoogste straf ooit was vier maanden cel.
    Economische misdrijven zijn niet alleen moeilijk op te sporen, maar nog moeilijker te bewijzen, zodat de afschrikkende werking vooral van de strafmaat zou moeten uitgaan. Die is in Nederland laag. In 2005 constateerde Marijke Vos, voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die de bouwfraude onderzocht, dat in Nederland 'een sjoemelende directeur ervanaf komt met een lage boete'. Daar is weinig aan veranderd. Nederland is het ware paradijs voor zakkenvullers.

En dat alles is een gevolg van de de in Nederland veel te nauwe netwerken.
    Een bijzonder opvallend geval, dat niet verder kwam dan een klein bericht op de economie-pagina's


Uit: De Volkskrant, 08-02-2013, van verslaggever Tjerk Gualthérie van Weezel

Risicomanager SNS moet nieuwe Vestia-fiasco's gaan voorkomen

Een opmerkelijke transfer in de financiële wereld deze week: Eduard Backx begon maandag aan zijn eerste werkdag als risicomanager bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
    Opmerkelijk, omdat Backx in zijn vorige functie de risico's beheerde bij SNS, de bank die wegens een te riskante vastgoedportefeuille vorige week genationaliseerd moest worden. Een oud-manager van die bank lijkt niet direct de ideale kandidaat om de risico's van 400 woningcorporaties in handen te geven.
    Des te opmerkelijker dat juist het WSW daar toch voor kiest. Het fonds, dat beslist of woningcorporaties met garantie van de staat kunnen lenen, raakte vorig jaar zelf in opspraak wegens slecht risicobeheer, toen woningcorporatie Vestia doldriest gespeculeerd bleek te hebben met derivaten en op het randje van de afgrond balanceerde. Pas nadat de staat en corporaties 2 miljard euro op tafel hadden gelegd was Vestia weer zeker van voortbestaan. Het WSW wordt dat fiasco zwaar aangerekend. Zij had zicht op de derivatenportefeuille maar overzag de risico's blijkbaar niet goed.    ...


Red.:   Aan het einde van het artikel volgt de verklaring:

      'Juist omdat we ons risicobeheer versterken, waren wij op zoek naar nieuwe deskundige mensen', zegt WSW-directeur Erik Terheggen. ...
    Op vastgoedblogs wordt intussen gesuggereerd dat oud-SNS'er Jaco Reijrink Backx bij het WSW naar binnen getakeld zou hebben. Reijrink, nu commissaris bij het WSW, was tot 2005 lid van de raad van bestuur van Bouwfonds. 'Op die geruchten ga ik niet in', zegt Terheggen desgevraagd.

En reken maar dat het waar is, zie Netwerken, case-study uitleg of detail .
    Een nieuwe tak aan het netwerk gedocumenteerd:


Uit: De Volkskrant, 19-02-2013, van verslaggever Wilco Dekker

Oudeman van AkzoNobel naar universiteit

Marjan Oudeman wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht. Ze is de opvolger van Yvonne van Rooy. De 54-jarige topmanager van Akzo Nobel ...
    Het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven loopt met de overstap van Oudeman terug. De bestuursvoorzitter van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Pauline van der Meer Mohr, ging haar voor. Zij was topmanager bij ABN Amro voordat ze in 2009 vertrok naar de Rotterdamse universiteit.


Red.:   De EUR is al een oligarchisch rovershol gevuld met multiculturalisten (Willem Schinkel), cultuurverraders (Maria Grever), vijfde-colonnisten (Tariq Ramadan - inmiddels verdreven), en verder (vrijwel) alleen neoliberalen (Bas Jacobs), en hetzelfde zal met de Universiteit Utrecht gebeuren, voor zover het niet al zo is.
    Nog een sector:


Uit: De Volkskrant, 27-02-2013, van verslaggever Wilco Dekker

Topambtenaar van EZ wordt nieuwe voorman van de bankenlobby
 
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gaat haar haperende lobby opnieuw in de markt zetten. Topambtenaar Chris Buijink van Economische Zaken wordt per 1 juni de nieuwe voorzitter van de branchevereniging. Hij is de opvolger van Boele Staal, die ruim zes jaar het gezicht was van de veel bekritiseerde sector. ...


Red.:   En je kan er zeker van zijn ook al hoogste ambtenaar deze meneer al lobbyist voor de banken was. Anders zat de Nederlandse burger nu niet met twee failliete banken en tientallen miljarden verlies in zijn maag gesplitst. Die Buijink gaat zijn beloning ophalen.
    Weer wat zetelwisselingen:


De Volkskrant, 20-04-2013,

Gunning en Schnabel in SER benoemd

Louise Gunning en Paul Schnabel zijn benoemd als respectievelijk kroonlid en plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER), een belangrijk adviesorgaan van de regering. Gunning (1951) is voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Schnabel (1948) was directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.


Red.:   En die Schnabel is ook hartstikke politiek-correct.
    Natuurlijk is dit overal hetzelfde:


Uit: De Volkskrant, 31-05-2013, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Belastingbaas naar multinational

De voormalige Britse belastingbaas die ervan beticht is veel te lief te zijn geweest voor multinationals gaat bij Deloitte werken. Hoewel het bedrijf heeft benadrukt dat Dave Hartnett geen Britse bedrijven zal adviseren, heeft deze aanstelling voor commotie gezorgd. Het benadrukt de warme banden die de Britse overheid onderhoudt met topondernemingen, in het bijzonder de grote vier consultancykantoren.
    Hartnett is uitgegroeid tot het gezicht van de klantvriendelijke houding waar het gaat om het belasten van topondernemingen als Vodafone, Starbucks en Goldman Sachs. Een jaar geleden nam deze 58-jarige architect van sweetheart deals afscheid van Hare Majesteits belastinginners. Eerder dit jaar trok HSBC hem aan om verdere witwaspraktijken te voorkomen. Nu gaat Hartnett, namens Deloitte, buitenlandse regeringen begeleiden bij het opzetten van 'doelmatige belastingstelsels'.    ...


Red.:   De legaal-corrupte verrader gaat zijn zilverlingen ophalen.
    Een nog abjectere verhuizing:


Uit: De Volkskrant, 03-09-2013.

Van Ewijk (CPB) naar pensioeninstituut

Onderdirecteur Casper van Ewijk verlaat per 1 oktober het Centraal Planbureau. Hij wordt directeur van Netspar in Tilburg, maakte het CPB maandag bekend. Netspar is het onderzoeksinstituut voor pensioenen en vergrijzing. Van Ewijk wordt ook hoogleraar macro-economie in Tilburg. ...


Red.:   Van Ewijk is dus één van de gore neoliberalen van het CPB uitleg of detail , die beleid voorstaan dat steelt van de onderste tweederde en geeft aan de bovenste derde - waaronder zichzelf. En nu krijgt hij een positie in het pensioenveld, op het moment dat de oligarchie keihard aan het graaien is in de pensioenpotten. Die Van Ewijk gaat daar natuurlijk bij helpen. Dus hij kom ook zeker op de lijst voor berechting als de revolutie eenmaal daar is.


Naar Houding top V, netwerken , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .