De Volkskrant, 09-06-2012, van verslaggever Cor Speksnijder .2010

Lot Noord-Koreaan bezegeld in wieg

Het regime in Pyongyang heeft burgers ingedeeld in klassen op basis van loyaliteit. Eťn 'vijandige' voorouder betekent generaties lang slechte toegang tot banen, zorg en voedsel.

Tussentitel: Leden van de kernklasse hebben aanzienlijke privileges

Van de wieg tot het graf is alles geregeld. De maatschappelijke positie van een Noord-Koreaan ligt al vast bij de geboorte; in het arbeidersparadijs hoeft hij niet op gelijkheid te rekenen. Sociale ongelijkheid wordt erfelijk overgedragen, zo blijkt uit onderzoek..

Het totalitaire bewind in Pyongyang houdt de bevolking onder de duim met een systeem dat veel weg heeft van het Indiase kastenstelsel of de apartheid in Zuid-Afrika. Onder dit stelsel, dat Songbun heet, worden Noord-Koreanen verdeeld in 51 sociale groepen, die samen drie hoofdcategorieŽn vormen: de loyale, de twijfelachtige en de vijandige klasse.

Dit concludeert het Amerikaanse Comitť voor Mensenrechten in Noord-Korea in een rapport dat is gebaseerd op gesprekken met 75 gevluchte Noord-Koreanen. Dat het fenomeen van erfelijk overdraagbare achterstelling tot nu toe onderbelicht is gebleven, heeft te maken met de ongenaakbaarheid van de kluizenaarsstaat. Mogelijk speelt ook een rol dat onderzoekers eerder niet alle verhalen over de repressie in Noord-Korea op juiste waarde hebben geschat, zo stelt het comitť.

Volgens het rapport Marked for Life legt Songbun - het Koreaanse woord voor 'ingrediŽnt' - de basis voor levenslange discriminatie, machtsmisbruik en andere misstanden. De sociale en politieke classificatie, waarop het individu geen invloed kan uitoefenen, bepaalt vrijwel alle aspecten van het leven van de Noord-Koreaan.

In welke klasse iemand wordt ingedeeld, hangt af van de mate waarin diens (voor)ouders trouw zijn of zijn geweest aan de heersende Kim-dynastie. Die loyaliteit is niet alleen doorslaggevend voor de kansen op een woning, een opleiding en een baan, maar ook voor de toegang tot gezondheidszorg en voedsel. Tijdens de hongersnood in de jaren negentig, waarbij tussen de twee en drie miljoen Noord-Koreanen zouden zijn omgekomen, vielen de meeste slachtoffers in de onderste regionen van de pikorde.

De loyale klasse, de 'kern' genoemd, bestaat onder meer uit afstammelingen van degenen die in de eerste helft van de vorige eeuw hebben gevochten tegen de Japanse overheersing. Ook gezinsleden van soldaten die sneuvelden in de Koreaanse Oorlog (1950-1953) behoren tot de gelukkigen, net als boeren en arbeiders van wie de trouw aan het regime boven elke twijfel is verheven.

Leden van de kernklasse hebben aanzienlijke privileges. Ze bezetten hoge posities en worden bevoordeeld bij het toekennen van opleidingen, sociale voorzieningen en medische zorg. Ze mogen in de hoofdstad Pyongyang wonen, waar het leven heel wat aangenamer is dan op het arme platteland.

De twijfelachtige klasse bestaat uit personen van wie de loyaliteit niet vaststaat, maar die bijvoorbeeld door hun economische activiteit nuttig worden geacht. Het zijn ambachtslieden, winkeliers en handelaren. Ze werken vaak als technici, worden nauwlettend in de gaten gehouden en staan voortdurend bloot aan politieke indoctrinatie.

De grote verliezers van de communistische heilstaat zijn de 'vijanden'. Het zijn nakomelingen van Koreanen die hebben gecollaboreerd met de Japanners en van burgers die zich ooit tegen Kim il-Sung, de vader des vaderlands, hebben gekeerd. Familieleden van burgers die naar Zuid-Korea zijn gevlucht, geestelijken en grootgrondbezitters vallen ook in de laagste categorie. Ze worden permanent in de gaten gehouden, op onderwijs of een huwelijk hoeven ze niet te rekenen. Ze worden gedwongen zwaar en gevaarlijk werk te doen in afgelegen gebieden, terwijl hun voedselrantsoenen beperkt zijn.

Een stap omhoog zetten op de sociale ladder is vrijwel onmogelijk. Dalen kan wel: na een criminele of politieke misstap of na een weigering met de partij mee te werken. Het 'belasteren' van het regime geldt als een politieke misdaad.

De opkomst van de informele handel heeft het de laatste jaren mogelijk gemaakt dat burgers in de laagste klasse met smeergeld goederen en diensten kopen die eerder onbereikbaar waren. Maar dat geld komt terecht bij de hoogste klasse. Het kastenstelsel blijft vrijwel intact.


Red.:  Goh, lijkt wel een beetje op Nederland.

En: zeker crisis in Europa ...?

Naar Houding top V, diversen , Houding top V, netwerken , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]