De Volkskrant, 20-08-2010, van verslaggeefster Yvonne Hofs 22 aug.2010

Alders kiest voor groei Schiphol

Luchthaven Schiphol krijgt opnieuw meer ruimte om te groeien. Vanaf 1 november mogen er 510.000 vliegtuigen per jaar starten en landen op Schiphol. Nu zijn dat er nog 420.000.

Het aantal vliegbewegingen kan stijgen omdat de geluidhinder voor omwonenden voortaan op een andere manier wordt berekend. De nieuwe rekenmethode is het geesteskind van het Schiphol-overleg dat wordt voorgezeten door voormalig milieuminister Hans Alders (PvdA). De ‘Alderstafel’, waaraan de luchtvaartsector, overheden en een aantal bewonerscommissies deelnemen, kreeg eind 2008 de opdracht een alternatief te bedenken voor de huidige rekenmethode. De Tweede Kamer vond die te ingewikkeld en te ondoorzichtig.

Alders presenteerde donderdag zijn advies. Schiphol is nu gebonden aan geluidsnormen op 35 ‘handhavingspunten’ rond de luchthaven. Alders stelt voor deze virtuele meetpunten af te schaffen. In plaats daarvan wil hij Schiphol afrekenen op de totale geluidhoeveelheid die de vliegtuigen produceren. Zijn voorstel geeft Schiphol meer manoeuvreerruimte.

Het verdwijnen van de handhavingspunten maakt het voor omwonenden moeilijker te bewijzen dat Schiphol de normen overschrijdt. Dat was al vrij lastig, omdat rond Schiphol nergens metingen plaatsvinden. De geluidsbelasting wordt sinds jaar en dag bepaald via rekenmodellen.

Alders gaf gisteren toe dat de groei van Schiphol bij het maken van zijn advies voorop had gestaan. ‘De luchtvaartsector heeft gekeken hoe de operationele ruimte kon worden vergroot.’ De omwonenden zullen daar niet onder lijden, zei Alders. ‘Hier is ruimte gecreëerd voor de sector, zonder dat er last is ontstaan.’ Schiphol gaat meer gebruik maken van de minder overlastgevende Polder- en Kaagbanen. De vliegtuigen zullen ‘zachter’ landen, met glijvluchten en geluiddempende banden.

Het systeem is een experiment voor twee jaar. De huidige normen met de handhavingspunten blijven zolang daarnaast bestaan. Maar in Alders’ rapport staat dat de grenswaarden uit het oude systeem worden opgerekt, als die door het ruimere vliegbeleid in het gedrang komen.


Naar Houding top V, diversen , Houding top V, netwerken , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]