De Volkskrant, 27-06-2012, ingezonden brief van Rochus van der Weg, Bruinisse, voormalig headhunter 2010

Albayrak (1)

Hierbij wil ik mijn bewondering voor en instemming met het afgewogen en bevlogen betoog van Harry Verbon (O&D, 26 juni) over de onverkwikkelijke 'affaire' Nurten Albayrak uitspreken. Het betoog eindigt met de retorische vraag, waarom Gerrit Zalm voor vergelijkbare bestuurlijke tekortkomingen niet 'in de goot werd geduwd' en Nurten Albayrak wel.
    Het antwoord op deze vraag is, dat Zalm een invloedrijk sociaal netwerk heeft opgebouwd in het Nederlandse politieke en financiŽle establishment. Albayrak heeft nagelaten een dergelijk netwerk op te bouwen. Een zekere mate van naÔviteit kan haar in dit opzicht niet worden ontzegd.
    Zij had kunnen en ook moeten weten hoe Nederland op haar voormalige werkniveau functioneert. Belangrijke personen in haar sociale netwerk zouden de leden van haar raad van toezicht hebben moeten zijn.
    Deze hebben echter nagelaten haar als directeur COA te coachen en hebben haar vervolgens laten vallen toen hun steun juist nodig was. Mijn advies aan Albayrak zou zijn, blijf niet omkijken in frustratie, probeer te leren van de afgelopen periode en zoek nieuwe mogelijkheden. Er is in Nederland veel behoefte aan kwaliteit.

 


Naar Houding top V, diversen , Houding top V, netwerken , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]