De Volkskrant, 20-05-2010, van verslaggeefster Yvonne Hofs 2010

Uitstel DSB-rapport geeft te denken

Tussentitels: 'Scheltema moet zich niet laten gijzelen door betrokkenen'
                    Ook over zijn toetsing van het onderzoek naar Zalm was twijfel

De geloofwaardigheid van de onderzoekscommissie DSB Bank erodeert snel. Woensdag maakte voorzitter Michiel Scheltema bekend dat de publicatie van zijn rapport weer is vertraagd. Inmiddels klinken steeds openlijker beschuldigingen dat Scheltema zich laat beïnvloeden door De Nederlandsche Bank.

Kamerleden, ervaringsdeskundigen en belanghebbenden plaatsen vraagtekens bij de redenen voor het nieuwe uitstel. Het conceptrapport is nog niet op feitelijke onjuistheden gecontroleerd, schreef minister van Financiën De Jager daarover maandag aan de Tweede Kamer. Ook moet de inhoud nog onderworpen worden aan wederhoor van de betrokkenen. De huidige versie bevat ‘niet de uiteindelijke visie van de commissie’ en leent zich dus niet voor inzage door de Kamer, aldus De Jager.

Problematisch voor de beeldvorming is dat De Nederlandsche Bank (DNB) al wél de beschikking heeft over het conceptrapport. De toezichthouder moet het eerst controleren op ‘toezichtvertrouwelijke’ informatie voordat anderen het mogen inzien, aldus de uitleg van de commissie.

DNB is echter ook belanghebbende. Op de manier waarop de toezichthouder met DSB Bank is omgegaan, is veel kritiek gekomen. Scheltema moet in zijn rapport onder andere beoordelen of die kritiek gegrond was. De centrale bank verkeert dankzij zijn wettelijke bevoegdheden in een ideale positie om een mogelijk negatief oordeel ‘bij te kleuren’ voordat andere belanghebbenden en de Tweede Kamer het onder ogen krijgen.

De voormalige bestuurders van DSB Bank, Dirk Scheringa en Hans van Goor, stookten het vuurtje dinsdag verder op. Hun advocaat Frank ’t Hart stelde in een brief aan De Jager dat Scheltema op 28 april op het laatste moment terugkwam op zijn toezegging dat de oud-bestuursleden het conceptrapport mochten inzien. Bovendien zouden de ex-DSB’ers slechts vijf dagen krijgen om te reageren op de bevindingen. Dat DNB daarvoor nu kennelijk vele weken de tijd wordt gegund, geeft te denken, suggereert ’t Hart. Het voormalige DSB-bestuur eist daarom inzage in het originele conceptrapport, dus voordat DNB eventuele wijzigingen aanbrengt.

Ervaringsdeskundigen kunnen de motivatie voor het uitstel ook niet volgen. PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem, voormalig hoofd van de parlementaire onderzoekscommissie Onderwijsvernieuwingen: ‘Wij gaven ons rapport voor publicatie alleen ter inzage aan het ministerie en enkele oud-bewindslieden. Die kregen maar een paar dagen om te reageren voordat het naar de Kamer ging. Daar hadden we van tevoren heel duidelijke afspraken over gemaakt. Als Scheltema niet wil dat er een discussie ontstaat rond zijn rapport, moet hij het zo snel mogelijk publiceren en zich niet laten gijzelen door belanghebbenden.’

‘Er zijn twee grote valkuilen voor externe onderzoekscommissies’, zegt D66’er Bert Bakker, die de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica leidde. ‘Eén: de commissie heeft voor zichzelf te weinig onderzoeksbevoegdheden geregeld, waardoor zij niet alle benodigde informatie kan opeisen en geen goed oordeel kan vellen. Twee: de commissie heeft vooraf niet goed afgesproken welke betrokkenen wat mogen inzien en wat ze daar vervolgens mee mogen doen.’

Het eindrapport is keer op keer uitgesteld. Het zou oorspronkelijk begin februari verschijnen; nu wordt eind juni, begin juli als datum genoemd.

Scheltema is extra kwetsbaar voor beschuldigingen van vriendjespolitiek jegens DNB, omdat er ook al discussie was over zijn toetsing van het onderzoek naar Gerrit Zalm. Toen de toezichthouders AFM en DNB met een tegengesteld oordeel over diens functioneren bij DSB Bank kwamen, hakte Scheltema de knoop door ten gunste van het – positieve – oordeel van DNB.


Naar Houding top V, diversen , Houding top V, netwerken , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]