Van: www.sp.nl, 29-06-2005

Geen doofpot voor dossiers klokkenluider Spijkers

Krista van Velzen heeft de staatssecretaris van defensie gevraagd de dossiers van klokkenluider Spijkers niet in de doofpot te stoppen. De heer Spijkers werkte bij Defensie en weigerde in opdracht van zijn meerderen te liegen over de dood van Defensiemedewerker Ovaa. Spijkers werd hierop zeer door Defensie benadeeld en kreeg pas na jaren strijd erkenning van zijn leed. De belastende onderdelen uit zijn Defensie-dossier dreigden voor vele jaren achter slot en grendel te gaan ‘vanwege privacybelangen’. Hier heeft de Tweede Kamer, onder aanvoering van de SP, nu een stokje voor gestoken.

Onderdeel van de overeenkomst tussen Defensie en Spijkers is een artikel over zogenaamde ‘administratieve rectificatie’, waarin werd vastgelegd dat eventuele negatieve informatie over de heer Spijkers en/of nabestaanden van de heer Ovaa uit de systemen zal worden verwijderd.

De staatssecretaris stelt in antwoord op Kamervragen van Krista van Velzen dat hij van plan is deze informatie voor een periode van twintig jaar over te dragen aan het Nationaal Archief en deze af te sluiten, ter bescherming van de privacy van de betrokkenen.

Vervolgens zal de collectie gesloten blijven zolang de heer Spijkers en/of nabestaanden van de heer Ovaa in leven zijn, of voor een periode van bijvoorbeeld zeventig jaar.

Het idee achter het artikel 7 in de vaststellingsovereenkomst was om informatie die Spijkers in zijn dagelijks bestaan zou hinderen, uit allerlei bestanden te verwijderen. Het idee was zeker niet om deze informatie zo ver weg te stoppen dat mensen die deze klokkenluiderszaak willen onderzoeken, er niet bij kunnen.

De Tweede Kamer verzoekt nu, aangespoord door Krista van Velzen, de staatssecretaris er voor te zorgen dat de lasterlijke informatie die Deloitte en Touche in opdracht van de staatssecretaris heeft verzameld over de heer Spijkers, niet af te sluiten. Ze moeten uit actieve bestanden worden verwijderd en ter beschikking komen voor onderzoekers en journalisten.

Uiteraard benadrukt Van Velzen dat een en ander in nauw overleg en met toestemming van de heer Spijkers plaats zal moeten vinden.


Naar Houding top VI, klokkenluiders, tegenacties , Houding top VI, klokkenluiders , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]