WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Houding top VI, klokkenluiders: de NMA

Wat informatie over de NMA:


Uit: De Volkskrant, 03-12-2005, ANP

Anonieme ‘klokkenluiders’ welkom bij kartelautorititeit

De beste garantie op anonimiteit voor informanten die naar de Nederlandse Mededingings-autoriteit (NMa) stappen om misstanden te melden, is dat zij hun identiteit niet prijsgeven. Dat staat in de ‘Beleidsregel Informanten’, die de NMa vrijdag heeft gepubliceerd.
    De kartelautoriteit werkt ook het liefst met anonieme informanten, aldus een woordvoerster in een toelichting. ‘We willen de drempel zo laag mogelijk houden om zo veel mogelijk informatie binnen te krijgen. Dat is cruciaal voor ons werk.’
    De NMa houdt zich onder meer bezig met het aanpakken van kartelvorming en misbruik van economische machtsposities. ...
    Informanten die zich met naam en toenaam melden bij de mededingingsautoriteit, lopen wel het risico dat de NMa hun identiteit bekendmaakt. Dat gebeurt wanneer zij zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf waarvoor een aangifteplicht geldt of wanneer de rechter in een rechtszaak om de identiteit van de informant vraagt. ‘Tot nu toe hebben wij nog nooit iemand aangegeven’, zei de woordvoerster.
    Informanten die er voor kiezen de NMa te benaderen via een tussenpersoon en anoniem willen blijven, doen er goed aan iemand met verschoningsrecht te kiezen. ‘In ons geval is dat vrijwel altijd een advocaat’, aldus de woordvoerster. Tussenpersonen zonder verschoningsrecht kunnen door de rechter worden gedwongen de identiteit van de informant te onthullen.  ...


Red.:   Een maatregelen genomen na een aantal gevallen van ernstig falen op dit gebied, met name in het geval van bouwfraude klokkenluiders Bos, en het feit dat deze maatregelen zo expliciet aangekondigd moet worden spreekt boekdelen - men kan er de lange tanden bijna aan aflezen. Maar het NMa wordt dan ook geleid door mensen uit de machtsnetwerken.


Naar Houding top VI , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .