WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij De houding van de top V, klokkenluiders: bevestiging

29 dec.2007

Het toeval wil dat nog in dezelfde week als de publicatie van de gereviseerde versie van het artikel , er een bevestiging komt van een groot deel der conclusies in een boek van een direct betrokkene: Harrie Timmerman:


Uit: De Volkskrant, 28-12-2007, door Malou van Hintum

Status ging bij politie boven professionaliteit

Hij was de man die onthulde dat het Nederlands Forensisch Instituut en het Openbaar Ministerie wisten dat Cees B., veroordeeld voor de moord op Nienke Kleiss, de dader niet kˇn zijn. Politiepsycholoog Harrie Timmerman deed zijn mond open omdat hij het niet kon verdragen dat B. onschuldig vastzat.
    Als 'dank' werd zijn contract bij de Groningse politie voortijdig opgezegd. De mensen die Timmerman steunden, werden gedegradeerd. En degenen die fout na fout hadden gemaakt, bleven zitten of kregen een hogere functie. Timmerman ging met vervroegd pensioen, emigreerde naar Duitsland en besloot zijn ervaringen op te schrijven.
    Het voorkˇmen van gezichtsverlies en het handhaven van iemands machtspositie winnen het wel vaker van het durven erkennen van eigen fouten en eigen feilbaarheid, blijkt uit zijn boek Tegendraads.   ...
    Gelukkig heeft Timmerman ook een paar positieve herinneringen aan zijn werk voor de regiopolitie Groningen. Zo kreeg hij het met zijn verhoormethode voor elkaar dat Henk S. de door hem gepleegde moorden bekende. Maar ook dat succes had een bittere nasmaak: de chef ging met de eer strijken; Timmermans bijdrage werd nergens genoemd.
    De oud-politiepsycholoog geeft verschillende praktijkvoorbeelden van hoe verdachten volgens hem verhoord moeten worden. ...
    Het is niet alleen een schrikbarende gedachte dat dergelijke aanbevelingen eyeopeners waren voor geroutineerde verhoorders, maar ook dat ze tot irritatie leidden bij Timmermans leidinggevenden. Zij meenden dat iemands status en plaats in de bedrijfshiŰrarchie bepalender zijn voor de keuzen die tijdens het politiewerk worden gemaakt, dan zijn professionaliteit en integriteit. Timmerman heeft een hoge prijs betaald voor het aan de kaak stellen van die mentaliteit.


Red.:   Let ook op een aspect dat in de redactie-artikel niet is genoemd: in een machtsorganisatie gaat de baas meestal tot altijd strijken met de eer van het goede werk van de professional. Persoonlijke verdorvenheid van het zuiverste water - het kenmerk van macht boven gezag.
    De reacties van de bazen is voorspelbaar:
 

Uit: De Volkskrant, 29-12-2007, door Karin Sitalsing

Hommeles in Groningen om omstreden boek

Politie en justitie in Groningen zijn niet blij met het boek Tegendraads van Harrie Timmerman. Volgens korpschef Dros en hoofdofficier van justitie Eland kan het boek van de voormalige politiepsycholoog onderzoeken schaden.
    De psycholoog schrijft namelijk ook over zaken die nog lopen. In die zaken geeft hij informatie prijs die niet naar buiten had mogen komen: zogenoemde daderinformatie, die alleen de dader kan weten en die vaak een grote rol speelt bij het oplossen van misdrijven.
    Timmerman was vanaf 1999 tijdelijk gedetacheerd bij de politie Groningen. In 2005 werd zijn detacheringsovereenkomst ontbonden, naar eigen zeggen omdat hij in Netwerk misstanden in de Schiedammer Parkmoord aan het licht had gebracht.
    Onzin, zeggen Dros en Eland in een schriftelijke verklaring. Zij reageren eenmalig en enkel op zaken die in Groningen spelen of hebben gespeeld. ‘Wij herkennen in het boek veel hele en halve onwaarheden of een eenzijdige, subjectieve interpretatie van feiten door de schrijver’, schrijven ze. ...
     ... ‘We plaatsen vraagtekens bij de bewering van Timmerman dat zijn kritiek bedoeld is als bijdrage aan een betere politieorganisatie en Openbaar Ministerie. De wijze waarop hij dat doet, namelijk zonder weerwoord, eenzijdig en op bepaalde punten onjuist, keuren wij af.’
    Politie en justitie nemen geen verdere stappen tegen Timmerman.


Red.:   Dat laatste spreekt voor zich, want ongetwijfeld hebben ze geen poot om op te staan. Wat hier ontbreekt is de dreiging met een proces tegen de genoemde bazen wegens functionele corruptie. Maar daar is een machtsmaatschappij natuurlijk niet op ingericht.


Naar Houding top VI, klokkenluiders , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .