WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij`Houding top VI, klokkenluiders: tegenacties

25 dec.2007

Waar de steun voor klokkenluiders in de maatschappij overweldigend is, is die onder de machtigen volkomen het tegenovergestelde: uit alle macht proberen ze steun aan klokkenluiders, op wat voor manier dan ook, te voorkomen - zoals blijkt uit onderstaande. En dat heeft natuurlijk maar ťťn enkele reden: de corrupte neiging tot zelfbescherming:

Uit: De Volkskrant, 14-06-2004, van een verslaggever

Kamer wil geld en bedankje voor klokkenluider Bos

De Tweede Kamer wil dat het kabinet klokkenluider Ad Bos financieel tegemoet komt voor zijn onthullingen in de bouwfraude. Bos is in problemen geraakt door zijn actie die leidde tot de parlementaire enquÍte Bouwnijverheid.
    In een brief aan de voormalig technisch-directeur van het bouwbedrijf Koop Tjuchem, heeft premier Balkenende laten weten niets te voelen voor financiŽle compensatie.
    Volgens Balkenende was het niet bijzonder wat Bos heeft gedaan, zo blijkt uit een brief die de premier vorige week naar Bos stuurde. 'Ook vanuit de maatschappelijke plicht die op eenieder rust om misstanden in de samenleving aan het licht te brengen, vloeit voort dat u hebt gehandeld zoals u had moeten doen.' ...


Red.:   Deze uitspraken van Balkenende staan in flagrante tegenstelling met zijn vrome woorden toen de zaak van de bouwfraude zelf nog volop in het nieuws stond uitleg of detail . Hier is de volle hypocrisie van de macht in de politiek aan het werk.


Uit: De Volkskrant, 30-11-2004, van verslaggevers Jan Meeus en John Schoorl

De klokkenluider fleurt even op

Ad Bos moest maandag in Rotterdam toch plaatsnemen tegenover de rechter. Tevergeefs hoopte de man die de bouwfraude openbaarde, onschendbaar te zijn.


Daar zit hij dan, recht tegenover de voorzitter van de Rotterdamse rechtbank. Vanwege zijn natuurlijk wantrouwen jegens overheidsinstanties had hij er altijd wel rekening meegehouden. Maar dat zij hem na al die jaren ook ťcht zouden vervolgen? Nee, dat kon Ad Bos niet geloven.    ...
    En dus voelt Ad Bos zich een beetje bedonderd als hij op maandagmiddag recht tegenover de rechter plaatsneemt. Daar kan de heldenontvangst die hij van de media krijgt niets aan veranderen. Dat justitie de klokkenluider voor een aantal strafbare feiten niet vervolgt, helpt Bos evenmin.
    Advocaat Kees Korvinus vindt dan ook dat de rechtbank het Openbaar Ministerie moet verbieden om hem te vervolgen vanwege zijn maatschappelijke verdiensten als klokkenluider. ...

Red.:   Het OM doet dus mee met de club der machtigen.


De Volkskrant, 06-04-2005, van een verslaggever

Geen bescherming klokkenluiders tegen ontslag

Het kabinet vindt het niet nodig klokkenluiders in het bedrijfsleven tegen ontslag te beschermen. Een wettelijke vergoeding voor klokkenluiders acht het kabinet 'een verkeerd signaal'. Wie een misstand meldt, moet 'een zuiver en moreel motief' hebben.
    Dat hebben de ministers Brinkhorst (Economische Zaken), De Geus (Sociale Zaken) en Donner (Justitie) dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven. De Kamer had na de bouwfraude juist aangedrongen op een betere bescherming van klokkenluiders.
Het kabinet vindt dat werkgevers en werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van vermeende misstanden. Het volgt hiermee een advies van de Sociaal Economische Raad.


Red.:   De SER vertegenwoordigt voornamelijk de machtigen in de economie. En die zijn als de dood voor klokkenluiders. Want in de grote bedrijven wordt, zoals regelmatig naar buiten komt, ook volop gefraudeerd.
    En daarbij worden ze geholpen vanuit "onverwachte" hoek:


TV RTL 4, Barend & Van Dorp, 26-05-2005.

Tijdens een interview met klokkenluider Ad Bos en zijn advocaat Cees Korvinus komt naar buiten dat bij een verhoor van Bos door de rechter-commissaris en de officier van justitie de advocaten van de bouwbedrijven een grote taart voor de rechter-commissaris en officier meebrachten, omdat dit hun laatste verhoor zou zijn. Korvinus wijst er op dat dit een teken is van een te nauwe band tussen de rechter-commissaris en officier van justitie met de advocaten van de grote bouwbedrijven. Merk daarbij op dat de grote bouwbedrijven miljardenbedrijven zijn, die de belangrijkste advocaten van de meest prestigieuze advocatenkantoren met zich meebrengen, en dat werken voor dit soort kantoren als het hoogste in het beroep wordt gezien.


Red.:   Het OM klaagt de klokkenluider aan, en blijkt een band te hebben met de aanklagers: de bouwbedrijven. De ene macht, een economische macht, is bekend is met de andere macht, de justitiŽle - en niet geheel onbekend verschijnsel. Maar die die die band gebruiken in een gezamenlijk belang: de strijd tegen het gevaar van de klokkenluider.


Uit: De Volkskrant, 09-06-2005, van verslaggevers Jan Meeus en John Schoorl

Klokkenluider Bos blijft 'superoptimist'

...   Behalve de hartaanval kreeg Bos onlangs meer tegenslag te verwerken. Hij moest zijn door zijn zoons gebouwde en ontworpen huis verkopen om zijn schulden te kunnen betalen. Het ziet er niet naar uit dat zijn financiŽle situatie verbetert, zegt hij. 'Het is dat mijn hechte familie me steunt, want een normaal mens was al drie keer failliet geweest.'
    Alle pogingen om werk te krijgen liepen de afgelopen jaren op niets uit. Gemeenten vroegen hem weleens voor een advies, maar dat mocht niks kosten. Ook zijn zoon die in de bouwsector actief is, kwam nergens aan de bak. Bos: 'Als ze erachter kwamen wie hij was, was het meteen afgelopen.'
    En dan was er ook nog dat akkefietje in Rotterdam, eerder dit jaar. Nadat de advocaten, de rechtercommissaris en de officier van justitie eerst een door de advocatuur verstrekte taart hadden gegeten, en hij het niet kon laten om iets over dit 'smeergedrag' te zeggen, werd Bos ervan verdacht meineed te hebben gepleegd. Hij moest een nacht de cel in vanwege 'een tegenstrijdige getuigenverklaring'.  ...


Red.:   Hier zien we twee zaken: de wraakacties van de machtigen strekken zich niet alleen uit vanuit het benadeelde bedrijf of bedrijven, maar de hele sector - en om te laten zien dat het menens is, ook de hele familie.
   De tweede zaak is die van de de taart: het gaat er niet om dat dit omkoping zou zijn, het gaat erom dat deze partijen op dusdanig bekende en goede voet staan, dat dit soort gebaren gegeven en ontvangen worden - niemand zou het in zijn hoofd halen taart mee te nemen voor een wildvreemde, als is die driehonderd keer jarig (zo dat dan al bekend was). Het wijst op een innige verknoping tussen advocaten van grote bedrijven, en het OM - op corruptie. En dat dit vermoeden juist is, blijkt uit hun volgende actie tegen Bos als deze dit aan de kaak stelt: een vervolging wegens meineed - ongetwijfeld een uit wraak verzonnen beschuldiging.
 

Uit: De Volkskrant, 11-06-2005, rubriek Onder ons, door Raoul du Prť

Maria en de klokkenluider

Klokkenluider, het blijft een gevaarlijk beroep. Want ministers beloven van alles, maar zijn vaak kort van memorie.

'Klokkenluiders verdienen bescherming.' Zo kenden de televisiekijkers Maria van der Hoeven weer. Speciaal voor deze boodschap was de minister van Onderwijs naar de studio van het programma Buitenhof gekomen. Het was tijd voor duidelijkheid. Daarom nogmaals, met haar strengste blik: 'Degene die de klok luidt, heeft recht op bescherming.'
    Dat zei de minister niet zomaar, een jaar geleden. Ze werd achtervolgd door affaires. De
hbo-fraude, haar ruzie met staatssecretaris Nijs, de mislukte deal met het internetbedrijf van Adam Curry. En nu hadden ambtenaren ook nog eens anoniem geklaagd over de salarissen van de ambtelijke top. 'Zelfverrijking in top ministerie', kopten de kranten.
    De minister was het zat. Dat mensen klaagden, zei ze. was tot daaraan toe. Maar dan moesten ze het alsjeblieft niet meer anoniem doen. Ze moesten zich voortaan met hun klachten maar gewoon direct bij haar melden. Dan garandeerde zij bescherming, zelfs als de gerapporteerde misstanden bij nader inzien niet zouden kloppen. 'Want mensen kunnen oprecht menen dat ze iets constateren.'
    Dat komt mooi uit, dacht ergens in het land een klokkenluider. Hij vroeg zich al een tijdje af hoe het kwam dat zijn baas, de directeur van een bekende Amsterdamse school, zo veel salaris kreeg. Alles bij elkaar opgeteld was de school er per jaar tegen de 200 duizend euro aan kwijt. Is dat niet wat veel?, dacht hij, zeker toen hij ergens las dat de minister liet zelf niet 120 duizend euro moet doen.   ...
    Mooi, dacht de klokkenluider. Dan zou hij nu wel die bescherming krijgen. Immers: hij was zijn baan kwijt. En het valt niet mee een nieuwe baan te vinden als je in je vorige baan ontslagen bent. Erkenning van de minister, in de vorm van eerherstel. een bedankbrief ofzo - dat zou misschien kunnen helpen.
    Maar die brief kwam niet. Na enig aandringen gaf liet ministerie daarvoor twee redenen. Eťn: toen de minister het over die klokkenluiders had, bedoelde zij alleen haar eigen ambtenaren. 'Niet iemand van buiten dus.'
    Twee: De minister kon er natuurlijk ook niks aan doen dat de klokkenluider op straat was gezet. Als hij zich gewoon meteen bij haar had gemeld, in plaats van eerst bij zijn baas, dan had zij er wel voor gezorgd dat hij verder anoniem zou blijven. 'Wij behandelen klachten namelijk altijd heel discreet.'
    Nu snapte de klokkenluider er niets meer van. Voor alle zekerheid zette hij de video nog eens aan. Daar had je de minister, in haar rode jasje. Ze zei het echt. 'Degene die de klok luidt, verdient bescherming '


Red.:   Een typische CDA-actie, zoals blijkt uit het volgende:


Uit: Dagblad De Pers, 29-11-2007, door Alexander Nijeboer 

Berooid door je burgerplicht

Klokkenluiders eindigen meestal als verschoppelingen. De SP diende gisteren een voorstel in de Kamer in voor een hulpfonds voor gedupeerden. De FNV bepleit betere bescherming.


... Ad Bos, ooit voorman van bouwbedrijf Koop Tjuchem, bracht zeven jaar geleden naar buiten dat bouwbedrijven de overheid voor miljoenen oplichtten.
    De bouwbedrijven haalden hun gram bij de klokkenluider zelf. Nu zes jaar later lopen er nog drie juridische procedures tegen Bos. Het kostte hem een vermogen en een hartaanval. Hij moest zijn huis verkopen om de advocaten te kunnen betalen en woont nu als een verschoppeling in een camper.
    In maart 2004 schreef hij al eens een wanhoopsbrief aan premier Balkenende. Of de Staat hem kon beschermen en financieel kon compenseren? Balkenende vond dat onnodig. 'Vanuit de maatschappelijke plicht die op eenieder rust om misstanden aan het licht te brengen, vloeit voort dat u heeft gehandeld zoals u had moeten doen', antwoordde de premier. 'Om die reden zie ik derhalve geen noodzaak om op uw verzoek in te gaan.'   ...


Red.:   Net als spreekt minister Van der Hoeven (CDA) spreekt premier Balkenende (CDA) zich uit voor klokkenluiders, maar zodra er iets gedaan moet woorden, in plaats van mooie woorden uitkramen, is men niet thuis. Smerige hypocrisie. Zoals gezegd, typisch voor het CDA, waar men zich moreler voordoet dan de rechtse machtigen, maar in daden precies hetzelfde blijkt.

De maatschappelijke steun leidde uiteindelijk ook tot steun in de Tweede Kamer:


Uit: De Volkskrant, 05-12-2007

Fonds voor hulp aan klokkenluiders

Er komt een fonds om klokkenluiders in bedrijven en bij de overheid te helpen. De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een voorstel hiertoe van SP-Kamerlid Van Raak. Nog voor de Kerst moet minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken laten weten hoe zij de financiŽle regeling vorm wil geven.   ...


Red.:   Wie zou denken dat dit toch wel voldoende was, vergist zich in de macht van de machtigen, die, in de vorm van het CDA, binnen de regering nog steeds een doorslaggevende vinger in de pap heeft, ondanks deze laatste, verhevigde campagne:


De Volkskrant
, 20-12-2007.

Geen fonds voor klokkenluiders

Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken weigert een fonds voor klokkenluiders op te richten. Zij gaat daarmee in tegen de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer. De Kamer nam eerder deze maand een motie van Ronald van Raak van de SP aan, waarin de minister werd opgeroepen om Nederlanders die misstanden aan het licht brengen en als gevolg daarvan in de problemen raken, financieel tegemoet te komen.
    De discussie over klokkenluiders kwam twee maanden geleden weer op gang toen de Volkskrant berichtte over het lot van Ad Bos. Bos was de werknemer van het bouwbedrijf Koop Tjuchem die de bouwfraude aan het licht bracht. Zes jaar na dato woont Bos noodgedwongen in een camper op een weiland. Zijn vermogen is opgegaan aan de advocaatkosten die hij in de nasleep moest maken.
    Volgens Ter Horst zijn er al voldoende mogelijkheden voor klokkenluiders. Ter Horst: ‘De instelling van een dergelijk fonds van overheidswege zal weinig toevoegen aan de bescherming die reeds wordt geboden en die als adequaat wordt gezien.’


Red.:   Zie ook de wat uitvoeriger ANP-versie
 

Uit: Volkskrant website, 19-12-2007, ANP

Kabinet weigert klokkenluidersfonds op te richten

Het kabinet weigert een fonds voor klokkenluiders in het leven te roepen. De Tweede Kamer had daar via een motie van de SP wel om gevraagd om te voorkomen dat mensen die misstanden in openbaarheid brengen, in financiŽle problemen raken.


Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) heeft woensdag echter laten weten dat zo'n fonds weinig zal toevoegen aan de bescherming die al geboden wordt en die ‘als adequaat wordt gezien’. Volgens haar zijn er geen of nauwelijks knelpunten die ertoe kunnen leiden dat een klokkenluider financieel nadeel niet vergoed kan krijgen.
    SP-Kamerlid Ronald van Raak vindt het onaanvaardbaar dat het kabinet zijn motie naast zich neerlegt. ‘Dit is een schoffering van de Kamer en een miskenning van de positie van de klokkenluiders. ...
    Het Kamerlid vindt dat te weinig mensen optreden als klokkenluider en vermoedt dat de angst voor financiŽle consequenties daarbij een rol speelt. Een compensatiefonds zou daar verandering in moeten brengen. Niet zelden zeggen werkgevers een klokkenluider ontslag aan.
    Volgens het kabinet zijn werkgevers en werknemers verantwoordelijk om maatregelen te nemen ‘als het noodzakelijk wordt gevonden’ extra compensatie te bieden voor klokkenluiders die in financiŽle problemen komen. Daarover kunnen in cao's afspraken worden gemaakt, schrijft Ter Horst (PvdA) mede namens haar collega's van Sociale Zaken, Justitie en Economische Zaken.
    Het kabinet zal de sociale partners naar aanleiding van de motie-Van Raak vragen om te bekijken of er op dit punt actie nodig is. In de afgelopen jaren klonk herhaaldelijk een roep om een klokkenluidersfonds. Het kabinet stelde toen al dat daarvoor geen dringende redenen zijn. Ook de Sociaal-Economische Raad (SER) ziet er de noodzaak niet van in.


Red.:    De bijzonder kwalijke rol in dit geheel van premier van CDA-huize Jan Peter Balkenende is niet geheel onopgemerkt gebleven:


De Volkskrant, 06-12-2007, door Jos Collignon.
 


Red.:   Ondertussen gaat de brute werkelijkheid natuurlijk gewoon door. Een van de beruchtste organisaties in de omgang met klokkenluiders en andere vormen van openheid is het Openbaar Ministerie uitleg of detail - en dat geldt bijna even sterk voor de andere instellingen uit de wereld van de juristen. Een voorbeeld:


De Volkskrant, 24-01-2008.

Justitie moet klokkenluider helpen

Het ministerie van Justitie moet een geschorste klokkenluider binnen drie weken aan een passende functie helpen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Volgens de rechtbank heeft Justitie de ambtenaar tegengewerkt bij het vinden van een nieuwe betrekking en heeft het ministerie daarbij herhaaldelijk de wet overtreden.
    De nu 59-jarige ambtenaar werd in 2003 op non-actief gesteld nadat hij bij zijn directeur melding had gemaakt van mogelijke misstanden bij het Bureau Schade fonds Geweldsmisdrijven. Bij dat bureau zou sprake zijn van financiŽle malversaties, aldus de man. Kort na zijn schorsing werd zijn functie van communicatieadviseur opgeheven.
    Op een tijdelijk dienstverband bij de Dienst JustitiŽle Inrichtingen na heeft de ambtenaar daarna nooit meer werk gehad. Volgens de rechtbank heeft het ministerie hem tegengewerkt bij het vinden van nieuw werk. De man solliciteerde 65 keer vruchteloos bij' Justitie. Daarbij merkt de rechter op dat Justitie niets heeft ondernomen om hem aan passend werk te helpen, en 'aanbevelingsbrieven' zo formuleerde dat ze eerder als ontmoediging dan aanbeveling aan te merken waren.
    Toen Justitie vorig jaar met ontslag dreigde, stapte de ambtenaar naar de rechter.


Uit: De Volkskrant, 28-01-2008, van verslaggeefster Karin Sitalsing

Leeuwarder Courant helpt ambtenaar

Provincieambtenaar kreeg ontslag, omdat ze informatie naar krant zou hebben gelekt


De Leeuwarder Courant staat een ontslagen provincie-ambtenaar financieel bij. Margaret Beckers werd de laan uitgestuurd, omdat ze informatie naar de krant zou hebben gelekt.
    Het incident ging over de dubieuze gang van zaken rond de tijdelijke huisvesting van de provincie Friesland. Een journalist van de krant vroeg Beckers naar een brief van de Noordelijke Rekenkamer. Zij bevestigde dat die brief bestond en mailde de journalist wat er ongeveer in stond.
    ‘Ze heeft een journalist correct te woord gestaan’, zegt hoofdredacteur Rimmer Mulder. ‘Daardoor is ze in grote problemen gekomen. We konden haar niet in de kou laten staan en hielpen haar aan een goede advocaat.’
    Volgens die advocaat heeft Beckers, kostwinster en moeder van drie kinderen, zich hooguit schuldig gemaakt aan ‘onnadenkende loslippigheid’. Of de gewraakte publicaties in de krant haar schuld zijn, is zeer de vraag.
    De journalist verifieerde zijn nieuws bij een andere bron ťn kreeg stukken boven water – dat gebeurde niet via Beckers. Mulder: ‘Het zou jammer zijn als de provincie ons initiatief als onvriendelijk opvat. We zijn zeker niet uit op ruzie met de provincie. Maar over deze zaak denken we duidelijk anders.’
    Bij de tijdelijke huisvesting van de provincie werden aanbestedingsregels overtreden en handelde de algemeen directeur buiten zijn mandaat. De affaire kostte drie gedeputeerden hun positie. De algemeen directeur kwam er met een waarschuwing en een mandaatbeperking van af.   ...
 

Red.:   Inmiddels is de schunnige rol die de overheid en politiek dusdanig duidelijk, dat men dit openlijk durft uit te spreken.


Uit: Volkskrant.nl, 20-04-2008, ANP

'Betere bescherming voor klokkenluiders'

Mr. Pieter van Vollenhoven pleit voor een onafhankelijk instituut voor de bescherming van klokkenluiders. ...
    Het instituut, dat er volgens Van Vollenhoven dit jaar nog moet komen, moet geheel los staan van de overheid.  ...
    De man van prinses Margriet pleit voor een instituut dat geheel los staat van de overheid omdat de overheid belang heeft bij de uitkomst van het onderzoek. ‘Net als bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid moet je de overheid niet als direct betrokkene bij je onderzoek hebben.’
    Rechtsfilosoof Joep van der Vliet spreekt van ‘een patroon hoe de overheid met klokkenluiders omgaat, de overheid stigmatiseert ze.’ ....
    Van der Vliet stelt dat een rechtstatelijke overheid er niet voor zichzelf behoort te zitten, maar voor de rechtstaat. Hij denkt mensen als Bos en ‘zo nog een hele serie mensen kunnen getuigen dat de belangen van klokkenluiders bij de regering en het parlement niet in veilige handen zijn.’ ...


Red.:    Ruim een half jaar later is er nog steeds niets gebeurd:


De Volkskrant, 13-12-2008, ingezonden brief van J. Verniers (Arnhem)

Hulp voor eerlijken

Jaren geleden beloofde de regering dat klokkenluiders beschermd zouden worden. Inmiddels weten we beter. Ex-militair Fred Spijkers, die weigerde de doodsoorzaak van een mijnruimer in de doofpot te stoppen zou, nadat zijn hele leven mede dankzij de regering werd geruÔneerd, hulp krijgen. Niet van de regering, maar van Pieter van Vollenhoven. Echter dankzij de 'normen en waarden' van onze premier Balkenende heeft Van Vollenhoven daar vanaf gezien. Zelfs Pieter werd het zwijgen opgelegd. Ook klokkenluider Bos was de klos. Hij werd eerst bejubeld door het blootleggen van de bouwfraude. Daarna kreeg hij van vrouwe Justitia een mes in de rug: in plaats van een beloning een proces aan zijn broek. Nu lijkt het alsof eerlijkheid toch het langst duurt. Een rechter heeft uitgesproken dat zijn 'proces' op valse gronden was gebaseerd. Maar Bos moet nog maar afwachten of de gewenste schadevergoeding van de grond komt.


Naar Houding top VI , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .