WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: media, elite, en cultuur

17 feb.2017

Ach ... Het is aan iedereen al overduidelijk. Alleen de interpretatie van het verschijnsel verschilt.

De Nederlandse media en elite verraden de Nederlandse cultuur.

En media en elite noemen het "verandering" of zelfs "vooruitgang" of "verrijking".

Hier een klein tafereeltje uit het heel grote toneel (de Volkskrant, 17-02-2017, door Remco Meijer):
  Zwarte Piet in niet in een wet te vangen

Tradities veranderen en het sinterklaasfeest ook. Daar heeft de overheid zich niet mee te bemoeien. Even kort als krachtig trok de Tweede Kamer donderdag deze conclusie

Een gore leugen: de overheid heeft zich bij monde van diverse regeringsfunctionarissen actief bemoeit met deze zaak:
  Voor Bosma ligt de kwestie anders. Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) heeft zich als minister van Sociale Zaken gemengd in het pietendebat door 'achterbaks' op zijn ministerie met allerlei groeperingen te beraadslagen.

Dat is een onverdunde en voor iedereen te controleren waarheid, Lodewijk Asscher, van Joodse komaf en dus vijand van de Nederlandse cultuur uitleg of detail ( de Holocaust, weet u wel), heeft zich tot het uiterste van het haalbare ingespannen om Zwarte Piet weg te krijgen.

En Zwarte Piet is slechts de symboolkwestie:
  En het is niet alleen Zwarte Piet, betoogde Bosma, het is het 'semantisch omkatten' van een reeks tradities: Kerstmis wordt 'lichtjesfeest', de kerststol een 'decemberbrood', paaseieren 'zoekeieren' en op de Sint-folder van Blokker staat 'Kadomaand'.

Dit alles onder bezielende leiding van mensen als de al genoemde Asscher, en deze:
  Plasterk maakte er korte metten mee. Het PVV-wetje verklaarde hij strijdig met de Grondwet, die in artikel 7 de vrije (menings)uiting vastlegt. ...

Flagrante onzin natuurlijk van deze eveneens van Joodse afkomst zijnde persoon, die dus eveneens een vijand van de Nederlandse cultuur is (de Holocaust, weet u wel).

Die dus deze lieden, overigens met hun medewerking, in hun macht hebben:
  ... De Kamer was dat geheel met hem eens.

(De Holocaust, weet u wel).

Neoliberalisering, Europa-Imperialisering, ver-Koude Oorlogisering, ver-vrije immigratisering, ver-"blanke bevolkingverdrijvisering" uitleg of detail enzovoort.

Het hoort allemaal tot het fascisme van de Joodse en Joodsistische elite. Die ons en onze cultuur weg wil hebben en vervangen door Midden-Oosten en Afrika.

Te lastig en te duur.


Naar Landverraad , of site home .