WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: media & elite, herbevolking

1 mrt.2017

Het is tot nu toe een goedbewaard geheim gebleven. Dat wil zeggen: een geheim voor de gewone bugers. De goede waarnemers en dan nog met name de achterdochtigen onder hen weten al een paar jaar beter.

De Europese elite is uit op de herbevolking van Europa.

De blanke Europese burgers zijn veel te lastig en veel te veeleisend.

Ze willen lonen waar je fatsoenlijk van kan leven, en ze willen democratie. Dat wil zeggen: de mogelijkheid om degenen die dat fatsoenlijke inkomen niet wil geven, de elite, eruit te werken door middel van stemmen.

Iets waar men overal in Europa aan begonnen is en waarop de elite reageert met allerlei pogingen om de democratie in te perken op een manier dat het zo min mogelijk opvalt.

Dus van die lastige Europese burgers wil de Europese elite af.

Dat idee is al heel oud, want vanuit de blik van de elite is de redenatie recht-toe-recht-aan. En omdat mensen dingen graag benoemen naar iets heel opvallends of iemand die er het eerst mee is gekomen, heet dit beleid het Coudenhove-Kalergi uitleg of detail plan. Jammer, want het is een totaal kenmerkend Joods plan uitleg of detail en dat is deze meneer niet, maar hij heeft verder wel alles wat Joden hun kenmerkende levenshouding geeft uitleg of detail .

Essentieel in dit alles is namelijk het opheffen van de Europese nationale staten en het oprichten van een Europese Imperium.

Een Imperium dat uit de noodzakelijke ontwikkeling van imperia neoliberaal, agressief, en migratie-totalitaristisch is. En indien in Europa gesitueerd: Ruslandvijandig (Rusland is residentieel en de financiële markten lees de Joden zijn er niet de baas en is dus de vijand van het nomadisme en kosmopolitisme). Bij elkaar: dit plan is Joods.

En deze beweging heeft steun in alle kringen waarin de Joodse nomadistische, nomadistische en kosmopolitische levensvisie dominant is: politiek, bestuur, kunst, de niet-bètawetenschap, enzovoort: Tezamen: de elite.

Waaronder de politiek.

Waarvan nu, op dit eigenste moment, de eerste vorm van erkenning is gekomen vanuit die elite (elsevier.nl, 28-02-2017, door Syp Wynia uitleg of detail):

  Nederland wordt voller, armer en islamitischer

Als partijen als D66 en GroenLinks hun zin krijgen groeit de Nederlandse bevolking in het jaar 2060 tot 22 à 30 miljoen inwoners. Dat is het gevolg van het ‘ruimhartige’ dan wel ‘onbegrensde’ vreemdelingenbeleid dat deze partijen voorstaan.
    Bij een ‘onbegrensd’ beleid waarbij de immigratie meegroeit met de bevolkingsgroei in de herkomstlanden in Azië en Afrika, kan ook het aantal moslims in Nederland oplopen tot bijna een derde van de bevolking. Maar zelfs als de grenzen dicht gaan – zoals met name de PVV wil – verdubbelt het aantal moslims al tot 12 procent van de bevolking in 2060. Dat komt door het hogere geboortecijfer onder moslims. Nu al vormen baby’s van islamitische ouders tien procent van het totaal aantal nuljarigen in Nederland.
    Deze cijfers publiceert weekblad Elsevier deze week in een artikel over de gevolgen van het huidige immigratiebeleid en de gevolgen van het vreemdelingenbeleid van de verschillende politieke partijen.
    Het artikel kwam tot stand in samenwerking met wiskundige en cultureel antropoloog dr Jan H. van de Beek, die een computermodel ontwikkelde voor het maken van prognoses van de Nederlandse bevolkingssamenstelling.    ...

Het vloeken in de kerk kan nauwelijks profaner.

Een olifant die de hele proceleinkast tot gruzelementen trapt.

Wat is de reactie van de rest van de elite, over deze onversneden en keiharde en onweerlegbare beschuldiging van landverraad?

Wat je zou erwachten ... ?

Niets, dus.

Wat valt er te reageren?

Wat valt er te ontkennen?

Met name door deze mensen (elsevier.nl, 28-02-2017, door Afshin Ellian, hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden uitleg of detail):

 

D66 en GroenLinks voeren feitenvrije politiek over immigratie


D66 en GroenLinks voeren een feitenvrije politiek omtrent immigratie. Maar, hoewel ze zich dat niet realiseren, zijn de idealen van D66 en GroenLinks zijn juist niet verenigbaar met de onbegrensde immigratie, schrijft Afshin Ellian.

...    D66 en GroenLinks verdedigen de facto de politiek zonder grenzen, een land zonder grenzen. Maar uit het onderzoek van Elsevier blijkt nu wat de gevolgen van dit beleid kunnen zijn: als partijen zoals D66 en GroenLinks hun zin krijgen groeit de Nederlandse bevolking in het jaar 2060 tot 22 à 30 miljoen inwoners. Beide partijen behoren ook nog tot de club van milieufanaten. Dan moeten ze toch tegen deze explosieve onnatuurlijke groei van de bevolking zijn. Dat zijn ze helaas niet.


En er is maar één soort reden denkbaar waarom politieke leiders zo flagrant tegen de uitgesproken idealen van hun partijen: een verborgen ideologische agenda.

Een verborgen ideologische agenda waarvan het importeren van miljoenen gekleurde immigranten deel uitmaakt.

Een neoliberaal Imperium.

En een bijpassende bevolking:

Dit proces:Of in de woorden van Afshin Ellian:
  Wanneer het immigratiebeleid van D66 en GroenLinks wordt uitgevoerd, zou de immigratie volgens Elsevier meegroeien met de bevolkingsgroei in de herkomstlanden van immigranten in Azië en Afrika. Daarmee zou ook het aantal moslims in Nederland oplopen tot bijna een derde van de bevolking.

En de bevolkingsgroei bij zwarten in zowel Afrika als in Nederland gaat nog veel sneller: ze beginnen kinderen te krijgen rond hun vijftiende, en het zijn er vier en meer.

Bij gelijkblijvend beleid wordt Nederland overlopen door moslims en zwarten op termijn van enkele decennia.

Tenzij die voor de hand liggende vertakking in de geschiedenis zich aandient:

Etnische burgeroorlog uitleg of detail en andere vormen van revolutie.


Naar Landverraad , of site home .