WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: media, elite, Marcouch

9 jul.2017

Er zijn al eindeloos veel momenten langsgekomen die erop wijzen dat het landverraad van de politiek-correcte elite en media niet iets is waarvoor men plannen en maakt of organiseert, maar iets is dat gedreven wordt door sociologische en psycho-sociologische krachten. Het is niet zo dat men samen aan tafel gaat zitten met als gespreksonderwerp "Thierry Baudet" en als uitkomst: "We houden een haatcampagne tegen hem", nee, ieder van de activisten in de haatcampagne besluit voor zich dat Thierry Baudet zodanig niet deugt dat het GOED!!! is om een haat campagne tegen hem te voeren. Met in ieder van de hoofden wel een vrijwel gelijkluidende argumentatie. Een argumentatie die dan noozakelijkewijs bijzonder simpel moet zijn om in al die verschillende hoofden te passen,.En die ook inderdaad zo simpel is dat hij in één enkele frase afgekort kan worden "Thierry Baudet is tegen volkomen vrij immigratie dus Thierry Baudet is een laaghartige schurk". En op openhartige momenten vertelt men waarom Thierry Baudet een "laaghartige schurk" is: hij "stuurt aan op een holocaust". Oftewel: die simpele en voornaamste inspiratiebron van de haatcampagne is het Joodse en Joodsistische nomadistische denken .

Wat dus ook de andere kant op werkt: alles en iedereen die deelneemt aan het proces van (im)migratie of dat bevoordert is GOED!!!. Wat vooral geldt voor de hedendaagse symbolen ervan: de moslims (en een klein beetje de zwarten).

En zo kon het dus ook komen dat op een moment dat moslim-aanslagen een bijna wekelijks verschijnsel zijn, dat moslims daar, als groep, volkomen achter staan al was het maar omdat iedere aanslag leidt tot meer overgeven van de elite, en tegelijkertijd de eerst tekenen van actief verzet van de blanke bevolking opgedoken zijn en er dus in feite al sprake is van de start van het openlijke deel van de etnische burgeroorlog , men doodgemoedereerd besluit tot de benoeming van een islamist, dat wil zeggen: een moslim die actief strijdt voor het verspreiden en invoeren van de islam, als burgemeester van een middelgrote stad.

Dit zijnde in de tijd van schijven meteen volkomen duidelijk als gaande over de benoeming van Ahmed Marcouch als burgemeester van Arnhem.

Wat zoiets zou zijn als Thierry Baudet benoemen als burgemeester van, zeg, Riyaad, wat een te grote stad is voor een echte vergelijking maar wij kennen geen middelgrote steden in Saoedi-Arabië. Waarbij dat Saoedi-Arabië wel een goede vergelijking is, want Nederland staat qua verlichtheid net zo ver aan de extreme kant van de beschaving als Saoedi-Arabië aan de extreme kant van de barbarij.

En zo'n extreme daad begaat men op het moment dat een openlijke burgeroorlog eigenlijk al een feit is, zij het nog op een laag pitje.

Waarna, dicteert de these dat dit een zich autonoom ontwikkelend proces is, de reacties verlopen precies volgens het "migratie"-patroon: alle Joden en Joodsisten spreken zich ervoor uit, en de tegenstand komt uitsluitend van het internet en een enkele niet-politiek-correcte publicatie die beseft dat er richting afgrond gestuuurd wordt. En omdat deze redactie alleen tijd heeft voor de Volkskrant, dat als voornaamste bron van de kant van de elite. Met om te beginnen een plaatje ter illustratie van hoe blij men was met deze benoeming (de Volkskrant, 05-07-2017):

Waarbij natuurlijk geen kritische vragen passen en om dat te verzekeren heeft de Volkskrant voor het interview haar restaurantenrecensent op de nieuwe steunpilaar der verlichting afgestuurd - hier zijn zijn vragen (de Volkskrant, 05-07-2017, door Mac van Dinther):
  U heeft uw hele carrière doorgebracht in Amsterdam. Vanwaar nu ineens de overstap naar het oosten?
...
Op internet werd meteen gereageerd op uw aanstaande aanstelling. Veel positieve reacties, maar ook negatieve zoals 'Een Marokkaan aan de macht. Waar gaat dit naartoe?' Schrikt u daarvan?
...
We kennen u vooral als een straatvechter, met uw harde opstelling onder andere tegen probleemjongeren. Kunt u zich voorstellen dat uw benoeming als burgemeester tot verwondering leidt?
...
Arnhem is ook een politiek wespennest: vier wethouders weg in de laatste drie jaar, twee partijen uit de coalitie gestapt.
...
Bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer stond u op de lijst voor de PvdA. Door de historische verkiezingsnederlaag heeft u het niet gered. Vervolgens gaat de banencarrousel draaien om mensen zoals u een leuk baantje te bezorgen, zeggen critici.
...

Oftewel: geen enele kritische vraag over de politieke en maatschappelijke opvattingen van Marcouch. Iets wat voor een interview met Thierry Baudet of Geert Wilders tot dagenlange mediaophef leidt: een interview zonder "kritische" oftewel insinuerende vragen type: "Waarom bent u tegen het redden van zesjarige meisjes met pijpenkrullen en een teddybeertje in haar hand?". En probeer maar niet te antwoorden "Omdat dat meisje loopt aan de hand van een baardige terrorist die tientallen mensen heeft afgeslacht omdat ze een ietwat ander geloof hebben - waaronder zesjarige meisjes met pijpenkrullen en een teddybeertje in haar hand", want na drie woorden onderbreekt de schofterige Joods-, Joodsistisch- en/of linksfascist je om zijn vraag op nog wat hogere toon te herhalen.

Voor de volledigheid moeten we natuurlijk wel bewijzen dat er aanbod is qua kritische vragen. Voor iedereen die bereid is geweest dit artikel te lezen zal dat wel redelijk duidelijk zijn, maar ter referentie toch een verzameling daarvan die gelukkig al gemaakt was. En, natuurlijk dus van het internet, de enige plaats waar de journalistiek nog enigszins leeft (briefjevanjan.nl, 04-07-2017, door Jan Dijkgraaf uitleg of detail ):
  Aan Ahmed Marcouch

Beste Ahmed,

Toen gisteren bekend werd dat jij de nieuwe burgemeester van Arnhem wordt, regende het voorspelbare reacties. ...
    Ik snap dat niet.
    ...omdat er op jou wel meer is aan te merken dan het feit dat je een PvdA’er bent.
    Veel meer.
    Een paar maanden na de moord op Theo van Gogh wilde je in je rol van moskeebestuurder (uiteraard met 150.000 euro subsidie) de radicale Egyptische geestelijke Yusuf al-Qaradawi naar je moskee halen.  De man is een ideoloog van de Moslimbroederschap. Denk: zelfmoordaanslagen zijn prima, doodstraf voor homo’s – zo’n type.    ...

Niets van in het Volkskrant-interview ...
  Je wilde als stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-Slotervaart dat islamonderwijs gegeven zou worden op openbare scholen.

Niets van in het Volkskrant-interview ...
  Je wilde (in het kader van de integratie?) van Nieuw-West een islamitisch stadsdeel maken, een ‘bloeiende moslimgemeenschap’.

Niets van in het Volkskrant-interview ...
  Je vond het prima als jeugdwerkers in Amsterdam vrouwen geen hand willen geven.

Niets van in het Volkskrant-interview ...
  Je vond dat de politie-agenten die in bepaalde delen van Den Haag of Amsterdam werken Turks of Arabisch moeten kunnen spreken

Niets van in het Volkskrant-interview ...
  Je noemde PVV-leider Geert Wilders een antisemiet.

Niets van in het Volkskrant-interview ...
  Je zei dat PVV’ers niks te zoeken hebben bij de politie

Niets van in het Volkskrant-interview ...
  Je bent er voorstander van dat geüniformeerde vrouwelijke ambtenaren een onderdrukkingsdoek mogen dragen.

Ook hier niets van in het Volkskrant-interview ...

Oftewel, want dit zijn allemaal toch redelijk bekende zaken: er was voor ieder enigszins ingevoerd persoon dus iedereen in de media genoeg materiaal voor een kritische noot voor handen. Die dus volkomen afwezig was in de reguliere media, en zelfs Elsevier trapte af met een column uitleg of detail van Afshin Ellian, normaliter wakkerder, met als enig argument: de man is democratisch gekozen. Onzin, natuurlijk ... De man is gekozen door een bestuurlijke elite die op alle mogelijke manieren al corrupt is gebleken, bijvoorbeeld bij de opvang van asielzoekers: niemand van de bestuurlijk elite durfde zich daar tegen uit te spreken laat staan te keren. Au contraire: iedereen die het wel deed werd door die bestuurlijke elite, op alle niveaus, uitgemaakt voor "relschopper" en "neonazi". Dat wil zeggen: ddor de bestuurlijke elite op alle niveaus van alle politieke partijen, behalve de PVV.

Maar daarna, mogelijk door het lezen van de analyses op het internet, kwam er een ander geluid met de inhoud omtrent de emir (elsevier.nl, 06-07-2017, door Syp Wynia uitleg of detail ):
  Waarom Ahmed Marcouch ongeschikt is als burgemeester

... Marcouch is een ijveraar voor de islamisering van Nederland en deinst er ook niet voor terug om daarbij schouderophalend aan Grondwetsbepalingen voorbij te lopen.
    Om dat te illustreren moeten we even terug in de tijd.

Ook ruimte voor de orthodoxe islam in Amsterdam
... Marcouch ... had wel steeds één belangrijke stok achter de deur: er diende in Amsterdam ruimte te zijn voor de islam, zeker ook voor de orthodoxe islam zoals hij voortdurend met nadruk stelde.

Altijd open geweest over zijn religieuze agenda
Marcouch’ pleidooi voor ‘ruimte voor de islam’ deed hij begin 2005 als moskeevoorman. Maar als PvdA-coryfee en voorzitter van het stadsdeel Slotervaart vanaf mei 2006 handelde hij er ook naar. Marcouch bevorderde niet alleen de bouw van twee moskeeën, hij was voortdurend bezig met het binnenhalen van de islam in het publieke domein. Marcouch is eigenlijk altijd vrij open geweest over zijn religieuze agenda. ...
    ... De stadsdeelvoorzitter van Slotervaart pleitte voor een ‘superstadsdeel’ Nieuw-West. ‘Er kan een bloeiende moslimgemeenschap ontstaan,’ aldus Marcouch. ‘De moslimminderheid wordt dan een pluspunt.’ De stadsdeelvoorzitter van Slotervaart zag graag een overwegend mono-cultureel stadsdeel ontstaan, niet zozeer bestaande uit individuele burgers, als wel uit een gemeenschap, gevormd rond een godsdienst, zijn eigen godsdienst.    ...

Altijd gesteund door Job Cohen
... Job Cohen. De Amsterdamse burgemeester had Marcouch als stadsdeelvoorzitter nooit laten vallen. Niet toen Marcouch pleitte voor het opheffen van het hoofddoekenverbod bij de politie. Niet toen Marcouch poogde koranonderwijs op de openbare scholen in Slotervaart door te drukken en verlangde dat omwille van de islamitische leerlingen in het openbaar onderwijs niet alleen de evolutietheorie uit de doeken werd gedaan, maar evenzeer het scheppingsverhaal.
    Cohen liet Marcouch evenmin vallen, toen die pleitte voor islamitische feestdagen op openbare scholen, niet toen Marcouch boerkadraagsters op openbare scholen de ruimte wilde geven, niet toen Marcouch handenweigeraars onder zogeheten ‘straatcoaches’ in Slotervaart verdedigde onder het motto dat je orthodoxe moslims diende ‘in te sluiten’.
    Cohen liet Marcouch al evenmin vallen, toen die een ambtenaar aanstelde die met ‘radicaliserende jongeren’ moest praten over hun geloof en ook niet toen Marcouch ambtenaren, leerkrachten en welzijnswerkers liet bijscholen in het steunen van jongeren en hun ouders bij hun ‘religieuze vorming’.

Marcouch’ inspiratie kwam van de Moslimbroederschap
Steeds voerde Marcouch op dat er een schone taak was voor de gemeente om de islam in te zetten tegen misdadig gedrag en om de oorzaken van islamitische radicalisering weg te nemen, door zelf de islam – en dus ook orthodoxe versies daarvan – aan de hand te nemen.
    Marcouch ... zijn inspiratie ...die haalde hij naar eigen zeggen bij zulke lieden als wijlen Said Qutb (de oprichter van de fundamentalistische Moslimbroederschap) en Yusuf al-Qaradawi, de huidige internationale leider van de Moslimbroederschap.Marcouch had al-Qaradawi, een notoir antisemiet, in 2005 nog met een subsidie van 150.000 euro van de gemeente Amsterdam naar de hoofdstad willen halen.
    ‘Een boegbeeld in de islamitische samenleving,’ vond Marcouch van de religieuze leider uit Qatar. Al-Qaradawi, zo stelde Marouch instemmend, wendde ‘zijn autoriteit aan om in Europa de westerse islam van de grond te tillen.’ En de Moslimbroederschap, dat was naar zijn idee ‘een in ideologisch opzicht politieke, evenwichtige stroming van de islamitische wereld.’

‘Geestelijk leider van de moslims’
Het lijdt geen twijfel dat Marcouch zich als stadsdeelvoorzitter een bekwame discipel van al-Qaradawi betoonde. Hij liet weinig onbenut om in Amsterdam-West de islam vaste voet te geven binnen het stadsdeel. ...
    Marcouch ging als stadsdeelbestuurder trouwens ook publiekelijk in debat over de juiste interpretatie van de islam en begaf zich aldus, zoals Het Parool schreef, ‘op het aalgladde pad van de theologie’. Marcouch was toen, in het voorjaar van 2008, nog maar twee jaar stadsdeelvoorzitter, maar hij had zijn stempel al gezet. ‘Marcouch ontpopt zich als geestelijk leider van de moslims,’ aldus Parool-verslaggever Addie Schulte. ‘Van scheiding tussen kerk en stadsdeelkantoor is nog amper sprake.’ Marcouch ging dus ver, heel ver. En altijd was daar weer die affiliatie met de Moslimbroederschap.

Een budget voor islamitische boeken
Na Marcouch’ mislukte gooi naar het leiderschap van het nieuwe, grote stadsdeel Nieuw-West dat hij een islamitisch stempel had willen geven bevestigde hij dat hij eerder – als stadsdeelvoorzitter van Slotervaart – allerlei ‘creatieve’ manieren had gevonden om religieuze instellingen met stadsdeelgeld te financieren. Of om openbare instellingen aan islamitische taken te zetten. Toen zijn pleidooi om het wijkfiliaal van de Openbare Bibliotheek van aparte deuren voor mannen en vrouwen bakzeil haalde, wist hij ter compensatie nog een budget voor islamitische boeken binnen te halen.
    Tijdens zijn Kamerlidmaatschap ... vond hij dat problemen met moslims (misdaad, terreur) vrijwel altijd (mede) opgelost dienden te worden met de islam. De juiste islam van Marcouch zou het antwoord zijn op de foute interpretaties van de foute islam die tot problemen leidden. ...

Gebedsruimte voor moslims bij de HvA
Tussen de bedrijven door bleef Marcouch ook ijveren voor zulke zaken als een gebedsruimte voor moslims in de Hogeschool van Amsterdam. Dat daar bezwaren tegen waren, noemde Kamerlid Marcouch honend ‘seculier vermijdingsgedrag’.    ...

Een lijst met deels dezelfde punten als die van Jan Dijkgraaf, met met nog meer nieuwe. Een waslijst. En de conclusie is vanzelfsprekend:
  En daarom moet ik helaas van mening zijn dat Ahmed Marcouch geen burgemeester moet worden. Niet van Arnhem – van geen enkele gemeente. Niet omdat hij onaardig is, want dat is hij niet. Niet omdat hij geen capaciteiten heeft, want die heeft hij wel. Maar voor de rol van burgemeester, een ‘bindende’ burgemeester nog wel, van een Nederlandse gemeente is Ahmed Marcouch ongeschikt.

En daar gebruikt auteur Syp Wynia een heel passend woord: "verbinding". Als er in ieder geval één enorm probleem is met Marcouch is dat hij niet in bezit is van die voor iedere Nederlander o zo noodzakeleijke eigenschap om te "deugen": "verbindend zijn". In tegendeel: Marcouch is polarisatie. Kijk bijvoorbeeld naar dit beeld van één van zijn pleidooien voor politie-hoofddoeken bij de JIPO, de Joods-Islamitische Publieke Omroep uitleg of detail uitleg of detail :

Een stellingname die vergeleken moet worden met deze (elsevier.nl, 01-12-2016, door Emile Kossen uitleg of detail ):
  Ophef rond Marcouch: ‘PVV’ers niets te zoeken bij politie’

...    Marcouch, zelf een oud-agent, zat aan tafel bij Pauw om te praten over nieuwe maatregelen die politieagenten moeten beschermen tegen treitervloggers, door het te verbieden om agenten herkenbaar in beeld te brengen. Maar even later ging het gesprek over de handelswijze en achtergrond van politieagenten.
    ‘De politie hanteert een aantal waarden van gelijkheid en hoe je met elkaar omgaat,’ aldus Marcouch. ‘Je kunt stemmen wat je wil, maar het gaat mij erom dat als je de ideologie van de PVV aanhangt – dus als je mensen ongelijk behandelt en voor moslims geen plek is in Nederland – dan hanteer je waarden die niet passen bij de politie,’ aldus Marcouch. ‘Dan heb je er dus niets te zoeken.’    ...

Die Ahmed Marcouch is een polariseerder bij uitstek, zie het internet zoals bijvoorbeeld dit uitleg of detail . Die fanatiek actievoert voor de invoering van kalifaat en sharia. Hét polarisatiepunt van deze tijd.

Maar dat is geen enkele belemmering voor degenen die het al genoemde in hun hoofd hebben "Moslims zijn immigranten - Joden waren immigranten - dus: de moslims van nu zijn als de Joden van toen" uitleg of detail . Oftewel: de Joden en Joodsisten, waar bijvoorbeeld de Volkskrant mee vergeven is. Dus na het "Ik hou van jou"-interview kwamen er nog meer steunbetuigingen voor de kalifaat en sharia-emir (de Volkskrant, 06-07-2017):

Een gore leugen over de aard van de bezwaren tegen kalifaat en sharia-emir Marcouch zoals bovenstaand geformuleerd en ook door Wilders verwoord.

En de dag erna:

Een nog goordere leugen, zoals boven al uitvoerig bewezen.

Maar toch is het nog interessant hoe de Volkskrant zoiets doet: de Joodse en Joodsistische hondsbrutale uitleg of detail leugen. Die op twee simpele manieren weerlegd wordt waarvan de tweede is "tellen" van de eindeloze reeks bezwaren, bij Dijkgraaf acht en bij Wynia iets als het dubbele. Daarvan behandeld de Volkskrant er maar vier. Meteen "af" dus.
    Maar ook de gegeven weerleggingen zijn slechts "goede grappen". De eerste (de Volkskrant, 07-07-2017, door Raoul du Pré):
  Beweringen van Wilders over Marcouch snijden weinig hout

Truc nummer 1 van Du Pré: beperk de bezwaren tot wat Wilders bij deze gelegenheid heeft gezegd. Omdat het een openbare en publieke gelegenheid betrof natuurlijk slecht een paar en sterk gecondenseerd.
  Wilders: 'Marcouch steunt moslimgroeperingen die homo's van het dak willen gooien'

Een vorm van condensatie door Wilders, die natuurlijk slechts een uithangbord noemde voor een zeer lange sleep weerzinwekkende eigenschappen van deze en aanverwante moslimclubs. Emir Marcouch heeft er nooit een seconde afstand van genomen. Ieder pleidooi voor agenten-met-hoofddoeken of islam-op-school is er een hernieuwde bevestiging van. En die pleidooien houdt de emir tot op de dag van vandaag.
    Du Pré gebruikt "ze zijn anti-homo" voor truc nummer 2:
  Hij voer mee in de Canal Parade en organiseerde een voetbalwedstrijd tussen homoseksuele en Marokkaanse jongeren.

Iedereen weet waarvoor dat "meedoen met de Canal Parade" en dergelijke dient voor politici: zichzelf profileren bij het stomme deel van het publiek en de politieke-correctheid oftewel de media. Inhoudelijk totaal betekenisloos. Maar volgens Du Pré:
  Conclusie: Marcouch beproefde verscheidene kanten van de islam, maar toont zich als politicus uitgesproken homovriendelijk.

"Balletje, balletje" met woorden.
    De volgende weerlegging:
  Wilders: 'Marcouch vindt dat agenten Turks of Arabisch moeten kunnen spreken'

Ja hoor ... Best wel de belangrijkste van de genoemde bezwaren ...
    De weerlegging volgens Du Pré:
  Marcouch ...'Tegenwoordig komen vooral Marokkaanse namen voorbij. ... Met tolken alleen gaat de politie deze slag niet winnen.'

Onzin van de emir, natuurlijk. Marokkanen praten niet met de politie - of die nu Nederlands of Marokkaans spreekt. Maar Du Pré:
  Conclusie: Marcouch pleit voor anderstaligen bij de politie. Niet om die talen te promoten maar om de misdaadbestrijding te verbeteren.

En om moslims op positie van invloed te krijgen. Dat gaat prima samen.
   Het volgende bezwaar:
  Wilders: 'Marcouch wilde van Amsterdam Nieuw-West een islamitisch stadsdeel maken.'

De op één na minst belangrijke. De Marcouch-uitleg hiervan:
  ...

Klopt. Dat was er gewoon niet. Du Pré heeft gewoon zelf wat verzonnen en conclusies getrokken uit zijn eigen woorden. Nul-nul.
    Goed, drie "weerleggingen", drie keer struif. Eens kijken of de kip bij de vierde een volwassen ei legt:
  Wilders: 'Marcouch wil geen PVV'ers bij de politie'

En nu volgt de sterkste:
  Conclusie: Deze conclusie van Wilders klopt. ...

Juist ja ... "Maar ... "
   Overigens ...

Excuses, foute voorspelling: geen "Maar ..." maar "Overigens ..." We geven het ruiterlijk toe.
  Overigens heeft Marcouch niet duidelijk gemaakt of en hoe agenten daadwerkelijk getest dienen te worden op hun politieke overtuiging.

En daar zijn ze dus ook zo goed in, hè, die politiek-correcten en kalifatiseerders: het gelegenheidargument uitleg of detail . Wilders zei ook niet hoe hij daadwerkelijk tot minder Marokkanen wilde komen, maar toch was dat "Minder Marokkanen" goed genoeg voor een half-jaar lange hetze, een politiek proces, en een veroordeling door de sneuneusjes van de Haage politieke en politiek-correcte rechtbank niveau "Veroordeling van Hans Janmaat, Schiedammer parkmoord, Puttense moordzaak enzovoort". Deze lieden zijn incompetent én corrupt, waarbij de nadruk op "en" eigenlijk overbodig is want die twee gaan heel vaak samen.
    Net als dus bij de media.
    Die dat hier nog eens bewijzen door te besluiten met:
  ... of en hoe agenten daadwerkelijk getest dienen te worden op hun politieke overtuiging. Hierover komen ongetwijfeld nog vragen in de Arnhemse gemeenteraad.

Hoezo kritische journalistiek ... ? Hoezo journalistiek ...? Stel die vragen zelf, Goes Vaals Dordrecht *#$%##*!!!

Er was hier boven gewag gemaakt van twee simpele weerleggingen van de kop ...
  Beweringen van Wilders over Marcouch snijden weinig hout

.. waarvan er eentje genoemd is: het tellen van de aantallen behandelde bezwaren ten opzichte van het aantal daadwerkelijke. Maar het kan nog simpeler, met gebruik van "het onregelmatige werkwoord" van Bertand Russell uitleg of detail  - archetypische voorbeeld: "I am firm - You are obstinate - He is a pig-headed fool". . Oftewel: men draait het woordgebruik naar het eigenbelang. En kijk nog eens goed naar die kop. Daar is dat natuurlijk ook mee gebeurd. Als er daadwerkelijk niets waar was van de beschuldingen van Wilders en anderen, had er gestaan:
  Wilders liegt over Marcouch

In pakkender terminologie van die strekking. Oftewel: die daadwerkelijke kop is dus in feite al een erkenning dat Wilders gelijk heeft.

Maar een nog mooiere bevestiging, en tevens een illustratie van het gestelde in de eerste alinea over de automatismen achter het proces, is een artikel dat op precies dezelfde dag in de Volkskrant stond als de "Wilders-analyse". Van de hand van één van de "jonge talenten" bij die krant, volgens hoofdredacteur Remarque die er een zelffelicitatierubriek voor zijn eigen krant op nahoudt (hoezo ... veeg teken ...). Het hele artikel is interessant maar eerst zaak van "het interview" (de Volkskrant, 07-07-2017, rubriek Top & Flop, door ... en Haro Kraak):
  Top & Flop

Wat er goed was en wat wat minder deze mediaweek. Deze week: .. en Tom Kellerhuis biedt een podium aan een seksist.


Flop

Enfin, het interview dus. Kellerhuis stelt de FvD-voorman vragen als 'Ben je goed in bed?', 'Hoeveel talen spreek jij wel niet?' en 'Wat veel minder mensen weten, is dat je al jaren internationaal redelijk wat faam hebt opgebouwd onder grote denkers'.

Precies het soort interview dat de emir kreeg, dus, en waar de restaurantenrecensent de Volkskrant-prijs voor met meest nietszeggende "Hoera!"-interview voor heeft gewonnen.

Dat terwijl kritische vragen aan emir Marcouch oneindig veel relevanter zijn, want de emir krijgt een positie van gezag geldend voor iedereen, en de emir krijgt die positie zonder dat ook maar één enkele burger daarvoor gekozen heeft. Thierry Baudet, aan de andere kant, hoeft u niet naar te luisteren, nog veel minder op te stemmen, en gezag heeft hij niet anders dan dat mensen hem vrijwillig gegeven hebben door op hem te stemmen.

Kortom, de Volkskrant is hier weer op zo veel manieren fout, dat je er bijna bewondering voor gaat krijgen hoe fanatiek fout ze zijn. Waarachter natuurlijk weer allemaal dat ene simpele zit: de Joodse en Joodsistische obsessie: "De moslims van nu zijn de Joden van toen".

Een obsessief karakter waarvan ook Haro Kraak weer op de meest indringende wijze getuigt. Vanaf het eerste woord:
  Eigenlijk willen we dit stukje helemaal niet schrijven ...

Geweldige start!!! Praeteritio! uitleg of detail De redelijk algemeen als meest lage geachte van de klassieke retorische truc. Het laatste toevluchtsoord van de kwezels en kwallen.
  ... helemaal niet schrijven, want dat is dus precies wat Tom Kellerhuis beoogt met zijn interview met Thierry Baudet in HP/De Tijd.

En nog zo'n fraaie ... Hij heeft nog geen naam, maar die bedenken we hier en nu: de "zielekijk": het zonder enige gids of zonder enige aanleiding weten wat de ander denkt of wil. Waarvan iedere psycholoog weet waar hetgeen dan volgt vandaan komt, zeker als het negatief is en dat is het bijna altijd: de eigen ziel van de helderziende. Oftewel: Kraak beoogt zelf iets duisters met zijn geschrijf. Maar wie zijn doopceel uitleg of detail gelicht heeft, wist dat al.
    De volgende zin ...
  Maar aangezien Kellerhuis geen terrorist is ...

... en de volgende truc: het "aanwrijven" uitleg of detail - stront in het rond spetteren in de buurt van de persoon in de hoop en eigenlijk wel zekerheid dat er altijd wel een spetter blijft hangen.
    Direct gevolgd door ...:
  ... laten we het 'maar dat is precies wat ze willen'-argument even varen.

... nog een preateritio. Hier zou zelfs Grunberg uitleg of detail al best tevreden met zichzelf zijn.
     Waarna de als eerste geciteerde opmerking over de inhoud van het interview volgt. Gevolgd door wat getuigenissen van de weerzin waarmee hij het gelezen heeft:
  Baudet zegt, zonder al te veel tegenspraak te krijgen, dat de termen seksisme en racisme niets betekenen,

Natuurlijk slaande op de beschuldigingen van racisme en seksisme in zijn richting. Omdat hij tegen vrije immigratie is en een boek heeft geschreven waarin een mannelijke verleider voorkomt.
  ... en dat hij een van de briljantste denkers van Nederland is.

Wat er natuurlijk niet staat maar Kraak zo gelezen heeft. Terecht, die kwalificatie, overigens, als wat heet "De grootste kwaliteitskrant an Nederland" gevuld wordt door leerlingen van de Hogeschool Winderheim in het bezit van slechts één enkele hersencel: "Is Joods/neger/islam = Is goed". Iemand met twee hersencellen is dan al snel een briljant denker.
    En na nog wat badinerende opmerkingen over de witte wijn en nootjes waar de Volkskrant op iedere zaterdag haar Magazine mee vult, werd er besloten met de meest openlijke onthulling van de obsessie:
  Kellerhuis besluit met de opmerking: misschien zijn ze over tien jaar wel vrienden en is hij lid van de beweging. ... Daar zit inderdaad het gevaar....als we zo blijven lachen om een megalomane, autoritaire narcist, gaan we nog eens spijt krijgen.

Oftewel: als we de megalomane en kwaadaardige uitleg of detail Joden, Joodsisten en moslims die nu de baas zijn nog langer hun gang laten gaan en Nederland laten volstromen uitleg of detail uitleg of detail met nog meer haatdragende en haatzaaiende moslims en negers uitleg of detail uitleg of detail , gaan we zeker spijt krijgen.


Naar Landverraad , of site home .