WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: media, elite, homeopathische verdunning

29 mrt.2017

Deze website bevat veel te veel verzamelingen met negatieve oordelen over van alles en nog wat.

Trouwens net als de maatschappelijke discussie.

Dus hoog tijd voor iets positiefs.

Hier een verzameling van mensen die ergens vóór zijn - die zijn vóór de homeopathische verdunning van Nederland.

Af en toe door mensen aan te halen die het bestrijden van homoeopathische verdunning bestrijden, maar dat zijn twee negatieven achter elkaar, en dat maakt, zoals iedereen weet, ook iets positiefs.

Gelukkig is er een ruime voorraad van dit soort positief materiaal voor handen, en daarom is besloten om de verzameling voorlopig te beperken tot die bijdragen die stammen van na de introductie van de term.

De eerste positivist (Volkskrant.nl, 12-03-2017, door Sarah Sluimer) uitleg of detail :
  Opinie op Zondag - Sarah Sluimer: 'De duistere droom van Thierry Baudet

Homeopathische verdunning
... Thierry verlangt met hart en ziel naar een wereld die voldoet aan zijn idee van klassieke schoonheid. .... Zo zei hij kalmpjes bij een partijbijeenkomst dat er sprake is van 'een homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking.' Een uitspraak die bij mijn weten in de recente geschiedenis van de Nederlandse politiek geen equivalent kent.

Homeopathische verdunning ... Zo'n ongelofelijk mooie zaak dat ertegen-zijn toch zo ongelofelijk "FOUT!" is ... Toch?

De volgende (de Volkskrant, 16-03-2017, column door Ariejan Korteweg):
  Mijn campagne

De lange aanloop naar de uitslag, in acht taferelen

6 december
In het bijzaaltje van café de Witte Aap in Rotterdam ... dreigt een zinnetje van Thierry Baudet in het tumult verloren te gaan. Toch zegt hij het echt: de komst van vluchtelingen en migranten leidt tot 'een homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking'. Een dergelijk verlangen naar zuiverheid tref je zelfs bij Wilders niet aan. ...

Er gaat natuurlijk echt helemaal niets boven de onzuiverheid van de homeopathische verdunning.

Een vaste klant aangaande positivisme is deze columnist uitleg of detail (de Volkskrant, 17-03-2017, column door Sheila Sitalsing):
  Goed populisme

... toen ik gisteren op zoek ging naar het zegevierende goede populisme, raakte ik al gauw verdwaald in de krochten van het Tweede Kamergebouw.
    Daar zag ik een dandyesk type met mooi haar. Hij hield twee glimmende zetels onder zijn arm geklemd, in zijn ogen blonk vreugde die ook voor waanzin zou kunnen doorgaan. Ik vroeg hem of hij een goede populist was en hij antwoordde: 'Vrouwen willen overrompeld worden, overmand ja, maar als ze dat laten doen door een neger treedt er homeopathische verdunning op ...'

En stel je voor ... Dan zouden we de intense vreugde van de homeopathische verdunning van De Bijlmer en de Schilderswijk gaan missen. Weinig is er succesvoller verdund dan in de Bijlmer en de Schilderswijk ...

Nog een verslaggever die weet hoe de wereld moet draaien (de Volkskrant, 13-03-2017, door Dion Mebius):
  'Er heerst hier een ontmaskeringsvirus'

Thierry Baudet is een van de grote verrassingen deze verkiezingen. ...
...
Toch veroorzaakt u ook geregeld ophef met uw uitspraken. Zo waarschuwde u vorige week nog voor de 'homeopathische verdunning' van de Nederlandse bevolking. ...
...
Begrijpt u dat er mensen zijn die zo'n uitspraak als racistisch ervaren?

Ja ja, homeopathische verdunning is hét patentmiddel tegen racisme. Hoe meer negers in de Bijlmer en moslims in de Schilderswijk, hoe minder racisme. Kijk maar naar Afrika en de islamitische wereld. Daar is absoluut Geen Racisme! Daar leeft men In Vrede Naast Elkaar!

Er zijn ook mensen die een ander beroep hebben, zoals tv-recensent, en het bevorderen van het homeopathisch verdunnen er als hobby naast doen (de Volkskrant, 20-03-2017, tv-recensie, door Frank Heinen) uitleg of detail :
  Giechelen

Zaterdag stond in deze krant een interview met Thierry Baudet. De eerste (aanzet tot een) vraag luidde:
    ... het feit dat men Baudets uitspraken over homeopathische verdunning van de Nederlandse cultuur had opgepikt en er, nou ja, een beetje ontdaan van was. ...
    De enige keer dat Baudet bevraagd werd over wat hij dan wel bedoelde met zijn huiveringwekkende praatjes ...

Stel je voor dat Nederland niet homeopathisch verdund zou worden ... Huiveringwekkend!

Veel mannen nu aan het woord geweest, dus tijd voor wat meer evenwicht - hoewel sommigen dat laatste zullen gaan betwisten (de Volkskrant, 24-03-2017, column door Asha ten Broeke, wetenschapsjournalist) uitleg of detail :
  Misselijkmakende internethaat

...  Humberto Tan vroeg Baudet naar zijn waarschuwing voor de 'homeopathische verdunning' van de Nederlandse bevolking door andere volkeren. Hij zou zijn woorden nu anders hebben gekozen, zei Baudet. En we moesten begrijpen dat deze opmerking niets te maken had met etniciteit of ras, maar enkel met cultuur.
    Toch zei hij in 2015 op Amsterdam FM: 'Ik wil graag dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is.'

't Is inderdaad verschrikkelijk ... Het is toch voor iedereen zichtbaar dat het Pad der Beschaving loopt van Griekse tijden, via de Romeinen en de Noordwest-Europese Verlichting naar het toekomstige Paradijs van de Joods-Islamitisch-Creoolse Mengcultuur... Dat spreekt toch volkomen voor zich ...? En wie dat niet ziet, die is:
  ...Nou had ik Baudet ook wel een verkrachtingsverheerlijkende fascist genoemd. ...

En wat is daar nou mis mee ...? Met die woorden ...? Tegen homeopathische verdunning zijn, is toch precies hetzelfde als wat dr. Mengele deed? Dat vindt toch ieder fatsoenlijk mens ... ? ("Adriaan" op Joop.nl):


Als volgende toch weer een man. Maar dat is er eentje die net zo onmisbaar was als het papier waarop de Volkskrant gedrukt wordt en het glas waardoor de internetversie ervan wordt doorgegeven (de Volkskrant, 27-03-2017, column door Arnon Grunberg) uitleg of detail :
  Bulgarije

Na het debacle tegen Bulgarije vroeg ik enkele politici om commentaar. De heer Baudet liet weten: 'Het Nederlands elftal is door homeopatische verdunning verontreinigd. Sappen uit minderwaardige culturen hebben zich met het superieure Nederlandse ras vermengd. Dan krijg je dit. ...

En daar heeft de heer Grunberg natuurlijk volkomen gelijk in: geen lieden die zo goed kunnen hoogspringen, balgoochelen, en hardlopen als deze onze cultuur zo sterk verrijkt hebbende mede-wereldburgers uit Afrika!

En, passend bij zijn prominente rol in media en meningsvorming meteen een dubbelslag van deze heer (de Volkskrant, 29-03-2017, column door Arnon Grunberg):
  Schulz-effect

...   Schulz is een bekwaam politicus voor wie ik sympathie heb. Toch hoop ik dat Merkel niet door hem wordt verslagen. ...

Want bondskanselier Angela Merkel is de Madonna vam de Homeopathische Verdunning.

Overigens: beelden van de homeopathische verdunning in actie zijn te bewonderen hier uitleg of detail .


En een P.S.je (elsevier.nl, 27-03-2017, column door Afshin Ellian, hoogleraar rechtsgeleerdheid in Leiden uitleg of detail ):
  Wie verzorgingsstaat wil beschermen, moet migratie stoppen

De Europese verzorgingsstaat trekt veel meer immigranten aan dan Amerika. Als een migrant niet werkt in de Verenigde Staten, gaat hij dood van de honger. Een opdracht aan het nieuwe kabinet is om onze verzorgingsstaat te beschermen door de ongecontroleerde migratie te stoppen, schrijft Afshin Ellian.

Maar dat is juist dus één van de doelen van de homeopathische verdunners ... In ieder geval van het Joodse en vaandeldragende contigent ...

Tot de verdunners behoort ook een flink deel van wat hier gekleurd binnenstroomt onder het motto "hogeropgeleid dus oké". Kijk maar (Joop.nl, 29-03-2017, door Darshan Vigneswaran - Co-Director Institute for Migration and Ethnic Studies Universiteit van Amsterdam uitleg of detail):
  Open brief van een immigrant aan Mark Rutte

Je bent bezorgd dat immigranten naar dit land zullen komen en de Nederlandse cultuur zullen aantasten. Je hebt gelijk! We komen eraan. We zijn er al

... Je bent bezorgd dat immigranten naar dit land zullen komen en de Nederlandse cultuur zullen aantasten. Je hebt gelijk! We komen eraan. We zijn er al. En we gaan veel dingen in de vernieling helpen die jij en je kiezers mooi vinden aan de Nederlandse cultuur. ...
    Mark. We zijn met velen, en we willen wat van jullie is. ... Boven alles willen we jullie vrijheid. ...
    Maar hier zit de moeilijkheid Mark, we zijn niet van plan om Nederlands te worden om die vrijheid te krijgen. ...
    We zijn hier niet om Nederlands te worden. We zijn hier om jullie te integreren.
    ... we gaan je kinderen leren om curry en rijst met hun handen te eten (niet met je poep-hand Mark) en ze gaan het zalig vinden om er tot aan hun ellebogen in te duiken. Een van je neefjes zal zijn baan kwijtraken aan een ICTer uit Bangalore met een diploma van een Amerikaanse topuniversiteit ... En Mark, op een ochtend voor zonsopgang zal ik je uitnodigen om samen het dak van het Rijksmuseum te beklimmen en vandaar te luisteren naar de oproep tot gebed die uit iedere moskee in Amsterdam weerklinkt ...

De fopwetenschappeij heeft het formaat van een glabale multintional, met dien vestande dat de meeste multinationals ook iets produceren. Deze levert slechts haatzaaierij. Internationale haatzaaierij. De brief is vertaald door Saskia Bonjour, en dat is een fopwetenschapper die publiceert samen met opper-fopwetenschapper Jan Willem Duyvendak uitleg of detail . En die forpwetenschapperij krijgt dus een karakteristieke plaats: bij haatzaai-website Joop.nl.

En één van de allerlaatste dingen die moet gebeuren is natuurlijk dat burgers lucht krijgen van de giftige dampem die bij het homeopathisch verdunnen vrijkomen (de Volkskrant, 31-03-2017, column door Elma Drayer):
  Vermomd paternalisme

Sinds enige tijd streeft koepelorganisatie NPO naar 'meer diversiteit' op de publieke netten. ...
    Toevallig stuitte ik dit weekend op het Concept Jaarplan TV 2018, dat de voornemens schetst voor het tweede net - oftewel NPO 2. Het verbaasde me niet dat op ongeveer elke pagina de modieuze term 'verbinden' valt. ...

Uit Termen, kort :
  Verbinden
Iets dat Nederlanders moeten doen met gekleurde immigranten, en de media doen met overtegenwoordiging van gekleurde immigranten op televisie. Bewijs van het feit dat ze hier ten onrechte zijn, want het is natuurlijk precies andersom: de immigranten moeten verbinden met de gastheersamenleving. Als ze dat niet uit zichzelf kunnen, moeten ze weg wegens ongeschikt voor de moderne maatschappij, zie de Clichy's, Molenbeeks en Schilderswijken.

En:

  ... Noch dat de journalistieke programma's zich voortaan ijveriger dienen te richten 'op versterking van de diversiteit'. ...

Uit Termen, kort :
  Diversiteit
Eufemisme voor de aanwezigheid van gekleurde immirganten. Excuus om gekleurde immigranten te bevoordelen vanwege hun onoverkomelijke achterstand. Reden voor oververtegenwoordiging van gekleurde immigranten op televisie of andere representatieve functies onder het motto: "Een blanke plus een zwarte plus een Marokkaan plus een Turk is diversiteit".
    Nadere meer praktische voorbeelden: "Meer diversiteit bij de media", "Meer diversiteit bij de politie", "Meer diversiteit in de pilotenstoel", en "Meer diversiteit in de bedieningskamer van de atoomcentrale".
    Zie ook "acceptatie", "inclusiviteit" en "pluriformiteit".

En:
  ... Wel verbaasde ik me over de boodschap die daar pal op volgt: het moet afgelopen zijn met de 'problematiserende' berichtgeving rond landgenoten met een migratieachtergrond. ...

Is men overigens al heel lang geleden mee begonnen: allochtone misstanden lees je alleen bij De Telegraaf, maar vooral GeenStijl. Geen verzonnen verhalen erover ... Nee: gewoon dingen die gebeuren voorel ook met vele foto's ten bewijze. Hoofden op Amsterdamse straten. En foto's van stoere jongens op scooters en moteren ... Jongens met een migatieachtergrond" die zojuist weer een bejaarde vrouw hebben overvallen of een juwelier vermoord.
    Dat zie je allang niet meer bij de NPO. En de rest van de poltiek-correcte media.
    Maar dat is dus nog lang niet ver geneoeg. Men gaat nu de "migratieachtergronders" actief promoten. Dat wil zeggen: nog actiever, wnat ook dat actief promoten is al heel lang aan de gnag.
    En daarbij komt dus nog meer censuur. Want:
  ... Uit recent 'kwalitatief' onderzoek blijkt namelijk dat 'de journalistieke en opiniërende NPO-programma's naar hun mening sterk bijdragen aan het negatieve beeld over moslims, de islam, racisme en de landen van herkomst'.

En dat klopt: terreuraanslagen in het westen en onderlinge terreur in het aldn an herkomst is iest wat tot de geowne berichtgeving behoort, en dat is er tot nu toe wle drrogeehn gekomen. Met dien verstande dat het ook al een hele tijd geen "moslimsterreur" is maar "terreur". Het is ook, in tegensteling tot "rechts geweld", ook niet meer iets dat je moet bestrijden, maar moet bij bidden.
  ... Dus wil de NPO dat programmamakers zich 'bij onderwerp- en gastenkeuze' en in 'vraagstelling' bewuster zijn van 'ingesleten patronen en impliciete vooroordelen'.

Censuur.
  Begin november nog schreef NPO-topvrouw Shula Rijxman fier in deze krant: 'In alle onafhankelijkheid - van commercie en politiek - bedrijven wij onafhankelijke journalistiek.' Behalve, kan ze daar binnenkort aan toevoegen, als het gaat om Nederlanders met een migratieachtergrond. Dan hebben wij een héél andere agenda.

De Joodse mevrouw Rijxman uitleg of detail is natuurlijk intiem bekend met het concept dat sommige etnieën meer zijn dan andere. Oude Testament, enzo.
  Nog enthousiaster verspreiden ze het evangelie bij De Correspondent.

Geleid door meneer Rob Wijnberg. Ook van Joodse origine dus die kent het concptt ook.
  Zo blijkt ook dagblad Trouw er plotseling door aangeraakt. Zaterdag meldde de hoofdredacteur dat het met zijn nieuwe reclamespotjes 'een sterk tegengeluid' wil laten horen tegen 'de ogenschijnlijk steeds negatievere insteek van veel nieuwsmedia'.

En het is hoogst besmettelijk, deze Joodse visie, zoals we dagelijks mogen ervaren.

Dus is dus een nevengevolg van het homeopathisch verdunnen: wat ook ook homeopathisch verdund wordt, is meningsvrijheid, vrijheid van berichtgeving, democratie en rechtstaat. Precies die dingen die in de landen van herkomst van datgene waarmee verdund wordt niet bestaan.

Oftewel: "verdunnen" is de volkomen correcte term, en het "homeopathisch" is natuurlijk sterk ironisch en terecht over het uiteindelijke effect: het levert in feite iets op dat harder stinkt dan de combinatie van moeras en beerput.


Naar Landverraad , of site home