WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: de Volkskrant, nepnieuws

Het onderwerp is sinds de uitverkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president al vele malen langsgekomen: nepnieuws. Berichten verspsreid door aanhangers van Trump die "niet waar" zouden zijn.

Iets dat onafhankelijke waarnemers natuurlijk een schaterlach bezorgt, omdat datgene dat over Trump werd verkondigd, door wat in Amerika de mainstream media het en in Nederland de "kwaliteitsmedia", van een dusdanige nep-graad was dat dat, volgens velen, mede heeft bijgedragen aan de winst van Trump.

Heel vele mensen waren dat gelieg zat.

Maar het verschijnsel van nepnieuws van buiten de reguliere media dreigt de maatschappij dusdanig te ondermijnen, dat er gevaar dreigt.

Volgens de reguliere media.

Dus tijd voor een uitgebreide analyse, dacht de nep-Volkskrant (Ja, flauw - maar dat de Volkskrnat voor het volk is, is meer dan nep uitleg of detail ).

Eerst een overzicht van het stuk (de Volkskrant, 07-12-2016, door Lisa van der Velden, Rik Kuiper, Laurens Verhagen):

  Wie kan wat doen tegen nepnieuws

Fakeberichten beïnvloedden al de Brexit-campagne en de strijd tussen Trump en Clinton. En in de VS werd zondag een gewapende man opgepakt die reageerde op nepnieuws. Wat moet er gebeuren om de toenemende stroom onzin in te dammen?

De sociale media: Geen neutrale platforms meer, maar het kan beter
...
De overheid: voorlichter in de strijd tegen het relativisme
...
Het onderwijs: leer het ontwikkelen van een bullshitdetector
...
De traditionele media: journalistiek moet vertrouwen terugwinnen
ren.'
...
De gebruiker: de onzin herkennen en laten verwijderen

Mooi. Keurig opgesplitst in vijf factoren. Met, associeert iedereen, ongeveer de volgorde van belang. En op de minst opvallende plaats, plaats vier (de laatse plaats valt weer ietsje meer op): de media. De reguliere media.

Denkt u dat dat toeval is? Dan moet u dringend opgevoed worden in het onderscheiden van nepnieuws.

Dit is een van de vele manieren waarop de reguliere media van berichten "nepnieuws" maken. Eenzijdige selectie, selectieve deskundigen, enzovoort, er zijn er zeer veel. Hier dus die van "de volgorde": eerst plaats je datgene dat jou bevalt. In zijn simpelste vorm: oorzaak en gevolg omkeren. Zoiets als: "Geert Wilders is de schuld van de radicale islam". Gewoon door het eerst over Wilders te hebben, en daarna over de radicale islam.

Standaardtruc, dit.

Goed, dit wat betreft de structuur. Nu de afzonderlijke onderdelen:
  De sociale media: Geen neutrale platforms meer, maar het kan beter

Ze kregen de 'schuld' van de Amerikaanse verkiezingsuitslag: Twitter, Facebook en Google. Twitter is Trumps lievelingsuitlaatklep, waar hij graag met complottheorieën strooit. Op Facebook werd een dubieuze pagina van het rabiaat rechtse Breitbart in de verkiezingsnacht beter bezocht dan die van CNN en The New York Times.

En waarom deden die mensen dat? Antwoord: omdat The New York Times zo hard loog en  bedroog tot op het niveau van complottheorieën over Russische hackers, en dat CNN zo erg voor Clinton was dat het werd omgedoopt tot Clinton News Network, dat iedereen uit het andere kamp, half Amerika, zijn heil op het internet ging zoeken.

Overigens kwam dat schuld toekennen uit het citaat van de media en de rest van de elite. Iets met "WC-eend beveelt niet-WC-eend af".

En de Volkskrant wil of durft dat niet op te schrijven. De Volkskrant doet hier dus al aan nep-analyse. Nepnieuws.

Volgende onderdeel:
  De overheid: voorlichter in de strijd tegen het relativisme

Hopeloos natuurlijk, al het idee.
  'We vinden het allemaal volstrekt logisch dat de overheid een antidiscriminatiecampagne voert. Maar ik vind een antirelativismecampagne minstens zo belangrijk', zegt Kees Kraaijeveld, filosoof en directeur van de Argumentenfabriek.

Het resulltaat van een hopeloos begin: een nog hopelozer vervolg: die Kees Kaijeveld is een rabiate neoliberaal, elite dus, die voor het gewin nog zijn eigen grootmoeder zou besodemieteren.

Het feit dat de Volkskrant beroep doet op zo'n figuur als  'een deskundige', is natuurlijk al weer hopeloos "nepnieuws" (er wordt nog een andere iemand genoemd maar die hoort ook tot de politiek-correcte elite). En dat het een elitarist is, staat er nota bene
  ... Kees Kraaijeveld ...
    De overheid moet hierin het goede voorbeeld geven. 'Zij moet zich keren tegen het relativisme en teruggaan naar de feiten. Want die zijn er wel degelijk. Ik pleit niet voor een terugkeer naar Waarheid met een hoofdletter W, maar er zijn dingen ook gewoon wél waar.' Het moge duidelijk zijn, Kraaijeveld moet niets hebben van het modewoord post-truth.
    Het ondermijnen van de waarheid kwam in de jaren zestig van de vorige eeuw in zwang onder filosofen en andere intellectuelen. ...
    Volgens Kraaijeveld is deze stroming populair geworden in alle lagen van de bevolking en ondermijnt ze ook de wetenschap en de politiek. ...

Een gore leugen: het is in zwang gekomen bij de alfa-intellectuele elite die bestuur en media domineren. De gewone burgers,  twee derde van de bevolking, zijn volkomen immuun voor dit soort ivoren toren-gezwatel.
  'Ik zag laatst partijvoorziter Ron Meyer van de SP bij Buitenhof. Hij vroeg zich af of we het Centraal Planbureau wel moeten geloven. Zo'n opmerking is spelen met vuur: het voedt het wantrouwen tegen feiten.'

En hier nog eens een gore omkering van de werkelijkheid door de deskundige: van het CPB uitleg of detail is bewezen dat het rabiaat neoliberaal is, net als desnkundige Kees Kraaieveld. Daarom ook haalt hij het CPB aan als waarheid terwijl het een leugeninsituut van de elite is.

En de tweede gotspe: de neoliberaal haalt een niet-neoliberaal aan als voorbeeld van iemand die "niet de waarhied" zou verkondigen, terwijl slechts één enkele neoliberaal in zijn eentje al meer "niet de waarheid" verkondigt dan alle SP'ers bij elkaar in de hele geschiedenis van de SP. Om te beginnen met de neoliberalee grondstelling"Neoliberalisme is voordelig voor iedereen". Mer op: de leugen zit ook hier in de selectie.

Oftwel: bij onderdeel twee zijn we al afgedaald naar het niveau van het groteske.

Onderdeel drie.

   Het onderwijs: leer het ontwikkelen van een bullshitdetector

De school lijkt de beste plek om kinderen te leren nepnieuws van echt nieuws te onderscheiden. ...

Al bijna net zo hopeloos als iets verwachten van de overheid. Want eigenlijk is dat ook al min-of-meer overheid. Over dat soor plannetjes, het aanleren van "denken", "filosofie", "maatschappelijke ontwikeling' wordt al eindeloos lang gepraat, en er komt maar niets van, omdat het in de praktijk te moeilijk is. En als je het simpel gaat maken, dan krijg je meteen klachten van de soort "indoctrinatie', en "communisme". En denk maar aan die ene zeer wijdverspeide vorm van "nepnieuws": het bestaan van God en Allah ...

Dan de laatste (nummer vier, de media, is het "lekkere hapje"):

  De gebruiker: de onzin herkennen en laten verwijderen

Het heeft iets geks om dezelfde mensen die nepnieuws groot maken door het te liken, delen en becommentariëren, de gebruikers dus, te vragen nepnieuws te bestrijden.

Nog hopelozer. Overigens: als de Volkskrant dat een mooi idee vindt.om de gebruiker oftewle de lezer te laten bijdragen aan het proces, laat ze dan onmiddellijk bij ieder door haar op de website gepubliceerd artikel een open reactieruimte instellen. Alleen te modereren op bedreiging met geweld, maar niets anders. Maar dat zullen ze nooit doen, wanr ze weten uit ervaring dat er dan geen spetter overblijft van hun meestal tendentieuze berichtgeving. Zodat er nu wel pro forma enenpaar reacties doorkomen, om te voorkomen dat mensen gaan klagen, maar dat is hele weinig en met strenge moderatie annex censuur. De media hebben las geheel een grote afkeer van de mening van "de gebruiker", want die is veel "rechtser" dan ze zelf zijn.

Het allerhopeloost, dus deze suggestie.

Goed dan de mooiste: de rol van de media. De enige partij die er echt wat aan kan doen. Weet iedere poycholoog: een patiënt kan alleen zichzelf genezen. De behandelaar reikt zaken aan die er bij helpen. En de volgende tip van de psycholoog is: "You first have to ackowledge it, before you can address it". En zelfs daar is de Volkskrant nog oneindig ver van verwijderd:

  De traditionele media: journalistiek moet vertrouwen terugwinnen

Kunnen de traditionele media iets doen om de opmars van nepnieuws te bestrijden? Of zijn ze onderdeel van het probleem? 'De main-stream media' worden immers niet meer vertrouwd.
    Nepnieuws heeft veel verschillende gedaanten. Er is overheidspropaganda, als gewoon nieuws vermomde satire (zoals in Nederland de Speld), geblunder van media of gewoon onzinnieuws dat met maar één doel wordt geschreven: geld. Hoe afwijkender het nieuws, hoe meer clicks, hoe meer geld. In Macedonië weten ze precies welke berichten hiervoor geschikt zijn. Veel gaan over politiek.

Hopeloze opmerking, die laatste. Genoemde fouten van de media: 'geblunder'. Hopeloze simplificatie. Alsof her slechts incidenten zijn. Er valt niet eens de cruciale term: 'politieke-correctheid': politieke-correctheid is weinig anders dan systematisch liegen. In de media: systematisch nepnieuws.

De vormen van nepnieuws waar het in Nederland eigenlijk over gaat zijn: "Iedereen wordt beter van het neoliberalisme", "Iedereen wordt beter van de globalisering", "De islam is verenigbaar met westerse waarden" en "Iedereen wordt beter van de allochtone immigratie".

Al deze uitspraken zijn keiharde leugens, en de hoeveelheid berichten die deze uitspraken verspreiden en ondesteunen is oneindig. Het is een groot deel van de maatschappelijke discussie van de laatste decennia, vermoedelijk ruim over de helft.

Oftewel: meer dan de helft van het nieuws over het maatschappelijke debat in de reguliere nmedia is nepnieuws

En in bovenstaande analyse worden deze zaken helemaal niet genoemd. Terwijl best wel bekend is dat de belangrijkste reden dat Trump gekozen is, is omdat hij zich ook deze vier leugens keerde.

En omdat Trump zich tegen deze vier leugens van de elite en de media keerde, keerde de media en de elite zixh tegen hem. En omdat de media zich tegen hem keerden, gingen de gewone burgers naar het internet. En omdat de gewone burgers naar het internet gaan, beschuldigen de media het internet van nepnieuws.

En de Volkskrant gaat dat analyseren, en wieigert de kern te benoemen: het verspreiden van de vier grote leugens.

En dat presenteren ze als "uitgebreide analsye":
  In Nederland hebben onder andere NRC Handelsblad, de Correspondent en de Volkskrant factcheckrubrieken waarin vooral collega-media onder de loep liggen. ..
    Een nog fundamenteler probleem is het gebrek aan vertrouwen van veel mensen in de traditionele media. ...
    Om dit vertrouwen terug te winnen, moeten de traditionele media onderdeel worden van de gemeenschappen ...
    Maar het allerbelangrijkste? Je stinkende best doen. ...
    De hoofdredacteur van de Volkskrant, Philippe Remarque, zegt dat de functie van de serieuze journalistiek belangrijker dan ooit is. 'Wij scheiden de zin van de onzin. Dat doen we in onze hele berichtgeving, maar ook expliciet in onze rubriek Klopt dit Wel. Wij binden iedere dag de strijd met ruis aan.'

Allemaal "kop in het zand praat". Het essentiéle punt wil men niet over praten: de media (en de rest van de elite) verschilt fundamenteel van mening met de ruime meerderheid der gewone burgers.

En dan zijn uitwassen het natuurlijke gevolg.

Met een saillant voorbeeld uit dezelfde krant als dit artikel (de Volkskrant, 07-12-2016, door Sterre Lindhout):

  Ophef rond zedenmisdrijf Afghaanse tiener

... In die Duitse stad wordt een minderjarige vluchteling uit Afghanistan verdacht van verkrachting en moord op een 19- ja rige studente, wier lichaam op 31 oktober is gevonden.   ... De zaak kwam zelfs in het opsporingsprogramma Aktezeichen XY.
    Uiteindelijk was het een lange geblondeerde haar, gevonden op de plaats delict, die de Afghaan Hussein K. in het vizier van de politie bracht. Vrijdagavond is de jonge Afghaan gearresteerd ...

'Vrijdagavond' is vrijdag 2 oktober 2016. De dag van bovenstaande bericht is 7 oktober 2016.

Een vertraging van5 dagen in dde verspreidng van een bericht op ene hoogst belangrijk dossier. Hoe kwam die vertraging tot stand? Zo:

  Hoewel op vrijdag al bekend was dat Hussein K. verdacht werd van de moord, besloot de publieke omroep ARD er niet over te berichten in het achtuurjournaal van zaterdag.

Oftwel: de reguliere media plegen censuur. Want waarom is het uiteindelijk wel in "het nieuws" gekomen:
  Vrijdagavond is de jonge Afghaan gearresteerd, waarna op sociale media de discussie oplaaide ...


En wat geven de "de media" dan als verklaring:
   Nieuwschef Kai Gniffke verklaarde dat de zender in de regel niet over individuele moorden bericht, en ook niet over minderjarige daders, maar gaf daarna toe dat ze dat in dit geval wel hadden moeten doen in verband met de politieke gevoeligheid van de zaak.

En dat was ondanks dit eerdere gebeuren :
  Bijna een jaar na de dramatische nieuwjaarsnacht in Keulen  ...

... toen "de media" ook al een geval van "niet gunstig voor immigranten" hadden gecensureerd wat uiteindelijk via de sociale media, het internet, naar buiten kwam.

Wat hebben ze dus geleerd van het eerste geval dat naar buiten kwam: Antwoord: Niets. Wat zullen ze dus de volgende keer doen als ze ook maar even denken er mee weg te komen: Antwoord: precies hetzelfde. Censureren.

Wie zijn dus de ware verspreiders van essentieel nepnieuws: de reguliere media.

Wat is dus het mechanisme waarbij de erntstige misstanden in de reguliere media gecorrigeerd worden: de sociale media. Het internet.

Wat is dus de ware achtergrond van bovenstaande artikel? Antwoord: de reguliere media hebben de pest aan de sociale media. Het internet.

Omdat de sociale media, het internet, ze op de vingers kijkt.

Omdat de boodschappen van "de media": van "Iedereen wordt beter van het neoliberalisme", "Iedereen wordt beter van de globalisering", "De islam is verenigbaar met westerse waarden" en "Iedereen wordt beter van de allochtone immigratie".ontmakeerd wordne als de keiharde leugens die het zijn.

Waarachter nog wat anders zit want de hardnekkigheid van het verschijnsel wijst op een zeer diepgravende drijfveer, verstopt in het veelgebruikte "Moslims zijn immigranten - de Joden waren immigranten - dus, ergo, q.e.d.: de moslims van nu zijn als de Joden van toen en moeten gekoesterd worden".

Achter de haatleugens van "de media", zit het Joodse denken.


Addenda

De eerste is een klassiek stukje nepnieuws (de Volkskrant, 24-01-2017, door Laurens Verhagen):
  Live en rauw: achilleshiel van Facebook

De verkrachting van een vrouw in Zweden was urenlang urenlang verkracht online te volgen. Het roept opnieuw de vraag op wat de verantwoordelijkheid van Facebook is.
 
In het Zweedse Uppsala wordt een vrouw urenlang verkracht door drie mannen, zo meldt het Zweedse dagblad Aftonbladet. De verkrachting wordt door zo'n tweehonderd personen live gevolgd via een livestream op Facebook. ...

Wat is hier "nep" aan? Dit (GeenStijl.nl, 23-01-2017, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  Asielplaag verkracht Zweedse vrouw op Facebook


Also also. Terwijl dit weekend heel de wereld de straat opging voor vrouwenrechten enzo, en Geert Wilders keihard werd uitgelachen om zijn "blonde haren" opmerking in Koblenz werd in Uppsala Zweden een vrouw (30) live op Facebook verkracht....


Het nieuws van de Volkskrant is zo nep als nieuws maar kan zijn ...


Naar Landverraad , of site home

 

8 dec.2016