WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: CGB/CRM

29 jul.2016

Ooit was Nederland in oorlog. In die oorlog was er een aanzienlijke hoeveelheid Nederlanders die heulden met de vijand. Hoewel ze diverse instellingen hadden, worden ze algemeen aangeduid als "NSB'ers".
    In de sinds de massa-immigratie van moslims door hen gestartte culturele oorlog uitleg of detail uitleg of detail zijn er ook vele groepen in Nederland die met de vijand heulen. Daaronder ook een dusdanig groot deel van jusutite, dat bij de koelere waarnemers het hele justitie-apparaat aangeduid wordt als "Die D66-rechters' uitleg of detail - D66 is de islam-NSB in de politiek met Alexander Pechtold uitleg of detail als Anton Mussert.
    Een ander instutut nauw angehaucht aan de juristerij is de Commissie Gelijke Behandeling, die op uiterst pedante wijze is herbenoemd tot College voor de Rechten van de Mens uitleg of detail, en inmiddels  zoals de bronnen laten zien, door Joden en moslims in die club omgevormd is tot een Nederlandse Shariaraad. Waarvan hier in twee regels nog een keer het bewijs:


Uit: De Volkskrant, 29-07-2016, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Geen handen willen schudden is 'geen grond voor afwijzing'

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat het COA een sollicitante die weigert mannen de hand te schudden, niet om die reden had mogen afwijzen.  ...


Red.:   De kwestie is een uiterst simpele: "Welke waarden gaan voor: de waarden van de moslims of de waarden van de westerse maatschappij". Haatbaarderij versus tolerantie. Barbarij versus beschaving.
    De keuze van het College van de Rechten van de Mens, door de invloed van Joden en moslims uit het Midden-Oosten verworden tot de Nederlandse Shariaraad ...:

... was dus volkomen voorspelbaar.
    Ook voorspelbaar is dit; na de revolutie is dit ook een simpele zaak: die lui gaan collectief tegen de muur.

P.S.
De Volkskrant publiceert het zonder commentaar, met een infoblokje ter aanbeveling van het College van de Rechten van de Mens. Bij de Volkskrant is de invloed van Joden en moslims uit het Midden-Oosten even volkomen fnuikend als bij College van de Rechten van de Mens. De Volkskrant is een shariablaadje.


Naar Landverraad , of site home .