WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: Ronald Plasterk

16 okt.2016

Als er ook maar iemand met enigerlei openbare bekendheid een opmerking maakt die de verdere islamisering van Nederland wil tegengaan, kan je gaan zitten aftellen: Drie, twee, één ... En ja hoor, daar steken de ratten de koppen op. En soms lijkt het wel alsof ze elkaar op afspraak afwissellen. Eerst Diederik, dan Lodewijk, en nu ben jij aan de beurt, Ronald (de Volkskrant, 15-10-2016, door Remco Meijer - de kop is die van de webversie):
  Plasterk: SGP-voorstel om gebedsoproep te verbieden in strijd met godsdienstvrijheid

Het plan gebedsoproepen door moskeeën te verbieden, komt SGP-leider Kees van der Staaij op stevige kritiek te staan. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wijst erop dat het de grondwettelijke vrijheid van godsdienst raakt. ...

Een leugen natuurlijk:
  Beperkingen kunnen onder meer worden gesteld door de Wet openbare manifestaties, aldus Van der Staaij. Volgens hem laat die wet op dit moment teveel ruimte. Gemeenten regelen het toegestane geluidsniveau doorgaans in een APV, een Algemene Plaatselijke Verordening.

Dus kom je als Midden-Oostenrat met oudtestamentische sofismen:
  Plasterk: 'Als je met een bel mag luiden, mag je ook op hetzelfde geluidsniveau op een andere manier iets laten horen voor een andere godsdienst.'

Dus aanhangers van de kindermartelmoordengodsdienst: Kom maar op, het mag van Ronald uit Midden-Oostië.

En de kindermartelmoordengodsdienst was een duizend jaar of zo minstens even eerbeidwaardig en populair als de islam ...

In dat huis van de elite zitten zo veel ratten en pissebedden, dat het ontsmetten ervan eigenlijk alleen kan met gas ...


P.S.
Dit is wel sterke taal, maar volgens de Ombudsvrouw Annieke Kranenberg, die vele jaren lang samen met Jannie Groen, ook Midden-Oostië, zo liefhebbend over de islam heeft weten te schrijven, is dat gewoon "polemiek" uitleg of detail .

P.P.S.S.
Wat was nu ook alweer het verschil tussen de kindermartelmoordengodsdienst en de islam ...? Oh ja: bij de kindermartelmoordengodsdient duurt het martelen een uurtje of zo en gaat het om een enkeling per jaar, bij de islam duurt het martelen het hele leven en betreft het alle kinderen ...

P.P.P.S.S.S.
Wat het gebruik van de term "rat", zie volgende cartoon uit de Volkskrant (de Volkskrant, 20-10-2015, door Collignon):
 

Hier, voor het nageslchat, de uitleg (de Volkskrant, 21-10-2015, ingezonden brief van Guus Stolk, Hoornaar
):
  Jan Roos

Ik kan grote waardering opbrengen voor de tekeningen van Jos Collignon. Hij weet met ogenschijnlijk gemak de toestanden in de wereld heel scherp en raak te schetsen. Des te groter was mijn teleurstelling om zijn tekening waarin hij Jan Roos wegzet als rat (O&D, 20 oktober). Dit beeld deed mij terugdenken aan de machteloze woede van Marcel van Dam in 1997, die bij gebrek aan argumenten zijn discussiepartner Pim Fortuyn toevoegde: 'U bent een buitengewoon minderwaardig mens.'Naar Landverraad , of site home .