WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: Bert Wagendorp

16 jul.2016

Er zijn mensen woonachtig in Nederland die doen aan activiteiten die lijken op landverraad, maar dat niet zijn om dat die mensen niet-Nederlands zijn in culturele zin. Zo zijn moslims per definitie niet-Nederlands, omdat ze een Nederlandse waarden tegengestelde ideologie en cultuur aanhangen.
    Hetzelfde blijkt te gelden voor mensen van Joodse afkomst zodra ze hun mond open doen uitleg of detail . Op slechts een doodenkele uitzondering na zijn ze voor het binnenlaten van alle immigranten, het openzetten van alle grenzen, het overgeven van alle bestuur aan Europa, en het opheffen van de Nederlandse cultuur in het algemeen.
    En, hoogste belangrijk en essentieel: iedereen die voor het behoud van Nederland is, met grenzen gesloten voor moslims enzovoort, wordt door deze niet-Nederlanders besmeerd middels verbale smeerlapprij met gebruik van termen als xeonfoob, rechts-extremist, racist, fascist, nazi, enzovoort, hier samengevat als "de holocaust".
    Hoewel velen van hen tigste-generatie zijn wonende in Nederland, zijn hun uitingen dus honderd procent niet-Nederlands. Verder geïllustreerd door hun keuze in de nieuwe interculturele conflicten tussen Nederlanders en moslims en creolen: ze kiezen ongezien tegen de Nederlanders.
    Maar feit blijft dat ze door de maatschappij als geheel ze gezien worden als Nederlanders. In die zin vallen ze, bij Nederland-verraderlijke standpunten, onder landverraders.
    Het geval hier is Bert Wagendorp, immigrant met een oma in Israël. Waarvan alles al bekend is, qua opvattingen die erger zijn dan landverraad , en nu op de lijst komt vanwege zijn landverraderlijke standpunt over de aanslag in Nice, gepleegd door een gewone moslim met een gewone vrachtwagen, dus niet te stuiten, waaruit iedereen de conclusie kan trekken dat moslims wegmoeten uit Europa. Behalve landverraders:


Uit: De Volkskrant, 16-07-2016, column door Bert Wagendorp

Nice

Eigenlijk had ik hier een column willen schrijven over zomer en zorgeloosheid. ... Dat was tot donderdagavond een geradicaliseerde vrachtwagenchauffeur op de Promenade des Anglais een slachting aanrichtte.    ...


Red.:   Een gore leugen: het was een gewone moslim die is overkomen wat alle moslims overkomt indien beland in Europa: ze krijgen het besef van de nederlaag van hun culturele waarden, en gaan dientengevolge de westerse waarden en de westerlingen haten.
  Terreuraanslagen zijn dwingende gebeurtenissen. Iets minder dwingend wanneer ze plaatsvinden in Bagdad of Istanbul afgaand op de ontzetting in de media die ze teweegbrengen tenminste maar dat heeft te maken met nabijheid en herkenning. Nice hoort bij onze wereld, Bagdad bij een andere, Istanbul ligt er ergens tussenin.

Een gore leugen. De aanslagen in Bagdad enzovoort zijn aanslagen tussen moslims. Die gaan over onderlinge cultuurverschillen. Die hebben niets te maken met de aanslag in Nice. En de reeks aanslagen daarvoor. Die aanslagen gaan over de verschillen in cultuur tussen de westerse wereld en de islam. Die eerste hebben wij helemaal niets mee te maken.
    Dat is hun zaak.
    Daar moeten wij ons helemaal niet mee bemoeien.
    De aanslagen door moslims in Europa zijn onze zaak.
    Wij hebben het recht aanslagen in Europa te voorkomen kostte wat het kost, los van wat moslims onderling doen.
    Wagendorp's visie daarop:
  En dus moet de greep op de werkelijkheid, of de illusie daarvan, komen van de geijkte suggesties: sluit de grenzen, bombardeer, verklaar ze de oorlog, bestrijd de islam als de bron van alle kwaad. Allemaal variaties op de wanhopige noodkreet 'Doe iets!' Je hebt er weinig aan, maar het geeft een gevoel van controle: er moet íéts zijn wat ons van de pest kan bevrijden. Geen langetermijnstrategie, maar een krachtige aanpak, nu, die morgen vruchten afwerpt en overmorgen tot de ideale wereld zal hebben geleid.

Oftewel: "We moeten niets doen".
    Let ook eens hoe mooi het het inpakt. Je kan moeilijk openlijk gaan zeggen: "We moeten niets doen tegen aanslagen door moslims".
    Iets heel anders, natuurlijk, dan (eventuele) aanslagen door rechts-extrmeisten. Aanslagen door rechts-extremisten zouden de meest drastische tegenmaatregelen vereisen.
    Hoe we dat weten? Omdat het antijd zo gaat bij Wagendorp. Het is voor Betr totaal geen pro bleem dat moslims bij bosjes haatpredikenke imams naar Nederland halen - we hebben Bert er  nooit over gehoord. Terwijl Bert wel een paar dozijn columns besteedt aan het bestrijden van Geert Wilders => .
    Goed, we moeten niets doen an dekomst van de terrorisenrde islam volgens bert. Maar wat vindt hij nu van mensen die het daar niet mee eens zijn. Het goewd recht van die mensen, natuurlijk
    Niets om je over op te winden.   Dat is vrijheid van meningsuiting.
    Dat is democratie.
    Hier is Bert over mensen die iets willen doen doen aan de komst van moslimterroristen:
  Vorige week verklaarde Schoof dat er mogelijk tóch IS-terroristen waren meegekomen met de vluchtelingenstroom, iets wat hij eerder nog onwaarschijnlijk noemde. Op de site van het opinievod Elsevier ...

Het opinieblad Elsevier is een keurig weekblad aan de rechtse kant van het poltieke spectrum. De weekblad-tegenhanger van dgablad NRC Handelsblad. Collega's van Bert zoals Sheila Sitalsing en Margriet Oostveen komen er vandaan. Dus als iemand het weekblad Elsevier onschrijft als ''opinievod' is diegene bezig als..:
  ... Elsevier trok een schuimbekkende scribent van leer tegen degenen die Schoof destijds waren bijgevallen die werden weggezet als NSB'ers. ...

... een schuimbekkend scribent die iedereen die zich keert tegen de vrije instroom van moslimterroristen wegzet als NSB'ers. Daartoe in staat gesteld door het Joodsistische opinievod de Volkskrant, dat een systematisch beleid voert om iedereen die zich verzet tegenh de islamisering en verneoliberalisering en Europeanisering en tezamen dus verjoodsing van de Nederlandse maatschappij neerzet als rechts-extremist, xenofoob, racist, fascist, nazi enzovoort.
  ... Je proefde het gore, middeleeuwse plezier in de publieke terechtstelling van degenen die weinig anders hadden gedaan dan de beschikbare informatie interpreteren.

Je proeft het ook hier: het gore oudtestamentische plezier in de publieke terechtstelling voor hen die zich inzetten voor de zaak van de sociale maatschappij, en dus tegen de bedreiging daarvan met gore islamitische en Joodsistiische denkbeelden komende uit de culturele en sociale woestijnen van het Midden-Oosten.
    Overigens, dat:
  ...  degenen die weinig anders hadden gedaan dan de beschikbare informatie interpreteren.

... is natuurlijk ook een gore leugen. Het enige gegeven dat geïnterpeeerd heofde te worden is dat honderdduizenden moslims uit het Midden-Oosten naar Europa kwamen. De conclusie dat vijanden van Europa, meestal aangeduid met IS, daar gebruik van zouden maken, is van de soort "Je hoeft niet in China gweest te zijn om te weten dat de lucht daar ook blauw is". Dat kan zonder één enkel fysiek bewijs.
    De uitgesporkem mening dat dat niet het gevalk zou zijn, is of ultime domheid, of verraad.
    Oké, na deze uitbarsting van onze schuimbekkende scribent was hij weer enigszins afgekoeld. Genoeg afgekoeld om verder te gaan met het volgende:
  De open samenleving is kwetsbaar als we haar willen behouden zullen we dat moeten accepteren.

Dus in weer wat andere vorm: "We moeten niets doen tegen de open-samenleving hatende islam en tegen de open-samenleving hatende moslimterroristen".
    Iets wat al een duidelijk steeds minder open wordende samnenleving heeft opgeleverd. Leuke cabartettekstene over de achterlijkheid van de islam naar analogie van al die leuke cabatretteksten over de achterlijkheidvan het christendom? Verdwenen want "moslims zijn kwetsbaar".
    Correctie op de culturele achterlijkheid van moslims? Verdwenen want "moslims zijn kwetsbaar".
    Gewone inhoudelijke kritiek op de islam? Verdenen want in de hoek "islamofobie" gestopt.
    Vrijheid van Joden op straat? Verdwenen.
    Vrijheid van homo's op straat? Verdwenen.
    Bert Wagendorp besteedt geen enkel woord aan deze feiten en is dus in feite een vijand van de open samenleving.
    Hoe kunnen in het hoofd van Bert Wagedorp zulke flagrnate inconsistenties en contradicties leven?
    Of ook wel: hoe kunnen er in het hoofd van Arnon Grunberg uitleg of detail dezelfde inconsistenties en contradicties leven?
   Of ook wel: hoe kunnen er in het hoofd van Thomas von der Dunk uitleg of detail dit soort inconsistenties en contradicties leven?
    Enzovoort.
    Oftewel: hoe kunnen in zo veel, bijna alle, Joodse hoofden zoveel van dit soort inconsistenties en contradicties leven?
    Meest voor de hand liggende antwoord: omdat in de Joodse hoofden een loyaliteit en binding zit die alle meer rationele overwegingen overstijgt.
    De meest voor de hand liggende binding: die van afkomst uit het Midden-Oosten, met bijbehorende culturele en etnische overeenkomsten.
    De afkomst uit de sociale en culturle woestijnen uit het Midden-Oosten die het Judaïsme, het Joodsisme, en de islam hebben voortgebracht.
    En vanuit die gevoelde en beleefde culturele achterstand, de culturele nederlaag, een gevoel dat zich onwikkelt bij alle leden van die culturen, en iets dat bij iemand bij Arnon Grunberg het meest evident is en Bert Wagendorp het meest onbeheerst naar buiten komt.
    En dat ijkpunt is: Arnon Grunberg is een Joodse blankenhatende racist, die de blanke Noordwest-Europese cultuur liever vandaag dan morgen ten onder wil zien gaan uitleg of detail .
    En Bert Wagendopr is één van zijn paladijnen.


P.S.
Voor welke nobele persoolijkheden die zo grovelijk belasterd zijn door Elsevier heeft Wagendopr zich nu eigenlijk opwewekrt tot een aanval van psychose? Hier is het lijstje: Judith Sargentini, europarlementariër voor GroenLinks, Leo Lucassen, hoogleraar migratiegeschhiendis in Leiden, Jean-Claude Juncker, voorzitter van de EU, en Rob van Lint, directeur van de IND.
    De laatste valt meteen af als reden van Bert's woede want een IND'er ... Die houdt vluchtelingen tegen. Juncker is een zo'n algemeen gehaat figuur, daar wil je eigenlijk nuet samen mee gezien worden. En Leo Lucassen ... Die verricht wel zer waardevol werk met leugens over migratie ("moslims zijn als hugenoten"), maar daar zijn er toch best wel veel van. Blijft over die eerste. En dat "Judith", hè ... En al die grote hoeveelheid landverraderlijke taal die er al eerder uit is gekomen ... Kijk, dat zou deze redactie nu wél kunnen begrijpen ... Dat Bert zich opwerken tot een psychose-aanval vanwege wat bijzonder steekhoudende kritiek op een even landverraderlijke cultuur-genote ...
    Overigens: hier is de link naar het Elsevier-artikel uitleg of detail - er staat geen onvertogen woord in ...


Naar Landverraad , of site home