WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: Sander van Walsum

Bij GeenStijl wordt het "eerbiedwaardige" NRC Handelsblad al aangeduid als "NSB Handelsblad" als ze weer eens een islam-promotieartikel hebben gepubliceerd. Oftewel: "NRC Landverradersblad". De term "Völkischer Beobachter" (de Duitse nazikrant uitleg of detail ) voor de Volkskrant is ook wel eens gevallen, maar zeldzaam vergeleken bij het standaard "Azijnbode" - een uitzondering is deze aardige pastiche uitleg of detail .

Met het opvoeren van de zoveelste Volkskrant-redacteur op de lijst haatzaaiers is het volkomen duidelijk dat iets met "NSB" erin ook volkomen van toepassing is op "de Volkskrant". Want dit is nog één van de gematigden. Ten opzichte van lieden die openlijk de islam promoten, zoals Grunberg, Wagendorp, Vreeken, Groen, enzovoort.

Hier dus de bijdrage van Van Walsum, die je moet lezen met de term "terrorisme", staande voor "moslimterrorisme", vervangen door "racisme" uitleg of detail , "Wildersisme", "remigratianisme" of iets dergelijks. Al die termen die het bloed onder de nagels van de Volkskrant -redacteurtjes en -columnistjes vandaan halen, welk bloed ze dagelijks spetteren op het gedrukte medium waar ze toegang toe hebben. Allemaal zaken waar ze dagelijks tegen van leer trekken, zie als recentste (op het moment van schrijven) Olaf Tempelman uitleg of detail . In tegenstelling dus tot het moslimterrorisme (de Volkskrant, 30-07-2016, door Sander van Walsum):
  De alledaagsheid van het terrorisme

Waarna je precies weet wat de boodschap is die volgt: "We moeten niets doen". Dus in tegenstelling kolonialisme, racisme, slavernij, vreemdelingenhaat, Geert Wilders enzovoort die je tot jouw en hun laatste snik moet bestrijden, moet je niets doen tegen moslimterrorisme.

Dat gaat vanzelf over.

Want:
  Met elke aanslag raken terroristen verder verwijderd van hun doel: angst zaaien en publiciteit oogsten, betoogt Sander van Walsum

Dus:
  Met elke aanslag op een moskee raken de rechts-extremisten verder verwijderd van hun doel: angst zaaien en publiciteit oogsten, betoogt Sander van Walsum

En:
  Bij de zoveelste aanslag denk je: daar gaan we weer

Oftewel
  Bij de zoveelste moslimsaanslag denk je: daar gaan we weer

Dus:
  Bij de zoveelste moskeeaanslag denk je: daar gaan we weer

En:
  Het is waarschijnlijker dat het terrorisme uitdooft, dan dat het blijft groeien

Oftewel:
  Het is waarschijnlijker dat het moslimterrorisme uitdooft, dan dat het blijft groeien

Dus:
  Het is waarschijnlijker dat het antimoslim-terrorisme uitdooft, dan dat het blijft groeien

Hoeveel duidelijker wilt u het nog hebben? We moeten de moslinmterroristen hun gang laten gaan en de islam binnelkaten, wnat wat is het groetere gevaar? het groetere gevaar is dit:
  ... een vlucht in cynisme, referenda of rechts-populisme ...

Dat cynisme staande voor het afkeren van de politike-correctheid, dat ten alle tijde voorkomen moet worden

Dat 'referenda' staan voor meer invloed van de gewone burgers. Dat moet nog harder voorkomen worden.

En het allerergste, erger dan welke reeks molsimaanslagen en -bezetting door de islam dan ook, dat is "rechts-populisme".

Geert Wilders.

Liever kalifaat en sharia dan volk en Wilders.

Vuile landverrader!


P.S.
Het grappige is dat de redactie het artikel met een enigszins vermoeide geest had overgeslagen.
   "Daar gaan we weer ..."
    Hier het ontwaakalarm (de Volkskrant, 03-08-2016, column door Arnon Grunberg):
  Terrorisme

...
    Van Walsum betoogt dat het beste wapen tegen terrorisme bestaat uit gelatenheid en een afkeer van haat. Dat zijn woorden gehoord mogen worden.

En Grunberg is zo onvoorzichtig de achterliggende redenatie te onthullen:
  Een ander gevaar, niet specifiek genoemd door Van Walsum, is dat sommige burgers terrorisme misbruiken om hun haat tegen moslims te rationaliseren zoals vrij recentelijk Europeanen hun haat tegen Joden rationaliseerden door hen ervan te beschuldigen kapitalisten te zijn of bolsjewieken.

Oftewel: als de Europeanen de ene semitische stam met hun waanzinnige ideologieën van hun grondgebied verwijderen, konden ze ook wel eens op het idee komen om die andere semitische stam met die andere waanzinnige ideologieën hetzelfde lot te doen ondergaan ...


P.P.S.S.
Het commentaar van GeenStijl (GeenStijl.nl, 03-08-2016, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  Gelieve deze terreur gelaten tot u te nemen


U kent dit geval niet? Klopt. Er vielen geen doden bij, dus komt het niet in de regulere media. Al te veel goed niewues over moslims, de laatste tijd. En het is vooral van belang dat u zich daardoor niet laat beïnvloeden:
  Dan stopt terreur vanzelf, en worden er geen mensen meer op Parijse terrasjes afgeknald, geen vagina's meer in afgeslachte poptempels verminkt, geen bezoekers van Joodse musea in de rug geschoten, geen cartoonist meer boven zijn tekentafel geliquideerd, geen agent meer op de stoep afgemaakt, geen 8-jarige meisjes meer door het hoofd geschoten, geen boulevard vol vrolijke mensen platgereden, en geen priester meer gekeeld. Echt waar. 'Gelatenheid' mensen. Gewoon een beetje gelatenheid, en dan houdt het vanzelf op. ...

En blijven de moslims gewoon de vredelievende en vriendelijke mensen die het altijd al zijn geweest, door de eeuwen al gezond groeiende van één enkele geestelijk getsoorde moordenaar naar anderhalf miljard.

Maar wat vooral opvallend was aan het bericht van GeenStijl was hun commentaar richting Volkskrant:
  Ook namens Arnon 'verwarde man' Grunberg.


Geen woord over Sander van Walsum. Kennelijk beschouwd ook GeenStijl dat maar als een zetbaasje. De uitvoerder van de ideeën en plannen van A. Grunberg. Cum suis. Over welke plannen een indirecte opmerking van GS (de voorlaatste zin, voor dat ene zinnnetje over A. Grunberg):
  Alvast bedankt voor het redden van het Avondland.

Dat is dus waar A. Grunberg met zijn hele ziel voor strijd: het voorkomen van de redding van het Avondland.

A. Grunberg cum suis.

Oh ja: dat 'verwarde man' is de nieuwe aanduiding van de Volkskrant voor massamoordende moslimterroristen ...


En nog een aadendum ... Want wat dook er op bij het afhandelen van een andere kwestie ... Dat andere Joodse ideaal (de Volkskrant, 24-09-2016, door Sander van Walsum):
  Waarom blijft de stemming zo somber?

...  zegt socioloog Paul Schnabel [ uitleg of detail , red.], lid van de Eerste Kamer (voor D66) en oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). ...

Aangevoerd: een andere oud-testamentiër die lange tijd de sfeer in Nederland heeft medebepaald, tezamen met het één van de gezamenlijke strevens van die groep:


In wat meer detail:
 


Weergevende dat grote streven van de oud-testamentiërs: de vervanging van de blanke Nederlandse en Europese bevolking door gekleurde immigranten .

Uit jaloezie en wraak.

Sander van Walsum doet zo gretig mee, dat er sprake moet zijn van een intense zielsverwantschap (komt voor), of doodgewoon de genetische variant.

En natuurlijk zijn dit soort landverraders solidair met alle andere. Zoals Van Walsum solidair tot op het bot is met de moordenaar van Pim Fortuyn, omdat die schurk van een Fortuyn de door Van Walsum o zo aanbeden en geheiligde islam (zie de hoofddoek boven) belasterde (de Volkskrant, 07-02-2017, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum):
  Het laatste woord

Hoe betreurenswaardig ook: de rechter kan gedragsverandering bij Volkert van der G. niet afdwingen.

Een gore leugen: de rechters hadden dat berouw op uiterst simpele wijze kunnen afdwingen: door hem in het gevang te steken waar de psychopate links- en de facto eliteterrorist thuishoort.

En hij gaat in no time het hele repertoire af (de Volkskrant, 13-02-2017, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum):
  Zichtbaar verleden

Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, heeft terecht veel bijval geoogst met zijn voornemen om in 2020 een tentoonstelling te wijden aan het Nederlands slavernijverleden. Op die manier hoopt hij eraan bij te dragen dat een beladen onderdeel van de nationale geschiedenis de aandacht krijgt die het verdient maar tot voor kort niet heeft gekregen.

Oftwel: de frequnetie waarmee het over de slavernij gaat moet van "om de andere dag" naar "iedere dag". Want (de tussentitel):
  Slavernij als onderdeel van een collectieve geschiedenis

Een gore leugen: de slaverij heeft op geen enkel moment deel uit gemaakt van de colleciteve Nederladse gechieiedenis, en is slechts een een tijdelijk speeltje geweest van de rijke elite ergens op een ander continent.
    De werkelijke reden zit in deze richting:
  ... slavernij is bij uitstek een thema dat aanleiding geeft tot controverses tussen veel 'nieuwe Nederlanders', die hun identiteit mede aan de slavernij ontlenen,

Het gore etnicisme en racisme, ook wel bekend als "identity politics" dat welig tiert bij zwarten die dus negers zijn en absoluut geen Nederlanders. Waarachter natuurlijk zit: hun culturele nederlaag en het bijbehorende collectieve gevoel van minderwaardigheid.
    Overigens: het aantal negers in reclames heeft weer een nieuwee stap op de ladder der absurditeiten gemaakt. En geen Aziaat in velden of wegen te bekennen. Want negers zijn achterlijk en moeten gepampeerd worden. Aziaten zoeken het zelf wel uit hoe ze moeten functioneren in een moderne maatschappij. Toch ...?

P.S.
Een ingezonden brief (de Volkskrant, 14-02-2017, ingezonden brief van Prof. ir. J.H. Kop, Leersum, auteur Bouwen in de archipel: 1800-2000):
  Slavernijverleden

Prima idee om een tentoonstelling te wijden aan de slavernij, de duistere kant van Nederland (Ten eerste, 10 februari). Maar het wordt ook tijd om (meer) aandacht te besteden aan de verlichte kant van het Nederlands verleden.
    Alleen al in een periode van 60 jaar (1870-1930) werden in de overzeese gebiedsdelen van het koninkrijk grote activiteiten ontplooid: koppensnellen en kannibalisme werden afgeschaft. De volksgezondheidsverbeteringen als gevolg van missie en zending waren groot, vooral in de Bataklanden. Havens werden aangelegd, alsmede duizenden kilometers aan wegen en spoorwegen. De openbare drinkwatervoorziening kwam op gang, op een grotere schaal dan in Nederland. 1,2 miljoen hectare werd ingericht voor technische bevloeiing. Ter vergelijking: de Noordoostpolder omvat een luttele 46.000 hectare aan landoppervlak. Enzovoorts.

Afgekort: "de slavernij" komt er op neer dat de blanken de zwartjes een beetje beschaving (bij)brachten ...

En om nog eens te benadrukken welk een minderwaardig type mens we hier mee te doen hebben:

Met in de tekst, voor alle duidelijkheid (de Volkskrant, 23-02-2017, door Sander van Walsum):
  Zo'n twee jaar is Nancy Hovingh bezig geweest met de voorbereiding en inrichting van de vandaag te openen tentoonstelling over de Verenigde Oost-Indische Compagnie in het Nationaal Archief in Den Haag. ...
    In De wereld van de VOC, zoals de expositie heet ... wordt geflankeerd door 'afschrikwekkende verhalen over geweld, gruwelijkheden en onderdrukking'.

Hedendaagse deugmenserij voor de gewone gang van zaken in die tijden - zoals zelfs bijna expliciet wordt toegegeven ...:
  Hovingh heeft een normaliteit willen tonen die inmiddels een bron van schaamte is

... middels dat "inmiddels'. "Inmiddels" weet men ook dat aderlaten niet werkt en contra-productief is.
    Waarna de ook nog eens, onbedoeld, bewezen wordt dat het deugmens-oordeel volledig ingegeven is door hedendaagse gruwelijkheden:
  ... normaal was ook dat VOC-employés trouwden met 'inlandse vrouwen' toen was gebleken dat alleen Nederlandse vrouwen 'van laag allooi' bereid waren zich in 'de Oost' te vestigen.

Oftewel: een meer dan normale omgang. Wat is het toch een gajes dat dit soort Nederlandhatende rotzooi schrijft ... Kielhalen die lui ...

En het houdt maar noet op ... Het Europees Hof heeft ingezien dat er limieten zijn aan de manieren waarop het recht verkracht mag worden, en belsoten dat een lagemeen verbod op het drgane van levensbeschouwelijke symbolen ook slaat op geloigen. Lees moslims, want die hadden de zaak natuurlijk aangespannen. Zie hier de reactie van het Volkskrant-gajus:

De spijt straalt er aan alle kanten vanaf ('opmerkelijk' vonnis, twee maal). Terwijl de zaak glashelder ligt (de Volkskrant, 16-03-2017, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum):
  Ban op hoofddoek

Opmerkelijk arrest van Europees Hof is geen vrijbrief voor ontslag van moslima's.

... Het Hof, de hoogste rechtsinstantie van de Europese Unie, heeft onderkend dat in dit geseculariseerde deel van de wereld niet alleen rekening moet worden gehouden met de rechten en gevoeligheden van religieuze minderheden, maar ook met die van niet- of andersgelovigen. ...

Aanleiding om dat vonnis als een zege van recht en rechtvaardigheid te omarmen. Er is slechts één reden voor de houding die het gajus hier tentoonspreidt: het aanhangen van het Joodse principe, overgenomen door hun christelijke en mohammedaanse navolgers, dat de Waanzinnige Absoluutheden van het Joodse geloof en volk vooarrang hebben boven recht en rechtvaardigheid.

Overigens: een vonnis dat vermodelijk onmogelijk was toen die Myjer uitleg of detail daar nog zat ...

Die kerel van Van Walsum is in ieder geval net zo obsessief als echte Joden (De Volkskrant, 04-07-2017, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum):
  Hun verleden

Het slavernijverleden wordt niet meer genegeerd. Maar het is nog lang geen nationaal thema.


Tussentitel: Slaernijmuseum zou blijk van erkenning zijn

Antwoord: "Dat Slaverijmuseum kan mooi in hetzelfde gebouw als het Nationaal Historisch Museum ...." uitleg of detail
    Gevolgd door eenm homerische lach!!!


Naar Landverraad , of site home .

 

3 aug.2016