WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische begrippen: allochtonen, erkenning

16 feb.2014

Het moet toegegeven worden: na vele decennia strijd tegen de politieke-correctheid en de multiculturalisten, lijkt er, door vooral de de hardnekkige weerstand van de allochtonen tegen het overnemen van wat meer Nederlandse beschaving, enige beweging te zitten in de versteende ideologische hersenen. Natuurlijk slechts met zeer omfloerste termen begint men toch steeds meer afdwingende maatregelen voor te stellen. In eerst instantie natuurlijk richting Nederlanders, maar nu ook tezamen met verplichtingen richting allochtonen. Hier is de meest recente versie van een voorstel dat al enige tijd in de markt speelt:

Uit: De Volkskrant, 14-02-2014, door Jarl van der Ploeg

Analyse | Onderwijs vanaf de basis

Alle peuters naar de staatsschool?

De gemeenten willen zelf waarborgen dat peuters bij elkaar opgroeien. Is dit een goed idee? En komt elke peuter dan wel aan een middagslaapje toe?


Stuur alle kinderen als ze 2,5 zijn naar een peuterschool. En laat die peuterschool nauw samenwerken met de basisschool waar de kinderen daarna naartoe gaan. Dat is de kern van het plan dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) samen met de PO-raad (vereniging van basisschoolbesturen) donderdag presenteerde.
    Dit breekt radicaal met de huidige situatie. Nu sturen hoogopgeleide ouders hun kinderen doorgaans naar private kinderdagverblijven. Zogeheten 'doelgroepkinderen', bijvoorbeeld kinderen met een taalprobleem, gaan vaak naar gesubsidieerde peuterspeelzalen. Dit leidt volgens de VNG en andere critici tot een tweedeling op basisscholen. Gechargeerd gezegd: doelgroepkinderen gaan vanaf hun 4de met z'n allen naar een 'zwarte' basisschool, terwijl de crèchekinderen naar de 'witte' scholen gaan.    ...


Red.:   Niets aan de hand, toch ... We zijn toch allemaal Nederlanders, wordt er in alle soortgelijke situaties geroepen.
    Maar stiekem weet men natuurlijk wel beter. Het zijn niet allemaal Nederlanders, want:

  ... zoals de Amsterdamse wethouder van onderwijs Pieter Hilhorst al eens zei: 'Van wie leer je nou het beste Nederlands? Van kinderen die Nederlands spreken.'

Want tot de definiërende eigenschappen van ":Nederlander zijn" hoort in ieder geval: "Je kind in het Nederland opvoeden". Die zwarte kinderen met de taalachterstanden zijn geen Nederlanders.
    Maar goed, taal kan je het best op straat oppikken, willen ze ook meestal zeggen. Maar taal blijkt niet het enig argument:
  Voornaamste doel van de 'harmonisatie' is dat alle kinderen van jongs af bij elkaar in de klas komen en de zwakkeren zich kunnen optrekken aan de sterkeren.

De zwarte kinderen, de allochtone kinderen, spreken dus niet alleen de taal niet, ze zijn ook nog zwakker. Waarin staat er niet bij, dus dat zal wel van alles zijn.
    De Volkskrant is het er natuurlijk van harte mee eens, want het is een stiekeme poging om de "zielige zwarte kindertjes" te helpen, en zetten het bericht pontificaal op de voorpagina. En wijdden er dit commentaar aan:


Uit: De Volkskrant, 15-02-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Ariejan Korteweg

Peuterschool

Er is alle reden de mogelijkheden van een peuterschool grondig te onderzoeken. Goed voor peuters en ouders.


De peuterschool voor kinderen van 2,5 jaar, waarover nu schoorvoetend een debat op gang komt, is in andere landen al lang gemeengoed. De Fransen weten niet beter of hun kind gaat in het jaar waarin het 3 wordt naar de école maternelle. Dat bevalt zo goed dat er plannen zijn het schoolbegin met nog een jaar te vervroegen. In België gaan kinderen van 2,5 naar de papschool, Duitse peuters worden dan naar de Kindergarten gebracht.    ...


Red.:   So what?  Of met het oud-Rotterdamse gezegde "Als er honderd in de Maas springen, spring er toch ook niet achteraan...". Of meer wetenschappelijk geformuleerd: dit argument is een Ad populum .

  In al die landen is de peuterschool vrijwillig. En overal is de praktijk dat zo goed als alle ouders van het aanbod gebruikmaken.

Mooi zo. Dan is er niets nodig, want zoals al blijkt uit het eerste artikel: dat is er hier ook in wat andere vormen. Die witte crèches en zwarte peuterdagverblijven
    Volgende reden:
  Voor de peuters geldt ... Ze kunnen van de sociale en taalvaardigheden van hun klasgenootjes profiteren en groeien geleidelijk naar de basisschool toe.

Kan je nog onschuldig uitleggen: het gaat over jonger ene oudere kinderen. Maar verderop:
  Daaraan zijn kosten verbonden. Volgens schattingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) belopen die 365 miljoen euro. Wellicht kan dat goedkoper. De VNG rekent met een peuterleider per 8 of 9 peuters; in Frankrijk doet zo'n hbo'er een klas van 25 peuters. Bovendien staan er aanzienlijke, maar lastig te becijferen, inkomsten tegenover: een vergroting van de kansen voor jonge ouders deel te nemen aan het maatschappelijke en arbeidzame leven. En een soepeler integratie van kinderen die later een taal- of leerachterstand kunnen oplopen.

Ahhhh, taal- en leerachterstanden ...
    Taal en leerachterstanden na vijftig jaar. die taal en leerachterstanden verdwijnen dus kennelijk niet zomaar. Die taal- en leerachterstanden zijn dus op zijn minst sterk cultureel bepaald.
    En nu gaan we onderzoeken of die taal- en leerachterstanden niet ook nog genetisch bepaald zijn.
    Uitslag over vijftig jaar.
    Meer aanwijzingen in die richting hier uitleg of detail .


Naar Sociologische krachten, allochtonen , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .