WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische begrippen: etnie, evolutie

25 nov.2015

Het verschijnsel "etnie" is gebaseerd op genen. De wenselijkheid van genetische variatie is binnen de evolutie een vaststaand feit. Het idee dat de menselijke soort hierop een uitzondering zou zijn, is van een bijzonder hoge mate van absurditeit.
    Eveneens uit de evolutie volgt wáárom genetische variatie zo essentieel is: het leidt tot soorten met beter aanpassingvermogen en dus betere overlevingskansen tegen de willekeurigheden van de natuur.
     Het idee dat híérop de menselijke soort een uitzondering zou zijn, is van dezelfde hoge mate van absurditeit. Die absurditeit bestt wel en heeft in de sociologie een naam die luidt "sociaal darwinisme" want dat acht men hetzelfde als nazisme.
    Binnen de "aardrijkskunde"-achtige wetenschap en de paleo-antropologie is het onmogelijk om het evolutionaire aspect te vermijden. Hier voorbeelden die extra saillant en extra betekenisvol zijn omdet ze op het punt liggen daar waar de sociologische gevoeligheden het grootst zijn: bij de blanke soort. De eerste beschrijft de basis van het verschijnsel maar benoemt het niet:


Uit: De Volkskrant, 20-05-2015, van verslaggever Maarten Keulemans

Ruim helft Europese mannen stamt af van drie oervaders

Liefst twee op de drie Europese mannen stamt uiteindelijk af van een groep van slechts drie mannen uit de Bronstijd. Van alle inheemse Friezen loopt de helft zelfs rond met de genen van maar één van de 'stamvaders'. Dat blijkt uit een analyse van het Y-chromosoom van 334 Europese mannen.
    De uitkomst is verrassend, omdat de stamvaders relatief kort geleden leefden: zo'n 2.500 tot 2.200 jaar voor Christus, toen er al landbouw was en het Oude Egypte bloeide. Wetenschappers duiden de drie 'oer-Europeanen' aan met I1, R1a en R1b.
    Zoals je aan achternamen kunt aflezen waar iemand vandaan komt, zo is met geavanceerde statistische technieken uit dna af te lezen hoe bevolkingen zich hebben verspreid. Dat betekent niet per se dat het hier ging om drie viriele veroveraars die overal waar ze kwamen kinderen verwekten. Eerder duidt het erop dat andere families gaandeweg uitgewist raakten. Genetici ontdekken zoiets wel vaker: zo stamt van alle Han-Chinezen zo'n 90 procent uiteindelijk af van maar één tamelijk recente voorouder.    ...


Red.:   Auteur van het krantenartikel Maarten Keulemans uitleg of detail is van origine cultureel-antropoloog, langere tijd werkzaam bij de Volkskrant, dus zo politiek-correct als Diederik Samsom en Job Cohen tezamen. Dus de term "Chinees" mag wel, in plaats van de geografisch aanduiding van "Aziaat", maar de term "blank" in plaats van de geografische aanduiding "Europeaan" mag absoluut niet. Vermoedelijk hebben ook de auteurs van het wetenschappelijke artikel de term gemeden, want zelfs binnen het vakgebied is het taboe uitleg of detail groot. Vanwege dit:
  Dat zoveel Europeanen uit zo weinig mannen voortkomen, 'lijkt te suggereren' dat er destijds sprake was van een bevolkingsexplosie of een volksverhuizing, vertelt de Leidse hoogleraar evolutiegenetica Peter de Knijff met wetenschappelijke voorzichtigheid. 'Het kan duiden op een groepje mensen die iets konden waardoor ze heel succesvol werden. Het correleert in elk geval redelijk met de introductie van wat we de moderne landbouw noemen.'
    Vanaf 3.000 voor Christus verspreidden zich allerlei nieuwe technieken over Europa, zoals paardrijkunst en bronzen wapens. 'Er was altijd discussie of die vernieuwing gepaard ging met nieuwe mensen of dat men het bij elkaar afkeek', zegt De Knijff. 'Nu zien we dat de genetische invloed van de jager-verzamelaars die oorspronkelijk in Europa woonden goeddeels is weggevaagd.'

De relatie tussen genetische evolutie en succes.
    Dat dit artikel indrdaad over blanken gaat, blijkt uit een ander onderzoek:


Uit: KIJK, nr. 8-2015, door Hidde Boersma

Waar komen blauwe ogen vandaan?

Vroeger had iedereen bruine ogen. Tot er tussen de 6000 en 10.000 jaar geleden een mutatie optrad die één iemand blauwe ogen opleverde. Deze mutatie vond plaats vlak naast het zogenoemde OCA2-gen. Dat is verantwoordelijk voor de productie van melanine, een pigment dat ook onze huid en haarkleur bepaalt. De mutatie zorgde er niet voor dat het gen kapotging, maar wel dat het minder hard aan stond. Dat had als gevolg dat de melanineproductie verminderde, waardoor de bruine oogkleur als het ware werd verdund en de blauwe kleur ontstond. De mutatie vond waarschijnlijk plaats ergens bij de Zwarte Zee en verspreidde zich van daaruit naar het noorden. Alle blauwogige mensen hebben dus dezelfde voorouder! In Nederland heeft overigens rond 70 procent van de mensen blauwe ogen; wereldwijd is dat maar 2,2 procent.


Red.:   Precies wat het voorgaande onderzoek ook liet zien, maar dan met dit detail: het gaat (mede) om blauwe ogen. Het gaat om de blanke etnie.
    Maar dat is dus hartstikke taboe uitleg of detail zoals blijkt uit het feit dat deze redactie, hoogst geïnteresseerd in dit soort zaken, niet van dit feit op de hoogte was. Verdekt toegegeven in het eerste artikel:

  Hoogleraar archeologie Daan Raemaekers signaleert 'een paradigmaverschuiving'. Na de Tweede Wereldoorlog werd het taboe om de prehistorie uit te leggen in termen van volkeren die elkaar verdringen. 'Verandering kwam door contacten, of door handel. Door de genetica zien we nu publicaties waarin migraties en veroveringen weer een rol spelen.'

Oftewel: de genetica doorbreekt het taboe van de sociologie.
    Hoe oud het feit van de blauwe ogen was, bleek uit de zoektocht naar aanleiding van het artikel in KIJK. Hier is een resultaat:


Uit: dailymail.co.uk, 01-02-2008, door Michael Hanlon uitleg of detail

All blue-eyed people can be traced back to one ancestor who lived 10,000 years ago near the Black Sea

Throughout history they have been the eyes that are prized.
    Frank Sinatra's were legendary, Paul Newman's melted a million hearts while Cameron Diaz's dazzle in modern Hollywood.
    But how - and why - blue eyes arose has always been something of a genetic mystery. Until now.
    According to a team of researchers from Copenhagen University, a single mutation which arose as recently as 6-10,000 years ago was responsible for all the blue-eyed people alive on Earth today.
    The team, whose research is published in the journal Human Genetics, identified a single mutation in a gene called OCA2, which arose by chance somewhere around the northwest coasts of the Black Sea in one single individual, about 8,000 years ago.    ...


Red.:   Juist ja ... Niet uit Nederlndse media, natuurlijk - die zijn zo politiek-correct als de pest. En dit, de Daily Mail, is een Engelse en conservatieve en niet-politiek-correcte krant uitleg of detail .
    Waarna het artikel volgt dat de aanleiding was voor het starten van de verzameling - de overige bronnen waren eerder verzameld maar nog niet verwerkt, wel wetend dat er uiteindelijk zoiets zou volgen. Dit komt ook uit de Volkskrant dus ook hier bestaan er dus weer geen blanken. Maar wel is er een andere "nieuwigheid": het expliciet benoemen van de relatie tussen genen oftewel etnie en presteren:


Uit: De Volkskrant, 24-11-2015, van verslaggever Maarten Keulemans   

Uitvinding van de landbouw bracht ons cruciale genetische update

De opkomst van de landbouw was niet alleen een enorme culturele omwenteling - we werden er ook letterlijk andere mensen door. Zo werden we bleker en veranderde onze spijsvertering, maar kregen we ook nieuwe ziektes. Tot die conclusie komt een groot internationaal onderzoeksconglomeraat na bestudering van het dna van 'oerboeren'.
     Noordelijke Europeanen ...


Red.:   Brullen van de lach: nog mooier zou zijn: "De volken die het gebied van Noodwest-Europa bewonen. "Blanken", dus.
  ... zijn gemiddeld een stuk langer dan die uit de mediterrane landen. Kwestie van afstamming, suggereert het nieuwe dna-onderzoek. De noordelingen hebben hun lengte duizenden jaren geleden geërfd van binnentrekkende steppenvolkeren uit het huidige Rusland. ...

Nog meer lachen: dit is dus een soort van een rechtvaardiging van de Engelstalige etnografische aanduiding van "blanken" als alternatief voor "whites": "causasians".
  ... Intussen verspreidde zich rond de Middellandse Zee een dna-profiel voor kortere mensen, afkomstig uit Spanje.

Hier staat dus op-en-bloot het verschil dat inmiddels ook volop op de straten van de Europese grote steden valt waar te nemen: je hebt de lange blanke Europeanen en de korte licht-getinte Midden-Oostentypes. Met zelfs dit:
  Uit het dna, afkomstig uit de resten van mensen die tussen 8.500 en 3.000 jaar geleden leefden op verschillende plekken in het huidige Eurazië, is af te lezen hoe onze voorvaderen zich langzaam aanpasten aan het leven op de boerderij. Zo raakte onze spijsvertering ingesteld op een dieet met minder dierlijke vetten, en paste ons immuunsysteem zich aan op nieuwe ziektekiemen: handig, met al die beesten om je heen.
    We kregen een blekere huid ...
    Vanaf zo'n 8.500 jaar geleden kwam de landbouw geleidelijk Europa binnen vanuit het huidige Turkije. De nieuwe studie bevestigt dat dit geen doorgeefproces was, maar eerder een zaak van boeren die letterlijk Europa binnentrokken, blijkt uit het dna.
    'Op die route gebeurde wél van alles', vertelt Gerritsen. Zo vermengden de boeren met stammen die al in West-Europa woonden, vond men 'onderweg' allerlei vernieuwingen uit, en was er ook nog eens de instroom van steppenvolkeren vanuit wat vandaag de dag ruwweg Rusland is.

Waar dus, gecombineerd met het eerdere artikel, staat dat de nieuwe langere Europese typen succsvoller waren dan de korte Midden-Oostentypes.
    Hetgeen ook volop binnen de Europese grote steden valt waar te nemen. De economische en sociale activiteiten van de korte lichte-getinte Midden-Oostentypes beperken zich vrijwel universeel tot de basaar-activiteiten zoals bekend uit het Midden -Oosten. Gecombineerd met een sterke trek van criminaliteit en terreur, uit hoofde van de door de kortere lichtgetinte Midden-Oostentypes ondervonden culturele nederlaag .
    Zelfs voor de inmiddels ruimschoots aanwezige tweede en derde generaties. 
    Dit alles is natuurlijk niet beperkt tot de eigenschppen van organische moleculen in de kern van cellen of de lengte van het lichaam. Dit strekt zich uiteindelijk ook uit tot het verdere, sociaal karakterologische uiterlijk. Zie de voorbeelden van de korte lichte-getinte types uit het Midden-Oosten en verder hier uitleg of detail uitleg of detail , en van de westerse mens hier uitleg of detail uitleg of detail .


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .