WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische begrippen: fokfactor, voorbeelden

26 mei 2015


Er zijn ruwweg vier plaatsen en/of groepen ter wereld die een gevaar vormen door een te hoge fokfactor: Afrika en de creoolse wereld, India, de moslimwereld, en de Latijns-Amerikanse wereld.
    Van al deze gevallen is de werkelijkheid bekend genoeg, en van al deze gevallen is de armoede van de betreffende landen en culturen voor een belangrijk deel tot de fokfactor terug te leiden. Ook China had er last van, maar door het één-kindbeleid van de communistische regering is dit tot stand gebracht, en mede daardoor boekte China een sterke economische groei.
    Ondanks deze overbekende en nauwelijks tot niet omstreden feiten, probeert men, de politieke-correctheid, de fokfactor angstvallig uit alle overwegingen weg te houden. Zelfs uit die aangaande klimaat en milieu. Vermoedelijk omdat het zo overduidelijk is dat dit een niet-westers probleem is. En alle culturen zijn gelijk, dus niet-westerse culturen mogen geen kenmerkende problemen hebben.
    Het is dus zoeken naar de gegevens, maar in de loop van de tijd zijn er een aantal voorbeelden verzameld:


Uit: CNN.com, 27-01-2011. By Richard Allen Greene, CNN uitleg of detail

World Muslim population doubling, report projects

Twenty years ago, the world had about 1.1 billion Muslims. Twenty years from now, it will have about twice as many - and they'll represent more than a quarter of all people on earth, according to a new study released Thursday.
    That's a rise from less than 20 percent in 1990.
    Pakistan will overtake Indonesia as home of the largest number of Muslims, as its population pushes over 256 million, the Pew Forum on Religion & Public Life projects.
    The number of Muslims in the United States will more than double, to 6.2 million, it anticipates.
    Afghanistan's population will nearly double, to about 50.5 million, making it home to the ninth largest Muslim population in the world.
    Israel will become nearly a quarter Muslim. The Palestinian territories have one of the highest growth rates in the world.
    Fractious Nigeria, where Christian-Muslim violence has left thousands dead in the past decade, will become a Muslim-majority country by 2030, the Pew Forum projects.
    And two western European countries - France and Belgium - will become more than 10 percent Muslim. Sweden will hover just below that level, at 9.9 percent.    ...


     Explore our interactive maps showing the growth of Muslim populations by country

The Muslim share of the global population will rise primarily because of their relatively high birth rate, the large number of Muslims of childbearing age, and an increase in life expectancy in Muslim-majority countries, according to the report, "The Future of the Global Muslim Population."    ...
    Pakistan's rapid growth - adding an estimated 70 million people in 20 years - could create "a potentially lethal cocktail," said Ghaffar Hussain of the Quilliam Foundation ...


Red.:   Bij een grote overstroming met veel doden in Pakistan in 2010 is de snelle overbevolking van de betreffende rivierengebieden even genoemd. En daarna verdwijnt de factor weer meteen uit beeld. Terwijl het natuurlijk mede de oorzaak is van de burgeroorlogen in het Midden-Oosten, oplaaiende in 2014 en 2015.
    Het volgende bericht gaat over Afrika, en is naar aanleiding van een hongersnood aldaar. In de reguliere politiek-correcte media zal je het volgende nauwelijks of niet gevonden hebben (de tip kwam van een reageerder bij GeenStijl):


Uit: nu.nl, 13-08-2011. uitleg of detail

Grote bevolkingstoename in de hoorn van Afrika

De landen die momenteel ernstig getroffen worden door droogte en honger, hebben daarnaast te maken met een explosief groeiende bevolking, zo wijzen VN-cijfers uit.


De Somalische bevolking is sinds de laatste grote volkstelling van 1975 ongeveer verdrievoudigd.
    Deze sterke bevolkingsgroei heeft plaatsgehad ondanks de zogeheten Somalische diaspora na het uitbreken van de burgeroorlog in de jaren 90, waarbij veel Somaliërs zijn uitgeweken naar de VS, Scandinavië of bijvoorbeeld Nederland.    ...
    Oorzaak van de snelle bevolkingsgroei zijn de aanhoudend hoge geboortecijfers. De Somalische vrouw krijgt gemiddeld maar liefst 6,4 kinderen. ...
    Ook in andere landen in de hoorn van Afrika is sprake van hoge bevolkingsgroei, zo blijkt uit cijfers van de 2011 Revision van de VN World Population Prospects en van het CIA World Factbook.   
    Ten tijde van de grote hongersnood in Ethiopië in 1984 bedroeg de bevolking aldaar 34 miljoen mensen, een aanzienlijke toename ten opzichte van de 18 miljoen die het land telde in 1950. Ook sindsdien heeft de snelle groei doorgezet: vorige maand schatte de CIA de Ethiopische bevolking op 91 miljoen.
    Volgens VN-cijfers is de bevolking van Kenia tussen 1950 en 2010 bijna verzevenvoudigd, van 6 miljoen mensen in 1950 naar 41 miljoen vorig jaar. Met een jaarlijkse bevolkingsgroei van 3,2% spant het kleine Eritrea echter de kroon in de Afrikaanse regio.    ...


Red.:   Kenia en omstreken, met name Rwnda, zijn dan ook het toneel van de rituele burgoorlogen die ongeveer iedere twintig jaar uitbreken:


Uit: De Volkskrant, 07-04-2014, door Kees Broere

Analyse | Terugdenken aan een orgie van geweld

Rwanda, herrezen maar vreugdeloos

Precies twintig jaar geleden was Rwanda het toneel van de 'snelste volkerenmoord uit de geschiedenis', die van de Hutu's op de Tutsi's. Het land wist zich weer op te richten.


...  toen in de vooravond van 6 april 1994 in de Rwandese hoofdstad Kigali een presidentieel vliegtuig neerstortte. De ochtend erna kwam de zon op, en ging het land bijna ten onder in een nationale orgie van geweld, dat even gruwelijk als nauwgezet georganiseerd bleek.
    In zo'n honderd dagen kwamen volgens onderzoekers een half miljoen mensen en volgens Rwandese geschiedschrijvers bijna een miljoen mensen om het leven. ...
    ... zo'n tien miljoen Hutu's en Tutsi's die weten dat zij op het eigenlijk te kleine oppervlak van hun land tot samenleven en -werken zijn veroordeeld. ...


Red.:   Humor: de politiek-correcte versie van overbevolking is "landtekort".
    Die slachtpartijen komen voor als weer een nieuwe generatie aan overbevolking is gekweekt. De afslachtingen bij die burgeroorlogen zijn een lokaal gegroeide manier om de zaak nog enigszins leefbaar te houden, zie ook de literaire beschrijving van het proces hier .
    Dat het niets met de lokale grond maar alles met de lokale mens en zijn cultuur en/of genen te maken heeft, blijkt hier:


Uit: De Volkskrant, 05-05-2015, Reuters, AP, NYT.

Protest van Ethiopiërs 'legt wond Israël bloot'

Op beelden van politiemensen die een Ethiopiër aftuigden volgde gewelddadig protest. Welke ongenoegens komen hier boven?


...    Ongeveer 20 duizend Ethiopische Joden werden in de jaren tachtig en negentig met speciale vluchten naar Israël gebracht, weg van de armoede en het geweld in het Afrikaanse land. Inmiddels is hun aantal door een hoog geboortecijfer toegenomen tot ruim 120 duizend.    ...


Red.:   Een vervijfvoudiging in twintig jaar ...
    Volgende groep: latino's:


Uit: De Volkskrant,, 02-05-2013, van correspondent Diederik van Hoogstraten

'Latino's zijn rechtser dan ze denken'

Stemmen Hispanics altijd voor de Democraten? Dan kunnen de Republikeinen het verder wel vergeten. Ze zoeken hoop in het overwegend Spaanstalige New Mexico.


...    De Democratische Partij rekent op die vanzelfsprekende partij-identificatie onder Amerikaanse Hispanics: de Spaanstalige minderheid, die sneller dan andere groepen groeit. ...


Red.:   Ze doen het op hun eigen continent, dat daarom voor een groot deel zo arm is als de ratten, en die ratten vluchten zo veel mogelijk naar het noorden:
Latino migranten

... waar ze vervolgens het continent volfokken:


Uit: De Volkskrant
, 01-02-2013, AP

Latino's Californië in de meerderheid

Begin volgend jaar zijn er meer latino's in Californië, de bevolkingsrijkste staat van de Verenigde Staten, dan blanken. Dat hebben Amerikaanse demografen donderdag gezegd. Tegen 2020 zal 41 procent van de bevolking uit latino's bestaan en minder dan 37 procent uit blanken. ...


Red.:   En:


Uit: De Volkskrant, 27-08-2014, van de buitenlandredactie

Minder blanke leerlingen in VS

Blanke leerlingen in de VS zijn in het nieuwe schooljaar voor het eerst in de minderheid. Volgens officiële prognosen markeert het schooljaar 2014-2015 de overgang naar een tijd waarin etnische minderheden de meerderheid vormen op staatsscholen.
    Deze verschuiving komt vooral door het stijgend aantal leerlingen met een Spaanstalige achtergrond. Sinds midden jaren negentig is het aantal blanke leerlingen gedaald: van 65 procent naar iets minder dan de helft dit schooljaar. ...
    De laatste twee decennia verdubbelde het aantal hispanic-scholieren van 14 tot 26 procent. Over tien jaar zal dat waarschijnlijk zijn opgelopen tot 30 procent. Naar verwachting is het percentage blanken in het leerlingenbestand dan gedaald tot 45 procent. De cijfers zijn afkomstig van het statistisch bureau van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs.    ...


Red.:    Volfokken.
    En natuurlijk gaat datzelfde ook in Europa spelen:


Uit: De Volkskrant, 21-05-2014, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Reportage | Britse Conservatieven op zoek naar stemmen

Tories gaan flirt aan met nieuwkomers

Ze gelden vanouds als partij van de blanken en rijken: de Britse Conservatieven. Lukt het om dat beeld bij te stellen?


...    Dolgraag willen de Tories af van hun imago als Nasty Party, een beeld dat vooral lijkt te leven bij etnische minderheden. 68 procent van hen stemt Labour, tegen 16 procent voor de Conservatieven, zo staat in het recent verschenen rapport A portrait of modern Britain van denktank Policy Exchange. Bij de hele Britse bevolking ligt die verhouding anders: 29 tegenover 36.
    Deze stem weegt steeds zwaarder, over dertig jaar is nog maar tweederde van Groot-Brittannië blank. In de vroege jaren vijftig, in de hoogtijdagen van de Conservatieve partij, was dat tegen de honderd procent. ...


Red.:   En daarmee doet de Afrikaanse en in Engeland de Pakistaanse cultuur met haar verworvenheden zijn entree ... Een voorproefje kregen ze al met de massale plunderingen en brandstichtingen van 2011.
    En hoe succesvol de fokfactor als wapen is, blijkt uit het volgende voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 21-03-2015, van correspondent Jan Hunin

De zoektocht van vijf jonge Kosovaren naar een toekomst in het Westen

... Toen de Albanese Kosovaren in 2008, negen jaar na het einde van de Kosovo-oorlog, hun onafhankelijkheid uitriepen, zou alles anders worden. ...


Red.:   En hoe kwamen die Albanezen aan hun land: door de Servische provincie waar ze woonden vol te fokken, en toen ze eenmaal ruim in de meerderheid waren, een terreurcampagne te beginnen (en daarvan de Serviërs de schuld te geven enzovoort).
    Goed, toen hadden ze het land ingepikt, maar het fokken ging natuurlijk door. Terwijl het land hetzelfde bleef opbrengen. Dus kregen ze een ...
  ... door armoede, werkloosheid en criminaliteit geteisterde land ...

Waaruit de weg trekken richting westen om het daar vol te fokken en een door armoede en werkloosheid geteisterd land te kweken.
   Overigens dat "werkloosheid" oftewel "werktekort" is net als "landtekort" natuurlijk ook een andere term voor "overbevolking" en "fokfactor".
    Nog wat een cijfer:


Uit: De Volkskrant, 02-06-2015, door Bob van den Bos, politicoloog en was lid van het Europees Parlement voor D66

Als Afrika zelf niets doet, is hulp zinloos

Kan ontwikkelingshulp de migratiestroom uit Afrika stoppen? In het huidige debat worden oorzaken en oplossingen van de problemen vooral in Europa gezocht in plaats van Afrika zelf: de EU voert een neokoloniale politiek, beschermt de eigen markt, beschouwt Afrikanen als ongewenste vreemdelingen, laat multinationals fiscaal profiteren en doet te weinig aan 'empowering' van burgers om het economisch en politiek lot in eigen hand te nemen.   ...


Red.:   Allemaal heel vervelend, maar deze auteur durft ook de factor te nomen die mogelijk de belangrijkste is:

  De huidige economische groei in Afrika van zo'n 4 procent is grotendeels gebaseerd op de export van fossiele brandstoffen, ertsen en mineralen. Dit 'gemakkelijk verdiende geld' ontneemtmachthebbers elke lust tot economische en democratische hervormingen. De bevolkingsgroei in Afrika slokt bovendien de toegenomen nationaal inkomens op: vijf kinderen per moeder gemiddeld. Het aantal inwoners, nu 1,1 miljard, zal de komende veertig jaar bijna verdrievoudigen. Daar kan geen economische ontwikkeling tegenop.

Daar kan geen economische ontwikkeling tegenop!!!
    En, eindelijk, de eerste erkenning - het was de allerlaatste alinea van het artikel:


Uit: De Volkskrant, 09-07-2014, van de buitenlandredactie

Latino's grootste bevolkingsgroep Californië

Tussentitel: 14,99 miljoen latino's telde Californië in 2014, tegen 14,92 miljoen blanken

Californië is de tweede Amerikaanse staat geworden waar latino's de meerderheid vormen.  ...
    De bevolkingsverandering in Californië komt niet onverwacht. Demografen hadden al uitgerekend dat ergens in 2014 de latino's de meerderheid zouden vormen in Californië. Volgens het staatsbestuur zal het aantal latino's ook in de komende decennia nog flink stijgen.
    Verwacht wordt dat in 2060 twee keer meer latino's zullen wonen in Californië dan blanken. 'Dit is de statistische bevestiging van een trend die al een hele generatie gaande is', aldus Roberto Suro van de University of Southern California in The Los Angeles Times. 'Het zal nog sneller gaan.'
    Het is niet de stroom migranten die zorgt voor de snelle groei van het aantal latino's, wat vaak wordt gedacht., maar juist het reltiwef gorte aantal geboorten bij latino's.


Red.:   De latino's fokken Amerika vol. En de negers zullen Europa volfokken.


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .