WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische begrippen: intelligentie

In de context van de psychologie is intelligentie al zo'n beetje het meest omstreden en dus ook meest beladen onderwerp. In de sociologie geldt dit in de sterk overtreffende trap. Om precies te zijn, de gevoeligheid in de psychologie is grotendeels te herleiden tot de gevoeligheid in de sociologie.

In de psychologie is intelligentie minder een probleem, omdat psychologie gaat over het individu - sommige individuen kunnen slimmer zijn dan andere, net als vele andere eigenschappen. En van al die eigenschappen is de intelligentie ook nog eens het makkelijkst te meten. En bovendien de beste voorspeller van vele voor het maatschappelijke functioneren belangrijke eigenschappen. De allereerste massale intelligentie-tests werden dan ook gedaan door het Amerikaanse leger - de mate van functioneren is een belangrijke eigenschap, vanuit iets dat over leven en dood gaat zoals het leger.

De eerste kink in de kabel kwam toen intelligentie in sterke maten erfelijk bleek - "sterk" hier betekende in de vele tientallen procenten - neem voor het gemak maar voor 50 procent. Dat was vergif voor de heersende ideologie van na de jaren zestig: opvoeding bepaalt alles. Sinds die tijd wordt er een intensieve en niet aflatende campagne gevoerd tegen het begrip intelligentie.

Die opvoedings-ideologie stamt uit de pedagogie, één van de onderdelen van de sociologie. Maar de sociologie heeft nog een extra reden om zich zorgen te maken: sociologie gaat over groepen, dus intelligentie in de context van de sociologie is intelligentie van groepen. En veel fouter kan het niet, want alle groepen die je ook "culturen" kan noemen zijn volgens de sociologie volkomen gelijkwaardig, dus een begrip dat je goed kan meten en verschillen kan aantonen is zoiest als strychnine in een banket.

Ook op deze website is er tot nu toe met terughoudend omgegaan met het begrip. Maar er zijn twee goede redenen om daar nu een einde aan te maken.

De eerste reden is het al tijden lopende programma om Nederland en dus de Nederlanders te beschuldigen van discriminatie, vooral gecentreerd rond tijden dat er weer eens werkloosheidcijfers bekend worden genaakt, die onveranderlijk laten zien dat de werkloosheid onder allochtonen een factor twee en meer groter is dan onder blanke Nederlanders. Waarna de volgende redenatie volgt: "Allochtonen liggen achter op de arbeidmarkt - allochtonen zijn functioneel volkomen gelijkwaardig - dus allochtonen worden gediscrimineerd". Een gang van zaken die tot een campagne is geworden sinds het optreden van de ISIS-koppensnellers in Irak en Syrië, dat van een groot aantal jihadgangers vanuit Europa, en de massale steun van de rest van de moslims onder aanhef: "Die jongens gaan naar Irak omdat ze in Nederland geen kans krijgen vanwege discriminatie".

De tweede reden om openheid te betrachten te gaan aangaande intelligentie is de campagne gevoerd door zwarten tegen Zwarte Piet. Dit gaat gepaard met een brede stroom beschuldigingen van racisme. En als het zwarten toegestaan is Nederlanders te beschuldigen van racisme, is er geen enkele reden meer om terughoudend te zijn aangaande eigenschappen waarop zwarten minder scoren. En een oude bekende daaronder is intelligentie. Want daarover bestaan al vrij lang geruchten dat hier een probleem zou zijn uitleg of detail . Iets dat directe zijn weerslag heeft op maatschappelijk functioneren, zoals de kansen om werk te vinden. Dus is er een goede reden om het moratorium op onderzoek van intelligentie bij culturele groepen bij deze te beëindigen.

Het is gesplitst in twee delen, omdat er kennelijk twee oorzaken zijn: inmiddels (enige jaren vooruitlopende) is onomstotelijk vastgesteld dat datgene wat het gezond verstand al zegt: religie vermindert intelligentie (oorzaak: ongebruik, of in het Engels "Use it or loose it" uitleg of detail ).

Maar dat geldt dus niet voor bijvoorbeeld het zwarte contingent.

Terwijl in vele zo niet de meeste maatschappelijke contexten de twee groepen samengenomen worden onder noemers als "allochtonen" of "niet-westerse immigranten", en je dan dus gedeelde cijfers krijgt. Daarvoor is deze verzameling. De religie is afgehandeld elders uitleg of detail .

En dan was er nog een zeer specifieke directe aanleiding om deze gegevens te gaan verzamelen, in de vorm van dit artikel (een aantal van de bronnen zijn later bijgevoegd) (Volkskrant.nl, 10-11-2014, ANP. uitleg of detail ):
  Autochtonen op zwarte Amsterdamse basisscholen vaker geen diploma

UPDATE Autochtone kinderen die op een 'zwarte' basisschool zitten, hebben twee keer zoveel kans dat zij hun middelbare school niet afmaken. Dat blijkt uit onderzoek op Amsterdamse basisscholen.


De kans dat autochtone kinderen zonder diploma van de middelbare school komen, stijgt van 3,6 procent naar 8 procent als er meer dan 77,7 procent allochtone leerlingen op hun basisschool zitten. Dat komt niet door de kwaliteit van het onderwijs, blijkt uit analyses van promovenda Cheng Boon Ong, maar door de samenstelling van de klassen. 'De dynamiek op zo'n school, de manier waarop kinderen met elkaar omgaan heeft dat effect,' stelt copromotor Kristof de Witte.    ...
    Het onderzoek is gedaan onder ruim 47.000 leerlingen uit verschillende groepen van de 241 Amsterdamse basisscholen. De kinderen zijn vanaf 2000 acht jaar lang gevolgd. ...

Oftewel: er is sprake van een systematische achterstand van allochtone kinderen, en die achterstand is besmettelijk. En dat laatste is van ultieme belang in het kader van de campagne tegen zwarte scholen en voor gemengde scholen - desnoods onder dwang. Die dwang is misdadig, als dat minder kansen betekent voor de Nederlandse blanke kinderen. De essentiële vraag is: zijn die achterstanden veroorzaakt door zwakkere sociaal-economische omstandigheden, of minstens deelsbepaald door intelligentie. Men beweert het eerste, zonder enig bewijs te komen. Hier gaan we dat bewijs zoeken.

De eerste aanwijzing kwam in een andere maar verwante context - iets dat al eerder gezegd was maar nog niet zo duidelijk opgeschreven (Elsevier, 04-10-2014, door Gerlof Leistra):
  In de cel bij de top 600

MISDAAD | Onschuldige gezichten, geduchte criminelen: de jongem~nnen in de Top 600 van meest overlastgevende criminelen in Amsterdam, zijn een ongrijpbaar gezelschap. Elsevier kreeg toegang tot de Bijlmerbajes. Wordt het ooit nog wat met ze?Tussenstuk:
2.500 tot 3.000 misdrijven per jaar

In een ultieme poging de overlastgevende misdaad in Amsterdam te beteugelen, introduceerden de gemeente, justitie en politie in mei 2011 de Top 600: een aanpak van zeshonderd veelplegers van zogeheten high impact-delicten. ...
    Begin dit jaar publiceerde de Gemeentelijke Gezondheidsdienst op basis van onderzoek naar de jeugdzorgdossiers van tweehonderd leden het rapport In de nesten. ... Het gemiddelde IQ is 80.

En 80 is een extreem laag getal voor zo'n grote groep - dit zit redelijk dicht bij de waarde voor institutionalisering. En dit gaat voor 90 procent over Marokkanen en Antillianen. En dit betekent dat de groep met een waarde van 90 nog veel groter is - vermoedelijk zit je dan al in de meerdere tot vele tientallen procenten.
    Dat vermoeden wordt ondersteund door cijfers betreffende die grotere groepen (de Volkskrant, 21-07-2007, door Daan van Seventer):
  Als we maar dezelfde taal spreken

...
het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes, een gemengde wijk tussen het ‘blanke’ centrum en de ‘zwarte probleemwijken’ dieper in Amsterdam-West.
    Voor veel mensen in een wijk als De Baarsjes is Nederland al lang multicultureel. ...
    Maar is dat beeld niet wat al te rooskleurig? In De Baarsjes is de Cito-score het laagst van alle Amsterdamse stadsdelen. ...

Eén enkele opmerking in een lang artikel, met cijfers die verder zorgvuldig geheim worden gehouden: werkloosheid naar etnie mag, CITO-scores naar etnie is streng verboden. Waaruit bijna wetmatig volgt dat ze sterk negatief zijn voor allochtonen.

Hier is de fase tussen lage CITO-score en hoge werkloosheid (Volkskrant.nl, 19-11-2014, ANP, redactie  )
  'Niet-westerse jongeren lopen nog achter'

In Nederland geboren jongeren van niet-westerse herkomst lopen sociaaleconomisch nog steeds achter op autochtone jongeren. Dit staat in het woensdag verschenen Jaarrapport Integratie 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Onderwijs speelt een cruciale rol bij deze achterstand. Niet-westerse jongeren zijn gemiddeld lager opgeleid dan autochtone jongeren en verlaten het onderwijs vaker zonder diploma. ...
    Vooral leerlingen van Turkse en Marokkaanse herkomst volgen gemiddeld genomen lagere opleidingen. Zij zitten in de derde klas van het voortgezet onderwijs maar half zo vaak op havo of vwo als autochtone leerlingen.    ...

En in dit verhaal stond iets nog meer verontrustend is:
  Opvallend is dat overige niet-westerse leerlingen, niet van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse herkomst, wat opleiding betreft veel minder verschillen van autochtone leerlingen. Leerlingen van Iraanse herkomst gaan zelfs vaker dan autochtone leerlingen naar havo of vwo.

Het lijkt dus zo dat niet alleen geloof hier een faktor is, maar ook etnische afkomst: Iraniërs waren vroeger bekend als Perzen, hadden een eigen cultuur en godsdienst, en zijn een eigen etnie: ze zijn niet van Arabische afkomst.

Een andere aanwijzing voor de realtie tussen cultuur/etnie en intelligentie kwam boven water in een discussie over andere gevolgen van allochtone immigratie op een plek waar geen politiek-correcte censuur is: GeenStijl. Hier is het genoemde artikel (xandernieuws.punt.nl, 05-10-2011, door Xander uitleg of detail )
  Migranten zorgen voor forse daling gemiddelde intelligentie Duitsland

In Duitsland ontstaat een snel groeiende parallelle samenleving die vooral bestaat uit laag opgeleide immigranten uit islamitische en Arabische landen.


Het is gedaan met de traditionele leidinggevende rol die Duitsland sinds het Wirtschaftswunder in Europa heeft bekleed. Uit recente gegevens blijkt dat het gemiddelde intelligentieniveau in Duitsland in slechts 10 jaar tijd fors is gedaald van 107 naar 98. Belangrijkste oorzaak: de enorme toestroom van migranten. ...
    ... Waar onze Oosterburen vroeger speciale (onderwijs)instellingen moest bouwen voor bovengemiddeld intelligenten, gebeurt nu juist het omgekeerde, en zijn er steeds meer instellingen voor minder- en zwakbegaafden nodig.
    In Duitsland en Oostenrijk hebben bedrijven en ondernemers grote moeite om aan goed opgeleide vakmensen met tenminste een gemiddelde kennis te komen. Drie van de vier (!!) sollicitanten kunnen nauwelijks rekenen of schrijven en weten niet eens hoeveel inwoners er in hun land wonen of hoe de president heet. Alleen al in Berlijn en Brandenburg blijven sinds de zomer 1500 stageplaatsen onbezet, omdat het de kandidaten simpelweg aan voldoende intelligentie ontbreekt. Bij de politie en het leger is het al niet anders; ook daar daalt ieder jaar het gemiddelde IQ van de sollicitanten.    ...

Als dit waar zou zijn, zeer verontrustende feiten. Maar waarom is zelfs niet van deze mogelijkheid vernomen:
  Eén van de belangrijkste oorzaken is een groot politiek taboe: de enorme toestroom van migranten uit landen en gebieden met een laag gemiddeld IQ en de daaraan gekoppelde emigratie van jaarlijks ruim 165.000 bovengemiddeld intelligente Duitsers, die de toekomst in hun eigen land steeds somberder inzien. In het nieuwe boek Albtraum Zuwanderung (Immigratie Nachtmerrie) worden alle door de politiek en media doodgezwegen feiten op een rijtje gezet.

Dat boek is in Nederland totaal onbekend. De auteur is, te vinden via een zoekactie op internet, ene Udo Ulfkotte. Journalist die is gaan schrijven. Kijk je in het Wikipedia-item over Udo Ulfkotte in het Duits, dan staat het boek alleen vermeld in de rubriek 'Publikationen (Auswahl)'. Kijk je bij de Engelse versie, dan wordt het boek helemaal niet genoemd.

Dat doet de vraag rijzen naar de juistheid van de basisfeiten: "Is er überhaupt sprake van een intelligentieprobleem?" Een van de redenen om dit te schrijven is dat daarop binnen hetzelfde tijdsbestek ook een antwoord kwam (New Scientist, okt. 2014, door Bob Holmes):
  Steeds dommer

Elke generatie blijkt weer slimmer te zijn dan die ervoor. Tot nu toe. Het lijkt erop dat de toename in intelligentie is gestopt. Erger nog: we worden mogelijk steeds dommer.


In Denemarken komen alle mannen op hun achttiende in aanmerking voor militaire dienst. ... die moeten allemaal een keuring ondergaan, waarbij ook een IQ-test hoort. Vanaf de jaren vijftig tot pas geleden werd daarvoor steeds dezelfde test gebruikt. 'Elk jaar moesten zo'n 25.000 tot 30.000 mannen die test doen', zegt psycholoog Thomas Teasdale van de Universiteit van Kopenhagen. Met verrassende resultaten. Het gemiddelde IQ van de Deense man is in die periode enorm gestegen. Zo veel zelfs, dat een gemiddelde score uit de jaren vijftig nu zo laag is dat je erop kunt worden afgekeurd, aldus Teasdale.
    Dit fenomeen is ook bekend uit andere landen. Al bijna een eeuw lang blijkt elke generatie weer slimmer te zijn dan die ervoor. Maar aan deze vooruitgang is een einde gekomen. De snelste stijging van het IQ, 3 punten per decennium, was in Denemarken tussen de jaren vijftig en tachtig.
    De scores bereikten een hoogtepunt in 1998 en begonnen daarna langzaam te dalen; ze liggen nu alweer 1,5 punt lager. In een aantal andere ontwikkelde landen lijkt precies hetzelfde te gebeuren.
    Waar komt de toename in IQ-scores op zoveel verschillende plekken op de wereld vandaan? En belangrijker nog: waardoor is die gestopt? ...

Hier is de bijbehorende illustratie:
IQ Denemarken

De verklaring voor dat stijgen lijkt simpel:
  De meest gangbare verklaring is echter dat de slechte gezondheid en een arme leefomgeving van de bevolking een nadelige invloed hadden op intelligentie, en in veel landen nog steeds hebben.

Maar het zou ook zomaar zo kunnen zijn dat hier niet de intellegnetie is gestegen, mar de training in die capaciteiten diee gemeten worden in intellignetie, en die voreger veel minder aan laagoplgelieden worden onderwezen.
    Maar waar het om gaat is ten eerste dat er een daling is in de meest recente jaren, en de verklaring van die daling. Ten eerste: ze is niet verbonden aan een specifiek land:
  De eerste aanwijzingen voor een daling werden in 2004 gemeld vanuit Noorwegen (zie ook grafiek). Sindsdien lieten onderzoeken uit andere hoogontwikkelde landen als Australië, Denemarken, Groot-Brittannië en Zweden ook een daling zien. Afgelopen jaar kwamen nieuwe onderzoeken uit Nederland en Finland tot dezelfde conclusie.

En men probeert dit:
  ... bescheiden dalingen prima verklaarbaar vanuit veranderingen op het sociale vlak, zoals dalende inkomens of verslechterd onderwijs,

Onzin, natuurlijk.
   ... denken sommige onderzoekers dat, in weerwil van het Flynn-effect, onze genetische aanleg voor intelligentie steeds minder aan het worden is.

Onwaarschijnlijk:
  De meeste demografen zijn het erover eens dat de laatste 150 jaar hoogopgeleiden in westerse landen minder kinderen kregen dan gemiddeld in hun land.

Onzin, want dan zou die stijging als in de grafiek er ook niet zijn.

Natuurlijk is in de context van deze verzameling, en een nog een blik werpend op het lijstje landen: Australië, Denemarken, Groot-Brittannië, Zweden, Nederland en Finland, het meest plausible antwoord helder: allochtone immigratie. Alleen Finland lijkt hier dan wat minder te passen omdat de immigratie daarheen niet zo groot is.
    Dus het beste is het ontwerpen van een test, een voorspelling, gebaseerd op deze hypothese. De test luidt: dan moeten landen met de minste immigratie de hoogste intelligentie hebben.

En ook daar werd de redactie geholpen door een reageerder, dit keer bij Joop.nl, die een voor de redactie ombekend stel onderzoekers noemde: Lynn en Vanhanen. Hetgeen leidden tot dit blog-artikel (alfin2100.blogspot.nl, 25-01-2012, door Al Fin uitleg of detail ):
  IQ Matters: Understanding Your World So As to Predict the Future

Decades of genetics research have shown...that people are born with different hereditary potentials for intelligence and that these genetic endowments are responsible for much of the variation in mental ability among individuals.

Vloeken in de kerk. Want als dit geldt voor individuen, geldt het ook voor groepen van individuen. We slaan de rest van het verhaal over, en gaan meteen over nar het slot, bestaande uit een spelletje met dit als vragen:
  The table below is a guessing game, where you are to fill in the "country" which matches the continent and the IQ score. The table of national IQs below, should assist you in this task.

En hier is die tabel van nationale IQ's zoals verzameld door Lynn en Vanhanen:
 IQ countries table

Top van de lijst: Hong Kong, Zuid-Korea, Japan, Taiwan, en Singapore. llemala Aziatische landen. Allemaal landen met überhaupt weinig immigratie en vrijwel zonder allochtone immigranten zoals gedefineerd betreffende Nederland, Noorwegen, Zweden enzovoort: moslims en creolen. Er is wel veel immigratie uit diverse streken naar Singapore, maar die zijn allemaal streng geselecteerd op werkend vermogen - en dus intelligentie.
    Daarmee is de stelling wel zeer aannemelijk gemaakt: de daling van intelligentie in West-Europese landen is het resultaat van allochtone immigratie: die van creolen en moslims. Hetgeen nog eens benadrukt wordt als je de gemeten intelligenties op de wereldkaart zet:
 IQ countries map

Glashelder: de intelligentie is het laagste in de Afrikaanse en islamitische landen. Met als opvalendheid de positieve uitsteker in Latijns-Amerika - geheel consistent want Argentinië is het land met veruit de meest West-Europese immigranten, het meeste Duitsers.
    Overigens lijkt deze kaart sterk op die van het aantal wetenschappers per hoofd van de bevolking (KIJK, nr 3-2014, door Tim van Ham, Science Hotspots):

En waar je aangaande intelligentie nog kan diuscussiëren over de manier waarop de tests ingericht zijn, is het bij aantallen wetenschappers puur tellen. En ook dan blijkt: intelligentie is sterk minder in Afirka en de islamitische wereld.

De algemene conclusie: intelligentie is bij de huidige stand van zaken in aanzienlijke mate cultureel bepaald. Bij moslims op zijn minst deels door de opleiding en rationeel denken vijandige religie van de islam. Van creolen gaan de geruchten al heel lang dat ze niet hoog scoren op dit aspect. Die lijken bevestigd.
   
Directe vervolgconclusie voor landen als Nederalnd: door de huidige achterstand in intellectuele capaciteiten functioneren allochtonen op de meest zo niet alle maatschappelijke vlakken matig tot veel slechter - gemiddeld over de hele groep.
    Dat heeft twee hoofdeffecten: de groep die de materiële effecten van de achterstand aan den lijve ondervindt, de grote onderste meerderheid, ontwikkelt een diepe rancune tegen de Nederlandse en westerse omgeving en cultuur ("Ik neuk jullie allemaal de moeder" uitleg of detail ), zich bijvoorbeeld uitende in nodeloos geweldadige criminaliteit, radicalisering en jihadgang, en bij de kleine bovenste groep een sterke solidariteit met de laagste groep, verbale steun aan die groep ("Yasmina Haifi" uitleg of detail ), en een diep gevoel van culturele nederlaag .
    De meest grootschalige uitingen hiervan waren de opstanden in Parijs en andere Franse steden in 2005, Londen en andere Engelse steden in 2011 uitleg of detail , en Stockholm en ander Zweedse steden in 2013. De verschijnselen: brandstichting en plunderingen door de lagere meerderheid, en verbale en ideologische steun van  de hoger opgeleiden. Met name in het Engelse geval was dat overduidelijk zichtbaar. Waar de hoogst politiek-correcte BBC probeerde de blanke betrokkenheid tot in het absurde te overbelichten, stonden voor diezelfde camera's (vrijwel) alle zwarten de gebeurtenissen te excuseren.

Dit zijn allemaal zaken die "iedereen" wel aan zijn theewater kan aanoelen. Zaken die in volkomen tegespraak staan tot de idealen van "de multiculturele samenleving". Reden waarom de standaardreactie, over meerdere decennia , of zichtbare effecten van achterstanden was: "Het gaat vanzelf goed komen" uitleg of detail , implicerende dat men meende dat de achterstanden voornamelijk sociaal bepaald werden, en de kloof door langduriger verblijf in de westerse maatschappij genoeg kleiner zou worden. Ook als men aanwijzingen vindt voor hardnekkige achterstanden (Volkskrant.nl, 19-11-2014, ANP, redactie  )
  'Niet-westerse jongeren lopen nog achter'

In Nederland geboren jongeren van niet-westerse herkomst lopen sociaaleconomisch nog steeds achter op autochtone jongeren. Dit staat in het woensdag verschenen Jaarrapport Integratie 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Verderop in dit verhaal stond ook nog dit:
  Opvallend is dat overige niet-westerse leerlingen, niet van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse herkomst, wat opleiding betreft veel minder verschillen van autochtone leerlingen. Leerlingen van Iraanse herkomst gaan zelfs vaker dan autochtone leerlingen naar havo of vwo.

Het lijkt dus zo dat niet alleen geloof hier een faktor is, maar ook etnische afkomst: Iraniërs waren vroeger bekend als Perzen, hadden een eigen cultuur en godsdienst, en zijn een eigen etnie: ze zijn niet van Arabische afkomst.
    Maar hierop is en blijft het standaardvervolg dat "Het wel goed zal komen" met bijpassende opmerkingen als "De meiden doen het zo goed op school", bestaande uit een (lichte) verbetering van de schoolresultaten door vermindering van de taalachterstand. De sociaal-culturele en vooral intellectuele achterstanden blijven dezelfde.

En treedt men buiten de etnische factor, kan de invloed van genetische overdracht ook steeds moeilijker ontkend worden - zelfs in de Volkskrant (de Volkskrant, 19-05-2015, van verslaggever Maarten Keulemans):
  Analyse van vijftig jaar onderzoek naar tweelingen wijst uit:

Alles is wel een beetje erfelijk


Religiositeit. Al dan niet een vaste relatie. Een baan. Politieke opvattingen. Temperament. Het zijn menselijke trekjes die iets onverwachts met elkaar gemeen hebben: ze zijn allemaal voor een deel erfelijk bepaald. Dat is een van de uitkomsten van een kolossale meta-analyse van vijftig jaar onderzoek bij tweelingen, die Amsterdamse onderzoekers deze week presenteren.     ...

Voor de zeer politiek-correcte verslaggever uitleg of detail van de Volkskrant al zeer onwelkome feiten. Dus maak van dat 'beetje' zonder dralen op zijn minst "aanzienlijk".
    Maar het meest onwelkome staat niet in dit introducerende rijtje. Dat staat pas verderop:
  Tweelingen verkeren vanaf de conceptie in dezelfde omgeving; eeneiige tweelingen hebben ook nog eens dezelfde genen. Daaruit is met wat statistisch gepuzzel af te leiden wat precies de invloed is van de genen, en wat van de omgeving. Vooral zaken als gedragsstoornissen (gemiddeld voor 49 procent erfelijk), intelligentie (67 procent), lengte (63 procent) en depressies (34 procent) zijn op die manier al talloze keren onderzocht.

En daar staat het dan, verstopt midden in een ander rijtje: intelligentie is voor maar liefst 67 procent erfelijk.
    Tel daar bij op de factor van de overdracht via de opvoedingcultuur, en voor de toepassing op bovenstande geval stijgt de van generatie op generetie overgedragen intellectuele achterstand in de buurt van de 80 en meer procent.
    Met de huidige achterstand is dat een dodelijk getal: dit gaat niet goed komen, voordat de het cumulatieve effect van de daadwerkelijke achterstand onoverkomelijke schade aan de maatschappelijke samenhang heeft aangericht. Een langdurige en zichtbare want gekleurde tweedeling. De kansen dat dit vreedzaam opgelost gaat worden, liggen op slechts enkele tientallen procenten - 10, 20, 30 ... Afhankelijk van in de tussentijd genomen beleidsstappen. Waarvan er vermoedelijk maar echt gaat werken: het openbaar maken van voorgaande werkelijkheden. In welke vorm dan ook.

En, weer twee jaar later vanwege de politiek-correcte censuur op dit soort feiten, komt diep uit de wetenschappelijke literatuur. De aanleiding voor de onthulling is een artikel van de migratiepropagandist Leo Lucassen op de linksfascistisch website (Joop.nl, 21-07-2017, door Leo Lucassen - Directeur IISG, hoogleraar aan de Universiteit Leiden uitleg of detail ):
  Fixatie op cultuur of religie bij statushouders is onwenselijk

Oftewel: "Cultuur is onbelangrijk". Diverse reageerders waren het daar ook niet mee eens - hier is de relevante:
  RationeleBurger – 22 juli 2017 at 10:47
Ik had gezegd er nog even op terug te komen, dus bij deze. Ik mis in dit opiniestuk namelijk een nogal essentieel punt; namelijk het verband tussen cultuur / religie en de sociaal economische positie/kansen van slagen.Lucassen doet nu namelijk alsof het of/of is. Waarbij hij duidelijk stelt dat het niet de cultuur en religie is die integratie bemoeilijkt (de focus erop zou zelfs onwenselijk zijn), maar het sociaal economische aspect veroorzaakt door oa de asielprocedures (van destijds). Hij gaat hier echter totaal voorbij aan het feit dat daar ook onderlinge verbanden te trekken zijn.

Er een aantal zaken die de betreffende onderzoeken waar Lucassen naar refereert niet laat zien, namelijk de relatie tussen religie en cultuur en de sociaal-economische positie en de kans hoger in de sociaal-economische klasse te komen. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat atheïsten en agnosten gemiddeld hogere sociaal-economische klassen hebben (http://publicreligion.org/research/2012/10/american-values-survey-2012/)

Dan komen we bij scholing. Een meta analyse laat zien dat er een negatieve relatie is tussen religie en intelligentie. (http://emilkirkegaard.dk/en/wp-content/uploads/The-Relation-Between-Intelligence-and-Religiosity-A-Meta-Analysis-and-Some-Proposed-Explanations.pdf). Een mogelijke uitleg die de meta-analyse laat zien is dat ‘het geloof’ in de plaats komt van de menselijke nieuwsgierigheid, de wil om verder te leren en te kijken. Scholing dus. Het geloof heeft immers alle antwoorden al. Op die manier neemt het geloof dus een stukje initiatief weg, met alle gevolgen van dien. De relatie tussen opleidingsniveau en de sociaal economische klasse, en de kans de eigen sociaal economische klasse te ontgroeien, hoef ik niet uit te leggen lijkt me?   ...

Inderdaad. Het is zelfs zo dat de maatschappelijke ontwikkeling gaat richting het steeds intensiever gebruik van ICT-technologie, technologie die het dichtst staat bij logisch redeneren, dus het dichtst bij intelligentie. Intelligentie die dus duidelijk lijdt onder religiositeit, en wel meer naarmate die van de monotheïstische soort is, en bij de huidige stand van zaken het ergst bij moslims. De minimale schatting van het gemiddelde verlies, zie de gegeven in de kaartjes boven, ligt rond de 15 IQ-punten. Dodelijk voor de maatschappelijke kansen op de langere termijn. Waar nog een kleinigheidje bijkomt dat een grotigheidje blijkt te zijn:
  ...    Dan komen we bij het tweede aspect; cultuur. Neef/nicht huwelijken of andere vormen van inteelt zijn niet religieus bepaald voor zover ik weet maar cultureel. Wel komt het vaak voor in landen met een islamitische cultuur. Onderzoek toont aan dat neef/nicht huwelijk een groot(!!) negatief effect hebben op cognitieve vaardigheden (zowel qua IQ, als mentale gezondheid/geestesziekten) van de geboren kinderen. (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0109585). Het is geen nieuws dat ook in Nederland / Europa, nog steeds veel neef/nicht huwelijken plaatsvinden in de moslimgemeenschappen. Bij dit voorbeeld geldt uiteindelijk hetzelfde als het vorige voorbeeld; dit heeft dus ook een negatief effect op de sociaal economische positie en de mogelijkheid die te ontgroeien.    ...

De twee zaken zijn niet oorzakelijk, maar wel cultureel gebonden: vindt je het één, vindt je ook heel vaak het ander. En voor de maatschappelijke effecten doet het er niet toe hoe die koppeling tot stand komt. Ze is er. En kweekt onoverkomelijke en onoverbrugbare afstanden tussen maatschappelijke groepen. 

Nog wat nieuwe links hier: uitleg of detail (Volkskrant, sep. 2014) uitleg of detail (American Psychologist, feb. 1996), uitleg of detail (American Psychologist, feb.-mar. 2012).


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .

 

  26 mei 2015