WERELD & DENKEN
 
 

Sociologische krachten en begrippen: man-vrouw, gelijkheid

27 okt.2012

De zelf-positionering van de media binnen de politieke-correctheid betekent dat men daar onverkort uitgaat van de gelijkheid van man en vrouw. En het bijbehorende beleid van evenredige vertegenwoordiging. Uit hoofde van het feit dat vrouw gemiddeld iets van twee kinderen krijgen en daar toch ook nog wat tijd voor nodig hebben, heeft men de aanvankelijke eis van fifty-fifty in de praktijk wat afgezwakt, waarbij 30 procent, voor zoiets als topposities, een veelgebruikte norm is. Hier een voorbeeld dat gelijk viel met de uitbreiding van de verzameling Sociologische krachten  - het besloeg het hele redactionele deel van de voorpagina van de Volkskrant - met veel dikke letters en ruime grafieken:


Uit: De Volkskrant, 15-10-2012, van verslaggeefster Irene de Pous

Openbaar bestuur haalt zelf de norm niet die het aan bedrijven oplegt

Sprong vrouwen naar toppositie bij overheid weer veel lastiger


Tussentitel: Voorkeursbeleid voor witte man moet je tegen alle weerstanden in actief doorbreken, jaren achtereen - Guusje ter Horst  - oud-minister die diversiteit tot prioriteit uitriep

De opmars van vrouwen aan de top van het openbaar bestuur is in de afgelopen jaren gestagneerd. Na een flinke sprong in 2009 is het aandeel vrouwelijke topmanagers bij de rijksoverheid in Den Haag drie jaar later blijven steken op 26 procent.
    Dit blijkt uit een inventarisatie door de Volkskrant. Ook op andere plekken in het openbaar bestuur staat de emancipatie stil. Al sinds 2002 is niet meer dan een op de vijf burgemeesters vrouw. De teller voor vrouwelijke commissarissen van de koningin staat sinds de verdubbeling in 2008 op twee, van wie Karla Peijs (Zeeland) op 1 maart volgend jaar vertrekt. Het aandeel vrouwen met ambtelijke topfuncties bij de provincies is van 28 procent in 2009 weer gedaald naar 23 procent, het niveau van 2007.


Red.:   Enzovoort. Het achterliggend gebeuren is duidelijk: er is al jarenlang een voorkeursbeleid gevoerd voor vrouwen, hetgeen geleid heeft tot een scherpe stijging van hun representatie in topposities. Maar de stijging is verdwenen, met als veruit de meest voor de hand liggende oorzaak dat de voorraad aan geschikte kandidaten helemaal op is. En die lichte daling is met deze aanname ook voor de hand liggend verklaard: er was al meer aangenomen dan strikt genomen geschikt was, en die vallen weer af. Zo is er een door de in de tussentitel genoemde Guusje ter Horst, iemand die in de PvdA carrière heeft kunnen maken door het door de PvdA gehanteerde voortrekbeleid van vrouwen, een paar vrouwen benoemd op hoge politiefuncties, waarvan er één al inmiddels weer gedemoveerd is, vanwege te veel kletsen op twitter over politiezaken ... (waarna op de puntjes een eindeloze reeks commentaren valt in te vullen).
    En zo'n campagne wordt in de Volkskrant ook altijd gelardeerd met een bijpassende redactioneel commentaar - grotendeels een herhaling van de voorpagina:


Uit: De Volkskrant, 15-10-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Topvrouwen

De groei van het aantal topvrouwen bij de overheid stagneert. Die geeft zo het verkeerde voorbeeld.


...    'Geschiktheid voor een functie is een belangrijker criterium dan sekse', is de lijn-Rutte. Dat valt moeilijk te betwisten. Maar de echte vraag is of sollicitatiecommissies wel genoeg hun best doen geschikte vrouwen te vinden. ...


Red.:   Dat gebeurt al zodanig veel dat de plaatsen waar het niet gebeurt overgecompenseerd worden. Met kreten als "Met name vrouwen worden verzocht te solliciteren' - enzovoort.
    Maar het gaat allemaal hier om:

  Alleen met gericht beleid kunnen de verhoudingen recht worden getrokken.

En omdat ze onbewust waarschijnlijk wel nattigheid voelen, durven ze het niet expliciet te schrijven maar het is volkomen duidelijk wat met 'recht getrokken' wordt bedoeld: fifty-fifty.
    Flagrante ideologische onzin, natuurlijk.
    En dat het rasechte ideologie is, wordt nog eens bevestigd door het volgende:


Uit: De Volkskrant, 27-10-2012, rubriek Ombudsvrouw, door Margreet Vermeulen

Zelf nieuws maken is nog geen activisme

Tussentitel: Eigen nieuws heeft een streepje voor

Twee Volkskrant-lezers hebben de krant van maandag 15 oktober bijna ongelezen weggegooid. Uit boosheid. Ze hadden verwacht dat de krant zou openen met de triomf van de Nieuw-Vlaamse Alliantie van Bart De Wever bij de gemeenteraadsverkiezingen in België. Maar de krant opende met eigen onderzoek naar het (stagnerende) aandeel vrouwen in topfuncties bij de rijksoverheid.    ...


Red.:  Het was geen eigen nieuws, want het was geen nieuws. Het waren eigen meningen die de voorrang kregen boven het nieuws: de triomf van Bart De Wever. Aangevende het belang dat men geeft aan deze eigen opinies boven het nieuws. Wat je alleen doet als het over je ideologie gaat. Net als bij religieuzen: de ideologie gaat voor alles.
    En hoe hoger op de matschappelijke ladder, hoe meer alfa-intellectueel, en hoe dommer men in dit soort opzichten:


Uit: De Volkskrant, 26-10-2012, van correspondent Marc Peeperkorn

Europarlement: niet nóg een topman ECB

Het Europees Parlement heeft zich donderdag gekeerd tegen de benoeming van de Luxemburger Yves Mersch tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB). Het parlement vindt het niet acceptabel dat de ECB-top louter uit mannen bestaat..
    Een krappe meerderheid (325 voor, 300 tegen, 49 onthoudingen) van de parlementariërs stemde tegen Mersch. Het is twijfelachtig of de ministers van Financiën van de eurolanden zich volgende maand iets aantrekken van de uitspraak van het parlement. ...
    De 23-koppige ECB-top (6 directieleden en 17 directeuren van de nationale banken) telt sinds vorig jaar maart geen enkele vrouw. ...


Red.:   Volgende zet: een motie om te streven naar man-vrouw gelijkheid in pyromanie uitleg of detail .
    Een soort onderzoek dat altijd gebruikt om te roepen naar een streven voor meer gelijkheid is dat  onderzoek dat een ongelijke beloning tussen man en vrouw laat zien. Zoals dit::


Uit: De Volkskrant, 09-01-2013, van verslagever Peter de Waard

Onderzoek OESO: niet alleen mannen, ook kinderloze vrouwen krijgen in Nederland hoger slaris

Een moeder verdient nóg minder


Vrouwen in de ontwikkelde landen betalen een fikse prijs voor het krijgen van kinderen. Moeders blijven in inkomen niet alleen achter op mannen, maar ook op vrouwen zonder kinderen. In vier landen, waaronder Nederland, verdienen kinderloze vrouwen gemiddeld zelfs meer dan mannen.
    Dit blijkt uit een onderzoek van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een club van 34 rijke industrielanden. Naast Nederland (+ 3 procent) verdienen vrouwen zonder kinderen ook meer dan mannen in Ierland (+ 17), Australië (+ 4) en Luxemburg (+ 4). In de andere dertig landen van de OESO verdienen mannen meer dan kinderloze vrouwen en moeders.   ...


Red.:   Natuurlijk is het volstrekt ondenkbaar dat tijdens sollicitatie of salarisonderhandelingen het al dan niet hebben van kinderen door vrouwen een rol speelt. Wat dit laats zien is dat kennelijk vrouwen met kinderen beslissingen nemen in de ontwikkeling van hun carrière die anders zijn dan die van vrouwen zonder, wat er toe leidt  dat ze gemiddeld een lager salaris hebben. Wat makkelijk ingevuld kan worden door je voor te stellen dat vrouwen met kinderen voorzichtiger zijn bij het aannemen van verantwoordelijkheden die een sterk beroep op hun "vrije" tijd leggen leggen - de tijd met hun kinderen.
    Wat hier geldt voor de vergelijking van vrouwen met kinderen en vrouwen zonder kinderen, geldt natuurlijk ook in hoge mate voor de vergelijking tussen vrouwen in het algemeen en mannen : ze nemen verschillende beslissingen omdat ze verschillende belangen en strevingen hebben. Oftewel: er is inderdaad een veerschil in inkomen, maar dit heeft weinig tot misschien wel niets te maken met discriminatie.
    Rutger Bregman hoort tot een groepje jonge nieuwe krachten bij de Volkskrant. Dat begon met wat aardige stukken voordat hij aangesteld werd. Daarna si het zo snel bergafwaarts gegaan, dat je vermoedt dat de stupiditeit (ook wel bekend als "politieke-correctheid") daar in de kantine in het voedsel zit. Hier is zijn bijdrage aan het man-vrouw-debat:


Uit: De Volkskrant, 02-02-2013, door Rutger Bregman (1988), historicus, schrijver en redacteur van de Volkskrant.

M/V | Testosterontijdperk loopt ten einde

De Grote Vrouwelijke Revolutie

De geschiedenis ondergaat een heuse geslachtsverandering, constateert RUTGER BREGMAN. Vrouwen streven mannen in razend tempo voorbij. Alleen aan de top laten ze het nog afweten.


Tussentitels: De huizenbubbel, waarmee de crisis begon, was bovenal een mannelijke bubbel
Bedrijven met meer vrouwen aan de top doen het over de hele linie beter


Problemen worden vrijwel altijd veroorzaakt door mannen. Dat is geen feministische prietpraat, maar een feit dat van de grafieken, staafjes en tabellen afspat. Negen van de tien gedetineerden is man. Negen van de tien fraudeurs is man. Mannen liegen vaker, gebruiken meer drugs, gaan sneller aan de drank en zijn vaker dakloos. Oorlogen zijn veelal het gevolg van een overschot aan jonge, werkloze mannen. De financiële crisis is vrijwel geheel veroorzaakt door mannen. Hooligans, 'potenrammers' en roekeloze bankiers hebben één ding gemeen: ze willen vooral erg mannelijk zijn.    ...


Red.:   Even vergeten: vrijwel alle natuurwetenschappelijke ontdekkingen, vrijwel alle wiskunde, vrijwel de hel rest van het rationele denken, en dus ook het over-, overgrote deel van de verlichting en beschaving komt van mannen. Met dezelfde houding als Bregman hier tegenover mannen tentoonspreidt, kan je vrouwen betitelen als "eendimensionale broedmachines".
    Maar dat is allemaal natuurlijk ten dienste van het grote goede doel: mannen en vrouwen zijn gelijk.
    En oh ja: dat beter functioneren van die bedrijven: dat is omdat daar in de top geen gemiddelde man werkt, maar halve en hele psychopaten die maar één doel voor ogen hebben: de eigen portemonnee uitleg of detail . Daar is iedere inmenging van buiten een vooruitgang.
    Een paar reacties van mens die geen last hebben van de complexen van de alfa- en gamma-denkers:


De Volkskrant, 05-02-2013, ingezonden brief van Marjolijn Frijdal, Landsmeer

Vrouwen

Rutger Bregman constateert in de Volkskrant (Vonk, 2 februari) dat 'De Grote Vrouwelijke Revolutie' is aangebroken. Het lijkt mij, als alle cijfers kloppen, een heldere en duidelijke zaak. Bedrijven met meer vrouwen aan de top doen het over de hele linie beter, schrijft hij. Maar voor regeringen geldt dat helaas niet.
    Op de pagina's Economie van dezelfde krant staat een verhaal over aanbestedingen die hebben geleid tot financiële en sociale ellende. Bij vier van de vijf aanbestedingsdrama's waren vrouwen verantwoordelijk. Bij thuiszorg naar gemeenten was het Jet Bussemaker, bij het Stedelijk Museum Carolien Gehrels, bij de Fyra Tineke Netelenbos en bij de spoorbrug bij Eefde waren dat Tineke Huizinga en Wilma Mansveld.
    Laten ze bij de overheid eens echte topvrouwen aannemen die verstand van zaken hebben. Dan komt daar de revolutie misschien ook eens op gang.


Red.:   Ander voorbeeld: de top van de politie, waar onder invloed van voormalig minister Guusje ter Horst nu een aantal vrouwen (vaak van buiten de politie) zit. Twee zijn er al ontslagen wegens disfunctioneren, waarvan één wegens onbetamelijk twitteren ("kletsen over heg met de buurvrouw") en de ander wegens soft optreden bij rellen. En die is ook overbekend van vrouwen: niet optreden als het nodig - altijd proberen de vriendelijke middenweg te bewandelen, ook als deze regelrecht richting ravijn leidt ("pappen en nathouden"). Zo is ook de harde kennis uit het onderwijs verdwenen - harde kennis leren en toetsen leidt tot uitval. Vinden vrouwen verschrikkelijk.


De Volkskrant, 05-02-2013, ingezonden brief van Adriaan Slooff, Arnhem.

Vrouwen (2)

Wie als vrouw op safe speelt en liever geen risico's neemt, kan onmogelijk een revolutionair zijn. Rutger Bregman vergeet dat het de man is die de vrouw rechten en kansen heeft verleend, deze ook nog voor haar verdedigt, maar dat hij haar die rechten ook weer op elk moment kan afnemen.
    Zoals Simone de Beauvoir al zei: 'Vrouwen gaan altijd over paden en wegen die mannen eerder hebben gebaand.' Dat kan ook moeilijk anders als 99,9 procent van alle ontdekkingen en uitvindingen door de man wordt verricht. De vrouw profiteert er dagelijks kosteloos van.
    Liften alle vrouwen dus niet mee op hun succes? Ja, want de vrouw beschikt over een eigen historisch referentiekader, noch over een eigen instrumentarium. Cognitief en materieel is zij helemaal afhankelijk van de man.
    Dat verklaart waarom vrouwen, die geen minderheid zijn op aarde, toch een maatschappelijke achterstand hebben. Mannen zijn er wel op eigen kracht gekomen door risico's te nemen. Daarom zijn wij er als homo sapiens nog.
    Of zou Bregman echt geloven dat Jane zonder Tarzan de jungle had overleefd? Toen de Titanic in 1912 zonk werd driekwart van de vrouwen gered, waardoor driekwart van de mannen verdronk.


Red.:   Ach jee ... Zal allemaal wel weer veel te harde taal zijn ...
    De Volkskrant is de politiek-correcte ideologie nog lang niet afgeleerd. Men is op zoek gegaan naar steun in Zweden:


Uit: De Volkskrant, 09-03-2013, van verslaggeefster Irene de Pous

Kun je op school gelijkheid aanleren?
 
Tien 13-jarigen zitten verlegen aan een tafel, de jongens naast elkaar, de meisjes naast elkaar. 'Sporten,' neemt uiteindelijk een van de jongens het woord. 'Luid zijn.' Hij denkt even na. 'En rommel maken.' Dat is allemaal typisch iets voor jongens.
    En voor meisjes, vraagt de juf van Frejaskolan. 'Meisjes komen niet voor zichzelf op,' zegt de jongen. 'Ze vragen geen ruimte.' Hij weet eigenlijk niet of dat onder de goede of de slechte eigenschappen valt. De meisjes giechelen.   ...


Red.:   De natuur het gezonde verstand. Enzovoort.

  Vraag een 13-jarige in ieder ander land naar gendergelijkheid en waarschijnlijk zouden ze glazig staren. Maar in Zweden weten kinderen al jong wat 'jämställdhet' is. Het onderwerp staat al decennia hoog op de politieke agenda en krijgt nu ook steeds meer voet aan de grond in het onderwijs.
    De kleuterscholen gingen als eerste aan de slag om de traditionele rolpatronen tegen te gaan. Met programma's over mannelijkheid en vrouwelijkheid, geweld en vooroordelen volgen nu de lagere en middelbare scholen in hun kielzog, aangemoedigd door de overheid.

Indoctrinatie. Hersenspoeling.
  Het is werk voor de geduldigen, weet Maja Thorsen. Ze is conrector van Frejaskolan, een middelbare school met 400 leerlingen in het dorpje Gnesta (tienduizend inwoners) op anderhalf uur van Stockholm en ze organiseert al jaren projecten rondom gendergelijkheid op haar school.

Verkankerde ideoloog. van het type dat in Nederland het Nieuwe Leren heeft ingevoerd. En het Studiehuis. En de bètavakken heeft verjaagd. En de technische vakken. Enzovoort.
  'Het is tegenwoordig het moeilijkst voor jongens,' zegt economiedocente Anna Karin Johansson (38), die zojuist de oefening met de kinderen heeft gedaan. 'Er zijn al verschillende golven van feminisme geweest en meisjes zijn vrij om te zijn wat ze willen, sportief, een tomboy. Maar jongens zitten nog zo vast aan de macho-norm, zij mogen heel veel dingen niet.'

En wat ze vooral niet mogen is "jongen zijn":
  Kinderen krijgen filmpjes te zien, bijvoorbeeld over een jongetje die zich van zijn vader moet verkleden als Darth Vader, maar zelf eigenlijk als Tinkelbel wil. Hij moet zijn vader overtuigen dat Tinkelbel ook stoer is.

Wat een goorheid. De jongen wil van normaliter van zichzelf Darth Vader zijn. En de gore onderwijsheksen willen dat hij wil dat hij Tinklebel is. En kleden dat in alsof het iets moois is:
  Niet alle ouders zijn blij met de aandacht voor dit onderwerp. 'We hebben wel eens vaders die bellen, wat doe je met mijn zoon?' zegt Thorsen. 'De kennis hierover is nog niet zo groot. Ze zijn bang dat we iets zeggen dat hun kind pijn doet of dat we hen willen veranderen.' Op speciale ouderavonden probeert Thorsen uit te leggen dat ze kinderen niets willen opleggen, maar juist vrij willen maken.

Goorheid van het niveau "Oorlog is vrede", en, passend bij de gebruikte terminologie, de tekst boven de ingang van Auschwitz: "Arbeit macht Frei". En dat alles onderbouwd door de bekende gender-ideologie:
  Tussenstuk:
Zweedse genderpedagogiek

Het uitgangspunt van genderpedagogiek, dat op veel scholen in Zweden wordt toegepast, is dat volwassenen aan kinderen verschillende genderrollen leren door de manier waarop ze (vaak onbewust) reageren op jongens en meisjes en door de verschillende eisen die ze aan jongens en meisjes stellen. De meeste verschillen tussen mannen en vrouwen ontstaan op die manier. Kleuterleiders en leerkrachten moeten zich hier bewust van zijn en iedereen hetzelfde benaderen, zodat traditionele rolpatronen worden doorbroken en kinderen vrij zijn om zich te ontwikkelen.

Op deze website afgekort tot: "Jongens en meisjes ontstaan omdat de ene helft van de baby's in de wieg blauwe sokjes aankrijgen, en de andere helft roze".
    En de Volkskrant is het er van harte mee eens (ondertitel):
  Jongens en meisjes moeten leren dat ze aan elkaar gelijk zijn; Zweden loopt daarbij voorop.

Dit alles volgens de oud-Rotterdamse zegswijze: "Er lopen meer gekken buiten Maasoord rond dan erbinnen". En vul voor Maasoord uw lokale "gekkenhuis" in.
    Nogmaals een bewijs dat dit voornamelijk een stoornis is van intellectuelen:


De Volkskrant, 16-03-2013, ingezonden brief van Ton Smit, Utrecht

Vrouwen en mannen

Ik heb het verhaal over het Zweedse onderwijs (Buitenland, 9 maart) en de gelijkheid tussen de seksen met interesse gelezen. Je hoort vaker beweren dat verschillende rollen voor mannen en vrouwen zuiver cultureel bepaald zijn, en niet door de natuur. Ik snap dat niet. Kijk naar de mensapen: overal hebben de mannetjes de leiding, gewoon omdat zij sterker zijn.
    Juist dit gelijkheidsdenken is cultureel bepaald. Opgroeiende kinderen vinden de verschillen tussen jongens en meisje vanzelfsprekend. Te denken dat dit door opvoeding komt, is een vooroordeel. Wat ze daar in Zweden doen is zuivere indoctrinatie: de natuurlijke beleving van kinderen vervangen door wat de overheid voor waar houdt. Ik word er naar van.


Red.:   Het grenst aan het cognitief-psychopate, als het er niet overheen is .
    Hier is een bron van deze vormen van psychopathie:


Uit: De Volkskrant, 27-03-2013, door Eva Jacobs

Vrouwen, laat zien dat je gelijk bent aan de man

Eens in de zoveel tijd barst de discussie over man/vrouw-verhoudingen weer los. Zo ook nu met het verschijnen van het boek Lean in van Sheryl Sandberg (zie Boeken, 23 maart). Zij beschrijft niet alleen de barrières die je als vrouw kunt tegenkomen op de werkvloer, maar ook de barrières die vrouwen zichzelf opleggen.    ...


Red.:   Onzin, natuurlijk. Ten eerste dat er meteen discussie zou ontstaan na het vershcijnen van een boek. Dat zijn er dudienden per dag. En ten tweede dat vrouwen die barrière zichzelf opleggen. Die barrière is er gewoon. Dat is het verschil tussen man en vrouw. De barrière die vrouwen zichzelf opleggen door het kunnen krijgen van kinderen. En alles dat daar bij hoort.
    Maar even verderop staat de ware reden voor dit stuk:

  ... In het tv-programma Jinek op Zondag van 17 maart werd de filosofie die over het algemeen aangehangen wordt, uiteengezet door Hans Wiegel en Mona Keijzer: vrouwen moeten zelf kunnen kiezen of ze fulltime, parttime of helemaal niet willen werken, want ga je dit voor hen bepalen, dan stigmatiseer je ze, duw je ze in de figuurlijke slachtofferrol en dat is in strijd met de vrijheid.
    Dit is ook de kern van de visie van Lotte Schouten en Noortje Pellikaan in hun opiniestuk van maandag (O&D, 25 maart). Zij begrijpen blijkbaar niet dat precies deze visie de vrouw letterlijk in de slachtofferrol duwt.

Dat zijn de redenen voor dit stuk: dat als je aanhangt dat vrouwen zelf moet kunnen kiezen, dat dat dan fout is. Fout als FOUT!. Dat je dan dit doet.
  Zij begrijpen blijkbaar niet dat precies deze visie de vrouw letterlijk in de slachtofferrol duwt.

Wat je dus niet doet, dit vrouwen in een slachtoffer rol duwen, vindt deze mevrouw, als je ze dwingt een fulltime baan aan te nemen. Dan dwing je ze niet in een slachtofferrol. Iemand dwingen in een slachtofferrol doe je als je ze vrij laat kiezen tussen een fulltime baan of parttime. Of geen. Dan ben je een slachtoffer. Als je vrij mag kiezen.
    Waar komt deze vorm van gestoordheid vandaan, hadden we beloofd uit te leggen. Dat volgt uit iets dat we hebben weggelaten - uit de aanhef van het artikel. Die luidt voluit:
  Uit: De Volkskrant, 27-03-2013, door Eva Jacobs, studeer rechten en wijsbegeerte aan de Universitiet van Amsterdam

Met twee van zulk ernstige handicaps: de geneigdheid tot rechten én filosofie, kan het niet anders dan dat je eindigt als een volkomen ideologisch verknipt persoon.
    Nog meer bewijs van collectieve verkniptheid uit Zweden:


Uit: De Volkskrant, 08-11-2013, van de buitenlandredactie

Zweeds keurmerk voor 'vrouwvriendelijke' film

Zweden zet een volgende stap naar de gelijke behandeling van man en vrouw. Met instemming van het Zweedse Film Instituut deelt een aantal bioscopen voortaan een 'A' uit aan films waarin een gesprek voorkomt tussen twee vrouwen waarvan een man niet het onderwerp is.
    De film is dan geslaagd voor de 'Bechdeltest', vernoemd naar de Amerikaanse striptekenaar Alison Bechdel. Zij lanceerde deze test in haar strip Dykes to Watch Out For ('potten om voor op te passen').    ...
    De Bechdeltest moet eraan bijdragen 'meer vrouwelijke verhalen en perspectieven in de bioscoop te krijgen', zei Ellen Tejle tegen persbureau AP. Als directeur van een hippe arthouse-bioscoop in Stockholm doet zij enthousiast mee aan het uitdelen van 'A's voor correcte films. Haar bioscoopbezoekers zien nu 'zelden een vrouwelijke superheld, een vrouwelijke professor of een vrouw die allerlei opwindende uitdagingen op haar pad vindt en die weet te overwinnen'.    ...


Red.:   "Gruwelijk gender-racisme. Wij mannen eisen films waarin mannen evenveel rollen krijgen als zwangeren en kindbaarders!"
    De Volkskrant neemt ook een formeel standpunt in:


Uit: De Volkskrant, 15-09-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Xander van Uffelen

Topvrouwen

Als het bedrijfsleven de carrièrekansen van vrouwen niet snel verbetert, moet er maar een quotum komen.


Werkgeversvoorman Hans de Boer bewees zichzelf een slechte dienst door afgelopen week het tekort aan topvrouwen in het bedrijfsleven te ridiculiseren. De baas van VNO/NCW ontkende het probleem, haalde de biologische verschillen tussen man en vrouw erbij als hoofdverklaring, wilde eerst weer uitgebreid onderzoek doen naar de feiten, en predikte vooral geduld. Gevreesd moet worden dat een deel van De Boers achterban er stiekem zo over denkt: op termijn, vooral als vrouwen eens meer ambitie tonen, komt het vanzelf goed.
    Bij veel vrouwen raakt echter het geduld op. ...
    De gebrekkige vrouwelijke ambitie is een vaak gebruikte mythe. ...


Red.:   Net als die andere verhalen over verschillen. De Volkskrant is heilig overtuigd van de gelijkheid der seksen.
    Iemand gaat reageren:


De Volkskrant, 18-09-2014, ingezonden brief van Tom Wansbeek, hoogleraar economische faculteit, Groningen

Slecht idee

Er zijn nog altijd veel te weinig vrouwen in de directiekamer. Als dat niet goedschiks verandert, moet het maar kwaadschiks, via een quotum. Het geduld raakt op. Dat zegt, namens de redactie, Xander van Uffelen (Commentaar, 15 september).
    Je kunt je twee gevallen voorstellen. In geval A gedragen bedrijven zich optimaal, ook waar het betreft de keuze van de bedrijfsleiding. Kennelijk leidt die keuze tot een eenzijdige samenstelling qua sekse. Als je in dat geval een quotum oplegt, krijg je per definitie slechter management en dus minder resultaat. Je kunt om politieke redenen kiezen voor meer vrouwen aan de top, maar het gaat je wel geld kosten.
    In geval B is de optimaliteit ver te zoeken. Het gaat dan om een soort verslaving: mannen benoemen mannen, en weten niet wat voor kansen ze laten liggen. Net zoals bij het ontmoedigen van het roken ligt hier een taak voor de overheid. Quotering is een middel. Dankzij de wetgever wordt een slechte gewoonte doorbroken, tot ieders heil.
    Zou kunnen, geval B. Aannemelijk is het niet. Bedrijven moeten overeind zien te blijven in de moordende concurrentieslag op de wereldmarkt. Vreemd als er dan met grote zorgvuldigheid over alles wordt nagedacht, behalve over zoiets wezenlijks als de samenstelling van de bedrijfsleiding. Men laat talent onbenut; er blijft zogezegd geld op straat liggen. Vreemder nog, iedereen ziet dat geld liggen maar niemand die het opraapt!
    A of B? Uiteindelijk is dat een empirische kwestie. Voer een quotering in en kijk naar het effect: bij A is dat negatief en bij B positief. Gelukkig hoeven we niet zelf te gaan experimenteren; dat hebben ze in Noorwegen al voor ons gedaan, in 2003, met een quotering van 40 procent vrouwen in de bedrijfsleiding.
    Het effect, zo leert recent wetenschappelijk onderzoek, is stevig negatief. Een kleine, selecte groep mensen profiteert maar de schade is groot. Quotering is een slecht idee.


Red.:   Wat een onzin ... Dit verhaal is gebaseerd op redenaties en feiten. Het gaat in deze discussie helemaal niet over ratio of feiten. Deze discussie gaat over hormonen en onderbuikgevoelens (sarcasme-modus uit).
    Er is weer een stel radicalen "anders-geschapenen" die weer wat nieuws gevonden hebben en eisen stellen, en de hele meute loopt er weer als makke schapen achter aan. Bang om van "Discriminatie!" beschuldigt te worden:


Uit: De Volkskrant, 17-06-2015, van verslaggeefster Nadia Ezzeroili

Je geslacht in je paspoort, is dat eigenlijk normaal?

In Nederland kun je op je paspoort alleen man of vrouw kiezen als geslacht, in andere landen is het voor genderneutrale mensen al mogelijk om 'x' aan te kruisen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil niet achterblijven en pleit nu voor het afschaffen van de genderregistratie op officiële documenten.
    Wat is er mis met het registreren van je geslacht? Dat het bijna dagelijks vragen oproept als je juridische sekse niet overeen komt met je uiterlijk, zegt universitair docent Marjolein van den Brink ...


Red.:   Van de 1 op de miljoen uitzondering wordt weer de norm gemaakt. Stel je voor ... Discriminatie!!!

  Volgens Van den Brink is het idee van een binaire sekse - dat je man óf vrouw bent - diepgeworteld in de Nederlandse samenleving.

Stel je voor ... Discriminatie!!!. En heel ouderwets, want het is al lang zo dat man en vrouw volkomen gelijkwaardig zijn en beide kinderen kunnen krijgen. Dat idee van verschil tussen seksen...:
  Ook Vreer Verkerke - genderneutraal - ziet het als een 'prachtig' begin. 'Je sekse werd pas geregistreerd in de tijd van Napoleon, toen er dienstplicht was. ... '

... is nog van Napoleon dus moet onmiddellijk afgeschaft worden. En als jullie dat niet doen, is het "Discriminatie!!!".
    Zelden hebben de gender-fanaten zichzelf zo pijnlijk in de voet geschoten als in de volgende zaak. Eerst de gelijkheidspleidooi, oftewel: "Het verschil is het gevolg van discriminatie" - we citeren zoveel mogelijk van de claims en de conclusies die men trekt om de absurditeit te benadrukken:


Uit: De Volkskrant, 22-09-2015, van verslaggever Martijn van Calmthout

Wetenschapsfinancier gaat vooroordelen aanpakken

Vrouw grijpt dikwijls naast onderzoeksbeurs

Door seksediscriminatie zijn in de periode 2010-2012 bij wetenschapsfinancier NWO dertig vrouwelijke wetenschappers minder aan de bak gekomen dan wanneer ze gelijke kansen zouden hebben gehad. Dat blijkt uit een studie in het tijdschrift PNAS. NWO gaat de procedures voor kwaliteitsbeoordeling aanpassen.
    Vrouwelijke aanvragers hebben volgens de studie van de psychologen Naomi Ellemers en Romy van der Lee bij NWO 14,9 procent kans op een beurs voor wetenschappelijk onderzoek, tegen mannen 17,7 procent. Vrouwen vragen 42 procent van de beschikbare beurzen aan, maar krijgen daarvan slechts 38 procent. Per jaar gaat het om ongeveer 40 miljoen euro die te verdelen is. Het sekseverschil ontstaat bij beoordeling door selectiecommissies, die de persoonlijke kwaliteiten van vrouwelijke kandidaten systematisch lager inschatten, laat het onderzoek zien. De voorstellen zelf zijn kwalitatief wel even goed.
    De wetenschapsfinancier die jaarlijks meer dan 500 miljoen euro verdeelt, gaat daarom de voorzitters en secretarissen en de leden van beoordelingscommissies anti-seksismecursussen aanbieden. Daarnaast is het voornemen om alle teksten in uitnodigingen en instructies sekse-neutraal te maken. Onderzocht wordt hoe. 'Dat er een verschil bestaat, ondanks onze inspanningen, weten we', zegt een NWO-woordvoerder. 'Deze studie biedt aanknopingspunten om er wat aan te doen.'
    Spinozaprijswinnaar Ellemers onderzocht samen met de Leidse sociaal wetenschapper Van der Lee sekseverschillen in het toekenningsbeleid van NWO. In totaal werden daartoe de dossiers van 2.823 aanvragers van een zogenoemde Veni-beurs in detail bekeken. Zo'n Veni-beurs voor beginnende onderzoekers wordt meer en meer een noodzakelijke stap naar een eventueel hoogleraarschap op een universiteit. NWO gaf zelf de opdracht voor de studie nadat in Europees verband ook al zulke genderverschillen aan het licht waren gekomen.     ...
    Maandagavond noemde in het KennisCafé in De Balie in Amsterdam de Delftse informaticus en voorzitter van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren Catholijn Jonker de cijfers over de NWO-beurzen 'onluisterend'. Jonker: 'Aanpassing van de procedures lijkt me het minste dat NWO kan doen.'


Red.:   Voor de start van de analyse, eerste even een zeer recent ander onderzoek - men benoemt het onderwerp als "psychologie", maar het gaat allemaal om onderzoek dat valt onder de sociaal-psychologie of sociologie, net als bovenstaande:


Uit: De Volkskrant, 05-09-2015, van verslaggever Maarten Keulemans

Methodologie | De replicatie-paradox

De psychologie van gebrekkig onderzoek

Het merendeel van de onderzoeken in de psychologie houdt bij herhaling geen stand. De Tilburgse methodologe en co-auteur van deze schokkende studie Michele Nuijten legt uit waar het misgaat, en hoe het anders kan.


Tussentitels:  De psychologie is een beetje de zondebok. Maar het is ook een bijzonder moeilijk veld.
53 'landmark papers' onderzoeken naar kankermedicijnen bleken bij herhaling maar zes keer dezelfde uitkomst te geven.


Op een terras van de campus van de Universiteit van Tilburg klapt Michèle Nuijten haar laptop open en wijst naar een reeks punten in een grafiek. Kijk: daar zijn ze nou. Bewijs dat er iets niet lekker zit in de wetenschap, vertelt de promovenda 'menselijke factoren in de statistiek'. In een ideale wereld zouden de punten min of meer op één lijn liggen, legt ze uit. En dat is nu overduidelijk niet het geval. De puntenwolk staat helemaal schuin, alsof hij een scheve bek trekt naar iedereen die denkt dat wetenschap altijd alleen maar de waarheid spreekt.    ...


Red.:   Het commentaar van deze redactie in de verzameling Menswetenschappen, ondermaats uitleg of detail waar dit was geplaatst: dit zijn de resulstaten van knoeiers met onderzoeken die uitwijzen dat "Alle moslims gematigd zijn", "Turkse organisaties bijdragen aan de integratie", "Marokkanen niet extra crimineel zijn", enzovoort, enzovoort, enzovoort ... 
    Daar vergeten maar hier dus onmiddellijk duidelijk als ontbrekend in dit rijtje: onderzoek naar de discriminatie van vrouwen.
    Men had nog een advies:
  Hoe kun je als gewone burger inschatten welk onderzoek nog te vertrouwen is?
'Als je weinig van statistiek weet, is denk ik de beste vuistregel om je af te vragen: bij hoeveel mensen is dit eigenlijk onderzocht? ...'

Al genoteerd commentaar: technische flauwekul. De hoofdregel is: vertrouw geen enkel sociologisch of sociaal-psychologisch onderzoek, want dat gaat (mede) over maatschappelijke visies en daarbij hebben (bijna) alle onderzoekers een nauwelijks te onderdrukken gevoel van eigenbelang. En als kleine verfijning: gooi alles dat politiek-correcte uitkomsten geeft onmiddellijk het raam uit. (Voor een systematische aanpak, zie hier  )
    En bovenstaande onderzoek is zo politiek-correct als het maar kan. En het eigenbelang is overduidelijk: vrouwelijke onderzoekers constateren discriminatie van vrouwen.
    En de ontmaskering kwam instantaan:


Uit: De Volkskrant, 23-09-2015, ingezonden brief van Daniël Lakens, universitair docent Technische Universiteit Eindhoven, Rotterdam Rolf Hut is onderzoeker aan de Technische Universiteit Delft, Haarlem

Hoezo seksisme?

'NWO discrimineert vrouwen' (Ten eerste, 22 september). Een boude uitspraak, maar gebaseerd op onderzoek: 2.823 aanvragen voor Veni- beurzen van 2010 tot en met 2012 werden bekeken. Vrouwen krijgen 14,9 procent van hun aanvragen toegekend en mannen 17,7 procent.
    Het verschil is nét statistisch significant. NWO, zelf opdrachtgever van het onderzoek, belooft actie en beterschap. We zijn het volledig eens met het beleid dat NWO voorstaat. Competitie om beurzen in de wetenschap vereist een gelijkwaardig speelveld.
    We zijn het echter niet eens met de bewering in het artikel dat NWO momenteel discrimineert bij Veni- aanvragen. Een nét statistisch significant verschil in een hele grote steekproef is altijd zeer zwakke steun voor de hypothese. Dat blijkt hier ook: als we nieuwe data uit 2015 meenemen, verdwijnt het effect. Als we betere analyse technieken gebruiken, verdwijnt het eveneens.
    Een beschuldiging van seksisme, zeker als het institutioneel zou gebeuren, dient uiterst zorgvuldig gemaakt te worden. Dat is hier niet het geval. Het effect van seksisme in het proces van de Veni-aanvraag is óf erg klein, óf afwezig.
    ... is het een goede zaak dat NWO de aanvraag procedure gender-neutraal maakt: 'haar/zijn cv' in plaats van standaard 'zijn cv'. Maar laten we niet met schreeuwende krantenkoppen op basis van een enkele dataset beschuldigend wijzen voordat we zeker weten dat dit terecht is, en laten we ons druk maken om seksisme waar dat nodig is.


Red.:   Bijvoorbeeld het seksisme dat zo flagrant is bij het krijgen van kinderen ...
    Waarna dit nog een laatste knock out is:
  Opmerkelijk is dat de achterstelling van vrouwen in de Veni-rondes juist optreedt in de minder exacte gebieden zoals levenswetenschappen, gedragswetenschappen of medische wetenschappen, waarin wel meer vrouwen actief zijn maar de competitie om het beperkte aantal beurzen nog veel feller is. Juist daar blijken vooroordelen harder mee te spelen in de vaak pijnlijke beslissingen. In de exacte vakken hebben meedingende vrouwen dezelfde kans een beurs te krijgen als mannen, zegt Van der Lee.

Hoezo opmerkelijk? Levenswetenschappen en gedragswetenschappen zijn geen wetenschappen, maar studies en dus zijn er geen objectieve normen. En de medische wetenschppen zijn gecorrumpeerd door medische bedrijven. Dit soort gedoe had nooit bij NWO ingdeeld moeten worden, maar een apart instituut genaamd NFO: Nationaal Fopwetenschappelijk Onderzoek. Voor welk instituut dus ook foponderzoekers Ellemers en Van der Lee werkzaam zijn. En genderstudies is wel één van de meest foppige van alle fopwetenschppen. Voornamelijk bedreven door vrouwen. Natuurlijk.

Grappig ... Iemand constateert dat de Keizer geen Kleren aan heeft, en in de linksfascistische hoek klinkt luid protest (Joop.nl, 14-04-2017. uitleg of detail):
  Thierry Baudet legt uit waarom hij vrouwen minderwaardig vindt

Wellicht dat Thierry Baudet alle ophef over zijn eerdere seksistische uitspraken heeft opgevat als aanmoediging om vooral zo door te gaan. Of wellicht begrijpt hij daadwerkelijk niet wat het probleem is. Maar het versbakken Kamerlid kreeg een redacteur van de Quote op bezoek om met hem de nieuwste editie door te nemen, en maakte van de gelegenheid gebruik om uit de doeken te doen waarom hij vrouwen minderwaardig vindt.
    ...waarna Thierry het allemaal maar gewoon laat lopen.
  "Ik weet wel dat vrouwen het over het algemeen minder excelleren in een heleboel beroepen en minder ambitie hebben. Vaak ook meer interesse hebben in gewoon meer familieachtige dingen enzo."

Wanneer de Quote-redacteur Baudet erop wijst dat deze uitspraak al weleens opgevat zou kunnen worden als ontzettend seksistisch, antwoordt hij: ‘Ja, maar het is gewoon zo.’    ...

BOEOEOEOE!!!!
    De leukste reactie was deze:
  Henk Witte – 15 april 2017 at 11:01
Reactie in het algemeen op reacties.
Waarom heb ik een hekel aan mensen van het type Baudet.
Omdat ze generaliseren en bewust een beeld neer willen zetten. Of het nou over moslims gaat of over vrouwen. Het zijn mensen met een fascistische en/of discriminerende inslag die zichzelf verheven voelen boven anderen. Bah. Baudet vind ik daarin een top voorbeeld. Verheven voelen.

Over "vrouwen" en mannen" praten en dan klagen over 'generaliseren'... En let ook op dat laatste zelfportret. Dit is iemand die met enige regelmaat hoogdravende stuukjes op de Joop.nl publiceert ...

Oh, er is weer zo veel van dit soort rotzooi langsgekomen... Waaruit dit maar eens gelicht (de Volkskrant, 18-11-2017, door Marjon Bolwijn ):
  Vrouwelijk en mannelijk gedrag is aangeleerd

Gedragseconoom Henriëtte Prast veranderde van mening over de aangeboren verschillen tussen mannen en vrouwen.


'... Op aanraden van een collega-econoom las ik het boek Delusions of gender van psycholoog Cordelia Fine. ...

Ach jee... Gevallen in de handen van het gestoorde neurotische Joodse intellectualisme.
   Maar waarom dit artikel gekozen? Vanwege deze reactie (de Volkskrant, 20-11-2017, ingezonden brief van  Jeroen van den Berg, Lage Vuursche):
  Mannetjes- en vrouwtjesgedrag

Gedragseconoom Henriëtte Prast stelt dat verschillen in gedrag tussen mannen en vrouwen zijn aangeleerd. Ze veranderde van mening over aangeboren verschillen tussen man en vrouw. Daarbij vergeet ze naar mijn idee dat de mens niet veel meer dan een veredelde primaat is.
    In het dierenrijk vertonen mannetjes en vrouwtjes verschillend gedrag, tot in de gelederen van de insecten aan toe. Dat dit gedrag is aangeleerd, is weliswaar niet geheel uit te sluiten, maar gezien de intellectuele capaciteiten van bijvoorbeeld een hommel is het aan nemelijker dat een en ander in de genen ligt opgesloten.
    Die verschillen wezenlijk bij mannen en vrouwen en bepalen ook de uiterlijke verschillen. Dat opvoeding bepaalde gedragingen accentueert, lijkt mij heel aannemelijk, maar dat alle gedragingen uitsluitend vanuit voorbeelden in de opvoeding volgen, doet mijns inziens tekort aan dierlijke instincten die nu eenmaal in ons wezen zitten opgeslagen. Ik vrees dat ik het ontwerp van ons mensen wat minder hoog aansla dan mevrouw Prast.

Ach jee twee ... Daar sta je met je intellectualistische storing in beide handen ...

Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .