WERELD & DENKEN
 
 

Sociologische krachten en begrippen: man-vrouw, ongelijkheid

27 okt.2012

De zelf-positionering van de media binnen de politieke-correctheid betekent dat er slechts zelden daar berichten te vinden zijn die uitgaan van de ongelijkheid van man en vrouw. Hier zijn wat uitzonderingen - het eerste uit de politiek:


Uit: De Volkskrant, 11-10-2012, rubriek Stekel, door Raoul de Pré

Mannen, red GroenLinks!

Kinderen van de jaren '70 horen het hun net vrijgevochten moeders nog zeggen: 'Met vrouwen aan de macht zou er minder oorlog zijn.' Aristophanes beschreef immers al hoe Lysistrata de vrouwen van Athene opriep hun mannen te dwingen tot het stoppen van de oorlog met de Spartanen, door een eenvoudige seksstaking.
    De stelling wankelde natuurlijk toen Margaret Thatcher in 1982 wel erg enthousiast haar vloot op de Argentijnen afstuurde. Dertig jaar later lijkt GroenLinks er alles aan te doen het droombeeld verder af te breken. Geen partij waar de afgelopen jaren meer vrouwen aan de touwtjes trokken. Maar Sap, Weening, Van Es, Peters en de andere vechtende dames hebben GroenLinks aan de rand van de afgrond gebracht. ...


Red.:   Dit als een punt van tegenbewijs voor de stelling dat vrouwen beter overleggen en besturen dan mannen. Het is misschien waar voor deelaspecten ervan, zoals een verminderde gevoeligheid voor hanigheid, maar daar staan dus kennelijk andere zaken tegenover, die de uitkomst van de gehele som op zijn minst onzeker maakt.
    De volgende bron is de eerste die deze redactie heeft gelezen die expliciet het kernpunt durft aan te roeren.
 

Uit: De Volkskrant, 25-10-2012, door Ans Knape-Vosmer, global director human resources bij Koninklijke Vopak nv., en Rochus van der Weg, voormalig headhunter.

Voor topfuncties is de vrouw te veelzijdig

Vrouwen met ambities worden niet tegengewerkt. Vaak zijn ze niet monomaan genoeg voor een topfunctie.


'Sprong vrouwen naar toppositie bij overheid weer veel lastiger', kopte de Volkskrant op 15 oktober. Vervolgens werd cijfermatig aangetoond dat naarmate de salarisschaal bij de overheid hoger wordt, de verantwoordelijkheden van de functie toenemen en het percentage vrouwen afneemt.
    In de topschalen is slechts 20 procent vrouw. De foto, in dezelfde krant, van de ministers van Financiën op de IMF-vergadering in Tokio laat zien dat slechts 10 procent van de financiële kopstukken vrouw is. Wat is de reden van deze sterke afname? Zijn het externe factoren, zoals beleidsmatige weerstand binnen ondernemingen? Of wordt de vrouw belemmerd door haar eigen volgorde van prioriteiten?
    Op basis van onze gezamenlijke werkervaring in het personeelsmanagement en in de werving en selectie stellen we vast dat in het aanname- en promotiebeleid van directieleden de voorkeur - everything being equal - uitgaat naar vrouwen. Ondernemingen en organisaties streven op alle werkniveaus naar diversiteit als stimulans voor een goede werkomgeving en voor een evenwichtige en genuanceerde besluitvorming. In de werkomgeving is het, in de westerse cultuur, niet mogelijk beleidsmatige omstandigheden aan te wijzen die vrouwen tegenwerken in hun opmars naar de top. Wat is dan wel de reden voor de stagnatie in de opmars van vrouwen naar topposities?    ...


Red.:   Tot dan toe is universeel de ondervertegenwoordiging van vrouwen op topfuncties gekoppeld aan op geslacht gericht uitselectie", discriminatie, door mannen. En, in tegenstelling tot wat de auteur beweerd, zal dit wel degelijk nog voorkomen, in bepaalde kringen. Maar het is vermoedelijk niet meer de bepalende factor:

  De Volkskrant van 15 oktober geeft een uitgebreid verslag van de recordsprong van 39 kilometer hoogte door de Oostenrijker Felix Baumgartner. Waarom werd dit record niet door een vrouw gebroken? Waarom is de eerste mens op de maan een man en geen vrouw? Het antwoord is dat de vrouw geen behoefte heeft aan deze extreme risico's. Zij hecht aan haar 'comfortzone', wil die desnoods wel uitbreiden, maar toch minder dan mannen. Een toppositie vereist een ruime 'comfortzone'.

Dat Baumgartner, en zijn eindeloze reeks voorgangers, een man is en niet een vrouw, komt omdat vrouwen beheerst worden door oestrogeen, en mannen door testosteron. Het testosteron maakt dat mannen meer geneigd zijn tot riskante ondernemingen. En door ook echt voor gaan:
  Innoverende topmanagers zijn - in de geest van wijlen Steve Jobs - monomaan, bezeten van hun idealen en denkbeelden. Voor topvoetballers en topartiesten, zoals Johan Cruijff en Mick Jagger, geldt hetzelfde: hun hele leven van jongs af aan bezig geweest met hun talent.

En dat allemaal omdat het voor de natuur voordelig is gebleken, een overlevingswaarde heeft gehad, om tot een taakverdeling te komen - tot diversiteit binnen de soort die het mogelijk maakt om de groep snel aan te passen bij veranderende omstandigheden. Zijn meer mannelijk eigenschappen vereist, hoeft de natuur niet de hele mens aan te passen, maar verschuift hij gewoon het aantal. En omgekeerd.
    En dat geldt dus ook voor deze eigenschap:
  Geniale mensen zijn vaker man dan vrouw. Zo behoort tot de achttien Nederlanders die sinds het begin van de vorige eeuw een Nobelprijs ontvingen geen enkele vrouw. De belangrijkste reden is dat succesvolle mannen neigen naar monomanie, het bezeten najagen van een beperkte doelstelling. Vrouwen spreiden hun interesse veel meer dan mannen.

Wat, tezamen met die monomanie, ook een keerzijde heeft - anders had ieder mens het wel. Die keerzijde zijnde zichtbaar in de frequentie van het voorkomen van geestesziekten: ook daar vindt je veel meer mannen dan vrouwen. Met als pregnant voorbeeld dat van autisme.
    Kortom: het streven naar evenredigheid van vrouwen op alle functies, en met name topfuncties, is geen nobel streven , maar volstrekt het tegenovergestelde: het is een kwaadaardige combinatie van domheid en onbekwaamheid. een kwaadaardige neiging die sterk gepropageerd wordt in de media, zoals blijk in bovenstaande bron, waarin vermeld wordt dat de Volkskrant het constateren van de afgenomen groei in vertegenwoordiging van vrouwen als kopartiklel van de krant voerde, met nog een groot achtergrondartikel eropvolgend. Met allemaal dezelfde boodschap: "Dit is hartstikke fout". In werkelijkheid is de boodschap en de berichtgeving hartstikke fout.
    Maar dat is een bekende gevolg van ideologie: het bereikt meer wel dan niet precies het tegenoverstelde van wat men voor ogen heeft.
    Overigens geeft ditzelfde artikel ook nog een aardig voorbeeld, zonder het te beseffen, van waar het bij vrouwen met name vaak specifiek misgaat:
  De enige Nederlandse partijleider die zich na de verkiezingen heeft moeten terugtrekken, is een vrouw: Jolande Sap. Ze is intelligent, moedig en innemend, maar ook emotioneel en te weinig opportunistisch om partijleider te blijven. Een man op deze positie zou rationeler en minder moedig zijn geweest - de Kunduzmissie niet hebben gesteund - maar waarschijnlijk nog steeds partijleider zijn. Emotie en moed dragen niet altijd bij aan het bereiken van de top.

Deze analyse is onvolledig en de conclusie daarom onjuist. Jolande Sap heeft moeten vertrekken, omdat haar keuze voor de Kunduz-missie haar partij heeft verruïneerd. Wat ze had kunnen weten omdat op zijn minst een flink deel van de partij, dat deel dat stamt van de PSP, de Pacifistich Socialistische Partij, tegen oorlog is. En dat er dus omin zou volgen. En dat er dus slechte verkiezingen zouden volgen (kiezers houden bewezen niet van onmin in partijen).
   De essentiële vraag is dus: wat heeft Jolande Sap bewogen om zo sterk in te gaan tegen zulke sterke belangen van haar partij? Het antwoord luidt op het methodologisch vlak: even sterke of nog sterkere tegenkrachten.
    En een vraag die Sap in het specifieke zelf beantwoord heeft, zoals blijkt als je al haar uitspraken over de missie achter elkaar zou zetten: "We moeten de Afghanen helpen".
    Dus welke sterke tegenkracht heeft Jolande Sap gedreven tot het verruïneren van haar partij: de verzorgingsemotie? De vrouwelijk emotie. Het oestrogeen.
    Een uitstekend voorbeeld waarom vrouwen minder geschikt zijn voor leidende posities, waar het vrijwel altijd gaat om groepen mensen, die je moet behandelen zonder te kijken naar de individuele gevolgen die er ook zijn. Het niet-toelaten van immigranten met grote sociale achterstanden heeft pijnlijke consequenties voor de individuen die voor de grens staan, of al als asielzoeker binnen zijn, maar het wel toelaten van de groep van achterstandige immigranten heeft veel pijnlijkere gevolgen voor de Nederlandse bejaarden die daardoor minder zorg krijgen omdat het geld maar één keer uitgegeven kan worden.
    Voor de volledigheid: had Jolande Sap die sterke emotie niet gehad, was ze er misschien toe gekomen om de reportages uit Afghanistan te lezen, die, zelfs degene verschenen in de Volkskrant, duidelijk hebben laten zien dat geweld van welke kant dan ook met met welke bedoeling dan ook, de toestand alleen maar zou verslechteren. Nu geen missie sturen benadeelt mensen, maar nu wél een missie sturen benadeelt nog veel meer mensen.
    Waarna, strikt toeval, onmiddellijk het volledige bewijs werd geleverd voor voorstaande:


Uit: De Volkskrant, 26-10-2012, van verslaggever Victor de Kok

Tweetal, onder wie een vrouw, bekent brandstichtingen

Tussentitel: Ze is de bekende witte raaf, ongelofelijk interessant onderzoeksmateriaal voor psychologen - Ernst Ameling - Forensisch psycholoog

Psychologen zijn verbaasd: een vrouw blijkt medeverantwoordelijk voor de brandstichtingen in Winschoten. Pyromanie komt bij vrouwen zelden voor, er zijn maar enkele gevallen bekend. De vrouw uit Winschoten zette samen met een mannelijke plaatsgenoot vooral leegstaande panden in brand.
    De Groningse stad Winschoten werd vanaf april dit jaar geteisterd door tientallen brandstichtingen, vooral bij leegstaande panden in het centrum. Begin deze maand kondigde de burgemeester Pieter Smit van Oldambt, waar de gemeente Winschoten onder valt, een noodverordening af. Er werden camera's opgehangen in de binnenstad en agenten mochten preventief fouilleren.
    De twee verdachten werden niet veel later opgepakt. Volgens de politie bekenden de vrouw (25) en de man (26) verantwoordelijk te zijn voor zeventien branden, deels individueel en deels samen. ...


Red.:   Hier wordt dus expliciet toegegeven dat de man-vrouwverdeling voor het geval van pyromanie vrijwel strikt zwart-wit ligt - de term "witte raaf" wordt gebruikt, dus we hebben het over in de buurt van 99 versus 1 procent.
    Het idee dat een dergelijke verdeling niet, in variabele mate doorstraal naar álle aspecten van handelen en delen is al ongeloofwaardig, en dat het niet doorstraalt naar de meeste situaties is volstrekt absurd.
    En hier is zo'n aspect:


Uit: De Volkskrant, 30-10-2012, door Nanda Troost

Vrouw gidst reuzenschip de haven in

Rotterdam wil meer vrouwen in de haven. Loods Jenny Hulsegge vindt haar werk fantastisch en maakt er als Port Angel graag reclame voor. 'Als ik aan boord kom, kijken ze achter me of er nog iemand komt.'

...
Tussenstuk:
Meisjes kiezen te weinig voor techniek

Bij de profielkeuze vanaf havo 4 en vwo 5 (in procenten) vallen de verschillen tussen jongens en meisjes nog mee: Maar op de universiteit en in het hbo kiezen veel minder meisjes voor een bèta- of technische studie: vanuit NG is dat circa de helft minder, vanuit NT een kwart.

Waarna je zou kunnen concluderen: discussie gesloten. Een essentiëler verschil is niet denkbaar - opleiding bepaald tegenwoordig bijna alles in de maatschappelijke carrière.
    Wat interessant blijft zijn de manieren waarop de ideologie werd voortgeplant. Hier is er eentje, die pas ontdekt werd als zodanig toen men er zelf achter kwam dat hij niet deugde:


Uit: De Volkskrant, 05-02-2013, van verslaggeefster Asha ten Broeke

Studie weerlegt klassiek idee dat negatieve houding docent de resultaten drukt

Ontmoedigde meisjes even goed in wiskunde


En weer wankelt een van de hoekstenen van de psychologie, nu blijkt dat een aloude verklaring voor het verschijnsel dat meisjes lagere cijfers halen voor wiskunde dan jongens, niet kan worden bewezen.    ...


Red.:   Dat was geen verklaring - dat was ideologie.

  Dat idee, stereotype threat, is een goed onderzocht fenomeen en staat in elk inleidend psychologieboek. Het komt er kortweg op neer dat je de prestatie van mensen kunt beïnvloeden door ze op (minder) subtiele wijze aan een stereotype te herinneren. Volgens dat principe zullen meisjes een wiskundetoets slechter maken als zij voorafgaand aan de toets worden herinnerd aan het stereotype 'jullie zijn beroerd in wiskunde'.

Het is geen fenomeen want het bestaat niet, en onderzocht is het helemaal niet - men heeft gezocht naar bevestigingen van een ideologie - zoals gebruikelijk in de sociologie en de sociale psychologie. Zoals men nu naar buiten durft te brengen:
  Onderwijspsycholoog Colleen Ganley van de Universiteit van Illinois concludeert in een artikel dat binnenkort verschijnt in het tijdschrift Developmental Psychology dat de negatieve beïnvloeding door docenten de cijfers niet verklaart.
    Gangley en haar collega's deden drie experimenten waarin ze de stereotype threat op de wetenschappelijke pijnbank legden. Zo namen ze een grote groep kinderen en pubers onder de loep: in totaal meer dan 750. Ze waren ook niet erg subtiel in het oproepen van het stereotype: de kinderen kregen te horen dat een vrouwenbrein toch echt veel minder geschikt is voor wiskunde en daarmee uit. Bovendien nodigde Gangley alleen echte wiskunde-uitblinkers uit, want uit eerder studies bleek dat alleen hier nog een echt wiskundeverschil (j/m) te vinden is. Als er een effect als stereotype threat bestaat, dan zouden we het bij deze bollebozen zeker moeten kunnen meten, was de redenering.
    Maar hoe het team van Gangley ook zijn best deed, in geen van de experimenten konden ze het effect vinden. Meisjes die het stereotiepe hersenfilmpje keken, deden het bijvoorbeeld helemaal niet slechter in de wiskundetest dan meiden die een neutraal filmpje hadden gezien.

Maar zelfs deze onderzoekers willen niet aan de waarheid:
  De onderzoekers komen met twee verklaringen. Het zou kunnen dat het effect altijd optreedt, of meisjes nu aan het stereotype herinnerd worden of niet. De andere mogelijkheid is dat het effect veel minder belangrijk is dan de studieboeken nu beweren.

Omdat de de echte verklaring natuurlijk nog steeds helemaal niet kan: vrouwen zijn minder goed in wiskunde.
    Maar, tot hun grote eer, komen ze wel met een verklaring van de uitslag van die eerdere onderzoeken:
  Toen ze voorafgaand aan hun experimenten de vakliteratuur bekeken, merkten ze op dat er al eerder onderzoeken waren gedaan waaruit geen effect was gebleken. Die waren echter met enige regelmaat in een bureaula verdwenen, terwijl studies die wel een effect vonden allemaal waren gepubliceerd. Een duidelijke aanwijzing dat stereotype threat een grilliger verschijnsel is dan tot nu toe werd aangenomen.

Vertaald: ideologische censuur.
    En aan het einde komt nog een bevestiging:
  psycholoog Casper Hulshof van de Universiteit Utrecht. 'Stereotype threat bestaat wel, maar we weten niet precies wanneer het optreedt.'

Gewoon ijzerenheinig doorgaan. Afraken van je geloof is heel moeilijk.
  psycholoog Casper Hulshof van de Universiteit Utrecht. ... Hij is blij met de experimenten van Gangley omdat ze zo goed zijn uitgevoerd. 'Nu kunnen we op zoek naar andere oorzaken van het verschil in wiskundeprestaties tussen jongens en meisjes.'
    Wat zouden die kunnen zijn? Gangley en co grijpen nadrukkelijk niet terug op de wat ouderwetse verklaring dat vrouwenhersenen van nature niet zo goed kunnen rekenen. ...

Nee, nog steeds die ideologische dictatuur, hè ...
    Een vrouw ergens in het bestuur van de publiek omroep heeft gezegd dat er te weinig vrouwen in opiniërende rollen op tv zijn. Men gaat onmiddellijk aan de slag om de juistheid van die beperking te bewijzen:


Uit: De Volkskrant, 18-02-2013, hoofdredactioneel commentaar, door Laura de Jong

Vrouwen in media

Het geringe aantal vrouwen op televisie toont aan dat er nog steeds te weinig vrouwen aan de top zijn.Red.:   Nee, dat toont het niet aan. Daarvan is slechts sprak bij bewezen gelijke geschiktheid. tot nu toe zijn er slechts bewijzen van het tegendeel. Waarvan deze uitspraak dus de eerste aanvulling is.

  De Publieke Omroep wil meer vrouwen in prominente nieuws- en praatprogramma's.

Nee, wat betreft deze discussie alleen die ene mevrouw wil meer vrouwen in prominente nieuws- en praatprogramma's.
  Nu is eenderde van de personen die op beeld aan het woord komt vrouw. Dat is inderdaad niet zo veel.

Nee, dat is meer dan genoeg - bij de gebleken mindere geschiktheid van vrouwen in het algemeen.
  Zeker gezien het feit dat de Publieke Omroep volgens een prestatieovereenkomst met de overheid een afspiegeling moet zijn van de samenleving en een voorbeeldfunctie heeft.

Als dat de basis is voor gelijke numeriek representatie van vrouwen, deugt dit principe niet.
  Strikt genomen zou op de drie publieke netten de helft dus vrouw moeten zijn, maar dat is niet per se het streven van de NPO.

De reactie van de redactie op de website: '... omdat strikt genomen de helft van de bevolking man is en de helft vrouw. Zodat strikt genomen ook de helft van de kinderen gebaard zal worden door een man en de helft door een vrouw. Conclusie: wie zulke onzin uitkraamt, is strikt genomen ongeschikt voor welke discussie dan ook.'
    Waaraan toegevoegd kan worden dat als numerieke representativiteit het principe is, onmiddellijk driekwart of meer van de homo's van de buis moeten, en 90 procent of meer van de joden. En voor de protesteerders: vrouw of man zijn ligt nog meer vast dan joods-zijn, dus stop onmiddellijk enig eventueel gebrul over discriminatie.
    Ook de verschillen in psychologisch profiel worden onder handen genomen ... Door een vrouw:


Uit: De Volkskrant, 19-02-2013 door Lisette Thooft, publiciste.

De vrouw komt al die lof echt niet toe

Vrouwen zouden maatschappelijk verder komen als ze niet zo zouden zwelgen in hun voortreffelijkheid, maar ook oog zouden hebben voor hun talrijke ondeugden.


Jarenlang heb ik geloofd dat vrouwen betere wezens waren dan mannen. Als ik dit zeg in een lezing gaan er altijd een paar vrouwen lachen, die herkennen dat. Er zijn ook altijd vrouwen die serieus vragen: 'Is dat niet zo, dan?' Die geloven het nog steeds, oprecht. Ook heel veel mannen roepen het tegenwoordig. Het wordt de eeuw van de vrouw, schrijven ze, en dus komt alles goed.    ...


Red.:   Het meest recent door de ideologisch gestoorde Rutger Bregman uitleg of detail .
  ... Van mannen weten we dat ze egotrippers kunnen zijn, roekeloos, onverantwoordelijk en/of gewelddadig. De archetypische mannelijke held is moedig, altruïstisch en volledig beheerst.
    Maar in de praktijk werpt dat ideaal naar twee kanten een schaduw: aan de ene kant staat de gevoelloze graaier, aan de andere kant de laveloze hooligan. Het wordt mannen ingepeperd door de statistieken en het nieuws hoe slecht ze zijn.

Enzovoort. Allemaal natuurlijk, volgens de natuur, verklaarbaar.
  Intussen doen we net of we meisjes en vrouwen, of onszelf, vooral moeten overtuigen van al die fantastische kwaliteiten en krachten die we hebben. Alsof vrouwen massaal naar hogere posities zouden doorstromen als we maar écht beseften hoe goed we waren. Maar vrouwen hebben eerder een te goede pers.

Omdat, even natuurlijk als de slechte kant, mannen ook een goede kant hebben, ten opzichte waarvan de vrowuen minder scoren. Dit wordt in dit stuk niet eengeroierd, want nog te zeer taboe. Dat is natuurlijk de ondermende, het risico-nemende en ontdekkingen makende, en het bijbehorende verkennende en rationele. Het wetenschappelijke en filosoferende. Maar dara ging het hie dus niet over. Maar over het psychologische profiel dat daar bij hoort:
  Aha, ik ben niet alleen geweldig, ik ben óók een jaloers kreng. Een controlfreak. Ik manipuleer en ik speel vals. Gewoon omdat ik een vrouw ben, geneigd tot alle typisch vrouwelijk kwaad. Dan kun je het relativeren en er rekening mee houden. Dat soort zelfkennis geeft veel meer zelfvertrouwen dan als je jezelf voortdurend aanpraat dat je fantastisch bent.
    Vrouwen plegen hun wandaden minder in het openbaar en meer in de privésfeer, binnenshuis en op het emotionele vlak. ...

In de criminologie bekend als: "Mannen schieten, en vrouwen plegen gifmoord". Iets dat zelfs in discussies zo werkt. mannen maken elkaar voor rotte vis uit, vrouwen beginnen met zoiets als: "Ik weet wel dat dit wat moeilijker voor je is ...".
  ... De klassiek vrouwelijke heldin is zorgzaam en consciëntieus, op harmonie gericht, intuïtief en gevoelig. Maar in de praktijk doemt aan de ene kant de schaduw van de controlfreak op, aan de andere kant die van het manipulerende slachtoffer. Ik ken ze goed, vooral van mezelf maar ook van de meeste andere vrouwen in mijn leven. Verder uit boeken, films en cabaret, en niet te vergeten uit mythen en sprookjes - door vrouwen overgeleverd - die wemelen van de feeksen en boze stiefzusters en waarin slechts zelden een goede fee optreedt.
    De meeste vrouwen zijn niet alleen zorgzaam - wij zijn vooral ook heel bazig en bedillerig. Dick Swaab vertelt in zijn boek Wij zijn ons brein dat hij al vijftien jaar lang aan al zijn eerstejaarsstudenten vraagt: wie van jullie heeft géén dominante moeder? En nog nooit heeft een student een vinger opgestoken. In veel liefdesrelaties is de vrouw de baas en sluipt de man min of meer omzichtig om haar heen, bang om haar boos te maken.
    Dan is er het krabbenmandeffect; gevangen krabben schijnen soortgenoten die proberen te ontsnappen, terug te trekken. Typisch vrouwelijk. Als mannen concurreren, wordt de winnaar op een schild geheven. Onderlinge vrouwelijke competitie daarentegen is onsportief. Durven wij misschien niet te winnen omdat een winnares verstoten wordt? De gerichtheid op harmonie in een groep vrouwen is een stilzwijgende afspraak dat je niet mooier, slanker, rijker of succesvoller mag zijn dan de anderen. Ben je dat wel, dan word je niet bewonderd maar beroddeld. Daarom vertellen we elkaar ook liever over onze problemen dan over onze successen.

Genoeg bewijs. En een groot deel hiervan is terug te voeren naar een natuurlijke drift complementair aan de verkennende van de man: zorgen voor een zo goed mogelijke verzorging voor het kind.
    Ach jee, daar is weer een reeks nare feiten:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2013, door Simone Olsthoorn

Gezocht: vrouwelijke starters met risicogedrag

Vrouwen die een bedrijf beginnen zijn veelal behoudender dan mannen. Dat is nergens voor nodig.


Vrouwen die een bedrijf beginnen, hebben ambitie te over, maar nemen over het algemeen niet graag risico's. Ook hebben ze vaak moeite met delegeren. Mede hierdoor maken door mannen gestarte ondernemingen vaker een groei door. Wel is het aantal vrouwen met een eigen bedrijf tussen 2008 en 2012 met bijna de helft toegenomen.
    Dat blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. In 2009 en 2010 leken vrouwelijke starters een inhaalslag op de mannen te maken. Het aantal vrouwen dat een eigen bedrijf opzette, nam sterk toe. Maar in 2012 groeide het verschil tussen het aantal mannen en vrouwen dat een onderneming begon weer. Voor het eerst in jaren daalde in 2012 het aantal starters over de gehele linie, bij vrouwen zette die afname echter harder door dan bij mannen.
    De meeste vrouwelijke ondernemers hebben een bedrijf in de persoonlijke verzorging, ze runnen een kapsalon of zijn schoonheidsspecialiste. Verder werken vrouwen vooral in de algemene dienstverlening,bijvoorbeeld als financieel adviseur of communicatieadviseur. Ook hebben ze vaak een winkel en/of webshop. Mannen hebben vooral ondernemingen in de bouwsector.
    Door vrouwen gestarte ondernemingen groeien veelal minder hard dan die van mannen. Dit komt doordat vrouwelijke ondernemers over het algemeen minder risico durven nemen. ...


Red.:   En dat zit doodgewoon in de natuur. De hormonen. Testosteron en oestrogeen. Wat weer ontstaan is omdat mannen meer verspilbaar zijn dan vrouwen. In verband met de voortplanting, weet u wel.
    Over dit soort dingen is het als regel beter om de man in de straat te raadplegen dan de man in de universiteit. Hier is een goed substituut voor de man in de straat:


Uit: De Volkskrant, 12-04-2013, door Hein Janssen

De lange Mars

Zondag oreert Huub Stapel voor de 438ste en allerlaatste keer over de verschillen tussen man en vrouw. Waarover windt iemand die het zo goed voor elkaar heeft als hij, zich nog op?


...    Huub Stapel zelf heeft weinig te klagen gehad, tenminste niet over zichzelf. Hij is als acteur breed inzetbaar en heeft voor zichzelf altijd maximale vrijheid gecreëerd. Goed verdiend in Duitsland, waar hij jarenlang werkte, reclamespotjes, films. 'Nee, rijk worden doe je niet van toneel, maar met Mars en Venus verdien ik wel bovenmatig goed, dat zal ik niet ontkennen. ...
    Intussen windt hij zich wel op over misstanden die hij overal om zich heen ziet. Dat varieert van het onrecht dat zijn schoonmoeder wordt aangedaan door een malafide Amsterdamse taxichauffeur, de ING-top die vindt dat ze te weinig verdient ('rot op, ga naar het buitenland, verzuip van de pier!') tot misstanden in de berenopvang op Borneo. Of hij is woedend op minister Asscher, die de uitkeringen van artiesten wil aanpakken.    ...
    Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus begon drie jaar geleden bescheiden in kleine theaters. Het zou negentig keer gespeeld worden. Toen Stapel erover vertelde in talkshow Pauw & Witteman ging het ineens helemaal los. Binnen vijf dagen werden 40 duizend kaarten verkocht. De voorstelling werd doorgespeeld, van de kleine zalen ging het opwaarts naar de grote schouwburgen, tot het Circustheater en Carré aan toe.    ...
    'Laatst kocht een psychotherapeut na afloop van de show vijf dvd's. Om aan zijn patiënten uit te delen. 'Ga eerst maar eens kijken, dan praten we verder' - dat zei hij tegen ze. Het schijnt dat door Mars en Venus relatieproblemen worden opgelost. Maar ik heb ook begrepen dat er echtscheidingen door zijn ontstaan.'
     Zondag wordt Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus voor de 438ste en laatste keer gespeeld. De teller van het aantal bezoekers staat dan ruim boven de 300 duizend. Stapel zou rustig nog een heel seizoen door kunnen gaan, maar hij besloot te stoppen nu het nog leuk is en voordat de sleet erin komt. 'Er komen mensen naar deze voorstelling die daarvoor nog nooit in een theater zijn geweest. Mensen die 's middags opbellen om te vragen of er in het theater ook een wc is en of ze ergens hun jas kunnen ophangen. Mensen die in hun bermuda's naar de show komen.'    ...


Red.:   Ergens onderweg tijdens het lezen vroeg deze redactie zich al af: "Wat zou de Volkskrant er van gevonden hebben, toe het uitkwam? Ongetwijfeld één of ander zuur verhaal over dat het niet vernieuwend was, of creatief, of zo ..." Hier is het in hun eigen woorden:

  Over Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus schreef de Volkskrant destijds dat het een verzameling clichés is, maar dat het zo prettig is dat je ze nu eens achter elkaar hoort.
 
Juist ja. Precies wat je kon verwachten (waarschijnlijk is dit de gunstigste versie). Het is geen pot pindakaas uitgewreven over een vierkante meter vloer (dit is geen ding dat deze redactie kan verzinnen uitleg of detail ).
    Iemand anders heeft zich vrolijk gemaakt:


De Volkskrant, 28-09-2013, ingezonden brief van Hans Tap, Geldermalsen

Zwangere mannen

Je gelooft het niet, maar het staat er echt in het stuk over seksisme in de Tweede Kamer van Ariejan Korteweg (Ten eerste, 25 september). Korteweg schrijft dat Renske Leijten van de SP het verschil tussen mannen en vrouwen als cultureel bepaald ziet.
    En in de volgende alinea over haar: 'Maar verschil is er wel, moet ze toegeven. Ze vertelt dat ze zwanger is. En dat collega's dan meteen vragen! kun je dat wel combineren met het Kamerlidmaatschap? 'Wel irritant ja. Ik vraag me af of mannen die vraag ook krijgen'.'
    Nee, mevrouw Leijten, mannen krijgen die vraag niet. Want mannen praten er niet over als ze zwanger zijn!
    Ja, mevrouw Leijten, dat mannen niet over hun zwangerschap praten is inderdaad cultuurbepaald.


Red.:   Om je krom te lachen ...
    Twee ook in Sociologische krachten gepubliceerde onderzoeken die aan alle twijfel een einde maken. Het eerste betreft een vorm van data mining uitleg of detail , omdat het resultaten betreft gehaald uit informatie die voor een geheel ander doel is verzameld. Als je het als onderzoek zou zijn, is dat naar "Hoe ligt de belangstelling voor mannen en vrouwen aangaande betrokken zijn bij een kennisgerichte instelling, als daar enkel persoonlijke voorkeuren een rol spelen". Volgens de gender-theorie is de uitslag 50-50. Hier is de echte uitslag (de Volkskrant, 28-11-2013, door Peter van Ammelrooy):
  Wikipedia weet nu alles van sokpopperij

...   
Een 'sockpuppet' is iemand die zich op internet een valse identiteit aanmeet om de boel te bedotten. ...
    's Werelds grootste internet-encyclopedie vulde het lemma 'sockpuppet' onlangs aan met nieuwe informatie. ...

Tussenstuk:
Nog een tegenvaller
'Sokkenpopperij' is niet de enige kwaal waar Wikipedia aan lijdt. Vorige week ontstond er ophef over een studie door de University of Minnesota. Daaruit blijkt dat het aantal vrijwilligers dat artikelen bewerkt sinds 2007 met eenderde is gedaald, van 51 duizend tot 31 duizend. ... Niet alleen het aantal schrijvers loopt terug: slechts 10 procent is vrouw.

Een soortgelijke andere volkomen betrouwbare aanwijzing is te vinden in de verdeling van mannen en vrouwen op het vlak van hobby's , met name de meer technische - hier ligt de verdeling tussen 95-5 en 100-0. De onvermijdelijke conclusie uit de waarneembare feiten is dus: er is absoluut geen gelijkheid van man en vrouw, en voor alles dat in de buurt komt van kennisverwerving, -verspreiding en toepassing, ligt de ongelijkheid ergens in de buurt van 90-10.
    Dit eerste onderzoek is gedaan door deze website, en komt dus niet in het nieuws. Het tweede wel:


Uit: Volkskrant.nl, 03-12-2013, door Sache Kester uitleg of detail

'Hersenonderzoek bevestigt vooroordelen over mannen en vrouwen'

Het 'netwerk' van onze hersenen is bij mannen totaal anders opgebouwd dan bij vrouwen, zo blijkt uit hersenscans. Onderzoekers aan de Universiteit van Pennsylvania hebben het brein van bijna duizend jongeren onderzocht, en ontdekten grote verschillen in de 'bedrading'. Dit zou kunnen verklaren waarom mannen en vrouwen elk in andere taken uitblinken.


Illustratiebijschriften: Een 'plattegrond' van de verbindingen in het vrouwelijke brein - © National Academy of Science.
Een 'plattegrond' van de verbindingen in het mannelijke brein. © National Academy of Science.

Simpel gezegd wordt er bij mannen beter binnen de hersenhelften gecommuniceerd: de 'bedrading' loopt van voren naar achteren. Dat betekent dat de gebieden voor perceptie en voor actie goed met elkaar zijn verbonden.
 
    De 'bedrading' bij vrouwen is juist sterker van links naar rechts (en weer terug) ontwikkeld. Bij hen is de communicatie tussen de twee verschillende hersenhelften dus beter. Hierdoor is er een goede verbinding tussen intuïtieve en emotionele gebieden, en het deel van de hersens dat in verband wordt gebracht met ratio en planning.
    Het onderzoek is gepubliceerd door The Proceedings of the National Academy of Sciences. De proefpersonen waren tussen de 8 en de 22 jaar oud, en voordat ze gingen puberen, waren er slechts kleine verschillen zichtbaar. Die verschillen namen toe zodra ze 12 of 13 jaar oud werden.    ...


Red.:   Waarop de wetenschappelijk ingestelde persoon of degene met genoeg gezond verstand reageert met: "Is dat nu sensationeel ... Zoiets had toch iedereen kunnen verwachten?" Inderdaad. Maar binnen de kringen van linkse "intelligentia" en media- en meningssmaakmakers zou het sensationeel moeten zijn. Want een directe tegenspraak met een een directe ontkenning van één van hun diepgekoesterde denkbeelden: de gelijkheid van man en vrouw.
    Maar de werkelijkheid is dat die sensatie voor hen ook bijzonder sterk was. Zo sterk, dat men nog niet heeft gereageerd. Dit bericht komt van het internet waar het op vele plaatsen verscheen, hier dus in de versie van de website van de Volkskrant, op een dinsdag. Het is nu op het moment van schrijven 7 december, de opvolgende zaterdag, en het wetenschapskatern van de Volkskrant lag in de bus. Niets hierover. En ook geen enkele reactie elders in de krant, in de tussentijd (ook opvallend: de auteur van dit artikel behoort niet tot de wetenschapsredactie - die redactie waar de chef  is Maarten Keulemans uitleg of detail , een diep getover in alle politiek-correcte ideologieën). En ook heel weinig in de rest van de media.
     Conclusie: het bericht is aangeslagen als een bom. Formaat atoombom.
     Hier valt op geen enkel manier tegenop te lullen, hoewel men het vermoedelijk wel gaat proberen. Maar dit vergt een dusdanige mate van creativiteit in de omgang met de werkelijkheid, dat het vermoedelijk nog wel even zal duren.
    Alhier kan deze discussie dus als volledig beslist worden gezien. Het zoveelste geval waarin de ideologieën van de politieke-correctheid het onderspit delven.
    Nog wat zout in de wonde:

  De verschillen zouden ook kunnen verklaren waarom mannen over het algemeen beter zijn in de uitvoering van één taak, terwijl vrouwen beter verschillende taken tegelijk kunnen uitvoeren. Testen die bij de proefpersonen werden afgenomen, leken dit te bevestigen,

En tenslotte nog een "grapje" van de onderzoekers:
  De senior auteur van de studie, Ragini Verma, ... In de krant The Guardian zegt ze verrast te zijn, dat de resultaten zoveel overeenkomen met de stereotypes.

Tja, die "stereotypes" zijn gewoon samenvattingen van miljoenen jaren aan ervaring. Trouwens, die kop bij het Volkskrant-artikel is dus een leugen: het onderzoek bevestigt niet maar ontkracht de vooroordelen over man en vrouw ... De ideologische vooroordelen dat man en vrouw gelijk zouden zijn.
    En de gelijkheidsfetisjisten krijgen klap op klap:


Uit: De Volkskrant, 18-12-2013, door Ellen de Visser

Organen, hersenen en immuunsysteem functioneren anders dan  bij man

Vrouw zit echt anders in elkaar


Vrouwen verschillen van mannen en dan niet alleen op het gebied van geslachtsorganen. Ook hart, spijsvertering, hersenen en immuunsysteem functioneren anders. Ziekten openbaren zich anders bij vrouwen, het beloop verschilt, de risicofactoren wijken af en de frequentie van aandoeningen loopt uiteen. .
    Vrouwen hebben twee keer zo vaak last van botontkalking, urineweginfecties, bloedarmoede en migraine. Terwijl oogletsel, liesbreuk, aandoeningen aan de luchtwegen en hart- en vaatziekten typische mannenziekten zijn.
    Veel artsen zijn zich niet bewust van die verschillen, aldus Bart Fauser, hoogleraar gynaecologie aan het UMC Utrecht. ... Het Handboek vrouwspecifieke geneeskunde, dat vorige week verscheen, moet aandacht vragen voor sekseverschillen in de gezondheid. ...
    Aan het boek werkten veertig specialisten mee, van psychiaters en oncologen tot cardiologen. Zij noteerden wat bekend is over de sekseverschillen op hun vakgebied. ...

Tussenstuk:
Vrouwenziekten

Hoofd
Bij meisjes komt minder vaak autisme en adhd voor. vrouwen hebben niet zo vaak een antisociale persoonlijkheidsstoornis en zijn minder verslaafd aan alcohol en drugs. Ze hebben wel vaker eetstoornissen en angststoornissen en zijn vaker depressief. Bij dezelfde hoeveelheid alcohol worden vrouwen eerder dronken dan mannen.
Medicijnen
Vrouwen zijn gevoeliger voor veel medicijnen omdat middelen sneller in hun lichaam worden opgenomen. Antidepressiva bijvoorbeeld. die gedijen in en licht basisch milieu. hebben meer effect bij vrouwen omdat ze minder maagzuur aanmaken en omdat hun maag zich minder snel leegt.
Immuunsysteem
Het immuunsysteem van vrouwen reageert effectiever en sneller op infecties. De werking van immuuncellen wordt beïnvloed door vrouwelijke geslachtshormonen. Vrouwen hebben daardoor ook veel vaker een auto-immuunziekte. Bij vrouwen die een donornier van een man krijgen, is het risico op afstoting veel groter dan andersom.
Hart en vaten

Hart- en vaatziekten dienen zich bij vrouwen 7 tot 10 jaar later aan. Ze overlijden er vaker aan dan mannen. Klachten als moeheid. opvliegers en nachtzweten die worden toegeschreven aan de overgang, komen heel erg overeen met de symptomen van een hoge bloeddruk. Daardoor wordt bij vrouwen de diagnose nogal eens gemist.
Luchtwegen
Vrouwen hebben vaker ernstige COPD (ontstoken luchtwegen). doordat ze gevoeliger zijn voor de effecten van roken en van luchtverontreiniging. Oorzaak: smallere luchtwegen in verhouding tot hun longvolume waardoor geïnhaleerde deeltjes dieper in de longen komen. Vrouwen die roken hebben veel meer kans op een dodelijke hartaanval of een beroerte.
Soa's
Vrouwen hebben een groter risico op een seksueel overdraagbare aandoening doordat de overdracht van man naar vrouw groter is dan andersom. Voor gonorroe is de kans op overdracht van man naar vrouw 90 procent. van vrouw naar man 50 procent, voor chlamydia is dat 45 versus 28 procent.


Red.:   En wie denkt dat dit geen invloed heeft op of een weerslag is van karakterologische verschillen, is niet goed wijs.
     En over "niet goed wijs" gesproken: het is nu twee weken na het "Pennsylvania"-hersenonderzoek, en noch in de redactiekolommen noch bij de columnisten is er een woord over gezegd. De schok is totaal verdovend.
    Tijdens het opruimen van het archief kwam het volgende artikel boven water, uit het Leidse universiteitsblad. Geschreven door een vrouwelijke studente:


Uit: Leids universiteitsblad Mare, 14-11-2013, rubriek Geen commentaar, door Marleen van Wesel

Hersengekronkel

‘Stel, je hebt een slot dat je met heel veel verschillende sleutels kunt openen. Dat is dan geen goed slot’, legde een bevriende Leidse student Nederlands me vorige week geduldig uit. ‘Maar wanneer je een sleutel hebt, waarmee je heel veel sloten kunt openen, dan is dat wel een goede sleutel.’
    Haast geen speld tussen te krijgen. We hadden het over promiscuïteit en of mannen daar beter mee weg­kwamen. En we hadden al een paar biertjes op, dat ook. Maar helaas zijn daarmee niet alle genderverschillen uit de wereld te helpen, of juist te verklaren.    ...


Red.:   Alarm: de term "gender". Bij normale mensen heet dit "geslacht".

  In oudpapiercontainers botsten intussen de volgende ronkende krantenkoppen tegen elkaar: ‘Onderzoek wijst uit: mannen zijn beter in alles’, van vorige maand, en ‘Meisjes leveren leeuwedeel van groeiend aantal studenten’ van afgelopen week. ...
    In 1950 studeerde er per tien mannen één vrouw af, in 1980 waren daar slechts drie mannen voor nodig. Tegenwoordig halen per vijf vrouwen nog maar vier mannen een universitair diploma.
    Hoe goed mannen ook zijn - in alles - dat zij moeilijkere studies zouden kiezen ligt niet ten grondslag aan dat verschil. Dat staat in het deze week verschenen adviesrapport van de Onderwijsraad, waarin de stand van educatief Nederland wordt vastgesteld. In de sociale wetenschappen heeft 76 procent van de vrouwen tegenover 67 procent van de mannen na acht jaar studeren een diploma; in de natuurwetenschappen en informatica is dat 82 tegenover 69.
    Het is overigens wel degelijk waar dat minder vrouwen kiezen voor een studie in de richting van wiskunde, natuurkunde, techniek of ICT. Véél minder. Althans, in Nederland dan. In België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en de Verenigde Staten zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen voor elk van die studierichtingen een stuk minder groot. In Duitsland is zelfs meer dan de helft van de wiskunde- en statistiek­studenten vrouw, evenals bijna de helft van de natuurkundestudenten. Ik geloof er niks van dat het de hersenen zijn, die aan de andere kant van de grens net even anders kronkelen.

Grappig is dat nu - dat 'anders kronkelen'  is dus zojuist door keihard onderzoek bewezen. Maar er staat nog een tijds-echo in het artikel:
  Ook te lezen in het rapport: al in groep vier zijn meisjes minder goed in rekenen. Hebben jongens echt zoveel vaker een wiskundeknobbel, of slaat die roze stofzuiger in de Bart Smit-folder uiteindelijk een wiskundedeuk in het zelf­vertrouwen van meisjes van zeven?

Want elders hadden we ook al gestoeid over dit onderwerp met de politiek-correcte gender-columniste-met-lesbische-kleuter Asha ten Broeke - die mede dit had afgescheiden:

Over? Precies: de Bart Smit-folder.
    Ach, wat sneu allemaal. Je zou er bijna nostalgische gevoelens van krijgen. Waarom moesten de wetenschappers ook dit weer verpesten ...?
    Overigens: vrouwen hebben ook talenten, hoor - kijk maar:
  ... ‘Meisjes leveren leeuwedeel van groeiend aantal studenten’ van afgelopen week. (Ja, daar moet een extra ‘n’ tussen, maar de auteurs in kwestie waren nu eenmaal geen mannen.)

Zoals ook Asha laat zien: ze hebben wel gevoel voor taal.
    Overigens nummer 2: het artikel had ook een verrassing in petto, in de vorm van de illustratie (van silas.nl):

Verrassing 1: Het is dit keer eens niet het obligate E = mc2 . Verrassing 2: De weergave klopt. Verrassing 3: En het is nog een belangrijke vergelijking ook, want dit is de Dirac-vergelijking, de fundamentele vergelijking voor het elektron in relativistische omstandigheden, geschreven in haar relativistisch invariante vorm uitleg of detail .
    Hé, ineens een vorm van ongelijkheid die zonder problemen of omwegen wordt toegegeven:


Uit: De Volkskrant, 06-03-2014, van verslaggever Hidde Boersma

Vrouwenbrein weerstaat dna-foutjes

Vrouwen verdragen genetische fouten beter dan mannen en hebben daardoor minder vaak last van ontwikkelingsstoornissen van de hersenen. Dat kan verklaren waarom autisme bijvoorbeeld vier keer zo vaak voorkomt bij mannen als bij vrouwen. .
    Dat veel mentale aandoeningen oneerlijk zijn verdeeld over de seksen was al bekend. Zo treffen zwakzinnigheid of verstandelijke handicaps ongeveer dubbel zoveel mannen als vrouwen. Om de reden daarvoor te achterhalen, analyseerden wetenschappers van de Universiteit van Lausanne in Zwitserland het dna van 16 duizend vrouwen en mannen die gediagnosticeerd waren met een mentale aandoening. Ze zochten naar 'losse' mutaties en naar kleine en grote verdubbelingen in het dna, waarvan ooit is vastgesteld dat ze betrokken zijn bij het ontstaan van mentale aandoeningen.
    Van alle soorten foutjes bleken vrouwen er meer te dragen dan mannen, schrijven de onderzoekers in The American Journal of Human Genetics. Gemiddeld hebben vrouwen 1,3 tot liefst drie keer zo veel schadelijke mutaties als mannen met dezelfde diagnose. Dat moet betekenen dat vrouwen met minder mutaties blijkbaar prima functioneren, terwijl mannen met dezelfde genetische foutjes wel symptomen hebben die tot een diagnose leiden, redeneren de wetenschappers.
    De Zwitsers ontdekten bovendien dat vooral moeders de genetische fouten doorgeven aan hun kinderen. Ook dat is een aanwijzing dat vrouwen minder snel klachten krijgen.    ...


Red.:   Om te brullen van de lach: want dit is natuurlijk de ene kant van de grotere instabiliteit van het mannenbrein. En er moet een andere kant zijn, anders was de vrouw de betere soort, wat ze overduidelijk niet is. De andere kant van de instabiliteit is haar grotere neiging tot rationaliteit, creativiteit en genialiteit. Betere schakers, enzo.
    En nog meer slecht nieuws voor de troepen van Cordelia Fine en Asha ten Breoke:


Uit: De Volkskrant, 29-04-2014, van verslaggeefster Ellen de Visser

Muis heeft voorkeur voor vrouwelijke onderzoeker

Zet twee muizen in een kooi, laat de een door een man onderzoeken en de ander door een vrouw en de uitkomsten van het onderzoek zijn totaal verschillend. Proefdieren die in het laboratorium met een mannelijke onderzoeker te maken krijgen, raken zo gestresst dat zich in hun lichaam andere processen voordoen, dan wanneer zij een vrouwelijke wetenschapper aan hun kooi krijgen.
    Zweedse en Canadese wetenschappers schrijven in het vakblad Nature Methods dat het geslacht van de onderzoekers zoveel uitmaakt voor de studieresultaten dat laboratoria dat in hun studieverslag moeten rapporteren. Het verklaart volgens hen waarom beloftevol onderzoek bij proefdieren zo vaak een afwijkend resultaat oplevert als het door een tweede onderzoeksgroep wordt herhaald.
    De wetenschappers deden onderzoek naar de pijnbeleving van muizen en ratten. Zij ontdekten dat de dieren die met een mannelijke onderzoeker werden geconfronteerd ruim twee keer zoveel stresshormonen in hun bloed hadden dan de dieren die door een vrouw werden geobserveerd. Dat maakte nogal wat uit voor de pijnmetingen bij de dieren want stresshormonen kunnen (tijdelijk) de pijn dempen.
    Het effect van de mannelijke onderzoekers heeft te maken met hun lichaamsgeur. Bepaalde chemische stoffen worden door mannen in een hogere concentratie uitgescheiden. Toen de onderzoekers T-shirts in de kooien legden die de nacht ervoor door de mannelijke en vrouwelijke onderzoekers waren gedragen, zagen zij bij de dieren hetzelfde effect op het stress-niveau.    ...


Red.:   We zijn toch zo benieuwd hoe ze dit nu weer weg wensen te kneden ... Maar meestal doen ze dat dus niet, en huldigen de tactiek van "Het grote stilzwijgen". Om vervolgens gewoon weer door te drammen met de blauwe en roze sokjes ...
    Nou, het moet niet gekker worden ... Willen ze ongelijkheid tussen man en vrouw ook al in de wet gaan zetten:


Uit: De Volkskrant, 15-05-2014, van verslaggeefster Rineke Voogt

In de VS moeten ook proefdieren van beiderlei kunne zijn

Sekseverschil speelt al in het lab


Tussentitel: Vrouwelijke stamcellen in lab actiever dan mannelijke

Amerikaanse wetenschappers moeten voortaan bij al hun door de overheid gefinancierde medisch onderzoek zowel mannen als vrouwen betrekken. Dat kondigt de NIH, de grootste Amerikaanse onderzoeksfinancier, vandaag aan in Nature. .
    Te vaak onderzoeken wetenschappers enkel mannelijke proefdieren of cellen. De resultaten van een studie zijn daardoor mogelijk niet van toepassing op vrouwen.
    In Nederland ontbreekt zulk beleid, zegt biomedisch wetenschapper Ineke Klinge van de Universiteit van Maastricht. 'Hier zijn ze lang zo streng nog niet.'    ...
    'De biologische verschillen tussen man en vrouw zijn belangrijk en daarom een groeiend aandachtsgebied', zegt Klinge. Juist ook in dieronderzoek of onderzoek op weefsels kan het van belang zijn of het onderzoeksobject een man of vrouw is: cellen van de verschillende seksen zijn anders geprogrammeerd. Zo zijn vrouwelijke stamcellen in het lab actiever dan mannelijke en laten vrouwtjesratten een sterkere reactie zien bij stress.
    Dat heeft bijvoorbeeld consequenties voor de werking van geneesmiddelen. Klinge: 'Levercellen van een mannetjesmuis kunnen andere enzymen aanmaken dan die van een vrouwtje. Hierdoor zullen stoffen sneller of juist langzamer worden afgebroken, of reageert het ene geslacht niet op een stof terwijl het andere dat wel doet.'


Red.:   Nou, nog niet in de wet, maar het scheelt niet veel ... En de Schone Schrijfsters van de grote Gelijkheid zijn nog steeds muisstil ...
    Een sportseksist:


Uit: De Volkskrant, 06-06-2014, van verslaggever Mark van Driel

Tennis | Roland Garros

Groeneveld staat met Sjarapova in de finale


Ze zijn vaak de laatste Nederlanders die een grandslamtoernooi verlaten: Sven Groeneveld en Eric van Harpen. Tennissen kunnen ze niet. Coachen des te beter. ...
    Van Harpen ziet Sjarapova vooral als de titelfavoriet vanwege haar koelbloedigheid bij beslissende punten. 'Weet je wat het verschil is tussen mannen- en vrouwentennis? Een vrouw is blij als de bal weg is. Een man is blij als de bal eraan komt, want dan kan hij er wat mee doen. Sjarapova ziet de bal ook graag komen. Ze beweegt naar de bal toe. Ze durft.'


Red.:   Dat 'ie überhaupt nog met vrouwen wil werken ... En andersom, natuurlijk.
    Weer zo'n hoogst illustratief voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 28-11-2014, van verslaggever Rik Kuiper

Gamen met zelf ontworpen 'dude'

Reportage Makersonderwijs is het nieuwe toverwoord: leerlingen die met computers en 3D-printers leren ontwerpen. Docenten, scholieren én de minister zijn enthousiast. 'Ze bouwen de gaafste dingen.'


'Jullie hebben ideeën voor jullie eigen computergame ontwikkeld', zegt docent Michiel Lucassen op een maandagochtend. 'Vandaag gaan we kijken hoe jullie de game gaan besturen.' De leerlingen van klas 2d van X11, een vmbo-school voor grafimedia in Utrecht, stromen in groepjes naar tafels met een computer. Daar vindt elke groep een groen doosje waarop in vrolijke letters 'Makey Makey' staat.
    Jesse, Titus en Tayrone openen hun doosje en halen er een glimmend blokje en een bosje gekleurde kabels uit. Het zijn de ingewanden van een gamecontroller. De jongens hebben een game bedacht waarin je 'een dude die schapen wil vermoorden' moet tegenhouden.    ...
    De opdracht een computergame te ontwerpen en een controller te bouwen, hoort bij het vak 'nieuwe techniek'. Daarbij moeten de leerlingen met een computer, wat elektronica en 3D-printers zelf iets maken. Vorig jaar gaf Lucassen het vak voor het eerst, nu staat het voor bijna alle leerlingen op het rooster.
    'Het idee is dat we creativiteit stimuleren', zegt Lucassen. 'We willen de leerlingen zelf dingen laten ontwerpen, laten uitvinden. Ze moeten leren door te doen. Daarom leg ik tijdens de lessen ook zo min mogelijk uit, ik laat het ze zelf ontdekken.'    ...


Red.:   Techniek en creativiteit ... Hoeveelheid vrouwen? Hier is het redelijke duidelijke antwoord:

  Tegen het einde van de les komt Michiel Lucassen bij de jongens langs. ...

Geen.
    Nadat mannen en vrouwen gelijkwaardig kinderen hebben gebaard, gaan ze ook volledig gelijkwaardig met ze om:


Uit: De Volkskrant, 23-05-2015, van verslaggeefster Margreet Vermeulen

Papa's doen niet brabbelen

Heeft u ook de neiging een hoog piepstemmetje op te zetten als u tegen een baby praat? Dan bent u waarschijnlijk een vrouw. Mannen passen hun stemhoogte niet of nauwelijks aan als ze met pasgeborenen communiceren. Ook wat betreft woordgebruik en zinsconstructies doen vaders weinig concessies aan de allerkleinsten, in tegenstelling tot de moeders.
    Dit blijkt uit geluidsopnamen, gedurende anderhalf jaar, in elf traditionele Amerikaanse gezinnen met een vader en een moeder van Washington State University.
    'Motherese', het brabbeltaaltje dat moeders over de hele wereld onbewust voor baby's gebruiken, heeft een duidelijke functie. Uit experimenten blijkt dat pasgeborenen veel meer interesse tonen als ze op hoge tonen en met korte zinnen worden toegesproken. 'Het verhoogt de aandacht en dat stimuleert het leerproces bij de allerkleinsten', aldus Claartje Levelt, hoogleraar taalverwerving aan de Universiteit van Leiden.    ...
    Waarom vaders hun kleintjes anders toespreken, is nog niet duidelijk. Onderzoeker Van Dam denkt dat het taalgebruik van de vaders een 'brug' vormt tussen de wereld van het gezin en de buitenwereld. 'Daar is geen enkele aanwijzing voor', meent Levelt. 'Mannen vinden het gewoon raar om met een hogere stem te praten. Een vrouw blijft een vrouw als ze een hogere stem opzet, mannen gaan hoog praten als ze een vrouw willen nadoen. Als vader willen ze natuurlijk wel 'man' blijven.'Red.:   Hoe kan dat nou, een man blijven ...?  Man en vrouw zijn volkomen gelijk en gelijkwaardig ...
    Nog meer fout nieuws:


Uit: De Volkskrant, 03-06-2015, van verslaggever Dirk Waterval

Baby raakt gestrest als papa angstig kijkt

Vaders lijken meer invloed op de angstontwikkeling van hun kind te hebben dan moeders. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Eline Möller, dat ze donderdag verdedigt aan de UvA.
    Volgens internationaal onderzoek heeft ruim 1 op de 10 kinderen tussen zes en twaalf jaar oud last van een angststoornis. Möller wilde beter begrijpen hoe het gedrag van ouders angstgevoelens bij kinderen dempt of juist vergroot.
    Kinderen bestuderen de emotionele gezichtsuitdrukkingen van hun ouders, bijvoorbeeld in spannende situaties. Zo zien ze hoe ze zelf op zo'n situatie kunnen reageren, bijvoorbeeld bang of onverschillig.
    Voor haar onderzoek bestudeerde Möller onder meer de reactie van 81 baby's die onder toeziend oog van hun ouders over een plexiglasplaat boven een afgrond kropen. 'Die was slechts 30 centimeter hoog, maar genoeg om twijfel te veroorzaken bij baby's. Konden ze er veilig overheen?' De reacties van zowel de baby's als de ouders werden opgenomen op video, waarna Möller en haar collega's later beoordeelden hoe angstig beiden keken. Uitkomst: hoe banger de vader, hoe banger de baby. De reactie van de moeders had duidelijk minder invloed.
    Möller verklaart dit aan de hand de verschillende taken die vaders en moeders van oudsher hadden. 'Evolutionair gezien hadden vaders meer te maken zaken als wilde dieren en rivaliserende soortgenoten.' Moeders bekommerden zich meer om voeden en geruststellen. 'Zo kun je zeggen dat vaders meer expertise hebben met dreigend fysiek gevaar. Kinderen lijken hun gezichtsuitdrukkingen daarom serieuzer te nemen.'    ...


Red.:   En dit werkt zelfs bij kinderen die niet je eigen kinderen zijn, zoals de redactie uit eigen ervaring weet. Is ze iets onverwachts en schrikwaardigs overkomen, kijken kinderen vaak eerst snel om zich heen op zoek naar volwassenen, en als die gerustellende signalen afgeven, neemt de angstreactie razendsnel af. Moeders, daarentegen, hebben de neiging in paniek te hulp te schieten, met een onmiddelijke huilbui tot gevolg.
    Maar goed, dit is dus allemaal heel fout, volgens de gelijkheidsideologie. En het is dan ook zaak baby's zo snel mogelijk naar het "Asha ten Broeke "-heropvoedingskamp te sturen, ten einde ze zo vroeg mogelijk op het rechte pad te krijgen.

Cijfers. Nare cijfers. Uit een aloud veld van deze aloude strijd. Het artikel is een column van Max Pam, fervent schaker, en centraal figuur is Jan Hein Donner, schaker maar bekender vanwege deze discussie (dit is de titel van de webversie) (de Volkskrant, 08-07-2015, column door Max Pam):
  Waarom vrouwen niet kunnen schaken

 Waarover weinig zinnige dingen wordt gezegd, kijk maar naar dit:
  Zijn verklaring voor dit fenomeen was daarentegen minder ondubbelzinnig: 'Zoals bekend is de vrouw in ieder opzicht aan ons mannen superieur. Fysiek is zij sterker. Door haar groter geduld zal zij in de eeuwige uitputtingsslag tussen de seksen altijd als winnaar te voorschijn komen. Zij kan logisch denken, wat bij mannen zelden voorkomt. De vrouw heeft een beter geheugen. (...) De vrouw is doelmatiger en doelbewuster. De vrouw is intelligenter in begrijpen van anderen'. Niettemin is er, volgens Donner, één ding dat vrouwen missen om goed te kunnen schaken en dat is: intuïtie. Meer dan door logisch denken was schaken volgens hem het resultaat van 'een snuffelend-graaiend zien'. In dit tasten in het duister moest de schaker volledig op zijn gevoel afgaan.

Onzin. Het mannelijke denken is veel meer gericht op de fysieke ruimte en het vrouwelijke op de psychologie en sociologische. Mannen gingen jagen en moesten het hert treffen, vrouwen bleven thuis en moesten de onderlinge vrede verzorgen. Logica versus emotie.
    Maar het artikel bevatte een essentiële observatie:
  Toch vind je onder de honderd beste schakers ter wereld tot op de dag van vandaag maar één vrouw. Je kunt moeilijk volhouden dat zoiets komt, omdat vrouwen niet genoeg mogelijkheden krijgen om in het spel uit te blinken. Er zijn aparte competities en er is een apart wereldkampioenschap voor vrouwen, enzovoort.

Blijft over: ze kunnen het niet goed genoeg.

Door dit schaakstukje ging even nog wat meer aandacht naar het onderwerp, en dit kwam uit het archief (Volkskrant.nl, 13-08-2014, door Martijn van Calmthout):
  Leidse hoogleraar krijgt 'Nobelprijs voor de wiskunde'

De Leidse hoogleraar getaltheorie Majul Bhargava krijgt dit jaar een Fields-medal, wereldwijd vaak gezien als de Nobelprijs voor de wiskunde. ...


De Fields-medal, voor belangwekkende wiskundigen tot en met 40 jaar, wordt sinds 1936 eens in de vier jaar toegekend aan maximaal vier wiskundigen. Het gaat om de eer, het prijsbedrag van 15 duizend dollar staat in geen verhouding tot het miljoen van een echte Nobelprijs.    ...
    Dit jaar krijgt voor het eerst in zijn bestaan ook een vrouw de prijs: de van geboorte Iraanse wiskundige Maryam Mirzakhani, die belangrijk werk doet op het gebied van de theorie van multiversa, veelvouden van universa. In 1995 won ze als scholier de internationale wiskunde-olympiade met een unieke foutloze bijdrage.    ...

Maar dat was natuurlijk vanwege het verschil in fysiek tussen man en vrouw ... (sarcasme-modus uit).

Dus even over op het fysieke aspect(de Volkskrant, 10-09-2015, van verslaggever Stieven Ramdharie):
  Amerikaans marinierskorps raakt ontwricht door vrouwen

Tussentitel: 'Ze kregen allemaal last van pijn aan hun heupen. Ik niet'

Een experiment bij het Amerikaanse marinierskorps om te zien of vrouwen gevechtsfuncties aankunnen, is op een drama uitgelopen. Na negen maanden van zware trainingen wisten slechts twee van de ruim twintig vrouwen de infanterie-opleiding af te ronden. Ook brokkelde de eenheid binnen de pelotons af door liefdesrelaties tussen de mariniers. Op 1 januari moeten alle gevechtseenheden in het Amerikaanse leger worden opengesteld voor vrouwen.    ...

Dat  latste móét ntuurlijk want stl je voor: als vrouwen niet "volkomen gelijkwardig" zouden zijn, zou dat ook wel ens kunnen gelden voor negers ... En dat laatste is ntuurlijk godsonmogelijk. Dus naar de hel ...:
  ... De vrouwen ondergingen eerst een vier maanden lange infanterietraining in Camp Lejeune in North Carolina. Daarna moesten ze vijf maanden in de Californische Mojave-woestijn de zwaarste oefeningen doen - dezelfde als hun mannelijke collega's.
    Maar het overgrote deel bleek de gruwelijk zware opleiding fysiek niet aan te kunnen. De vrouwen, wier hartslag nauwkeurig werd bijgehouden, moesten onder andere de top van een heuvel bestormen. Een afstand van negenhonderd meter, volledig bewapend en met 14 kilo op de rug. Ook moesten ze zeven kilometer marcheren, gevolgd door twee uur lang schuttersputjes graven. Moeite hadden ze ook met het verplaatsen van een bijna 100 kilo zwaar oefenonderdeel, wat vier vrouwen na zeven minuten niet was gelukt.
    Klauteren op een scheepscontainer was ook problematisch. Veel van de vrouwelijke mariniers hadden last van pijn en blessures, 'Ik was gestrest omdat veel vriendinnen zich bezeerden', zegt korporaal Callahan Brown (20), een van de twee vrouwen die wisten te overleven, in de marinierskrant. 'Ze kregen allemaal last van pijn aan hun heupen. Ik niet.' Een andere korporaal, Janee Sheffield (23), kreeg pijn aan haar knieën vanwege de dagelijkse langeafstandsmarsen. 'Na verloop van tijd geeft je lichaam het gewoon op', zegt ze. 'Onze ruggen deden pijn. Ik zou dit nooit meer doen. Het was klote.'

... met de feiten. Fysiek en psycho-sociaal:
  Als de marinierstop aanstuurt op een ontheffing, kan dat zijn door de, in hun ogen, ontwrichtende invloed die de aanwezigheid van de vrouwen had. Zo ontstonden er liefdesrelaties en hadden sommige officieren moeite om vrouwen te corrigeren of de waarheid te vertellen. De discipline binnen de pelotons had hieronder flink te lijden. Het gedrag van de officieren en hoe ze leiding gaven veranderde, betoogt marinier Chris Augello in een analyse die hij schreef na het experiment.
    'Het was geen positieve verandering', aldus Augello (23) die vóór het experiment vrouwen nog een kans wilde geven. Na negen maanden, was hij echter tegen het openstellen van de gevechtsfuncties. ...

Het kan gewoon niet waar zijn. "Geslacht kán geen rolspelen". Want "Etnie kán geen rol spelen".

Er zijn mannen die columns schrijven, en er zijn vrowueie columchrijv. Een argument voor "Gelijkheid". Mannen hebben hun specialiteiten, en vrouwen hebben hun specialiteiten. Verschillende. Mannen zijn goed in scheldpartijen, vrouwen zijn goed in "gifmengen". Een argument voor "Ongelijkheid". En een ster in gifmengen is Sheila Sitalsing (de Volkskrant, 27-02-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Het is eigenlijk heel simpel

Beroemd


Een paar dagen geleden ontdekte ik Pantheon. Sindsdien blíjf ik lijstjes maken.
    Pantheon is een project van MIT Media Lab, van het Massachusetts Institute of Technology, met als doel het in kaart brengen van wereldberoemdheid. ...
    Het lijstje beroemdste mensen aller tijden levert vooral mannen op. Uiteraard. Aristoteles, Plato, Jezus Christus, Socrates, Alexander de Grote, Leonardo da Vinci, Confucius, Julius Caesar, Homerus. De hoogstgenoteerde vrouw is Cleopatra, op plaats 29.
    De tien beroemdste Nederlanders aller tijden: ook mannen. Van Gogh, Erasmus, Vermeer, Spinoza, et cetera.
    Interessant wordt het als je gaat spelen met geboortedata. Dan verschuift het zwaartepunt van de roem van filosofen, schilders en despoten naar zangers, acteurs en voetballers. De top-50 van beroemdste Nederlanders, geboren na 1970, is een aaneenschakeling van voetballers. En Armin van Buuren. En Doutzen natuurlijk.
    De beroemdste Amerikaan van de laatste honderd jaar is Martin Luther King, gevolgd door een sleep zangers en acteurs. Maak er 'geboren na 1980' van en zie: Britney Spears, Paris Hilton, Jessica Alba, Lady Gaga, Beyoncé, Christina Aguilera, Scarlett Johansson, Lindsay Lohan, Kathy Perry. En pas op plek tien een man: Zac Efron.    ...

Samenvatting: mannen zijn goed in denken, vrouwen zijn goed in mooi-zijn en zingen. Het is eigenlijk heel simpel: man en vrouw zijn ongelijk.

Beginnend bij het eerste basisonderdeel (volgens oude opvattingen) (de Volkskrant, 07-03-2016, door Tonie Mudde):
  Hebben mannen een ander hart dan vrouwen?

Het klopt, zit ietwat links in de borstkas en voorziet het lichaam tot in de verste uithoeken van zuurstofrijk bloed. In de basis lijkt het vrouwenhart behoorlijk op het mannenhart, ook al is het dan iets kleiner, met dunnere vaten. Maar zoals dat wel vaker gaat in de geneeskunde: het venijn zit in de details.
     Want de manier waarop het hart kan gaan haperen, verschilt wel degelijk tussen de seksen. 'Typisch mannelijk' is een hartinfarct rond het zestigste levensjaar. Een gedeelte van het hart sterft dan af, waardoor de rest van het hart harder gaat pompen, totdat dat niet meer is vol te houden en het faalt.
    Bij vrouwen gaat het hart doorgaans later defect, eerder rond de zeventigste verjaardag. Onder de motorkap ziet de problematiek er dan bovendien geregeld heel anders uit. 'Bij vrouwen wordt het hart relatief vaker stijver', zegt Hester den Ruijter, universitair hoofddocent cardiologie aan het UMC Utrecht. 'Daardoor werkt de ontspanningsfase van het hart slechter en kan het minder goed bloed ontvangen.' ...

En substitueer voor "hart" natuurlijk met het grootste gemak "hersenen" ...

Weer zo'n raar verschilletje (de Volkskrant, 05-04-2016, van verslaggeefster Maud Effting):
  Vooral jongens vatbaar voor games

Bijna een op de tien jongens tussen de 12 en 15 jaar voldoet aan de kenmerken van gameverslaving. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Jongens met zulke kenmerken gamen gemiddeld 29 uur per week.
    De resultaten worden vandaag gepresenteerd op een symposium van het Trimbos Instituut. In het onderzoek bleken meisjes nauwelijks verslaafd aan games. Universitair hoofddocent Regina van den Eijnden van de Universiteit Utrecht ondervroeg in februari 2016 bijna tweeduizend jongeren tussen de 12 en 15 jaar op middelbare scholen.
    Jongens besteden gemiddeld 16 uur per week aan gamen, terwijl dat bij meisjes op 4,5 uur ligt. ...

Maar dat komt dus vast door de ouders die veel strenger zijn tegen meisjes dan jongens. Gewoon wat minder blauwe en roze sokjes gebruiken zal ook helpen.

Een overloopster (de Volkskrant, 10-09-2016, column door Aleid Truijens):
  Het onderwijs heeft de mannen hard nodig

Afgelopen woensdag was er slecht nieuws: er staan wéér minder meesters voor de klas. Had vijf jaar geleden 1 op de 8 basisscholen niet één man in het team, nu is dat zo bij 1 op de 6.
    Op 1.100 Nederlandse basisscholen is geen man te bekennen. Als er al eentje werkt, is dat de directeur. Of de conciërge. Het is om moedeloos van te worden.    ...
    Toch hebben we hier meteen al een taboe. Mannen, hoor je vaak van mensen die in het onderwijs werken - herstel, van mannelijke leerkrachten en schoolleiders - houden van kennisoverdracht; ze willen kinderen iets léren, terwijl vrouwen gericht zouden zijn op de onderlinge relaties en het voorkomen van hinderlijk gedrag. Meesters zouden wat meer kunnen hebben van de leerlingen, maar ook strenger zijn. Mannen zouden kinderen uitdagen om moeilijke dingen uit te proberen, vrouwen zouden leerlingen prijzen die keurig binnen de lijntjes blijven. Met de meester kun je ravotten, de juf zou doodbenauwd zijn voor ongelukken.    ...
    Niet iedere meester houdt van voetballen en ravotten en moeilijke sommen, en niet elke juf is een bange tuthola die graag knutselt. Maar ook los van die clichés is het voor kinderen toch een stuk leuker om mensen van beide seksen voor zich te zien, de twee soorten mensen met wie ze zich ze zich kunnen identificeren, aan wie ze zich kunnen meten of tegen wie ze zich af kunnen zetten. Het onderwijs heeft de mannen heel hard nodig.

Nee hoor ... Dat kan allemaal niet waar zijn ... Man en vrouw zijn volkomen gelijk ...

Even nog een courant schaakberichtje (de Volkskrant, 29-10-2016, schaakrubriek, door Gert Ligterink
  Schaken Short stelt vrouwen en hun mannelijke verdedigers teleur

Terwijl de aandacht in Nederland vooral uitging naar de verrichtingen van ]orden van Foreest en Ivan Sokolov, keek de rest van de wereld met grote interesse naar de andere tweekamp in Hoogeveen tussen Nigel Short en de Chinese wereldkampioene Yifan Hou. Omdat Short vorig jaar in twee geruchtmakende columns in het tijdschrift New in Chess zijn vingers had gebrand aan de vraag waarom schakende vrouwen zo ver achterblijven bij de mannen, hoopten velen dat Hou hem een gevoelig lesje zou leren.
    Vooral in de Engelse pers werd Short indertijd neergesabeld als een vrouwenhater. ...

Met als extratje en al vele malen geconstateerd: in de Engelstalige media is de politieke-correctheid nog absurder dan in Nederland
  In The Daily Telegraph verscheen een artikel met als kop 'Nigel Short: Meisjes hebben niet de hersens om te schaken.' Dat had hij niet geschreven, maar het kwaad was geschied. Hoewel de storm na enige tijd ging liggen, bleef het beeld hangen van een arrogante schaker die van mening is dat het brein van de man superieur is aan dat van de vrouw.
    Short heeft het geweten. Overal ter wereld werd hij geïnterviewd en moest hij zich in discussieprogramma's verdedigen tegen felle, vaak vrouwelijke opponenten. Soms werd iets originelers bedacht. Toen hij begin dit jaar een toernooi in Nieuw Zeeland speelde, werd een simultaan-seance geregeld waarin hij het moest opnemen tegen twintig vrouwen. De organisatoren zouden graag een andere uitslag hebben gezien, maar Short won alle partijen.
    Ook in Hoogeveen stelde Shortde vrouwen en hun mannelijke verdedigers teleur door Hou betrekkelijk eenvoudig te verslaan. Na vijf van de zes partijen stond hij met 3,5-1,5 voor en was zijn eindzege zeker. ...

En Nigel Short is tegenwoordig tweederangs.

En dan eentje die perfect bij de voorgaande aansluit (Volkskrant.nl, 16-05-2017, door Koen Haegens):
  Bijna geen vrouwen op lijst met jonge miljonairs

Ze zijn gemiddeld hoger opgeleid dan hun mannelijke leeftijdsgenoten en verdienen aan het begin van hun carrière ook meer. Maar in de wereld van de allerrijksten krijgen jonge vrouwen nog altijd geen voet aan de grond.

De nieuwe 'Top 100 jonge miljonairs' van Quote is meer dan ooit een speeltuin voor jongens. ...

De rest kan je ongezien aanvullen, maar voor de volledigheid:
  Tussenstuk:
Top-5 jonge miljonairs

1. Jitse Groen (39), 460 miljoen euro, Takeaway.com (maaltijdbezorging)
2. Pieter Zwart (39), 255 miljoen, Coolblue (elektronicaketen)
3. Paul de Jong (38) , 215 miljoen, Coolblue
4. Peter Becker (37), 55 miljoen, PB Web Media (porno- en gamessites)
5. Dennis Klompalberts (37), 54 miljoen, Travelbird (onlinereisbureau)

Oftewel: dit gaat over ondernemerschap, en de conclusie luidt, na alle redelijke afronding of afkorting: "Vrouwen kunnen niet ondernemen".

In combinatie met "Vrouwen kunnen niet schaken", is de definitieve algemene conclusie: "Iedereen die roept om meer vrouwelijke evenredigheid in wat dan ook, is volkomen gestoord.

Een bijzonder grappige (Volkskrant.nl, 11-12-2017. uitleg of detail ):
  Silicon Valley huurt modellen in

Techbedrijven in het Californische Silicon Valley - thuisbasis van Google, Facebook, Apple en andere internetpioniers - betalen mooie vrouwen om op bedrijfsfeestjes in het kerstseizoen te verschijnen. De zogeheten ‘sfeermodellen’ krijgen vijftig tot tweehonderd dollar per avond om rond te wandelen op de festiviteiten georganiseerd ...

Uiterst vrouwvriendelijk, dus, dat Silicon Valley: vrouwen worden zelfs betaald voor het rondlopen tussen en praten met de mannelijke werknemers.
    De conclusie van de Volkskrant:
  Het bedrijfsleven in Silicon Valley ligt al langer onder vuur vanwege een vrouwonvriendelijke cultuur en overvloed aan mannelijke werknemers.

Gestoord, dus deze lieden van de Volkskrant. Want dat andere lieden ook deze storing hebben, is natuurlijk absoluut geen excuus: iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen storing.
    Dat van de zware mannelijke oververtegenwoordiging in Silicon Valley is natuurlijk een feit:
  ... op de festiviteiten georganiseerd voor het nagenoeg uitsluitend mannelijke personeel van de techbedrijven. Zo is de verhouding man-vrouw wat evenwichtiger ...

Maar in Sikicon Valley willen ze maar één ding: geld verdienen - desnoods met de duivel. Als 'ie maar kan programmeren ...
    Maar dan zou de conclusie zijn: "Vrouwen kunnen dat niet". En die conclusie "kan" natuurlijk niet. Dus liever gestoordheden opschrijven en doorgeven dan je verstand gebruiken.


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .