WERELD & DENKEN
 
 

Sociologische begrippen: media, fatsoen

21 mei 2014

De media, oftewel de reguliere media, oftewel de politiek-correcte, media, zijn fatsoenlijk. Het zit eigenlijk al in dat 'correct' in "politiek-correct". En dat vinden ze zelf ook, natuurlijk. Wat ze vooral ook uitspelen jegens die media die niet-politiek-correct zijn. Die zijn "FOUT!" in diverse soorten - zoals "Fout als in de oorlog". Niet dat er zo veel van die media zijn. Want dit gaat met name over de houding tegeover immigraten, en dan heb je slechts De Telegraaf, die wat dat betreft gematigd niet-politiek-correct zijn, en wel in de in dat ze geen censuur uitoefenen op berichtgeving over allochtone misstanden. Maar met name gaat dit over "het internet" - wat ook afgekort kan worden tot "GeenStijl". De strijd tegen GeenStijl kan niet op inhoud worden gewonnen want GeenStijl hanteert ee zeer strak beleid omtrent de feiten. Dus voert men de strijd op het vlak van "fatsoen": "Wij zijn zeer fatsoenlijk en zij zijn zeer onfatsoenlijk, dus moet je wat GeenStijl zegt niet geloven".
    Wie de werkelijkheid als richtlijn in zijn leven heeft, weet dat de werkelijkheid omtrent de politiek-correcte media en GeenStijl precies andersom ligt. Die reguliere media zijn bijzonder onfatsoenlijk - lees maar de volgende verzamelingen van bijdragen van columnisten van de politiek-correcte soort, zoals Arnon Grunberg  , Bert Wagendorp  , Sheila Sitalsing  , Jean-Pierre Geelen  , Peter Middendorp  , en nog vele anderen: de modder en stront vliegt je om de oren. GeenStijl hanteert bij wijze van stijl een "in your face" taalgebruik, maar dat is uitsluitend gericht aan mensen die niets anders verdienen. En daaronder bevinden zich een groot aantal zogenaamd "eerzame mensen" uit de politiek-correcte elite, die de dekking van het onfatsoen en de censuur van de reguliere media gebruiken om ordinair te gaan staan liegen tegen de burgers, voor eigen gewin. Ministers (Frans Timmermans) en premiers (Mark Rutte) inbesloten. En natuurlijk ook die reguliere media zelf.
    Hieronder een aantal losse voorbeelden van onfatsoen in de reguliere media (uit tijdsgebrek voornamelijk de Volkskrant), van de soort die je in de "onfatsoenlijke" media nauwelijks vindt:


Uit: De Volkskrant, 08-05-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum

Hoogste instantie

Aangifte tegen GeenStijl leidt tot een bedenkelijke politisering van de rechtspraak.


Tussentitel: Diversiteit aan meningen is hoe dan ook een groot goed

Onze vrijheid van meningsuiting - het grootste goed van een open, democratische samenleving - vereist discipline, terughoudendheid en de bereidheid om ook kennis te nemen van andere opvattingen. De vrijheid van meningsuiting is in elk geval niet bedoeld als vrijbrief om individuen of bevolkingsgroepen te beledigen. De spelregels van onze samenleving werden opgesteld toen er nog meningsautoriteiten waren. Instanties, zoals kranten, die ressentimenten filterden en van hun explosiviteit ontdeden. ...


Red.:   Oftewel: in de reguliere media vind je geen ressentimenten en dergelijke. Geen onderbuikgevoelens. Geen populisme. Geen scheldpartijen. Zoals je die wel vindt op weblogs en GeenStijl:

  De bestuurskundige Nourdine Tighadouini en de publicist Frank van der Linde zien daarbij een rol voor de rechter weggelegd. Zij willen dat hatelijkheden op de site GeenStijl ...

Gewoonlijk wijzen we voor hier al weergelegde feiten naar de betreffende artikelen, maar voor het gemak is er hier maar eentje deels gereproduceerd:
  Uitspraken van de politici en media over Pim Fortuyn

'Hij is volstrekt onverantwoord bezig. Misschien is Levensgevaarlijk Nederland een betere naam voor zijn partij.'
D66-minister Roger van Boxtel, 21 september 2001, geciteerd in Rotterdams Dagblad 22 september 2001

'Fortuyn kan nare ziekteen, choqueren, uitdagen, treiteren, maar veel opbouwends en positiefs heeft hij nog niet geleverd. (...) Hij is in wezen geen democraat die bouwt aan consensus-vorming tussen verschillend denkenden, maar een man die anderen zijn wil wil opleggen, het liefst vanuit het Catshuis.'
Kees Lunshof, 30 oktober 2001 in De Telegraaf

'Poldermussolini. Dat klinkt heel hard en er zullen ook weer heel wat reacties op volgen, maar geloof me: ik zie een rechtstreeks verband tussen Fortuyn, Mussolini en uiteindelijk Nietschze.
Manuel Kneepkens (Stadspartij Rotterdam/ Duurzaam Nederland), 28 november 2001, in Rotterdams Dagblad

'Jij vuile, kale nepprofessor, jij hebt de intelligentie van Adolf Hitler en de charme van Heinrich Himmler. Jij leeft van haat en daarom hoop ik dat je in die darkroom van je zo gauw mogelijk aids krijgt.'
Journalist Matty Verkamman, 22 december 2001 in Trouw

'Nog vijf peilingen, en Leefbaar Nederland heeft de absolute meerderheid. Nog tien, en Pim Fortuyn is definitief de Mussolini van de 21ste eeuw geworden.'
Columnist Jan Blokker, 30 januari 2002 in de Volkskrant

'Een van de typen die hij (psycholoog Kets de Vries, red) beschrijft is het type-Mussolini. Mij viel op dat die omschrijving precies past op de leider van Leefbaar Nederland. De ijdele leider die precies zegt wat mensen willen horen. En je ziet altijd dat mensen kritiekloos zo'n leider volgen.'
Bas Eenhoorn, voorzitter VVD, op partijbijeenkomst in Nijkerk.Geciteerd in Algemeen Dagblad 7 februari 2002

'Dit is niet gewoon rechts, dit is extreem-rechts. Leefbaar Nederland, breek met deze charlatan, die jullie partij heeft gekaapt voor zijn eigen agenda.'
Paul Rosenmöller (GroenLinks), 9 februari 2002 op partijbijeenkomst

'Hier vlakbij, op loopafstand, staat het Achterhuis. Waar Anne Frank zestig jaar geleden, ondergedoken in erbarmelijke omstandigheden, in haar dagboek schreef: 'Ik hoop maar één ding: dat deze haat van voorbijgaande aard zal zijn. Dat de Nederlanders toch zullen laten zien wie zij zijn. Dat zij nu niet en nooit niet wankelen in hun rechtsgevoel. Want dit is onrechtvaardig!" Vanochtend heeft Pim Fortuyn dan eindelijk zijn masker afgeworpen. Nu is duidelijk wat hij wil. Een land waar mensen met een bepaald geloof, een zekere cultuur, een andere achtergrond gediscrimineerd mogen worden.'
Thom de Graaf (D66), 9 februari 2002 op partij-bijeenkomst

'Voor de lezer van Fortuyns boeken en columns in Elsevier zijn deze opvattingen niet nieuw. Maar egotripper Fortuyn is niet langer een eenzame praatjesmaker aan wie schouderophalend voorbijgegaan kan worden. Hij is de leider van een partij die de ambitie heeft deel te nemen aan de regering van ons land.'
Hoofdredactioneel commentaar de Volkskrant, 9 februari 2002

'Fortuyn heeft al zijn stokpaardjes nog eens aangelengd tot een onwelriekende cocktail. Daarmee maakt hij in één klap duidelijk dat we met een wildplasser van doen hebben, iemand wiens blaas in de loop der jaren zo zwaar onder druk is komen te staan met de residuen van zijn troebele geest dat alleen wild om zich heen plassen verlichting kon bieden.'
Willem Breedveld, 14 februari 2002 in Trouw

'Het is verhelderend het huidige anti-islamisme te vergelijken met het antisemitisme van voor de Tweede Wereldoorlog. Vervang in het interview van de Volkskrant met Fortuyn alle woorden als Marokkaan, islamiet, islam, imam en moskee door jood, jodendom, rabbijn en synagoge en je voelt de beklemming van het antisemitisme in de jaren dertig. Toen waren de joden zondebok voor de economische crisis, nu zijn moslims zondebok voor de veiligheidscrisis. (...) Voor een extremist als Fortuyn is er in het gematigde Nederland geen absolute overwinning weggelegd. Maar op weg naar de ondergang kan hij onnoemelijk veel schade aanrichten.'
Marcel van Dam in de Volkskrant, 14 februari 2002

'Het Führerprinzip kan vooral in tijden van culturele crisis aanslaan. (...) Leefbaar Nederland heeft zich nu geschrokken afgekeerd van het gedrocht dat zij heeft voortgebracht, maar de partij heeft welbewust met vuur gespeeld. En intussen gaat ook weldenkend politiek Den Haag geenszins vrijuit, want dat heeft zelfde weg geplaveid voor de nieuwe Hans Janmaat.'
Jaap van Ginneken, politiek psycholoog, 16 februari 2002 in Het Parool

'Ik wil geen etiketten van racisme of fascisme opplakken, maar dit verschijnsel was voor het laatst in de jaren dertig van de vorige eeuw te zien. (...) Misschien is de parallel dat er een zoektocht gaande is naar een sterke man die durft te zeggen waar het op staat.'
Hans Kombrink (PvdA Rotterdam), 9 maart in Rotterdams Dagblad

'Aan democratie heeft onze Madurodam-Mussolini een broertje dood.'
Bart Tromp, 14 maart in Het Parool

'Narcisten kunnen maatschappelijk best goed functioneren. Bij Milosevic zie je dat ook. Bij al dat soort grootheden zie je dat mechanisme, daar zijn psychologische analyses van gemaakt, Hitler, Stalin. wat zijn dat voor mannen? Ik denk wel dat hij daar binnen valt.'
Drs. E. Netjes, psycholoog, 16 maart 2002 in De Groene Amsterdammer

'Fortuyn is provocerend. Net als Reve, die roept ook dat je zwarten moet doodknuppelen. Die krijgt geen bevoegdheden, Fortuyn wel, dat kan een punt van zorg zijn. (...) Verder vertoont hij 'psychopathische trekjes. Dat wil zeggen dat hij heel handig mensen voor zich in kan nemen terwijl hij niet zo'n sterke gewetensfunctie heeft.'
Iki Halberstadt-Freud, psychotherapeute, 16 maart 2002 in De Groene Amsterdammer

'De wereld is er een stuk onheilspellender op geworden. In plaats van een inspirerende post-paarse post-saneringspolitiek kregen we de xenofobe revolte van Pim Fortuyn en zijn Fortunisten.'
René Cuperus, Wiardi Beekman Stichting PvdA, 18 maart 2002 in Trouw

'Die nummer twee op z'n lijst, de jeugdige Joao Varela, van Kaapverdiaanse komaf, zou die Pim van zijn xenofobie kunnen afhelpen? Dat is, vrees ik, te mooi om waar te zijn. (...) Ik vraag me af: wat mankeert naar schatting een op de vijf kiezers dat ze achter deze door en door valse Messias aanlopen?'
Anet Bleich, 20 maart 2002 in de Volkskrant.

'Ziet u hem staan naast Schröder, Chirac en Blair? Als dat zich werkelijk zou voordoen - en God verhoede dat - dan slaat Nederland een pleefiguur in Europa.'
Eurocommissaris Frits Bolkestein VVD tijdens een partijbijeenkomst, l mei 2002

Jan Tromp ook op Radio 1 (30/10/2002): die noemt de LPF 'riool-ratten" en "de ideeën van PF zijn onzin en onjuist" enz. enz.).

Een selectie waaruit de standaardzaken zoals vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog zijn weegelaten - het ging hier alleen om de onderbuikwoorden. De elitaristische woorden. De scheldwoorden. De woorden van de fatsoenlijke elite, die taal uit die hoort bij dat ordinair onbeschoft schorem. Oftewel: die fatsoenlijke politiek-correcte elite is niets anders dan ordinair onbeschoft schorem, dat zich alleen kan voordoen als nette politiek-correcte elite, omdat ze keihard de baas zijn. Maar zodra iemand of iets hun belangen echt raakt, komt de onbeschofte schoremheid keihard naar buiten.
    Waarvan hier nog wat meer voorbeelden uit recente tijden (tussen twee haakjes: men zou ook kunnen volstaan met het langslopen van de lijst met hetzes Hetze Janmaat , Hetze Fortuyn , Hetze Verdonk , Hetze PVV , Hetze SP , Hetze Meldpunt-Haddad , maar daarin zijn alle uitingen van elitaire dwingelandij en censuur opgenomen, ook die zonder scheldwoorden. Dus hier nog maar wat meer van dat fraais:
 

Uit: De Volkskrant, 08-05-2014 van verslaggeefster Janny Groen

'GeenStijl is spreekbuis van Wilders'


Red.:  Ook al bedoeld als een keiharde belediging ("Er is niemand fouter dan Geert Wilders"), maar op de voorpagina stond het nog wat duidelijker:


Juist ja ... 'de hufters' ... van GeenStijl.
    Volgende - aanleiding: een generaal die begrip toonde voor de islamisten die naar Syrië afreizen om daar te gaan terroriseren


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 11-05-2014, door Thomas von der Dunk

'Polderjihad: was Willem van Oranje strafbaar?'

De fanatieke moslim die stelt dat Nederland inzake mensenrechten hypocriet is, heeft een punt, schrijft Thomas von der Dunk.


Tussentitels: Het gehele PVV-electoraat, ook al een diersoort waarvan ik het uitsterven bij nader inzien niet zo erg zou vinden, denk ik.

...     uit ander onderzoek is gebleken dat de Homo Sapiens, als gevolg van veelvuldige kruising met de Neanderthaler in het grijze verleden, voor een procent of vijf hetzelfde dna bezit. .
    Die 5 procent lijkt mij voor delen van de mensheid een forse onderschatting, bijvoorbeeld voor de harde kern van Ajax-hooligans - u weet wel, die lieden, op wier criminele gewelddadigheid de PVV (anders dan bij Marokkaantjes) nooit met deportatievoorstellen reageert, vast omdat zich daaronder nogal wat eigen kiezers bevinden. Enkele ex-Wilders-parlementariërs hebben indertijd zelf rondom het Binnenhof met de kopstoot geoefend.
    Ik ben overigens ook best nieuwsgierig naar de uitkomst van een Neanderthaler-dna-test onder het gehele PVV-electoraat. Ook al een diersoort waarvan ik het uitsterven bij nader inzien niet zo erg zou vinden, denk ik. ...


Red.:   Juist ja: PVV-stemmers zijn Neanderthalers van wie het deporteren, in tegenstelling tot de racistische juweliermoordenaars uit de Rif, wel toegestaan is.
    Volgende columnist:


Uit: De Volkskrant, 19-05-2014, column door Sheila Sitalsing

Olietirannen

Zelf was ik de haatsticker van Geert Wilders ...


Red.:   Haattaal, natuurlijk. Dit.
    En terwijl dit genoteerd werd, kwam nog een fraai staaltje uit het verleden naar boven:


Van Joop.nl, 24-11-2010, door Maarten van Rossem, historicus

De proto-criminelen van de PVV


Red.:   En van dit soort uitlatingen is nog een ruime voorraad beschikbaar, zoals bijvoorbeeld alles met 'racist" en "facist":


Uit: De Volkskrant, 03-11-2010, van verslaggever Peter Giesen

Interview | Rob Riemen, directeur van het Nexus Instituut

‘Veel parallellen PVV en fascisme’

Volgens filosoof Rob Riemen (48) past Geert Wilders een oude techniek van het fascisme toe door een zondebok te zoeken.
Opvattingen, hoe onbekookt en verwerpelijk soms ook, kunnen via de sociale media ongeclausuleerd hun weg vinden naar de openbaarheid. Vluchtige oprispingen, bedoeld om het gemoed te luchten, krijgen hetzelfde podium als serieuze opiniebijdragen.   ...


Red.:   Ach, ze zijn allemaal zo fatsoenlijk.
    De elite en de media zitten ook heel hard in de EU. En de eurofilie. Dus als iemand uit de elite zich er tegen verklaard, gaan de handschonen uit:


Uit: De Volkskrant, 19-05-2014, rubriek Stekel, door Sander van Walsum

Een naar kwaaltje


Wees nou eerlijk: zo'n pleitnota voor Europa van minister van BZ Frans Timmermans, op de opiniepagina van zaterdag, leest toch veel prettiger dan het verhaal van EU-hater Thierry Baudet ...


Red.:    We zijn toch allemaal zo fatsoenlijk. Schreef Sander van Walsum.
    Er zijn op 22 mei 2014 Europese verkiezingen. Er is dus al een wekenlange campagne aan de gang door politici, media, en de rest van de elite. Die op de ochtend van de verkiezingen haar fatsoenlijke hoogtepunt bereikt, in de Volkskrant. Met op de voorpagina:


Uit: De Volkskrant, 22-05-2014, column door Arnon Grunberg

Magisch denken

Het is verbazingwekkend hoeveel mensen geloven dat allerlei problemen zullen verdwijnen als de EU verdwijnt of als Nederland uit de eurozone zal gaan. ...
     Een stem tegen het Europese project is een stem op de fascisten.


Red.:   Op die voorpagina om de campagne af te sluiten dus het werk van het verbale schorem.
    Waar een briefschrijver nog even op wijst:


De Volkskrant, 24-05-2014, ingezonden brief van Daniel van der Stap, Rotterdam

Fascist

'Een stem tegen het Europese project is een stem op de fascisten', schrijft Arnon Grunberg (Voetnoot, 22 mei). Ik heb gestemd en ben een groot voorstander van iedere vorm van menselijke eenwording, zolang het gaat om het één zijn in verscheidenheid. En daaronder valt dus ook een Europese eenwording.
    Maar in mijn optiek is dat iets anders dan het Europese project van centralisatie, het optuigen van een onoverzichtelijk bureaucratisch apparaat, de inperking van vrijheden en democratie (neem de gedwongen invoering van het downloadverbod op instigatie van de EU terwijl ons parlement dat verbod jarenlang herhaaldelijkvan tafel heeft geveegd) en de dagelijkse lobby van grote bedrijven in Brussel die iedere stem van de burger overschreeuwt.
    Dat zijn enkele van mijn bedenkingen ten aanzien van de EU, die mij kritisch doen stemmen. Ik dacht dat mijn bedenkingen redelijk waren. Dat mijn twijfel gerechtvaardigd is, en dat ik mijn overwegingen in vrijheid kon maken. Grunberg merkt mijn houding echter aan als 'fascistisch'. Ik moet zeggen dat ik daarover nogal ontstemd ben. Nooit eerder in mijn leven heeft iemand mij voor fascist uitgemaakt.
    Het is niet zomaar een aantijging. Het is een term uit het rijtje 'racist', 'nazi' en 'antisemiet'. Waarom ben ik een fascist als ik bepaalde twijfels heb ten aanzien van de EU? Het gaat niet aan dat Grunberg mij voor fascist uitmaakt.


Red.:   Alleen schorem dat verbaal schorem steunt, laat het verbale schorem dat ongehinderd en ongestraft doen
    Het verbale schorem in de media behoort op een wat hoger plan tot de groep van het schorem in de top van de maatschappij in het algemeen:


Uit: De Volkskrant, 23-05-2014, van correspondent Rolf Bos

Duitse minister schrikt van eigen gloedvolle uitval tegen EU-haters

Passie voor Europa. Eindelijk was daar dan een Europese politicus van naam die zich in het openbaar gloedvol uitsprak vóór Europa. Frank-Walter Steinmeier, Duitslands minister van Buitenlandse Zaken, trok eerder deze week in het openbaar fel van leer tegen demonstranten die hem verweten een 'oorlogshitser' te zijn. Op bulderende wijze verweet hij 'deze nationalisten en populisten' dat zij Europa 'kaputt' maken. Het filmpje met de opname is inmiddels een hit op YouTube.    ...
    Donderdag kijkt Steinmeier kort terug op zijn uitbarsting, naar wat in de Duitse pers een 'glühenden Wutmonolog' wordt genoemd. ...


Red.:   Oftewel: een Duitse minister heeft een woedeuitbarsting in het openbaar jegens mensen die kritisch zijn op Europa, en de Volkskrant maakt daarvan dat het een 'gloedvolle uitval' is, en de EU-critici zijn EU-haters. Oftewel: een stuk onfatsoenlijk schorem wordt door de Volkskrant tot fatsoenlijk gemaakt. En de nadere kan op zijn er de fatsoenlijke mensen die tegen het oorlogsophitsende imperium zijn:

  De minister zou maandag op een verkiezingsbijeenkomst van de SPD een 'normale' rede houden over het nut van Europa, maar hij werd tijdens de bijeenkomst op de Berlijnse Alexanderplatz continu uitgejouwd door demonstranten. Zij staken borden met teksten als 'Weg met de NAVO en de EU', ze bliezen op fluitjes en noemden Steinmeier inzake de crisis in Oekraïne een 'Kriegstreiber', een oorlogshitser.

Een specimen van de vele bewijzen van dat laatste


Uit: De Volkskrant, 22-03-2014, door Arnout Brouwers

Terug naar de machtspolitiek

Poetins landjepik op de Krim slaat het fundament weg onder het postmoderne Europa, constateert Arnout Brouwers. Alles draait weer om de klassieke tegenstellingen.

...    Frank Walter Steinmeier, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, noemde woensdag de Russische annexatie van de Krim 'de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog'. ...
 

Red.:   Want het landjepik werd en wordt natuurlijk gedaan door de westerse landen die verder oprukken richting Rusland - in 1945 aan de Oder-Neisse en in 2014 aan de Dnjepr. Maar de mensen die bezwaar maken tegen dit westerse landjepik, worden door de fatsoenlijke Steinmeier uitgemaakt:

  ... verweet hij 'deze nationalisten en populisten' dat zij Europa 'kaputt' maken

En door de fatsoenlijke Volkskrant bestempelt tot ...
  ... EU-haters

Dus de oorlogshitsers van de Volkskrant zijn schorem dat zichzelf fatsoenlijk noemt, en de mensen die fatsoenlijk zijn en ageren tegen oorlogshitser, noemen zij "haters".
    En dit geval laat ook duidelijk zien waarom het zo goed lukt om dit spiegelbeeld te handhaven: het schorem heeft de macht. Maar zodra die macht dus enigszins effectief wordt uitgedaagd ...
  Zij staken borden met teksten als 'Weg met de NAVO en de EU', ze bliezen op fluitjes en noemden Steinmeier inzake de crisis in Oekraïne een 'Kriegstreiber', een oorlogshitser.

... blijkt dus onmiddellijk dat het schorem is. Wat dit geval duidelijk ook beseft:
  Drie dagen later is Steinmeier, normaal de diplomaat bij uitstek, nog beduusd van zijn spontane uitbarsting. 'Ik kan er niet goed naar kijken', zegt hij donderdag tijdens een ontmoeting met buitenlandse journalisten. 'Zo ken ik mezelf helemaal niet. Ik ben er eigenlijk niet trots op.'

Precies. Omdat hij gefaald in het belangrijkste voor mensen in de top en met name de leiding van de maatschappij: het handhaven van een fatsoenlijk uiterlijk. En vooral niet laten zien wat men eigenlijk is: schorem.
    Wat de media nog effectiever kunnen doen, want die hebben de sleutel van de poort naar de openbare waarheid. Reacties met de inhoud: "Het landjepik werd en wordt natuurlijk gedaan door de westerse landen die verder oprukken richting Rusland - in 1945 aan de Oder-Neisse en in 2014 aan de Dnjepr" worden door de Volkskrant streng gecensureerd (circa een dozijn pogingen en weigeringen), want te zeer een onthulling van het feit dat de standpunten van de Volkskrant in deze, de standpunten van oorlogshitsend schorem zijn.
    Nog twee uiterst fatsoenlijke verslaggevers:


Uit: De Volkskrant, 21-05-2014, van verslaggevers Jan Hoedeman en Raoul de Pré

Rechterhand Wilders voorziet ondergang blank Nederland

PVV-prominent Martin Bosma ...
    ... in zijn niet-gepubliceerde boek ...
    Volgens bronnen dicht bij de top van de PVV past het in een patroon dat Wilders niet op Bosma's boek zat te wachten. Bosma is zijn speechschrijver en een van zijn oudste vertrouwelingen, maar insiders beschrijven hun relatie als een van 'wederzijdse afhankelijkheid', waarin jaloezie domineert.
    'Martin vindt Geert een boerenlul', aldus een ingewijde. 'Volgens hem heeft Geert een minderwaardigheidscomplex. Hij heeft geen studie afgemaakt. Geert kijkt op zijn beurt op Martin neer: elitair en lui. ...'    ...


Red.:   De oudste truc in de smerige zwartmakerij: "Tante Betje heeft gehoord dat Truus zei dat Jantje een pedofiel is". Des te betrouwbaarder, omdat die Jan Hoedeman al jaren geleden ontmaskert als een gore leugenaar aangaande zoiets als oorlogsmisdaden gepleegd door Nederlandse soldaten in Irak.  En later nog wat van dergelijke akkefietjes. Ook allemaal hoogst fatsoenlijk, dat liegen alsof het gedrukt staat. Oh ja, dat is het natuurlijk ook: gedrukt.
    En overigens: dit "bericht" werd door alle media verspreid - je moet je vijanden tenslotte raken waar het kan. Dan maar even geen fatsoen.
    Bij het onderogen komen van het mest recente geval zijnde op 24-05-2014, stonden er nog een paar aanverwante gevallen, vandaar hier maar even een rubriekje - dat van de top-columnist van de Volkskrant, de opvolger van decennialang-coryfee Jan Blokker uitleg of detail (ook al zo'n vaardig schelder): Bert Wagendorp:


Uit: De Volkskrant, 22-03-2014, column door Bert Wagendorp

Hetze

Tussentitel: De treiterzinnen van de madurodamgoebbels

Volgens Geert Wilders, grootmeester van de jij-bak ....
    Het Duitse persbureau DPA vergeleek Wilders donderdag met de nazihitser Joseph Goebbels ...


Red.:   Klein bier van onze Volkskrant-Goebbels


Uit: De Volkskrant, 10-05-2014, column door Bert Wagendorp

Wilders' vrienden

Tussentitel: Witte duif tussen hitsers, homohaters, antisemieten

... de samenwerking die Geert Wilders zoekt met partijen als het Franse Front National en de Oostenrijkse FPÖ ...
    Te midden van de homohaters, antisemieten, neo-nazi's, islambashers, ophitsers en extreme nationalisten ...
    Deze week was ik in Parijs en ik heb daar niemand iets horen zeggen over de samenwerking van het Front National van Marine Le Pen en de PVV ...
    De opvattingen van Marine Le Pen zijn er bekend en dat zij samenwerking zoekt om een vuist te kunnen maken in Europa, vindt niemand vreemd. ...
    Geert Wilders zelf zei dat hij zijn geestverwanten van het Front National en de FPÖ 'in de ogen had gekeken' - ze moesten wel deugen want hij zag zichzelf er haarscherp in weerspiegeld: een extreem-rechtse Europese politicus.


Red.:   De Volkskrant-Goebbels draait zich warm.


Uit: De Volkskrant, 24-05-2014, column door Bert Wagendorp

Boerenlul

Tussentitel: Hopeloos, knullig, diep vermoeid, mchteloos

...    Geert Wilders stond deze week in Brussel nog dapper een ster uit de Europese vlag te knippen. Die actie balanceerde tussen hopeloos, knullig, machteloos, diep vermoeid, ideeënloos en volstrekt belachelijk. Het had iets boerenlullerigs. 'Die krijgen ze nooit meer terug', zei hij ook nog over het stukje textiel. ...
    Ideetje van Martin Bosma, vermoedelijk, Geerts tekstschrijver en ideeënman.   
    Volgens Martin Bosma is Geert Wilders een boerenlul met een minderwaardigheidscomplex - dat beweerde althans een ingewijde deze week in de Volkskrant. ...


Red.:   De oudste truc in het smerige roddelen: "De buurvrouw heeft gehoord dat ..." Je kan het ook gewoon lafbekkerij noemen.
    En Wagendorp weet ook hoe je dit gedrag moet beoordelen:

  Er rot iets, in Bert Wagendorp. En langzaam maar zeker sijpelt dat naar buiten.

Met op de plaats van het onderwerp natuurlijk iets anders, maar dat is natuurlijk volkomen onbelangrijk: iedere psycholoog weet allang hoe het zit: dit is een zelfportret van een boerenlul van een Volkskrant-Goebbels uitleg of detail .
    En nog wat fatzoen van Goebbels:


Uit: De Volkskrant, 27-05-2014, column door Bert Wagendorp

Anti-Europa

De openingskop van de Volkskrant luidde gisteren 'Anti-Europa grote winnaar'. Ter illustratie stonden daar vijf portretten onder van anti-Europeanen die hadden gewonnen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, de leiders van de FPÖ (Oos), AfD (Dui), FN (Fra), UKIP (UK) en DF (Den) - met de Française Marine Le Pen als stralend middelpunt met een rood jasje aan. ...
    De partijen die de EU het liefst meteen kapot willen maken ...
    Dan uitkomen op een bont clubje van (...) EU-haters ...


Red.:   Goh, wat is ook zijn Nederlandhaat groot ...
   Ondervertegenwoordigd tot nu, misschien omdat het helemaal niet opvalt als het daar gebeurt: Joop.nl, van die o zo fatsoenlijke VARA:


Uit: Joop.nl, 28-05-2014. uitleg of detail

Jubelende euro-vandalen komen nog 2 fracties tekort

Italiaanse, Franse, Oostenrijkse, Belgische en Nederlandse extremisten: 'Wij schrijven geschiedenis'Red.:   Maar om zijn fatsoenlijke linkse website ter bestrijding van het o zo onfatsoenlijk rechts-radicale GeenStijl aan te sturen, heeft de VARA dan ook gebruik gemaakt van de diensten van de haar zo trouwe ridder in de fatsoensstrijd: Francisco van Jole, hier rechts te zien in een interview met de nieuwe media na na zijn praatje over de nieuwe media.
    Er is een goied ereden om teru te komen op de laatste inbergn van Arnon Grunberg, die we ven zullen herhalen:


Uit: De Volkskrant, 22-05-2014, column door Arnon Grunberg

Magisch denken

Het is verbazingwekkend hoeveel mensen geloven dat allerlei problemen zullen verdwijnen als de EU verdwijnt of als Nederland uit de eurozone zal gaan. ...
     Een stem tegen het Europese project is een stem op de fascisten.


Red.:   De redactie vermoedde al dat er wel een reactie zou komen omdat dit toch wel zeer contraproductief was, maar die reactie was laat en zeer gematigd:


Uit: De Volkskrant, 31-05-2014, rubriek Vrij zicht, door Martin Sommer, politiek commentator van de Volkskrant

Welke lessen leert de uitslag?

De EU heeft geleid tot een gevoel van onveiligheid en in de steek gelaten zijn.


Tussentitel: Iedere eurokritisch stemmer fascist noemen helpt niet

...    gaan we na deze verkiezingen door alsof alle Europese neuzen bloeden of worden er lessen geleerd?
    Dat ziet er een week later niet goed uit. Het kalf is verdronken maar men maakt nog geen aanstalten om iets aan de put te doen. Voormalig eurogroepvoorzitter Juncker eiste alvast het voorzitterschap van de Europese Commissie op. 'Ik heb de verkiezingen gewonnen', sprak deze dreumes uit Luxemburg namens heel christendemocratisch Europa. Zijn kiezerslegitimiteit is nul, maar hier geldt de Franse uitdrukking: niets vergeten, niets geleerd.
    ... De Europese Unie, bedoeld om meer bescherming en welvaart te bieden aan haar inwoners, heeft tot het tegendeel geleid: een gevoel van onveiligheid en in de steek gelaten zijn. Daarbij helpt het vooral niet iedereen een fascist te noemen die een eurokritische stem heeft uitgebracht.    ...


Red.:   Zoals gezegd: zeer gematigd, allemaal. Maar misschien dat het herhalen van de laatste zin in de tussnetitel iets heeft lsogemaakt bij Grunberg. In ieder geval was de reactie er naar:


Uit: .De Volkskrant, 03-06-2014, column door Arnon Grunberg

Vergeten

'Daarbij helpt het niet iedereen een fascist te noemen die een eurokritische stem heeft uitgebracht', schreef Martin Sommer zaterdag in de Volkskrant.
    Snel begreep ik dat het nooit helpt mensen fascist te noemen. Laten wij Mussolini 'een groot staatsman met wat foutjes' noemen.' Fascisten heten vanaf heden 'democraten in opleiding'.
    Het helpt ook niet mensen stalinist te noemen. Stalinisten zijn 'enthousiaste socialisten'. Genocide is een naar woord. Wij spreken over 'an sich welwillende ambtenaren die door omstandigheden tijdelijk geen onderscheid konden maken tussen mensen en ongedierte'. Jokken is slechts 'onder moeilijke omstandigheden beleefd blijven'.    ...


Red.:   Oftewel: het is niet alleen gerechtvaardigd om eurocritici "fascisten"te noemen, maar je kan het uitbreiden tot "stalisten" en "genocideplegers". Helmaal geen nieuwe gedachte want eurofielen roepen voortdurend dat iedere aarzeling in het invoeren van directe Europese eenwording leidt tot een Derde Wereldoorlog. En een nieuwe genocide, natuurlijk.
    Voor de volledigheid nog hoe Grunberg het stukje afmaakt, om de sfeer goed te kunnen proeven:

  Het verfraaien van het heden en verleden is de dure plicht van iedere burger.
    Joseph Roth schreef negentig jaar geleden dat men 'leeft van de vaardigheid snel en nadrukkelijk te vergeten'.
    Het doet mij deugd dat de voorhoede in Nederland het ambacht van het snelle en nadrukkelijke vergeten met zoveel passie in praktijk brengt.

Niet geheel nieuw voor Grunberg, maar toch nog wel van en zeldzame rabiaatheid.
    Een abonnee van de Volkskrant vond dat toch wel te ver gaan, en schreef de redactie aan. Dat leidde tot een dialoog, die dusdanig verliep dat de abonnee het geheel naar GeenStijl stuurde. Hij moet hier vrijwel integraal worden afgedrukt, omdat het om volstrekt unieke wijze inzicht in de denkwereld van de politiek-correcte media. Het maakt vele diepgravende onderzoeken overbodig:

   
Van: GeenStijl.nl, 04-06-2014, door Van Rossem. uitleg of detail

Mail. Man zegt Volkskrant op vanwege Grunberg

"Een stem tegen het Europese project is een stem op de fascisten", zo dreigde Arnon Grunberg op de dag van de verkiezingen in zijn twijfelachtige tweekolommertje op de voorpagina van de Azijnbode. ... dinsdagmorgen 3 juni deed hij het gewoon wéér! En nu noemt hij eurocritici niet alleen fascisten, maar gnuivend maakt Grunberg meteen even het vergelijk met stalinisten en genocideplegers. Welja. Nou, dat schoot tenminste 1 lezer in het verkeerde keelgat, dus die klom in de pen en deelde na afloop zijn mailwisseling met de Volkskrant met ons. Omdat wij, de Volkskrant twittergeboden indachtig, ons niet in fitties willen begeven en niemand af willen zeiken, laten we het eindoordeel aan u, hooggewaardeerde lezer die wij niet als een onbeholpen onwetende wensen te benaderen. ...

Van: [VK-abonnee]
Verzonden: dinsdag 3 juni 2014 9:07
Aan: VK Redactie
CC: VK Ombudsvrouw
Onderwerp: Column Arnon Grunberg d.d. 3 juni 2014

Geachte mevrouw, meneer,

Dat Arnon Grunberg te pas en te onpas over alles en iedereen zijn mening verkondigt is een bekend feit en hoort ook bij zijn rol als columnist. Dat hij daarbij vaak in onnavolgbare redeneringen vergelijkingen trekt tussen diverse (publieke) personen en het fascisme hoort daar wellicht bij, alhoewel dat niet mijn stijl zou zijn.

Dat hij vandaag in zijn column iedereen die een eurokritsche stem heeft uitgebracht gelijk stelt met fascisten, stalinisten en genocideplegers is wat mij betreft een brug te ver.

Graag verneem ik het standpunt van uw redactie hierover. Ik wens niet geabonneerd te blijven op een krant die zijn lezers zonder commentaar laat vergelijken met fascisten, stalinisten en genocideplegers door één van zijn eigen columnisten. Ik houd mijn opzegging nog even aan, in afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,
[VK-abonnee]


Van: Melle Drenthe
Verzonden: dinsdag 3 juni 2014 11:08
Aan: [VK-abonnee]
Onderwerp: RE: Column Arnon Grunberg d.d. 3 juni 2014

Geachte [VK-abonnee],

Dank voor uw mail. Wij hebben veel reacties op de column van Arnon Grunberg binnengekregen. Vlak voor de Europese verkiezingen schreef hij dat een stem tegen Europa een stem op de fascisten was. Veel mensen hebben zich daaraan gestoord, waaronder onze columnist Martin Sommer. De column van Grunberg die vandaag in de krant staat is weer een polemische reactie op het stuk van Martin afgelopen zaterdag.

Grunberg waarschuwt voor het anti-europa sentiment en schrijft dit zoals gewoonlijk zeer scherp op. Persoonlijk vind ik het als historicus ook te kort door de bocht, maar ik snap wel wat hij bedoelt. Onze hoofdredacteur schreef in antwoord op een lezer het volgende:

"In de column die uw wrevel wekte maakte hij niemand voor fascist uit, maar waarschuwde voor Weimarachtige toestanden indien Europa faalt. Dat verwoordde hij op uiterst scherpe wijze. Columnisten hebben in de Volkskrant de vrijheid om hun mening scherp te verwoorden. Dat maakt de krant interessant en scherpt het denken, ook of juist als het de lezer tegen de haren in strijkt."

Met vriendelijke groet,
Dhr. Melle Drenthe
Assistent van de hoofdredacteur
Volkskrant


Van: [VK-abonnee]
Verzonden: dinsdag 3 juni 2014 12:36
Aan: Melle Drenthe
CC: VK Redactie; VK Ombudsvrouw
Onderwerp: RE: Column Arnon Grunberg d.d. 3 juni 2014

Geachte mevrouw, meneer,

Dank voor uw snelle antwoord.

Ik ben het echter inhoudelijk volstrekt oneens met de reactie van uw hoofdredacteur. Grunberg insinueert wel degelijk dat je een fascist bent als je niet pro-europa stemt. Deze column afzwakken naar “weimar achtige toestanden” doet mij vermoeden dat uw hoofdredacteur het stuk niet heeft gelezen en dat er bij hem c.q. de redactie weinig historisch besef is. Met de ‘weimarrepubliek’ wordt Duitsland in de periode 1918 – 1933 bedoeld en was juist een term die vooral door de nazi’s en communisten werd gehanteerd (als tegenstanders van de weimarrepubliek).

Grunberg hanteert begrippen als ‘fascist’, ‘stalinist’ en ‘genocide’. Dat trad vooral op in de periode na de weimarrepubliek. En daar vergelijkt hij eurokritische stemmers mee. Hij doelt dus absoluut niet op de weimarperiode.

Dat een columnist dingen scherp opschrijft: OK. Als dit ongegrond beledigend wordt vind ik toch echt een stap te ver gaan. En als de redactie c.q. uw hoofdredacteur zich niet in sterkere bewoordingen distantieert van deze column is de Volkskrant (na 20 jaar!) niet meer mijn krant.

Met vriendelijke groet,
[VK-abonnee]


Van: Melle Drenthe
Verzonden: dinsdag 3 juni 2014 12:43
Aan: [VK-abonnee]
Onderwerp: RE: Column Arnon Grunberg d.d. 3 juni 2014

Geachte [VK-abonnee],

Wat onze hoofdredacteur hier bedoelt is dat Arnon hier waarschuwt voor een politieke constellatie die zo instabiel is (de Weimarrepubliek) dat het ultra-nationalisme weer een kans krijgt. Kijk bijvoorbeeld naar het Front National dat de grootste partij is geworden in Frankrijk. Het is dus geen ongegronde belediging, maar ik kan me goed voorstellen dat lezers zich beledigd voelen, want zoals ik al schreef, ik vind het zelf ook nogal kort door de bocht.

Een hoofdredactie zal zich overigens niet snel distantiëren van de inhoud van een column omdat het juist de essentie van een column is dat de schrijver zijn/haar gedachten vrij mag formuleren. Ook als dit wrevel oproept bij lezers. Een krant mag af en toe best schuren, want een overdrijving zet ook aan tot analyse. De overige begrippen die u noemt gebruikt Grunberg om aan te geven dat wat hem betreft dit soort termen gebezigd moeten kunnen worden omdat je anders strandt in eufemismes.

Met vriendelijke groet,
Dhr. Melle Drenthe
Assistent van de hoofdredacteur
Volkskrant


Van: [Voormalig VK-abonnee]
Verzonden: dinsdag 3 juni 2014 12:56
Aan: 'Melle Drenthe'
CC: 'redactie@volkskrant.nl'; 'ombudsman@volkskrant.nl'
Onderwerp: RE: Column Arnon Grunberg d.d. 3 juni 2014

Geachte heer Drenthe,

De bedoelde redenering van uw hoofdredacteur is voor mij bijna net zo onnavolgbaar als die van Grunberg zelf. Daarnaast is het een eigen interpretatie van uw hoofdredacteur over de bedoelingen van één van jullie columnisten en een eigen interpretatie lijkt mij hier niet zo relevant.

U en uw hoofdredacteur missen het punt. Natuurlijk mag een krant best schuren -dat doet de VK naar mijn menig vaak genoeg en dat vind ik niet erg- en natuurlijk mag een columnist zijn gedachten scherp verwoorden.

Het punt is hier dat Grunberg beledigend is naar iedereen die een eurokritische stem heeft uitgebracht. Het is niet normaal om mensen uit te maken voor fascist en genocidepleger en ik vind ook dat een eurokritsche houding dat niet rechtvaardigt. Om ook maar even een vergelijking te trekken en daarmee zelf ook een Godwin te maken: ik denk dat 1940 – 1945 duidelijk heeft aangetoond wat er gebeurt als mensen kritiekloos leiders volgen.

Ik wil niet dat mijn krant zijn eigen lezers moet beledigen. En ik vind dat een redactie en een hoofdredacteur daar over moeten waken.

Uw reacties maken duidelijk dat redactie en hoofdredacteur dit niet (zullen) doen. U kunt daarom mijn opzegging tegemoet zien. Jammer dat de krant die 20 jaar “mijn krant” is geweest dit niet meer is.

Met vriendelijke groet,
[Voormalig VK-abonnee]


Red.:   Uit het inleidende artikel van GeenStijl blijkt al dat men ook daar ter burele volkomen verbijsterd was - de gebruikelijke sneren blijven, op het obligate "Azijnbode" na, vrijwel geheel achterwege. Hoe is het ook mogelijk om dit te beschrijven? De absurditeit van de fantasie kan die van de werkelijkheid in de verste verte niet benaderen.
    Om ook maar enigszins klinisch te blijven: je kan en mag iedereen voor wat dan ook uitmaken, als je het maar "polemisch" noemt.
    Nou, deze redactie vindt Joden een hoogst verderfelijke mentaliteit uitleg of detail en cultuur hebben, maar ook dat is slechts polemisch bedoeld. Of in wat andere termen van de hoofdredactie van de Volkskrant: "De W&D-redactie verwoordt het op uiterst scherpe wijze. De W&D-redactie  heeft in W&D de vrijheid om hun mening scherp te verwoorden. Dat maakt W&D interessant en scherpt het denken, ook of juist als het de lezer tegen de haren in strijkt." En: "De W&D waarschuwt hier voor een sociologische constellatie die zo instabiel is dat het empirevormende internationalisme weer een kans krijgt. Kijk bijvoorbeeld naar het landverraderlijke D66 dat de grootste partij is geworden in Nederland. Het is dus geen ongegronde belediging".
    Maar je kan het nog verder afkorten. Wat uit deze briefwisseling volgt, is dat de poltieke-correctheid de volgende opvatting huldigt: "Wij bepalen wat fatsoen is, en wie we van onfatsoen mogen beschuldigen. En wij mogen daarbij iedereen verrot schelden die we willen. En daar heeft verder niemand iets mee te maken".
    Het is al eerder geconstateerd: deze lakeien van de elite solliciteren op een rol in de parade van de elite op weg naar de guillotine.
    Van de smerigheden van Sheila Sitalsing, top-columniste op pagina 2 voor drie dagen in de week met ook nog een plekje in het extra zaterdag-katern, is elders al een verzameling uitleg of detail gemaakt. Hier een exemplaar dat toevallig in de buurt van deze rubriek stond:


Uit: De Volkskrant, 19-05-2014, column door Sheila Sitalsing

Olietirannen

Zelf was ik de haatsticker van Geert Wilders van een half jaar geleden allang vergeten - een aandoenlijk knutselwerkje met teksten over de islam als leugen en de koran als gif tegen de achtergrond van wat de vlag van Saoedi-Arabië moest voorstellen - maar in Riyad blijken ze er al die tijd mee bezig te zijn geweest. ...


Red.:   Ach, het is natuurlijk niks ten opzichte van drie dagen in de aandoenlijk-fatsoenlijk haatcolumnpje ...
    Cadeautje voor deze redactie vanuit Frankrijk:


Uit: Volkskrant.nl, 08-06-2014, redactie, ANP

Opnieuw opschudding om antisemitische uiting Le Pen

Front National-oprichter Jean-Marie Le Pen heeft weer voor opschudding gezorgd met zijn uitspraken. De erevoorzitter heeft zich uitgelaten over bekende artiesten, zoals Madonna, die de overwinning van de partij bij de Europese verkiezingen hadden bekritiseerd.


In reactie op kritiek van onder andere oud-tenniskampioen Yannick Noah en met name de joodse zanger Patrick Bruel zei Le Pen lachend dat de oven de volgende keer wordt aangezet. Het filmpje met de gewraakte uitspraken was vrijdag op de website van de uiterst rechtse partij gezet, maar is zaterdagavond verwijderd.
    De organisatie SOS Racisme gaat aangifte doen van de antisemitische uithaal, die verwijst naar de ovens in de concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarin miljoenen Joden zijn verbrand. Le Pen is meerdere keren veroordeeld voor haatzaaien.    ...
 

Red.:   Kijk er eens: Le Pen doet hetzelfde als Grunberg: gooien met de holocaust. Niet met gebruik van dezelfde woorden maar op een volkomen vergelijkbare manier en op een volkomen vergelijkbaar niveau. Grunberg richting euro-critici en dus ook Le Pen, en Le Pen versus FN-critici. Grunberg mag het wel. Le Pen niet. De Jood wel, de niet-Jood niet
    Onder auspiciën van mede de Volkskrant.
    Het is hoog tijd voor een debat over het toestaan van een niet-gewelddadig antii-Judaïsme - of antisemitisme als je meteen de moslims meeneemt. Anders gaat er weer een gewelddadige vorm komen
    Ze weten natuurlijk niet wat ze doen, maar toch blijft een gore vorm van lef om erop terug te komen, op deze wijze:


Uit: De Volkskrant, 12-06-2014, door Fokke Obbema

Analyse | Front National in crisis

Moet Marine Le Pen haar vader vermoorden?

Het rommelt in het Franse Front National. Vader Le Pen zit het succes van- dochter Marine danig in de weg. Dus zal ze hem moeten lozen.


Gaat een 85-jarige vader de politieke carrière van zijn dochter vergallen? Of pleegt zijn 45-jarige dochter een politieke vadermoord en levert zij daarmee het bewijs een fatsoenlijke politica te zijn? De crisis die bij het extreem-rechtse Front National (FN) is uitgebroken naar aanleiding van een antisemitische uitspraak van erevoorzitter Jean-Marie le Pen is zowel politiek als familiaal.
    De gevolgen kunnen verstrekkend zijn: op korte termijn kan het de vorming van een fractie van populistische partijen in het Europees Parlement bemoeilijken, op lange termijn draait het om de kansen van Marine Le Pen op het presidentschap.
    De oude Le Pen maakte zijn uitglijder toen hem om commentaar werd gevraagd op de joodse zanger Patrick Bruel. Die had de goede verkiezingsuitslag van het Front National bij de Europese verkiezingen gehekeld. 'We zullen volgende keer een 'foumée' voor hem maken', zei hij. Dat is een 'baksel', maar in Franse oren zit er ook de verwijzing in naar een 'four - een oven en daarmee naar de nazi-crematoria.    ...


Red.:   Arnon Grunberg doet niets anders dan refereren aan de nazi-crematoria. Bijna elke dag komen ze weer in een optocht langs: alle zes miljoen Joden die vermoord zijn door de nazi's. Om ons maar te pressen om ons land, onze cultuur en onze beschaving op te geven ten gunste van de horden woestijnbarbaren uit het Midden-Oosten en oerwoudbarbaren uit Afrika. Oh, en als iemand hier wat van wil zegen, van deze laatste woorden, loopt dan maar naar Philiippe Remarque en zijn holmaten. Die kunnen je vertellen dat je deze woorden niet ernstig moet nemen. want ze zijn polemisch bedoeld.
    Oh ja, dat zijn we vergeten te vermelden: een ander woord voor "fatsoen" is "moraal". Een immorele viespeuk uitleg of detail herinnert er ons aan:


Uit: De Volkskrant, 21-06-2014, rubriek Medialogica, door Jean-Pierre Geelen

Geschoten

De foto van Volkert heeft tot weinig beroering geleid. Boeiend is wel hoe De Telegraaf de publicatie heeft verantwoord.


Zo ziet Volkert er dus uit. Petje, brilletje, spijkerbroek, hoodie. ...
    Die kennis hebben we toch maar mooi te danken aan De Telegraaf, die de eerste haarscherpe beelden van de vrije Volkert paginabreed publiceerde. ...
    Het gaat niet zo goed met De Telegraaf. De krant lijkt de aansluiting met de eigen achterban kwijt en gokt wel eens fout met de sympathieën. Na de onverwachte gelatenheid van de Apeldoornse bevolking over Volkerts nabijheid openbaart zich hier opnieuw een interessante inschattingsfout. Niemand staat meer te kijken van het portret van Volkert. Het is juist de gekunstelde, huichelachtige 'verantwoording' die opzien baart. Het toont een moreel besef waaraan het De Telegraaf lang heeft ontbroken. ...


Red.:   Waarmee het gedachtegoed van de politieke-correcten, lopers achter criminaliteit, drugs, walgelijke moslims, parasiterende Roma en andere nomaden, neoliberale graaiers, enzovoort, tot de norm van "moraliteit" wordt bestempeld. Al geconstateerd: het is je reinste viespeukerij.
    Een kleintje tussendoor:


Uit: De Volkskrant, 15-07-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Arnout Brouwers

De wereld klopt aan

De dooddoener dat Nederland de Syrië-crisis niet zelf kan oplossen, is geen excuus zo weinig te doen.


Tussentitel: Vluchtelingen hebben het politiek tij tegen


Red.:    Vluchtelingen.... dat wil zeggen: migranten. Het migrantenafstellingen en -sympathisantenvolk van de Volkskrant en de rest van de politieke-correcteheid kan er geen genoeg van krijgen ... Hoe meer hoe beter, tot in het oneindige:

  De huidige terughoudendheid vinden wij gezien de schaal van de Syrische crisis niet op zijn plaats.

De gore pedanterie van dat 'vinden wij' ... Rot op met die privé-mening in die krant. Welke boze woorden van deze redactie vooral ook ingegeven zijn door wat er volgt:
  In die zin zijn ook de Syrische vluchtelingen 'slachtoffer' van de nationale afrekening met de multiculturele samenleving en de lossere immigratiecultuur die daarbij hoorde. Toen de slinger eenmaal terugzwaaide, zwaaiden rechts én links volop mee - uit overtuiging of uit electorale angst, of een armetierige mengelmoes van die twee.

Datgene dat gepaard gaat met dat 'vinden wij' is een tot op het bot uitgekookte versie van het smerige nomadisme en parasitisme eigen aan rondtrekkende woestijnrovers op hun kamelen. Die via talloze omzwervingen en uitbuiting van anderen of direct zelf in Nederland terecht zijn gekomen om ons te vertellen wat beschaving is:
  Een toeschietelijker houding jegens Syrische vluchtelingen is een kwestie van de innerlijke beschaving van ons land.

En dit over lieden die hun eigen huis en land in de fik steken in het kader van een ruzie over hoeveel engelen er op de punt van een naald kunnen dansen, waarvoor ze vervallen in gruwelijke moordpartijen. En als wij die lieden willen weren, dan is dat "een gebrek aan innerlijke beschaving. Alleen gore sympathisanten van die gelovers in een duivelse godsdienst en raciale en/of religieuze stamgenoten kunnen op zo'n soort verraad van loyaliteiten komen.
    In Oost-Oekraïne is een verkeersvliegtuig neergestort, vermoedelijk neergeschoten, per ongeluk, door Oost-Oekraïense onafhankelijkheidsstrijders (in het kader van de Koude Oorlog in het westen beschreven als separatisten). De Volkskrant bewijst haar mate van fatsoen door wat fatsoenlijke reacties te verzamelen:


Uit: Volkskrant.nl, 20-07-2014, door Anna van den Breemer en Laura de Jong uitleg of detail

Vliegtuigcrash in Oekraïne

De scherpste opinies van dit moment over Rusland, MH17 en de westerse reactie

Hoe moet het Westen reageren op de vliegtuigcrash van vlucht MH17 in Oekraïne? De scherpste opinies op rij.

...
'Putin's Deadly Doctrine: 'Protecting' Russians in Ukraine Has Fatal Consequences'
Gepubliceerd op 19 juli, The New York Times.
Door Timothy Garton Ash.


In The New York Times schrijft Timothy Garton Ash over de dodelijke doctrine van Poetin. In 1994 ontmoette de auteur Poetin ('een kleine man met een ratachtig gezicht') ...


Red.:   De rest is nauwelijks minder rat-achtig zonder het gebruik van dit soort terminologie. Het is weer volkomen duidelijk waarom Marten Toonders journalisten uitbeeldde als ratten.
    Wat betreft ordinaire leugens, natuurlijk ook bijzonder onfatsoenelijk bestaan er aparte verzamelingen Democratie, leugens uitleg of detail , Politiek, binnenland, leugens uitleg of detail , en Politiek, buitenlands leugens uitleg of detail . Daarin lijkt het te gaan over de alleen de politiek. Dat is natuurlijk onzin. Inmiddels is zelfs voor de meest simpele ziel duidelijke welke leugens er in de politiek begaan worden, dus de media kennen die ook. desondanks geven ze die leugens door. Dus zijn ze mede schuldig aan de leugens, en hoofdschuldige aan de uitwerking ervan, want zonder de media zouden die leugens in politiek en bestuur volkomen doodslaan, bij gebrek aan verspreiding. Maar op deze plaats wilen he alleen hebben over leugens naar aanleiding van een bijzonder onfatsoenlijk geval. Voor het gemak ook het geval dat eraan voorafgaat:


Uit: De Volkskrant, 12-08-2014, van verslaggever Michael Persson

Schimmig bedrijf zaait paniek over hackende Russen

'Grootste datadiefstal' lijkt marketingstunt


...    ... zo noemt het Amerikaanse internetbedrijf Hold Security het . op zijn website. Met veel uitroeptekens. 'Breaking news! Meer dan één miljard gegevens gestolen van duizenden websites! U bent gehackt!'
    Het nieuws werd vorige week dinsdag gebracht door The New York Times. Russen, hackers, grote getallen: al gauw zong het overal rond, zeker op tv en internet ...


Red.:   Dus al eerder gezien: alles dat past in de Koude oorlog wordt zonder checken overgenomen. Gewone berichtgeving en pure waarheid verspreid. Maar waar het bij het Kim-verhaal een paar maanden duurde, is het nu niet langer dan een week - eerst nog een stukje bewering:

  Hold Security bleek criminele marktplaatsen op het verborgen Tor-netwerk te hebben afgestruind en daar een bende te zijn tegengekomen die de afgelopen jaren miljoenen gegevens bij elkaar zou hebben gekocht en gestolen. In totaal zouden 420 duizend websites gecompromitteerd zijn.

En hier wat al snel bleek:
  Verschillende experts plaatsten al snel kanttekeningen. Hold Security hield het allemaal erg vaag. Het wilde niet zeggen welke bedrijven bestolen waren. Het wilde niet zeggen wat voor gegevens de dieven precies hadden bemachtigd, bijvoorbeeld hoe oud de wachtwoorden waren (een Hyves-wachtwoord uit 2006 levert criminelen niet veel op) en of die versleuteld waren (dan zijn ze onleesbaar).
    Bovendien moeten bedrijven Hold Security 120 dollar per jaar betalen om erachter te komen of ze ook slachtoffer zijn. Voor particulieren is het abonnement de eerste zestig dagen gratis.

De klassieke aanpak van internet-oplichters.
  Grooten en Koot vinden het vooral twijfelachtig dat mensen hun wachtwoord moeten intikken om erachter te komen of dat wachtwoord ook in de database van de hackers voorkomt. 'Dat is typisch iets wat je nooit moet vragen. Ook al zal het wachtwoord worden versleuteld: nooit je wachtwoord intikken op een andere site.'

Nog meer standaard-praktijken van internet-oplichters: het vragen van wachtwoorden (mensen gebruiken vaak hetzelfde wachtwoord op alle plaatsen inclusief hun bank)
  Hold Security, een in Milwaukee gevestigd bedrijf van de Oekraïner Alex Holden, blijkt een wat schimmig bedrijf. De foto van het managementteam blijkt gewoon een stockfoto, te koop bij een online fotowinkel onder de titel 'CEO met zijn team'. De foto staat bij tientallen bedrijfjes wereldwijd op de website.

De definitieve bevestiging. Een controle die iedereen instantaan kan doen. Maar niet deze lieden:
  Nicole Perlroth van The New York Times, auteur van het stuk, reageert fel. 'In cybersecurity heeft elk bedrijf publicitaire redenen om naar buiten te treden. Maar ik ben blij dat ze het hebben gedaan, want de dreiging is reëel. Ik heb wachtwoorden van mijzelf gezien in die database, en die waren niet oud. En spam is wel degelijk schadelijk. Ondanks alle kritiek heeft niemand ons van fouten kunnen betichten.'

Oncontroleerbare beweringen ter eigen voordeel en ter afdekking van fouten, en dus leugens tot het tegendeel bewezen is. The New York Times is dus het eerste fatsoenlijke  "kwaliteitsmedium" dat aan ordinaire leugens doet. Want dit is de absolute regel in dit soort zaken. De waarheid in dit soort zaken is de uitzondering.
    Maar nu de Volkskrant - hier de door haar gedane bewering:
  Het nieuws werd vorige week dinsdag gebracht door The New York Times. Russen, hackers, grote getallen: al gauw zong het overal rond, zeker op tv en internet (al moet gezegd dat de meeste Nederlandse kranten het nieuws klein of helemaal niet brachten).

En dat betekent, indien gepubliceerd in de Volkskrant en zonder verdere aanvulling, inclusief de Volkskrant. Hier is de waarheid middels een screenshot van de inhoud van het Volkskrant-archief:

Hier zichtbaar (download het plaatje om het op ware grootte te zien en te kunnen lezen): twee artikelen over het item op de website, en twee artikelen in de krant zelf.
    Je moet maar durven als "kwaliteitsmedium" zo grof te liegen.
    Terug naar het ware fatsoen. Hier de fatsoenlijke Volkskrant over de buren in Oost-Oekraïne:


Uit: De Volkskrant, 11-08-2014, column door Harriet Duurvoort

Vermoorde onschuld

Het is een zomer vol vermoorde onschuld. Nooit kwam beestachtige werkelijkheid dichterbij. Het blijft ons altijd bij. De norse, agressieve koppen van de Russische separatisten, die op geen enkele wijze ook maar een greintje menselijke empathie toonden om de resten van honderden onschuldige slachtoffers ook maar het geringste respect te betonen. ...


Red.:   Het inhoudelijke deel van deze oprispingen vanuit de onderbuik zijn de zuiverste leugens. Die leugens had men nodig om de uitingen van fatsoen kwijt te kunnen.
    Een tweede:


Uit: De Volkskrant, 12-08-2014, column door René Cuperus, cultuurhistoricus

Deze eeuw vergt strijdbaarheid

Tussentitel: We zijn verwend geraakt door vrede en welvaart

Nauwelijks was ik op vakantie, of de 21ste eeuw brak definitief los. ...
    ... We volgden de rouwplechtigheden op Eindhoven Airport. Een ongelooflijk indrukwekkende choreografie van eerherstel. De slachtoffers van de moordaanslag op de MH17 kregen alsnog de eerbied die hun door de barbaren in Oost-Oekraïne was onthouden.    ...


Red.:   En alweer rabiate leugens om stinkende onderbuikgevoelens kwijt te kunnen.
    Overigens zijn deze emoties niet in eenzaamheid ontstaan. Ze zijn het gevolg van een schier eindeloze reeks berichten waarui precies dezelfde sfeer ademde. De geciteerden zijn slechts degenen die het lot trof om het wat duidelijker te zeggen en door deze redactie gelezen te worden. Ze vertegenwoordigen de complete fatsoenlijke kwaliteitsmedia.
    Een bijzonder stuitend staaltje:


De Volkskrant, 01-10-2014, ingezonden brief van Harry Aalbers, Huissen

Monstertruck

Met de nodige aandacht heb ik het artikel over 'koning monstertruck Mario D.' gelezen. Wat mij hier mateloos stoort zijn de welhaast achteloos geformuleerde vileine opmerkingen over de echtgenote van Mario D. Zij zou op haar Facebook-pagina puppies te koop aanbieden en tegelijkertijd op deze pagina haar afkeer over asielzoekers ventileren.
    Dit soort goedkope en smakeloze wetenswaardigheden horen in dit artikel niet thuis, aangezien zij volstrekt overbodig zijn en derhalve niets aan de inhoud van het verhaal toevoegen.


Red.:    Voor de volledigheid nog even het stukje waar het om gaat:


Uit: De Volkskrant, 30-09-2014, door Janita Naaijer en Merijn Rengers.

Koning monstertruck, tot het een keer misging

In Haaksbergen verliep het evenement in eerste instantie soepel. Dat is ook te zien op een groot aantal foto's die Mario's vrouw Gina, samen met dochter Manuela verantwoordelijk voor de pr en de kaartverkoop van het stuntteam, zondagmiddag om 13 uur nog op haar Facebookpagina plaatste. Behalve foto's van verschillende shows van het Eurol-stuntteam biedt Gina op haar onlinepagina puppies aan en ventileert ze haar afkeer van asielzoekers. Dat zijn 'criminelen en tasjesrovers', en 'zwarten' die 'ons land overnemen' zo valt daar te lezen.    .


Red.:   De Volkskrant rijdt al een kleine veertig jaar, sinds de jaren 1980, op een monstertruck door de Nederlandse samenleving. Vol haat jegens  Nederlanders. En daarbij vallen ontelbare slachtoffers, zoals bejaarden die geen zorg meer krijgen en gedwongen worden te verhuizen, omdat de mostertruck-chauffeurs van de Volkskrant het geld daarvoor hebben uitgegeven (laten uitgeven) aan criminele, zwarten en tasjesrovers die met anderhalf miljoen het land hebben overgenomen.
    Allemaal op een bijzonder fatsoenlijke manier, natuurlijk en vol kwaliteit.
    Het kleine signaal is vaak het meest-zeggende:


De Volkskrant, 07-10-2014, ingezonden brief van Hiltjo Walma, Zwolle

Ajax- PEC Zwolle 0-0

Pagin 3 (Sport, 6 oktober) gaat volledig over Ajax, geen woord over PEC. Benauwend provinciaals.


Red.:   Grenzeloos bekrompen.
    En aan de tegenovergestelde kant van het spectrum wat betreft de ernst van de zaak:


Uit: De Volkskrant, 10-10-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Philippe Remarque

Weer Wilders

Het proces tegen Wilders is onvermijdelijk, maar ook onnodig en onwenselijk
.

Tussentitel: Een nieuw podium voor versleten provocaties

Daar gaan we weer. Het Openbaar Ministerie merkt Wilders aan als verdachte van het beledigen van mensen wegens hun ras en het aanzetten tot discriminatie en haat. Weer een proces waar Wilders garen bij kan spinnen door te poseren als slachtoffer en kampioen van de vrijheid van meningsuiting. ...


Red.:   De ernst zit inbesloten in de zaak: een juridische procedure, en in degene die hier spreekt: de hoofdredacteur van de Volkskrant. En wat zegt die hoofdredacteur dan:

  Het proces belooft minder circusachtig te worden dan vorige keer, met minder ruimte voor Wilders om obstructie te plegen.

Natuurlijk is dit om te beginnen een opzichtig gore leugen: noch Geert Wilders noch zijn advocaat hebben enige invloed op de gang van zaken aangaande procedure, de 'circusachtig'-heid, in het proces. Die invloed ligt volkomen, geheel en 100 procent bij de rechtbank of gerechtshof - preciezer: de president van dit Hof (want dat was het). De invloed van Geert Wilders en zijn advocaat is strikt beperkt tot de inhoud van de zaken (en mocht de heer Remarque doelen op de gevallen van wraking, ook dat behoort tot de inhoud, gaande namelijk over fouten begaan in het kader van de behandeling van de inhoud). En als er geen vermindering van de invloed Wilders of zijn advocaat op de procedure mogelijk is, moet de heer Remarque wel doelen op een vermindering van de mogelijkheden voor Geert Wilders om de inhoud van zijn zaak te verdedigen. Hetgeen bevestigd wordt door het vervolg van de zin:
  Het proces ... met minder ruimte voor Wilders om obstructie te plegen.

Aangezien Wilders geen obstructie gepleegd kan hebben qua procedure, moet dit gaan over minder ruimte om zijn zaak te verdedigen. Zeg maat: minder ruimte om aan te tonen dat waar hij voor aangeklaagd is geen racisme is, maar slecht politiek - immigratiepolitiek. Oftewel: de heer Remarque pleit hier ronduit voor het verminderen van de rechten van een verdachte, uitsluitend en alleen omdat de heer Remarque het niet eens is met de maatschappelijke en politieke opvattingen van die verdachte aangaande de immigratiepolitiek.
    De heer Remarque is als particulier al iemand met gevaarlijk onrechtstatelijke ideeën. Als hoofdredacteur van één van de grote kranten van Nederland is hij zonder meer een bijzonder gevaarlijk mens. De term "onfatsoenlijk" is hier een belachelijk eufemisme.
    Een vergelijkenderwijs miniscuul geval:
Kwezel

Juist ja ... Het betreft het christelijk geloof, dus er mag vrijuit gescholden worden. Het commentaar ligt bijzonder voor de hand, en er waren twee van die reacties:


De Volkskrant, 09-12-2014, ingezonden brief van Mevrouw G.Th.M.Stigters, Den Haag

Kwezel

'Vroom als een kwezel, geliefd bij het volk.' Uw bijdrage bij het heengaan van de oud-vorstin van België (Ten eerste, 6 december) verdient een aanhef die deze dame van stand meer recht doet dan het volkomen-uit-de-tijdse 'kwezel'. Als ik u een suggestie mag geven, wat te denken van: religieus gedreven, of: ...christelijk geïnspireerd?


De Volkskrant, 09-12-2014, ingezonden brief van Theo Vermeer, Zaandam

Kwezel (2)

Waarom noemen jullie koningin Fabiola 'vroom als een kwezel'?
    Omdat ze christelijk is? Jullie gebruiken dat soort adjectieven nooit voor vrome moslima's. Zijn jullie soms bang voor repercussies van aanhangers van de 'religie van de liefde?'


Red.:   Maar denk maar niet dan men hier ook maar iets van zal leren - dit is allemaal al vele malen eerder vertoond ... De reactie van GeenStijl is al jaren geleden geformuleerd: zij betitelen de Volkskrant als de Azijnbode. "Schelden" volgens de Volkskrant. "Bijzonder accuraat" volgens de objectieve waarnemer.
    In de aanhef van deze verzameling wordne diverse columnisten genoemd als voortbrnmegers van fatsoen in de PC-zin. Hier een paar voorbeelden die opvielen door synchronicitieit:


Uit: De Volkskrant, 15-12-2014, tv-recensie door Jean-Pierre Geelen

Kerstacties

...    Even later diende zich in Pauw draaideurdelinquent B. Moszkowicz aan. Opnieuw een gevallen burger pleitend voor eerherstel. ...
    M. droomde hardop van 'een kledinglijn voor mannen', maar inzake de jongste perikelen rond zijn nering hulde de oud-advocaat zich in stilzwijgen. Hij verwees naar zijn advocaat, die enkele dagen eerder ook al weinig had gezegd. Het kastje en de muur van zijn inboedel waren duidelijk nog niet geveild.
    Bram was nu schrijver. Hij (of zijn vriend Leon de Winter) had een roman geschreven. ...
     Verdachte was zoals altijd op zijn hoede en beriep zich op zwijgrecht. ...


Red.:   Nummer één. Standaardgevalletje voor de meest grofstoffelijke roddelpers. De volgende auteur geeft het zijn juiste term:

Uit: De Volkskrant, 15-12-2014, column door Sheila Sitalsing

Invloed

Tussentitel: De lijst is inmiddels zelf enorm invloedrijk
 
Een paar relletjes geleden, ergens tussen het geschuimbek over de roetpieten uit de Zwarte Pietenfabriek in Gouda ...


Red.:   Die schrijverij van Geelen, Sitalsing, Middendorp, Betrouwbare Mannetjes, Middendorp en nog zo vele anderen is niets anders dan de puurste schuimbekkerij.
    De normale gang van zaken is dat fatsoen gedefinieerd wordt door aan te geven wat niet fatsonelijk is: voor de PVV zijn en alles dat daar bij hoort als tegen volledig vrije immigratie zijn. Slechts zelden durft men expliciet te formuleren wat dan wel fatsonelijk is - het risico van onthulling van de voosheid is veel te groot, voelt men kennelijk zelf ook wel. Hier wordt de fout toch een keer begaan:


Uit: De Volkskrant, 15-12-2014, door Kiza Magendane, student politicologie en publicist

Fatsoenlijke medemens, adopteer een asielzoeker

Het is beter de opvang van asielzoekers niet alleen aan de staat over te laten. Adopteer een asielzoeker!


Tussentitel: Een gelukkig volk is prima in staat vluchtelingen op te vangen


Red.:   Je hebt al gegeten en gedronken. met die koppen.
    Wat erop volgt is een in perfect Nederlands geschreven en uitstekend gestructureeerd betoog. Van een volgens dit verhaal een redelijke recente gelukszoeker:

  ... over hoe ik als vluchteling zeven jaar geleden in Nederland ben ontvangen en van behulpzame Nederlanders een warme ontvangst heb gekregen. Zeven jaar later en ziehier mijn pleidooi voor minder angst en meer barmhartigheid jegens vluchtelingen in Nederland.

Hier zijn twee mogelijkheden. Als eerste: de gelukszoeker heeft dit stuk inderdaad zelf geschreven. Dan is hij een dusdanig bestuurlijk talent dat hij onmiddellijk terug moet naar Afrika, om daar bij te dragen aan de vooruitgang van dat continent, waarvan het voornaamste probleen het volstrekt waardeloze bestuur is  .
    De tweede mogleijkheid: dit stuk is geschreven door een organisatie als Vluchtelingewerk Nederland. En onder de naam van de gelukszoeker opgestuurd. Dat is oplichting. Waaraan de Volkskrant dan medeplichting is want de discrepantie is dusdanig schreeuwend dat alleen moedwil dit kan zijn ontgaan.
    En de tweede mogelijkheid is de meer waarschijnlijke, gezien de goorheid van het stuk:
  Zo vraag ik mij af waarom er nog geen systeem bestaat dat fatsoenlijke Nederlanders in staat stelt asielzoekers te adopteren. ...
    Ik geef toe dat waarschijnlijk niet iedereen in Nederland staat te popelen om een vluchteling te adopteren. Maar hoe zit het met die kleine groep fatsoenlijke Nederlanders die dat wel willen?     ...
    Door niet geïsoleerd te worden in een asielzoekercentrum, komen asielzoekers meteen in aanraking met de Nederlandse samenleving. Het adopteren van vluchtelingen in de samenleving door fatsoenlijke Nederlanders maakt deze verbinding mogelijk.
    Hoe realistisch is mijn voorstel? Heel realistisch, aangezien Nederland veel fatsoenlijke mensen kent die wat mij betreft in staat zijn om zorg te verlenen aan de minst bedeelden. ...
    Dat volk ... is prima in staat mensen die hun geboorteland moesten ontvluchten op te vangen. Dat kan ... door betrokken en fatsoenlijke burgers de juridische instrumenten te bieden om vluchtelingen op te vangen ...

Zum kotzen ...
    Maar de tijden zijn veranderd, en zelfs bij de Volkskrant trappen de reageerders er in grote getale niet meer is - er volgt een uitgebreide selectie, om te laten zien wat nu werkelijk fatsoen is, en hoe goor datgene is dat de Volkskrant "fatsoen" noemt:
  raoullll  -  donderdag 18 december 9:41:10
Nederland rijk ? De armoede in Nederland is alweer toegenomen. Op langere termijn worden we vanzelf oninteressant.

Nellie  -  donderdag 18 december 6:41:59
Alles leuk en aardig, maar dit is een verdomd klein land, in crisis, en mijn kinderen staan nu al ruim 8 jaar op de wachtlijst voor ze voor een huis in aanmerking komen. Die wachtlijst wordt onderhand elk jaar een jaar langer omdat er steeds meer asielzoekers tussengeschoven moeten worden. Die kinderen zijn straks bijna dertig als ze eindelijk eens aan een eigen, zelfstandig leven kunnen beginnen. Of moeten zij straks allemaal hun gezin stichten, inwonend bij hun ouders? Er is een grens aan rekbaarheid en tolerantie. Sinds iedere hut in ontwikkelingslanden over internet beschikt worden we in eigen land onder de voet gelopen door gelukszoekers. Dat kan niet goed gaan, er moet iets tegen gedaan worden.

CorArnhem  -  woensdag 17 december 13:16:40
Beste Kiza, Nl heeft veel vluchtelingen opgevangen. In onze steden treft je bijna alle culturen aan. Je bent zelf een voorbeeld van kansen die we bieden. het zou fijn zijn als je je betrokkenheid bij ons land toont door een eenzame bejaarde te adopteren. Deze bejaarde heeft namelijk bijgedragen aan een maatschappij die vreemdelingen in nood met open armen opgenomen heeft.

Fransien1
Behalve mijn demente moeder, mijn gehandicapte buurman en mijn autistische neefje moet ik nu ook al een vluchteling herbergen in mijn vrijgezelle flatje. En dan worden we ook nog eens allemaal gekort op de aow, thuiszorg, wajong en zakgeld. Terwijl ik op de nominatie sta om boventallig te worden vanwege weer een reorganisatie. Het is moeilijk om fatsoenlijk te blijven als je een regering hebt als deze.
woensdag 17 december 11:02:53 

carolus janssen  -  woensdag 17 december 1:10:24
Als dit het beste dankwoord is dat een jongeman kan verzinnen die door de gratie van Nederland hierheen heeft mogen komen en hier mag studeren, vrees ik dat ons land in het verleden een ernstige denkfout heeft gemaakt. Verleende privileges worden onbeschoft snel tot rechten gedeclareerd, niet in het minst door asielzoekers.
 
carolus janssen  -  dinsdag 16 december 21:22:56
Aangekomen en tijdelijk gehuisvest ontvangen asielzoekers in Nederland een belastingvrije gift van 3000 euro per persoon. Van dat bedrag zouden zij best een alleenstaande moeder mogen adopteren. Echter, zij kiezen in de regel direct voor aanschaf van een grote teevee en een dure mobiele telefoon. Vraagt u het na in AZC Landsrade bij Gulpen.

BasV  - dinsdag 16 december 16:02:19
Het moet niet vreemder worden. Dus als je geen vluchteling in huis neemt ben je onfatsoenlijk.

Arjan53  -  maandag 15 december 20:28:34
Vluchteling zijn is geen teken van stilstaan maar een signaal van vooruitgang en innovatie. Zo kunnen vluchtelingen op korte termijn een bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt.Aan dit soort mensen is in Afrika behoefte om daar landen op te bouwen. Die mogen we hier niet houden want dan beroven we Afrika van haar potentieel. Dus gauw weer terug en begin in een veilig land met de handen uit de mouwen te steken.
 
wouterfr  -  maandag 15 december 18:34:33
Kan meneer Magendane na 7 jaar eens naar zijn land van herkomst te reizen en kijken wat hij daar met zijn studie kan betekenen voor dat land en bewoners. Na de laatste wereldoorlog was het in Nederland ook een chaos en hebben de Nederlanders hard gewerkt aan de opbouw van een nu welvarend land. Het is opvallend dat veel asielzoekers jonge mannen zijn en kan ze geen ongelijk geven hun geluk elders te zoeken, maar leg hun probleem niet neer bij de zogenaamde ¿onfatsoenlijke¿ bewoners van het land waar ze heen zijn gegaan. Bovendien staan deze gelukzoekers de echte vluchteling in de weg. Laat Magendane met de in Nederland geschonken mogelijkheid zichzelf te ontplooien iets doen in plaats van de Nederlanders de les te lezen.
 
joepmaas  -  maandag 15 december 17:06:09
Kiza Magendane illustreert op feeselijke wijze het echte probleem: Asiel is bedoeld om TIJDELIJKE hulp te verlenen aan menen in nood. Na ZEVEN jaar zit Kiza Magendane nog steeds in Nederland en maakt GEEN aanstalten om terug te gaan naar Congo.
 
Harry Versteegh  -  maandag 15 december 14:35:08
Wat me stoort is de moraliteit die hier gebracht wordt. Is nu iemand die geen asielzoeker adopteert onfatsoenlijk, d.w.z. immoreel ? Ook meent M. dat asielzoekers als een zegen moeten worden gezien. De ervaring leert dat ze veel kosten en nauwelijks bijdragen. Begrijpelijk want we hebben flinke werkloosheid. Henk en Ingrid moeten betalen en worden uit hun woonwijk verdreven. Er zijn grenzen aan de aantallen die we kunnen opvangen.
 
Doekle Kip  -  maandag 15 december 11:25:57
Het is onderhand echt wel genoeg met die asielzoekers. Ze moeten er zelf zorg voor dragen dat hun eigen landen veranderen. Luilekkerland zit al jaren lang veel en veel te vol. Wij hebben geen enkele plicht tegenover deze mensen.
 
EddieVaIiant  -  maandag 15 december 9:37:59
Waarom moet Nederland nog meer asielzoekers opnemen? Asielzoekers kiezen voor een asielaanvraag voor een beperkt aantal landen in Europa. Van de 6 miljoen asielaanvragen in Europa tussen 1980 en 2001 werden maar liefst 5 miljoen aanvragen gedaan in slechts 5 landen, namelijk Duitsland, UK, Frankrijk, Zweden en Nederland. En dat vluchtelingen een bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt wordt door cijfers niet ondersteunt. Integendeel, juist migranten met een zwakke sociaal-economische achtergrond komen uiteindelijk vaak in de bijstand terecht. Dat is nu eenmaal de realiteit.
 
Ron  -  maandag 15 december 9:31:41
U, meneer Magendane, kunt een asielzoeker in huis nemen. Vandaag nog, als u dat wilt. Zolang asielzoekers aan hun meldplicht voldoen kan dat gewoon. Ik ga ervan uit dat wij hier binnenkort over uw ervaringen kunnen lezen.

EenOog  -  maandag 15 december 7:08:04
Gemeten naar aantal vierkante meters per inwoners is Nederland een van de armste landen ter wereld. Magendane beweerd dat vluchtelingen een kans en een zegen zijn. Voor de vluchteling lijkt me dat een waarheid als een koe. Maar waarom het voor Nederlanders een zegen is ontgaat mij volkomen.

Je gelooft je ogen niet ... Hoe simpel fatsoen eigenlijk is ...
    Een zeer sterk staaltje fatsoen - natuurlijk via "het onfatsoen zelve": GeenStijl:


Uit: GeenStijl.nl, 31-12-2014, door Pritt Stift uitleg of detail

NPO: "Pim Fortuyn vermoordde Turkse kindertjes"


Red.:   Schrik niet. Dit is geen overdrijving. Dit is een volkomen correcte afkorting voor wat zich heeft afgespeeld bij een van de meer gewaardeerde programma's van de o zo onkreukbare instelling NPO, de gezamenlijke publieke omroep. Het toneel:

  Andere Tijden (NPO) gisteravond, gepresenteerd door "historicus" Hans Goedkoop. Aflevering over de Jaren 90.

De voorstelling:
  ... een item (juni 1997) over een tragische brandaanslag op de Turks-Koerdische familie Kösedag in de Haagse Schilderswijk (waarbij vijf kinderen + moeder omkwamen) ...

De feiten (De Volkskrant, 10-06-1997, van verslaggever Stieven Ramharie uitleg of detail ):
  'Een beest is het, die brandstichter'

...    Ruim twee maanden na de fatale brandstichting in het huis van de Turks-Koerdische familie in Den Haag, blijkt de dader uit de inner circle van de Kösedag-familie afkomstig te zijn. De brandstichter van de Frans Halsstraat was geen racist en evenmin een PKK-activist. ...

Met als motief (Trouw, 12-06-1997, van een verslaggever uitleg of detail):
  Brand uit woede op vader Kösedag

Roddel over zijn levensstijl was de reden dat een 25-jarige man de brand in het woonhuis van de familie Kösedag in de Haagse Schilderswijk aanstak.


Volgens een van zijn advocaten, mr. S. I. Kouwenhoven, was de man boos over de verhalen die over hem de ronde deden.

Afgekort: eerwraak. Maar dat soort termen mocht je in die "andere tijden" al helemaal niet gebruiken.
    Dat zijn de feiten. Hier is wat de NPO, anno 2014, er van maakte - in de beschrijving van GeenStijl:
  Van een item (juni 1997) over een tragische brandaanslag op de Turks-Koerdische familie Kösedag in de Haagse Schilderswijk (waarbij vijf kinderen + moeder omkwamen) wordt zonder een greintje nuance en duiding overgeschakeld naar een fragment Pim Fortuyn, die zich zorgen maakt over de immigratie van Achterlijke Cultuur uit Islamitische Landen.

Met dit begeleidende beeld:
Andere Tijden

Juist ja ...
    Het commentaar van GeenStijl vooraf:
  Kijk het fragment en kots. Dit is de meest smerige extreemlinkse agitprop dit jaar op De Publieke Omroep ooit.

En achteraf:
  Gadverdamme Andere Tijden. Dit is framen. Dit is geschiedvervalsen. Dit is pissen op een graf. Dit is populistische agit prop beyond Noord-Korea. Dit is het grofste journalistieke schandaal van 2014.

Commentaar richting presentator Hans Goedkoop die er zijn gezicht aan leent, in de vorm van de bestandsnaam van de illustratie:
  wat_ben_jij_een_ranzig_mannetje_hans_goedkoop_bah.jpg

Hieraan is geen woord overdreven. Hieraan is geen lettergreep overdreven. Hieraan kunnen met het grootste gemak nog veel krassere termen worden gewijd. Iets met "gevaar van de democratie". Of "ondermijning van de rechtsstaat".
    Aan het eind van het jaar komen de jaaroverzichten, en hier die van de voorspellingen van het vorige jaar. In welke soort context men nog wel eens vergeet de schijn op te houden:


Uit: De Volkskrant, 31-12-2015.

Wat de Volkskrant een jaar geleden voorspelde

...    De belangrijkste barometer van de angst, de PVV-score in de peilingen ...


Red.:   Wie op de PVV stemt is "bang", en "bang" is tegenwoordig "iemand die geen vluchtelingen wil". En hij/zij heeft geen fatsoen:
  Eind 2014 kampte Geert Wilders met de naweeën van zijn Minder-minder-minder-feestje. Nederland leek genoeg van hem te hebben. Het fatsoen was groter dan de angst.

"Het fatsoen" wil wel vluchtelingen, want het zijn moslims. En wie geen moslims wil, is hoogst "onfatsoenlijk". Wie daarbij wijst op terreuraanslagen gepleegd door moslims (bijvoorbeeld, er is nog veel meer negatiefs te melden), is nog "onfatsoenlijker".
    Hetgeen deed denken aan twee andere overzichten, één waarvan langer geleden vergeten. Hier is het:


Uit: GeenStijl.nl, 19-05-2015, door Van Rossem uitleg of detail

De Sylvana Simons Lijst voor Maatschappelijke Afspraken inzake Gewenste Sociale Omgangsnormen in de Inclusieve Nederlandse Samenleving

A. Lijst van mensen die onbestraft mogen worden bespot, beschimpt en nagewezen in Nederland op televisie, in veilig VARA-cabaret, op VARA-websites, in kranten & bladen:
Limburgers. Hooligans. Blanke mensen. Mannen. Facebooktokkies (mits blank). Toppersfans. Provincialen. Studenten. Grachtengordelbewoners. Bakfietsouders. Boeren. Volkszangers. Gehandicapten. Domme pubers. Slimme pubers. Vmbo'ers. Gymnasiasten. Corpsballen. Hockeymeisjes. Songfestifans. Telegraafjournalisten. Helpdeskmedewerkers. Voetballers. VIVA Forum-wijven. BN'ers. CN'ers. Homofiele BN'ers. Acterende BN'ers. Zangers. Bandjes. Rechtse mediamakers. Stewardessen. Rappers. GeenStijl-redacteuren. Nanninga's (allebei). PVV'ers. Socialisten. Krakers. Basisinkomenpleiters. Correspondenten. Linkse mediamakers. Eurofielen. Eurofoben. Baudets. Sywertoïden. Priesters. Dominees. Koorknapen. Katholieken. Protestanten. Gereformeerden. Vinexers. Babyboomers. Jolo's. Toerfietseigenaren. ANWB-leden. Victoria's Secret-modellen. Hobbywielrenners. V'tjes. BOA's. Parkeerwachters. Melkertbanen. Koningen. Koninginnen. Marokkaanse VVD'ers. Prinsesjes. Talentkeukenaars. Turkse PvdA'ers. Ambtenaren. Politici. Kamerleden. Ministers. Staatssecretarissen. Kakkers. Arbeiders. Houseliefhebbers. Boybandbakvissen. Hipsters. Homo's. Potten. Feministen. Goed Volk. Slecht Volk. Stedelingen. Dorpelingen. Bankiers. Domrechtsen. Domlinksen. Kaalkopjes. Bonusgraaiers. Uitkeringstrekkers. Volkswijkers. Villawijkers. Unieke NPO-talenten. Wachtgelders. Hippies. Urkers. Volendammers. Windjacks. Zeiljacks. Tennistsjechen.
B. Lijst van mensen die NIET onbestraft mogen worden bespot, beschimpt en nagewezen in Nederland, op straffe van geseling op televisie, in veilig VARA-cabaret, op VARA-websites, in kranten & bladen en door Sylvana Simons:
Zwartjes "Mensen van kleur". Moslims. Voormalig kolonialen. Niet-westerse allochtonen.    ...


Red.:   Een zeer handige want uitvoerige lijst van fatsoenlijke en onfatsoenlijke onderwerpen. Waarop nóg een lijst in het geestesbeeld kwam, recent, die van personen:


Uit: GeenStijl.nl, 29-12-2015, door Pritt Stift uitleg of detail

GeenStijl-redacteuren kiezen Nieuwsfoto v/h JaarDit is 'm dan. Unaniem verkozen door de GeenStijl-vakjury als Nieuwsfoto van het Jaar 2015. "Dutch celebs pose for a happy selfie at a Turkish refugee beach with drowned toddler" Foto medio september gemaakt door AFP-stringer Yannis Girovijfvijfvijfos op het strand van Bodrum, Turkije. Nee, sorry folks! Hard cynisch grapje. Fatsoenlijke types als Philip Remarque, Jeroen Pauw, Frans Timmermans, Leo Lucassen en Halina de Breij zouden natuurlijk nóóóóóit andermans ellende uitventen voor die extra paar kijkcijfers, stemmen cq oplage. Na de break onze ekte jaarlijkse selectie van indrukwekkende, grappige, ontroerende, teenkrommende, hoopvolle én minder hoopvolle nieuwsbeelden die anno 2105 op onze stijlloze netvliezen beklijfden.Redactie anarcho-satirisch linksblaadje Charlie Hebdo. 7 januari 2015. Twaalf mensen - tekenaars, columnisten, 2 agenten en 1 tech medewerker - werden in hun gezicht geblaft door de islam. Een week lang was iedereen Charlie. Tot ze op fatsoenlijk links erachter kwamen dat de bloederige slachtpartij met de religie van moslims te maken had. Sindsdien vinden Jelle Brandt Corstius, Vrij Nederland, Buitenhof, Jos Collignon, Halina Wallis de Breij, Freek de Jonge en zo'n beetje iedere multiculti (m/v) die Robert Vuijsje voor de Volkskrant mag interviewen, dat "Mohammed-cartoons" eigenlijk niet moeten kunnen. Enfin. Terreur werkt - oh nee, dat mag je alleen over Geldermalsen zeggen. (Sollicitant)    ...


Red.:   Dat was GeenStijl in zijn vorige lijstje nog vergeten: standpunten als: "Terreur door moslims is niet door molsims", en "Terreur door moslims die geen moslims zijn jegens Mohammed-cartoonisten is begrijpelijk want Mohammed-cartoons zijn onfatsoenlijk ook voor moslims die geen moslims zijn". Overigens heeft ook deze redactie een lijstje fatsoenlijke mensen, zie hier uitleg of detail .
   Maar nu dan toch dat andere bijna-einde-jaar lijstje van de Volkskrant, over wie de fatsoenlijke mensen zijn (denk aan die foto van GeenStijl op dat vluchtelingenstrand):


Uit: De Volkskrant, 19-12-2015, van verslaggevers Wilco Dekker, Ben van Raaij

Laat meer vluchtelingen toe, zegt de elite

De bestuurlijke elite vindt in grote meerderheid dat Nederland meer vluchtelingen en arbeidsmigranten moet toelaten dan nu gebeurt. Dit blijkt uit een enquête van TNS Nipo in opdracht van de Volkskrant onder 400 invloedrijke Nederlanders. Van deze groep vindt 67 procent dat het aantal nieuwkomers omhoog mag.
    Met die mening wijkt de elite - bestuurders, CEO's, commissarissen, bankiers, burgemeesters, topambtenaren en andere prominenten - af de rest van de bevolking. ...


Red.:   En daar hebben we dus de hele groep. De elite, hiero, en hun lakeien , boven. De media. De BN'ers. De sociologen. Enzovoort.
    Het "fatsoen" bestaat uit niets anders dan de parasieten. Net als het "fatsoen" vlak voor de Franse revolutie uit niets anders bestond dan uit parasieten. Waarvan alleen al de koning 10 procent van de Franse economie in beslag nam. Nu is dat, voor de elite, nog erger. In Amerika hebben ze al 90 procent in handen.
    Het is echt tijd voor het Franse vervolg.


Naar Sociologische krachten , of site home .