WERELD & DENKEN
 
 

Sociologische begrippen: media, migratie

12 feb.2014

De media zijn hartstochtelijk voor vrije migratie, dus ook voor vrije immigratie. Er is geen enkele vorm van neutraliteit of objectiviteit te bekennen in de berichtgeving op dit terrein. Als bewijs van deze stelling hieronder wat er geschreven is aangaande een enkel geval, dat het het Zwitserse referendum van februari 2014, waarbij een beperking van immigratie is aangenomen - voor meer voorbeelden, zie bij het item censuur .
    Te beginnen met het eerste bericht in de krant, op de maandag volgende op het referendum dat op een zondag was:


Uit: De Volkskrant, 10-02-2014, van verslaggevers Fokke Obbema en Marc Peeperkorn

Vrije verkeer voor personen met EU onder druk

Zwitsers spreken zich uit voor rem op immigratieRed.:   "Het vrije verkeer voor personen in/met de EU" bevat twee retorische trucs, namelijk die van zwart-wit-maken en abstarctisme: de bewaren van tegenstanders van  "Het vrije verkeer voor personen" betreft helemaal niet het  "Het vrije verkeer voor personen", maar "de vrije vestiging van personen, en "Het gebrek aan grenscontrole voor personen". Het eerste staat in de praktijk voor arbeidsdumping en uitkeringsmigratie, en het tweede voor vrije beweging van criminaliteit.
    Tweede deel van de vette lettertypes, met de onderbouwing ervan:

  Tussentitel: Linkse kiezers helpen populisten aan nipte meerderheid

Met een flinterdunne meerderheid van 50,3 procent heeft de Zwitserse bevolking zich zondag uitgesproken voor immigratiequota. Het aantal buitenlanders dat zich jaarlijks in het land mag vestigen, wordt daardoor ingeperkt.

Tweede leugen. Dat 'nipte meerderheid' slaat op alle kiezers. Maar daar moeten dus de immigranten eerst vanaf getrokken worden, want die zijn (vrijwel) allemaal voor vrije immigratie, maar tellen niet mee als Zwitsers, in dit verband. En dat zijn er meer dan 2 op de 8 miljoen.
  Twee miljoen van de ruim 8 miljoen burgers in Zwitserland zijn buitenlanders.

Onder de Zwitsers is de uitslag dus 4 miljoen voor het referendum, en 2 miljoen tegen: een tweederde meerderheid. Geen nipte meerderheid, maar een (zeer) ruime meerderheid, dus.
    En in dit soort berichtgeving gaan leugens hand-in-hand met emotionele uitingen van afkeer:
  Eurohaters en eurosceptische partijen zien het Zwitserse referendum als bewijs dat

Emoties: wie tegen vrije immigratie is, en dat kan op vele heel nuchter gronden, is een 'eurohater'. Dat maakt degene die dit schrijft een eurofiel of euro-extremist.
  De onverwachte meerderheid in Zwitserland is een succes voor de rechts-populistische partij SVP ...

"Populisme" is een erkend scheldwoord van elitaristen en oligarchie-lakeien voor mensen uit de onderste tweederde van de maatschappij.
  ... de rechts-populistische partij SVP, die van vijandschap tegen buitenlanders haar handelsmerk heeft gemaakt. ...

Nog meer emotionaliteit. Tegen de komst of aanwezigheid zijn van immigranten heeft weinig tot niets met vijandschap te maken. Bij vijandschap ga je die mensen opzoeken in hun eigen land om tegen ze te vechten. Het is andersom: de mensen komen naar ons toe, om tegen ons de vechten. Nu nog cultureel, met moskeeën met torenhoge minaretten:
  ... in 2009 toen de Zwitsers zich voor een verbod op de bouw van minaretten uitspraken.

Maar moslims gaan bij voldoende aantallen heel vaak over tot geweld, zoals de ervaringen in de rest van de wereld laat zien. Moslims zijn de bron van heel veel bewaren tegen immigratie.
    Het tweede artikel, de volgende dag, is hoogstwaarschijnlijk per ongeluk, expliciet over de eenzijdige stellingname:


Uit: De Volkskrant, 11-02-2014, door Bert Lanting

Referendum | Zwitsers spreken zich uit voor immigrantenquota

Uitslag referendum is veeg teken voor Europa

Onbekend maakt onbemind, blijkt uit de Zwitserse volksraadpleging over immigratie. De onvrede over de teloorgang van de eigen identiteit, zou straks wel eens in meer Europese landen kunnen komen bovendrijven.


...    Ondanks een indrukwekkend tegenoffensief van regering, vakbonden, de gevestigde partijen en de meeste media stemde een meerderheid van de Zwitsers per referendum voor een voorstel  ...


Red.:   Dus de tegenstanders waren alle partijen behalve de SVP, en de media (dat van die vakbonden betreft vermoedelijk, net al in Nederlander, alleen de veerraders aan de top). En wat hier aangetoond gaat worden, als het dat niet al is, is dat in Nederland de partijdigheid van de media minstens even groot is.
    In het derde artikel komt de EU-correspondent, hartstikke eurofiel, uit de hoek van de ring:


Uit: De Volkskrant, 11-02-2014, door Marc Peeperkorn

Drie vragen over | Zwitsers referendum

Vergelding zal serieus zijn als Bern voet bij stuk houdt


Red.:   'Vergelding'... terminologie uit het Joodse deel van de Bijbel.
    En dit zijn tot nu toe alleen nog maar de "berichten"- uit het neutrale deel van de krant. Er zijn meteen ook meningen:


Uit: De Volkskrant, 11-02-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Arnout Brouwers

Zwitserland en EU

De Zwitsers... het dit weekend nipt aangenomen referendum dat de Zwitserse regering opdraagt quota in te stellen voor aantallen EU-burgers die in Zwitserland mogen wonen? Het is evident dat het vrije verkeer van personen - een van de vier fundamentele vrijheden van de Europese vrije markt ....


Red.:   Een gladde maar keiharde leugen: vrij verkeer van personen heeft natuurlijk niets met de vrije markt te maken - het eerste is sociologie en staatsinrichting, het tweede economie. En uit boosheid wordt de leugen nog een keer herhaald:

  De Zwitsers lijken te willen profiteren van de vrije markt, maar schrappen eenzijdig een onderdeel ervan.

En is aanleiding voor verdere gedachten over de inperking van de democratie, zoals al eerder geuit uitleg of detail . Kijk maar:
  Europese politici zullen worden gestijfd in hun afkeer van directe democratie: simpele referendumvragen doen immers geen recht aan ingewikkelde kwesties.

Oftewel: de burgers zouden zich niet over deze zaak moeten mogen uitspreken. En ook dit is een gladde, veelgebruikte en aperte leugen: het moeten kiezen voor partijen met door elkaar lopende belangen is veel ingewikkelder dan het moeten kiezen over één enkele zaak. Deze leugen wordt gedebiteerd uitsluitend en alleen omdat de kiezer en burger tegen deze zaak is waar de elite en de media voor zijn.
    En de boosheid en rancune jegens die burgers bij de elite en media is groot:
  ... tenslotte geven de Zwitsers blijk van nationale geborneerdheid en argwaan tegen buitenstaanders.

De elite en de media geven blijk van imperialistische geborneerdheid en argwaan jegens stemmende burgers.
    En ook in Nederland zijn de immigranten, in de Volkskrant vertegenwoordigd door (een selectie) Sheila Sitalsing en Harriet Duurvoort (uit Suriname), en Bert Wagendorp, Max Pam, Paul Brill, Olaf Tempelman (met Joodse binding), natuurlijk hartstikke tegen beperking van immigratie. Hier de bijdrage van Sitalsing:


Uit: De Volkskrant, 10-02-2014, column door Sheila Sitalsing

Zwexit

Het was gisteren niet de eerste keer dat het Zwitserse volk mocht stemmen over het toelaten van buitenlanders in het land van melk en honing. ...
    Altijd zijn de basisvragen min of meer eender: worden we niet overspoeld, pikken ze niet onze autochtone huizen/banen/vrouwen/welvaart in, leunen ze niet te veel op onze goedertierenheid, kosten ze niet te veel, drijven ze de prijzen niet te veel op, stoten ze niet te veel CO2 uit?    ...
    Meestal ging het over asielzoekers, kansarmen of mensen van ver weg. In het referendum van gisteren tegen 'de massa-immigratie' - gewonnen door de voorstanders van immigratiebeperkingen met een verschil van circa 1 procent - ging het mede over 'massa-immigratie' uit de Europese Unie. Zwitserland stemde nipt vóór het instellen van quota voor Duitsers, Italianen en ander Europees gespuis. ...
    Nu permanente quota voor fatsoenlijke West-Europeanen boven de markt hangen is Brussel extra gebelgd. ...
    Mocht de EU inderdaad Zwitserland voortaan toegang tot de interne markt ontzeggen, dan zullen de gevolgen voor de Zwitserse economie enorm zijn, dreigen de handelsdeskundigen. Groter wellicht is het chagrijn in Brussel dat Zwitserland vlak voor de verkiezingen voor het Europees Parlement de Brexit- en Nexitadepten voer geeft: kijk dan, soeverein én buitenlandervrij! De spijt komt pas later, zittend bovenop een enorme berg onverkoopbare chocolade.


Red.:   Om te persifleren: "De spijt van de migratie-extremisten komt later, zittend op een berg weerzinwekende culturele en sociale verslechteringen".
    Met dit enkele item is al volkomen overtuigend aangetoond dat datgene wat gesteld werd voor Zwitserland: de media zijn volkomen eenzijdig in de zaak van migratie ook geldt voor Nederland. Want de Volkskrant is in dit soort zaken volkomen representatief voor de rest van de media, in druk en elektronisch, met uitzondering van een paar websites.
    Overigens: dit is een klasse-verschijnsel, dus internationaal:


Uit: De Volkskrant, 13-02-2014, AP, Reuters

Zwitserland komt nog dit jaar met wetsvoorstel immigratie

De Zwitserse regering zal voor het einde van het jaar een wetsvoorstel schrijven dat immigratie sterk zal inperken. Dat liet de Zwitserse Bondsraad woensdag weten.
    Afgelopen weekeinde stemde een meerderheid in een referendum voor het opleggen van quota die migratie naar Zwitserland drastisch zullen beperken. De Zwitserse regering moest hierdoor binnen drie jaar een nieuw systeem voor het toelaten en weigeren van migranten instellen.
    Doordat Zwitserland het vrije verkeer van mensen en goederen inperkt ...


Red.:   De leugen van de gelijkstelling de vrijheid van handel en personenverkeer.
    En ook deze verzameling kan qua bewijsvoering gesloten worden, na het volgende bericht. De vermoedelijke aanleiding is de ISIS-gruwelen in Irak en Syrië en de steun van Europese moslim-immigranten hieraan:


Joop.nl, 21-10-2014. uitleg of detail

Ze pikken onze banen helemaal niet in!

Journalisten van The Guardian, Le Monde, El País, Süddeutsche Zeitung en La Stampa ontzenuwen 10 mythes rond immigratie in hun land


'Ze leren de taal niet, het zijn allemaal criminelen, ze integreren niet en ze pikken onze banen in.' Het zijn enkele veelgehoorde beweringen over immigranten in Europa. Zes kranten onderzochten wat er nu eigenlijk waar is van deze aannames. We zetten er een paar op een rijtje.

Ze pikken onze banen in – Le Monde
In Frankrijk representeren immigranten 9% van de bevolking en dragen 8,9% bij aan de arbeidsmarkt, blijkt uit een onderzoek door de Franse overheid in 2012. De meeste studies voorspellen dat de vergrijzing in Frankrijk ertoe zal leiden dat immigranten hard nodig zijn op de arbeidsmarkt om het niveau van de verzorgingsstaat op peil te kunnen houden.

Waar immigranten zijn, is misdaad – Süddeutsche Zeitung
Een onderzoek van een Duitse criminoloog laat zien dat volwassen immigranten niet eerder geneigd zijn een misdaad te plegen dan mensen die in Duitsland geboren zijn. Voor jongeren geldt dat niet: er zijn onder jongeren meer niet-Duitse verdachten. Maar volgens de onderzoeker heeft dat meer te maken met sociale marginalisatie dan hun afkomst.

Onze scholen en ziekenhuizen raken overvol – El País
"Er is geen enkele studie die de link tussen immigratie en het misbruiken van sociale voorzieningen onderschrijft", aldus een onderzoeker van het Centrum voor Europese Beleidsstudies, een van de meest invloedrijke denktanks in Europa. Een recente studie toont aan dat immigranten over het gehele continent meer toevoegen aan de staat dan dat ze uitgeven, op zeven landen na, waaronder Spanje. In dat land echter zijn immigranten wel zogenaamde nettobetalers op het gebied van gezondheidszorg: ze worden minder vaak ziek dan niet-immigranten. Ze zijn vaak jonger en moeten voor het soort werk dat ze doen fitter zijn.

Het artikel ‘Ten Myths about Migration’ is onderdeel van het Europa-project van zes Europese kranten die samenwerken om te onderzoeken 'wat de EU goed doet en wat niet'. Lees het hele artikel op The Guardian.


Red.:   Letterlijk zin voor zin bestaat dit uit allang weerlegde leugens (er kon in verband hierrmee niet in het artikel geknipt worden). Vanaf de kop. Dat wil zeggen: als je 'onze' uit 'onze banen' uitlegt als inwoners van West-Europa in het algemeen. Leg je 'onze' uit als schrijvers en journalisten bij The Guardian, Le Monde, El País, Süddeutsche Zeitung, La Stampa enzovoort, dan is het weer wel waar. Oftewel: dit maakt deel uit van de keiharde belangenstrijd tussen bovenste-derde klasse, en onderste tweederde. Keiharde klassenstrijd van het kosmopolitische en Joodse neoliberalisme tegen de sociaal solidaire residente bevolking. Mede veroorzaakt door de dominantie van Joden in de media uitleg of detail .
    Hé, deze verzameling is niet bijgehouden. Maar het spreekt eigenlijk ook voor zich: de media zijn rabiaat voor alle migratie. Want gedomineerd door het migeratievolk uit het Midde-Oosten met de woestijngodsdient. Hier een enkele blik op hun invloed, op het moment dat een kleine miljoen negers en moslims Europa overspoelt:


Uit: De Volkskrant, 27-08-2015, van verslaggever Jenne Jan Holtland

'Het tuig' joelt: Merkel je verraadt ons

Hun geuzennaam is 'das Pack', het tuig: de Duitsers die tegen de komst van meer migranten zijn. Ze wachten woensdag Angela Merkel op in Heidenau.


...    Wat de man uit Leipzig wil, willen er meer vandaag: praten met de bondskanselier. Hun grieven uiten. Rita Peters (61), geboren in Heidenau, is een van de naar schatting zeshonderd burgers die Merkels komst afwachten. 'Mijn dochter werd door buitenlanders voor hoer uitgemaakt toen de ze de hond uitliet. Maar als ik dat zeg, ben ik gelijk rechts.' ...
    De manoeuvreerruimte voor Merkel is tegelijk beperkt. Toegeven aan onderbuikgevoelens, al is het maar een beetje, is in Berlijn nog altijd taboe. Grote aantallen Duitsers helpen bovendien bij de ontvangst van vluchtelingen, en weten zelfs boulevardkrant Bild aan hun kant, getuige de chocoladeletters van deze week: 'Vluchtelingen helpen: wat ik kan doen.'     ...


Red.:   De rest van de Duitse media is dus nog erger. En hetzelfde geldt voor de rest van West-Europ.
    Afbranden, die media. Dat is wat er gaat gebeuren bij een opstand.
    Hier wat relevante uitzendingen: Pauw met elite-proleet Pechtold uitleg of detail (31-08-2015) (meer volgt).
    En alvast een samenvatting:


Uit: De Volkskrant, 12-09-2015, rubriek Vrij zicht, door Martin Sommer

Buitengrens EU moet dicht

...    Televisiemakend Nederland verkeerde deze week in de euforie van we moeten iets doen. ... Kunnen we ze niet met vliegtuigen halen, dan hoeven ze niet meer in gammele bootjes, zei GroenLinks. Medemenselijkheid voor alles. ...


Red.:   En God zegene de consequenties ...


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .