WERELD & DENKEN
 
 

Sociologische begrippen: nomadisme, propaganda

1 apr.2013

Zodra je ook maar enigszins gaat nadenken over de waarde van het nomadisme, is het duidelijk dat dit niet samengaat met ontwikkeling en beschaving, zie Sociologische krachten, nomadisme . Desalniettemin heeft het eerder een goede dan slechte reputatie. De oorzaak daarvan is de positieve benadering ervan in de media. De media staan positief tegenover alles in het complex internationalisme, kosmopolitisme, en migratie, en dus ook tegenover de meest extreme vorm ervan: het  nomadisme.
    Het archetypisch geval van de steun aan het nomadisme is de steun gegeven aan de Roma (afkorting voor Roma en Sinti).


Uit: De Volkskrant, 26-01-2013, door Janny Groen

Familie zondebok

Vier generaties uit de Friese Roma-familie Mirosch zijn de vervolging in de Tweede Wereldoorlog nog lang niet vergeten. Ook niet omdat het maatschappelijke klimaat ze eraan doet denken. De Holocaust Memorial Day staat morgen in het teken van de Roma en Sinti.


Vader
Albert (Bebie) Mirosch (86) is op zoek naar een aanleunwoning bij een verzorgingstehuis. Hij is niet zo goed meer ter been. Met zijn woonwagen staat hij op een kampje in Drachten. Een kleindochter, die naast hem woont, brengt hem geregeld eten. Haar stamppot met worst verorbert hij staande. Praktisch zijn hele leven heeft Albert in een 'Pipo-wagen' rondgereisd. Behalve een periode tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog, nadat zijn ouders en vier zussen waren weggevoerd naar vernietigingskampen.    ...


Red.:   Hier wordt dezelfde tactiek gevolgd als in het geval van allochtone immigranten: alle gevallen waarin ze ongunstig in het nieuws komen, worden behandeld onder de noemer "incident", en ter compensatie van al die 'incidenten" wordt een geval gepresenteerd waarin het wel goed gaat met een lid van de betreffende groep. En dat in feite een uitzondering is. Wat was het zo dat familie van "Friese Roma" representatief was voor de groep van Roma, had je evenveel gehoord over de groep Roma als over de groep Chinezen: niets. Er is sprake van een groep "Roma" omdat ze, in tegenstelling tot Chinezen, voortdurend op minder gunstige wijze in het nieuws komen. en dat ze voortdurend op die manier in het nieuws komen, komt door hun levenswijze. Die kennelijk wat minder gunstig is. En die levenswijze is de nomadische levenswijze. waardoor je niets substantieels kan produceren, en voor meer substantiële zaken afhankelijk bent van anderen. Goedschiks of kwaadschiks.
    Maar die werkelijkheid is kennelijk in tegenstelling tot wat de media wil, dus krijg je de gunstige uitzondering voorgeschoteld als de norm. Vergezeld in vele gevallen, zo ook dit, van het ultieme wapen in de publicitaire strijd: de holocaust. Waarvoer zo meteen meer.
    Eerst een bron over de historie van het verschijnsel


Uit: De Volkskrant, 13-04-2013, boekrecensie door Stephan Sanders

De biografische methode

De academische wereld, de laatste 25 jaar van de vorige eeuw in Nederland. Of preciezer: de wereld van de sociale wetenschappen in die tijd - die per definitie links was - voorzien van een volautomatisch zwak voor 'minderheden'; daar werd met een scherp, bijna wellustig oog gespeurd naar verschijnselen van 'alledaags racisme' en naar het geringste teken van 'fascisme.' ...
    Wim Willems is inmiddels hoogleraar sociale geschiedenis, maar was toen nog een student en onderzoeker die niet wist waar hij het zoeken moest: in de literatuurwetenschap, de sociale psychologie, de geschiedkunde?
    Uiteindelijk maakte het verschil tussen die disciplines ook niet zoveel uit, omdat er sprake was van een samenbindende factor; in al die vakgebieden won het idee van de 'identiteitspolitiek' steeds meer terrein; de keuzen die mensen maken zijn ten diepste getekend door hun culturele, etnische, seksuele, sociale, et cetera-status. 'De mens' werd in die jaren gefileerd, en daar kwamen Indische jongens tevoorschijn, zigeuners, vrouwen, islamitische vrouwen, en migranten.   ...


Red.:   En het artikel was voorzien van de passende illustratie:

De nieuwe mens uit die tijd: de rondtrekkende nomade in zijn huifkar ...
    Die houding is nooit overgegaan. Hier wat recente gevallen van pro-Roma berichtgeving en haar gevolgen:


Uit: De Volkskrant, 29-08-2012, van correspondent Ariejan Korteweg

Franse regering treedt keihard op tegen zigeuners

Links mag dan aan de macht zijn in Frankrijk, voor de zigeuners verandert er weinig; het beleid is nog steeds ontruimen en uitzetten. 'Dit is erger dan onder Sarkozy.'Red.:   Al in de term 'keihard'  zit propaganda. Bij de beoordeling van behandeling gaat het over de oorzaak en de reactie erop: sla je iemand bewusteloos zonder voorafgaand provocatie, is dat meer dan "keihard'. Sla je iemand bewusteloos die op het punt staat je neer te steken of schieten, dan ben je meedogend - je mag hen ook zelf neersteken of -schieten. Als de Roma niets hadden gedaan, en je verwijdert hun kamp, is dat keihard. Als de Roma wel iets schadelijks doen, en je verwijdert hun kamp, is dat tussen passend en meedogend, afhankelijk van de mate van schadelijkheid.
    Dit is de werkelijkheid:


Uit: De Volkskrant, 17-09-2012, door Ariejan Korteweg

'Er was een stad naast ons gekomen'

Christophe blogde over de overlast van het zigeunerkamp bij zijn huis in het Noord-Franse Lille.


Tweeënhalf jaar geleden streken de eerste caravans neer op het terrein aan de overkant van de straat. 'Niets aan de hand, dat waren voor ons gewoon nieuwe buren', vertelt Christophe. Geleidelijk breidde het kamp uit en begon de overlast. Een gasfles uit de tuin gestolen, inbraken, rondzwervend vuil, ontlasting her en der - Christophe heeft zelfs vermoedens van prostitutie en drugs. En vooral herrie, elke avond weer. 'Er werd gedronken en geschreeuwd, de muziek kwam uit grote versterkers. Als je vroeg of het zachter kon, ging vijf minuten later het volume weer omhoog. We hoopten op regen: dan was er geen muziek en konden ze geen kabels verbranden. De lucht was hier vaak dik van de rook.'    ...


Red.:   Het ontruimen van de kampen van de Roma is dus niet keihard, maar passend tot mededogend. Je zou ze ook kunnen straffen voor de overlast die ze veroorzaken.
    Dit is de reactie van bestuurders:

  De zigeuners vormen een gevoelig dossier voor de regering-Ayrault. Nicolas Sarkozy oogstte als president twee jaar geleden een storm van kritiek toen hij zei alle illegale zigeunerkampen te willen ontmantelen en illegale bewoners terug te zullen sturen naar hun land van herkomst ...
    Kritiek kwam er van de Europese Unie, het Europese Gerechtshof dreigde met boetes en eurocommissaris voor Justitie Viviane Reding trok een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. Maar ook de linkse oppositie in eigen land sprak schande van de maatregelen van Sarkozy.    ...
    Martine Aubry, voorzitter van de Parti Socialiste én burgemeester van Lille, had al laten weten ongelukkig te zijn met de uitzettingen in haar regio. Ook les Verts, de ecologische coalitiepartner van de socialisten, distantieerde zich van de aanpak van Valls. 'Door families op straat te zetten wordt het probleem alleen maar verplaatst', reageerde partijleider en minister Cécile Duflot.

En alweer komt de holocaust langs. Een zeker teken van gebrek aan inhoudelijk argumenten.
    Naast de media zien we hier dus ook bestuurders die de Roma steunen. Dat komt omdat media en bestuurders tot dezelfde maatschappelijk groep behoren: de klasse van de bovenste derde. De klasse die voordeel bij internationalisme, kosmopolitisme, en migratie, en die dit, uit kennelijke principiële overwegingen ook uitstrekken tot nomadisme.
    Deze steun aan het nomadisme neemt soms zelfs absurde vormen aan. Zo is er door de toegenomen mobiliteit ook sprake van een toename van de verspreiding van exotische diersoorten. Die met grote regelmaat ontzettend schadelijk zijn, zoals het redelijk bekende voorbeeld van de nijlbaars in het Victoriameer bewijst: die roeide de hele lokale vispopulatie uit uitleg of detail . Of dit meer recente:


Uit: De Volkskrant, 16-01-2013, van de buitenlandredactie

Rendieren bij de Zuidpool gedijen te goed

Slecht nieuws voor de rendierenpopulatie op South Georgia. Aan hun verblijf op het Britse eiland in het zuiden van de Atlantische Oceaan komt een eind. ...
    De rendieren op South Georgia zijn invasieve exoten die thuishoren op het noordelijk halfrond. Het zijn afstammelingen van tien dieren die in 1911 door een Noorse walvisjager op het Britse overzeese gebiedsdeel zijn uitgezet. ...
    De rendieren gedijden prima aan de andere kant van de aardbol. Helaas veroorzaken ze er ook veel ecologische schade: ze vertrappen met hun hoeven de kwetsbare vegetatie, zoals het tussacgras, wat leidt tot erosie. Ook vormen ze een bedreiging voor de nesten van pinguïns, albatrossen en unieke endemische soorten als de South Georgia-pieper en de South Georgia-pijlstaarteend.
    'De rendieren zijn enorm destructief geworden', zei Reidar Andersen, hoofd van de Noorse Natuurinspectie en coördinator van de missie, tegen persbureau Reuters. South Georgia is vanouds het domein van zeehonden, zeeolifanten en pinguïns. Hoefdieren komen er van nature niet voor. ...


Red.:   Maar ondanks dat vrijwel iedereen met enige opleiding dit of soortgelijke gevallen kent, is ook het volgende de standaard:


Uit: De Volkskrant, 10-01-2013, door Caspar Janssen

De huiskraai is een exoot, uit Azië, maar is dat erg?

Hij heeft een huiselijke naam, maar hij vormt een bedreiging voor inheemse vogels, zeggen sommigen. In Hoek van Holland bieden anderen juist 'onderduik' aan huiskraaien.Red.:   De steun aan de exoot. Niet vanwege een of andere goede eigenschap, maar doodgewoon omdat het een exoot is. een nomade. en dus steun verdient. want alle migranten verdienen steun. Althans, zo wekrt het kennelijk in het hoofd van dit soort mensen. Met soms bijzonder eigenaardige vervolgredenatie:

  Tussentitel: De huiskraaien zijn op eigen kracht hier gekomen. Zij hebben de beslissing genomen mee te gaan op een boot - Pauline de Jong - Faunabescherming Nederland

Het toekennen aan de kraai van "het nemen van de beslissing om op de boot naar Nederland te stappen" is zonder meer gestoord. En toch wordt het uitgesproken door iemand die zichzelf als heel normaal ziet, en ongetwijfeld ook door meeste mensen als zodanig beoordeeld zal worden. Toch is de opvatting op zich zonder enige twijfel gestoord. Wat alleen kan gebeuren dat dat gedeelte van haar berin dat deze persoon gebruikt voor het formuleren van deze gedachte, volkomen disfunctioneert en losstaat van andere vormen van denken. Dat gedeelte is kennelijk geheel bevangen door ideologie: "Dit is een exoot - de exoot is een (im)migrant - de (im)migrant is goed - dus: de exoot is goed".
    En in een onbewaakt moment wordt het soms ook toegegeven:


Uit: De Volkskrant, 22-12-2012, door Loes Reijmer

Wij zijn gefascineerd door zigeuners

De Nederlandse tv heeft zich op het zigeunerleven gestort. Django Wagner is er blij mee. 'Eindelijk eens de andere kant van het verhaal.'


Tussentitel: De aantrekkingskracht zit in het kijkje in het leven van mensen die de meeste Nederlanders alleen uit verhalen kennen

De 10-jarige Tonia staart voor zich uit. Zucht. Ze zit al uren stil voor de kapper en visagist, een blos op de wangen van spanning, of rouge. Terwijl ze haar prinsessenjurk aantrekt, verzamelt zich buiten een menigte rond de roze loper. 'Mam, hier zit m'n lippenstift in. In m'n tassie', zegt ze, rommelend met het glanzende buideltje dat speciaal bij haar jurk is gemaakt.    ...


Red.:   En zoals iedere goede psycholoog weet: bij "wij" gaat het niet om anderen, maar om de eigen persoon en/of de eigen groep. Niet de gewone Nederlanders, maar de media, en de rest van kunstzinnige en intellectuele elite is gefascineerd door zigeuners. De gewone residente bevolking moet er weinig tot niets van hebben, want die hebben de overlast. Dat van die televisieserie is een "ver van mijn bed"-show. Zodra ze er werkelijk mee te maken hebben, krijg je dit:


Uit: De Volkskrant, 20-03-2013, van verslaggever Peter de Graaf

'Het hoofdpijndossier, zo werden we genoemd'

Toen de gemeente het hek wilde weghalen bij Ruiter, gooide hij brandbommen naar de politie. Justitie eist 8 jaar cel, de rechter laat hem per direct vrij.


De man die op 21 juni in het Limburgse dorp Haelen 'molotovcocktails' gooide naar politieagenten en sinds die tijd in voorarrest zit, is dinsdag per direct vrijgelaten door de rechtbank in Roermond. Daarmee wijkt de rechtbank sterk af van het Openbaar Ministerie, dat 8 jaar celstraf had geëist wegens 'poging tot moord op zeven opsporingsambtenaren'.    ...
    Zijn advocaat Gitte Stevens vindt dat haar cliënt helemaal vrijuit moet gaan op basis van 'psychische overmacht'. Stevens: 'Hij wordt al dertien jaar gekweld door enkele woonwagenbewoners en kreeg geen enkele steun van gemeente en politie. Hij was buiten zinnen. De stoppen sloegen door toen de gemeente het hek bij zijn huis kwam weghalen, waarmee hij zijn gezin wilde beschermen.'    ...
    Ruiter kreeg het aan de stok met enkele woonwagenbewoners. Hij klaagde bij de gemeente over illegale bouwsels of bomenkap op het kamp. Daarop gooiden de woonwagenbewoners zijn ruiten in. Ze gooiden vuilniszakken in zijn tuin, sloegen hem van zijn fiets of bedreigden zijn gezin.    ...


Red.:   Een oud en bekend patroon, omdat de botsing tussen residente bevolking en nomaden onvermijdelijk is zodra de twee groepen elkaar raken.
    De kwestie is er dus één van een elementaire keuze. Hier valt even weinig middenweg te vinden als bij al dan niet zwanger zijn. Zodra je een Friese en gesettelde Roma-familie bent, ben je in feite geen Roma meer. Iets dat vermoedelijk in het achterhoofd zit van de aanhangers van kosmopolitisme en nomadisme, want in deze context wordt dit aspect van de zaak nauwelijks tot niet besproken.
    Dit waren voorbeelden van propaganda voor het nomadisme zoals los in de media te vinden zijn. Er is echter ook een sociologische groep die zich specifiek op de propaganda voor het nomadisme heeft toegelegd, en dat is van de mensen van joodse komaf. Die groep is relatief, ten opzichte van andere culturen, niet erg groot en bovendien verspreid over vele landen. Voor die groep is het bijna van levensbelang om vrij te kunnen reizen, met name in het versnipperde Europa, tussen de verschillende landen. Maar uit gerelateerde uitspraken blijkt ook anderszins een duidelijke voorkeur voor de nomadistische boven de residente culturen. Wat blijkt uit de verzamelende voorbeelden. Te beginnen met de binnen deze websiue oudst bekende, uitspraken van PvdA-politicus en -bestuurder Jacques Wallage, aangehaald  door Paul Scheffer in NRC Handelsblad (10/19-01-2004, De fictie van grenzeloze solidariteit):

  ...    De sociaal-democratische burgemeester Jacques Wallage zegt: maar wie zijn wij om een`eerstgeboorterecht' uit te oefenen, hoezo is Nederland van zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden zijn toevallige inwoners daar enig bijzonder recht op kunnen doen gelden? Deze erfenis van vier eeuwen staat ter beschikking van iedereen. ...

Oftewel: de rechten van de nomadistische cultuur gaan boven die van de residente. En zijn waardeoordel over die resiente cultuur is (Over identiteit, zelfrespect en integratie, zesde DEND-lezing, door J. Wallage, burgemeester van Groningen, 31-10-2002, in Tilburg):
  Het bizarre is dat Nederland als het om verbindende culturele noties gaat een schamel gezamenlijk bezit heeft.

En tegenover deze waardering voor de residente cultuur staat de waardering voor de nomadische cultuur zoals die blijkt uit dit citaat (uit: de Volkskrant, 24-07-2009, door Jan Tromp):
  Voor wie last heeft van de verbetenheid en de wrok

'Inburgering', stelt PvdA-coryfee Wallage, 'loopt via de weg van emancipatie, niet via de aanpassing.' Stukken van hem uit de jaren '90 zijn gebundeld in Plaats van bestemming
.

...   Op bladzijde 155 van Plaats van bestemming vinden we in een opstel uit 2001 het beredeneerde, en in elk geval het humane antwoord. 'Inburgering', schrijft Wallage, 'loopt via de weg van emancipatie, niet via de aanpassing.' Zeg zelf, hier wordt al het gedraai en gedoe dat de laatste weken rondom het onderwerp is vertoond, in een pennestreek geanalyseerd en gekarakteriseerd.
    'Wat voor mensbeeld hebben politici eigenlijk die migranten met droge ogen hun identiteit denken te kunnen afpakken?', stelt Wallage in een volgend stuk. 'Je cultuur, je moedertaal, de verhalen van je ouders en grootouders, de humor, het verdriet dat alles kun je niet afleggen alsof het een oude jas is.'   ...
    Hij beschrijft hoe hij in Manhattan eens een groep oude Joodse mannen trof op een bankje aan het water. Ze kwamen uit Oost-Europa en woonden al een halve eeuw in Amerika. Ze spraken Jiddisch met elkaar. ...
    'Jud bleibt Jud', zeiden de Duitsers. ...

Dus waar culturen van buiten vrijelijk die van de resident mogen  binnenstromen en overnemen, want er zijn maar een ruime 15 miljoen  Nederlanders en 7 miljard niet-Nederlanders, mogen de culturen van de nomadisten beslist niet verloren gaan. Die moeten eeuwig hetzelfde blijven. Waarden uit het Oude Testament. Joodse waarden.
    Jacques Wallage is al enige tijd uit het voorfront van de maatschappelijke discussie weg, maar zijn fakkel wordt mede-gedragen door vele anderen, met de laatste jaren als meest vocale veel- en successchrijver Arnon Grunberg. Om te beginnen met een stukje klassieke nomadisten-propaganda: middels de Roma


Uit: De Volkskrant, 16-09-2010, column door Arnon Grunberg

Roma

Toen ik in de herfst van 2006 voor een serie artikelen Montenegro bezocht stelde mijn gids voor dat ik een zigeuner zou ontmoeten. Hij wilde bewijzen dat het met de discriminatie van Roma in Montenegro meeviel. De man met wie ik uiteindelijk een uurtje mocht praten leek mij geiïnstrueerd.
    In de zomer van 2009 werkte ik voor een serie artikelen als masseur in Roemenie. Het viel me op dat het daar ook in beschaafde kringen geaccepteerd was om neer te kijken op Roma. De zigeuner was een hond in mensengedaante.    ...


Red.:   Vermoedelijk gewoon omdat er erg veel Roma in Roemenië wonen. Veel Roma, dus veel negatieve ervaringen, dus veel afkeer van Roma. Dat heeft niets met het Roma-zijn te maken, anders dan het nomadengedrag: ze leven ten koste van de omringen de gemeenschap.
    Maar werkelijkheden is iets dat volkomen buiten de leefwereld van Arnon Grunberg staat. En om te voorkomen dat anderen in werkelijkheden gaan denken, of zelfs praten, wordt er meteen weer de atoombom op de discussie gegooid:
  In een concentratiekamp - ik weet helaas niet meer welk - had een SS'er zijn hond Mens genoemd. Als de SS' er riep: 'Mens, pak hond' rende de hond op een gevangene af en beet hem dood.
    Het in verband brengen van het Franse uitzettingsbeleid van Roma met nazi-Duitsland, wat eurocommissaris Reding deed, is geen hyperbool.

Een echt gestoord iemand, dus Arnon Grunberg. Met in zijn geval dus een dusdanige storing, dat hij vrijelijk aangeeft waar die storingen vandaan komen:


Uit: De Volkskrant, 17-04-2012, column door Arnon Grunberg

Je thuis voelen

'Een fundamenteler probleem is dat we zijn gaan denken dat het de gewoonste zaak van de wereld is dat we ons thuis voelen, dat we daar recht op hebben', schrijft historicus James Kennedy ...
    Kennedy heeft gelijk. ...
    De tweede misvatting is dat een gemeenschap het concept 'thuis' vereist. Een hotel is ook een gemeenschap en in de regel gedragen bezoekers zich daar uitstekend.


Red.:   Oftewel: een zadel op de rug van een kameel  lopende in de woestijn  is evenzeer thuis en net zo veel waard als een bakstenen huis aan een rivier.
    En dit is geen toevallige hyperbool van Arnon:


Uit: De Volkskrant, 15-01-2013, column door Arnon Grunberg

Heimat

Onder de kop 'Europeaan blijft liefst in de Heimat' omschreef Thomas von der Dunk zaterdag in de Volkskrant het reëel bestaand nationalisme als volgt: 'Hier ben ik geboren, dus hier ga ik dood.'    ...
    Een tijd terug schreef ik dat ik in Paraguay hoorde dat de mennonieten in Bolivia karren met vierkante wielen gebruiken. Te snel gaan is zondig. Nu ook weer doet het geloof in de onontkoombaarheid van de natiestaat mij denken aan vierkante wielen.


Red.:   Waarbij dus de term 'natiestaat' staat voor de residente cultuur met zijn bakstenen huizen, en die heeft dus volgens Arnon Grunberg "vierkante wielen". Iets dat niet vooruit komt. Waartegenover dus staat datgene dat ronde wielen heeft. En wat heeft ronde wielen, vergeleken met de bakstenen huizen met vierkante wielen: de houten huizen die op wielen staan. De woonwagens van de nomaden. Of nog mobieler: de kamelen met als zitplaats het zadel en als woonplaats de tent. Dat is pas echt mobiel. Dat heeft pas wielen!
    En met de verbinding tussen residentie, bakstenen huizen en de natiestaat, ook door Arnon Grunberg gelegd, en de verbinding tussen nomadisme, woonwagens en kamelen, en de ... tja, wat er op deze plaats staat is onduidelijk maar laten we het even "vrijheid" noemen of liberalisme, eveneens door Arnon Grunberg gelegd, kunnen we ook weer nog meer verbande leggen. Want waar zijn mensen als de al twee keer genoemde eurocommissaris Reding het allerdrukst mee bezig: met het oprichten van een grenzenvrij neoliberaal Europa. Met het afbreken van de natiestaat.
    Hiermee zijn dus twee belangrijke en invloedrijke groepen samengevallen: de liefhebbers van zo veel mogelijke vrijheid in de zin van "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke", "Het recht van de sterkste", en "Winner takes all", en de aanhangers van het nomadisme. Met daaromheen de algemenere categorie van het kosmopolitisme.
    Welke twee nog een andere grote gemeenschappelijk liefde hebben: de liefde voor het geld. Een schier oneindige liefde, want miljarden zijn nog niet genoeg voor ze. Ze willen altijd meer, en bij de minste of geringste afname, of liever: afname van de toename, schreeuwen zo moord en brand. Als magere speenvarkens met een castratie-ijzer aan hun ballen.
    Voor de liefhebbers van zo veel mogelijk vrijheid, de neoliberalen, is dit een ingeboren keuze: het gaat ze eigenlijk helemaal niet om vrijheid, want de vrijhield van anderen interesseert ze geen zier. Het gaat alleen om de vrijheid voor zichzelf om zo veel geld te vergaren ten koste van anderen.
    En voor de nomaden en nomadisten, de liefhebbers van trekkersvrijheid, is de liefde voor geld even aangeboren: geld is het enige van meer dan oppervlakkige waarde dat je op de rug van een kameel of in je woonwagen kan meevoeren. Bij de voorvaderen van Arnon Grunberg woonden de geldwisselaars in de tempel, en dansten ze rond het Gouden Kalf.
    En er is nog een overeenkomst tussen deze twee groepen: ze hebben beide vrije en enthousiast onthaalde toegang tot de media. De groep die de media domineert is de hogere middenklasse, en die is bijna volstrekt loyaal aan de heersers van de topklase. In de woorden van, op moment van schrijven in 2013 hoofdredacteur van de Volkskrant Philippe Remarque, in de richting van VVD-prominent Frits Bolkestein: 'Ik kan u verzekeren dat op de hele redactie van de Volkskrant niet een journalist te vinden is die het kapitalisme verwerpt ...' uitleg of detail . Of Paul Witteman, van het bekende discussieprogramma: "Kapitalisme is de bron van onze welvaart".
   En voor wat betreft de tweede groep, die van de nomaden en nomadisten, daarvoor is de vrije toegang tot de media een dusdanig belangrijke zaak dat het bespreken ervan tot een taboe is gemaakt. Met gebruikmaking van hetzelfde middel als voorheen: de atoombom van de holocaust. Zo belangrijk acht men de zaak van de bevordering van het nomadisme.
    Op deze website is de ontsteking uit de atoombom van de associatie met de holocaust gehaald, zie hier . Net als de vaak direct erop volgende of geïnsinueerde beschuldiging van antisemitisme . Waarop aangetoond is dat er sprake is van oververtegenwoordiging, met name in de media uitleg of detail . En ook al verzameld is de manier waarop daar gebruik van gemaakt wordt: voor sterke aanvallen op de natiestaat en met name de Nederlandse natiestaat uitleg of detail .
    En dat alles is ter steun van het nomadisme. Een steun die zo ver gaat dat ze steun verlenen aan de moslimimmigranten die Nederland binnen zijn gekomen. Dus staande voor de afweging: "wat vinden we belangrijker: het rabiate antisemitisme dat bij moslims heerst uitleg of detail , of het feit dat het migranten zijn? De keus voor het overgrote deel van de personen van joodse afkomst is dus voor de migrantenfactor. een paar woordvoerder door de decennia heen: Hedy d'Ancona: "De multiculturele samenleving is een verrijking". Job Cohen; "We moeten de islam een kontje geven". Diederik Samsom: "Ik blijf geloven in de multiculturele samenleving".
    Dit is dus het antwoord op de vraag: "Waarom hebben de nomaden en het nomadisme zo'n goed reuk, terwijl voor iedereen die ook maar even nadenkt het evident is dat nomadisme vrijwel automatisch leidt tot parasitisme?" . Dat antwoord luidt: "Omdat het nomadisme en de nomadisten de media overheersen".
    En natuurlijk ook de kunst. Waarin, zodra het in de buurt van de maatschappij komt, onmiddellijk hartstikke fout gaat.


Uit: De Volkskrant, 03-05-2013, door Sascha Bronwasser

Onderbuikadres

Op een vrijwel intact gebleven onderduiketage in Amsterdam komen WO II en kritiek op het huidige politieke klimaat samen. .

Tentoonstelling | Shapeshifting in Castrum Peregrini | Herengracht 401, Amsterdam | T/m 23/6, wo - vr, donderdag beperkte rondleiding door onderduiketage.Red.:   Je ziet de gore propaganda al aankomen. Meteen maar meteen het doel eruit gehaald:

  De tentoonstelling Shapeshifting bij Castrum Peregrini is onderdeel van de grotere manifestatie 'My Fiend, My Enemy, My Society' (zie kader). Naast de vele onderdelen daarvan die vooral over vriendschap en vertouwen gaan, klinkt hier een donkerder geluid. Het is een expositie ontstaan uit zorg. De samenstellers Danila Cahen en Maria Barnas liepen vanaf de toetreding van Geert Wilders' PVV tot het hybride kabinet Rutte I rond met het plan. ...

Het nomadisme , hier mogelijk dus ook van de cultureel aangeboren soort, iets iets dat diep in de ziel zit of kruipt.
  ... Toenemende intolerantie, de verharde toon, de afkalvende zorg, het afschrijven van groepen mensen ...

Achtereenvolgens: de toenemend intolerantie ten gevolge van de instroom van leden uit zeer intolerante culturen, afkalvende zorg door parasitisme door leden van die achterlijke culturen uitleg of detail uitleg of detail , en iets waarvan het tegenovergestelde gebeurt: het eindeloos proberen om iets te maken van niets uitleg of detail (niets doen tegen). En als klap op de vuurpijl:
  'Nu worden illegalen gelijkgesteld aan criminelen. En het wordt geaccepteerd'.

Iedereen moet vrij toegang krijgen tot Nederland. De kern van het nomadisme.
    Welke gore nomadistische propaganda wordt gestrooid op een veld dat eerst zo goed mogelijk vrij wordt gemaakt door de inzet van de atoombom:
  ... het is not done om de vergelijking met de aanloop naar WOII te maken, maar misschien is het tijd dat wel te doen.

Oftewel: omdat Hitler Joden heeft vermoord, moeten wij onbeperkt religieuze nazi's uit achterlijke culturen toelaten. Kijk maar:
  En nu staat tussen de portretjes van onderduidkers, op een klein dressoir, een iPad met daarop een videoportret in zwart-wit van de Egyptische kunstenares Dina Danish. Ze heeft een ouderwets gezichtje dat zo in de omgeving opgaat. Maar ze beweegt en ze praat, nee, ze vúúrt woorden af die zij in het Frans en Duits moet leren uitspreken. 'Amateur' wordt 'armature' (wapenrusting), van het 'Fingerspitzengefühl' blijft alleen nog 'spucken' (spugen) over.
    Het taalkundige werkje Practicing Foreign Languages (2008) krijgt door de omgeving extra lading. Hier poogt iemand wanhopig en tot haar grote frustratie niet op te vallen, te assimileren. Onder te duiken, zo je wilt.

Wij moeten als die christenen-vervolgende en vrouwen-verkrachtende Egyptenaren uitleg of detail toelaten, omdat in de oorlog de Joden moesten onderduiken. En wat er al is, vragen te integreren dat wil zeggen zich aan te passen mag ook niet, want dat is assimileren en dus "onderduiken". Oftewel: een oproep om ze rustig hun christenen-vervolgen en vrouwen-verkrachten in Nederland te laten voortzetten uitleg of detail .
    Natuurlijk bedoelen al die mensen dit allemaal heel anders, en worden hun bedoelingen hier helemaal verkeerd uitgelegd, maar daar hebben normale mensen lak aan. Bedoelingen. Die kijken naar de resultaten van woorden en daden.
    Pas nadat dit was geschreven, kwam de redactie een tweede artikel in hetzelfde katern tegen, dat naadloos aanluit op het voorgaande, en ook nog wat suggesties voor verdere omschrijvingen aan de hand doet. Ook dit artikel verdedigt het nomadisme door aanval op op de vijand van het nomadisme, maar dit keer niet politiek, maar cultureel:


Uit: De Volkskrant, 03-05-2013, door Arno Haijtema

Fotoboekje | Het Gezicht van Nederland

Giftige germaanse folklore

Das Gesicht der Niederlande toonde Duitse soldaten tijdens de oorlog het Nederland van toen. Of toch vooral hoe de Duitse bezetter ons land graag zag?


Tussentitel: Dat ook zoiets schijnbaar neutraals als een fotoboekje over Nederland kon dienen als middel om zieltjes te winnen voor het Duizendjarig Rijk is opmerkelijk

Een bejaarde Castricummer trof het fotoboek onlangs aan in zijn boekenkast: Das Gesicht der Niederlande. Een cadeautje was het geweest van de jonge Duitse soldaten met wie hij in de oorlogsjaren als jochie van 10, 11 veel bij de bunkers in de duinen had gespeeld. Het boek lijkt bij eerste aanblik onschuldig, maar blijkt bij betere bestudering curieus en venijnig propagandamateriaal van de nazi's. Het was een presentje voor de dienstplichtigen in het bezette Nederland, samengesteld in opdracht van Reichskommissar Seyss-Inquart.    ...


Red.:   Ter illustratie heeft de auteur of de redactie van de Volkskrant het meest incriminerende propagandamateriaal uit het boekje gehaald, en in het artikel geplaatst. Zie hier:


Daar staat het dus: het meest incriminerende materiaal: een visser, een molen en bootjes, eggende boeren en een boer met graan. Zeer kwalijk propagandamateriaal.
    Maar er stond ook wat tekst in, waarvan hier een specimen:
  Nederland is zoveel méér dan Holland, de benaming waaarmee de Duitsers het land zo dikwijls tekortdoen.

Ook zeer schandalig. Geen enkel volk betitelt Nederland als "Holland" behalve de nazi-Duitsers, en het is dan ook terecht dat degenen die het alsnog doen, onmiddellijk opgepakt en veroordeeld worden.
    Dat was wel weer genoeg sarcasme, maar dat was wel even nodig om te blaten zien hoe hopeloos bevoordeeld de auteur is. Op een manier die je zelfs nauwelijks of niet met de oorlogsgeschiedenis kan verklaren. Waarvoor ook een hare aanwijzing te vinden is. In de kop van het artikel. Het gaat niet zozeer om de nazi-aspecten, als wel om de Germaanse aspecten. De landbouwcultuur, lijkt het wel. De residente cultuur, is vrijwel zeker. Waar de woonwagen met baardige nomade ervoor begroet wordt met gekir en gejubel, is de boer en het korenveld aanleiding voor diepe afkeer en termen als "Germaanse giftigheid".
    Het is je reinste nomadistische propaganda.
    En daar waar de residente zaak betiteld wordt als Germaans, kunnen we de nomadistische zaak dus kenmerken als Joods. Want dat is het nomadisme waar de residenten in Europa veruit het langst en het meest mee te stellen hebben gehad.
    Weer twee voorbeelden van pro-propaganda. De tekst is maar weggelaten en alleen de pagina's getoond:

Een "traditional": zigeuners, dit keer in Jeruzalem. En de tweede, uitverkoren uit een grote stroom soortgelijken omdat hij zo wijd uitgemeten is:

Zoals gezegd: alles aangaande zigeuners, asielzoekers, illegalen, immigranten enzovoort krijgt de meest uitgebreide belangstelling en warme sympathie van de Volkskrant. Zolang het maar nomaden zijn, is alles prachtig. Natuurlijk zijn die residenten alleen goed genoeg voor snerende commentaren van nomadistisch denkende of afstammende (Sitalsing, Grunberg, Wagendorp, Pam, Fretz, Duurvoort, enzovoort) columnisten, met gebruik van termen als "achter de dijken, "benepen", spruitjeslucht", "stoepjesschrobben", "xenofobie" en "PVV-stemmers". Of zaken die daar op lijken.
    Vrijwel alle Angelsaksische internationale organisaties zijn geïnfesteerd met nomadisten. En er wordt universeel propaganda gevoerd voor het nomadisme. Wat de Volkskrant natuurlijk veel ruimte geeft::


Uit: De Volkskrant, 24-05-2013, van verslaggever Rob Vreeken

Asielzoekers | Amnesty International kritisch over Nederlandse detentiecentra

'Wereld gevaarlijker voor migrant'


Tussentitel:  Wapens passeren de grens makkelijker dan vluchtelingen

Gebrek aan actie in geval van mensenrechtenschendingen maakt de wereld steeds gevaarlijker voor vluchtelingen en migranten. Dit stelt Amnesty International in het donderdag uitgebrachte Jaarboek 2013 over de mensenrechtensituatie in 159 landen. Ook op het Nederlandse asielbeleid heeft de organisatie kritiek. ...


Red.:   Enzovoort. De bekende riedels: alle migranten moeten onmiddellijk worden toegelaten.
    Overigens is de werkelijkheid (zie de in mei 2013 recente aanslagen in Boston en Londen door migranten) natuurlijk deze:

  Wereld gevaarlijker door migrant

Tja ...
    Stel je hebt in Nederland een lullig baantje dat wel goed betaalt, je toegeschoven door de oligarchie. Dan wil je wel iets terugdoen voor die oligarchie, maar liefst natuurlijk op een manier die ook je eigen positie van "lullig baantje" verbetert. Dus dat gepaard moet gaan met de nodige gunstige publiciteit. Nu zijn er twee dingen waarvan gegarandeerd is dat je er gunstig meet in de publiciteit komt. Als eerst natuurlijk kinderen, want kinderen helpen wil iedereen wel doen en vindt iedereen prachtig. En als tweede negers. Want negers helpen is misschien niet zo universeel populair meer (degenen die de rekening moeten betalen, de onderste tweederde van Nederland, beginnen er aardig genoeg van de krijgen), maar bij de voor jou belangrijke zaak van zelfpromotie essentiële groep: de media, werkt het nog steeds als een trein. Want negers zijn immigranten, en alles wat met immigratie te maken heeft zijn zij van de media hartstikke voor. Vol als ze zitten met nomadisten en hun steuners.
   Dus wat dacht de bezetter van het net in het leven geroepen lullige baantje van Kinderombudsman: Laat ik eens iets gaan doen met negerkinderen. Succes verzekerd. Niemand durft daar iets tegenin te brengen.
    En bij de media werkte het inderdaad weer als een trein. De inkt van het rapport vol leugens was nog niet droog, of het NOS Journaal en Nieuwsuur stonden klaar om het voor te lezen met dikke krokodillentranen in hun ogen, en bij Nieuwsuur mocht de zelfpromotor zelf zijn sprookjes komen vertellen, geholpen door vriendelijke duwtjes in de rug van Twan "Iemand als Wilders moet je super-kritisch benaderen" Huys.
   En een plekje in de Volkskrant is natuurlijk ook verzekerd. Wat zeggen we .. Een plek. Met natuurlijk: zielige negerkinderen!

En de bijbehorende tranentrekkende teksten:


Uit: De Volkskrant, 06-06-2013, van verslaggevers Jeroen Visser en Joost de Vries

Kinderombudsman | 3.910 kinderen van vluchtelingen ten onrechte geweigerd

'Staat schendt rechten asielkind'


Tussentitel: Een meisje van 14 vragen over hoe ze was verkracht - Marc Dullaert - Kinderombudsman

Fotobijschrift: Een wel geslaagde gezinshereniging: een Ethiopische vluchteling ontmoet na zeven jaar zijn twee zoons op Schiphol (foto: Klaas Popma)

Alle 3.910 kinderen die tussen 2008 en 2011 hun gevluchte ouders achterna wilden reizen maar door Nederland werden geweigerd, moeten een tweede kans krijgen. Het risico dat zij eerder onterecht zijn afgewezen is 'onaanvaardbaar hoog'. Dat is het gevolg van aanscherping van beleid, een te grote focus op fraude en een onzorgvuldige werkwijze van de immigratiedienst IND. Daardoor is de overheid het belang van het kind geheel uit het oog verloren. .
    Tot die conclusie komt Kinderombudsman Marc Dullaert na een jaar van onderzoek naar gezinshereniging. Vandaag presenteert hij zijn conclusies. Dullaert, die in 2011 door de Tweede Kamer werd aangesteld als Kinderombudsman, nam een steekproef van 459 IND-dossiers met daarin 1.672 kinderen die tussen 2008 en 2011 een aanvraag deden om zich te herenigen met hun gevluchte ouder (of ouders) in Nederland. Recentere cijfers kreeg hij niet van de immigratiedienst. De ouders hadden reeds asiel gekregen, de kinderen waren achtergebleven in het land dat voor de ouders te gevaarlijk was geworden. Dullaerts conclusies zijn stevig. 'De rechten van kinderen zijn in ernstige mate door de Nederlandse overheid geschonden.'    ...
    Dullaert noemt het onmogelijk om te zeggen hoeveel van de afgewezen kinderen terecht de deur zijn gewezen. Hij doet het prangende beroep op de overheid om alle aanvragen van kinderen sinds 2008 opnieuw te bekijken. Zijn rapport is verstuurd naar de Tweede Kamer.    ...


Red.:   Op de inhoud van de zaak komen we verderop terug - eerst nog wat zigeunerjongen-tranen:


Excuses - verkeerde illustratie:

Pardon, nog een foutje. Dat is Mauro, natuurlijk. Echt gebruikt hoor. In de vorige nomadisten-campagne. Of beter: een vorige. Want we hebben er al weer meerdere achter de rug.
     Hier is echt de goede illustratie van het huidige artikel:

Kijk eens ... Je kan de tranen toch bijna zien opwellen. En in woorden gaat het verhaal ook de capaciteit van een hele gezinsverpakking tissues ruim te boven:


Uit: De Volkskrant, 07-06-2013, van verslaggeefster Gidi Heesakkers

Vluchtelingenkinderen | Rapport Kinderombudsman

Dahir uit Somalië mist zijn gezin al jaren. Maar de IND gelooft niet dat zijn kinderen zijn kinderen zijn. Waarom weten ze dan niet op welke dag hun zus is geboren?

Interview | Dahir Ali Barre wacht al jaren op zijn gezin

'Ik lieg tegen mijn kinderen dat we elkaar snel zien'

Zijn vrouw en kinderen in Somalië snappen het niet: waarom mogen anderen wel naar Nederland maar zij niet?


Hoe oud zijn jongste dochter is, weet hij zo niet. 'Dat moet ik even opzoeken', zegt de Somalische vluchteling Dahir Ali Barre (52) in zijn Delftse flat. Een paar minuten later komt er antwoord: 'Maryan is van 21 maart 2003, dus 10.' Dan volgen er verontschuldigingen. 'Over een geboortedatum moet ik lang nadenken, helemaal als ik geëmotioneerd ben. Dit is precies waar het in de verhoren fout gaat.'
    In 2010 vluchtte Dahir halsoverkop naar Nederland. Zijn vrouw Maymuna (43) en hun acht dochters, onder wie een pleegdochter, bleven achter in Kismayo, een havenstad in het zuiden van Somalië. ....


Red.:   En natuurlijk stelde de hoofdredactie zich onmiddellijk achter deze oneindige goede zaak van de zielige mensjes met de harten van goud uit het land waar slechts mensen met het hoogste gehalte aan integriteit en karaktergoedheid wonen: Somalië.


Uit: De Volkskrant, 07-06-2013, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Willekeur

Slachtoffers van willekeur in het gezinsherenigingsbeleid verdienen op z'n minst een herkansing.


Tussentitel: Gelijke zaken werden ongelijk behandeld

Het zeer kritische onderzoek van de Kinderombudsman naar het gezinsherenigingsbeleid komt op een politiek pikant moment: net nu PvdA en VVD zijn begonnen aan een potje armdrukken over de vraag hoeveel 'humaner' het asielbeleid moet worden na de dood van de Russische asielzoeker Dolmatov.     ...
    ..., mag van de overheid worden verwacht dat de werkwijze ten minste consequent en transparant is. Dat is in het gezinsherenigingsbeleid tussen 2008 en 2011 niet het geval geweest, toont de Kinderombudsman aan. ...
    ... Van de plicht uit het VN-kinderrechtenverdrag om verzoeken tot gezinshereniging altijd 'welwillend' te benaderen, kwam zo jarenlang te weinig terecht. Bovendien bleek het veel verschil te maken welke IND-medewerker een zaak behandelde: min of meer gelijke zaken werden ongelijk behandeld. Dat is willekeur.
    ... neemt niet de twijfel weg aan de rechtmatigheid waarmee enkele jaren aan ouders en kinderen het recht is ontnomen om samen te leven. Die twijfel kan alleen weggenomen door, alsnog, een welwillende houding tegenover alle gezinnen die menen dat zij daardoor getroffen zijn. ...


Red.:   De boodschap is duidelijk: onmiddellijk allemaal binnenhalen. In het commentaar stonden nog wel een kleine "mits" of twee, maar die worden gemakkelijk overruled door voortzetting van de campagne die zo ook succesvol was in het "Mauro"-geval: negers en tranen.
    Na welke reproductie van de campagne, we eindelijk toekomen aan de feiten. Te beginnen met wat voorgeschiedenis. De geschiedenis van Somalië, bijvoorbeeld. Waar op een gegeven moment stammenoorlogen uitbreken, onder het motto: de winnaar wordt de baas, en de verliezer krijgt een ticket naar Nederland - of een ander westers land waar de multiculturalisten de voldoende baas zijn om het volk te kunnen besodemieteren. Die multiculturalisten werden mogelijkerwijs extra aangetrokken tot Somaliërs, die met vele tienduizenden tegelijk mochten binnenkomen, door hun eigen capaciteiten tot besodemieteren:


Uit: De Volkskrant, 06-02-2009, van verslaggevers Gijs Herderscheê en Natalie Righton

Groep deskundigen gaat letten op meisjesbesnijdenis

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) krijgt vijftien deskundigen die alert zijn op het fenomeen meisjesbesnijdenis. Dit kondigt staatssecretaris Jet Bussemaker (PvdA) aan, naar aanleiding van een nieuw rapport over vrouwelijke genitale verminking, dat zij vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.
    Het is de tweede maatregel in ruim een week tijd die Bussemaker wil nemen, nadat eind januari bleek dat de aanpak van genitale verminking in Nederland faalt. Vorige week zei ze dat allochtone ouders die naar het land van herkomst reizen in een contract moeten vastleggen dat zij hun dochter zullen behoeden voor besnijdenis.
    Het gaat om ouders uit risicolanden waar meisjesbesnijdenis voorkomt, zoals Somalië, Soedan en Ethiopië. Blijken de dochters na terugkomst toch verminkt, dan kan gevangenisstraf volgen. ...


Red.:   Iedereen met enig gezond verstand wist het al: minimaal 80 procent van de vluchtverhalen, en waarschijnlijk ergens rond de 95, is bedrog ...  Ze gaan met het grootste gemak terug, op vakantie, naar eigen land wat zo gevaarlijk was dat ze naar Nederland moesten vluchten. En als ze hier eenmaal zijn, en een paspoort hebben gekregen, verliezen ze meteen dat paspoort:


Uit: De Volkskrant, 24-02-2006, van verslaggeefster Margreet Vermeulen

Somaliërs 'helpen' elkaar graag met een paspoort

Somaliërs doen vijf keer zo vaak aangifte van vermissing of diefstal van identiteitspapieren als andere bevolkingsgroepen.  ...


Red.:
   Oké, zult u zeggen: Somaliërs zijn bedriegers met hun vluchtverhaal, ze hebben er een kleine handeltje is paspoorten bij, maar dat maakt ze toch nog niet dusdanig schruken dat wij hen het recht zouden moeten onthouden om zich met hun kinderen te herenigen. Dar vluchtverhaal vertellen ze omdat ze net als iedereen toch wat beter af willen zijn, en dat paspoortenhandeltje is wat extra inkomsten bij de mager uitkering die ze krijgen.
   Hier is waar dat paspoortenhandeltje voor bedoeld is:

  ...   De Kamer is opgeschrikt door een uitzending van Netwerk, dat liet zien hoe Somalische kinderen illegaal naar Nederland worden gehaald enkel en alleen vanwege de kinderbijslag. Zijn ze daarvoor te oud, dan worden ze in Somalië ingeruild voor jongere kinderen. In de tussentijd worden ze niet zelden uitgebuit, zo is het vermoeden. Onduidelijk is hoeveel kinderen op die manier zijn achtergelaten in Somalië. Een aantal is naar Ethiopië uitgeweken en heeft zich daar tot de Nederlandse ambassade gewend. Ze hebben geen papieren en weten niet wie hun ouders zijn. Inmiddels zijn twee broers via de ambassade overgedragen aan hun biologische ouders in Somalië.


Uit: De Volkskrant, 17-02-2006, door Ayaan Hirsi Ali

Clandenken verklaart kindersmokkel

In de Somalische gemeenschap worden kinderen misbruikt voor het eigen geldelijke gewin. Ayaan Hirsi Ali hoopt dat Nederland ervan leert.

Tussentitels: Suffe marechaussees zien toch verschil tussen kinderen niet
                   Het kost even voordat stamlid lid wordt van verzorgingsstaat


Toen ik naar de Netwerk-uitzending van 14 februari keek, zag ik wat niet werd uitgezonden, namelijk het clanbewustzijn. Dat clanbewustzijn komt vast en zeker ook niet ter sprake in het vertrouwelijk onderzoek van verscheidene ministeries naar de criminaliteit van Somalische Nederlanders. Die Netwerk-uitzending gaat over Somaliërs die zich schuldig maken aan kindersmokkel. Kinderen die hun ouders kwijtraakten in de burgeroorlog die sinds 1991 in Somalië woedt, zijn onder valse voorwendselen naar Nederland gehaald. De kinderen vertellen dat hun is gezegd dat ze naar hun ouders worden gebracht. Eenmaal in Nederland worden ze mishandeld en moeten ze werken als huishoudelijke hulp of als oppas voor de echte kinderen van hun nieuwe voogden.
    De belangrijkste drijfveer voor de nepouders om de kinderen naar Nederland te brengen, is geld. Ze krijgen voor elk kind kinderbijslag. Als het kind te duur wordt of lastige vragen stelt, wordt het teruggebracht naar Somalië. In dat land in oorlog zijn de Nederlands-Somalische kinderen veroordeeld tot een zwervend bestaan. ...


Red.:   Voor wie inmiddels de kracht gevonden heeft om niet naar buiten te rennen en een paar Somaliërs en media-nomadisten in elkaar te slaan, en die meneer de Kinderombudsman, hier nog een weergave van de manieren waarop de het Nederlandse publiek een rad voor de ogen porberen te draaien. In het eerste artikel:


Uit: De Volkskrant, 06-06-2013, van verslaggevers Jeroen Visser en Joost de Vries

Kinderombudsman | 3.910 kinderen van vluchtelingen ten onrechte geweigerd

'Staat schendt rechten asielkind'


...  De ouders hadden reeds asiel gekregen, de kinderen waren achtergebleven in het land dat voor de ouders te gevaarlijk was geworden. ...


Red.:   Hier wordt weggelaten de volgende kwesties: Waarom hebben de ouders asiel gekregen, namen ze hun kinderen niet mee, waarom was het voor die kinderen niet gevaarlijk, waar zijn de kinderen verbleven, hoe hadden de ouders dat geregeld of hebben ze de kinderen zomaar op straat laten staan, en hoe zijn die kinderen dan in de tussentijd in leven gebleven. Al deze vragen leiden op zijn minst mogelijk tot antwoorden om meteen al óf die kinderen niet toe te laten óf die ouders terug te sturen. Inmiddels is het veilig genoeg in Somalië.
    En deze verduistering van feiten wordt eindeloos herhaald:

  De Kinderombudsman is geschokt over de manier waarop kinderen die zich melden op Nederlandse ambassades worden gehoord

Hoezo, kinderen die zich melden bij de Nederlandse ambassade? Hoe weten ze wat een ambassade is? Hoe weten dat er een Nederlandse ambassade is. Hoe weten ze dat ze naar de Nederlandse ambassade moeten en niet die van Duitsland? Of Engeland of Frankrijk? Hoe weten ze de Nederlandse ambassade te vinden? Hoe gaat dat in het hoofd van die kinderen: "Pappa is plotseling weg - laat ik eens naar de Nederlandse ambassade gaan"?
  De Kinderombudsman is geschokt over de manier waarop kinderen die zich melden op Nederlandse ambassades worden gehoord....
    Dullaert: 'Kinderen krijgen vragen als: wat voor kleren had je vader aan toe hij vluchtte? Wat was de kleur van de deur van het huis van je buurman?

De verkeerde vragen. maar de uitkomst staat van tevoren vast, na het betantwoorden van de juiste vragen: Toegevoegd aan de volgende onweerlegbare feiten: Die kinderen zijn verzorgd door anderen, in leven gehouden door anderen, hun levensonderhoud is betaald door anderen. En dat doen mensen niet, zeker in dat soort landen, als het niet hun eigen kinderen zijn, of ze er geld uit kunnen slaan. De uitkomst van de juiste vragen staat volkomen vast: Dit is bedrog.
    En zelfs uit de huidige artikelen is dat nog af te lezen:


Uit: De Volkskrant, 06-06-2013, van verslaggevers Jeroen Visser en Joost de Vries

Eerst naar Ethiopië of Kenia, dan naar Nederland

Het beleid voor gezinshereniging werd in 2008 en 2009 aangescherpt door toenmalig staatssecretaris van Asiel Nebahat Albayrak (PvdA) na signalen van fraude en misbruik door met name Somaliërs. ...


Red.:   De term 'signalen' is hier ook bedrog: het waren bewijzen.
  Het resultaat van het strengere beleid werd in 2011 door toenmalig minister Gerd Leers van Asiel verkocht aan de Tweede Kamer als een succes: 'De fraudeaanpak heeft goede resultaten opgeleverd en leidt tot meer afwijzingen van nareis-aanvragen. Zo wordt op dit moment nog minder dan 10 procent van de aanvragen ingewilligd die door Somaliërs worden ingediend vanuit het buitenland.'

En die Dullaert blijkt een welbewuste bedrieger:
  In absolute cijfers is het aantal aanvragen echter ook flink toegenomen. Ging het in 2008 en 2009 nog om zo'n 250 aanvragen, in 2011 waren het er ruim 3.000. Vooral het aantal aanvragen van Somalische kinderen nam toe.
    Juist onder die groep vermoedde de immigratiedienst IND fraude en misbruik, maar Dullaert wijt de stijging aan de oorlogssituatie in het Oost-Afrikaanse land.

Het is precies andersom: de toestand in Somalië is rustiger geworden.
    En ook in dit artikel worden volkomen leugenachtige scenario's geschetst:
  Honderden Somalische kinderen meldden zich in 2010 en 2011 bij de Nederlandse ambassades in Ethiopië en Kenia. Nederland heeft geen vertegenwoordiging in Mogadishu, de kinderen weken dus uit naar Addis Abeba en Nairobi.

Kinderen reizen niet in hun eentje naar andere landen. Kinderen hebben geen geld. Daar moet begeleiding bij zijn. begeleiding met winstoogmerk. Hier wordt ordinaire mensensmokkel voorgesteld als een soort kinderkaravaan bestaande uit zielige wezen.
    En in nog een ander artikel uit de reeks:


Uit: De Volkskrant, 07-06-2013, van verslaggevers Raoul du Pré en Joost de Vries

Teeven: recht van asielkind niet geschaad

Tussenstuk:
Heibel over 'buitenlandse' dna-test

De door de Kinderombudsman gesignaleerde willekeur in het nareisbeleid voor gezinsleden van erkende vluchtelingen ontstond onder meer doordat de IND na 2008 de rol van dna-testen een stuk kleiner maakte. De reden: in 2006-'07 was er een grote toestroom van Somalische kinderen. Nadat de IND in 2007 de dna-test had ingevoerd, stokte die stroom. Maar daarvoor in de plaats kwamen er plots veel 'pleegkinderen' uit Somalië. De IND vertrouwde dat niet en keerde de procedure om: voortaan eerst diepgaand onderzoek, pas op het laatst eventueel een dna-test.


Red.:   Je moet eerst het voorgaande gelezen hebben om te weten waarop te letten, maar nu is het volkomen helder wat hier staat: die Somaliër zijn habituele bedriegers en kindersmokkelaars. En, hoe stompzinnig, met heeft zichzelf in beelden laten betrappen. Want hier is nog eens een keer de vader met zijn "twee jongens" die hij als zeven jaar niet meer gezien heeft:


Nu kunnen die kinderen wat ouder zijn dan ze eruit zien - leeftijden-schatten kan moeilijker zijn bij een andere etnie. Mara op geen enkele manier komen die kinderen, bij aftrek van zeven jaar, in de buurt van het naar ambassades kunnen gaan en  buitenlandse reizen maken. Die kinderen zijn welbewust ondergebracht bij anderen. Die ze langdurig verzorgd hebben. Zelf als het de kinderen zijn van deze Somaliër, is er bij de huidige stand van zaken, met een rustig Somalië en Somaliërs die er dusdanig habitueel op vakantie gaan dat er in Nederland opgetreden moet worden tegen besnijdenis gepleegd in Somalië tijdens vakanties, slechts één actie te ondernemen: gezinshereniging in Somalië.
   En die Dullaert hoort in de gevangenis, en die media-nomadisten dienen onmiddellijk ontslagen te worden. Wegens fraude, corruptie, oplichting van het Nederlandse volk, landverraad. Verzin maar wat. Gebeurt dat niet, dan lopen ze op den duur het risico gelyncht te worden.
    En natuurlijk doet het nomadistische columnistendom van harte mee met deze hetze:


Uit: De Volkskrant, 07-06-2013, column door Sheila Sitalsing

Kind

Tussentitel: Er was geen pauze, ook niet als ze moesten huilen

Er zaten kinderen in de basisschoolleeftijd bij, de leeftijd waarop je hier Kanjertraining krijgt en begeleiding bij Cito-stress. Ze moesten, alleen gezeten tegenover een tolk en een onbekende witte man of vrouw van de Nederlandse ambassade in Kenia of Somalië of Oeganda, antwoorden op reeksen vragen zonder einde. ...
    Het waren spannende verhoren, vertelden de kinderen later aan de Nederlandse Kinderombudsman. ...
    Volgens het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind rust op de Nederlandse staat de plicht verzoeken van kinderen om met hun naar Nederland gevluchte ouders herenigd te worden met 'spoed, menselijkheid en welwillendheid' te behandelen. ...
    Je zou er haast door afreizen naar één van die landen waar ze minderjarigen aan gestapo-achtige verhoren onderwerpen, om aan elke langslopende minderjarige luid wenend te verklaren: Ik distantieer me van die Nederlanders die achterdochtig en paranoïde in elke minderjarige een liegende profiteur vermoeden. Ik distantieer me van een apparaat dat zo gebeten is op het bestrijden van misbruik, dat de circulaire waarop staat dat het met mensen van doen heeft ergens in de vreemdelingenketen verloren is geraakt.    ... 
    En je dan als zogenaamd beschaafde natie wel een mening aanmatigen over de mensenrechten in bananenrepublieken. Bah.


Red.:   Nu is Sheila Sitalsing uitleg of detail niet alleen een nomadiste, maar ook een daadwerkelijke nomade, want ze immigrante uit Suriname. En na het debiteren van zoveel larmoyante leugens vraag je je af welke vormen van bedrog zij heeft toegepast om Nederland binnen te komen. Dat risico op lynchen geldt in ieder geval ook voor haar. Want in een land zo vol met zulke weerzinwekkende mensen, zou je toch eigenlijk verwachten dat dat al gebeurd was: het lynchen van gekleurden als Sheila Sitalsing.
     En dit exemplaar kom natuurlijk niet achterblijven:


Uit: De Volkskrant, 08-06-2013, column door Arnon Grunberg

Legitimatie

Het zal niemand verbazen dat de Kinderombudsman bekend maakte dat het Nederlandse asielbeleid asielkinderen schaadt. ...

Omdat er een keer misbruik was geconstateerd, zou de strenge procedure gerechtvaardigd zijn.    ...
    Toch kan het probleem niet worden opgelost door het Nederlandse beleid een beetje aan te passen.
    In 1948 werd een staat voor Joden gecreëerd omdat men vond - en niet geheel ten onrechte - dat er geen toekomst was voor Joden in Europa.
    Zo zou er nu een staat voor illegalen moeten komen.
   Het is de vraag waar deze staat gesticht zal moeten worden, maar onbewoonde plekken zijn er genoeg en bepaalde delen van Europa lijden onder ontvolking.


Red.:   Oftewel: vanwege de holocaust, moeten we nu bedriegers uit Somalië, Afrika en de hele wereld toelaten. Zodat die Europese cultuur, die hatelijke cultuur die het beter doet dan die van de Joden, eindelijk ten onder gaat. Dit onder het bekende motto van de Joden:

  In de grondwet van deze staat zou een zogeheten 'recht op thuiskomst' moeten worden opgenomen onder het motto: iedereen is illegaal.

Waarmee de smeerlap natuurlijk wil zeggen: "Iedereen is legaal".
    Overigens bracht de hele hetze ook nog één goed idee voort:


Uit: De Volkskrant, 07-06-2013, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Willekeur

Slachtoffers van willekeur in het gezinsherenigingsbeleid verdienen op z'n minst een herkansing.Red.:   Dat herkeuren is een bruikbaar idee. Maar dan en slechts dan als alle gevallen aan een herkansing worden onderworpen, inclusief degenen die een positieve uitslag kregen en al hier zijn. En met de huidige situatie van een veilig genoeg Somalië. Kunnen we ze allemaal terugsturen.
    Roemen zijn al jarenb bezig Nederland te plunderen op vele manieren, waaronder skimmen en het aloude zakkenrollen. En heel recent ook nog een spectaculaire schilderijendiefstal. En, tijdens de GayPride, plotseling een sterk optreden van de politie die er een stuk of vijftig zakkenrollers oppakt, bijna allemaal Roemenen. Dus wat doet de Volkskrant, verontrust door zo veel negatieve reclame:


Uit: De Volkskrant, 10-08-2013, door Charlotte Huisman en Elsbeth Stoker

Roemeense migranten in Nederland

'Vroeger waren het de Polen, nu de Roemenen'

Ze staan nu te boek als zakkenrollers, tot grote ergernis van de Roemenen in Rotterdam-Zuid. 'Werkgevers zeggen: O, ben je Roemeen? Laat dan maar.'


Tussentitel: Al die nationaliteiten uit het Oostblok houden we niet uit elkaar, hoor - Een sigarenboer in Charlois - doet goede zaken met alle Oost-Europeanen

Zeg tegen willekeurige voorbijgangers in Rotterdam-Zuid dat je op zoek bent naar Roemenen en de gepeperde uitspraken vliegen je om de oren. 'Je ziet ze niet tot je met je portemonnee aan een touwtje door deze wijk gaat lopen', grijnst de 51-jarige Michael op de Ebenhaëzerstraat, met een sjekkie in de hand. ...


Red.:   En pakte er weer ruim mee uit:


Ja ja, het is weer allemaal kwaadsprekerij van de Nederlanders ...
    Inmiddels heeft ook onderzoek uitgewezen dat het (ruime) merendeel der Roma zich bezighoudt met criminaliteit. Hier is de reactie:


Uit: De Volkskrant, 10-10-2013, door Henk Müller. opinieredacteur van de Volkskrant. Huub van Baar is universitair docent Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op de positie van Roma in Europa. Hij is specialist op het gebied van minderheden in Midden- en Oost-Europa.

Twistgesprek | Henk Müller met Huub van Baar

'Roma worden tot gehate buitenstaanders gemaakt'

Red.:
   De kop is een citaat uit het interview, maar toch maat meteen behandeld: Roma worden niet tot buitenstaanders gemaakt, maar maken zichzelf buitenstaanders door hun levenswijze. De nomadistische levenswijze. dat dat problemen geeft is even evident als de opkomst van de zon. Die problemen staan op geen enkele manier op het niveau van haat. Dit is een generalisatie die van Baar ten sterkste veroordeeld aangaande Roma. Niet-Roma generaliseren mag natuurlijk wel. Net als alle andere politiek-correcten is ook bij deze sprake van gore hypocrisie.

  U waarschuwt voor opkomende zigeunerhaat, 'antiziganisme', die een grondwaarde van Europa - gelijkheid van Europese burgers - zou uithollen. ...
'Er vinden steeds meer aanslagen plaats op Roma, vooral in Oost-Europa, geweld dat de meeste politici en burgers terecht afwijzen. Maar ik wil vooral ook waarschuwen voor de opmars in Europa van 'fatsoenlijk antiziganisme'. Onder het mom dat Roma zelf niet zulke lieverdjes zijn, is er een beweging op gang gekomen dat je Roma daarom anders mag behandelen. Ze bezorgen ons 'immers' overlast.

Gore hypocriete generalisaties.
  'In Oost-Europa staan Roma gelijk aan 'onaanpasbaren' of 'criminelen' en de politie gaat daarnaar handelen. Deze trend zie je nu ook in West-Europa.

Gore leugen: de politie in West-Europa gaat handelen naar aanleiding van het gedrag van Roma.
  Maar Roma zijn geen lieverdjes...
'U baseert zich op uitspraken van de criminologe Dina Siegel, verbonden aan de Universiteit Utrecht ...
    'Ik vind het ronduit bizar dat Siegel in de publiciteit komt met de 'constatering' dat zakkenrollers, bedelaars en winkeldieven voor 80 procent Roma zijn. Kranten en tv nemen dat klakkeloos over. Allemaal op basis van een kleinschalig kwalitatief en geen kwantitatief statistisch onderzoek waarvan de gegevens overigens nog steeds niet zijn gepubliceerd.'

"Er is niets van waar."
  Over Roma geen kwaad woord.
'Ik zeg niet dat sommige Roma geen verkeerde dingen doen en misschien zijn ze zelfs wel - hoewel er geen cijfers zijn - oververtegenwoordigd in de criminaliteit, maar nogmaals je mag een hele groep niet tot criminelen bestempelen.
    'Ik vind het spijtig dat een wetenschapper zich niet bewust is van de gevolgen van haar uitspraken. Ze rept met geen woord over het effect op de hele groep Roma. ...'

"Er is een beetje van waar maar daar mag je niets van zeggen."
  Bij Pauw & Witteman lichtte Siegel haar uitkomsten toe met op de achtergrond beelden van uit Frankrijk gezette EU-burgers met een Roma-achtergrond. Dat vind ik fout. Hier worden migranten met criminelen verward. Ten eerste mag Frankrijk wettelijk helemaal geen EU-burgers uitzetten. Sinds 2007 zijn zeker 40 duizend Roemeense en Bulgaarse Roma uitgezet en dat druist in tegen het gelijkheidsbeginsel. Ten tweede wek je zo de indruk dat alle Roma criminelen zijn. Roma worden op deze manier tot gehate buitenstaanders gemaakt, zoals de Joden dat ooit waren.

"De positie van de Roma is volkomen gelijk aan die van de Joden. Dus mogen we niets zeggen van de Roma, omdat dat ook geldt voor de Joden."
  Roma zijn de nieuwe Joden.
'Ze vormen de laatste minderheid die nog schaamteloos en ongestraft wordt gediscrimineerd en gecriminaliseerd. Antisemitisme bestaat nog, maar wordt als onacceptabel beschouwd. Dat Roma, ondanks alle onderlinge verschillen net als bij Joden, als één groep worden gediscrimineerd is kennelijk geen enkel probleem en wordt salonfähig gemaakt door 'fatsoenlijk antiziganisme'. Uitsluiting en geweld nemen toe. Frankrijk vindt dat alle Roma weg moeten. Ik vind dat een blamage voor Europa.'

En omdat de Roma zijn als de Joden, mogen ze schaamteloos doen wat hun hartje begeert, onafhankelijk of dat nu schadelijk voor anderen is of niet. Daar mag je niets van zeggen:
  '... Elke groep kent criminelen, maar je mag en kunt nooit een hele groep tot crimineel bestempelen.'

Dat mag alleen bij blanken. Want die mag je bestempelen als "discriminerend", "racisten" enzovoort, terwijl het ook hier maar een beperkt aantal exemplaren betreft, en elke groep mensen bevat de discrimineren en racistisch zijn.
    Die Van Baar is een vuile gore hypocriet.
    En nattuurlijk is het een halsmisdaad als illegale Roma worden uitgezet:


Uit: De Volkskrant, 18-10-2013, van correspondent Peter Giesen

Franse woede over uitzetten Roma

Duizenden Franse scholieren zijn de straat opgegaan uit protest tegen het uitzetten van een Kosovaars Roma-meisje. De affaire brengt links Frankrijk in verlegenheid.


In Frankrijk is grote beroering ontstaan vanwege de uitzetting van het Kosovaarse Roma-meisje Leonarda Dibrani. ...


Red.:   Grove  berichtvervalsing. Zoals verderop in het artikle ook blijkt:

  De Franse bevolking is in grote meerderheid voor een strenge aanpak van asielzoekers, zeker als zij tot de Roma behoren, zoals Leonarda.

Zeker omdat het voor het overgrote deel dit soort gevallen  betreft:
  De familie van Dibrani was uitgeprocedeerd en kwam niet voor politiek asiel in aanmerking. De vader van Leonarda heeft ook gelogen tegen de Franse autoriteiten, door te zeggen dat de hele familie uit Kosovo kwam. In werkelijkheid waren zijn vrouw en kinderen geboren in Italië. 'We hebben onze Italiaanse papieren moeten weggooien om in Frankrijk asiel te vragen', zei vader Dibrani tegen persbureau Reuters.

Leugenaars en uitkeringsshoppers en parasieten.
    Maar de Volkskrant verdedigt de parasitaire nomaden met verve:

Download en bekijk het origineel. Dan zie je meteen dat zelfs op deze propagandafoto, de helft van de betogers allochtoon is. Immigrant. En je kan er vergif op innemen dat ze een zo nomade-gunstig mogelijke plaatsje hebben geplaatst,e dat de rest dus nog veel meer immigrant is. Het zijn niet zozeer de Fransen die woedend zijn, als de immigranten. Logisch. Zij willen meer immigranten ten einde de Franse cultuur te overmeesteren.
    De volgende spreekt als beeld helemaal voor zich:

    Inmiddels heeft de realiteit omtrent de Roma weer vele malen gefigureerd in de niet-politiek-correcte media - GeenStijl is op zijn allervriendelijkst als ze ze aanduidt als "steelroma". Hier is de reactie van de Volkskrant:

Overigens zonder de oorspronkelijke berichten over de steelactiviteiten door te geven. natuurlijk.
    Voor wie wat minder goede ogen heeft: de kop van de tekst luidt: "Te gast bij het avontuur" , gevolgd door "Fotograaf Peter van Beek is graag te gast onder Roma, die hij al vijftien jaar fotografeert. Dat hij af en toe wordt beroofd, neemt hij op de koop toe"....


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .