WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische krachten: sociaal darwinisme, gebruik

  3 nov.2012

"Sociaal darwinisme" is een term om de slechtheid aan te duiden van hen die niet geloven in de gelijkheid der culturen en het multiculturalisme. Hier een voorbeeld van de hand van schrijver Arnon Grunberg, een weerzinwekkend cynicus uitleg of detail :


Uit: De Volkskrant, 01-11-2012, column door Arnon Grunberg

Sociaal darwinisme

Op zaterdag stond er een interessant artikel in de Volkskrant van Jan Latten, hoogleraar demografie, en Willem Boterman, postdoctoraal onderzoeker, over strategisch trouwen. Volgens hen neemt 'opleidingshomogamie' toe. Dit betekent dat meer mensen een partner kiezen met hetzelfde opleidingsniveau. 'Downdaten kan je maatschappelijke positie schaden,' schrijven ze.
    Uiteraard gebeurt dit alles voor de kinderen. De onderzoekers hebben het over 'dubbel kenniskapitaal', dat de beste garantie is dat de kinderen een 'opleidingssucces' zullen behalen. Ze eindigen met de conclusie dat het sociaal darwinisme nog altijd regeert.
    Inderdaad mogen wij stellen dat de liefde, waar wij de mond zo van vol hebben, in praktijk weinig meer is dan sociaal darwinisme. Men had het kunnen weten. ...


Red.:   Grunberg wil het gebruik van huwelijk in eigen kring in een kwaad daglicht stellen (uit volstrekt oneerlijke motieven, want hijzelf en zijn eigen kring doet niets anders), en gebruikt de term "sociaal darwinisme" met dat doel.
    Al redelijk snel nog een voorbeeld- aanleiding is de vorming van een coalitie tussen VVD en PvdA na de verkiezingen van 2012:


Uit: De Volkskrant, 06-11-2012, door Gerard Drosterij, politicoloog en publicist

Met Paars heeft Rutte II vrijwel niets gemeen

Het kabinet-Rutte II treedt aan onder veel ongunstiger omstandigheden dan zijn paarse voorgangers.


Bij het aantreden van Rutte II is veelvuldig naar Paars I verwezen. De overeenkomsten tussen beide kabinetten zijn echter bedrieglijk. ...
    Een andere reden voor het optimisme over Paars was van ideologische aard. De inhoudelijke tegenstellingen tussen liberalen en sociaal- democraten hadden nog nooit zo overbrugbaar geleken. De PvdA was door het afschudden van haar veren liberaler geworden, en weinigen in de VVD waren nog gecharmeerd van het Wiegeliaanse sociaal-darwinisme. ...


Red.:   VVD-prominent Hans Wiegel zal normaliter aangeduid worden, als lid van de VVD, als "liberaal", maar zijn opvattingen zijn die van een reactionair: "Terug naar de tijd van Dickens" . "Sociaal darwinisme" wordt daarmee geassocieerd - dus als rechts en reactionair. Terwijl sociaal darwinisme daar niets over zegt. Het zegt alleen dat maatschappijen en culturen aan evolutie onderhevig zijn. En niets over hoe je daar mee om moet gaan.
    Het pejoratieve gebruik van 'sociaal darwinisme" gaat vrijwel altijd samen met andere zieke gedachtenvormen. Hier een illustratie door eÚ'n van de meest multiculturaltische en politiek-correcte, zieke, bijdragers op Joop.nl - eerst even de illustratie daarvan:


Uit: Joop.nl, 16-12-2012, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

Hoe medelijden verdacht wordt gemaakt

Anders dan rechtse bloggers roepen mag je wel degelijk medelijden hebben met de bultrug. Zelfs van hun idool Nietzsche


Veel Nederlanders hebben in het lot van Johannes de bultrug de tragedie gezien. Zij namen – zo legde Kees Moeliker hier uit – geen genoegen met het onvermijdelijke: dit is een van de manieren waarop in de natuur zulke grote beesten aan hun einde komen. Wellicht maken goed bedoelde reddingsacties het alleen maar erger.    ...


Red.:   De Nederlanders die mededogen hebben, zijn eerder goede dan slechte mensen. Net als dgene die mededogen hebben met de antilope die opgevreten wordt door de leeuw. Maar meteen fout gaat het als men er conclusies aan gaat verbinden. want conclusies verbinden, redeneren, is een veel zledzmaer verschijnsel, indien goed gedaan, dan mededogen. Je kan niet Ún de antilope Ún de leeuw sparen. En je kan niet Johannes redden, want de reden dat is hij gestrand is natuurlijk niet ÚÚn of ander toeval. Walvissen kunnen zwemmen en navigeren als vissen in het water. De reden dat Johannes op de op de zandplaat lag, in een ondiepte van de zee, was dat hij zijn einde voelde naderen en niet wilde verdrinken. De laatste ademtocht van het zelfbehoud.
    Maar natuurlijk waren de "twee reebruine ogen"-geesten weer niet van de buis weg te branden. Waarop het meer nuchtere deel van de bevolking commentaar gaat leveren:

  Zaterdagdacht zond de EO nog zo’n film uit, the Ultimate Gift. Zulke gevoelens worden de laatste dagen aan de rechterkant van het internet met verve bespot. Zo meent Michael van der GaliŰn op de Dagelijkse Standaard: "Als je naar Lenie 't Harten van de wereld luistert zou je bijna zweren dat 'Johannes' (wie geeft een wild dier nou in vredesnaam een mensennaam? Dan ben je toch niet helemaal lekker?) de re´ncarnatie was van Jezus Christus zelve. Nog even en er volgt een heiligverklaring".
    Ook Geen Stijl laat zich niet onbetuigd. Onder de kop: Johannes de bultrug is deaud. Toedeledokie, lezen wij: "Bultrug Johannes is hedennacht overleden op een zandbank in de Waddenzee, na een overdosis grappen en grollen op twitter en gesol van dierengekkies. Hij was een goede bultrug, die voor altijd in onze gedachten zal blijven".

De multiculturalist is dat mede omdat hij alle onderpresteerders, ook indien groepsgewijs, zielig vindt op een manier die hem noopt te gaan "helpen". En degenen die dit "helpen" bekritiseren zijn dus "Fout!!!"
  Blijft het bij zulke we-zullen-het-maar-satire-noemen? Op DeJaap gaat Mark Koster een stuk verder. Hij maakt medelijden niet zozeer belachelijk als wel verdacht. Het is volgens hem een blijk van decadentie. "We durven niet meer soeverein te denken, omdat we bang zijn dat we niet meer correct zijn."

Maar natuurlijk. Terwijl het enige correcte ontzettend voor de hand ligt, maar iets is waar de "helpers" nooit op zullen komen: Jaag het beest een kogel door de hersenen. In plaats van gemier met injecties wat natuurlijk niet lukt (echt gebeurd).
    Dit lijkt afdwalen van het onderwerp van "sociaal darwinisme", maar is dat natuurlijk niet. Want dat gaat over vrijwel dezelfde dingen, maar dan wat geleidelijker. Er zijn individuen als Johannes die niet meer verder kunnen, en er zijn groepen als creolen en IndiŰrs die niet meer verder kunnen. In ieder geval niet op de huidige manier. Met creolen die hun vrouwen met hun kinderen laten stikken en ze tot het getto veroordelen uitleg of detail , en IndiŰrs die cultuurwijd inteelt plegen met hun uithuwelijken en bijbehorende kastensysteem uitleg of detail .
    De multiculturalist beseft dat onbewust, en de soort van historicus Han van der Horst doet dat met iets dat lijkt op redeneren:
  Op DeJaap gaat Mark Koster een stuk verder. ... Daarna roept hij niemand minder dan Friedrich Nietzsche tot getuige aan volgens wie medelijden niet meer zou zijn dan de uiting van de slavenmoraal, die – maar dat zegt hij ergens anders – de ▄bermensch uiteraard vreemd is. Die weet dat de soort er niet mee gediend is zwakkere exemplaren in leven te houden omdat dit op den duur tot uitsterven moet leiden.

Wie denkt dat de evolutie er niet is om de zwakke individuen en groepen te ondersteunen, vindt zichzelf een ▄bermensch, "redeneert" de historicus. Dat is:
  Dat laatste is gebaseerd op een verkeerd begrijpen van Darwin’s survival of the fittest.

Waarom dat een verkeerde uitleg is, wordt natuurlijk niet uitgelegd. De historicus gaat verder met zijn ideologie, en maakt in de erop volgende zin nog een verkeerde afslag:
  Dat laatste is gebaseerd op een verkeerd begrijpen van Darwin’s survival of the fittest. Deze misvatting gaf aanleiding tot het ontstaan van het 'sociaal darwinisme',

En daar zijn we bij ons huidige doel: wie kritiek heeft op de "helpers" van Johannes, degen die hem met een net weer in zee wilden slepen (en dit hebben we niet verzonnen - dit is daadwerkelijk gebeurd), zijn "sociaal-darwinisten". Net natuurlijk als degenen die weigeren de antilope te redden uit de klauwen van de leeuw.
    Waarna de historicus, ten overvloede, nog even laat zien waar de draden bij hem verkeerd verbonden zitten:
  Dat laatste is gebaseerd op een verkeerd begrijpen van Darwin’s survival of the fittest. Deze misvatting gaf aanleiding tot het ontstaan van het 'sociaal darwinisme', waarmee het recht van de sterkste wordt goedgepraat.

In dit hele verhaal is "het recht van de sterkste" nergens voorgekomen, expliciet noch impliciet. En "het recht van de sterkste" heeft ook niets met survival of the fittest, het overleven van de meest geschikte, te maken. De gorilla is echt heel veel sterker dan de mens maar oneindig veel minder fit voor survivalen. Net als, volgens de menselijke voortzetting van het evolutieproces, het sociaal darwinisme, de Papoea's, creolen en IndiŰrs dat zijn ten opzichte van de groepen met een cultuur die bekend staat als "westers".
    Maar alleen het idee van dat laatste is iets waar de multiculturalist vlektyfus van zou krijgen.


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .