WERELD & DENKEN
 
 

Sociologische begrippen: uiterlijk, groepen, Nederlanders

27 nov.2015

Nederlanders zijn voor Nederlanders geen "Nederlanders" maar gewoon "mensen" - zaken krijgen het snelst aparte namen als ze afwijken van datgene wat "gewoon" is. En dat geldt naturlijk ook voor het uiterlijk van mensen, want het vorige gaat ook vrijwel altijd alleen maar om het uiterlijk.
    Misschien mede om die redenen zijn er in de media btrekklijke weinig foto's van groepen Nderlanders te vinden. Of omdat foto's van groepen te uniform om interessant te zijn voor fotografen. Maar in ieder ook mede om de reden dat de media het beleid hebben om op plaatjes met groepen op uiterst kunstmatige wijze een aanzienlijke hoeveelheid lieden te plaatsen waarvan iedreen in één oogopslag kan zien dat het geen Nederlanders zijn, maar Turken uitleg of detail , Marokkanen uitleg of detail of Afrikanen uitleg of detail.
    In 2015 is eindelijk het minimumaantal exemplaren bereikt, drie, om te kunnen spreken van een "verzameling". De eerste exemplaren zijn eerder gebruikt bijTurken:

Deze foto komt van het internet. De eerste geschikte illustratie gevonden in de Volkskrant (13-01-2014 - foto: Raymond Ruting) - eerst even de context:

De context is een rondleiding voor de burgers in een nieuw muziekgebouw - erg gewone Nederlanders dus. Hier zijn ze:

Als twee druppels water gelijkend het vakantiegroepje. En totaal verschillend van bijvoorbeeld de Turken die Nederlanders worden genoemd maar het dus niet zijn.
    Ovrigens is het feit dat bij deze gelegenheid alleen Nderlanders te vinden waren, is natuurlijk geen toeval. Dit is een activiteit in de categoriëën "kunstzinnig" of "intellectueel" - dat vindt nauwelijks tot niet moslims of negers.
    Hier is de derde, van 17-11-2015. Aanleidng voor de fototis de aanslag door moslims in Parijs op13 november 2015. Het is een demonstratie in Nederland ter loyaliteit met de Parijzenaars. Eerst weer het overzicht:

En de foto (van Raymond Ruting):

Dit willen uitdragen van loyalteit met Franse, andere Europese, burgers is erin  geslaagd om het tegenwoordig normaal gemengde publiek volledig wit te wassen. Hier staan de Nederlanders. Wat er niet staat, gekleurden, zijn geen, GEEN, Nederlanders.
    En iedereen, IEDEREEN, kan het verschil zien.
    Zelfs buitenlandrs.


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .