WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Veeleisendheid, armen: bijstand

Onderstaand een artikel over het verschil in inkomsten tussen bijstand en werk, waarin geconstateerd wordt dat dat verschil klein is, de zogenaamde armoedeval. Eronder een voor de hand liggende reactie:


Uit: De Volkskrant, 23-12-2005, van verslaggever Jeroen Trommelen

Achtergrond | Robert van Dalen houdt aan zijn nieuwe baan maar 60 euro per maand over, onder meer doordat subsidies wegvallen

Eindelijk werk, maar nauwelijks extra inkomen

Wie vanuit een uitkering gaat werken, wordt daar niet per se beter van: subsidies vallen weg en belastingen stijgen. Gemeenten staan niet te springen om de inkomsten aan te vullen.


Robert van Dalen kreeg na twee jaar bijstand een werkervaringsplaats toegewezen bij een gemeentelijke dienst. Financieel kon hij daar niet slechter van worden, want zijn bijstand als alleenstaande bedroeg 760 euro. 'Daar valt nauwelijks van te leven', vindt hij nog steeds. Werken levert netto 930 euro op: dus 160 euro meer.
    Maar Van Dalen levert ook in. Zijn huursubsidie van 179 euro wordt met bijna 50 euro verlaagd. De gemeentebelasting van 450 euro per jaar, die aanvankelijk werd kwijtgescholden, moet hij zelf betalen. Ook voor extra reiskosten draait hij zelf op. Nog steeds is het voordeliger om te werken, maar het maandelijks voordeel is gekrompen naar 60 euro.   ...


De Volkskrant, 28-12-2005, ingezonden brief van Dion van Iperen (Hoofddorp)

Bijstand

Mensen die zeggen dat ze er nauwelijks op vooruitgaan als ze vanuit de bijstand aan het werk gaan, maken een denkfout (Binnenland, 23 december).
    Zoals in het artikel wordt beweerd, houdt Robert van Dalen maar zestig euro over aan werken. Als ik mijn salaris krijg, dan trek ik toch ook niet eerst een bedrag af ter hoogte van een uitkering en zeg dat ik werk voor het verschil?


Red.:   De discussie over de armoedeval, op deze manier gevoerd, is dan ook niet de juiste discussie. Natuurlijk moeten mensen die werken kunnen, werk doen als dat werk er is. Het echte punt is dat dit werk voldoende betaald wordt, als het relevant maatschappelijk werk is. En daarin gaat natuurlijk heel veel mis, omdat werk niet beloond wordt naar maatschappelijke relevantie, maar naar het aanbod op de arbeidsmarkt, en, nog erger, naar allerlei tradities. Dat laatste betekent in de praktijk dat er tegenwoordig zeer veel mensen zijn die teveel verdienen, en dus dat er ook heel mensen zijn die te weinig verdienen. Waaronder een groot deel van mensen rond het minimumloon. Vandaar het kleine verschil met de bijstand, oftewel de kosten voor levensonderhoud. De armoedeval ontstaat daar waar mensen extra gesteund moeten worden, middels bijvoorbeeld huursubsidie, omdat hun reguliere inkomsten, uit bijstand of werk, niet voldoende zijn, want die steun valt weg bij stijgende inkomsten. De armoedeval is direct het gevolg van te lage lonen aan de onderkant van de maatschappij, en dus direct het gevolg van te hoge lonen aan de bovenkant van de maatschappij. Dit een directe logische relatie, die met geen enkele maatregel, compromis of wat dan ook, verholpen kan worden.


Naar Veeleisendheid, sociologisch, armen  , Sociologie, overzicht  , of site home .