WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Westerse cultuur: wetenschap

23 feb. 2014

Wetenschap is geen zaak waar de media zich erg druk over maken, behalve als het om geneeskunde gaat, logisch (eigenbelang), of astronomie vanwege de mooie plaatjes. Dus zijn er tot nu toe geen gegevens tegengekomen die de rol van wetenschap in maatschappelijke ontwikkeling toelichten. Logisch natuurlijk: de media worden volkomen beheerst door de alfa's , en de wetenschap, dat wil zeggen: de natuurwetenschap (natuurlijk), wordt bedreven door bèta's aan wie de alfa's, blijkende uit alle vormen van gedrag van de alfa's, een ontzettende hekel hebben uitleg of detail . Dat er nu dus, naast de wel bekende geïllustreerde overzichten over corruptie enzovoort uitleg of detail , een plaatje is gevonden van de verdeling van de wetenschappelijke inspanningen van diverse maatschappijen, kan dus alleen omdat dit in een populair-wetenschappelijk blad stond, KIJK in dit geval. Het plaatje volgt volkomen de verwachtingen van iedereen met enig gezond verstand aangaande een kijk op de ontwikkeling van de beschaving:
 

Uit: KIJK, nr 3-2014, door Tim van Ham

Science hotspots

Het aantal onderzoekers per miljoen inwoners in een land zegt veel over de staat van een land en van de economie. De zaken zijn soms oneerlijk verdeeld op onze planeet.
   ...


Red.:   Voor de leesbaarheid zijn uit dit beeld-artikel de belangrijkst gegevens gehaald:
  Landen met de meeste onderzoekers
1. Finland 7707
2. IJsland 7315
3. Singapore 6088
4. Denemarken 5670
5. Japan 5573
6. Noorwegen 5468
7 Zweden 5239
8.Luxemburg 4748
9. VS 4663
10. Zuid-Korea 4627
Landen met de minste onderzoekers
1. Niger 8
2. Lesotho 10 
3. Centraal-Afr. Rep. 10 
4. Burkino Faso 13
5. Mozambique 16
6. Laos 16 
7 Cambodja 17
8. Myanmar 18 
9. Ethiopië 21
10. Kameroen 26

Dit zijn de uitersten. Die uitersten zijn dus de westerse wereld en de creoolse wereld. Met daartussen iets als een factor 200. Tweehonderd.
    De gegevens voor de tussenliggende gevallen zijn te halen uit de wereldkaart:
 

Aanvulling: die landen die grijs zijn aangegeven omdat er geen gegevens van zijn, kan je rustig op het laagst opgegeven niveaus zetten, en wit in de illustratie. Zodat er in een enkele oogopslag valt te constateren dat de islamitische wereld grotendeels in de laagste categorie zit: 0-200 onderzoekers per miljoen inwoner. Maak hier 100 van, en de islamitische wereld komt op een niveau ongeveer 50 keer zo laag als de westerse. Vijftig.
    Deze cijfers over het aantal onderzoekers worden bevestigd door een aantal andere indicatoren waarvan de gegevens niet meer voorhanden zijn, zoals het aantal wetenschappelijke publicaties (in de niet-westerse wereld naderende naar nul - de enige niet-westerse publicaties van enige statuur zijn Russisch), en dergelijke.
    Verder is het duidelijk dat deze wetenschappelijke rangschikking grotendeels samenvalt met de rangschikking op de ladder van ontwikkeling en beschaivng in het algemeen.
    In deze gegevens zit misschien één verrassing voor de oppervlakkiger ingelichten - aan welke verassing of uitzondering in het patroon in het KIJK-artikel geen enkel woord wordt gewijd. Met een zeer voor de hand liggende reden: die enige (substantiële) uitzondering is Rusland. Maar omdat dit gaat over onderzoekers, mensen, en omdat die mensen opgeleid moeten zijn en dat gewoonlijk vele jaren duurt nadat ze eenmaal al jong-volwassen zijn, gaat dit eigenlijk niet over Rusland, maar haar voorloper: de Sovjet-Unie. En de Sovjet-Unie was communistisch. En communisme is fout. Hartstikke FOUT. Dus mag je het niet hebben over iets waarin de Sovjet-Unie goed scoort: wetenschap.
    Samenvattend: de rangorde in grote brokken luidt: westerse cultuur, communistische cultuur, een groot gat, moslims en zoals gewoonlijk, tenslotte: creolen.
    Hier een bestivigign uit de maatschappelijke praktijk. Komende uit de wereld van de ICT, en met name het programmeren. Datgene waar Google groot mee is geworden: goed programmeren. En bij haar acquisitie let op maar één ding: goed kunnen programmeren. En dus:


Uit: Trouw.nl, 29-05-2014, AP

Slechts 2 procent van Google's werknemers is donker

Het overgrote deel van de mensen die bij Google werken is mannelijk en blank. Slechts 2 procent is donker, 3 procent hispanic en 30 procent vrouw. "We zijn nog niet waar we willen zijn als het aankomt op diversiteit van onze werknemers", schrijft Google's vice-voorzitter Laszlo Bock in een reactie op zijn blog.


Op verzoek van de Amerikaanse Commissie voor Gelijke Kansen voor Werknemers werd de samenstelling van het personeelsbestand van verschillende bedrijven in kaart gebracht. ...
    De samenstelling van Google's werkgenemersbestand is redelijk exemplarisch voor de gehele technische sector. Ongeveer zeven procent van de mensen die werkzaam zijn in Silicon Valley is donker of latino. ...


Red.:   En dat wil niet zeggen dat ze het niet proberen:

  Volgens Bock is Google wel actief bezig om meer vrouwen en mensen met een andere etnische achtergrond te werven. Het bedrijf heeft al meer dan 40 miljoen dollar gedoneerd aan organisaties die vrouwen opleiden in de computerbranche. Bovendien werken ze samen met universiteiten waarop meer gekleurde studenten zitten.

Oftewel: ze kunnen het gewoon niet. Zie boven. Commentaar uit die hoek:
  Predikant Jesse Jackson lanceerde eerder dit jaar een campagne voor meer diversificatie in de technologische sector en Silicon Valley. Hij noemde de actie van Google 'een dappere stap in de juiste richting en we moedigen andere bedrijven aan om Google's voorbeeld te volgen'. "De technologische sector heeft eerder bewezen de meest complexe problemen te kunnen oplossen en dit is een zeer complex probleem. Maar als we er samen de schouders onder zetten kunnen we dit ook oplossen".

Het is niet een tiende zo gecompliceerd als het percentage negers in gevangnissen terugbrengen naar evenredigheid, of het percentage weglopende vaders in de enkele cijfers krijgen uitleg of detail . Eerst moeten die eerste twee dingen goed, en dan pas kan je aan die Google-baantjes gaan denken.
    Overigens: pas later kwam in de geest van de redactie het volgende op: hier zijn de Aziaten volstrekt afwezig. Misschien is het oorspronkelijke rapport, maar niet in ieder geval niet deze Nederlandse weergave. de reden daarvan is volkomen duidelijk: Aziaten doen het wél goed - bij Google. En de rest van de ICT. En het noemen van het goed-doen van Aziaten, toont onmiddellijk aan dat het slecht-doen van creolen en latino's niets met discriminatie door blanken te maken heeft.
    Overigens is de positie van de latino's in dit "onderzoek", want dit is ook een vorm van data-mining uitleg of detail , aanvankelijk mysterieus, met name de mate waarin ze laag scoren, omdat ze van Europese oorsprong zijn. Het eerste deel van de verklaring is dat ze afstammen Zuid-Europeanen, die het minst mee hebben gedaan met de rationele ontwikkeling in Noordwest-Europa. Maar dat verklaart niet de grootte van het verschil. Dat mysterie wordt in één grote klap helder, door te constateren dat wat latino's, ondanks alle diversiteit binnen die groep, gemeen hebben, is het sterk aanhangen van het katholiek geloof. En geloof, van de monotheïstische soort, is natuurlijk qua denken het volkomen tegenovergestelde van wetenschap, en met name natuurwetenschap. Waarvan programmeren weer één van de meest exacte vormen is.
    Merk nog één ding op: binnen Latijns-Amerikaan is Argentinië de positieve kant van het spectrum. Dat klopt: in Argentinië zitten percentagegewijs de meest Noord-Europeanen, met name Duitsers.


Naar Westerse cultuur , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .