MH17 daders

Het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar het ongeluk met de MH17 is uit. En het is zeer specifiek wat betreft twee zaken: de reden waarom het toestel is neergestort, en aangaande degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Eerst het waarom.

Het rapport toont overtuigend aan dat de oorzaak is degene die bijna iedereen al vermoedde: het toestel is neergehaald door een BUK-raket. De microfoons in de cockpit konden zelfs vrij precies de plaats bepalen waar de kop van de raket ontploft is

Geen verrasingen daar dus.

Wel een verassing is dat het rapport even precies is aangaande wie er verantwoordelijken voor de ramp.

Het rpport noemt deze verantwoordelijke explciet en bij naam: de Oekraïense regering had het luchruim boven Oost-Oekraïense moeten sluiten, en heeft dit nagelaten.

Ook dat had iedereen kunnen vermoeden. Want het was wereldwijd bekend dat er voor MH17 rond een twee dozijn miliitaire vliegtuigen boven Oost-Oekraïne waren neergeschoten, waaronder minstens twee met een luchtdoelraket, want boven  vijf kilometer hoogte.

Deze feiten worden in het rapport genoemd en de enig mogelijke conclusie getrokken: Oekraïne had het luchtruim moeten sluiten.

En Oekraïne is daarmee wettelijk aansprakelijk, omdat de betreffende luchhtvaartverdragen stellen dat een land verantwoordelijk is voor de veileigheidj van zijn luchtruim, als het dat luchtruim openstelt voor de burgerluchtvaart.

Blijft er nog slchts één vraag over: wie zijn de daders?

Ook daarop is het antwoord al bekend. Want er zijn twee feitelijke mogelijkheden.

Mogelijkheid nummer 1: de raket in afschoten door (West-)Oekraïners.

In dt geval is Oekraïne zowel verantwoordelijke als dader.

Mogelijkheid nummer 2: de raket is afgschoten door Oost-Oekraïners

In dit geval zijn er geen daders.

Als de Oost-Oekraïners de raket hebben afgeschoten is dat zonder enige twijfel gedaan in de veronderstelling dat ze een militair toestel in het vizier hadden. Het idee dat ze een verkeersvliegtuig wilden neerschieten, is absurd. Zie de huidge gevolgen voor hun positie.

Dat laatste argument sluit ook voor de volle 100,00 procent enige betrokkenheid van Rusland uit.

Goed, dit zijn nauwelijks tot niet te bestrijden conclusies uit het rapport van Onderzoeksraad.

Het zijn niet de conclusies zoals je die ziet in de Nederlandse media en daardoor ook in een groot deel maatschappij als geheel.

In de media woirdt al van ruim voor het ongeluk met de MH17 een rabiate Koude Oorlogscampange gevoerd tegen Rusland. Een campagne die nu nog heviger wordt voortgezet door de introductie van de term "aanslag".

Uit het voorgaand blijkt: als er sprake is van "een aanslag", deze gepleegd is door (West-)Oekraïne.En dat is niet wat men bedoelt met "aanslag". Met "aanslag' bedoelt men "Een aanslag gepleegd door Oost-Oekraïners". Of eigenlijk: "Een aanslag gepleegd door Rusland".

Hier is dit deel van de Koude Oorlogscampagne in beeld:

 
 
 
 


U ziet het: niets over de Oekraïense verantwoordelijkheid.

En van alles over de niet-bestaande of Oost-Oekraïense daders.

Pure Koude Oorlog.

De media zijn de (ook) daders. Van de Koude Oorlog.

Meer over die Koude Oorlog hier uitleg of detail .


P.S.
Dat er gepraat wordt over vervolging, is volkomen absurdistisch theater. De internationale afspraak, geïnitieerd door de Verenigde Staten toen die in 1988 een verkeersvliegtuig neergeschoten uitleg of detail , is dat landen die verkeersvliegtuigen neerschieten (en hun betrokken representanten) niet vervolgd worden.

P.P.S.S.
Hoe goed die Koude Oorlogspropaganda werkt? Zo goed:
Dit ondanks vijf decennia van dezelfde propaganda waarvan helemaal en totaal niets waar is gebleken, en in de werkelijke wereld het totaal tegeovergestelde is te zien: het westen is opgerukt van de Oder-Neisse in 1945 nar de Dnjper in 2015. Met ook al weer meerdere geluiden om door te stoten naar Moskou. En fascistische en ultra-nationalistische geluiden in Oekraïne en de Baltische landen. En EU-leiders die met rechterarm met gebalde vuisten geheven neonazi's hebben staan ophitsen in Kiev:Van rechts naar links als Goebbels, Hitler en Bormann. Op naar een Europa tot aan de Oeral. Kies uit de gewenste symbolen hier uitleg of detail .


P.P.P.S.S.S.
Nog twee extremen. De eerste is een dubbele (de Volkskrant, 17-10-2015, door Philippe Remarque):
 

De week van de hoofdredacteur

Terug in Moskou, Belgisch leedvermaak en een test op internet

Propaganda in Moskou

Toen ik Bert Lanting leerde kennen, begin jaren negentig, waren we beiden correspondent in Moskou...


Bert Lanting is een Koude Oorlogshetzer van de soort met slechts één enkele neuron in zijn hersenen, die er heilig van overtuigd is dat de wereld op mar één enkele manier gred ksn worden: atoombommen op die vule communisten in Moskou
    Hoera voor Bert,dus, van de hoofdredacteur. Die vn dezlfde soort is. En zijnschnddlabldje bovestand geïllustreerd beleidlt voeren. "De Pravda"maar dn omgekeerd. Zoiets als dit:
 
... de staatspropaganda is bijna erger dan toen hij er Russisch studeerde in het Brezjnev-tijdperk. ...


Maar nog lang niet zo erg als de kosmpolitische elite-propaganda in het westen, Natuurlijk.
 

Lanting was deze week in Moskou op uitnodiging van de producent van de BUK-raket, die met een persconferentie het Nederlandse onderzoeksrapport over de MH17 onderuit probeerde te halen.   ...


Wat naïef om zo'n figuur uit te nodigen ...
 

Voor zijn vertrek had hij een verhelderend interview met een politicoloog van het Moskouse Carnegie-centrum. Die legde goed uit waarom de Russen de verantwoordelijkheid voor de Buk-raket nooit zullen toegeven, ook al kan Tjibbe Joustra honderd keer bewijzen dat ze in Moskou liegen, zoals hij vandaag in een interview in de Volkskrant in feite zegt.


Nog meer lachen -de riposte: "De Russen zullen nog eerder toegeven dat de verantwoordelijk zijn voor MH17, als dat het westen zal toegeven dat ze verantwoordelijk zijn voor de fascist Porosjenko en zijn neonazi's die huishouden in Oost-Oekraïne".
 

Toen hij een kritische vraag stelde, ging internationaal op sociale media een foto rond van de dappere 'Dutch journo'.


Brullen van de lach. De "kritische vraag (die de hoofdredacteur niet durft te herhalen)  was:"Is uw onderzoek niet een vorm van het keuren van eigen vlees?".
    Nog meer brullen van de lach.
    Dat Nederlandse onderzoek is gedaan in samenwerking met onder andere de (West-)Oekraïne, en dat is veel meer een vorm van keuren van eigen vlees. Want keuren van eigen rottend vlees.
    En dit rubriekje van de hoofdredacteur over de inhoud van zijn eigen krant ("Fantastisch!") en de verrichtingen vn zijn eigen medewerkers ("Zeer fnatastisch!") is het vleesgeworden keuren van eigen vlees.
   Goed dat was het ene extreem. Nu dat andere "extreem". Dat van het gezonde verstand (de Volkskrant, 17-10-2015, ingezonden brief van Pieter Markus, Geldrop):
  Gefrustreerde nabestaanden

De verwachtingen zijn hooggespannen rond het strafrechtelijke onderzoek naar het neerstorten van de MH17. Er wordt gesproken over moord, er wordt een vergelijking getrokken met Lockerbie. Daar was echter sprake van een goedgeplande terreuraanslag. Terwijl de MH17 vermoedelijk is aangezien voor een militair transportvliegtuig.
    Een fatale vergissing met vreselijke gevolgen, beter vergelijkbaar met het recente bombardement op een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in Kunduz, dat door de Amerikaanse luchtmacht werd aangezien voor een Talibanbolwerk. Of met het bombardement van het Haagse Bezuidenhout in mei 1945 door de Royal Air Force. In zulke zaken komt de waarheid nooit helemaal boven water, is sprake van een opeenstapeling van fouten, en worden hooguit milde straffen uitgedeeld.
    Gefrustreerde nabestaanden zullen net zo gefrustreerd achterblijven als de vader die een stoel naar de rechter gooide nadat de automobilist die zijn dochter en haar grootouders had doodgereden werd veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur.

Ach jee ... De hoofdredacteur, zijn oud-correspondent in Moskou met de ene hersencel en de bijbehorende intellectuele diepgang van een vloeittje, en de rest van media-hetzers wier diepgang ook niet verder gaat dan de dikte van krantenppier, staan in dezelfde positie als de keizer zonder kleren. Na die kreet van het jongetje ...


 
 Rijnlandmodel  -  15 oktober 2015


[an error occurred while processing this directive]