Verraad, vluchtelingen

Er zijn meerdere manieren om tegen de zogenaamde "vluchtelingencrisis" aan te kijken. Een crisis die alleen een crisis kon worden omdat "men" er voor koos het een crisis te maken. Men had namelijk een simpele keuze om geen crisis te veroorzaken: de Hongaarse keuze.

Sluit de grens.

Men koos dus voor de crisis.

Die crisis is dus tevens een klassenstrijd: de elite, maximaal de bovenste derde, tegen de rest.

De vraag is dan: Hoever wil men hierin gaan?

Hier is de laatste stap vooruit in dit front (de Volkskrant, 21-10-2015, rubriek De kwestie, door Peter de Waard):

  Huizen kopen voor vluchtelingen?

Tussentitel: Erkende vluchelingen inkoopwoningen heeft veel voordelen


En ten behoeve van degenen die dit te ongeloofwaardig achten:Waarin economie-redacteur Peter de Waard allerlei goede redenen noemt voor dit plan:

  Een van de grootste knelpunten - en meteen ook grootste irritatiepunten - van de asielzoekersstroom is de huisvesting. De staat dwingt de gemeenten binnen een half jaar tienduizend woningen bij elkaar te schrapen voor vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. ...
    Eigenlijk moeten gemeenten snel complete wijken met sociale huurwoningen uit de grond stampen. Maar dat lukt in de praktijk zelden. Dat zal dit keer niet anders zijn.
    Alleen de planologische procedures nemen vaak al meer dan een half jaar in beslag. ...
    Ten eerste zou een dergelijke aankoop van tienduizend woningen goed zijn voor de woningmarkt. Standaard geldt dat de aankoop van één woning in een lage prijsklasse nog eens zeven nieuwe aankopen tot gevolg heeft vanwege doorstromingen. Verhuizingen zijn goed voor de economie, ook omdat de mobiliteit van de mensen hierdoor toeneemt. Daarnaast leveren zeven verhuizingen de staat forse bedragen aan BTW en overdrachtsbelasting op. Werkende mensen met een verblijfsvergunning zouden de woningen later zelfs kunnen kopen, waarvoor een opslag op de huur geldt.
    Het lijkt een goede stimulering van de economie die ervoor kan zorgen dat de mensen met een verblijfsvergunning niet nodeloos in asielzoekerscentra blijven rondhangen. En het leidt tot spreiding.
    Vluchtelingen zullen sneller integreren.


Allemaal even zo vele gelegenheden om te bedenken dat er een klein bezwaar ligt achter al deze plannen en overwegingen. Een dilemma. Welk dilemma luidt: "Geef je de vluchtlingen een status als Nederlander, dan hebben ze evenveel rechten als alle andere Nederlanders. Geef je de vluchtelingen geen status als Nederlander, dan kweek je eerste- en tweederangs burgers".

Bij dit dilemma gaat de politieke-correctheid, de elite, en de media, universeel voor keuze één. Als het al een keuze is want men gaat bij de suggestie van keuze twee onmiddellijk schermen met "verdragen" en "mensenrechten".

Het is toch een dilemma omdat bij keuze één men vluchtelingen rechten geeft die Nederlanders door hard werken hebben verworven, oftewel: men gooit de waarde van het harde werken van de Nederlandse burgers in de vuilnisbak.

Het direct bovenstaande laat zien dat men voor geen fractie van een seconde denkt aan de positie van de Nederlandse burgers, door de suggestie van het weggeven van koophuizen van twee ton aan vluchtelingen.

Deze mentaliteit is dusdanig extreem dat ze slechts één oorzaak kan hebben: men acht het belang van vluchtelingen, migranten, verheven boven ander alle andere mogelijke belangen.

Waar deze belangenafweging vandaan komt, wordt in dezelfde krant geïllustreerd op de voorpagina (de Volkskrant, 21-10-2015, column door Arnon Grunberg):
  Angst

Maandag stond er een veelzeggend artikel van Sheila Kamerman en Ingmar Vriesema in NRC Handelsblad over boze burgers die de Facebookgroep 'Liever Iets Minder Vluchtelingen in Hilversum' hebben opgericht. ...
    De angst voor de vluchteling in 2015 is niet rationeler dan de angst voor de Jood, waaraan veel Europeanen in de jaren dertig leden. ...


Oftewel: we moeten vluchtelingen een huis van twee ton geven, omdat je anders het belang van vluchtelingen dus migranten dus van de Joden schaadt, want Joden zijn migranten dus ook per definitie vluchtelingen. Of andersom.

En als je een andere afweging maakt dan die van de absolute voorrang van de belangen van vluchtelingen of migranten, dan ben je als dit:

  Angst voor de vreemdeling gaat vaak gepaard met seksuele fantasieën. ... de seksuele aberraties die aan de Jood werden toegeschreven in de krant Der Stürmer van Julius Streicher.


Oftewel: Als je bent tegen het toelaten van alle vluchtelingen als gelijkwaardig burger dus inclusief een huis van twee ton, dan ben je een nazi van het niveau Julius Streicher. En dergelijke.

Dat is dus de reden dat een economie-redacteur van de Volkskrant een stuk kan schrijven ovr het geven van een huis van twee ton aan vluchtelingen, zonder ook maar voor een seconde te bekenden dat dit onrechtvaardig is ten opzichte van de thuisblijvers die voor twee ton gewerkt hebben voor hun huis van twee ton. De migranten, de vluchtelingen, de Joden, hebben het zo hard erin geramd dat vluchtelingen, migranten, Joden voor alles gaan ten opzichte van thuisblijvenden, werkenden, angstigen, dat het voor geen seconde in het hoofd vn de economieredacteur en de rest van de Volkskrant en de rest van de media en de rest van de elite (allemaal met doodenkele uitzonderingen) opkomt dat er hier iets fout gaat.

Meer over dit en ander verraad hier uitleg of detail .


P.S.
Op dezelfde avond in het programma van meneer Pauw, zelfde afkomst en motivatie als meneer Grunberg, staan de bekende Nederlanders in de rij om vluchtelingen te ontvangen die weer allemaal hoogopgeleid en architect, tandarts en raketgeleerde zijn. En de tegenstanders kennen die vluchtelingen niet en hebben alleen maar heel veel angst.

P.P.S.S.
De volgende dag, 22-10-2015, overlijdt voormalig CDA-politicus Wilem Aantjes. Die is door historicus Lou de Jong beschuldigd van collaboratie en moest daardoor aftreden als CDA-fractievoorzitter. Nu, na zijn dood, wordt toegegeven dat die beschuldigingen onterecht waren. Dat kon eerder niet omdat je Joden, als Lou de Jong is, niet mag tegenspreken. Op dit moment mag je Joden niet tegenspreken in hun "Iedere vluchteling moet toegelaten worden". Nog veel fouter dan Lou de Jong was ten opzichte van Willem Aantjes. En zoals je Jeroen Pauw niet mag aanspreken op het feit dat hij vandaag alweer uitvoerig reclame heeft gemaakt voor het toelaten van alle vluchtelingen. Want Jeroen Pauw is Joods gelieerd, net als Arnon Grunberg, Bert Wagendorp, Max Pam, Olaf Tempelman, Paul Brill, Diederik Samsom, Lodewijk Asscher, Hans Spekman, enzovoort.


 
 Rijnlandmodel  -  21 oktober 2015


[an error occurred while processing this directive]