Frontberichten van De Krim
De Koude Oorlog is warm geworden door de de pogingen  van de Europese Unie om de Oekraïne een associatieverdrag in de maag te splitsen, en nadat dit leek te mislukken, de inzet van fascistische knokploegen in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne.

Rusland stelde daarop zijn grondgebied op de Krim zeker voor verovering door de fascisten, hetgeen de westerse Koude-Oorlogshitsers aangrepen voor nog drastischer taal. Hier wat voorbeelden van het soort oorlogsberichten dat ze verspreidden:

 
  1805: Frankrijk trekt op tegen Rusland. 1853: Engeland trekt op tegen Rusland. 1941: Duitsland trekt op tegen Rusland. 2014: Frankrijk, Engeland en Duitsland en de rest van Europa trekken op tegen Rusland. En de Völkischer Beobachter uitleg of detail staat aan kant van de straat met opgeheven armen te juichen naar voorbijtrekkende troepen.

 

  De Völkischer Beobachter bericht dat EU-Führer Adolf Verhofstädt en zijn Pr-man Joseph von Baalen hebben staan schreeuwen staande voor de verzamelde fascisten in Kiev: "Wollt Ihr den totalen Krieg?"

 

  Op de buis nu iedere avond een special Kriegs-Neuesschau om 22 honderd uur. Een uur later, ook het nieuwe schema van het zondagmiddag-cabaret uitleg of detail van Paulus Witteman en Saulus Pauw: "Steunt Onze Beweging op het Maidanplein. Geef u nú op - de zwarte uniformen staan u fantastisch".


Hier de algemene oproep in de media:

  Bevrijdt de Oekraïne! Ontzet de Krim! Sluit u aan bij de Holländische Abteilung van de EU-Wehrmacht die klaar staat voor de Krieg im Osten gegen den Roten Tzaren. De geschiedenis staat aan uw kant.


Van vandaag 5 maart:

  Zojuist in Kriegs-Neuesschau: de bekende Koude-oorlogscommentatoren die toegeven dat de fascisten op de Maidan georganiseerd waren en gestuurd van buiten. Bovendien heeft de westerse as spionnen in Rusland rondlopen die daar "opiniepeilingen" afnemen.


Zet uw radio niet uit - nadere berichten van het front volgen.

 

   Rijnlandmodel - 5 maart 2014[an error occurred while processing this directive]