Radicale-moslim oplossingen

De nationaal coördinator terrorisme bestrijding heeft een nieuwe waarschuwing doen uitgaan: twee uit Nederland afkomstige jihadi's hebben in Syrië zelfmoordaanslagen gepleegd

In hun berichten noemen ze dit Nederlanders, maar dat is natuurlijk flagrante onzin - een kameel met een Nederlands papoort is ook geen koe. Dit zijn moslims, en voor zover bekend zijn dit meestal Marokkanen. De treinaanslagen in Spanje werden trouwens ook mede gepleegd door Marokkanen. De Marokkanen in Roosendaal hebben ze een paar weken een veilig onderkomen verschaft. En ze verborgen gehouden voor de Nederlandse autoriteiten.

De voortdurende stroom van dit soort Nederland-vijandigheid vanuit de hoek van de moslim-immigranten heeft kennelijk toch iets gedaan met de politiek-correcte media, want zelfs de Volkskrant bracht dit laatste nieuws groot: met aan artikel op de voorpagina en een groot achtergrondartikel in het nieuwskatern:

En op zondagavond 27 april 2014 besteedde ook het achtergrond-bij-het-nieuws programma van de politiek-correcte, pardon: publieke, omroep, Nieuwsuur, er een hoeveelheid tijd aan.

Reden om dit artikel te schrijven, want natuurlijk werd er daar ook gepraat over oplossingen. Met even natuurlijk de bekende half- tot totaal-zachte zaken als cursussen om radicalisering te herkennen, praten met moskeeën, enzovoort.

Allemaal al veel eerder geprobeerd en tot nu toe dus geen cent geholpen. Natuurlijk.

Hetgeen ook deed denken aan het iedere weer klinkende cliché dat "Wilders ook geen oplossingen biedt".

Dus daarom hier oplossingen die gegarandeerd werken. Radicale-moslim oplossingen

-  Moedig de radicalen aan naar Syrië te gaan en neem ze na vertrek meteen het Nederlands paspoort en nationaliteit af.
-  Gaat er eentje een baard en djellaba dragen, neem dan onmiddellijk zijn Nederlandse nationaliteit af
-  Gaat er eentje in een hoofddoek lopen waar ze dat eerst niet deed, neem dan onmiddellijk de Nederlandse nationaliteit af.
-  Gaat er eentje naar Syrië, neem dan onmiddellijk de familie in de eerste graad en de directe buren de Nederlandse nationaliteit af - zij hebben geweigerd de Nederlands autoriteiten te waarschuwen. Tenzij ze hun onschuld kunnen aantonen.
-  Is er eentje crimineel, neem dan onmiddellijk de betrokkene en de familie in de eerste graad de Nederlands nationaliteit af. Tenzij die familie kan bewijzen dat ze onschuldig zijn omdat er nooit iets te merken viel van de rijkdom-zonder-baan van de dader.

Allemaal gegarandeerd uitstekend werkende oplossingen voor moslim-radicalen

Radicale moslim-oplossingen.

Die omdat ze uitstekende oplossingen zijn natuurlijk voorshands geweigerd en afgewezen zullen worden.

Het is namelijk kennelijk helemaal niet de bedoeling dat er oplossingen komen.

De elite heeft kennelijk haar hoop gevestigd op de opstand tegen de moslims die steeds waarschijnlijker wordt.

Met name als er één van die teruggekeerde jihadi's ook maar het kleinste aanslagje pleegt.
 

   Rijnlandmodel  - 27 april 2014[an error occurred while processing this directive]