Oorlogsverklaring


Op deze plaats en de rest van deze website zijn al vele waarschuwingen uitgegaan, tezamen met oproepen tot krachtdadig optreden.

In het kader van de allochtone immigratie.

Die waarschuwingen en oproepen hebben één enkel doel: het naar voor schuiven van de confrontatie tussen allochtonen en autochtonen, die deze redactie schier onvermijdelijk acht. Dit onder het alom erkende motto "Hoe langer de spanning opbouwt, hoe groter de knal".

De waarschuwingen en oproepen zijn tot nu toe tevergeefs geweest.

Dus gaan de autonome ontwikkelingen door. De voorlaatste zijnde de anti-Zwarte Piet en anti-Nederlandacties van de negers die eigenlijk de anti-Nederland-actie is van de poltiek-correcte media. En het naar buiten komen van de afkeer van Nederland van moslims middels hun massale steun aan het Nederlandvijnadige ideeeëngoed van ISIS.

Door die steun van de media aan de Nederland-hatende nege en gebruik aan bestrijding van de ISIS-steun, voelen ook de Nederlandhatende moslims zich gesterkt. Eén van hen heeft de vrijheid gekregen die haat in de Volkskrant te publiceren. Hier wat citaten uit dit artikel (De Volkskrant, 28-11-2014, door Nourdine Tighadouini,  bestuurskundige en publicist):

  Nederland is verscheurd en angstig

Nieuwe Nederlanders blijven hier en zullen hun rechten afdwingen met alle toegestane middelen.

Zwarte Piet is overgebleven symboliek uit het koloniale tijdperk. Het is een karikatuur van de zwarte Afrikaan, bezien vanuit de tijdgeest van de slavernij. In het buitenland is het een voldongen feit dat het sinterklaasfeest als zodanig niet deugt. Maar velen in Nederland willen dat niet erkennen. ...
    De aversie tegen verandering komt voort uit de gedachte: 'Wij Nederlanders bepalen!'    ...
    Het is een mentaliteit die als katalysator dient voor de verharding en verruwing in een maatschappij waarin afkomst allesomvattend is geworden. Deze neerbuigende houding werkt alleen maar averechts. Er is namelijk een zelfbewuste derde en vierde generatie nieuwe Nederlanders opgestaan ...
     ... deze generatie denkt in termen als 'je maintiendrai' en deinst er niet voor terug veranderingen af te dwingen met de middelen die een democratie ter beschikking stelt. Zoals de vrijheid van meningsuiting, het recht om te demonstreren en het kunnen agenderen van maatschappelijke onderwerpen.

Een korte pauze. Die laatste rechten die de auteur noemt, heeft iedereen in Nederland, en allochtone immigranten dus vanaf de eerste seconde dat de een permanente verblijfsvergunning of een Nederlands paspoort hebben gekregen. Ze expliciet noemen als eisen, betekent dat men in feite nieuwe eisen stelt die daar boven uitgaan. Die men wil verwezenlijken op deze manier:

  De essentie van de democratische rechtsstaat is niet dat de meerderheid beslist.

De boodschap van de auteur, sprekend voor de allochtonen, luidt dus, het "opzijzetten van de meerderheid" vertalend in "geweld":

  Geef ons wat we willen, of we gebruiken geweld.

En het is volkomen duidelijk waarvoor ze dit willen gebruiken, zie de toestanden rond Zwarte Piet en dit:
  ...  satire is tegenwoordig verworden ... tot een instrument waarmee je discriminatoire uitspraken kunt doen.

Ze willen onze grondrechten afnemen. Te beginnen met de vrijheid van meningsuiting.


Alles tezamen:

  Geef ons extra rechten ten koste van jullie rechten, of we gebruiken geweld


Dit stuk van Nourdine Tighadouini is niets minder dan een oorlogsverklaring.P.S
Hier een herhaling van een P.S. bij een eerder artikel:

De beste manier om uitbarstingen als de rassenrellen in Culemborg te voorkomen, is het voortdurend tarten van de Marokkanen met een gescandeerd "Minder, minder, minder!", net zo lang tot ze aan ons uitleveren de overlastgevers, de criminele kern, en de jihadi-families en hun sympathisanten, en instemmen met de uitzetting uit het Nederlandschap van al die woordvoerders die zich haatdragend over ons hebben uitgelaten, zoals Mohamed Rabbae, Tofik Dibi, Farid Azarkan, Hassnae Bouazza, Laila Ezzeroili, Naima El Bezaz, de Alariachi-zusters, Fatima Elatik, Abdelkader Benali, Abdelkarim El-Fassi, Hasna El Maroudi, Fouad Sidali, Mohammed Benzakour, Lamyae Aharouay, Samira Ahli, en nog een aantal te noemen exemplaren. Voor hun uitlatingen, zie hier uitleg of detail .
    En iedereen die klaagt over "Discriminatie door Nederlanders". Zoals deze uitleg of detail , en deze uitleg of detail , en deze uitleg of detail , en deze uitleg of detail , en deze uitleg of detail (wordt aangevuld).
    Wil men informatie over echte discriminatie, kijk dan hier uitleg of detail (racisme door Marokkanen), en hier uitleg of detail (racisme door Joden).

Het 'tarten' kan dus vervangen worden door: "beginnen met het proces dat de uitzetting van de vijfde colonne die oorlog tegen ons wil voeren uit te zetten". Eerste stap: het on(grond)wettig verklaren van de naturalisaties van alle immigratie van buiten Europa sinds 1945, en het omzetten ervan in intrekbare  verblijfsvergunningen.

P.P.S.S.
Voor het politiek-correcte propagandakanaal genaamd Nieuwsuur zijn deze ontwikkelingen om haar positie volkomen duidelijk te maken. Aangekondigd, 02-11-2014, is een "debat over de toenemende kloof tussen moslims en niet-moslims in Nederland'. Eraan vooraf gaat een reportage, van tussen de vijf en tien minuten Die reportage is puur een reclamefilm voor de islam. Daarna volgt een "discussie". Twee deelnemers. Twee moslims. Een ervan een radicake en extremistische islamhetzer van de moslimpartij Nida. De islamhetzer bewijst zijn positie door integratie gelijk te stellen aan assimilatie. Hij zal vooraan staan bij het uitbreken van de gevechten.
    Nieuwsuur heeft volledig de kant van de islam gekozen. Ze zijn landverraders.

P.P.P.S.S.S.
Slehcts een tietal minuten na het schrijven van het voorgande wargenomen, een tiem op GeenStijl, over het voorgaande, nog voor het uitgezonden werd. Hier het eerste deel (GeenStijk.nl, 02-11-2014, 21:59, door VanRossem):

  HEEL RAAR: Gewone moslims, gewoon op TV

Nu in NieuwZuur: een speciale gewone thema-uitzending over "Gewone Moslims". Gewoon, over gewone moslims die gewoon hun doodgewone ding doen. Over gewone mannen met een baard en gewone vrouwen met een hoofddoek. En de gewone bekeerlingen, die zijn helemaal doodgewoon gewoon gebleven. Tezamen vormen ze gewoon allemaal gewone gelovigen die gewoon vijf keer per dag hun doodgewone hoofd op een doodgewoon bidmatje leggen en op vrijdag in een gewone moskee (van de gewone Moslimbroeders?) gewoon bij elkaar komen.

Er zijn hier een paar mogelijkehden: 1: Nieuwsuur heeft voorfagaand aan de reportage  het draaiboek ervan toegezonden aan GeenStijl. 2; Nieuwsuur heeft de voltooide reportage  voor uitzending toegezonden aan GeenStijl. 3: GeenStijl heetf iemand in dienst die een perfect voorspeller is. 4: GeenStijl heeft een consult genomen bij een waarzegster van puur Romaanse bloede. 5: GeenStijl heeft waargenomen wat de houding is van Nieuwsuur, en dat gecombineerd met de volgende aankondiging:
Eikelboom

De oplossing: nummers 4, 3, 2 en 1 zijn in die volgorde van volkomen onwaarschijnlijk tot "Zal nooit gebeuren voor het einde van het heelal". Blijft over: GeenStijl wist al wat u nu ook zeker weet: bij Nieuwsuur werken vuile verraders die bij iedere gelegenheid tot verraden nog veel meer zullen verraden.

P4.S4.
Dat Jan Eikelboom zo veel gewone moslims in Nederlnd heeft gevonden, is omdt Jan Eikeleboom de gewone moslims zo goed kent. Jan Eikelboom is namelijk versslaggever voor de NOS vanuit Irak en Syrië, waar gewone moslims elkaar bij de duizenden vermoorden, en anders-gelovigen bij de tienduizenden. Die geone moslims in Irk en Syrie lijken als twee drppels water op de gewone moslims in Nederland. Die geowne moslims hebben trowuens een nog veel geroetere hekel an ongelovigen dan an anders-gelovigen.


P5.S5.
Die Tighadouini en die hetzer van Nida hebben hun mond vol van "democratische rechten" (die voor henzelf, natuurlijk), maar darvoor het geldt het adagium van het opperhoofd van de Turkse stam van de islam, Erdogan: "Democratie is een trein waar je opsringt als het je uitkomt, en die je brengt tot waar je wilt zijn, waarna je er weer afspringt".

 

   Rijnlandmodel - 1 december 2014[an error occurred while processing this directive]