Nomadisme: 4 miljard

Drie berichten van het front van de klassenstrijd, de strijd tusen de kosmopolitische en nomadistisch elite die de gewone burgers beplundert en zich toch "GOED!!!" wil voelen, en dat doet door de "arme bruintjes en zwartjes" te "helpen".

En de gewone burgers ervoor laat betalen (nu.nl, 29-11-2012):


Dat is dus 2 miljard van de huurders richting de elite.


En uit datzelfde jaar (de Volkskrant, 03-09-2012):


Dat is dus 2 miljard van de huurders richting de banken, oftewel nog eens 2 miljard van de huurders richting de elite.


In totaal dus 4 miljard van de gewone burgers richting elite.


Komende bij de 30 miljard bezuinigingen, die ook bijna allemaal miljarden zijn komende van de gewone burgers richting elite.


En nu ze die miljarden eenmaal binnen hebben, gaat de elite het besteden -  aan (de Volkskrant, 02-05-2016):Hetgeen allemaal hevig doet denken aan dit:
P.S.
In het begeleidende artikel op 2 mei werd, vermoedelijk uit trots, ook nog even genoemd hoeveel bruintjes ze hebben geholpen (de Volkskrant, 02-05-2016, van verslaggeefster Charlotte Huisman):

  Tussenstuk:
28 duizend in 2015


In 2015 hebben gemeenten gezamenlijk 28 duizend vluchtelingen een woning gegeven ... De meeste van die woonruimte kwam uit de reguliere woningvoorraad.


Dat is alleen al in 2015, bij gematigd geschatte oprichtingskosten van 150 duizend euro, in de buurt van 4 miljard euro.

Vier miljard euro.

Dat is dus vier miljard euro gaande van gewone Nederlanders richting elite.

Die vier miljard die al van de gewone hurende burger was gestolen.

Plus nog eens 28 duizend woningen.

Per jaar.

Je kan de rook al bijna ruiken ...


   Rijnlandmodel - 2 mei 2016


[an error occurred while processing this directive]