PvdA-prioriteiten 2014

Het kabinet Rutte II is een groot succes. Volgens de methode van de uitruil gevormd (per dossiers krijgt één van de partijen voornamelijk zijn zin), zijn er grote successen geboekt. de rijken zijn er ondanks de economische crisis nauwelijks of niet op achteruit gegaan, en de verzorgingsstaat is weer een stuk verder afgebouwd. De huurders betalen voor de hypotheekrenteaftrek van de kopers.

Allemaal punten waar de topderde van Nederland zich weer likkebaardend bij in de handen wrijft.

Maar de PvdA en haar doelstellingen dan?

Een wedervraag: Wie zegt dat dit haar doelstellingen ook niet waren?

Een ander antwoord kan gevonden worden door te kijken naar de begroting voor 2015. Omdat de economie vrijwel stabiel is ("stilstaat", noemen economen dat), zijn de verandering niet zo groot. De Volkskrant bericht erover op haar voorpagina
 


Mooi artikel, met de plus- en min-punten overzichtelijk in twee kolommetjes.

U kunt het allemaal precies op het internet vinden, maar hier de "management'-smanevatting (zodanig geformuleerd dat ook koekjesfabriek-directeuren leiders het kunnen begrijpen).

Wie gaan erop vooruit namens de VVD?

Dat staat rechtsboven: er komt een lastenverlichting voor de midden- en hogere inkomens van ongeveer een miljard.

En wie gaan erop vooruit namens de PvdA?

Ook dat staat rechtsboven: er komt meer geld voor vluchtelingen en ontwikkelingshulp van ook een kleine miljard

Wie er op achteruit gaan, in het linkerrijtje, staat natuurlijk nooit een afzender bij - direct of indirect. Maar wie het zijn is wel volkomen duidelijk uit de posten (meer zorgpremie en een hoger eigen risico in de zorg met een vast bedrag): dat zijn de lagerbetaalden. Er staan hier geen concret getallen, maar als het nettoresultaat op de begroting niet veranderd ten opzichte van vorig jaar, gaan ze er een kleine twee miljard op achteruit.

Oké: de lagerbtaalden gaan er op achteruit hoort bij de VVD. De hogerbetaalden gaan erop vooruit hoort ook bij de VVD. En wat heeft de PvdA er voor terug: de buitenlanders gaan erop vooruit.

Dat is dus de prioriteit van de PvdA: ze ruilt de belangen van Nederlandse laagbetaalden in voor buitenlandse laagbetaalden.

Kortom: de PvdA vertegenwoordigt buitenlandse belangen.

Maar hoe kan dat nou? De PvdA bestaat toch uit Nederlanders?

Ja, volgens het paspoort.

Maar niet cultureel.

De leider van de PvdA zijn Diederik Samsom (fractieleider in de kamer), Lodewijk Asscher (fractieleider in het kabinet) en Hans Spekman (partijvoorzitter)

Alledrie zijn van dezelfde buitenlandse culturele afkomst. de Joods-culturele afkomst.

Het kan bijna niet anders dat dit de oorzaak van het PvdA-beleid dat Nederlandse zwakke burgers benadeelt ten gunste van buitenlandse zwakke burgers: die laatsten zijn immigranten of iets dat daar op lijkt, en (bijna) alle aanhangers van de Joodse cultuur geven een absolute prioriteit aan de belangen van (im)migranten  .

Nee dat in overweging bij uw volgende stemkeuze:
 

De PvdA is er voor de (im)migranten.
De buitenlanders 

   Rijnlandmodel  - 31 augustus 2014[an error occurred while processing this directive]