WERELD & DENKEN
 
 

Handleiding, inhoudelijk

De makkelijkste toeging tot de inhoud van de site zijn de hyperlinks in het menu aan de linkerkant onder de rubrieken SOC.(iologisch) GEREEDS.(chap) en PSY.(chologisch) GEREEDS.(chap) - de meest praktische staan boven, de meer theoretische onder.

Dit is een representatie van de algemene inrichting van de website, naar het idee van de abstractieladder  van S.I. Hayakawa uitleg of detail , zijnde een rangschikking van de factoren in een proces van de meer concrete naar de meer abstracte zaken. Toegepast op de mensenmaatschappij geeft dat het volgende schema (abstract onder en concreet boven):
  De media zijn het orgaan dat de informatie of desinformatie van de politiek en andere maatschappelijke krachten verspreidt.
  Politiek is de groep mensen die de maatschappij bestuurt namens de overige burgers of beweert dat te doen, middels gebruik en misbruik van taal, voornamelijk gestuurd door geld.
  Economie beschrijft menselijke gedragingen wanneer geld een belangrijke rol speelt.
  Sociologie beschrijft het gezamenlijke gedrag van groepen mensen, ieder met zijn eigen gedragingen, sommige gedragingen verzwakkend en andere versterkend.
  Psychologie beschrijft de innerlijke woelingen in een individueel mens als oorzaken achter zijn gedrag. Een groot deel van die woelingen gebeuren in taal.
  Taal is de manier waarop de mens zich met zijn medemens verstaat, en de kenmerkende eigenschap van zijn mens-zijn.
  Algemene semantiek is de wetenschap die de relatie tussen werkelijkheid en taal bestudeert en probeert te verbeteren.
 
MEDIA
POLITIEK
ECONOMIE
SOCIOLOGIE
PSYCHOLOGIE
TAAL
ALGEMENE SEMANTIEK

De algemene semantiek  is een in zeer beperkte kring bekende wetenschap, die zo weinig populair is omdat ze de talloze manieren en vorm van bedrog middels woorden blootlegt, en de mensenmaatschappij in haar huidige stand voornamelijk door verbaal bedrog is gevormd - de bekendste uitingsvorm zijnde het verschijnsel genaamd "politiek". De ideeën van de algemene semantiek zijn deels overgenomen in de cognitieve gedragstherapie en in het neurolinguïstisch programmeren.

In de toepassing van het schema worden Taal en Algemene semantiek tezamen genomen, net als Politiek en Media. Eraan toegevoegd wordt de uitvoeringsfase na toepassing ervan: het Rijnlandmodel.

De inhoudelijke artikelen op de website zijn ingedeeld naar dit schema - een voorbeeld daarvan zijn dus de artikelen in het menu links onder Sociologisch gereedschap en Psychologisch gereedschap.

De samenhang op ieder van de aparte niveaus is weergegeven in op een sitemap lijkende structuur, bij iedere artikel te vinden met de header-link "OVERZICHT BIJ".

In de onderwerplijst horende bij het artikel staat naast de titel het symbool    dat bij muis-boven de aanverwante onderwerplijsten laat zien. Naast de artikelen in de lijst staat indien van toepassing het symbool  dat bij muis-boven de andere lijsten laat zien waar het artikel in voorkomt.

De directe onderlinge samenhang tussen een bepaald artikel en andere artikelen, de link-structuur, is te vinden middels de header-link "LINKS VAN/NAAR".

De links binnen een artikel met andere artikelen in deze hiërarchie zijn weergegeven als groene pijlen:        en  , met een oriëntatie horende bij de relatieve plaats in de hiërarchie.
Naast deze hiërarchie binnen de theorie is er ook een globaler hiërarchie, slaande op, zeg, het denken over de wereld in het algemeen. Dat is die van werkelijkheid, theorie en hogere ideeën over de werkelijkheid, zie het schema rechts. De pijlen in dit schema worden ook gebruikt op de website voor links naar het overeenkomstig soort pagina's. De belangrijkste hiervan zijn de bruine pijlen wijzende naar de werkelijkheid, is feite vrijwel altijd verzamelingen van bronnen genomen uit artikelen in de media.  

Meer over de structuur van de website hier  .


Naar Gebruiksaanwijzing  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .

 
 

8 aug.2014