WERELD & DENKEN
 
 

Redactie & Contact

Deze website is oorspronkelijk opgezet onder de banier van een nog op te richten instituut dat zich tot doel stelt zaken in maatschappij en menselijk denken te analyseren en verbeteringen aan te dragen door middel van een meer rationele en wetenschappelijke aanpak. Dit als alternatief voor rechts-ideologische instituten als de Burke-stichting, en links-ideologische als de Wiardi-Beckman-stichting.

De doelstellingen zoals verwoord op de introductiepagina leiden tot een maatschappelijke positie die nog het best kan worden omschreven als cultureel conservatief en economisch progressief. Waarbij 'conservatief' staat voor de oorspronkelijke betekenis van "behouden van het goede", aan te vullen met "verbeteren van het minder goede". En economisch 'progressief'  staat voor een meer gelijkwaardige maatschappij waarin competenties tellen en niet vaardigheden in presentatie of de diverse vormen van gewetensloosheid in het uitbuiten van andermans arbeid. Wat meer daarover hier .

Een belangrijk doel voor de toekomst is het ontwikkelen van een model waarbij in principe door iedereen bijgedragen kan worden aan de verdere ontwikkeling van deze visie, op de manier lijkende op die van Wikipedia (deze website begon in 2002, Wikipedia in 2001). Op het ogenblik gaan die mogelijkheden niet verder het insturen van opmerkingen, bijdragen of correcties aan de redactie van de site irp.redactie@planet.nl . Omdat deze website een inhoudelijk verband heeft tussen de diverse onderdelen, is een redactie noodzakelijk voor het bewaken van de coherentie tussen de onderdelen .

Wie klachten heeft over taalgebruik of racisme en dergelijke, leze eerst deze link .

Ruud Zweistra, redacteur Rijnlandmodel website.

 

Sympathisanten
Maarten van Egmond
Klaas Nieuwenhuijsen
 


Naar site home .