WERELD & DENKEN
 
 

De algemene basis, toelichting

De stoffen die wij kennen als "drugs" zijn "drugs" omdat ze de werking van de hersenen beïnvloeden. Overigens kunnen ze dat alleen doen als de hersenen werken met gebruik van het soort stoffen als drugs, wat een zeer voor de hand liggende conclusie is (het principe van adaequatio ), maar pas redelijke recent beseft wordt. Welke invloed drugs hebben is de inspiratie van huidig onderzoek, maar ook hier behoeft slechts een nuchtere blik op de werkelijkheid om te beseffen wat gemeenschappelijk eigenschap is van al die stoffen: vertraging van de werking en de bijbehorende verdoving van de resultaten van die werking: het voelen en denken:
 

Uit: Leids universiteitsblad Mare, 08-11-2007, door Thomas Blondeau

Een lijntje is niet onschuldig

Wie een paar keer per maand coke snuift, heeft daar meer last van dan hij misschien zelf vermoedt. Bij een psychologische test is de gebruiker trager en maakt hij meer fouten dan wie het bij een biertje houdt.


...     Harde cijfers zijn al wel voorhanden voor haar onderzoek naar ongewenste reacties bij recreatieve gebruikers van coke. Dat zijn mensen die een tot vier gram per maand gebruiken. Een gram is goed voor vijf lijntjes. 'Over verslaafde gebruikers is al veel onderzoek verricht. Maar die groep die wel eens wat gebruikt in het weekend, daar weten we nog weinig over:
    Colzato plaatste 26 van deze recreatieve gebruikers voor een computer. Op het scherm was een groene of rode pijl te zien die naar links of rechts wees. Wanneer een groene pijl te zien was die naar links of rechts wees, moest respectievelijk een linker- dan wel rechtertoets ingedrukt worden. In dertig procent van de gevallen kleurde de pijl rood. In dat geval moesten de proefpersonen niets doen. Gebruikers reageerden trager en deden dit vaker fout dan niet-gebruikers. Let wel, deze niet-gebruikers waren geen geheelonthouders. Ze dronken alcohol. Zelfs met de meer regelmatige drinkers bleven de cokesnuivers slechter scoren.
    Cokeliefhebbers waren 25 milliseconden trager. Eén keer met je ogen knipperen duurt 300 milliseconden. Maakt een twaalfde van die knipoogtijd nu echt veel uit? Colzato: 'Absoluut. Denk maar aan verkeerssituaties. Wie een fractie te laat reageert, kan in een ongeluk zitten.' Wie 25 milliseconden te traag op zijn rem trapt wanneer hij 120 kilometer per uur rijdt, staat een kleine meter verder met zijn auto. Zoals een autofabrikant ooit adverteerde, het verschil tussen een accident en een incident. Verslaafde gebruikers reageren zelfs 60 milliseconden later.
    De psychologe beschouwt haar bevindingen als zorgwekkend. 'Coke is niet langer een elitedrug. Sinds 2000 is de prijs gehalveerd door de verhoogde productie in Zuid-Amerika. Nu betaal je zo'n vijftig euro per gram. In België zelfs maar veertig. Wat je nu ziet is dat jonge mensen, zoals studenten, gaan drinken en dan een lijntje nemen om zich weer nuchter te voelen.' De proefpersonen kwamen voor de helft uit studierichtingen als psychologie en pedagogiek. De andere helft had een baan.
    Een verslechterde controle op inhibitie, zoals het niet reageren op de rode pijl genoemd wordt in het psychologisch vakjargon, is niet alleen schadelijk in situaties waarin die reactiesnelheid van pas kan komen. Deze verstoring kan zelfs meespelen bij het ontstaan van een verslaving. Hoe meer de drug gebruikt wordt, hoe minder de snuiver in staat zou zijn om zijn gebruik te beperken tot 'nu en dan een lijntje'. ...


Red.:    Blijft over de vraag waarom mensen zich welbewust, want iedereen is redelijk op de hoogte van de uiterlijke gevolgen van drugsgebruik, aan dit soort dingen bloot stellen. Als je de mensen die überhaupt al een biochemische afwijking in de hersenen hebben, de psychiatrische gevallen, apart neemt, is het duidelijk dat voor de rest in hoge mate geldt dat ze bezig zijn met verdrukken van emoties of kennis die ze wel hebben, maar niet willen hebben. Dit volgens de Dr. Phil redenatie: "There must be something in it for you, or else you wouldn't do it". En wat er in zit is overduidelijk: verdwijning van bewustwording, van emoties en kennis.
    Zie hier hetzelfde argument in de vorm van een cartoon van Peter de Wit (de Volkskrant, 23-06-2009):


Naar RM home, basis , Algemeen overzicht  , of site home .