WERELD & DENKEN
 
 

Allochtone evenredigheid: de strijd

10 okt.2008

Het benoemen van allochtonen op plaatsen waar ze eigenlijk niet horen, is iets dat noodzakelijkerwijs tot verlies van kwaliteit leidt, en mogelijkerwijs tot maatschappelijke strijd. Hier een voorbeeld van beide. Het eerste citaat staat niet in de oorspronkelijke volgorde, omdat men "het slechte nieuws" aan het einde heeft geplaatst:


Uit: De Volkskrant, 10-10-2008, van verslaggever Weert Schenk

Promotiekansen van 150 leidinggevenden nemen af door benoeming allochtonen en vrouwen

Politiechefs vrezen voorkeursbeleid

Interview Ronald Zwarter | Groningse districtschef moet 'witte politiemannen' nieuwe perspectieven bieden.
...
Het diversiteitsbeleid bij de politie is tot nu toe geen succes.

'Allochtonen vertrekken omdat hun specifieke kwaliteiten niet worden gebruikt. Daarom beginnen we nu bij de top. Als die erin gelooft en optimaal is samengesteld, werkt dat door in de hele organisatie.'


Red.:   Dat is het gegeven. Elders is aangetoond dat dit niet komt door inhoudelijke achterstelling, maar door te hoge verwachtingen van de allochtonen - wat op zich weer het gevolg van de statusgevoeligheid binnen hun cultuur uitleg of detail . Het geloof van de top in diversiteit zal dus hoogstens meer ongeschikte mensen omhoog brengen, en dat is zeer ver weg van 'optimaal'.   
    Nu terug naar het begin van het artikel:
 

  .... In de top van de politiekorpsen heerst onrust over het benoemingenbeleid. Vrouwen en allochtonen, ook van buiten de politie, worden benoemd in hoge functies die 'witte mannen' voor zichzelf hadden bestemd. Dat leidt in toenemende mate tot frustraties in de groep van ongeveer 150 leidinggevenden.
    Sinds de komst van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken wordt er werk gemaakt van het voorkeursbeleid. De helft van alle Kroonbenoemingen (korpschefs en plaatsvervangend korpschefs) moet de komende drie jaar gaan naar een vrouw of een allochtoon.
De vacatures in de management-laag daar direct onder worden voor 30 procent ingevuld door vrouwen en allochtonen.
    Commissaris Ronald Zwarter, districtschef in de stad Groningen, is gevraagd, zoals hij het zelf zegt, mensen die minder snel zullen doorstromen nieuwe perspectieven te bieden.

Welke reacties krijgt u op het 'diversiteitsbeleid' van minister Ter Horst? .
'Er zijn collega's die vragen waarom het zo dwingend moet worden opgelegd. Het doet pijn als ze worden gepasseerd door mensen van wie ze het nooit hadden verwacht.Anderzijds is er ook begrip. Als het beleid niet dwingend is, kun je nog honderd jaar doormodderen voordat de politie een afspiegeling is van de maatschappij. Daarnaast zijn er politiemensen die hun hart vasthouden vanwege het gebrek aan ervaring van de zij-instromers, de vrouwen en allochtonen, die van buiten de organisatie komen. Hoe opereert zo'n persoon bij een grote ramp, vragen zij zich af.'   ...

Vrij vertaald: vrijwel iedereen heeft grote bezwaren, weinigen durven iets echt hardop te zeggen, en een enkeling zit in de hoek van de politieke correctheid.

 

  Is het bezwaar van gebrek aan vakmanschap terecht?
'Sommigen zullen inderdaad weinig weten van het politievak. ...

Het antwoord op de vraag is dus: Ja.
 

  ... Maar mag je verlangen dat ze alle kennis al meteen in huis hebben? Zij brengen iets anders in: het vermogen om met een frisse blik naar de zaken te kijken. ...

En je moet dus niet vragen naar hun vakbekwaamheid.
    Met 'frisse blik' bedoelen we: de talloze mogelijkheden om het fout te doen, naast de zeldzame manieren waarop dingen goed gaan.
 

  ... Hun leidinggevende ervaring in een andere sector is belangrijk. ...

De management-dooddoener: wie ergens leiding heeft gegeven, kan het overal. In de praktijk allang als onzin bewezen.
 

  ...Vrouwen en allochtonen worden niet gezocht vanwege hun kennis van het politievak; die is al voldoende aanwezig. Hun meerwaarde is diversiteit, een andere invalshoek. ...

 Zelfde soort argument. En hier staat ook nog: de totale vakcompetentie van de top neemt af.
 

  ... 'Volgens mij ben je effectiever in je oplossingen als je de culturele achtergrond kent. Wie diversiteit in de besluitvorming negeert, gaat onvoldoende mee met de maatschappelijke ontwikkelingen.'  ...

Oftewel: omdat de criminele naar de moskee gaan, moet je ook politiechefs hebben die naar de moskee gaan. En ook een argument dat volkomen ingaat tegen het multiculturele paradigma dat allochtonen hun criminaliteit niet bedrijven vanwege cultuur, maar gewoon omdat ze arm of jong zijn.
 

  ... Wat gaat u doen voor de politieleiders die een kleinere kans hebben om in een hogere rang te komen?
'Let op, het is niet uitgesloten dat ze worden bevorderd, maar voor de meesten gaat het zeker langer duren. Daarom wordt hun de gelegenheid geboden om zich breder te ontwikkelen en het blikveld te verruimen. Ik ga internationale stageplekken regelen, waar Nederlandse politieleiders ervaren hoe ze leiding kunnen geven aan een divers samengestelde organisatie.
Ik stel me voor dat iemand een half jaar naar India of Canada gaat om als leidinggevende bij de politie te werken. Het is belangrijk dat de politietop kan omgaan met culturele verschillen. Het opdoen van internationale ervaring is ook leuk.   ...

Hier staat het weer: allochtone criminaliteit heeft een culturele component.
 

  ...   'Het perspectief is dus verbreding. Dat geeft de mensen ook de mogelijkheid om buiten de politie te gaan werken, eventueel tijdelijk. Uiteraard willen we hen het liefst binnenhouden, er is veel in hen ge´nvesteerd, maar men moet niet ontevreden blijven over de loopbaan.'  ...

Oftewel: rot maar op. De allochtoon krijgt de baan waar jij recht op hebt, en als je niet tevreden bent, rot je maar op.
 

  ...  U bent zelf een van de 'witte mannen' die de promotiekansen ziet vervliegen.
'Klopt. Maar ik zie ook nieuwe kansen, Daarom stop ik als districtschef en ga ik deze klus doen. Ik kon nog jaren doorgaan, maar ik wil me verder ontwikkelen. En daarna zie ik wel wat de toekomst brengt. Soms moet je risico's nemen om verder te komen.'   ...

Oftewel: ik ben uitgekozen op mijn bereidheid om de rest te naaien, en na mij de zondvloed.
    Een glashelder voorbeeld van het tweesnijdend zijn van de bevoordeling van allochtonen:


Uit: De Volkskrant, 28-06-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Carlijne Vos

Allochtone advocaat

... in de advocatuur is dat er bovendien een met een gouden masculien randje. Wie niet uit het juiste milieu komt en zich dus bierdrinkend bij een studentenvereniging door zijn studie heeft genetwerkt, maakt weinig kans bij de prestigieuze kantoren.
 

Red.:   Oftewel: de advocatuur heeft decennialang de kinderen van beneden het oligarchische milieu systematisch buiten de deur proberen te houden. En nu gaan ze ze allochtonen werven:

   De Orde van Advocaten wil allochtone rechtenstudenten op andere gedachten brengen met behulp van een studiecoach.

Het is volkomen duidelijk dat die banen dus eigenlijk toekomen aan de kinderen van autochtone die tot nu toe gediscrimineerd werden door de oligarchen. Het voorstel voor allochtone evenredigheid in deze sector gaat direct ten koste van de autochtone groep die ook in aanmerking komt.
    Dit is natuurlijk slechts een voorbeeld van het algemene geval: iedere aangestelde allochtoon gaat ten koste van een autochtone Nederlander. Tenzij die betreffende baan is geschapen door een allochtoon. Wat tot nu een dusdanige zeldzaamheid is dat ze als niet-bestaand kan worden beschouwd.


Naar Allochtone evenredigheid Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .