WERELD & DENKEN
 
 

Allochtonen, inleiding

De eerste versie van deze pagina dateert van juli 2003 en begon met een verantwoording van het bestaan van allochtonen als separaat onderwerp . Deze verantwoording is nu niet meer nodig. Wie direct naar de actualiteit wil, volgt deze link .

Een overzicht van de rest van de inhoud:

Eerst wordt hier aangetoond dat er essentile, objectieve, verschillen bestaan tussen allochtonen en autochtonen, die een objectieve bespreking rechtvaardigen.

De tweede vraag is of er objectieve problemen verbonden zijn aan de aanwezigheid van allochtonen. Dit wordt in feite ook al toegegeven door degenen die voor de ondersteuning van allochtonen pleiten, maar hier wordt dat verder uitgewerkt.

Vastgesteld hebbende dat er een probleem is of kan komen, is de volgende vraag of het noodzakelijk is er iets aan te doen. Hier wordt gesteld dat dit wel zo is. Dan is het ook noodzakelijk om mogelijke vormen van aanpak te bespreken , uiteindelijk leidende tot een samenhangend integratiebeleid .

Een laatste aspect is de positie van hen die uit allerlei overwegingen geprobeerd hebben objectieve verschijnselen te verdoezelen. Het is een voorbeeld van de verwarring van velen tussen hun abstracte ideen, of hetgeen ze zouden willen, en de feitelijke praktische gevolgen van die ideen . Ook toont het hun weerstanden tegen de werkelijkheid en de verdedigingsmechanismen tegen degenen die wijzen op de fouten in hun ideen.