WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Allochtonendebat, misverstanden: gewone moslims

12 mei 2008

Een voorbeeld van het gebruik van "moslims willen hetzelfde als u en ik":


Uit: De Volkskrant, 25-02-2010, ingezonden brief van A.Bijlstra (Zaandam)

Gemiddelde moslim droomt van vrijheid

... De gemiddelde moslim droomt niet van de jihad, maar van vrijheid. De meeste moslims in Nederland gaan, net als de meeste Nederlanders, voor huisje, boompje, beestje. Vooral de nieuwe generatie denkt niet langs etnische en religieuze lijnen. De meeste Nederlanders doen dat ook niet. Gelukkig ligt de toekomst van Nederland in handen van kiezers die heel anders stemmen dan de heer Vesters. Zij willen graag deel van een oplossing zijn, niet van een probleem.


Red.:   Als dat waar was, waren de landen waar die moslims vandaan komen, Turkije en Marokko, landen als Nederland. Turkije en Marokko zijn geen landen als Nederland. En dat betekent dat zelfs als moslims hetzelfde willen als u en ik, ze kennelijk ook nog andere dingen willen die u en ik niet willen. En dat die laatste dingen belangrijker zijn. Neem nu eens dit voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 14-02-2008, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg 

‘Het leek wel of we terroristen waren’

Extremisten zijn het volgens de rechter niet, de drie jongens die op 4 augustus 2007 voorzitter Ehsan Jami van het Comité voor ex-moslims hebben belaagd. En ook geen ‘schoften, schurken of godsdienstfanatici’. Maar Muhammed I. (18), Mohammed A. (17) en Farid T. (20) zijn Jami ‘niet louter uit verveling of stoerdoenerij’ op de nek gesprongen.
    Als Jami helemaal niets zou hebben gezegd over de islam, was hij geen doelwit geworden. Hij is afgestraft wegens zijn kritiek op dat geloof. Dus is, volgens rechter Wittop-Koning, de vrijheid van meningsuiting in het geding. Daarmee is het ‘een hele beladen zaak geworden’.  ...
     T. probeerde zijn eigen inbreng voortdurend te bagatelliseren. Het was een mooie zomerse dag, vertelt hij. Ze waren met z’n drieën ‘een beetje aan het shoppen’ in het plaatselijke winkelcentrum Leidsenhage. I., van Ethiopische komaf, zag Jami lopen. Met een boodschappentas en een jonge vrouw. T. herkende Jami ook onmiddellijk. ‘Hij is bekend van krant en televisie.’ Zelf brengt hij ’s ochtends vroeg De Telegraaf rond. En daarin las hij van alles over ‘dat fenomeen’.   ...


Red.:   Hier zijn dus twee moslims die niet hetzelfde willen als u en ik - zoals vrijheid van meningsuiting. Of die dat misschien wel willen, maar iets anders veel belangrijker vinden: de islam. En niks geen extremisten, degenen die de vrijheid van meningsuiting belagen - het zijn gewone moslims. Gewone moslims zijn een gevaar voor de vrijheid van meningsuiting, en de democratie, dus.
    Nu even terug naar de eerste schrijver:

  De islam is niet een probleem, maar de mensen die de islam gebruiken voor politieke doeleinden. Dat geldt voor Al Qaida en ook voor een beweging als de PVV. Deze groep probeert alle onvrede in de samenleving te kanaliseren in anti-moslimgevoelens. Dat is gevaarlijk en past niet in de traditie van de Nederlandse cultuur. Een beweging die pretendeert uit te gaan van de joods-christelijke en humanistische traditie zou wat genuanceerder over problemen in de samenleving moeten schrijven en praten.

Ach jee, wat wordt die in de steek gelaten door die moslims.
    Er was merkwaardigerwijs een tegengeluid in de Volkskrant, (26-02-2010, ingezonden brief van Michel Mans):

Moslim droomt van vrijheid

...   Het idee van gelukzalig knuffelend allemaal samen gelijkwaardig multicultureel zijn, bestaat niet en heeft nooit bestaan. Zij die het propageren hebben geen kennis van geschiedenis -of ontkennen deze- en negeren de psyche van de mens. Ze spelen met vuur en blijven doof, stom en blind voor zowel de zich ontwikkelende situatie in Nederland als wat zich voordoet in de wereld. Al sinds het begin der (opgeschreven) tijden.


Red.:   De gewone moslim zou ook steeds minder geďnteresseerd zijn in het geloof:


Uit: De Volkskrant, 07-08-2009, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

Pelgrims mijden Mekka uit angst voor griep

...   Normaal gesproken is de islamitische vastenmaand ramadan, die dit jaar op 22 augustus begint, een populaire periode om een zogeheten umrah-reis (ook wel ‘kleine bedevaart’ genoemd) te maken naar Mekka. Dit jaar weerhoudt de angst het H1N1-virus op te lopen pelgrims ervan zo’n excursie naar de islamitische heiligdommen te ondernemen. ...
    Ongeveer drie miljoen moslims uit heel de wereld doen jaarlijks de hadj. Dat worden er steeds meer, zegt Abdallah. ‘In Nederland was er vorig jaar zelfs een tekort aan visa. ...’


Red.:   Dus kijk niet naar de woorden ("We gaan minder naar de moskee", wat ze tegen onderzoekers zeggen), maar kijk naar de daden: ze dragen meer hoofddoeken, en ze gaan meer naar Mekka.
    Natuurlijk zijn al die hoofddoeken die op straat rondlopen van een min-of-meer fundamenteel islamitische stroming - gewone gelovigen hoeven hun religie niet uit te dragen. Kijk maar naar de emoties:


Uit: De Volkskrant, 28-10-2010, door Charlotte Huisman

Protest leerlingen tegen regel hoofddoeken

Tussentitel:  Eerst gingen de meiden blij naar school. Nu zie ik ze soms huilen

Op het Gerrit Rietveld College in Utrecht is onrust ontstaan over de schoolregel voor hoofddoeken.
    Het voorschrift verbiedt leerlingen een hoofddoek te dragen tot vlak boven of over de wenkbrauwen. De hoofddoek mag van de schoolleiding alleen het hoofdhaar bedekken. Leerlingen van de interconfessionele scholengemeenschap voor vmbo-tl, havo en vwo zijn een handtekeningenactie begonnen om de regel van tafel te krijgen.
    In juni stelde de school nieuwe regels in, de zogeheten IJzeren Vijf, waarin naast de verscherpte regel voor de hoofddoek een verbod geldt voor petjes op en jassen aan in de les. ...

Red.:    Zelf-islamisering - natuurlijk behoren naast petjes ook alle vormen van hoofddoeken verboden te worden. Als je het niet doet, en probeert gewone hoofddoeken toe te staan, loop je in de praktijk altijd een groot risico van een race naar de boerka, door de onderlinge naijver van wie het meest deugdzaam en vroom is, zie het geval in Antwerpen. Het resultaat is of een hoofddoekenterreur, of een algeheel verbod als ze er allemaal mee lopen. Beide stukken ongewenster dan een verbod vooraf.
    De ernst van de vroomheidsdrift wordt ook in dit stuk geďllustreerd:

  ‘Een belachelijke regel’, reageert een leerlinge met een laag gedragen hoofddoek uit 6vwo. ... Een Marokkaanse havo-leerling zegt: ‘Eerst gingen de meiden blij naar school, nu zie ik ze soms huilen. Sommige meiden durven niet meer naar school. Het wordt hun zo moeilijk gemaakt om aan hun toekomst te werken, terwijl juist deze meiden ijverig zijn. Ze voelen zich weggepest.’   ...
     Rector Tjeerd Talsma ... Eén meisje uit de brugklas zit nu thuis en gaat naar een andere school. ‘Zij mocht van haar ouders niet mee op schoolkamp. ...
    Gemeenteraadslid Gadiza Bouazani (PvdA) wil dat de school ‘deze meiden met rust laat’. Zij gaat de kwestie aanzwengelen in de raad.

Allemaal gewone moslims, gesteund door de moslim-vertegenwoordigers.
     Ook alle gewone moslims vinden dat de oorzaak van alle problemen bij Nederland ligt:


Van: Volkskrant weblog, 29-10-2010, door assyke uitleg of detail

Klimaatsverandering, uitsluiting en het Vkblog

Tags: politiek, demagogie, bloggen, apartheid, onverholen rascisme, rutte, lachkabinet

Toen ik hier een blog nam, had ik me voorgenomen niet over politiek te schrijven.
Als je naar de header kijkt, snap je grotendeels waarom.  ...


Reacties:
...
Leo 29-10-2010 16:25
Het zal je duidelijk zijn dat ik het niet geheel met je eens ben. Het waarom ligt voor de hand. Het is een beetje het kip en ei syndroom. Waar is het eigenlijk misgegaan en waar liggen de oorzaken van de anti-reactie binnen de Nederlandse samenleving? Zit dat in dommigheid? Of zijn Nederlanders mondiger geworden en zijn ze het verzwijgen van problemen meer dan zat nu? Het is niet iets van de laatste twee jaar of zo, het speelt al langer. Maar door niet te luisteren naar de klagers, de problemen te verzwijgen die er echt zijn in sommige steden en buurten en vooral ook sinds de gebeurtenissen van de afgelopen tien jaar, is de wereld veranderd. Maar niet echt ten nadele, of je moet op het standpunt staan dat kritiek op een levenswijze niet mag of kan. Nederlanders hebben in het verleden eeuwenlang nieuwe culturen opgepakt, verwelkomt, geintegreerd, geaccepteerd. Van allerlei herkomst, nooit was het een echt probleem. Maar nu is er iets aan de gang wat veel Nederlanders niet snappen. Handen worden niet aangepakt, de taal niet opgepikt, het onderwijs niet gevolgd en de straten geterroriseerd door lieden die kennelijk weinig anders te doen hebben. Politiek/godsdienstig getinte moorden zijn gepleegd, bomaanslagen, terreurdreiging uitgeproken. Kan je dat even wegpoetsen? Nee. Wordt er serieus mee omgegaan? Nee! En dus zie je verharding als onderdeel van het proces om het begrip te onderbouwen. Niemand wil apartheid en de door de linkse media nu zo aangescherpte zaken als deportatie en weet ik wat zijn te schandelijk voor woorden. Gewoon niet bang zijn, maar Nederlander zijn tussen de Nederlanders. Snappen wat de oorzaken zijn, vertalen in normaal menselijke woorden, en niet wegduiken in een soort spasme vol afkeer en onbegrip. Snap dat zelfs Nederland door een bepaalde fase heen moet. Als de rust is weergekeerd en de propaganda verminderd blijkt het hier nog steeds een leuk landje tezijn waar we SAMEN in kunnen leven op een heel plezierig manier.


assyke 30-10-2010 10:57
@Leo
Nou ik ben het gedeeltelijk wél met je eens. Dat de inburgering in ghettowijken niet soepel is verlopen, of zelfs helemaal niet. Echter is dat niet enkel te wijten aan die burgers.
Er is vanaf het begin een ontmoedigingsbeleid geweest om in te burgeren. Je moest vooral bij elkaar gaan wonen, vooral je eigen cultuur in stand houden en als je de taal wilde leren werd je dat niet bepaald makkelijk gemaakt. Let wel, hier gaat het om analfabete mensen die uit een geisoleerd gebied komen in het voormalige thuisland, waar ze ook niet ingeburgerd waren. Het rifgebergte, ook daar is deze bevolking nooit geaccepteerd door de overheid.

Dat de pvda toen fouten heeft gemaakt, door er van uit te gaan, dat inburgering ten koste gaat van iemands identiteit, staat buiten kijf.

Ook hebben deze analfabete mensen in hun ouderrol grote steken laten vallen. Omdat ze hun kinderen opvoeden zoals dat in het voormalig thuisland gebruikelijk was. Maar in Nederland tot grote problemen heeft geleid. Deze kinderen zijn allemaal tussen wal en schip terecht gekomen.
Tegenwoordig zouden deze kinderen uit huis zijn geplaatst en preventief zou er opvoedingsbegeleiding zijn gekomen voor de ouders.
Deze ouders zijn volkomen aan hun lot overgelaten. En zij vonden het zelf ook wel best. Want ze hadden geen flauw idee, dat er van hen meer werd verwacht, dan werken, eten, bidden en slapen.

Goed er zijn dus aan zowel politieke zijde als burgerlijke zijde fouten gemaakt, maar dat rechtvaardigt de uitspraken van Wilders niet.
Hij heeft het wel degelijk over uitzetting en dan niet enkel over de beruchte probleemjongeren, maar over miljoenen burgers die in zijn ogen niet ingeburgerd zijn.
Wat zijn criteria van inburgering zijn, daar kan ik alleen maar naar raden.
Maar wie is hij om te bepalen wat de perfecte inburgering is?
Als ik zo naar zijn asociale gedrag in de tweede kamer kijk, dan denk ik dat hijzelf verre van ingeburgerd is en dat hij wel eens een intensieve cursus nederlandse gedragscode mag gaan volgen.
 

Red.:    Een inkijkje uit zeer betrouwbare bron:


Uit: De Volkskrant, 17-11-2010, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Interview  | Taaldocente Roos Friesland

‘ROC moet inburgering weer doen’

Er gaat veel fout met de inburgering, vindt een docente. ‘Taalaanbieders zijn vooral uit op winst.’

Een 54-jarige taaldocente worstelt al tien jaar om migranten via inburgeringscursussen vooruit te helpen in Nederland. Onder het pseudoniem Roos Friesland schetst ze in haar boek Inburgeren in de praktijk een somber beeld van hoe het ervoor staat met de integratie.

U stelt: voor de cursus slagen te veel mensen die in feite niet ingeburgerd zijn. Heeft u een voorbeeld?
‘In de lesstof komt de Tweede Wereldoorlog aan bod. Ik vertel bijvoorbeeld dat er in die periode 6 miljoen Joden zijn gedood. Dan heb ik een Iraakse man in mijn klasje die blij is dat hij dat weet, want dan kan hij het antwoord straks invullen in de test. Maar hij zegt ook in de klas dat de Holocaust een propagandaverzinsel is van Amerika. Dat is maar een klein voorbeeldje van hoe sommige inburgeraars precies weten wat ze moeten zeggen om te slagen.’  
...
Waarom heeft u uw boek eigenlijk onder pseudoniem gepubliceerd?

‘Allereerst omdat ik bij het taalbureau waar ik nu werk, een geheimhoudingsplicht in mijn contract heb staan. Daarnaast schrijf ik in mijn boek niet al te positief over de islam. Ergens zit toch een vage angst dat ik veel boze reacties op kan roepen bij moslims, ook al beschrijf ik alleen wat ik heb meegemaakt.’

Een collega-docente schrijft in het nawoord dat zij zich een verrader van haar eigen idealen zou voelen, als ze alles zou opschrijven wat ze meemaakte. Had u daar ook last van?
‘Ja, dat had ik zeker. Ik denk toch steeds weer aan al die aardige cursisten die ik in de loop der jaren heb gekend. Er zitten ook veel goedwillende mensen bij. Ik werd vanmiddag gebeld voor een interview in PowNews. Dan gaat het toch een kant uit waar ik me niet echt lekker bij voel.’


Red.:    Daar staat dus de werkelijkheid: het is niet een volle mand met gezonde appels en een paar rotte ... Het is een mand vol met in eerste instantie min of meer rotte appels met ook veel goede.
    Een bericht vanuit een woonwijk met heel gewone moslims. Eerst het tussenstuk dat de achtergronden belicht:


Uit: De Volkskrant, 27-12-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Reportage | Culemborg

Alle potentiële relschoppers zijn gewaarschuwd
...

Tussenstuk:
Veertig aanhoudingen en een noodverordening

In de wijk Terweijde in Culemborg moest in september 2009 de mobiele eenheid groepen Marokkanen en Molukkers uit elkaar houden. Tijdens de vorige jaarwisseling kwam het tot nog hevigere rellen. Auto's gingen in de brand, ruiten werden ingegooid. De politie verrichtte er sinds Oud en Nieuw ruim veertig aanhoudingen. Er was een noodverordening van kracht. Een 22-jarige Marokkaan is veroordeeld voor poging tot doodslag: hij reed tijdens de jaarwisseling in de Molukse Diepenbrockstraat op een voortuin in. Vier Molukkers werden veroordeeld voor hun aandeel in de rellen, waaronder de mishandeling van een Marokkaanse man.


Red.:    Dan de achterliggende mentaliteit van die gewone moslims in het meer algemene:

  Sinds september heeft het overlegorgaan met Ab Warnar een nieuwe voorzitter. Als gepensioneerd schoolhoofd is hij een bekende in Terweijde en zijn voorzitterschap wordt breed gedragen.   ...
    'Culemborg kent grotestadsproblemen ... En in welke wijk leven nu 1.400 Marokkanen en 1.000 Molukkers op elkaars lip? De vlam is in de pan geslagen, er is te weinig respect voor elkaar.'
    Er zijn, meent Warnar, nu eenmaal 'historische fouten' gemaakt bij Terweijde - te veel mensen van verschillende bevolkingsgroepen zijn op een kluitje geplaatst. Zaak is nu dat deze groepen hun 'territoriumdrift' kunnen loslaten. Warnar: 'Hij heeft hier niets te zoeken, is wat je geregeld van beide kanten hoort.'

En wie er al helemaal niets te zoeken heeft, vindt de moslim, is de gemeente:
  Een 17-jarige Marokkaanse jongen die met een 15-jarige vriend een straat verder loopt, heeft om heel andere redenen geen vertrouwen in de gemeente. Hij vertelt dat hij een gemeentelijke waarschuwingsbrief heeft ontvangen om zich netjes te gedragen met Oud en Nieuw. Bij overtreding riskeert hij een boete van 7.500 euro. 'Ik heb die brief meteen verscheurd', zegt hij met een grijns.   ...

Het soort geval dat alleen al op grond hiervan in aanmerking moet komen voor onmiddellijke remigratie richting Marokko. Daar heeft hij vast wel respect voor de gemeente.
   En hij gaat ook nog even uitleggen waarom:
      Waarom? 'Ik heb niets gehoord van de gemeente sinds de vorige jaarwisseling, en nu komen ze met zo'n brief. ...

Tja, volgens de Marokkaan is de gemeente er alleen om hem iets te geven - een uitkering, huis en paspoort hebben ze al, dus nu nog een Ferrari en een ruime bankrekening:
  Waarom? ... Als we worden aangevallen, verdedigen we onszelf en onze familie. ...

Ja, dat kennen we. Als je net iemand in elkaar heb geslagen, was dat omdat hij jou aanviel. Al was het maar omdat hij niet respectvol genoeg tegen je is, zoals die Molukkers. En natuurlijk doe je dat in elkaar slaan samen met je broers en neven. En natuurlijk is het helemaal het toppunt als je daarvoor veroordeeld wordt:
  Waarom? ... Als we worden aangevallen, verdedigen we onszelf en onze familie. Een vriend van ons is veroordeeld omdat hij zogenaamd expres die voortuin is ingereden op de Diepenbrockstraat. Zijn familie is er helemaal kapot van. ...

Ook allemaal gewone moslims, die familie.
  Van dat beloofde buurthuis is nog niets terecht gekomen.

Ha, daar is de Ferrari en de bankrekening weer.
  Jongeren zoals wij kunnen nergens terecht.' Ook niet op school of op een werkplek? 'Als ik solliciteer, gooien ze de brief meteen ongelezen in de prullenbak. Niemand neemt een Marokkaan aan.'

En tenslotte de bekende leugen uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail . Een van de vele immigranten (-afkomelingen) die te beroerd is om te leren en te werken, in afwachting van de uitkering die gaat komen. En daarom die Ferrari en bankrekening maar op een andere manier gaat halen:
  Warnar: 'Culemborg kent grotestadsproblemen, kijk bijvoorbeeld naar de brute overvallen die in de stad plaatsvinden. ...

Er gaat maar één ding helpen bij dit soort mensen: remigratie.
    En de finale bevestiging van wat iedereen op straat kan zien, of op de televisie als hij moslims hoort praten:
 

Uit: De Volkskrant, 31-12-2010, door Geke van der Wal

De daden van Schoon Schip

Huiswerk maakte hij in de opbergkast en om vijf uur 's ochtends bezorgde hij de Volkskrant. Achmed Marcouch beschreef zijn 'coming of age'.

Hij is van ver gekomen. Geboren in een dorp dicht bij de Marokkaanse kust vanwaar je bij helder weer het begerenswaardige Europa kon zien liggen. akken aardappelen, huiswerk te maken.   ...
    Hij werd politieman in Amsterdam-Oost. Hij trad op met harde hand en emotionele speeches en daarmee maakte hij naar eigen zeggen indruk op de jonge Marokkaanse criminelen. Ook zij moesten iets van hun leven maken. ...
    Omstreden was zijn opvatting dat de politiek zich met de godsdienst moet bemoeien. Nederland heeft, schrijft hij, altijd genegeerd hoe belangrijk religie is voor moslims. Het geloof heeft zich vanaf de jaren zeventig buiten het oog van politici, wetenschappers en beleidsmakers in conservatieve zin kunnen ontwikkelen. ...


Red.:   Waardoor het tot dit is gekomen:


Uit: DePers.nl, 25-01-2011, ANP.

'School mag eisen stellen aan hoofddoek'

Scholen mogen eisen stellen aan de manier waarop leerlingen hun hoofddoek dragen. Dat blijkt uit een uitspraak die de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) dinsdag heeft gedaan.

De uitspraak gaat over het Gerrit Rietveld College in Utrecht. Dat stelde met ingang van dit schooljaar nieuwe kledingregels in. Die houden onder meer in dat moslima’s wel een hoofddoek mogen dragen, maar dat die 90 procent van het gezicht moet vrijlaten. Zo mag hij niet de wenkbrauwen of kin bedekken. Dat zou de communicatie tussen docenten en leerlingen moeilijk maken. Wie zich niet aan de regels houdt, moet uiteindelijk van school.
    De voorschriften leidden tot ophef en circa vijftig leerlingen weigerden ze op te volgen. ...


Red.:
   En  voor iedere openlijke protestant geldt, volgens algemeen gangbare regels, dat er iets als tien minder-durvende sympathisanten zijn. Wat het aantal fundamentele moslims op iets van 500 brengt. Op deze ene school.
    Kortom: ook onder de gewone moslims is een grote groep fundamentalistische opvattingen toegedaan.
    Kijk maar:


Uit: De Volkskrant, 13-09-2011, van verslaggeefster Janny Groen

Samen in geweer tegen aanval op halalvlees, 'we zijn in shock'

Dat de Tweede Kamer een verbod op de rituele slacht wil, heeft er in joodse én islamitische kring diep ingehakt. Zij hebben de handen ineengeslagen.

De godsdienstvrijheid staat in Nederland hevig onder druk, waarschuwen rabbijn Lody van de Kamp en voorzitter Ibrahim Wijbenga van het Islamitisch Begrafeniswezen (IBW). Zij hebben een nieuw joods-islamitisch platform opgericht om paal en perk te stellen aan 'de voortdurende aantasting van onze religieuze identiteit'.
    ... Wijbenga en Van de Kamp worden voortdurend door hun achterban op die PvdD-triomf aangesproken. Wijbenga, die ook CDA-raadslid is in Eindhoven: 'Het gevoel is dat de politiek geen enkele compassie heeft met religieuze minderheden.' Hij zegt dat moslimpolitici, vooral van linkse partijen, in het hele land op grote woede stuiten. 'Aanvallen op de hoofddoek, op het halalvlees. Wat is de volgende stap? Dat hoor ik heel vaak.'
    Vanuit moslimlanden krijgt hij ook verbijsterde reacties.


Red.:  Gewone moslims zijn extremistische mensen.
    En ook dit hoort tot dat complex van opvattingen:


Uit: De Volkskrant, 10-11-2012, filmrecensie, door Bor Beekman

Toevalstreffer

IDFA opent met een film van John Appel, over de slachtpartij die Anders Breivik aanrichtte op het eiland Utřya. De documentairemaker ging op zoek naar de rol van toeval bij zo'n grote ramp.


...    Veel interessanter vond hij de rol van een jonge vrachtwagenchauffeur, die op de dag van de aanslagen tegen een vangrails reed en over de kop sloeg, en zo een lange file veroorzaakte. 'Breivik was verlaat door die file. Daardoor zijn er bij zijn bomaanslag in Oslo vermoedelijk minder slachtoffers gevallen. Hij wilde eigenlijk ook al veel eerder op het eiland arriveren, maar nam noodgedwongen de laatste boot.' De chauffeur, een Noor van Marokkaanse afkomst, wist niet van zijn aandeel in de loop der dingen, tot Appel hem benaderde. 'Toen ik zei dat ik met mijn film de rol van het toeval onderzocht, wilde hij niet meer meedoen, helaas. Het was de wil van God, zei hij, van Allah. Geen toeval. Ik heb alles geprobeerd om hem over te halen, maar het lukte niet.'    ...


Red.:  Het hele geloof staat haaks op de westerse maatschappij.
    Gewone moslims willen hetzelfde als u en ik. En hebben dus evenveel bezwaar tegen antisemitisme. Allemaal (het onderstaande gaat over Turken, maar daar kan je naadloos Marokkanen voor invullen):


Uit: De Volkskrant, 26-04-2013, van verslaggeefster Janny Groen

'Verketterd omdat ik de vinger op de zere plek heb gelegd'

Mehmet Sahin, die op tv het antisemitisme onder Turkse jongeren aan de orde stelde en daarna een maand moest onderduiken, wordt nog steeds geďsoleerd en geďntimideerd.


Tussentitel: Ik werd uitgescholden voor 'jij komt voort uit het sperma van een Jood die een Turkse moeder heeft verkracht'

...    Sahin, die promotieonderzoek doet aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, moest onderduiken na een aflevering van de NTR-serie Onbevoegd gezag, waarin hij wordt gefilmd tijdens zijn activiteiten als buurtvrijwilliger en huiswerkbegeleider. In beeld komen vier Turkse jongens, met wie hij het Dagboek van Anne Frank bespreekt. De jongens zeggen de vreselijkste dingen over Joden. Bijvoorbeeld dat iedereen Hitler op een dag dankbaar zal zijn dat hij alle Joden probeerde te vermoorden.    ...


Red.:   Een uitstekende gelegenheid voor de Turks-islamtische gemeenschap om te laten zien wat waar is over al die mooie woorden als ze gevraagd wordt hoe verlicht, aangepast aan de Nederlandse maatschappij, Nederlandse normen en waarden, open, en beschaafd ze wel niet zijn. Talloze onderzoeken waar daar de meest veelbelovende cijfers uit komen.
    Hier is de kille werkelijkheid - eerst de gemeenschap wat verder af:

  Na de tv-uitzending werd Sahin dermate bedreigd, dat burgemeester Krikke het gezin adviseerde enkele dagen in een hotel door te brengen. Sahin werd gezien als een grote verrader die weerloze kinderen moedwillig te kijk zette voor de hele natie.
    Op Turkstalige sites werd de aanval fors op hem ingezet. In Son Haber (Laatste Nieuws) bijvoorbeeld zegt Veysel Eroglu dat 'onze jongens het slachtoffer zijn geworden van provocatie'. Eroglu, al 12 jaar voorzitter van de Turkiyem Moskee in Arnhem, is een invloedrijk figuur in de lokale Turkse gemeenschap.
    Eroglu zegt verder dat een 'smerig spelletje' wordt gespeeld. Dat 'de persoon genaamd Mehmet Sahin met plezier onderdeel is geworden van dit spelletje'. En dat Sahin 'de Turken overal en bij elke gelegenheid tracht weg te zetten en af te schilderen als achterlijk, ongeschoold, onwetend en primitief. Ik denk dat Mehmet Sahin behoefte heeft aan psychische behandeling.'

En dan de reactie van de gemeenschap wat dichterbij:
  ... Steun heeft hij de afgelopen twee maanden slechts ondervonden van het PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch ...
    Voor het eerst vertelt Sahin zijn verhaal. Hij zweeg in de hoop dat de spanningen in zijn wijk zouden wegvloeien en hij zijn normale leven weer zou kunnen oppakken.
    Maar dat blijkt ijdele hoop. De Turkse gemeenschap intimideert en isoleert zijn gezin. Niet alleen de bewoners van zijn wijk 't Broek lopen in een boog om hem heen, ook Turkse organisaties en sleutelfiguren buiten Arnhem zetten hem weg als 'Joodse agent', 'psychologisch ziek' en 'collaborateur'. Sahin: 'Mijn vrouw en ik zijn praktiserende moslims. We zijn verdrietig, omdat we met onze kinderen al weken niet veilig naar de moskee kunnen.'

De werkelijkheid van de Turks-islamitische gemeenschap is ten opzichte van de mooie woorden zo kil, dat je je op Antarctica waant. het is gewoon nog steeds dezelfde ingekankerde bekrompenheid waarmee ze uit Turkije (of Marokko) zijn gekomen. En daar is dus al anderhalf ŕ twee generaties niets aan veranderd.
   En oh ja, nog even over de waarheidsgetrouwheid van dit soort mensen:
  Sahin heeft geen aangifte gedaan tegen wijkbewoners. 'Wat moet ik in mijn eentje tegen al die anderen die elkaar steunen met hun getuigenissen.' De groep deed wel aangifte tegen hem.

Aartsleugenaars, zodra dit soort belangen in het spel komen. En als je het eenmaal doet, dan is dat heel moeilijk stoppen. Vandaar ook het al eerdere gesignaleerde ingekankerde wantrouwen: behalve de islam en de Turkse of Marokkaanse nationaliteit is niets heilig of van waarde.
    Kijk er eens: weer een moslim die het met ons eens is:


Uit: De Volkskrant, 31-05-2013, door Shashi Roopram, student-assistent van de afdeling sociologie aan de Vrije Universiteit en Hasan Küçük, fractievoorzitter van de Islam Democraten in de gemeenteraad van Den Haag.

#HetDuel Uitgedaagd op Volkskrant.nl

Er is geen 'sharia-driehoek' in de Haagse Schilderswijk, stelt Hasan Küçük. Dat moslims er hun wil opleggen aan buurtbewoners, is een verzinsel van haatdragende hindoes. Shashi Roopram spreekt dit tegen.

As-salam alaykum Shashi,

... Wij distantiëren ons van termen als 'orthodoxe', 'liberale' of 'gematigde' moslims. Deze termen zijn bedacht door niet-moslims. Je bent moslim of je bent het niet. Je kunt ook niet 'een beetje' in Allah geloven.


Red.:   Glasheldere taal.
    Nog een heel gewone moslim:

Uit: De Volkskrant, 01-11-2014, door Toine Heijmans.

Reportage | Tien jaar na de moord op Theo van Gogh

Het schuldige huis: het plekje van Mohammed B.

Zondag is het tien jaar geleden dat Theo van Gogh werd vermoord. Verslaggever Toine Heijmans ging terug naar de straat van zijn moordenaar Mohammed B. Leeft Van Gogh daar nog?


Tien jaar later is het huis van de moordenaar bewoond door iemand anders. ...
    Mohammed B. was de man van wie niemand had verwacht dat hij het zou doen. Nog steeds niet, zeggen ze in zijn oude straat. Een gewone jongen, een moslim, maar daarvan zijn er zoveel in Amsterdam Nieuw West. Weet jij wat er werkelijk in het huis van je buren gebeurt? Een jongen met de kolder in zijn kop, schietend en stekend onderweg naar het martelaarschap. Had overal kunnen zijn.    ...


Red.:   Een hele gewone moslim. En dit komt uit de pen van een rabiate multiculturalist.


Naar Allochtonendebat, misverstanden , Allochtonen, lijst  , Allochtonen, overzicht  , of site home .