WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Allochtonendebat, misverstanden: hoofddoekje

1 sep.2014

"Ach, wat staat het toch schattig, zo'n hoofddoekje". De reactie vanaf het allereerste optreden ervan in de media bovenop het hoofd van islam-propagandiste en Nederlandhaatster Fatima Elatik vervolg .  De werkelijke waarde van de hoofddoek ligt op het niveau van runentekens en hakenkruizen. Kijk maar:
 

De Volkskrant, 23-08-2014, ingezonden brief van Wilbert van Rijen, Holthees

Hoofddoek

In haar zeer lezenswaardige bijdrage 'Modern feminisme is laf en apologetisch' (O&D, 19 augustus) schudt Sophie Merle de Europeanen wakker die de hoofddoek afdoen als 'het is niets meer dan een lapje stof'. In discussies hoor je ook vaak dat 'de hoofddoek onlosmakelijk is verbonden met de identiteit van de draagster' of, ter verdediging: 'in de jaren vijftig en zestig liepen grote groepen vrouwen met een hoofddoek'. Dit zijn echter gratuite opmerkingen. Er zijn culturen waarin de vrouwen die 'dat lapje' niet dragen vermoord worden. Die vrouwen roepen hun zusters in het vrije Westen op om in de vrijheid waarin zij mogen leven het symbool van onderdrukking en onder- werping af te werpen.
    Maar met weinig resultaat. In de grote steden zie je de hoofddoek in steeds groteren getale oprukken. De wetenschapper Sayyed al-Qimeny schrijft: 'Als westerlingen in Europa zouden weten waarom vrouwen zich sluieren,zouden zij weten dat dit niet zo maar een symbool is! De islamitische fundamentalisten leggen de vrouw de volgende woorden in de mond: ik ben een moslimvrouw, beter dan jij naakte westerse vrouw, jij die de volgeling bent van de Satan en ik van de machtige God!'
    In een tijd waarin wij iedere dag opnieuw geconfronteerd worden met onthoofdingen, ontvoeringen, verkrachtingen, allemaal uit naam van Allah, die machtige God, wordt het steeds moeilijker tolerantie op te brengen voor het ostentatief uitdragen van dat mooie geloof middels een hoofddoek.


Red.:   Wat allemaal pas gezegd kon worden na uigebreide berichtgeving over de slachtpartijen van de moslims van ISIS in Irak en Syrië, in 2014, en dit soort erop volgende gebeurtenissen in Nederland, waar al eerder minstens driekwart van de moslims te kennen heeft gegeven ISIS te steunen:


Uit: Elsevier.nl, 15-08-2014, column door Afshin Ellian

Yasmina Haifi gelooft halsstarrig in islamitische superioriteit

Volgens Yasmina Haifi is IS een zionistisch complot - een nogal typische omkering van zaken. Dat iemand met zulke denkbeelden bij het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt, is niet erg vertrouwenwekkend.


...    PvdA'er en ambtenaar Yasmina Haifi bracht de PvdA in verlegenheid door te beweren: 'ISIS heeft niets met Islam te maken..is vooropgezet plan van zionisten die bewust Islam willen zwart maken.'
    Na alle commotie over haar tweet verklaarde zij op Radio 1: 'Ik blijf bij wat ik heb getwitterd en weet niet waarom ik afstand moet nemen van mijn ISIS-tweet. Ik heb het niet zelf verzonnen, ik heb er artikelen over gelezen. Er zijn genoeg bewijzen voor een link tussen ISIS en Israël.'
    Inderdaad mevrouw Haifi, u hebt het niet zelf verzonnen. In de meeste islamitische landen hoor en lees je uitgebreide verhalen over 'het vooropgezette plan van zionisten om bewust islam zwart te maken'.
    ISIS of de Islamitische Staat (IS) is de nieuwste smerige samenzwering van Israël tegen de vreedzame islam en moslims. Voor alle duidelijkheid: met 'zionisten' wordt de Joodse staat bedoeld. Ook niet zelden wordt met zionisten 'de Joden' bedoeld, vooral als dat in de context van de islam wordt uitgesproken.    ...
    Mevrouw Haifi, waarom zou de islamitische cultuur geen ISIS of Al'Qa'ida kunnen voortbrengen? Moslims die zich schamen voor de islamitische terreurgroepen vertellen elkaar en hun kinderen dat deze terroristen geen moslims zijn. En omdat de Joden al sinds de profeet Mohammed bezig zijn om de islam te bestrijden, moeten zij wel achter de islamitische terreurorganisaties zitten.
    Welk principieel uitgangspunt schuilt achter deze levenshouding?
    De islam is de perfectie van alles wat er is gedacht en bedacht. Dit is het uitgangspunt van de islam. De islam is het reinste - dus nooit bevuild door onreine en valse elementen – in de geschiedenis van de mensheid.
    Wat de islam voortbrengt, is dan noodzakelijkerwijs het beste op aarde: het volk van de islam (ummah), de wetten van de islam (sharia), en de oprichter van de islam (Mohammed). Dit geheel overtuigt de moslims ervan dat ze superieur zijn.
    Derhalve kunnen nooit ernstige, wereldschokkende misdaden worden begaan door moslims in naam van de islam.
    Yasmina Haifi lijdt aan een wijdverbreide ziekte onder moslims die het vermogen tot zelfreflectie uitdooft. De ziekte heet: het islamitische superioriteitsgeloof.
    Het islamitische superioriteitsgeloof is absoluut van aard. Het is niet tijdelijk en heeft geen relatieve betrekking op bepaalde aspecten van het leven zoals cultuur, techniek of recht. De islamitische superioriteit is absoluut en eeuwig.
    De Koran is het letterlijke woord van het Opperwezen.  Het is zonneklaar wat deze aandoening kan aanrichten in de islamitische landen zelf.    ...


Red.:    Inderdaad: oorlog en barbarij.
    Ellian is hier wat slordig met zijn volgorde van aspecten - het gedeelte gelicht uit het laatste citaat volgt nu, met het vervolg ervan:

  Dit superioriteitsgeloof kan zelfs de ontwikkeling van een tweede of derde generatie van moslimimmigranten in een vrij land belemmeren.  ...
    Haifi heeft culturele antropologie gestudeerd.

Oftewel: opleiding erna doet er dus helemaal niet toe uitleg of detail - zoals allang veel eerder gezien bij moslim-terroristen: ze zijn eerder hoger- dan laagopgeleid. Het is juist de hogere opleiding die ze bewust maakt van de culturele nederlaag : de botsing tussen meegekregen en ingekankerd superioriteitsgevoel uitleg of detail , en de werkelijkheid van het leven in een beter functionerende westerse cultuur.
    En die ingekankerde superioriteit maakt dat ze alle achterstand van de eigen groep vertalen in onderdrukking door westerlingen:
  We konden al eerder kennismaken met mevrouw Haifi. Zij is ook woordvoerder van het Actiecomité Herstel van Vertrouwen, dat namens bewoners van de Schilderswijk in Den Haag klachten verzamelde over de politie.
    Deze cultureel antropoloog was van mening dat de politie in de Schilderswijk discriminerend te werk gaat. Zij verscheen bij Pauw en Witteman en beschuldigde de Haagse politie van discriminatie.
    Kort geleden kwam de waarnemend Nationale Ombudsman met een rapport over politie in Schilderswijk. De conclusie was niet verrassend: er waren geen aanwijzingen voor structurele misstanden bij politie Schilderswijk Den Haag. Dit onderzoek was verricht naar aanleiding van uitlatingen van mevrouw Haifi.

Waar als versterkeden factor, maar dat is niet eigen schuld, bij komt dat ze gesteund worden door multiculturalisten en nomadisten al aanwezig in de Nederlandse samenleving:

  De PvdA heeft een moeizame relatie met Nederlanders van Turkse en Marokkaanse afkomst. Van beide kanten bestaat een sterke wil tot liefde, daar twijfelt niemand aan.

Een belangrijke oorzaak van die sterke wil tot liefde binnen de PvdA, met name de leiding ervan, ,is omdat ze even hard uitzijn op de ondergang ervan uitleg of detail .
    En dus wat betreft het hoofddoekje: Hoofddoekje, baardje, djellabaatje, zwaardje, onthoofdinkje ...


Naar Allochtonendebat, misverstanden , Allochtonen, lijst  , Allochtonen, overzicht  , of site home .