WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Allochtonendebat, misverstanden: "Nederlanders"

13 feb.2008

Zodra de grond in het integratiedebat de multiculturalisten erg heet onder de voeren wordt, zijn er een aantal bekende troefkaarten die uitgespeeld worden. Een veelgebruikte is die van "Maar het zijn toch allemaal Nederlanders". Waarbij er dan tegelijk op gewezen wordt dat een aanzienlijk en stijgend percentage van de allochtonen in Nederland geboren is.
    Onder een  verzameling van bronnen die alle tezamen wijzen op het volstrekte tegendeel: allochtone immigranten en met name Turken en Marokkanen zijn in eerstem tweede en derde instantie allemaal Turken respectievelijk Marokkanen. Daarna komt er in de vierde instantie een kleine groep die zich ook Nederlander voelt - mensen als Aboutaleb, Marcouch, en dergelijke, die sterke voordelen hebben gehad van hun aanwezigheid in Nederland.
   Onderstaande verzameling is begonnen in 2008 en bestrijkt een behoorlijk aantal artikelen. Maar men het ook in één keer afdoen - zie de volgende uitzending van Nieuwsuur uitleg of detail (02-01-2011), waarin blijkt dat 70 procent van de Turken terug wil naar Turkije. En dat ligt niet aan Nederland, want in Duitsland speelt precies hetzelfde.
   Hier de oorspronkelijke verzameling, beginnend, voor de helderheid, in het buitenland:


Uit: De Volkskrant, 07-02-2008, van correspondent Sander van Walsum

Turkse actie na brand wekt Duitse wrevel

‘Brand in Ludwigshafen niet aangestoken’ | Volgens Turkse media komen de daders uit rechts-extremistische hoek.


Tussentitel: Ankara zendt eigen onderzoeksteam naar Duitsland

Een brand in Ludwigshafen, waarbij zondag negen Turken om het leven zijn gekomen, heeft geleid tot Duits-Turkse fricties. Kurt Beck (SPD), minister-president van Rijnland-Palts, sloot brandstichting al uit toen het vuur nog na smeulde. De Turkse media waren het er op dat moment al over eens dat het een aanslag van rechts-radicale signatuur moest betreffen. De regering in Ankara heeft, tot ergernis van bondsminister Wolfgang Schäuble (Binnenlandse Zaken), een eigen onderzoeksteam naar Ludwigshafen gestuurd.   ...
    Ook de Turkse regering acht kwade opzet waarschijnlijk. Ze verwijst daarbij naar de reeks brandstichtingen in de vroege jaren negentig waarbij vijf Turken om het leven kwamen. ...


Red.:   Gunst, wat zijn dat eigenlijk voor mensen waar de Turkse regering en pers zich zo over opwinden. In ieder geval heten ze geen Rudi of Hermann - oftewel: het zijn geen Duitsers. Nee, laten we elkaar nou toch geen mietje noemen: het zijn gewoon TURKEN. 
    En voor de afzienbare tijd zullen het ook doodgewoon TURKEN blijven:


Uit: De Volkskrant, 12-02-2008, van correspondent Sander van Walsum

Het credo van de Turkse bewindsman: 'Ja tegen integratie, nee tegen assimilatie'

Erdogan wél voor integratie

Buiten Duitsland heeft de rede die de Turkse minister-president Tayyip Erdogan zondag in Keulen heeft gehouden meer aandacht getrokken dan in de Bondsrepubliek zelf. Volgens verschillende persbureaus had Erdogan de 16 duizend aanwezige landgenoten aangespoord om zich vooral niet te veel aan het gastland aan te passen.
    Maar dit is wat hij (onder meer) zei: ‘Turks is jullie moedertaal. Natuurlijk moeten jullie haar leren, en jullie moeten haar jullie kinderen bijbrengen. Maar jullie moeten de taal van het land waar jullie leven evengoed beheersen. En jullie moeten ook aan het politieke leven deelnemen. (...) Wij moeten onszelf niet als vreemdelingen zien, maar als wezenlijk element van dit land.’ Daarbij moeten de Turken hun eigen culturele identiteit echter koesteren, ging Erdogan verder. ‘Men kan van jullie niet verwachten dat jullie assimileren. Assimilatie is een misdrijf tegen de menselijkheid.’


Red.:   Erdogan is politicus en een betrokken partij, dus zijn uitspraken dienen eerst geijkt worden - hij kan het absoluut niet maken om te zeggen dat Turken niet moeten integreren, want dan breekt de pleuris. Wat hij wel zegt is precies aan de limiet van wat je wel kan zegen tot de pleuris uitbreekt - wat hij dus in feite doet is op een politiek aanvaardbare manier zeggen dat Turken níet moeten integreren. Kijk maar: hij noemt één ding wat Turken wel moeten doen in het kader van integreren: de taal leren. En hij  noemt één ding dat Turken niet moeten doen in het kader van integreren: hun cultuur opgeven. Punt is dit: cultuur is een verzamelbegrip, waar en groot aantal dingen onder vallen, en met enig recht gezegd kan worden: daar valt bijna n alles onder, behalve het leren van een tweede taal. Erdogan's 'niet-assimileren' is feitelijk "niet-integreren". En de koppen van de Volkskrant pure propaganda, en pogingen tot het verhullen van de werkelijkheid en het beperking van de schade.
    En als men iets over dit gevoel te weten wil komen, moet men er natuurlijk niet naar vragen - politieke correctheid vervormt dit soort aanpak hopeloos. Nee, je moet kijken naar praktisch gedrag. Bijvoorbeeld naar wat Turken doen als ze kunnen kiezen tu7ssen eigen volke en cultuur, en dat van gastland - bij het Eurovisie songfestival. Met als maximum aantal punten te vergeven door de landelijke jury bestaande uit het per telefoon stemmende  volk, is de uitslag van de West-Europese landen in 2007 als volgt wat betreft het puntenaantal voor de Turkse deelnemer:

België: 12 punten
Denemarken: 10 punten
Duitsland: 12 punten
Engeland: 12 punten
Frankrijk: 12 punten
Nederland: 12 punten
Oostenrijk: 10 punten
Zwitserland: 10 punten

In al deze landen zijn de Turken minderheden (rond de 10 procent), die de uitslag dus domineren, omdat de overige, blanke, stemmers verspreid stemmen over alle andere deelnemers/landen. En de Turken domineren de uitslag, omdat ze als één man achter de kandidaat uit het Turkse land staan. Zoals één deelnemer na afloop (van de voorronde) constateerde: "Ze hadden net zo goed de nationale vlag op het podium kunnen leggen, dan was de uitslag hetzelfde geweest". 
   Nee, Turkse immigranten in Duitsland zijn beslist geen Duitsers: het zijn Turken. En Turkse immigranten in Nederland zijn beslist geen Nederlanders, maar Turken. En voor Marokkanen gelden precies dezelfde overwegingen.
    En de computerletters van die laatste zin waren nog niet droog, of het werd meteen al bewaarheid:


Uit: De Volkskrant, 15-02-2008, van verslaggeefsters Greta Riemersma en Sheila Sitalsing

Marokko haalt band met migrant aan

'Marokkanen in buitenland moeten worden beschouwd als de zeventiende provincie'

De Marokkaanse regering wil de banden met de Marokkanen in het buitenland sterker aanhalen. Onder migranten moeten de Arabische taal en de Marokkaanse cultuur meer worden verspreid. Dat heeft Mohammed Ameur, minister voor de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland, deze week gezegd.
    Daarmee kiest de Marokkaanse regering voor een nieuwe lijn. Rabat wil migranten sterker aan zich binden, door nadruk op hun Arabische identiteit te leggen.  ...
    ‘Buitenlandse’ Marokkanen heten in Marokko MRE (Marocains résidants à l’étranger). Hun overboekingen naar huis vormen samen met het toerisme en de verkoop van fosfaat de grootste bronnen van inkomsten voor het land.


Red.:   En het volgende was de redactie ontgaan:


De Volkskrant
, 30-06-2008, ingezonden brief van M. van der Jagt (Amsterdam)

Turkse fans

In het verslag over de uitschakeling van het Turkse voetbalteam las ik dat er naast `Turkse fans`, oftewel `Turken`, ook `Nederlanders, Marokkanen en Surinamers` op het Amsterdamse Surinameplein waren (Voorpagina, 26 juni). Een `Nederlandse vrouw` zegt dat nu Oranje er uit ligt, zij de Turken steunt. Heeft de verslaggever de paspoorten gecontroleerd van de voetbalfans? Waren er echt zoveel Turkse toeristen op het plein? Of is een Amsterdammer die voor de duur van een toernooi zijn geboorteland steunt, ineens geen Nederlander meer?


Red.:   Nee, natuurlijk zijn het dan ineens geen Nederlanders meer. Of beter: het zijn natuurlijk nooit Nederlanders geweest - alleen en slechts alleen in de context van multiculturalistische debatten zijn allochtonen Nederlanders. Zodra je je daarbuiten beweegt, noemt iedereen ze bij wat ze zijn: Turken en Marokkanen. Want het zijn geen Nederlanders - het zijn Turken en Marokkanen. Die toevalligerwijs in Nederland wonen.
    Een generiek vooreeld:


Uit: De Volkskrant, 10-06-2008, van verslaggeefster Marlies Dinjens

Weinig geld multi-etnische cultuur

Onderzoek naar subsidies multi-etnische kunstinstellingen Amsterdam | Conclusie: 'Cultureel diverse instelling krijgt weinig geld'


Red.:   Alleen de koppen zijn voldoende: alle allochtonen met Nederlandse paspoorten zijn Nederlanders, of ze zijn het niet. Zijn ze Nederlanders, is al het soortgelijke als hier boven gezegd wordt in de kop volstrekte onzin: hoe kan er multi-etnsiche kunst zijn als er alleen Nederlanders in Nederland wonen? Wat kan het verschil maken of je ouders nu uit Suriname of Turkije komen - je bent Nederlander - er is al helemaal geen aparte behandeling nodig als er al geen aparte benaming hoeft te zijn.
   Natuurlijk is het andersom: die aparte behandeling is nodig omdat ze anders zijn. En dat anders zijn geef je aan met een aparte naam: Surinamer of Turk. En dus geen Nederlander - een Nederlander is iemand die geen speciale behandeling of subsidie krijgt vanwege zijn etnie.
    Omdat er talloze voorbeelden van soortgelijke berichten, zouden we dus bij deze deze rubriek kunnen sluiten. Het is bewezen: "Het zijn allemaal Nederlanders" is echt volstrekte onzin.
   Nog eentje, omdat het uit de mond van de allochtonen zelf komt:


Uit: De Volkskrant, 08-10-2008, van verslaggeefster Anja Sligter

Marokkanen in Nijmegen verontrust over burgemeester De Graafs besluit afkomst overlastgevers te melden

'Wie goed bezig is, krijgt een domper'

Emoties over gebiedsverbod voor jongeren, 'driekwart Marokkanen', lopen hoog op | Verbod vandaag opgeheven.


Hamza Chaoui (17) laat de brief zien die hij twee weken geleden van burgemeester Thom de Graaf van Nijmegen heeft ontvangen. Hij krijgt een gebiedsverbod voor winkelcentrum de Meijhorst, evenals 55 andere jongeren, voor driekwart Marokkanen, volgens De Graaf.
    Maar Chaoui is daar nooit. 'Ik ben er een keertje geweest en dat is een hele tijd terug.' Hij hangt nooit op straat, hij is thuis bij vrienden, en gaat in het weekend uit in grote discotheken. Hij is naar de politie gegaan. 'Die zei: als je zorgt dat je er niet komt, is er toch niets aan de hand?' Maar dat is hem te gemakkelijk. Hij is behoorlijk boos. 'Ik vind het echt niet kunnen.' Hij komt wel voor in het politiearchief. Als 12-jarige heeft hij 'geflikflooid', een ruit ingegooid. Vorig jaar heeft hij gevochten met twee dronken mannen die hem uitscholden voor kut-Marokkaan. Hij zat een nacht in de cel. De rechter concludeerde dat het zelfverdediging was.
    Chaoui is niet de enige. Ook een Marokkaanse hbo-student die vorig jaar nog een brief van de burgemeester ontving waarin hij werd geprezen om zijn inzet voor jongeren in de wijk, kreeg een gebiedsverbod. De Graaf wil niet de conclusie trekken dat de brieven verkeerd zijn geadresseerd. 'Alle jongeren op de lijst hebben een politiesignalement en zijn besproken met de wijkagent en de wijkmanager. Ik heb het volle vertrouwen in die gegevens.' De Graaf vindt zes bezwaren niet veel.
    Maar Halima El Karouni, Nijmeegs PvdA-raadslid, vindt elke verkeerde brief er een te veel, omdat de impact groot is. 'Een jongere die goed bezig is, krijgt een enorme domper.' Zelf is ze elke ochtend huiverig om haar computer aan te zetten. Wat zullen vandaag de koppen in het nieuws weer zijn? Zij wil het Marokkanenprobleem niet bagatelliseren, maar ze wil zich niet verantwoordelijk voelen voor wat anderen doen, waartoe politici Marokkanen geregeld oproepen. Haar zus Zahra is nog uitgesprokener. 'Ik word er ook schijtziek van als ik weer een groepje jongeren op de hoek van de straat tegenkom. Marokkanen om mij heen balen daar net zo van.' Het gevoel van onveiligheid kent geen afkomst, zegt EI Karouni.
    Ook op een bijeenkomst van de organisatie Tadamon direct na het instellen van het gebiedsverbod, liepen de emoties hoog op. De raddraaiers moeten hard worden aangepakt, harder dan nu gebeurt, zei de meerderheid. 'Maar', verwoordt El Karouni, 'zij begrijpen niet waarom het nodig is om te zeggen dat het voor driekwart om Marokkanen gaat. Het zijn Nijmeegse jongeren, met een Nederlands paspoort en een etnische achtergrond. In andere wijken doen de Marokkaanse jongeren het hartstikke goed. Wat is de meerwaarde? Misschien lucht het op, maar zijn we nu dichter bij de oplossing?'    ...


Red.:   Als er berichten verschijnen over Marokkaanse overlastgevers, zijn die zijn volkomen gerechtvaardigd omdat het gaat om overlast in Utrecht, Amsterdam, Gouda, Ede, Nijmegen enzovoort, en er dus geen overeenkomst is in locatie maar wel in etnische afkomt. Over die berichten hoeft niemand die geen Marokkaan is zich aangesproken te voelen - de redactie voelt zich er totaal niet door aangesproken. Degenen die zich aangesproken kunnen voelen door berichten over Marokkaanse overlastgevers zijn twee groepen: overlastgevers, en Marokkanen. De in het artikel genoemde zich-aangesproken-voelenden zijn  Marokkanen. Geen Nederlanders.
    Merk overigens op dat het in het artikel gaat over de paar gevallen die ten onrechte een brief hebben gekregen - zou het artikel over overlast gaan, zou men dit meteen tot een incident bestempelen.
    Het volgende geval gaat eigenlijk over hun visie op meisjes en vrouwen, maar ook de identiteit komt even langs;


Uit: De Volkskrant, 20-12-2008, van verslaggeefster Aimée Kiene

'Zulke korte rokjes, dan vragen ze erom'

...    Recep (17) kent veel meisjes die zich sexy kleden een eerlijk gezegd weet hij day zij maar op één ding uit zijn. Als een jongen dat dan komt halen, is het hun eigen schuld, vindt hij. 'Die meisjes lopen in zo'n korte rok de jongens een beetje geil te maken ze vragen erom.'
     Maar als het zijn eigen zusje zou zijn, vraagt acteur Bart na afloop. Recep, woedend, 'Dat gebeurt niet, wij Turken passen op onze zusjes. Die mogen helemaal niet eens uitgaan.'    ...


Red.:   Grappig, hè dat 'Wij Turken' uit de mond van iemand die volgens alle multiculturalisten een echte Nederlander is ...
    Naast meisjes zijn gezagsdragers ook een steen des aanstoots voor de "o zo Nederlands" zijnde niet-Nederlanders:


Uit: De Volkskrant, 17-12-2008, van verslaggeefster Anja Sligter

‘Marokkaanse jeugd heeft scheef loyaliteitsgevoel’

Interview El Rahmani | De Zwarte Manager van 2008 kon volgens het politiekorps geen leiding geven. ‘Ik val op.’


El Rahmani (41), plaatsvervangend brigadecommandant bij de marechaussee, is de Zwarte Manager van het jaar. ...
    De prijs is opmerkelijk omdat Rahmani de Marokkaanse inspecteur is die geen leiding zou kunnen geven – althans in de ogen van politiekorps Gelderland Midden. Zijn officiële klacht over het korps trok een beerput open. In onderzoek na onderzoek werd het korps doorgelicht. De Nationale Ombudsman stelde Rahmani uiteindelijk in het gelijk. Rahmani geeft nu leiding aan de politie- en beveiligingdienst op Schiphol (400 medewerkers).   ...

En dan maar stug doorgaan?
‘Het pad is niet geplaveid. Maar over een paar jaar zijn de inwoners van Amsterdam voor 70 procent van niet-westerse afkomst. Binnenkort herkennen zij zich niet meer in de politie.’   ...


Red.:   En dit geldt dus voor alle kaaskoppen die iets over "ons Marokkanen/Turken/Antillianen" wil zeggen: "Ze zien er niet uit als ons en ze zijn niet ons".
    Er stortte een Turks vliegtuig neer bij Schiphol. Aanleiding voor de bekende misverstanden:


Uit: De Volkskrant, 27-02-2009, ingezonden brief van Rob Lammers (Amstelveen)

Reïntegratie tijdens de ramp

Woensdagochtend werd ik opgeschrikt door twee helikopters. ... Er bleek dat een vliegtuig was neergestort en dat daarvan beelden op tv te zien waren. ... Maar er was een ergernis: de toegestroomde pers die de meest bizarre vragen stelde. Of de Turkse gemeenschap in Nederland geschrokken was. Alsof de Nederlandse gemeenschap niet geschrokken zou zijn! Het is sowieso vreemd dat apart gesproken wordt over ‘Turks’ en ‘Nederlands’ – terwijl we bezig zijn met een integratieproces.


Red.:   Hiernaast de foto bij een artikel over de ramp (de Volkskrant, 26-02-2009), pagina 2, van familie van inzittenden van het vliegtuig. Leg die foto voor een aantal nietsvermoedende mensen, en vraag naar de mogelijke plaats waar de foto genomen is. De antwoorden zullen uiteenlopen, van Iran tot Saoedi-Arabië. Zelfs Marokko of Turkije worden waarschijnlijk minder genoemd, want Nederlanders hebben wel ervaringen met die landen, waar dit soort dracht minder voorkomt dan in de eerstgenoemde landen. Het is het ultieme teken van de onwil tot integratie. Hier staan geen gewone Nederlanders.
    Nog een gewone Nederlander, die zelfs geroepen is om Nederland in het buitenland te vertegenwoordigen:


Uit: De Volkskrant, 15-11-2010, column door Kader Abdolah, schrijver

In Berlijn

...      Gewoonlijk als ik het vliegveld van Berlijn verlaat, loop ik naar de rij taxi’s en weet ik zeker dat ik een van hen zal tegenkomen, maar omdat we allemaal zijn veranderd, herkennen we elkaar niet op het eerste gezicht.
    Ik stapte in de taxi van een vermoedelijke kameraad, hij was grijs geworden en getekend. Nieuwsgierig keek hij mij in de spiegel aan.
    ‘Wo kommen Sie her?’, vroeg hij twijfelend.
    ‘Aus dem Land, wo du herkommst’, antwoordde ik.
    Het licht schitterde in zijn ogen en ’s avonds kwamen we samen met oude vrienden.   ...


Red.:   "Nederlander" ontmoet "Duitser". Beiden hadden ze een Perzische snor. En 's avonds gingen naar hun Perzische, uh ... pardon, "Duitse" vrienden.
    Maar die Perzische snor is natuurlijk niet hun schuld, maar die van de andere Duitsers:

  ‘Hoe kijken jullie naar het huidige anti-immigrantklimaat, het verhitte islamdebat en die Duitse Wilders, hebben jullie zijn boek gelezen?’
    ‘Het is een discussie tussen de blanke Duitsers, wij hebben er weinig mee te maken. Er ligt een muur tussen de Duitsers en de immigranten. Oost en West’, zeiden ze.

     Nog een aanwijzing voor het geen-Nederlander (of geen-Duitser, enzovoort) zijn van met name Turken: het naar het fascisme neigende nationalisme van de Turken:


Uit: De Volkskrant, 04-02-2011, van verslaggeefster Janny Groen

Dienstweigeren is een taboe

Afkopen dienstplicht fors duurder voor Turken in buitenland

Het bedrag dat Turken in het buitenland moeten betalen om hun dienstplicht af te kopen, wordt verhoogd van vijf- naar tienduizend euro. Dat heeft het Turkse parlement woensdag besloten. De afkoopsom voor dienstplichtigen boven de 45 jaar wordt 15 duizend euro.   ...
    De enige manier om aan die dienstplicht te ontkomen, is het Turkse paspoort in te leveren. Dat is voor de meeste Turken een brug te ver. Turken, ook die in de diaspora, zijn nogal nationalistisch. Afstand doen van de Turkse nationaliteit raakt aan een taboe. ...
    Dienstweigeren is al evenzeer taboe in de Turkse gemeenschap. Bovendien riskeert een weigeraar arrestatie, zodra hij de Turkse grens overgaat.
    Dus betalen de meesten het - vooral voor laagopgeleiden - forse bedrag met frisse tegenzin. Ze moeten het geld lenen bij familie en vrienden of doen een beroep op de afbetalingsregeling van de Turkse overheid. Die geeft hun de gelegenheid de schuld in termijnen af te betalen. Maar volgens de voormalige medewerker van het consulaat wordt de afkoopsom ook nogal eens verdiend in 'het grijze of zwarte circuit'. Hij doelt op Turkse Nederlanders in achterstandswijken die een uitkering hebben en daarnaast zwart verdienen.    ...
    De dienstplichtigen doen rek- en strekoefeningen en hun kennis over Atatürk (de grondlegger van de seculiere Turkse staat) wordt opgefrist. Ze zweren, in een speciale ceremonie, trouw aan de Turkse vlag en krijgen toespraken te horen over het Grote Turkse Leger.


Red.:    En deze mensen beweren in enigerlei mate loyaal te zijn aan landen waarheen ze emigreren. Leugens van het zuiverste water, natuurlijk.
   Dus uit hoofde van de gelijkheid ook nog maar een Marokkanen-berichtje:


Uit: De Volkskrant, 07-02-2011, door Greta Riemersma

Roep om verandering vooral bij Marokkaanse migranten

Westerse Marokkanen spreken openlijk de hoop uit dat de opstand in Tunesië en Egypte overslaat naar hun vaderland. Maar in Marokko blijft het nog stil.

'Het systeem in Marokko is failliet', aldus de Marokkaans-Nederlandse schrijver Asis Aynan. ...
   Nadia Bouras, aio migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden en lid van de Adviesraad voor Marokkanen in het buitenland ...
    Marokkanen in diaspora roeren zich. ...
    Maar wat wel zo is: een groot deel van de jonge Marokkanen, zowel in Marokko als daarbuiten ...


Red.:   Dus geen Nederlandse, Nederlanders, Nederlandse, Nederlanders, en Nederlanders, maar Marokkanen, Marokkaanse, Marokkaanse, Marokkanen, en Marokkanen.
    Overlast, criminaliteit, fraude, het wordt gepleegd door allemaal Nederlanders. Valentijnsdag, en er blijken ineens Marokkanen in Nederland te zijn:
   

Uit: De Volkskrant, 14-02-2011, van verslaggeefster Janny Groen

'Een hbo-opleiding, een eigen huis en een Audi Q7'

Met Valentijnsdag op komst, praatten jonge Marokkanen over verre geliefden, 'mekteb' en liefde.

...   Met een knipoog naar Valentijnsdag hield het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) vrijdagavond in Amsterdam de bijeenkomst 'Grenzeloze liefde'. De aankleding is ludiek, met een quiz, prikkelende stellingen en een optreden van cabaretier Samir Fighil, maar de aanleiding is een serieuze. ...


Red.:   Vaste islam-verslaggeefster Janny Groen probeert hier iets moois van te maken, maar natuurlijk is het je reinste culturele geslotenheid en xenofobie - die huwelijksgewoontes van moslims. Kijk maar naar een stuk van de foto bij het artikel hiernaast - daar zie je een duidelijke boodschap: "Ik wil een deugdelijke islamitische man, en zeker niet één van die kafferse Nederlanders".
    Uit eigen mond en in duidelijke taal gegoten:


Uit: VARAgids, nr. 16-2011, door Clementine van Wijngaarden

Vaderland / moederland

Fidan Ekiz maakte het egodocument Veerboot naar Holland, over haar ouders die in de jaren 70 vanuit Turkije naar Nederland kwamen. Hoe haar moeder droomde over wereldse lichtsteden en terechtkwam in 'godbetert' Rozenburg.


Tussentitel: In de Turkse gemeenschap is het niet gewoon de vuile was buiten te hangen

...    Nee, haar ouders heeft ze niet zozeer gecensureerd of in bescherming genomen, maar tot haar verbazing deed ze dat wel bij de vrouwen: 'In de Turkse gemeenschap is het niet gewoon om de vuile was buiten te hangen - wat voor jou en mij doodnormaal kan zijn en journalistiek integer, kan voor hen al snel te ver gaan. Zo had ik een prachtige scene waarin de vrouwen grapjes maken en een van hen zegt: als ik een contactadvertentie zou plaatsen zou de tekst luiden: 'Vrouw zoekt man die schotelantenne kan plaatsen (en dan weer ophoepelt)'. De scene is uiteindelijk gesneuveld, ik durfde het niet aan. Stel dat ze zich hierom zouden terugtrekken? Terwijl mijn moeder in de film bijvoorbeeld best harde dingen zegt over mijn vader en over zichzelf, durfde ik dat niet bij de vrouwen. Ik weet dat mijn familie mij nooit de rug zou toekeren, maar ik was bang dat de Turkse gemeenschap in Rozenburg dat misschien wel zou doen. Een Turk mag een Turk niet afvallen, of zoals het Turkse gezegde luidt: De beste vriend van een Turk is een Turk. Tijdens het maken werd ik eigenlijk steeds voorzichtiger, Kees was er om mij af en toe £link aan te sporen.'    ...


Red.:   Er staat hier niet: "De beste vriend van een Nederlander is een Nederlander". De ene helft van de Nederlanders zou je ook uitlachen, en de andere zou je voor het gerecht slepen wegens racisme. Er staat wel, over Turkse immigranten: 'De beste vriend van een Turk is een Turk'. Die Turkse immigranten zijn dus absoluut geen Nederlanders.
    Overigens: er kan een soort formule opgesteld worden om het Nederlanderschap van iemand te bepalen. Begin met 100% Nederlander:
-  opgevoed in niet-Nederlandse taal: vermenigvuldig met 30%
-  niet-Nederlandse voornaam: vermenigvuldig met 30%
-  niet-Nederlandse godsdienst: vermenigvuldig met 50%
-  niet-Nederlandse klederdracht: vermenigvuldig met 30%.
Voor de gemiddelde moslim, dat wil zeggen: klederdracht even niet meetellende, levert dat op dat deze voor (30/100) maal (30/100) maal (50/100) is circa 5 procent Nederlander is.
    De tweedeling Marokkaan-Nederlander valt vrijwel volkomen samen met de tweedeling: positief-negatief. Is er iets negatiefs te berichten, zijn het Nederlanders, en roept met dat er ook altijd heel hard bij: "Het zijn Nederlanders!. valt er iets positiefs te melden, dan is het natuurlijk allemaal Marokko wat de klok slaat -  niks geen verplichte nummertjes over Nederlander zijn:

 
Uit: De Volkskrant, 27-05-2011, door Charles Bromet

Afellay stralend voorbeeld voor een Marokkaanse generatie

De stormachtige ontwikkeling van Ibrahim Afellay bij Barcelona geeft veel Marokkaanse Nederlanders de hoop dat zijn voorbeeld navolging krijgt.

Tussentitels: Hij draagt het ook allemaal zo licht. Hij ontbolstert nu - Abdelkader Benali - Schrijver
Nu hoor je jochies op straat: ik word de nieuwe Afellay - Mimoun Oaïssa -    Acteur
Hij laat met z’n transfer zien dat niets onmogelijk is - Anouar Hadouir - Middenvelder Roda JC

Wat schrijver Abdelkader Benali niet meer kan aanzien, is de nederige houding van de door hem bewonderde Ibrahim Afellay. In de lange weg die de voetballer aflegde - van de pleintjes van de Utrechtse wijken Zuilen en Overvecht naar PSV en nu dus Barcelona - herkent hij iets van de lastige route die hij ook zelf moest afleggen.
    'Soms zou ik hem willen toeroepen: jij was de man van de pass op Messi in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid, straal uit dat je er nóg tien gaat geven. Wees een man, maak je niet kleiner dan je bent. En geniet er een beetje van, potverdorie!'
    Benali voelt dit zo sterk, omdat Afellay in zijn ogen de eerste Marokkaanse voetbalpersoonlijkheid is. Misschien dan niet in woorden, maar zeker wel als selectielid van het beste clubteam ter wereld. 'Zijn hele ontwikkeling is op een natuurlijke wijze gegaan en hij draagt het ook allemaal heel licht. Hij ontbolstert nu.'
    Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam spreekt van symboolwerking en voelt ook een bepaalde connectie met de voetballer. 'Hij laat zien dat, ook als je voor heel weinig bent geboren, je tot grote hoogte kunt stijgen', zegt Aboutaleb. 'Wat Ruud Gullit en andere grote voetballers voorheen waren voor Surinamers, is Afellay voor Marokkanen.'   ...


Red.:    Et cetera. En soortgelijke toestanden voor de andere denominaties, natuurlijk.
    "Met de vrouwen gaat het veel beter"...:


Uit: De Volkskrant, 04-08-2011, van verslaggeefster Sarah Venema

.Een veilig blad voor moslima's


...    De glossy Hoda - wat gids of goede weg betekent - is bestemd voor vrouwen tussen de 18 en 35 en heeft dezelfde genres als andere vrouwenbladen, maar dan met een Marokkaans-Nederlandse invalshoek. ...
    ... over het suikerfeest schrijven de vrouwenbladen niet, zegt Hoda Hamdaoui. Zij vindt de Nederlandse vrouwenbladen te 'wit' en richtte daarom het eerste tijdschrift op voor de Marokkaans-Nederlandse vrouw. ...
    'Ik geloof echt dat dit ontbreekt', zegt Hamdaoui, een styliste uit Veenendaal. 'Ik koop heel veel tijdschriften en die gaan wel over Kerst en Pasen, maar nooit over de ramadan. Als er een voorbeeld wordt gegeven, gebruiken ze ook nooit een Marokkaanse naam. Ik mis dat stukje herkenning.'


Red.:   Ja ja, die Marokkaanse vrouwen voelen zich hartstikke Nederlands ...
    Nog een aardig ijkpunt:


Uit: De Volkskrant, 19-08-2011, van verslaggever Joost de Vries

Hard werken, goed leren, beter presteren

In 1911 kwamen de eerste Chinezen in Nederland: een gesloten en moeilijk toegankelijke groep. Honderd jaar later zijn hun nazaten goed geïntegreerd en veelal goed opgeleid. Vaak nog beter dan autochtonen, blijkt uit studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Tussenstukken: Tweederde van de Chinese jongeren doen havo/vwo
...


Red.:   Die voelen zich dus ongetwijfeld een stuk Nederlandser dan de mislukkende Marokkanen en andere allochtone immigranten. En de Chinezen voelen het zo:

  Tussenstukken (door Pay-Uun Hiu):

Ai-Qing Huang  黄艾青

28 jaar, geboren in Fuzhou (provincie Fujian), vertrok in 1995 met haar ouders en broer naar Amsterdam.
...
Voel je je traditioneel Chinees?
'Nee. Maar ik denk soms wel heel Chinees. ...


Him Cheung
   张仲谦


26 jaar, geboren in Amsterdam, vader komt uit Macau, moeder uit Hongkong.

...    Him beschouwt zichzelf als honderd procent Chinees, ...

Conclusie: de mislukkende Marokkanen (bijvoorbeeld) moet dan wel onder het nulniveau scoren. Wat inderdaad ook zo is - ze hebben een afkeer uitleg of detail en haat uitleg of detail ten opzichte van Nederland.
    Nog een bevestiging, uit eigen kring:


Uit: De Volkskrant, 17-09-2011, door Hanna Bouaichi

Marokkanen typeren

Marokkanen in Nederland lijken zo onbegrijpelijk, met hun rare gewoonten, kleding, religie - alle stereotypen passeren de revue in het anekdotische Poldermarokkanen van Fouad Laroui (Marokko, 1958), dat eerder al verscheen in Frankrijk, met als ongeschreven motto: 'doe een beetje je best om de Marokkaan te begrijpen'.   ...


Red.:   Zegt eigenlijk al genoeg: als het Nederlanders waren, hoefde er niets extra begrepen te worden.

  Interessant is Laroui's tussenpositie, door zijn Franstalige opvoeding en scholing in Marokko en vervolgstudie in Parijs - niet de gemiddelde loopbaan van de economische migrant. Dat maakt hem tot een buitenstaander, iemand die liever naar Beethoven luistert dan naar rai-muziek, en die kritisch kan zijn in alle richtingen.
    Uiteindelijk is het de paradox die de Marokkaan het beste typeert. De belezen auteur voert de ene na de andere expert op die rond die paradox dansen. 'Je wilt niet helemaal wegkruipen, omdat je je niet meer volkomen vreemdeling voelt, en van de weeromstuit ga je je juist zo kleden en gedragen dat je op en top een vreemdeling wordt. . .' Laroui weet in lichtvoetige verhaaltjes zware thema's aan te roeren. ... beweert hij dat geen enkele Marokkaan afstand wil doen van zijn nationaliteit, behalve die éne provocerende geest ...

Nog meer werkelijkheid. Waaraan de recensent haar pro-Marokkaanse commentaar toevoegt:
  Iets te stellig beweert hij dat geen enkele Marokkaan afstand wil doen van zijn nationaliteit, behalve die éne provocerende geest (laat ik nou die andere kennen).

Typisch een Marokkaan(se).  
    Terug naar de Turken:


Uit: De Volkskrant, 25-10-2011, van verslaggeefster Janny Groen

'Kogelgaten zitten in de deur'

Woedend laat de Koerdische Nederlander Feyzi Bayran (61) zijn beschadigde bril zien: beide glazen zijn stevig bekrast. ...
    ... Een demonstratie van Turken tegen de Koerdische afscheidingsbeweging PKK liep uit de hand, waarna een groep jongeren optrok naar het pand van het Koerdisch Nederlands Cultureel Centrum Amsterdam (KNCCA) aan de Sloterkade.
    Ruiten van het gebouw werden ingegooid en naar de beleving van de Koerden die binnen zaten, is er ook op het pand geschoten. 'De kogelgaten zitten in de deur', zegt Egid Kaynak (35) van de Koerdische federatie Fedkom, waarbij negen verenigingen zijn aangesloten. Hij vindt dat de Amsterdamse politie de dreiging die uitging van 'de Turkse fascisten' heeft onderschat. Hij noemt het 'shockerend' dat de politie hen 'tot aan onze voordeur heeft begeleid'. En 'verbijsterend dat 'de Koerden als criminelen zijn behandeld en de betogers met rust zijn gelaten'.
    ...politiewoordvoerder Ebe van der Land ...
    ... ontkent dat de politie de demonstratie heeft onderschat. 'Uit onderzoek bleek dat er geen dreiging werd verwacht. De demonstratie verliep ook rustig, tot vanuit het niets zo'n tachtig jongeren zich afscheidden en koers zetten richting Sloterkade.' Volgens Van der Land was de politie met twintig man niet opgewassen tegen die groep en is het niet gelukt hen af te stoppen. Wie die losgeslagen jongeren zijn, is nog in onderzoek. Een van de organisatoren van de betoging Deniz (17) zegt het ook niet te weten. 'De demonstratie was vreedzaam', zegt hij. Het geweld tegen de Koerdische vereniging keurt hij af. 'In een woord schandalig.' Deniz ontkent de veronderstelling van de Koerden dat de betoging vanuit Turkije is geïnstigeerd. Hij was, zegt hij, 'emotioneel geraakt' door het bericht dat de PKK in het zuid-oosten van Turkije militaire posten had aangevallen, waarbij zeker 26 soldaten waren gedood.
    'Donderdagochtend had ik het daarover met vrienden. Toen hebben we spontaan besloten via Facebook een demonstratie te organiseren tegen de PKK-terroristen.' Hij heeft Turkse organisaties benaderd, waaronder het Inspraakorgaan Turken (IOT), met het verzoek hun oproep tot demonstreren door te geven.
    Dat heeft IOT-voorzitter Aydin Akkaya niet gedaan. 'Demonstreren hier is onzinnig', zegt hij. 'We moeten de Turkse politiek niet naar Nederland halen.'
    Daar kijkt Deniz ('omschrijf me maar als een student die opkomt voor zijn land') anders tegen aan. Hij vindt het niet raar dat Hollandse Turken zich laten meeslepen door gebeurtenissen in Turkije. 'Het doet ons heel veel pijn dat onze broeders daar door terroristische aanslagen om het leven komen. Later moeten wij ook in dienst in Turkije. We willen niet dat onze moeders huilen.'


Red.:   Hartstikke Nederlands, die tweede en derde generatie jonge Turken.
    En hier komt de doodsteek. Aanleiding is tussen Turken en Koerden in Koerdistan. Na een confrontatie waarbij dit keer voornamelijk Turkse slachtoffers vielen, waren ook in Nederland de Turken boos. Toch vreemd, hè, voor echte Nederlanders ... Maar in een achtergrondreportage erover is Volkskrant-propagandiste Janny Groen ineens merkwaardig waarheidsgetrouw:


Uit: De Volkskrant, 27-10-2011, van verslaggeefster Janny Groen

Turken en Koerden: geweld van 'daar' moet niet hierheen komen

Turkse en Koerdische organisaties roepen na de rellen van zondag op tot kalmte. Maar in Amsterdam kondigde de burgemeester voor de zekerheid een noodverordening af.

'We keuren geweld af' en willen geen import van het Turks-Koerdisch conflict naar Nederland. Het staat er ferm, in de verklaringen die woensdag na afloop van twee rondetafelgesprekken (in Amsterdam en Rotterdam) door Turkse en Koerdische organisaties werden uitgegeven.   ...


Red.:   Gevolgd door nog wat door het gegroeide besef van sociale wenselijkheid ingegeven prietpraat. Maar verderop in het artikel staat de werkelijkheid:

  De partijen werden gisteren om de tafel geroepen, omdat de spanningen steeds verder dreigden op te lopen. Zondag mondde een demonstratie in Amsterdam tegen de Koerdische afscheidingsbeweging PKK uit in gewelddadige rellen. Er vielen negen gewonden. Vijf relschoppers werden gearresteerd, drie Koerden en twee Turken.
    Ook elders kwam het tot ongeregeldheden. In Arnhem werd brand gesticht in een Turkse moskee. Bij Turkse winkels en horecagelegenheden in Amersfoort sneuvelden ruiten. Jongeren van de beide groepen hitsten elkaar op tot wraakacties. 'Als we niet ingrijpen, gaat het van kwaad tot erger', zegt voorzitter Aydin Akkaya van het Inspraakorgaan Turken, die het initiatief nam tot het landelijk overleg in Rotterdam.
    'Jongeren laten zich snel provoceren', zegt Akkaya. Hij wil ook de ouders aanspreken. Hij wijst erop dat de sociale controle in de Turkse gemeenschap doorgaans sterk is, en dat het te denken geeft dat sommige ouders nu niet ingrijpen.

Die zijn het er dus van harte mee eens.
  Vanaf zondag was Akkaya bezig de gemoederen tot bedaren te brengen. Hij hoopt dat de federaties erin slagen hun achterban ervan te doordringen dat 'de Turkse politiek niet in Nederland thuishoort'.
     Bahoz Erdal (27), die namens de Koerdische federatie Fedkom in Amsterdam bij het overleg was, heeft er een hard hoofd in. Problemen moeten niet worden geïmporteerd, vindt ook Fedkom. Maar twee Turkse jongeren die de demonstratie van zondag organiseerden, tekenden de verklaring met tegenzin. Die staan er in Erdals beleving eigenlijk niet achter.
    Problematisch vindt hij dat de 'de extreem-nationalistische Turkse Beweging, zeg maar de Grijze Wolven', niet kwam opdagen. Ook vertegenwoordigers van moskeeën, van Diyanet en Milli Görüs, schitterden door afwezigheid. 'Omdat er Koerden aan tafel zaten. Wij weten dat juist jongeren van deze organisaties ons verenigingspand zondag belaagden.'
    Overigens stonden de Koerden evenmin te trappelen om in overleg te gaan met Grijze Wolven. 'Dat is even heftig als nazi's die met Joden om de tafel moeten', legt Fedkom-bestuurslid Egid Kaynak (35) uit.

Gaat dus echt goed, tussen die twee etnieën.
    Maar waar gaat het dus eigenlijk om:
  Waarom beroert de Turkse politiek de gemoederen in de diaspora nog zo hevig? Door de onverminderd sterke gerichtheid van de Turkse gemeenschap op het land van herkomst, zeggen deskundigen. Volgens het instituut voor multiculturele vraagstukken Forum kijkt tweederde van de Turkse Nederlanders dagelijks naar tv-zenders uit Turkije. Ze zijn, veel meer dan Marokkaanse Nederlanders, op de eigen groep gericht. ...

Overigens zijn de Marokkanen niet zozeer op de Nederlandse maatschappij gericht, maar meer op de Nederlandse portemonnee - het het damestasje.
   Dat geldt ook voor de tweede generatie, wier vrienden- en kennissenkring steeds eenzijdiger wordt.

En daar gaat het sprookje dat met met tijd vanzelf beter zal gaan.
  Na de staatsgreep van 1971 kwamen Turkse groeperingen naar Europa - in eerste instantie om te overleven en zich te hergroeperen, niet om te integreren.

En daar het sprookje van de welwillende integratiebeluste immigrant.
  Ze richtten jongerenverenigingen en vrouwenafdelingen op, stuurden geld naar hun organisaties in Turkije en werden vanuit het moederland aangestuurd. Die transnationale banden zijn nog altijd innig. De gemeenschappen hier volgen de ontwikkelingen daar op de voet.

En daar is de werkelijkheid van de vijfde colonne.
  In Turkije was het jaren rustig aan het Koerdisch front. De regerende AK-partij van premier Erdogan werkte aan een verzoening. Hij zegde de Koerden meer rechten toe, zette in januari 2009 een belangrijke stap met de lancering van de Koerdische tv-zender TRT6.
    Maar de beloofde hervormingen stokten. De PKK zette het groeiende ongeduld vorige week om in de aanslag op Turkse militairen. Dat maakte in Turkije sluimerende sentimenten los, die ook in Nederland de verhoudingen weer op scherp hebben gezet.

Tjonge ... wat een demasqué ...  Hier zijn de bijbehorende cijfers:
   
 

Merk hierbij op dat dit ongetwijfeld gegevens zijn verkregen uit enquêtes. Nu is van enquêtes bekend dat ze zwaar vervormd worden door sociaal (en psychologisch) wenselijk antwoorden, als het over de eigen persoon of groep gaat uitleg of detail . De trends over ijkbare enquêtecijfers laten zien dat scores op vragen gunstig voor eigen persoon of groep minimaal gehalveerd moeten worden. Dat levert voor het gebruik van Nederlandse media ergens onder de 10 procent, het goed begrijpen van Nederlands ergens rond 30 procent, en, consistent met het voorgaande, waarbij in aanmerking genomen moet worden dat het spreken van Nederlands natuurlijk een volstrekt praktisch doel heeft, dat de identificatie van Turken met Nederland ergens rond de 5 procent ligt (de rubriek "beide landen" kan volledig op sociale wenselijkheid worden afgeschreven). Volkomen  in overeenstemming van de berekening die gedaan is op grond van meer fundamentele sociale factoren, zie hier uitleg of detail .
    Een illustratief persoonlijk gevalletje:


Uit: De Volkskrant, 05-11-2011, door Anna van den Breemer

De keuzes van Humberto Tan (46)

Triple A merk

Hij groeide op in de Bijlmer, werd presentator, kreeg een kledinglijn en een radioprogramma. IJdel? Nee hoor. Humberto Tan: 'Ik heb gewoon een goede smaak.'
...

Tussenstuk:
CV Humberto Tan

1965 Geboren op 26 oktober 1965 in Paramaribo, Suriname
1991 Redacteur en presentator van AVRO-jongerenprogramma Forza
1993 Stapt over naar Studio Sport. Presenteert ook NOS Journaal
...


Red.:   Het kan niet veel geslaagder dan Humberton Tan. En je kan niet uit een Nederlandser niet-Nederlandse cultuur stammen. En hier is het oordeel van de immigrant over waar zijn loyaliteiten liggen:

  Suriname of Nederland?
'Dat is geen keuze. Ik ben in Suriname geboren, dus dat is mijn moederland. Nederland is mijn vaderland, want daar zijn mijn kinderen geboren. Die dubbele achtergrond is verrijkend, maar wordt hier gezien als een bedreiging. Men gaat op voorhand uit van wantrouwen. Op basis van geboorte wordt er gezegd: jij klopt niet.

Waarna er eerst gelogen wordt voor de bühne:
  Nederland is mijn vaderland, want daar zijn mijn kinderen geboren.

Dan volgt de typische niet-Nederlandse superioriteitsclaim (in Humberto Tan zit veel creool):
  Die dubbele achtergrond is verrijkend ...

Waarna de Nederlanders wordt verweten dat ze op dit soort wanstaltigheden minder dan hartelijk reageren:
  Die dubbele achtergrond ... wordt hier gezien als een bedreiging. Men gaat op voorhand uit van wantrouwen. Op basis van geboorte wordt er gezegd: jij klopt niet.

Gevolgd door een leugen:
  Men gaat op voorhand uit van wantrouwen.

Het wantrouwen is het resultaat van dit soort houdingen en gedrag van Surinamer en andere immigranten - aanvankelijk zijn ze binnen gehaald als lieve kleine gekleurde teddybeertjes.
    En daarna nog een leugen:
  Op basis van geboorte wordt er gezegd: jij klopt niet.

Op basis van gedrag, in de Bijlmer de schietpartijen, wordt gezegd: jullie kloppen niet.
    Afgekort: heel weinig Nederlands, aan deze Surinamer. En voor die van cultureel nog oneindig veel verder weg stammende hordes geldt dat alles met vele factoren ertussen. Enkele procenten, zijn ze Nederlander.
   

Uit: De Volkskrant, 07-11-2011, door Zihni Özdil, docent en promovendus maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit.

Voor jonge Turken doet Nederland er niet toe

Het opiniestuk van Tuncay Cinibulak over de 'Turks-Koerdische rellen' in Nederland (O&D, 2 november) bevat een aantal analytische fouten en een misplaatste causaliteit. Cinibulaks stuk illustreert dat de integratie van de Turken in Nederland bij lange na niet is voltooid.   ...


Red.:   Een eufemisme, zoals verderop blijkt:

  Ten eerste maakt Cinibulak een fout die je in veel reacties op de rellen terugziet: hij noemt de relschoppers 'jonge Turken en Koerden'. Het zijn in werkelijkheid jonge Nederlanders wier (groot-)ouders afkomstig zijn uit Turkije. Deze jongeren zijn in Nederland geboren en zullen uiteindelijk ook hier sterven. Deze vanzelfsprekendheid wordt bijna vijftig jaar na de arbeidsmigratie nauwelijks onderkend door de meeste Turkse Nederlanders.

Welke laatst zin de eerste tegenspreekt. Let op het 'nauwelijks' - de relschoppers en Turken en Koerden in het algemeen zijn dus nauwelijks Nederlanders.
  Het klopt dat de ontvangende samenleving 'allochtone' Nederlanders altijd als 'de anderen' heeft gezien.

Correctie: het klopt dat de allochtone Nederlanders zich van begin af aan niet hebben willen aanpassen en zich altijd anders hebben gedragen.
  Door de opkomst van het rechtspopulisme zijn Nederlanders met een moslimachtergrond bovendien gereduceerd tot 'kopvodden' en 'straatterroristen'.

Omdart moslims zich steeds weerzinwekkende zijn gaan gedragen.
  In het multiculturele tijdperk werden voormalige gastarbeiders en hun nakomelingen gestimuleerd zich vooral in een geprefabriceerde en gesubsidieerde zuil te bewegen. Turkse Nederlanders waren hier bij uitstek zeer goed in. Verstopt in organisaties die banden hebben met dubieuze religieuze of ultranationalistische clubs uit Turkije waren de Turken goed aan het 'integreren'.

Het zuilensysteem heeft er niets mee te maken - in Duitsland was er geen zuilensysteem, en de Turken aldaar gedragen zich precies hetzelfde als in Nederland.
  Cinibulaks stelling dat jonge Turken en Koerden in Nederland goed Nederlands spreken en vertrouwd zijn met de Nederlandse omgangsnormen is in regelrechte tegenspraak met de feiten: 'De taalachterstand is het grootst onder leerlingen met een Turkse achtergrond (...) Turken zijn in hun contacten meer gericht op de eigen groep dan Marokkanen. Hierin is de afgelopen tien jaar weinig veranderd', aldus enkele conclusies van het SCP.

Precies.
  Volgens onderzoek kijkt bijna 70 procent van de Turkse Nederlanders dagelijks naar Turkse tv-zenders. De verontwaardiging die de Turkse media ventileerden na de aanslag op Turkse soldaten, werd dus direct overgenomen door (jonge) Turkse Nederlanders. Op internet lieten ze blijken hoezeer ze begaan waren met 'hun land' en 'hun soldaten'.

Verreken dat die 30 procent die beweert naar Nederlandse televisie te kijken op zijn minst voor de helft het gevolg is van sociaal-wenselijk antwoorden, en het percentage dat Turkse tv kijkt stijgt naar 90.
  Cinibulak wijst op de vele, goed gedocumenteerde, sociaal-psychologische problemen die Turks-Nederlandse jongeren ondervinden. Maar net als de verontruste Turken die in januari een manifest opstelden, ziet Cinibulak deze jongeren vooral als zielige slachtoffers van 'de Nederlanders'. Ik bestrijd dat. Deze jongeren zijn zelf ook Nederlanders en zijn allesbehalve zielig. Ze zijn intelligent en hebben veel potentie.
    Maar hun toekomst in Nederland ligt in hun eigen handen. De meesten kiezen nog te vaak voor de makkelijke weg. In plaats van de op Turkije gerichte ketens van hun (groot-) ouders en al die organisaties van zich af te werpen, omarmen ze die juist.
    In plaats van de mouwen op te stropen en zich samen met hun Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en autochtone landgenoten in te zetten voor een toekomst in Nederland zonder discriminatie en uitsluiting kiezen ze ervoor om alleen in actie te komen voor Turkije.

Precies.
  In april hield ik in Den Haag een toespraak tijdens een manifestatie tegen de onderwijsbezuinigingen. De Turkse studentenverenigingen waren uiteraard afwezig, en dat was te verwachten. Deze verenigingen 'integreren' liever door middel van het organiseren van jaarlijkse iftar-diners, Istanbul-reizen en enkele gastsprekers uit Turkije.
    Cinibulak beseft niet dat de kern van het probleem ligt in de begrijpelijke maar op lange termijn funeste zelfidentificatie van deze jongeren. Hun Turkse afkomst is niet een erfgoed dat hun Nederlandse identiteit aanvult. Integendeel, anno 2011 zijn de Turkse 'Blut und Boden' juist de allesbepalende identiteit voor veel van deze jongeren.
    Ik spreek regelmatig met uitwisselingsstudenten uit Turkije, en zij zijn altijd ontzettend verbaasd wanneer ze zien hoe conservatief en nationalistisch de Turkse jongeren in Nederland zijn.
    De overmatig op Turkije gerichte organisaties in Nederland houden de geslotenheid van de gemeenschap en daarmee ook de schizofreen te noemen zelfidentificatie van jonge Turkse Nederlanders in stand. Fysiek leeft men in Nederland maar Turkije is vaak het enige land waar men zich werkelijk om bekommert. Het publieke debat over maatschappelijke kwesties in hun eigen land gaat grotendeels aan deze jongeren voorbij.

Amen. Zullen we dat "Nederlander zijn" maar volledig afschrijven ...
   Ze zeggen dat het bij Marokkanen minder erg is. Maar dat kan hoogstens één of twee procentpunten schelen:
 

Uit: De Volkskrant, 12-11-2011, van verslaggeefsters Janny Groen

Marokkanen in Nederland willen boycot verkiezingen

De politieke hervormingen die de Marokkaanse koning heeft doorgevoerd in reactie op de Arabische opstand, zijn 'één grote maskerade om de absolute macht van de monarchie te camoufleren'. Daarom roepen de Marokkaanse opstandelingen, verenigd in de 20 Februari-Beweging, op tot een boycot van de verkiezingen van 25 november.
    De Marokkaanse gemeenschap in Nederland, die per mandaat mag stemmen, moet geen gebruikmaken van dat 'inhoudsloze' recht. Dat stelde de Nederlandse afdeling van de Marokkaanse opstandelingenbeweging vrijdag op een persconferentie. Het Nederlandse bestuur werd geflankeerd door de Marokkaanse leden Monaim Moussaoui uit Tanger en Ahmed Benseddik uit Casablanca. Zij hopen dat de verkiezingsboycot bewustwording over het repressieve karakter van het Marokkaanse regime in Europa op gang brengt.   ...


Red.:   Nog een grap: stel je eens voor dat we de nieuwe politieke-correctheid zouden volgen en hier schrijven:

  Nieuwe Nederlanders in Nederland willen boycot verkiezingen

De politieke hervormingen die de Marokkaanse koning heeft doorgevoerd ...
    De Nieuw-Nederlandse gemeenschap in Nederland, die per mandaat mag stemmen, moet geen gebruikmaken van dat 'inhoudsloze' recht. Dat stelde de Nederlandse afdeling van de Nieuw-Nederlandse opstandelingenbeweging ...

Iedereen zou in een stuip liggen van het lachen. Behalve de multiculturalisten, natuurlijk, en de Marokkanen. Die laatsten zouden zich gekwetst voelen, beledigd zijn, en uit wraak naar Pakistan trekken om daar terrorist te worden ... uitleg of detail .
    Terug naar die andere bijna-echte-Nederlanders:


Uit: De Volkskrant, 29-11-2011.

Turken in de rij dienstplicht afkopen

Bij het Turkse consulaat aan de Westblaak in Rotterdam staan Turkse mannen in de rij om hun dienstplicht af te kopen. Eerder dit jaar besloot het parlement in Ankara dat het bedrag dat Turken in het buitenland hiervoor betalen vanaf woensdag wordt verdubbeld van vijf- naar tienduizend euro. Veel jonge Turken steken zich in de schulden. Het enige alternatief, hun paspoort inleveren, geldt als een taboe.


Red.:   Het is een taboe, omdat het volbloed Turken zijn.
    Deze tekst stond onder de foto zichtbaar rechts, van de groep jongemannen. Zonder enige twijfel volkomen herkenbaar als een groep Turken. Geen spatje Nederlanderschap, of Chineesheid wat dat betreft, in zicht. En wie denkt dat zulk soort externe zaken onbelangrijk zijn, heeft niets begrepen van de werkingen der natuur, daarbij inbegrepen de mens.
    Twee hoogopgeleide Turken, die de Nederlandse reactie natuurlijk aan hun theewater voelen, proberen olie op de golven te gooien:


Uit: De Volkskrant, 30-11-2011, door Ali Yazgili, werkzaam bij het Turkije Instituut in Amsterdam en Zihni Özdil, docent en promovendus maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ankara ziet Nederturk als Hollandse melkkoe

... Zelfs de meest nationalistische, rechtgeaarde Turkse Nederlander ...
    Hierbij laten we even buiten beschouwing hoe - op z'n zachtst gezegd - interessant het gegeven is dat in Nederland geboren en getogen jongeren vijftig jaar na de Turkse arbeidsmigratie bereid zijn het Turkse Blut und Boden blind te omarmen. ...
    Daar waar de verkorte dienstregeling nog werd gepresenteerd als een tegemoetkoming aan in het buitenland woonachtige mannen van Turkse afkomst, heeft behoud van de Turkse nationaliteit en eergevoel ...
    Waarom vragen de duizenden Turks-Nederlandse mannen die van plan zijn de komende dagen braaf in de rij te staan voor het Turkse consulaat niet als protest een blauwe kaart aan? ...
    Tegelijkertijd beseffen wij dat deze oproep bij veel Turkse Nederlanders het mentale domein van Orwelliaanse taboes bereikt. We hebben immers van jongs af aan de conservatieve of ultranationalistische waarden van 'onze gemeenschap' geïnternaliseerd.
    Dienstplicht is een van de dingen die spreekwoordelijk heiliger zijn dan de paus. ...


Red.:    Natuurlijk staat ergens ook de bekende leugen dat ze zo Nederlands zijn - natuurlijk: iedere dief ziet zichzelf als eerbaar mens. Maar wat er hier uit het artikel is gelicht maakt volkomen duidelijk, naast het pure feit van die stormloop zelf, wat voor vlees we hier in de kuip hebben: 99 procent pure conservatieve en ultranationalistische Turken.
    Nog eentje die inmiddels eigenlijk overbodig is, maar voor de aardigheid:


De Volkskrant, 14-03-2012, ingezonden brief van Wilbert van Rijen, Holthees

Tweedeling

Paul Scheffer stelt voor de term allochtoon uit ons spraakgebruik te verwijderen (Ten eerste, 12 maart). Wanneer dat niet gebeurt, zegt hij, dan zal er tot in lengte van dagen een tweedeling blijven tussen allochtonen en autochtonen. Hij suggereert hiermee dat die tweedeling gemaakt wordt door de autochtone bevolking en dat de groep allochtonen hierdoor wordt buitengesloten.
    De realiteit die ik al ruim 20 jaar dagelijks ervaar bij mijn leerlingen, met voornamelijk een islamitische achtergrond, is er een van nadrukkelijk gekozen segregatie. Vooral de jongens zeggen nooit en te nimmer met een autochtoon Nederlands meisje te zullen trouwen. Ze willen er wel tijdelijk 'verkering' mee, maar trouwen is in hun ogen onmogelijk.
    Van de meisjes is bekend dat een aantal van hen een autochtone Nederlandse jongen verkiest boven een traditionele islamitische jongen, mits deze autochtone jongen zich maar bekeert tot de islam.
    Mijn leerlingen zeggen zich op de eerste plaats Marokkaan, Turk, Koerd, Somaliër te voelen en pas veel later enige verwantschap te voelen met autochtone Nederlanders. Er zal dus ook van de kant van de Nederlanders met een allochtone achtergrond een hele cultuuromslag verwacht mogen worden, wil het ideaal dat Scheffer voorstaat, namelijk 'immigratiesteden waarin iedereen als gelijke en als burger wordt aangesproken', wordt gerealiseerd.


Red.:   Het Nederlander-zijn en de goedertierenheid van de allochtoon is een kwaadaardig sprookje.
    En daar is er eentje ... Dat geval zeldzamer dan een ooievaar in de winter: een allochtoon die een reële kijk heeft op zijn positie in Nederland:

 
De Volkskrant, 15-05-2012, ingezonden brief van Ali Ahmed Khan, Amsterdam

Allochtoon 2

Vanuit een islamitisch land ben ik als allochtoon twintig jaar geleden naar Nederland gekomen. Inmiddels beheers ik de Nederlandse taal, ik heb een Nederlands paspoort en ik stem lekker op partijen die voor allochtonen opkomen. Ik kan dus zeggen dat ik nu een Nederlander ben, althans dat vinden veel autoriteiten. Of is het slechts een masker dat ik opzet? Want er ontbreken honderdduizenden gegevens omdat ik geen Nederlandse opvoeding heb gehad en die had ik alleen van Nederlandse ouders kunnen krijgen. Maar dat is niet alles, de vraag is ook hoe ik mijn kinderen een Nederlandse opvoeding moet geven als ik die zelf niet heb gehad; het is gewoon onmogelijk. Paspoort of niet, taalbeheersing of niet, ik blijf allochtoon en word nooit Nederlander.

 
Red.:   Inderdaad. Cultuur is iets dat met de paplepel wordt ingegoten.
    Zelfs D66'ers geven nu volmondig toe dat immigranten geen Nederlanders zijn. Niet direct natuurlijk, wnat dan ligen ze nog steeds vrolijk het omgekeerde. Maar gezien vanuit de spiegel:


Uit: De Volkskrant, 07-06-2012, door van correspondent Diederik van Hoogstraten

Interview | Eelco Keij, expat in New York en aspirant-politicus

'Expats zijn een machtsfactor'

Jurist Eelco Keij uit New York wil de Nederlandse expats vertegenwoordigen. 'We voelen ons weggeduwd.'

Tussentitel: Nederlanders voelen zich in de steek gelaten - Eelco Keij - jurist in New York

Voetbal en Koninginnedag hebben de Nederlandse gemeenschap in de VS altijd al in beweging gebracht. Maar de politieke opwinding van dit jaar is nieuw.
    Als het aan Eelco Keij (34) uit New York ligt, dan vertaalt die betrokkenheid zich in een extra kamerzetel voor D66 en een Haagse loopbaan voor hemzelf. Hij hoopt Tweede Kamerlid te worden, met als portefeuille de belangen van Nederlanders die in het buitenland verblijven. Voor het eerst wil een aspirant-politicus zich vooral richten op deze grote groep 'ex-patriates' (expats).
    Zo is Keij een bijproduct van Geert Wilders' politieke overtuigingen. Het kabinet-Rutte had zich voorgenomen om de dubbele nationaliteit te verbieden; volgens gedoogpartner PVV een middel tegen de effecten van immigratie. Het plan was gericht tegen niet-Westerse nieuwkomers in Nederland, maar zou ook geëmigreerde Nederlanders in de hele wereld hebben getroffen.   ...
    Keij vatte 'het Wildersplan' op als een persoonlijk aanval. Dus begon hij een onlinepetitie, die 24 duizend maal werd ondertekend. Dit verrassende succes zette hem aan het denken over een kamerzetel voor expats. Inmiddels wordt Keij gesteund door oud-partijbons Boris Dittrich, die eveneens in New York woont. ...
    De expats voelden zich 'actief weggeduwd', zegt Keij, die het staatsburgerschap van de VS en Nederland trots combineert. Het Nederlandse paspoort afnemen? 'Gedwongen emigratie, enkele reis', zegt hij.   ...
    Dankzij het internet zijn vertrokken Nederlanders voor het eerst in staat om onderling te communiceren en de krachten te bundelen. Als ondernemer met een gevoel voor sociale media en effectieve communicatie haakt Keij daar op in. 'De expats hebben zichzelf ontdekt als machtsfactor.'
    Mocht hij op een verkiesbare plek komen, dan zal hij zonder klagen naar Den Haag verhuizen. 'We wilden altijd al terug voor de kinderen, zodat ze zich ook Nederlands gaan voelen.' ...


Red.:   En dit gaan dan nog over migranten binnen dezelfde hoofdcultuur: de westerse. Ken je nagaan hoer fundamenteel de kloof is voor de niet-westerse immigrant.
    Gelooft u het niet van ons? Kijk dan naar deze uitzending van EenVandaag (23-07-2012, uitleg of detail , item na 9:25 min., uitspraken na 16:15 min.), en hoor de Marokkaan zonder enige schroom dat het vanzelfsprekend is dat hij Marokkaan is, en geen Nederlander, net als een Nederlander die naar Spanje verhuist - en dit allemaal zonder accent. En zo is 't maar net: geboren en getogen in Nederland en Nederlands sprekend, en toch Marokkaan. Zo is 't, en zo zal het op zijn minst enkele generaties blijven.
    Het is even stil rond de niet-Nederlanders, en meteen blijft hoezeer niet-Nederlands de niet-Nederanders zijn. Zelfs de Volkskrant geeft het meteen toe:


Uit: De Volkskrant,  04-09-2012, van verslaggeefster Janny Groen

Integratie- en islamdebat door de economisch crisis van tafel geveegd

Opeens is het stil rond de allochtonen


Dat het even niet over kut-Marokkaantjes, straatterroristen en hoofddoeken gaat in het politieke debat vinden veel allochtone kiezers een verademing. ...


Red.:   "Allochtonen" = "niet-Nederlanders". Die meteen ook hun niet-Nederlandschap demonstreren met hun niet-Nederlandse namen:

  ...  Aydin Akkaya, voorzitter van de Inspraakorgaan Turken (IOT). 'Het oververhitte debat heeft veel schade aangericht.' Voorzitter Aissa Zanzen van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) ...Voorzitter Leyla Cakir van de jubilerende (30 jaar) islamitische vrouwenorganisatie Al Nisa ... zegt Mehmet Cerit, directeur van Cosmicus-scholen ... zegt Mohammed Essafi, een van de initiatiefnemers van NL 2023, een blauwdruk voor de toekomst, vorig voorjaar opgesteld - in nauwe samenwerking met autochtone deskundigen en organisaties - door een groep Marokkaanse young professionals. ...

En hun  niet-Nederlandse meningen:
  'Ik ben erg blij dat het even niet over mij gaat', zegt Aydin Akkaya, voorzitter van de Inspraakorgaan Turken (IOT). 'Het oververhitte debat heeft veel schade aangericht.' Voorzitter Aissa Zanzen van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) hoeft zich in de lijsttrekkersdebatten niet te ergeren aan 'oneliners en simplistische ideeën' over migranten. 'We zijn even geen speelbal van ideologische twisten.'
    In allerlei varianten wordt de ergernis over het (nu geluwde) integratiedebat gespuid. SMN-jongere Yuba Zalen: 'Het is erg ironisch dat er blijkbaar een economisch half-omgevallen Europa voor nodig is om de aandacht af te leiden van de allochtoon'. Er wordt gesproken over 'publiciteitsstunts om stemmen te winnen' over de ruggen van allochtonen en vooral moslims. Over opluchting niet langer te fungeren als 'kop van Jut' .
    Voorzitter Leyla Cakir van de jubilerende (30 jaar) islamitische vrouwenorganisatie Al Nisa is verheugd dat 'luchtballonnetjes als het ritueel slachten, het boerkaverbod, ramadan-knokploegen' even niet worden opgelaten. Maar voegt zij, zoals vrijwel iedereen, er in één adem aan toe: 'We moeten het niet alleen over de eurocrisis en de zorg hebben, maar ook over discriminatie en negatieve stereotypering.'
    ... Discriminatie bestaat in Nederland, ook al wordt er niet over gesproken, zeggen de meeste geïnterviewden. ... Cakir: '... Wij roepen de Nederlandse politiek op vooroordelen over moslims actief te bestrijden, vooral in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.'
    Die markt biedt allochtone jongeren steeds minder kansen. ...
    Essafi vindt het zorgwekkend dat geen van de partijen het 'alarmerende' onderzoek van Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken, oppikt. Daarin staat dat in het eerste kwartaal van dit jaar 29 procent van de niet-westerse jongeren tussen 15 en 25 jaar werkloos was en 9 procent van de autochtone jongeren.   ...
    Zanzen van SMN vreest dat zelfs als de markt weer aantrekt, Marokkaanse jongeren nauwelijks aan de bak komen. 'Ze komen niet eens aan een stageplek. Velen hebben een gat in hun cv. Dat is, op z'n zachtst gezegd, niet bevorderlijk voor hun identificatie met Nederland.'    ...
    ... Het sentiment van 'we stemmen niet, want we worden toch niet geaccepteerd', moet worden weggepoetst. ...
    Het IOT trekt langs moskeeën en koffiehuizen om kiezers te mobiliseren. Akkaya: '... Zo'n 20 procent van de Nederlanders zit in de ultrarechtse hoek. ...'

Er is in het hele stuk geen enkele pro-Nederlandse uitspraak te vinden. Waarop er natuurlijk maar één reactie mogelijk is: "Neem je klachten mee en rot op naar Allochtonië".
    En oh ja, over die 20 procent extreem-rechtse Nederlanders: 90 procent van de moslims is extreem-parasitair.
    Het volgende bericht was even geparkeerd, zodat het buiten de chronologische volgorde staat. Het heeft de waarde van een slotbericht - de geïnterviewde is een creool, en staat volledig aan de kant van de allochtone zaak:


Uit: De Volkskrant, 25-08-2012, door Greta Riemersma

Interview

'Vrouwen kunnen de waarheid niet aan'

Dat stand-upcomedian Roué Verveer als kind werd geslagen en als echtgenoot op eieren loopt, ...


Roué Verveer trad al maanden op bij stand-upcomedygezelschap Comedytrain toen hij doorkreeg hoe bijzonder dat was. Hij kwam vers uit Suriname en kende de status niet van cabaretiers als Raoul Heertje, Theo Maassen en Hans Teeuwen, die groot werden in Comedytrain. Hij wist alleen dat hij na afloop van een optreden in het Amsterdamse café Toomler, de thuisbasis van de club, wel eens een biertje met hen dronk.   ...


Red.:   En bovendien voor de allochtone zaak keihard kan staan te liegen:

  ... 'Vrouwen kunnen de waarheid niet aan. Dit zeg ik natuurlijk niet zomaar, dit heb ik vaak met mannen besproken.'

Met Surinaamse mannen?
'Nederlandse mannen. Het is een mythe dat alleen Surinaamse mannen vreemdgaan. Ik heb het nu al zo vaak meegemaakt met Nederlandse mannen. Nederlanders hebben vreemdgaan uitgevonden, man.

In zekere zin is dat waar: Surinaamse mannen gaan minder vreemd dan Nederlandse, omdat Surinaamse mannen als regel niet bij de moeder van hun kinderen is. Maar in werkelijkheid is hun hele leven dus één groot vreemdgaan. Maar dat is een veel te harde waarheid voor deze creool, die daarom maar een potje creatief gaat staan liegen.
    Maar soms spreken ze ook de waarheid. Dus als ze iets zeggen dat niet helemaal zo positief uitpakt voor de eigen groep:
  Waarom leeft dat gevoel over de slavernij vooral onder Surinamers in Nederland?
'Waarom is de Marokkaan hier meer Marokkaan dan in Marokko? Waarom is de Surinamer hier meer Surinamer dan in Suriname? Dat is een identiteitsding. Je bent in de minderheid en dan grijp je naar je roots.'

Ha ha ha, het is dus nog erger dan dat een Marokkaan maar een beetje Nederlander is geworden - hij is juist méér Marokkaan geworden dan hij al was. Vandaar ook de meermalen gebezigde uitdrukking: "Je ziet meer hoofddoeken in Amsterdam Zuidoost dan in Marrakesh".
    Omdat dit stuk toch al voor Turkse cultuur was geschreven, ook nog maar even hier:
 

Uit: De Volkskrant, 15-09-2012, door Tayfun Balci, historicus, gespecialiseerd in de moderne geschiedenis van Turkije

Turkse jongeren worden verkeerd voorgelicht over Koerdische kwestie

Dagelijks worden jonge Turkse hersenen via de schotelantenne geïnjecteerd met Turks staatsnationalisme. Als zij later in de krant lezen over de vuile oorlog tegen de Koerden raken ze verward.


Tussentitel: Turkije probeerde de Koerden met geweld te assimileren, wat natuurlijk mislukte

Ik heb Arjen van der Ziels reportage over het 'Wantrouwen tussen Turkije en zijn Koerden' (Buitenland, 8 september) met veel interesse gelezen, maar ook met een zekere weemoed. De zinsnede 'Turkije en zijn Koerden' is interessant, omdat het de crux van het probleem benoemt: Turkije ziet 'zijn' Koerden niet als een op zichzelf staand volk dat 'mede-eigenaar' is van Turkije, maar steeds meer als onwelgevallig 'bezit'. Een last. Nazmiye Oral noemde de Koerden in haar laatste column in de Volkskrant (Opinie & Debat, 30 januari) zeer treffend 'de stiefkinderen van Turkije'.   ...


Red.:   Een opmerking zeer dicht bij een leugen. Hier is een deel van de boven al geciteerde column van Oral over het onderwerp:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2007, column door Nazimiye Oral

Een goede koerd bestaat niet

Beste Herman. Ik hoop niet dat je schrikt van mijn aanhef, maar het is in één zin mijn antwoord op je vraag hoe het Turkse volk over Koerden denkt. .. Het is minder cru dan het je misschien in je westerse ogen voorkomt. Voor de Turk is de ene Koerd de andere niet. Een Koerd die zich ook daadwerkelijk een Koerd noemt, en niet een Turk, distantieert zich van de nationale identiteit. Een doodzonde.    ...
    ... Naties hebben kennelijk vijanden nodig. Zo bijzonder is Turkije helaas niet.
    Zo heeft Amerika Al-Qaida, Nederland de islam en Turkije het Koerdenprobleem. Ook Turkije heeft vijanden nodig om te definiëren wat het is: hoogwaardiger en beter dan die vijanden.


Red.:   Oral vertaalt dit tot naties en zegt daarna nog eens dat de Turken op dezelfde manier omgaan met Koerden als Nederland met moslims. Een grove dubbele belediging. Die Oral kiest duidelijk voor de Turken in hun houding tegenover de Koerden. En dat is geen nationale houding, maar een etnische en racistische houding. In dit geval lijken natie en etnie samen te vallen, voor degenen die reëel zijn en voor hen is dus een uitweg mogelijk. Die is er niet voor de multiculturalisten, want die beweren dat de Turken in Nederlander Nederlanders zijn, en dan is de afkeer van die Nederlanders van Turkse etnie van Koerden dus etnisch en racistisch van aard.
    De historicus vertelt nog wat over dat Turkse racisme:

  De pijn die de Koerden sinds het ontstaan van de republiek Turkije hebben geleden, is nooit volwaardig erkend. ...
    ...blijven veel moordzaken uit de tijd van de vuile oorlog tussen de Koerdische verzetsbeweging, de PKK en Turkije onopgelost. Om meer te weten over de mensonterende daden van de JITEM (de beruchte inlichtingen- en antiterreureenheid van de Turkse gendarme) verwijs ik naar de artikelen van de mensenrechtenadvocaat Orhan Kemal Cengiz (Today's Zaman, op Facebook).
    Om al deze redenen zijn we terug bij af. Daarom sterven er elke dag weer Turkse soldaten 'een marteldood' (sehit düstü) en worden Koerdische PKK-strijders 'geneutraliseerd' (etkisiz hale getirildi)
    Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, in 1915-1916 om precies te zijn, waren de christelijke Armeniërs het slachtoffer van een genocidaal project, waaraan overigens veel Koerden, als handlangers van het Jong Turkse regime, hebben meegedaan.
    Vervolgens vochten de Ottomaanse moslims, onder leiding van Mustafa Kemal (die later Atatürk werd genoemd) tegen de Grieken. Die werden later het land uit gedeporteerd.
    Toen de Turkse republiek eenmaal was opgericht in 1923 - gezuiverd van christelijke 'elementen' - bleven de Koerden over als grootste niet-Turkse minderheid. Zij kregen nul op het rekest op het gebied van autonomie, Koerdische rechten en dergelijke. Ze werden van de ene op de andere dag 'Bergturken', die beschaving nodig hadden.
    Op gewelddadige wijze werden de Koerden geassimileerd. Dat project was natuurlijk gedoemd te mislukken. Het was de uitkomst van een radicaal-positivistisch geloof in de maakbaarheid van de samenleving.

Enzovoort.
    En ook constateert hij nog even het logische gevolg voor Nederland:
  Ik ben van Turkse komaf en woon in Amsterdam-West. Ik ben opgegroeid in twee werelden. In de publieke sfeer in Nederland en in de privésfeer van de Grijze Wolven (de Turks-nationalistische beweging). Duizenden jonge Turken en Marokkanen groeien in Nederland op zonder enig bindingsgevoel met Nederland. Veel Turken horen van hun Marokkaanse mede-allochtonen het verwijt dat ze erg nationalistisch zijn. Dat is onmiskenbaar waar.
    Dagelijks worden jonge Turkse hersenen via de schotelantenne geïnjecteerd met Turks staatsnationalisme. Dus als deze jongens en meisjes wat ouder worden en de krant beginnen te lezen over de vuile oorlog in Koerdistan, dan zijn ze in de war.

Dat laatste is vermoedelijk maar heel weinig waar. Kijk maar:
  Om al deze redenen zijn we terug bij af. ... Ik zeg 'we', maar je zou je kunnen afvragen waarom iemand die in Nederland is geboren zich zou bekommeren om iets wat zich 4.000 km van zijn bed afspeelt. Of waarom 25.000 Turken vorige week in de Amsterdam-Arena in zichtbare woede: sehitler ölmez vatan bölünmez ('Martelaars sterven niet, het vaderland separeer je niet') hebben gescandeerd?

Absoluut geen verwarring, daar, dus. En  laten we eens een nadere blik werpen op het getal: 25.000. Het aantal Turken in Nederland wordt geschat op 400.000. Neem daarvan de helft (naar voetbal komen weinig blanke vrouwen en absoluut geen Turkse). Haal daar degenen in de eerste en laatste tien levensjaren af - blijft over ongeveer 150.000. En daarvan vormen die 25.000 al een volle zesde. Een volkomen representatieve groep. We kunnen veilig stellen dat alle 400.000 Turken daar 'in zichtbare woede' hebben staan brullen. En oh ja: weet u wie de tegenstander was van de Turkse nationale voetbalploeg in die wedstrijd in de Amsterdam-Arena? Natuurlijke: de Nederlandse ploeg.
    Echte Nederlanders, dus, die Turken ...
    Kijk maar:


Uit: De Volkskrant, 24-09-2012, van verslaggeefster Janny Groen

40 procent hoogopgeleide jongeren denkt over carrière in Turkije

Turks-Nederlandse jeugd wil weg


Tussentitel: 17,8  - Percentage Turks-nederlandse jongeren dat verwacht in Nederland te blijven.

Ruim 40 procent van de hoogopgeleide Turks-Nederlandse jongeren overweegt een carrière op te bouwen in Turkije. Slechts 14 procent denkt in de toekomst voor een Nederlands bedrijf te werken.
    Dit blijkt uit onderzoek onder universitaire, hbo- en mbo-studenten dat de studentenvereniging Anatolia heeft uitgevoerd in samenwerking met de faculteit sociale wetenschappen van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.
    'We zijn uiterst verbaasd over de hoge percentages potentiële vertrekkers', zegt Anatolia-voorzitter Mehmet Akkoc. Dat veel hogeropgeleiden naar Turkije willen, vanwege de goede economische prestaties en het kille maatschappelijke klimaat in Nederland, was wel bekend. 'Remigratie leeft onder studenten', zegt Akkoc. Hij had verwacht dat een kwart zou aangeven een vertrek te overwegen. 'Het is ruim 40 procent ...'
    Ruim 37 procent van de respondenten vulde 'ik weet het niet' in. Opmerkelijk laag (17,8) is het percentage dat aangeeft in Nederland te zullen blijven.
    ... De vereniging enquêteerde 347 jongeren met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar. Bijna 85 procent is in Nederland geboren. Een kwart zegt te willen vertrekken vanwege de gunstige financiële ontwikkelingen in het geboorteland van hun ouders. Eveneens een kwart wil weg vanwege het verhitte integratiedebat.    ...


Red.:    Een vuile leugen. Dat 'verhitte integratiedebat' bestaat eigenlijk uit één persoon, Geert Wilders, en een hele meute aan multiculturalisten die hem aanvallen. En die hele meute, inclusief de gehele media, verdedigen en steunen dus direct de Turken. Dat ze over die ene persoon zo verbolgen zijn, komt door hun culturele kenmerken: extreem nationalisme, religieus superioriteitsgevoel, enzovoort. En het besef dat die ene persoon gelijk heeft, want dat beleven ze dagelijks zelf - dat heet "culturele nederlaag" .
    Grappig:


Uit: De Volkskrant, 15-03-2013, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Lesbische moeders Turks kind duiken onder

De lesbische pleegouders van de Turkse Yunus (9) zijn met hun pleegzoon ondergedoken, meldt Bureau Jeugdzorg Haaglanden. De reden is de grote ophef in Turkije over islamitische pleegkinderen die in West-Europa bij homokoppels of christelijke gezinnen worden ondergebracht.
    Er is in bepaalde Turkse kringen zoveel woede, dat deskundigen van jeugdzorg, politie en de gemeente vrezen dat het gezin voorlopig niet veilig is in de eigen woning in Den Haag.    ...
    De zaak is in de Turkse media gebracht door de biologische moeder van Yunus, die al jaren strijd voert om haar zoontje thuis te mogen opvoeden. Voor de camera van de NOS meldde ze overstuur: 'Ik ben verdrietig omdat mijn kind bij die familie zit, met een totaal andere cultuur die niet strookt met onze normen en waarden. Hoe zou jij je voelen als jouw kind bij een lesbienne zou wonen?'
    Yunus werd als baby bij de lesbische pleegouders geplaatst. Toen zijn twee oudere broers in 2008 daar ook ondergebracht zouden worden, brachten de biologische ouders de jongens (toen 7 en 11 jaar) naar familie in Turkije. ...


Red.:   Dus mensen die in Nederland geboren zijn geen Nederlanders als hun ouders Turken zijn (of Marokkanen, enzovoort) - de Volkskrant geeft het met haar kop bijna expliciet toe. Dan zijn het Turken (of Marokkanen, enzovoort). Een oneindig doorlopend proces. Oftewel: dit is een Turkse (of Marokkaanse, enzovoort) vijfde colonne. Die delen van Nederland bezet hebben uitleg of detail .
    "Ze zijn in Nederland gebeuren dus het zijn Nederlanders ..." wordt weerlegd door diverse even simpele argumenten, zoals: Als een kameel naar Nederland verscheept krijgt hij toch kamelenjongen" Waarvan de status is als deze:.
 

Uit: De Volkskrant, 08-04-2013, door Marc Seijlhouwer

Waarom (sommige) zwaluwsoorten geen koekoeksjong opvoeden

Europese zwaluwen bouwen hun huizen vaak binnen, omdat ze dan minder last hebben van koekoekseieren. Dat melden Chinese wetenschappers in het blad Behavioral Ecology and Sociobiology.
    Je ziet het vaak: zwaluwen die een nestje in een huis hebben gebouwd. In de dakgoot van een nieuwbouwhuis of in de nok van het dak van een oude schuur; overal zitten ze. Wen Liang, die het onderzoek leidde, denkt dat zwaluwen hun nest vooral binnenshuis hun nest bouwen om te voorkomen dat een koekoek zijn ei in het nest legt.
    Voor vogels zijn koekoeken een ramp: ze leggen ongevraagd een ei in het nest van een andere vogel, waaruit vervolgens een jonge koekoek komt die alle andere eieren en kuikens uit het nest gooit en al het eten opeet.


Red.:   De natuurlijke aanpak waarvan is:

  Dat kunnen voorkomen is voor vogels een belangrijk evolutionair voordeel.   ...

Ook veruit de meest raadzaam voor mensen. Anders wordt het oorlog ...
    Hier het bewijs dat het koekoeksjongen zijn. Hier is het koekoeksei in zwaluwenland:

En hier het koekoeksei in koekoeksland:

Het enige verschil: in het nest in zwaluwenland zijn er meer tapijtjes, vanwege meer voer aangesleept door de zwaluwen.
    Wat voor Nederland geldt, geldt natuurlijk ook in Duitsland. De linksen zijn gaarne bereid dit aan te tonen


Uit: Elsevier.nl, 05-06-2013, door Servaas van der Laan uitleg of detail

Duitse regering wijst dubbele nationaliteit resoluut af

Kinderen van immigranten moeten voor hun 23ste verjaardag kiezen of ze de Duitse nationaliteit of die van hun ouders willen aannemen. Het voorstel van de oppositie om de kinderen een dubbel paspoort te verlenen, wees de regering-Merkel resoluut van de hand.Red.:   Het kan niet simpeler: hier geboren, dan moet je kiezen. Ook de linksen. En die zijn meteen volledig de weg kwijt. Want ze moeten keizen tussen "Kinderen van allochtonen die hier geboren zijn, zijn volledig hetzelfde als Nederlanders/Duitsers" en "Kinderen van allochtonen die hier geboren zijn, hebben een eigen overgeërfde cultuur". En die twee zijn alle twee hartstikke waar, volgens de multiculturalisten. De twee horens van het dilemma. Scylla en Charybdis.
    De linkse vervallen in een standaardreactie: ze gaan wartaal uitslaan:
  'Onwaardig en absurd,' zo noemde de sociaaldemocraat Thomas Oppermann de Duitse 'keuzedwang' woensdag tijdens het debat in het Duitse parlement.

Onwaardig en absurd is natuurlijk dat mensen die hier geboren zijn eraan denken het paspoort van een ander land aan te nemen. Dat kan alleen slaan op mensen die hier niet willen wonen:
  Dit levert vooral problemen op voor grote groepen in Duitsland wonende Turken die hun eigen nationaliteit niet willen opgeven.

Dit soort mensen dus, die overigens geen enkel probleem hebben: niemand houdt ze tegen.
    Maar net als in Nederland is ook in Duitsland het absurde normaal in "linkse" kringen:
  Vrijwel de gehele oppositie wil van de maatregel af. Volgens Volker Beck van de Groenen maakt Duitsland van de kinderen buitenlander in het land van herkomst.

Wat een grap: die mensen die hier geboren zijn, zijn buitenlander in ieder land behalve daar waar ze geboren zijn. De goede man praat wartaal. En nog meer:
  Volgens Volker Beck .... Dit zou problemen opleveren als ze in de vakantie naar hun thuisland willen terugkeren.

Rondweg ridicuul. Iedere Nederlander of Duister is van harte welkom in Turkije, als hij of zij in Turkije op vakantie wil gaan. De mate van hersenverweking van dit soort mensen is verbijsterend.
    Maar toch kan het nog erger:
  Ook zou de maatregel in de ogen van de socialisten van Die Linke tot gevolg hebben dat veel jonge Turken in de handen van islamisten worden gedreven.

Als dat waar zou zijn, was het een reden om ze collectief uit te zetten. Veel te gevaarlijk om een grote groep islamisten in je land te hebben en je kunt ze er niet uit filteren.
    De Turken hebben er altijd de minste moeite mee om te laten zien dat ze geen Nederlanders zijn:


Uit: De Volkskrant, 11-06-2013, van verslaggeefster Janny Groen

Diaspora strijdt voor 'burgeropstand'

De 'burgeropstand' in Turkije leeft enorm bij Turken in de diaspora. Ook in Nederland gaan, vooral linkse, Turkse organisaties, Koerden en Alevieten, elke dag de straat op. .
    Tot hun grote frustratie krijgen die dagelijkse solidariteitsacties, in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Nijmegen, Enschede, nauwelijks aandacht van de nationale media. ...


Red.:   Hahahaha, ze snappen er ook helemaal niets van. Dat doen de media expres, omdat ze best wel beseffen wat de Nederlanders zullen concluderen: dat zijn geen Nederlanders.
  In de Tweede Kamer blijft het ook opvallend stil, zegt voorzitter Fethi Killi van de alevitische koepel Hakder. Killi, tevens PvdA-raadslid in Amersfoort, bestookt zijn partij met boze e-mails.

Net als de politici, dus.
    Maar de Turkse massa's zelf zijn niet te stuiten:
  Hakder blijft, in samenwerking met andere linkse Turkse organisaties, de straat zoeken. Vrijdagavond op het Beursplein kwamen zo'n 1.500 tot 2.000 Turken bijeen. 'Het was de op een na grootste betoging in de geschiedenis van Hakder', zegt Killi enthousiast. ...
    Hij zag spandoeken van Alevieten, Koerden, Kemalisten en een 'linkse culturele elite'. Er werd een gedicht voorgedragen van Nazim Hikmet, 'een oude communistische volksdichter'. Aan de overkant van het consulaat zaten theedrinkende Erdogan-aanhangers zich op te winden. Özdil: 'In hun ogen waren de betogers geen echte moslims, maar instrumenten van duistere krachten die Turkije kapot willen maken.'
    Uit de hand liep het niet in Rotterdam, omdat, denkt Özdil, geen sprake was van een gerichte tegendemonstratie. Maar als in Turkije massaal gehoor wordt gegeven aan een dreigende oproep van Erdogan aan zijn sympathisanten om ook de straat op te gaan, kan het in Nederland stevig misgaan.
    Donderdagavond sloeg in Enschede de vlam al in de pan. Twee groepen Turken botsten, waarop de politie ingreep.

Pardon, dit zijn de intellectuelen. Hier zijn de massa's (citaten in volgorde omgedraaid):
  Hij zag spandoeken van Alevieten, Koerden, Kemalisten en een 'linkse culturele elite'. ... Aan de overkant van het consulaat zaten theedrinkende Erdogan-aanhangers zich op te winden. ...
    De meeste religieuze Turken (...) waren dolblij met Erdogans interventie in de Yunus-zaak. Die hebben nu ook niets met de loyaliteitsacties. 'Je ziet hier dezelfde scheidslijnen als in Turkije', merkt maatschappijhistoricus Zihni Özdil op. ....

En dus krijg je ook nog dit erbij:
  ... Uit de hand liep het niet in Rotterdam, omdat, denkt Özdil, geen sprake was van een gerichte tegendemonstratie. Maar als in Turkije massaal gehoor wordt gegeven aan een dreigende oproep van Erdogan aan zijn sympathisanten om ook de straat op te gaan, kan het in Nederland stevig misgaan.
    Donderdagavond sloeg in Enschede de vlam al in de pan. Twee groepen Turken botsten, waarop de politie ingreep.

Gratis ... Turkse burgeroorlog. Maar die wordt vast snel weer bijgelegd. Want veel belangrijker is de strijd tegen de Nederlanders.
    Multiculturalisten zijn dol op N=1 acties. Wat staat voor al die gevallen waarin een geslaagde allochtoon eruit wordt gelicht en voorgevoerd als volkomen representatief voor de hele allochtone bevolking: ze zijn allemaal even geslaagd, redelijk hoogopgeleid, democratisch, gematigd religieus, verlicht, vrouw-vriendelijk. En daarnaast is er ook enkel exemplaar die het hele land doorrent, van buren-pesten, via examen-frauderen en tasjesdiefstal, naar kopschoppen en juweliers-doodschieten, en daar tussendoor ook nog tijd heeft om als jihadi naar Syrië af te reizen. Maar dat is er dan ook toch echt maar eentje.
    Dit soort N = 1 verhalen dus. Waarvan wij  er nu ook een hebben, nog veel representatiever dan die geslaagde allochtoon:


Uit: Elsevier.nl, 24-07-2013, door Shari Deira

Man gijzelt echtgenote en neemt kinderen mee naar Turkije

Een 42-jarige man uit het Twentse Haaksbergen wordt ervan verdacht zijn echtgenote te hebben mishandeld en gegijzeld. Daarna nam hij zijn drie dochters (7, 8 en 11 jaar) mee naar Turkije.
     ... Voordat de verdachte met de kinderen op reis ging, mishandelde hij zijn vrouw en hield hij haar vast in hun huis.
    Via een vliegveld in Duitsland reisde hij met zijn dochters diezelfde nacht nog naar Turkije. ...
    ... Tegenover RTV Oost bevestigt de politie dat de man oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied komt.


Red.:   Een bloedechte Nederlander, dus. Net als al die andere Nederlanders die oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied of iets dergelijks komen allemaal bloedechte Nederlanders zijn.
    Op die ene, dus na, hè ...
    Natuurlijk zijn ook alle Turken in Turkije van de mening dat Turken in Nederland geen Nederlanders zijn:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2013, van correspondent Arjen van der Ziel

Turkije kraakt Nederlandse jeugdzorg


De mensenrechtencommissie van het Turkse parlement uit in een rapport stevige kritiek op de jeugdzorg in Nederland. ... Bij de keuze van pleegouders wordt bovendien te weinig rekening gehouden met de culturele en religieuze achtergrond van het kind. .
    Een Turkse parlementaire delegatie bracht in juni een bezoek aan Nederland en België om onderzoek te doen naar jeugdzorg. Twee maanden eerder werd Duitsland bezocht. Aanleiding waren klachten van inwoners van Turkse afkomst in die landen. In de Turkse gemeenschappen in Europa leeft ergernis over het feit dat kinderen worden ondergebracht bij niet-islamitische ouders. Begin dit jaar ontstond grote ophef over de uithuisplaatsing van de 9-jarige Yunus, met Turkse ouders, in een lesbisch pleeggezin.    ...
    ... Er moet altijd eerst worden gezocht naar opvang in de familie en het kind dient de kans te krijgen de moedertaal te leren en te spreken. De uithuisplaatsing mag geen manier zijn om het kind te assimileren in de Nederlandse cultuur. En in het geval van Turkse kinderen zouden de autoriteiten altijd de Turkse ambassade of het Turkse consulaat op de hoogte moeten stellen.    ...


Red.:   Nederlandse Turken zijn absoluut alleen maar Turken.
    We worden weer geholpen. Want wat zijn nu de immigranten die nog het minst niet-Nederlander zijn? Juist: de Surinamer. Hier hoe weinig dat nog is:


Uit: Volkskrant.nl, 21-12-2013.

Suriname neemt 'diasporawet' aan

Nederlanders van Surinaamse afkomst kunnen vanaf medio volgend jaar zonder visum of werkvergunning naar Suriname reizen en er gaan wonen en werken. Het Surinaamse parlement nam vrijdag (lokale tijd) de wet 'Personen van Surinaamse Afkomst' (PSA) aan die dat mogelijk maakt.
    De 'diasporawet' geldt voor mensen die in Suriname geboren zijn en voor hen die tenminste een ouder of twee grootouders van Surinaamse afkomst hebben. De wet geldt ook voor mensen van Surinaamse komaf in andere landen. De PSA-status geeft geen recht op kiesrecht in Suriname.
    Een belangrijk doel van de wet is om meer Surinamers in het buitenland over de streep te trekken om Suriname te komen helpen bij de opbouw van het land. ...


Red.:   Nou, hoeveel duidelijker wil men het nog gesteld zien: Surinamers (toevalligerwijs verblijvend in Nederland) zijn geen Nederlanders, maar Surinamers.
    Houd een verkiezing van de meest Nederlandse allochtoon, en dikke kans dat Ali B. wint. Hoe Nederlands is dus Ali B.? Hier is het antwoord:


Uit: Telegraaf.nl, 03-01-2014. uitleg of detail

Theo Maassen en Ali B in verhitte discussie

... In het programma 24 uur Met begint de cabaretier over besnijdenis, en daar blijken de twee mannen heel anders over te denken.
    Op de vraag van Theo of de rapper zijn zoons heeft laten besnijden zegt hij: "Zeker." Waarop Maassen nogal verbaast reageert.
    "Ik vind het heel kwalijk dat jij je zoontjes verminkt hebt. Je hebt er voor gezorgd dat je zoons minder genot zullen ervaren."
    Dit schiet bij Ali in het verkeerde keelgat: "Dat is bullshit!"    ...


Red.:   Honderd procent gelovig moslim.

  Voordat het uit de hand loopt stelt Theo voor dat hij eerst even rustig gaat luisteren naar Ali, die vervolgens uitlegt waarom hij ervoor heeft gekozen.
    "Ik geloof dat wat ik heb gedaan goed is, ik geloof dat mijn kinderen daar blij mee zullen zijn."

Honderd procent cultureel achterstandige bullshit. De man is alleen Nederlander in dat hij Nederlands praat.
    De vermoedelijke nummer twee in de verkiezingen, Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, heeft tijdens een kersttoespraak de kersttoespraak hardnekkig beschreven als eindejaarstoespraak. Nog veel minder Nederlander, want een actief bestrijder van het Nederlandse.
    Eentje bezien vanaf de andere kant van de medaille:


Uit: De Volkskrant, 28-01-2014, van verslaggever Theo Koelé

Expats raken ongemerkt paspoort kwijt
 
Expats die een tweede nationaliteit aannemen, realiseren zich niet dat ze daarmee hun Nederlandse paspoort verliezen. De wet is aangescherpt, dus terugdraaien is lastig.


Steeds meer Nederlanders in het buitenland realiseren zich dat ze geen Nederlander meer zijn. Tot hun verbazing en schrik blijkt dat ze geen recht hebben op een Nederlands paspoort, door het verkrijgen van een andere nationaliteit. ...
    Tijdens een rondgang langs Nederlandse gemeenschappen in onder meer Oostenrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Australië stuitte hij op veel onbegrip en onwetendheid over de wetgeving. In een binnenkort te verschijnen 'politiek manifest' verwerkt hij zijn bevindingen. 'De meeste Nederlanders in het buitenland blijven met hart en ziel Nederlander, ....' ...,


Red.:   Om te brullen van de lach ...
    Nog meer lachen ... Het wereldkampioenschap voetbal is aan de gang, en de wereldkampioen politieke-correctheid, Vrij Nederland (en dat zegt wat want de competitie bestaat uit louter topteams!) gaat zich bezigen aan een alternatieve sport: "open deuren intrappen":


Uit: Vrij Nederland, 12-06-2014, door Auke Kok uitleg of detail

Waarom is het Oranjelegioen zo wit?


Red.:
  Je ligt al, meteen in een deuk: Waarom is het Oranjelegioen zo wit? Antwoord: "Omdat het zo niet-zwart is". 
  Hoe bont het Nederlands elftal ook is, op de tribunes zie je daar weinig van terug.

Hartstikke logisch: voor die gekleurde spelers is wat te verdienen: reputatie in het buitenland. Voor de gekleurde niet-spelers geldt dat niet. Die volgen hun culturele impulsen.
    Vrijwel alles van het vele pagina's lange artikel staat al in de tussentitels. We gaan ze even af:
  ‘Wij zijn hier geen afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Geen idee hoe dat komt.’

Volgende lachbui.
    Er volgen de open deuren:
  'De Turken om mij heen zijn in de eerste plaats voor Turkije en dan pas voor Nederland.'

Turken  zijn geen Nederlanders.
  Wanneer Oranje heeft verloren, worden Oranjesupporters soms getreiterd door Turkse en Marokkaanse supporters en vice versa
Gelukkig voor de ordehandhavers kwalificeren Turkije en Marokko zich lang niet altijd voor een EK- of WK-eindronde

Marokkanen zijn ook geen Nederlanders.
  'De Surinaamse vlaggen hebben we zonder na te denken aangepakt'

Surinamers zijn ook geen Nederlanders.
  'Als de supporters net zo gemengd zouden zijn als de spelers dan zou dat een positieve invloed hebben op de rest van de maatschappij.’

Response:
  De supporters zijn zo weinig gemengd omdat de allochtonen geen Nederlanders zijn, en dat heeft een sterk negatieve invloed hebben op de hele maatschappij.’

Het antwoord op de vragen in de kop. maar dat kan Vrij Nederland natuurlijk absoluut niet opschrijven.
    Hier iemand die het hart op de tong heeft:


De Volkskrant, 25-09-2014, ingezonden brief van Blerina Nimanaj, Goes scholiere, 18 jaar

Eerst Albanees, niet moslim

'Noch kerk, noch moskee, de religie van de Albanees is Albanië.' Onder dit motto leidde Enver Hoxha tot zijn overlijden in 1985 Albanië.
    Het is een motto dat nog steeds doorklinkt in de Albanese maatschappij en het is daarom ook niet verwonderlijk dat de verschillende religieuze groepen in Albanië zo harmonieus met elkaar samenleven. In het artikel 'Geen geweld uit naam van religie' (Ten eerste, 22 september) is te lezen dat paus Franciscus deze goede samenwerking tussen Albanese gelovigen prijst.
    Waar de paus zich echter in vergist, is het belang van het geloof in het dagelijks leven van een Albanees. Niet de religie, maar de liefde voor het vaderland komt op de eerste plaats. Ik, als Albanees, voel mijzelf op de eerste plaats Albanees en niet moslim. Dit gevoel is wel anders in landen waar religieuze spanningen heersen. De problemen in deze landen kunnen dan ook niet opgelost worden door Albanië te volgen, ook al beweert de paus van wel.


Red.:   Nou, dat is tenminste eerlijk. Namens de hele allochtone populatie. Dat ze geen Nederlander zijn.
    De allerlaatsten die ooit iets Nederlands zullen voelen zijn Turken - ze zijn minstens zo nationalistisch als Albanezen uitleg of detail . Toine Heijmans is zo verblind door zijn politieke-correctheid dat hij denkt het omgekeerde te kunnen betogen:


Uit: De Volkskrant, 07-04-2015, column door Toine Heijmans

Turk/Nederlander

Op 17 december 2014 schrijft Durmus Dogan een brief aan Zijne Excellentie M. Rutte, 'betreft: negatieve politieke ontwikkelingen'. Hij schrijft namens vijf organisaties van Turks-Nederlandse industriëlen en zakenlui. Ze willen kwijt dat de integratie van Turken in Nederland helemaal niet is mislukt. 'Wij, Turkse Nederlanders, beschouwen Nederland inmiddels als ons thuisland'....
    Inderdaad: waar doen we moeilijk over. Met z'n allen.


Red.:   En bewijst onbedoeld dat het omgekeerde het geval is. Want Turk ...
  ... is getrouwd met Anthonia, een Nederlandse.

En de combinatie van Turk met Nederlandse levert op ...
  ... Aysegul, zijn dochter, ...

... een Turkse. Laat staan hoe Turks de Turk zelf is.
    Maar dat Heijmans laat nog veel meer los:
  Elf Nederlandse Turken voeren campagne voor een zetel in het parlement in Ankara. Waarom?

Stomme vraag. Omdat het Turken zijn.
    Zijn Surinamers (in Nederland) Nederlanders. Hier het antwoord:


Uit: De Volkskrant, 27-05-2015,  door Maud Effting

Kapot bang voor de kracht van winti

Een in Surinaamse kring invloedrijke winti-genezer staat voor de rechter wegens langdurig misbruik van zijn dochter.


...    Als de rechter hem confronteert met beschuldigingen van nóg een vermeende dochter, reageert hij fel.
    'Zij is niet mijn dochter', zegt hij.
    'Maar ze was wel jong', zegt de rechter. 'Ze was minderjarig.'
    'Minderjarig voor hier', zegt André P. 'Maar niet bij ons.'    ...


Red.:   Geen totaal vrijblijvende opmerking in een pleidooi voor meer uitkering, noch een "geheel spontaan" antwoord op de vriendelijk toelachende Jeroen Pauw naar wat hij of zij zich nu in feite voelt, maar een vraag in een situatie waar het ergens om gaat. En het antwoord luidt: "Mijn thuis is Suriname".
    Dank u wel.
    Het geldt voor 100 procent van de rest van de Surinamers. Maak ze maar wakker in hun slaap met de vraag.
    De Turken in Nederland die door de media universeel en foutief aangeduid worden als Turkse Nederlanders hebben weer eens massaal gedemonstreerd wat ze zijn:


Uit: De Volkskrant, 01-06-2015 van verslaggevers Janny Groen en Sakir Khader

Reportage | Turkse Nederlanders

Stemmen in 'een plukje vaderland'


Turkse Nederlanders zijn massaal naar stembussen in Rijswijk en Deneter gekomen om te stemmen voor het Turkse parlement. ...


Red.:   Nederlanders mogen natuurlijk niet stemmen voor Turkse parlementsverkiezingen. Dus, ergo, q.e.d.: dit zijn geen Nederlanders, maar Turken. Maar wel Turken met iets speciaals:
  'Erdogan geeft meer om ons dan de Nederlandse politici', verwoordt een AKP-stemmer het gevoel van veel Turkse Nederlanders.

Deze Turken zijn Turken die in Nederland wonen en Nederland en Nederlanders haten.
    Nog een bericht uit het Surinaamse - het oorspronkelijke onderwerp zijn de diverse methoden van opvoeding:


Uit: De Volkskrant, 04-06-2015 ingezonden brief van Patricia Wijntuin, Utrecht

Surinaamse opvoeding

Ik heb hartelijk gelachen om het stuk van Sheila Sitalsing (Magazine, 30 mei) vanwege de herkenning van mijn eigen jeugd. Net als veel andere Surinaamse kinderen ben ook ik met straffe hand opgevoed. ...
    Mijn ouders waren inderdaad niet mijn vrienden ...
    Ben ik slechter geworden van deze stijl van opvoeden? Ik ben geen tienermoeder, geen crimineel of wat voor vreselijks sommige inzenders suggereren. Integendeel. Ik ben een zelfstandige, trotse en hoogopgeleide Surinaamse vrouw die haar kinderen opvoedt met de meegekregen Surinaamse normen en waarden, met een beetje van Nederland er doorheen.


Red.:   Juist ja. En dan is Suriname zo lang door Nederland bestuurt. Voor de rest van de binnendringers is dat beetje dus ongeveer zo groot als "minuscuul".
    Ook nog even opgezocht: het oorspronkelijk artikel:


Uit: Volkskrant Magazine, 30-05-2015, door Sheila Sitalsing

'Ik ga je rammelen'

Columnist Sheila Sitalsing (Surinaams, Caribisch, in elk geval niet-Nederlands)
...


Red.:    Maar dat weten we inmiddels dus wel.

En hier een Congo-neger die het in zijn gestoordheid even, onbedoeld, uit de doeken doet namens de Marokkanen (Joop.nl, 05-06-2015, door Kiza Magendane - Student politicologie en publicist uitleg of detail ):
  Nederlander

Khadija is in een systeem geboren dat haar op achtjarige leeftijd al leert dat zij geen Nederlander is


We zitten in de speeltuin en zij vraagt oprecht 'Meester, ben jij Surinaams?' Ik leg haar uit dat ik uit Congo kom en waar Congo ligt. Op mijn vraag wat haar land van herkomst is, zegt zij 'ik ben Marokkaans'. Khadija is 8 jaar jong en in de ogen van sommigen is zij een vierdegeneratie allochtoon.
    Zij is in een systeem geboren dat haar op achtjarige leeftijd al leert dat zij geen Nederlander is. Hoe komt het dat Khadija zichzelf wel als Marokkaans zag en niet in eerste instantie als Nederlander? Is dat vanwege haar etniciteit of is Nederlander zijn sociaal geconstrueerd? Zouden haar leraren het verschil tussen land van herkomst en afkomst goed kunnen uitleggen?    ...

En hier een aantal mensen die Congo-neger Kiza wijst op zijn fundamentele denkfout:
  Piet Maneo, vr 05 juni 2015 15:45
"Hoe komt het dat Khadija zichzelf wel als Marokkaans zag en niet in eerste instantie als Nederlander?"
    Gek dat je niet de meest voor de hand liggende reden bedenkt. Namelijk dat het er door haar familie is ingepeperd.

Pieter Jacobus, vr 05 juni 2015 15:53
De beste man bedoelde natuurlijk het gezinssysteem. Daar krijg je de eerste informatie over je identiteit als kind.
    Hij zit er dus volkomen naast.

m vdb, vr 05 juni 2015 16:02
" Zij is in een systeem geboren dat haar op achtjarige leeftijd al leert dat zij geen Nederlander is. Hoe komt het dat Khadija zichzelf wel als Marokkaans zag en niet in eerste instantie als Nederlander? Is dat vanwege haar etniciteit of is Nederlander zijn sociaal geconstrueerd?"
    Zo ken ik er ook nog wel een paar; misschien komt het wel omdat zij dat gewoon vanuit huis mee krijgt; haar vader bijvoorbeeld, heeft ondanks dat ie 3e generatie Is toch een bruid uit Marokko laten invliegen; Tja, dan snap ik wel dat deze jonge meid vindt dat zij een Marrokkaanse is...
    ( word zo moe van dit soort discussies).....

Paul Pistooltje, vr 05 juni 2015 16:02
"Hoe komt het dat Khadija zichzelf wel als Marokkaans zag en niet in eerste instantie als Nederlander?"
    Ik ken het meisje niet, maar mijn eerste gedachte is dat haar ouders haar meegeven dat ze Marokkaans is. Wellicht willen ze haar een gevoel van trots meegeven over haar afkomst?
    Het ligt echt niet altijd aan anderen.

Haas Tig, vr 05 juni 2015 16:10
"Ik ben blij dat er mensen zoals George bestaan die willen benadrukken dat ook Khadija een Nederlander is.(...) Het is tijd om Khadija te vertellen dat zij hier is om te blijven."
    Het is jammer dat kennelijk haar ouders nalaten haar te vertellen dat ze Nederlandse is.

W Jansen, vr 05 juni 2015 16:12
Geachte heer Magendane,
    Bij de meeste kinderen van acht jaar komen de denkbeelden rechtstreeks bij de ouders vandaan. Wellicht verstandig dat u daar eens gaat informeren.

Diederik Vlegel, vr 05 juni 2015 16:24
"Zij is in een systeem geboren dat haar op achtjarige leeftijd al leert dat zij geen Nederlander is. Hoe komt het dat Khadija zichzelf wel als Marokkaans zag en niet in eerste instantie als Nederlander?"
    Misschien omdat de Marokkaanse gemeenschap zichzelf als Marokkaans ziet?
Misschien omdat Marokko het onderdanen verbiedt om hun nationaliteit op te geven?
Misschien omdat Marokkanen verreweg trouwen binnen hun eigen (net zoveel als Turken en veel meer dan Surinamers en Antillianen) http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/F03BA3D4-B5E3-4068-B087-EA5BD7B5D889/0/2007k4b15p25art.pdf.
Misschien omdat je als één van je ouders Marokkaans is jij ook automatisch Marokkaans bent?
Misschien omdat je voor Marokkaanse kinderen lijsten hebt met toegestane Marokkaanse namen?
    Of misschien komt het allemaal door blank institutioneel racisme. Dat zou natuurlijk ook gewoon de oorzaak kunnen zijn.

Sander VanderWal, vr 05 juni 2015 17:20
Ze is Marokkaanse omdat de Marokkaanse wet zo in elkaar zit. Ga daar klagen.

johan versomeren, vr 05 juni 2015 18:19
"Khadija is in een systeem geboren dat haar op achtjarige leeftijd al leert dat zij geen Nederlander is"
    Dat systeem is haar ouders en familie. Maar het is natuurlijk erg makkelijk om de autochtone blanke Nederlander daar de schuld van te geven

Johan Stavers, vr 05 juni 2015 19:42
Tja en dan ben ik zeker een Nederlander met Nederlandse roots?, Nederlandse Nederlander?...ik weet ook 100% zeker dat het niet 'het systeem' is dat Khadija heeft vertelt dat ze niet zo'n Nederlander is maar haar ouders..en anders had ze het zelf wel gezien na een blik in de spiegel.

Sven Hoek, vr 05 juni 2015 20:03
Wat een slap stuk zeg. Jouw vertekend wereldbeeld projecteren op een klein kind. Laatste strohalm als je goede argumenten meer kunt vinden.
    Wellicht kun je wat leren van de USA. Daar ben je Amerikaan maar ook Iers, Italiaans, Pools, Chinees, etc. ook al gaat dat meer dan 5 generaties terug.

Jos VanOs, vr 05 juni 2015 20:22
In Congo wordt je geboren als een Congo, een Mongo, een Luba, een Katanga , een Lunda of een van de andere volkeren.
    Terwijl het onderscheid in kenmerken daar veel en veel kleiner is krijgt iedereen daar een stempel of je het nu wilt of niet.
    Maar in Nederland heet het dan het systeem en wordt er een doorzichtige link naar discriminatie gelegd.
    Jammer Kiza jammer!

Svetlana Karpovo, vr 05 juni 2015 21:04
Mensen zoals Kiza Magendane zijn in feite niet te benijden.
    Ze worstelen zelf met hun identiteit in het nieuwe land waar ze wonen en leven (Nederland) en gaan dat daarom ook projecteren op andere immigranten of zelfs 4e generatie immigranten, zoals in dit voorbeeld.
    Niet zelden kennen ze zichzelf beroepen toe als dichter, rapper of activist.

Johan Stokx, vr 05 juni 2015 21:05
En zeker thuis Marokkaans praten?

marcel king, vr 05 juni 2015 21:21
De meeste Marokkanen die ik ken/spreek zouden het verschrikkelijk vinden aangemerkt te worden als Nederlander. Trots enzo.... Het valt niet mee het goed te doen, terwijl wij Nederlanders de meest correcte mensen ter wereld zijn....toch?

sillie billie, vr 05 juni 2015 22:07
Het antwoord van een meisje van 8 jaar, op zo,n vraag komt regelrecht bij haar ouders vandaan.
Dat is zo klaar als een klontje natuurlijk.

En daarmee aantoont dat Marokkanen dus inderdaad volkomen Marokkanen zijn.

Net zoals Turken Turken zijn (Telegraaf.nl, 06-09-2015. Foto's: Roel Dijkstra):
  Uitzinnige Turken de straat op

Tientallen uitzinnige Nederlandse Turken zijn zondag de straat opgegaan om de overwinning van Turkije op Nederland te vieren. Het Hofplein in Rotterdam stroomde kort na het laatste fluitsignaal in Konya zo vol met jubelende mensen dat het plein eventjes compleet onbereikbaar was voor het overige verkeer.   ...

En eruit zien als Turken.

En nog een concreet argument onderuit gehaald (de Volkskrant, 07-09-2015. van verslaggever Willem Vissers):
  Gibraltar, Malta, San Marino, Andorra... en Nederland

Met nederlagen in twee cruciale wedstrijden is Oranje ...


...    En dan zit ook nog alles tegen, op een bijna cynische manier. Afgelopen donderdag was daar de blessure van Robben, vlak nadat hij tot aanvoerder was benoemd. En nu dan de openingstreffer van Özyakup, nota bene geboren in Zaandam en deels opgeleid bij AZ.

Het "Ik ben hier geboren"-argument slaat dus helemaal nergens op. De geografische locatie van het rode tapijtje en het besnijdenismes veranderd niets aan tapijtje noch mes.

En dat geldt vanzelfsprekend ook voor Marokkanen (de Volkskrant, 22-09-2015 van verslaggever Mark Misérus):
  De keus tussen Oranje en Marokko maak je op gevoel

Bondscoach Danny Blind trekt aan Hakim Ziyech van FC Twente. Die kiest zo goed als zeker voor Marokko.

...    Ziyech is niet de enige eredivisiespeler die volgende maand Marokko voorgoed kan verkiezen boven Nederland. Ook Heracles-topscorer Oussama Tannane kwam al uit voor Jong Oranje en is eveneens voor Marokko opgeroepen. Speelt hij, dan staat ook zijn nationaliteit als voetballer volgens de KNVB vast.    ...
    Dat Ziyech hetzelfde lijkt te doen als Feyenoorder El Ahmadi en Vitesse-verdediger Achenteh ... 

Het staat (expres?) gespreid over het artikel, maar het is duidelijk: dit zijn volbloed Marokkanen. Net als de rest, natuurlijk.
    Met nog dit erbij:
  Dries Boussatta begrijpt wel waarom Hakim Ziyech zich waarschijnlijk voorgoed aan het Marokkaanse elftal verbindt

Die Driss Boussatta is niet alleen volbloed Marokkaan, hij is ook een rabiaat Nederlandhater uitleg of detail .

De Nederlanders zijn natuurlijk ook enthousiast als ze hun koning van nabij kunnen bewonderen (GeenStijl.nl, 27-03-2016, door Van Rossem
  Justin Berber verlaat hotel aan HerengrachtHet was dringen geblazen bij de Marokkaanse demonstratie tegen moslimsterreur. Sorry, sorry, flauw. Niet alle lichtgetinte topics gaan over islamitische terreur. Deze keer gaat het gewoon weer om dubbele paspoorten. De Marokkaanse koning Mohammed VI verliet het Waldorf in 020 en dat leidde vanmiddag tot - hun woorden niet de onze - HYSTERISCHE TAFERELEN op de Herengracht. ... Een wat bekrompen linksmens zou het uitbundige nationalisme van de toegestroomde Marokkaans-Nederlandse bevolking met enig wantrouwen gadeslaan (nationalisme is immers in het Westen een taboe), maar het is natuurlijk gewoon hartstikke mooi, dit soort vieringen van je wortels, je identiteit en de warme banden die je voelt met je thuisla... Sorry, waar was dit ook weer? In Amsterdam? Ohja. Juist ja.

Bijzonder pijnlijk allemaal. Eindeloos veel schrijnende onderbroekjes, hier.

Dit geldt natuurlijk voor dezelfde 100 procent in Duitsland - eerste even het bericht over de kwestie, zonder de kop want daarin staat de conclusie (Volkskrant.nl, 13-04-2016, door Sterre Lindhout):
  ...

De Duitse komiek Jan Böhmermann droeg op Duitse tv een gedicht voor waarin hij de Turkse president belachelijk maakte. De algemeen gedeelde mening in de Duitse media getuigt niet van verontwaardiging, maar sommige Duitsers van Turkse komaf zijn gekwetst. 'Dat Duitsers vrijheid van meningsuiting belangrijk vinden, betekent nog niet dat ze de Turkse president mogen beledigen.'

En dan de conclusie die de kop was:
  Niet één Turkse Duitser die het voor de komiek opneemt

Oh ja, nog even vertalen:
  Niet één Turk die een Duitser is

Allemaal kleine Ottomaanse dictatortjes.

Is het nog nodig? Voor het mooi dan maar (Telegraaf.nl, 24-04-2016, door Joris Polman):
  Turkse Nederlanders door het dolle op Facebook

Blijdschap om arrestatie columniste Ebru Umar

Op Facebook is de arrestatie van columniste Ebru Umar met gejuich ontvangen door honderden Turkse Nederlanders. "Ebru Umar is opgepakt in Turkije na een belediging tegenover Erdogan. Hoera!”, kopt bijvoorbeeld Hollandale Türkler, een facebookpagina van en voor Turkse Nederlanders.
    Er onder stromen de hatelijke reacties aan het adres van Umar binnen. “Nu kunnen we lekker feesten!”, schrijft een bezoeker. Een ander schrijft: “Gelijk naar de dierentuin, dat is waar ze thuis hoort!” Of: "Levenslang opsluiten in een paardenstal. Wat ben ik blij zeg.”
    Het is bepaald niet voor het eerst dat Ebru Umar vanuit haar eigen gemeenschap te maken krijgt met hatelijke mails en zelfs doodsbedreigingen, zegt hoofdredacteur Robert van Brandwijk van de gratis krant Metro.
    Dat is volgens hem twee jaar geleden begonnen, toen ze voor Metro een column schreef over lawaaioverlast van een moskee in een Turkse badplaats. De familie van Ebru bezit daar een vakantiehuisje. Van Brandwijk: “Ze kreeg toen een lawine van bedreigingen over haar heen. Wat opviel is dat die vooral afkomstig lijken van derde en vierde generatie Turkse Nederlanders. Je zou verwachten dat die inmiddels meer Nederlands dan Turks zijn. Maar dat blijkt toch anders te zijn.”    ...

Wat naief, van die krantenman ...

Een individueel geval uit zeer politieke-correcte dus zeer betrouwbare bron (de Volkskrant, 25-04-2016, column door Harriet Duurvoort, publicist):
  Een typisch Hollands Erdogangezin

...    Onder Nederlandse Turken wordt Erdogan echter op handen gedragen. Met mijn oude buren, een typisch Erdogangezin, had ik een hecht contact. Ze boden mij een boeiend inkijkje in hun leefwereld. Ik maak me geen illusies. Ze hebben waarschijnlijk luid scheldend hun pantoffels naar de tv gesmeten bij Böhmermann. Of Ebru Umar. Kritiek op Erdogan, laat staan als belediging ervaren satire, pikt men niet, klaar. Het gaat verder dan politieke steun. Zij, eenvoudige traditionele soennieten uit Konya, hóuden gewoon van die man.    ...
    Ik keek mee naar de Turkse schoteltelevisie. Die was gigantisch, minstens een meter breed. Er werd veel gezapt, bijvoorbeeld als er een wulpse buikdanseres in beeld kwam, vaak met verdacht silicoons aandoende voorgevelbollen in scharlakenrode, goudgeborduurde opduwbh's, wat nogal eens gebeurde. Er kwamen reclames voorbij van Turkse meubelzaken bij mij om de hoek. Kom naar Atlas meubel in Rotterdam!     ...
    Mijn buurjongen, hun zoon, die ook in het aannemersbedrijf werkte, betrapte ik geregeld op bedenkelijke opvattingen. Dat een paar jaar geleden wat minder badkamers in Rotterdam besteld werden had te maken met 'wereldwijde economische crisis, dankzij de Joden en China'.
    Ook was hij boos op Nederland vanwege de islamofobie. Daar hadden we wel discussie over. Tolerantie en antidiscriminatie kan geen eenrichtingsverkeer zijn, zei ik. Het is heel terecht dat je de samenleving aanspreekt op islamofobie, maar je argument haal je wel onderuit als je op jouw beurt zelf niet tolerant bent. Want hoe vaak Koerden, Alevieten, Joden of homo's het niet moeten ontgelden bij jou? Dan keek hij mij mokkend aan. Typische Nederlander.
    Ik sprak hem erop aan of hij ooit bedacht had dat hij ook Nederlander was. Omdat hij hier leefde, was opgegroeid en zijn opleiding had gedaan. Hij vond het een rare suggestie. Nam er geen aanstoot aan, hoor. Maar hij was Turk, en zijn kinderen ook. Het is een verplaatste, in zichzelf gekeerde zuil waarbij iedereen genoeg heeft aan elkaar.    ...


Hier is geen haar Nederlands aan. Archetypische Turken.

De kers op het toetje. Er is een coup geweest in Turkije. Op een vrijdag dus de krnaten hadden niet zo snel alle aspecten, en de redactie had uit voorzorg al een collectie gemaakt van de beelden op internet van de Turmen in Nederland die bij duiznede met Turkse vlaggen liepen te zwaaien als steun aan de moslim-dictator Erdogan. Het was niet nodig. Maanda kwam de Volkskrnat met een keurige reportage over hoe vurig die steun wel niet was:

En ook de koppen zeggen al alles (de Volkskrant, 18-07-2016, van verslaggeefster Charlotte Huisman):
  Reportage | Vreugde bij Turkse Nederlanders
 

'Het volk heeft laten zien dat het dit niet wil'

De mislukking van de coup in Turkije leidt tot grote vreugde bij vel Turkse Nederlanders. Die uiten ze zaterdag in Rotterdam.

Tussentitel: Veel aanwezigen vinden dat Europa Turkije in de steek heeft gelaten

Achtereenvolgens drie zinnen die herhalen: "Wij zijn voor de volle 100 procetn Turken", gevolgd door eentje die zegt: "Wij haten jullie blanken/-westerlingen/-Europeanen/-Nederlanders"
    Want naturrlijk heeft niemand buiten Turken iets te maken met een onderlinge Turkse ruzie, dus die negatieve emoties die men toekient aan het niet-partij-kiezen door blanken/-westerlingen/-Europeanen/-Nederlanders zijn de iegen negtaieve emties ten opzichte van die blanken/-westerlingen/-Europeanen/-Nederlanders.
    Nog wat details:
  De sfeer op het Wilhelminaplein is ronduit uitgelaten, alsof Turkije een belangrijke voetbalwedstrijd heeft gewonnen: staccato toeterend rijden auto's langs waaruit Turkse vlaggen zijn gestoken, en ook het plein kleurt snel rood van het vlagvertoon. Sommigen steken vuurwerk af.
    Honderden Turkse Nederlanders kwamen zaterdag naar het Rotterdamse plein om de mislukking van de couppoging in hun vaderland te vieren. ... student Mehmet Özer (21), ...
    Özer en zijn vrienden hebben de avond ervoor tot laat voor de televisie gezeten, ze scheppen tegen elkaar op wie het langst is opgebleven. ...
    'Allahu Akbar', scandeert de menigte, en 'Recep Tayyip Erdogan', de naam van hun leider die al populair was maar nu voor hen helemaal niet meer stuk kan. Dan in het Turks: 'Alles voor het vaderland'. Een groepje jonge mannen maakt met hun hand het teken van de extreem-rechtse Grijze Wolven.
    Onderneemster Ayse Kaya (43) heeft haar eetcafé in Assendelft een dag gesloten om te komen demonstreren in Rotterdam. 'Ik ben hier zo van geschrokken', zegt Kaya. 'We moeten laten zien dat niemand ons klein kan krijgen. De mensen zitten niet op een staatsgreep te wachten, die willen rust, vrede en welvaart.'
    Net als veel andere aanwezigen vindt Kaya dat Europa Turkije in de steek heeft gelaten, door die bewuste nacht in hun ogen te laat steun uit te spreken voor Erdogan; volgens hen een volgend bewijs van gebrek aan respect voor de bij zijn volk zo geliefde Turkse president. Kaya: 'Dat maakt Europa medeschuldig, door niet meteen achter onze democratisch gekozen leider te gaan staan.'
    De stoet gaat uitbundig vlaggend de Erasmusbrug over. 'Jammer dat er niet meer Nederlanders meelopen uit solidariteit, er zijn vannacht toch veel doden gevallen voor de democratie', zegt Mustafa Ozen (33) uit het Brabantse Oudenbosch, volledig in het rood gekleed met een Turkse vlag als cape.
    Aan de andere kant van de Maas spreekt onder meer de voorzitter van Diyanet Nederland de menigte toe, de organisatie die gestuurd door het Turkse ministerie van Godsdienstzaken, ook in Nederland veel Turkse moskeeën bestiert. 'Dit mag nooit meer gebeuren', houdt hij zijn gehoor voor.
    Een imam roept vanaf het podium op tot een gebed en leest uit de Koran. Het publiek klapt om het hardst als Kamerlid Tuhanan Kuzu van de politieke beweging Denk aan zijn toespraak begint.

Hier gaat het over een islamo-fascistische vijfde-colonne, die bij het huidige aantal al levensgevaarlijk is voor Nederland. Er moet dringend aan een beleid tot vermindering van die dreiging begonnen worden: remigratie of sterilisatie.

De schok op de redactie van de Volkskrant is ook groot. Ineens mag dit wel (de Volkskrant, 19-07-2016, ingezonden brief van Mw. M. van der Leest- Kieboom, Reek):
  Illusie

Aanhangers van Erdogan gaan na zijn oproep ook de Nederlandse straten op, gewapend met Turkse vlaggen. Deze merendeels van een dubbele nationaliteit voorziene medelanders juichen om het mislukken van de staatsgreep.
    Daarmee bejubelen ze de kracht van de islam, de steeds verdergaande vermenging van politiek en godsdienst en de inperking van de vrijheid in woord en gedrag.
    Heeft iemand nog echt de illusie dat deze groepen onze Nederlandse normen en waarden volgen en Nederlander zijn als het er echt op aankomt?

Nee, niemand, met enig gezond verstand.

De Volkskrant blijft met buskruit spelen en publiceert nog een toelichtend persoonlijk verhaal (de Volkskrant, 19-07-2016, van verslaggeefster Charlotte Huisman):
  'Ik voel me echt een Turk, je moet je afkomst weten'

Waarom blijven velen van Turkse komaf zo betrokken bij hun land van oorsprong? En wat betekent dat voor hun kijk op Nederland?

Veysel Uz is 36 jaar geleden in Nederland geboren. Sinds zes jaar runt de Turkse Nederlander de goedlopende kebabzaak Mevlana in de Utrechtse wijk Lombok. Hoezeer hij zich ook in zijn geboorteland thuis voelt, Nederlander zal hij zichzelf niet noemen.
    'Ik voel me echt een Turk, een mens moet zijn afkomst weten', zegt Uz, ... 'Je kunt niet een zaadje van een bepaald gewas in de grond begraven en verwachten dat er iets anders uit komt. In Turkije zou ik me ook thuis voelen.'
    Zijn 2-jarige zoontje Yusuf komt zijn zaak binnen rennen, in het Turks spreekt Uz hem toe als hij het kleintje zijn schoenen aandoet. 'Thuis spreken we Turks', zegt Uz. 'Nederlands leren mijn zoon en dochter op school. Mijn kinderen zijn Turks en hun kinderen zullen ook Turks zijn. ...'

En Nederland zou de extra kosten van extra opleiding moeten dragen tot in het oneidige. Onzin. Weg ermee. Allemaal. Het heeft lang genoeg geduurd. Remigratie of sterilisatie.

Weer zo'n keihard bewijs dat iedereen die innederland woont oor de olle 200procetn nederlander is (Joop.nl, 27-01-2018, door Yasemin Cegerek - Voormalig-Tweede Kamerlid PvdA uitleg of detail ):
  Goede verpleeghuizen voor de eerste generatie Turken en Marokkanen zijn nodig

MEER, MEER, MEER Turken en Marokkanen!!!


Naar Allochtonendebat, misverstanden , Allochtonen, lijst  , Allochtonen, overzicht  , of site home .