WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Asielzoekers: barbaren

15 jul.2015

Er gaat hier krasse taal gebruikt worden, dus voor de oningewijde eerst een verantwoording: één of enkele incidenten zijn voldoende aanleiding en rechtvaardiging om Nederlanders en bloc te beschuldigen van racisme, meestal benoemd als "institutioneel racisme" uitleg of detail . Hier dus enkele voorvallen die laten zien dat asielzoekers institutioneel barbaren zijn. Of misschien juister: institutioneel gajes. Het eerste bericht, aanleidng voor het starten vn de verzameling, signaleert meteen de trend:


Uit: Telegraaf.nl, 13-07-2015, door Hans Kuitert 

Moslimvluchtelingen domineren centra

Christenen uit asiel weggepest


Gevlucht voor onderdrukking in moslimlanden worden christelijke asielzoekers in asielzoekerscentra (azc’s) bedreigd en gediscrimineerd door moslimvluchtelingen. Tijdens de ramadan (tot 17 juli) is dat nog sterker voelbaar.
    Er is al een geval bekend van een Pakistaanse christen, de 30-jarige Nadeem, die om die reden uit het azc in Gilze-Rijen is gevlucht. Ook uit andere azc’s komen steeds meer signalen dat christenen zich onveilig en bedreigd voelen.
    D... Uit onderzoek in 2011 in opdracht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bleek dat twee van de drie christelijke asielzoekers te maken hadden met bedreigingen en zich onveilig voelden. ... De situatie is ... verslechterd. ...
Red.:   Iets dat de redactie al een kleine twee decennia bekend is, van iemand die in een azc heeft gewerkt: asielzoekers is gajes, tot het tegendeel is bewezen.
    En dat het niet alleen de moslims zijn,m blijkt uit deze:


Uit: De Volkskrant, 21-11-2014, van verslaggever Peter de Graaf

Gebouw 9 is plots een slagveld

Wat was de aanleiding voor de massale vechtpartij in het asielzoekerscentrum in Overloon? Een persoonlijk conflict, zegt het COA. Maar Syrische asielzoekers weten beter.


Tussentitel: 'De Eritreeërs waren met stokken, messen en staven bewapend'

....  de massale vechtpartij die in de nacht van woensdag op donderdag plaatsvond in het asielzoekerscentrum in Overloon ... etnische of religieuze spanningen tussen bevolkingsgroepen. Meerdere Syrische vluchtelingen buiten de poort van het azc schetsen donderdag een ... beeld, .... Zij wijzen Eritrese asielzoekers aan als de aanstichters van het geweld.
    'Ze sloegen in op iedereen die niet zwart is', vertelt de 31-jarige Mohammed. 'Niet alleen op Syriërs, maar ook op mensen uit Iran, Irak of Libië.' Een andere Syrische asielzoeker: 'Ze mogen ons gewoon niet. Ik weet ook niet waarom.'
    Enkele Eritrese asielzoekers die fietsend het bosrijke terrein van de voormalige jeugdgevangenis Maashegge verlaten, zijn minder spraakzaam. Ze hebben niks gezien of gehoord en lagen te slapen in één van de andere gebouwen. Spanningen tussen bevolkingsgroepen? 'Daar weet ik niets van', zegt een Eritreeër, waarna hij met enkele landgenoten op weg gaat naar de supermarkt in Overloon, enkele kilometers verderop.     ...
    Volgens de politie zijn bij de vechtpartij vijftien gewonden gevallen, van wie er acht bij de eerste hulp in het ziekenhuis moesten worden behandeld. Faraz: 'Iemand heeft een hoofdwond van boven naar beneden. Die loopt nu met achttien hechtingen rond.' Volgens hem zijn er al langer spanningen tussen de bevolkingsgroepen. ...


Red.:    Als dit zo'n structureel probleem is als hier beweert wordt en uit alleen deze twee berichten al blijkt, waarom hoort u er dan niet meer van? Wel, hierom:

  Het COA, bevreesd voor een verder afkalvend draagvlak voor de opvang van asielzoekers, spreekt van 'een intermenselijk incident zoals dat ook op straat of in een winkelcentrum kan plaatsvinden'.

Dus verspreidt het COA gore leugens:
  Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ontkent dat de massale vechtpartij die in de nacht van woensdag op donderdag plaatsvond in het asielzoekerscentrum in Overloon ook maar iets te maken heeft met etnische of religieuze spanningen tussen bevolkingsgroepen. ...
    Het COA, bevreesd voor een verder afkalvend draagvlak voor de opvang van asielzoekers, spreekt van 'een intermenselijk incident zoals dat ook op straat of in een winkelcentrum kan plaatsvinden'. Ook de COA-woordvoerder wil niets zeggen over nationaliteiten. In het azc in Overloon is geen sprake van etnische of religieuze spanningen', onderstreept hij. Het incident is volgens hem geen aanleiding onderzoek te doen naar spanningen tussen bevolkingsgroepen.

Want het is hun business, en bovendien: de politiek-correcte elite zou geen kras op het beeld van hun knuffelbeertjes van asielzoekertjes tolereren.
    Soms begint het onderweg al:


Uit: Elsevier.nl, 17-04-2015, door Servaas van der Laan

Hoe religieuze haat 12 christelijke bootvluchtelingen fataal werd

Een religieuze discussie tussen moslims en christenen aan boord van een migrantenboot op de Middellandse Zee kreeg dinsdagnacht een dramatische ontknoping. Twaalf christelijke vluchtelingen werden overboord gegooid vanwege hun geloof.
    Met meer dan honderd zaten ze dinsdagnacht in een rubberen bootje: Ivorianen, Malinezen, Senegalezen, Nigerianen en Ghanezen. Allen hadden ze het doel om het Italiaanse vasteland te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa, maar ondanks de gedeelde smart ontstond er verdeeldheid in het bootje.
    Volgens getuigen brak er een religieuze discussie uit tussen christelijke Nigerianen en Ghanezen en islamitische Ivorianen, Malinezen en Senegalezen. De felle woorden liepen uit op directe bedreigingen in de richting van de christelijke minderheid in de rubberboot.
    Het bleef helaas niet bij bedreigingen. Twaalf christenen werden door hun islamitische reisgenoten over boord gegooid. De overige christenen wisten te voorkomen dat ze in het water terechtkwamen door zich stevig vast te houden en een menselijke ketting te vormen.    ...


Red.:   Vraag aan een Syriër waarom hij in zo'n bootje zit, en hij zegt dat hij op de vlucht is voor zijn gevaarlijke buren. De werkelijkheid: die gevaarlijk buren zaten in het vorige bootje, en vinden die andere Syriers gevaarlijk. Beide terecht. Nu gaan ze Nederland gevaarlijk maken.  Idem voor de rest.
    Uit de verzameling over bedrog uitleg of detail :


Uit: Elsevier.nl, 10-11-2009.

Verbijstering over terrorist in asielzoekerscentrum

De VVD is verbijsterd dat een Somalische terreurverdachte in afwachting van behandeling van zijn asielaanvraag legaal in een asielzoekerscentrum in Dronten verbleef. De VVD wil van minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) weten hoeveel vreemdelingen die verdacht zijn van terrorisme momenteel legaal in Nederland verblijven.
    Dit weekend hield de politie in het asielzoekerscentrum in Dronten een Somaliër aan op verdenking van terroristische activiteiten. ...


Red.:   En:


Uit: De Volkskrant, 16-11-2009, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

'De werkelijke leiders luisden mijn broer erin'

Zijn broer werd in Dronten opgepakt; die zou actief zijn in een Somalisch terreurnetwerk.

De in Dronten gearresteerde Mohamud S. O. (43) zou volgens Amerikaanse opsporingsdiensten een ‘leidende figuur’ zijn in een Somalisch terrorismenetwerk en Amerikaans-Somalische jongeren hebben geronseld voor de jihad. ...


Red.:   Barbaren en gajes tot het tegendeel bewezen is.
    Verrassing: zelfs de Volkskrant heeft er een bericht over - vermoedelijk dneken dat ze op die manier zieliger gevonden gaan worden:


Uit: De Volkskrant, 04-08-2015, van verslaggevers Marlies de Brouwer en Jeroen Visser

Personeel asielcentra belaagd

De frustratie van asielzoekers leidt geregeld tot agressie tegen de medewerkers van de aanmeldcentra in Nederland die hun aanvraag moeten beoordelen. Voor het eerst zijn hierover cijfers openbaar gemaakt

Asielmedewerkers van de vier aanmeldcentra staan structureel bloot aan agressief gedrag van asielzoekers, zoals intimidatie, scheldpartijen, bedreigingen en fysiek geweld. Dat blijkt uit verslagen van het interne meldsysteem voor veiligheidsincidenten dat de Volkskrant met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur mocht inzien.
    Medewerkers van de aanmeldcentra (Den Bosch, Zevenaar, Ter Apel en Apeldoorn) meldden tussen 2012 en 2015 ruim driehonderd agressie-incidenten. Het is voor het eerst dat deze verslagen naar buiten komen. Sinds 2011 houdt de IND de incidenten nauwkeurig bij om inzicht te krijgen in de aard en omvang ervan. In drie jaar tijd werden tevens 358 zelfmoorddreigingen of -pogingen gemeld.
    De werkelijke aantallen liggen hoger, omdat incidenten op het aanmeldcentrum Schiphol vanaf 2013 in een ander systeem werden geregistreerd. Ook meldden IND'ers lang niet alle incidenten. ...


Red.:   Je kan er veilig van uitgaan dat wat er aangemeld wordt hoogstens een tiende is van de ernstige incidenten, en volgens de wetten van de glijdende schaal iets van een honderste van alle.


Naar Asielzoekers , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .