WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Asielzoekers: instituties

12 mei 2008

De belangen van de instituties die met asielzoekers te maken hebben zouden, als Nederlandse instituties, moeten samenvallen met die van Nederland. Maar omdat ze bevolkt worden door mensen, en mensen ook hun eigenbelang hebben, zoals het behouden van werkgelegenheid, is dat niet zo:


Uit: De Volkskrant, 26-02-2008, door Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International, afdeling Nederland

Asielbeleid mag wel weer wat genereuzer

In Den Haag is het nieuws dat het aantal asielaanvragen in 2007 is gedaald door links en rechts enthousiast ontvangen (Voorpagina, 19 februari). Maar inhoudelijk bekeken was 2007 geen best jaar. Terwijl het aantal vluchtelingen wereldwijd steeg in 2007, vroegen minder mensen in Nederland om bescherming. ...
   ...Nu er dan toch een daling plaatsvindt, kan het beleid ook genormaliseerd worden. Ten eerste is er nu ruimte voor een genereuzer hervestigingbeleid voor uitgenodigde vluchtelingen. ...

Red.:   Zelfs de terminologie "genereuzer" geeft hier al aan waar het om gaat: giften. Een volstrekt ongeldig principe voor een asielbeleid  - onder dat motto is de vraag onbeperkt. Iets dat volledig tegen het belang is van Nederland. Maar wel in het belang van de vluchtelingenorganisaties. Voordat hij directeur werd van Amnesty International Nederland, was Eduard Nazarski 15 jaar lang directeur van Vluchtelingenwerk Nederland.
    Het volgende geval betreft internationale organisaties en verdragen:


Uit: De Volkskrant, 17-10-2008, van verslaggeefster Maartje van Hoek

'Aanpak mensensmokkel faalt'

Oxfam Novib en Humanitas: Nigeria-beleid werkt averechts | Ouders sturen kind opnieuw

Ontwikkelingsorganisaties Oxfam Novib en Humanitas hebben kritiek op het ministerie van Justitie. Het ministerie probeert in Nigeria minderjarige slachtoffers van mensensmokkel de toegang tot het vliegtuig naar Nederland te ontzeggen. Maar dat werkt volgens de organisaties averechts. 'Kinderen worden teruggestuurd naar hun ouders, terwijl die gewoon doorsparen om de overtocht van hun kind opnieuw te bekostigen, net zo lang tot het lukt', zegt een woordvoerder van Blinn, een samensmelting van Oxfam Novib en Humanitas.
    Een dergelijke overtocht naar Nederland kost volgens een woordvoerder van de Nigeriaanse regering 35 duizend tot 50 duizend euro.    ...
    Volgens Blinn is het beter de kinderen wel naar Nederland te laten vliegen. Hier kunnen ze dan verhoord worden over hun smokkelaars. 'Op die manier kunnen smokkelbendes worden opgerold en kunnen kinderen veilig terug.'    ...


Red.:   Natuurlijk weet Blinn ook wel dat kinderen die eenmaal hier zijn, niet teruggestuurd mogen worden door enige idiote internationale verdragen. Die verdragen zijn gebaseerd op een normale situatie en goede bedoelingen, waar er hier duidelijk sprake is van slechte bedoelingen en misbruik. Die verdragen zouden dan ook onmiddellijk veranderd en anders opgezegd moeten worden. Zodra het volstrekt duidelijk is dat die kinderen onmiddellijk terugkomen, in alle gevallen, zal men in Nigeria ook niet zo veel geld over hebben voor de poging. Die overigens gebaseerd is op de gedachte door ervaring gebaseerde dat als eenmaal één kind aan de andere kant is, door middel van gezinshereniging ook de rest een goede kans maakt
    Zowel  Blinn als die verdragen dienen maar één doel: zo veel mogelijk gekleurde immigranten in de Westerse landen krijgen, ten einde daar de onderlinge solidariteit aan gruzelementen te helpen. Sociale solidariteit is een gevaar voor het kapitalisme.


Naar Asielzoekers , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .