WERELD & DENKEN
 
 
Script storing

Bronnen bij Asielzoekers: kosten

 
Het opvangen van vluchtelingen in Nederland kost geld. Om een idee te geven van hoe veel, een schatting van de kosten voor een kleine deelgroep ervan: de 26 duizend van het generaal pardon:
 

Uit: De Volkskrant, 26-10-2007, van verslaggeefster Sheila Sitalsing

Pardon kost 11 duizend euro per asielzoeker die mag blijven

Generaal pardon kost 329 miljoen euro, of 11 duizend per geval. Of nog meer?


Wat kost een gepardonneerde asielzoeker? Zo’n 11 duizend euro, zegt de staatssecretaris.  ...
 

Red.:   Dit is het officiŽle regeringsgetal. Maar alleen al de omslag per asielzoeker van 11 duizend euro laat zien dat dat nergens op slaat. wat logisch is, want in het regeringscijfer zitten alleen diverse administratieve zaken, maar niet zaken als huisvesting, uitkering, zorg, enzovoort. Die zijn op zich al veelvouden van 11 duizend euro. Het invullen van wat redelijke schattingen voor die kosten geeft dan een heel andere totaalsom:
 

De Volkskrant, 15-11-2007, van een verslaggever

Kamp: kosten pardonregeling zeker 6 miljard

De kosten voor het generaal pardon dat afgelopen zomer van kracht is geworden, zullen ‘ten minste zes miljard euro bedragen’. Dat heeft VVD’er Kamp becijferd tijdens de behandeling van de Justitiebegroting in de Kamer.
    Kamp gaat ervan uit dat voor ten minste 15 duizend gepardonneerden (‘een heel lage schatting’) twintig jaar lang bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand, huursubsidies, gezondheidszorg, onderwijs en oudedagsvoorzieningen nodig zijn. ‘Dat kost 20 duizend euro per persoon per jaar, dus zes miljard euro. Minstens’, aldus het VVD-Kamerlid.


Red.:   Het totaal aantal vluchtelingen in Nederland ligt nog veel hoger dan 26 duizend. Stel je nu eens voor wat je met dit soort geld in derde-wereldlanden zou kunnen doen ...
 

Naar Asielzoekers, aantallen , Asielzoekers , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .