WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Asielzoekers: kosten

 
Het opvangen van vluchtelingen in Nederland kost geld. Om een idee te geven van hoe veel, een schatting van de kosten voor een kleine deelgroep ervan: de 26 duizend van het generaal pardon:
 

Uit: De Volkskrant, 26-10-2007, van verslaggeefster Sheila Sitalsing

Pardon kost 11 duizend euro per asielzoeker die mag blijven

Generaal pardon kost 329 miljoen euro, of 11 duizend per geval. Of nog meer?


Wat kost een gepardonneerde asielzoeker? Zo’n 11 duizend euro, zegt de staatssecretaris.  ...
 

Red.:   Dit is het officiŽle regeringsgetal. Maar alleen al de omslag per asielzoeker van 11 duizend euro laat zien dat dat nergens op slaat. wat logisch is, want in het regeringscijfer zitten alleen diverse administratieve zaken, maar niet zaken als huisvesting, uitkering, zorg, enzovoort. Die zijn op zich al veelvouden van 11 duizend euro. Het invullen van wat redelijke schattingen voor die kosten geeft dan een heel andere totaalsom:
 

De Volkskrant, 15-11-2007, van een verslaggever

Kamp: kosten pardonregeling zeker 6 miljard

De kosten voor het generaal pardon dat afgelopen zomer van kracht is geworden, zullen ‘ten minste zes miljard euro bedragen’. Dat heeft VVD’er Kamp becijferd tijdens de behandeling van de Justitiebegroting in de Kamer.
    Kamp gaat ervan uit dat voor ten minste 15 duizend gepardonneerden (‘een heel lage schatting’) twintig jaar lang bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand, huursubsidies, gezondheidszorg, onderwijs en oudedagsvoorzieningen nodig zijn. ‘Dat kost 20 duizend euro per persoon per jaar, dus zes miljard euro. Minstens’, aldus het VVD-Kamerlid.


Red.:   Het totaal aantal vluchtelingen in Nederland ligt nog veel hoger dan 26 duizend. Stel je nu eens voor wat je met dit soort geld in derde-wereldlanden zou kunnen doen ...
    Tjonge, na decennia heft de Volkskrant eindelijk haar censuur op de werkelijkheid aangaande baten van asielzoekers op:


Uit: De Volkskrant, 23-09-2014, ingezonden brief van F. Vlaming, Vianen

Brief van de dag

Is het asielbeleid nog wel houdbaar?


In de reportage met de titel 'Maximaal indikken en inschikken' (Ten eerste, 19 september), over de problemen door de onvoorzien grote instroom van asielzoekers staat dat de kosten vorig jaar 400 miljoen bedroegen, en volgend jaar het dubbele. Verder is er sprake van mogelijkheden voor extra huisvesting zoals kazernes, vakantieparken, enzovoort.
    Toch is dat maar een beperkt beeld van deze problematiek en het betreft alleen de eerste opvang. Wat zijn echter de kosten voor de samenleving op lange termijn? Ik denk dan aan juridische (procedure) kosten, extra belasting (taal) van het onderwijs, medische kosten, uitzettingskosten, tolken, uitkeringen, huisvesting en gezinshereniging. Nog los van mogelijke escalatie tussen de diverse (geloofs)groeperingen onderling, integratieproblematiek, enzovoort.
    Zijn wij economisch en ook ecologisch zo langzamerhand niet aan het einde van onze mogelijkheden beland of gaat dit gewoon door totdat bijvoorbeeld grote delen van de bevolkingen van bepaalde Afrikaanse landen en het Midden-Oosten zich over Europa verspreid hebben? Toenmalig premier Drees was om die reden tegen ondertekening van het Vluchtelingenverdrag omdat hij begin jaren vijftig met ruim 10 miljoen inwoners ons land al erg vol vond. Nu met ruim 17 miljoen inwoners, onze (gedeeltelijk) geleende welvaart - denk aan de ruim 457 miljard euro schuld en een jaarlijks tekort van minstens 10 miljard - lijkt het wel of de valide argumenten van toen geen enkele rol meer spelen. Een zeer restrictief en sober asielbeleid met een sterke nadruk op terugkeer als het veilig is en een streng uitzettingsbeleid, zullen noodzakelijk zijn om ook op termijn draagvlak en draagkracht te houden voor een houdbaar asielbeleid.


Red.:   Een miljard. Per jaar. Terwijl bejaarden noodzakelijke zorg wordt ontzegd door het gebruik van de Orwelliaanse term "wenszoekende" als ze naar een verzorgingshuis in de buurt willen ...
 

Naar Asielzoekers, aantallen , Asielzoekers , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .