WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Allochtone criminaliteit: cijfers

15 sep.2007

De allochtone immigratie is begonnen in de jaren zestig. Tegelijkertijd is de hoeveelheid criminaliteit gaan stijgen, tot die uiteindelijk vier keer zo groot was. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs een oorzakelijk verband te zijn, want in de jaren zestig is begon ook de "vrije"maatschappijen de linkse permissiviteit. Er zijn dus aanvullende bewijzen nodig voor dat oorzakelijke verband. Die zullen hieronder verzameld worden.

Voor we beginnen met die bewijzen, eerst een andere mythe ontkrachten", die opgeld doet dezelfde fractie van een seconde dat er ooit toegegeven wordt dat er misschien toch iets aan extra criminaliteit aan allochtonen kleeft: "Het heeft niets met de cultuur te maken"- dat is bewezen als leugen hier uitleg of detail .

We beginnen met de criminaliteitsstijging zelf (de Volkskrant, 16-01-2010, door Peter Giesen):
  Harde hand of zachte dwang?

In 1960 ... De criminaliteit bevond zich op een historisch laag niveau, door een combinatie van stijgende welvaart en sterke sociale controle door de zuilen. Toen die sociale controle wegviel, nam de criminaliteit meteen toe. Het aantal geregistreerde delicten per 100 duizend inwoners steeg van 1.200 in 1965 naar 7.500 in 1980. Daarna vlakte de groei sterk af, tot 8.000 delicten per 100 duizend inwoners in 2000. De laatste jaren daalt de criminaliteit als geheel, maar neemt het aantal geweldsmisdrijven toe.   ...

Die afvlakking vanaf de jaren tachtig heeft mogelijkerwijs een andere oorzaak (de Volkskrant, 10-07-2007, door Aimée Kiene):
  Aantal gevangenen verviervoudigd

Het aantal gevangenen is in Nederland sinds 1985 verviervoudigd. Dit concluderen Miranda Boone, hoofddocent strafrecht en criminologie aan de Universiteit van Utrecht, en Martin Moerings, hoogleraar penologie van de Universiteit Leiden.
    Zij publiceerden hun bevindingen onder de titel ‘Cellenexplosie’ in het blad Justitiële Verkenningen. In 2005 zaten ruim 18 duizend volwassenen in de gevangenis, bijna vier keer zoveel als in 1985, toen er nog 4997 mensen vast zaten. ...
    De laatste tien jaar kwamen vooral een paar specifieke groepen steeds vaker in de cel: vreemdelingen, tbs’ers en jeugdigen. Het intolerante beleid ten opzichte van vluchtelingen en asielzoekers leidde tot meer celstraffen. Hun zwakke juridische status vergrootte bovendien de kans dat zij een strafbaar feit pleegden, aldus de onderzoekers. ...

Uit het rapport zelf blijkt dat de aantallen tbs'ers relatief zeer klein zijn, dus zonder invloed;  de vluchtelingen nemen een vijfde van de toename in aantal voor hun rekening. De rest van de toename, als je jeugdigen en volwassenen samenneemt, komt op iets van een verviervoudiging, dat heel goed overeenkomt met de cijfers uit het Amersfoortste onderzoek (en praktijkervaringen elders), dat allochtonen ongeveer vier keer zo vaak vertegenwoordigd zijn in de misdaadcijfers.

Nu de bronnen met gegevens over de allochtone inbreng in de criminaliteit - eerst het westen van het land (Volkskrant.nl, 23-03-2007, van verslaggever Ron Meerhof  ):
  Helft Rotterdamse jeugdcriminelen is veelpleger

Grofweg de helft van de minderjarige jongeren die bij de Rotterdamse politie in voorlopige hechtenis belanden, is te kenschetsen als ‘veelpleger’. Kinderen van soms 14 jaar maken zich schuldig aan straatroof, verkrachtingen, geweld en zelfs moord en doodslag.


... Hoewel bijna driekwart in Nederland is geboren, is 80 procent afkomstig uit andere landen, met een oververtegenwoordiging van jongeren van Antilliaanse, Kaapverdiaanse en Marokkaanse afkomst. ...


En dan het oosten van het land (www.netwerk.tv: Netwerk (TV Nederland 1, 20h30), 24-02-2005, verslaggeving: Margje Fikse en Dirk Mostert ):
  Criminaliteit in Amersfoort

Veertig procent van de Marokkaanse jongens tussen de 15 en 17 jaar in Amersfoort wordt door de politie verdacht van een misdrijf. Dat blijkt uit een rapport van de gemeente. Een reportage over de problemen met allochtone jongeren én de oplossingen in Amersfoort.
...
Een op de vijf
Allochtone jongeren bleken binnen deze groep sterk oververtegenwoordigd. Een op de vijf wordt verdacht van het plegen van strafbare feiten. Van de Marokkaanse jongeren is 21 procent bekend bij de politie. De Somalische jongeren staan bovenaan in de rij: van 27 procent van hen heeft de politie een dossier in de kast staan.

Geen uitzondering
Amersfoort is daarmee geen uitzondering, stelt criminoloog Anton van Wijk. Hij heeft een zelfde soort onderzoek uitgevoerd in Nijmegen. Ook burgemeester van Amersfoort, mevrouw Van Vliet-Kuiper geeft commentaar op het rapport. ...

Oftewel: het betreft het hele land. Daar waar er allochtonen zitten ...

En dat de oorzaak niet specifiek in Nederland ligt, blijkt hier (de Volkskrant, 15-11-2007, door Sander van Walsum):
  Column | Knuffel allochtonen

Duitsers ontwijken multi-cultiproblemen


In 1994 riep het stadsbestuur van Berlijn een commissie in het leven om de criminaliteit in de hoofdstad te onderzoeken. Na een jaar of tien stelde de commissie vast dat de buitenlanders oververtegenwoordigd waren in de misdaadstatistieken. Dus wat doe je in zo’n geval? Je roept een werkgroep van deskundigen in het leven die dit verschijnsel aan nader onderzoek onderwerpt.
    Zo’n 24 keer kwam de werkgroep bijeen, en in maart 2007 scheidde ze eindelijk een lijvig rapport af. Daarin werd een causaal verband gelegd tussen huiselijk geweld in migrantenfamilies en het grote aandeel van minderheden in geweldsdelicten.
    Bijna de helft van de jonge Turken in Duitsland zegt in huiselijke kring geregeld getuige te zijn van ‘mishandelingen en zware tuchtigingen’. Vermoedelijk ligt dit percentage nog hoger. Uit angst of een misplaatst gevoel van loyaliteit tegenover de familie zwijgen veel slachtoffers.
    Volgens de werkgroep zijn veel jongeren die vaak met de riem worden bewerkt zelf ook gewelddadig. Van de jonge (14- tot 21-jarige) veelplegers van geweldsdelicten heeft 80 procent een niet-Duitse achtergrond. Binnen deze groep zijn met name jongeren met een Arabische achtergrond (30 procent) en Turken (27 procent) actief. ...

En in Frankrijk en België ongetwijfeld idem ...

Terug naar Nederland (de Volkskrant, 17-03-2008, van verslaggeefster Charlotte Huisman
  Antillianengemeente | Groeistad worstelt met oververtegenwoordiging van Antillianen in criminaliteit

Arm op Curaçao, ontaard in Almere


Angelo is ‘vastgelopen in zijn leven’. Mike wil hem redden. Bericht uit de Antilliaanse gemeenschap van Almere.

Als Angelo Maduro (42) ’s avonds gaat slapen, legt hij een blauwe mat op de houten banken van de sauna. ...
    ‘Momenteel gaat het veel beter met me, dankzij Mike’, zegt hij als hij plaatsneemt aan de bar van de sportschool. ‘Het leven is hier heel moeilijk. Antillianen veranderen in Nederland, ze worden hebberiger. Nuchter blijven, is mijn motto, je moet niet voor het slechte kiezen.’   ...
    Hij vertrok naar Almere, waar hij logeerde bij Antilliaanse kennissen. Hij werd er bestolen van zijn dierbaarste spullen; zijn trompet en zijn synthesizer, vertelt hij. ‘Ik heb de afgelopen maanden twee keer een pistool tegen mijn hoofd gehad en ik ben bedreigd met een baseballknuppel.’   ...

Tussenstukken:
Twee speciale politieagenten voor Antillianen
Het zijn in Almere niet de Antilliaanse jongeren die de meeste problemen geven. ‘Juist Antillianen tussen 25 en 40 jaar zijn oververtegenwoordigd in ons klantenbestand, bij geweld, drugs en overlast’, zegt André Wielandt, regionaal projectleider Antillianen van de politie Flevoland.   ...
    Almere onderstreept dat het met de meeste Antillianen in de stad goed gaat. Maar: van de Antillianen in Almere boven de 11 jaar houdt 6,5 procent zich bezig met criminaliteit, met name met geweld, drugs en overvallen. De recidive is hoog.   ...
    Sinds oktober heeft de politie een tweede agent speciaal voor Antillianen.

Criminaliteit, werkloosheid, schooluitval, grote schulden, drugs en eerwraak
...   Kwamen voorheen voornamelijk hoogopgeleide Antillianen naar Nederland om er te studeren, vanaf de jaren negentig kwam een grote groep laagopgeleide Antillianen naar Nederland. Inmiddels staan Antillianen in Nederland bovenaan op het gebied van criminaliteit, werkloosheid en schooluitval. De groep is moeilijk te bereiken en heeft vaak grote schulden.
    Antillianen worden vaak pas op latere leeftijd crimineel en gaan langer door met criminaliteit, constateerden onderzoekers. Ze komen er bijvoorbeeld achter dat ze niet voldoende geld hebben voor hun begeerde luxe levensstandaard, maken schulden en gaan drugs handelen.
    In de Antilliaanse volkscultuur is het belangrijk om met dure spullen te kunnen pronken. Eer mag met geweld worden verdedigd.

Korotm: het zijn gewoon barbaren ...

Nog niet gehad: de hoofdstad (Volkskrant.nl, 08-04-2008, ANP ):
  Meer Amsterdamse jongeren op criminele pad

Steeds meer jongeren van tussen de 12 en 17 jaar in de regio Amsterdam komen in aanraking met de politie. Daders van strafbare feiten worden ook jonger en de criminaliteit onder jongeren verhardt. Dat blijkt uit de Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2007.
    De toename van de jeugdcriminaliteit baart de gemeente Amsterdam zorgen. Van alle straatroven in en rond Amsterdam wordt 46 procent gepleegd door een 12- tot 17-jarige. Het aantal meldingen van jeugdoverlast steeg van 6109 in 2006 naar 7014 in 2007. Van alle jongeren in Amsterdam-West is ruim 9 procent bekend bij de politie.   ...

En iedereen weet wie er woont in Amsterdam-West, en de rest: allochtonen.

Nieuwe landelijk cijfers - niet in de politiek-correcte media (RTL4 Nieuws, 22-10-2008, volledige uitzending hier (fragment na 14:00 minuten)):
  RTL4 Nieuws

... Van alle mannen in de leeftijd van 12 tot 25 jaar is 2,4 procent bekend bij de politie - van Marokkaanse mannen in dezelfde leeftijd is dat 17 procent.  ...

En de reden dat dit niet te horen of te zien was in de politiek-correcte media is duidelijk: de werkelijkheid is nog erger dan de ergste cijfers en vermoedens tot nu toe (een factor 4 à 5): bij Marokkanen is de criminaliteit en ernstige overlast ruim 7 keer zo groot!

Nog wat aanvullende gegevens, op een meer verluchtende wijze. In Dagblad De Pers van 07-01-2009 stond een artikel over de nieuwe landelijke website van de politie, gemaakt in vervolg op het succes met een Amsterdams proefproject. Bij het artikel stonden links naar beide websites, waarvan hieronder alleen die gegevens zijn gereproduceerd om de lezer alhier de nationaliteit of etniciteit van de de betrokkenen te kunnen laten achterhalen of raden - er is niet geredigeerd in de afgebeelde personen - in de originelen was ten tijde van opslaan precies dezelfde matrix van afbeeldingen te zien (www.overvallersgezocht.nl, opgeslagen 07-01-2009):

 

Deze website is voor het laatst geactualiseerd op 30 december 2008

En (www.veroordeeldengezocht.nl, opgeslagen 07-01-2009):
 

Sharif

Wittman (Duits, red.)

Low

Aribi

Salah

Tunez

Zoutkamp

Bodchich

Madani

Garcia Rena

Ruiz Cuello

Hamdi

Roussel

Fares

Boubkar

Laziz

Basta

Clarke

David

Saber

Dit is een redelijk serieus onderwerp, maar het resultaat van een snelle blik op de plaatjes doet je lachen - er is nauwelijks of niet een autochtone Nederlanders te bekennen - een aantal Westerse afstammelingen, maar het overgrote deel is de allochtone medemens. De verrijkers van onze cultuur.

Er was de afgelopen week (schrijvende 14-01-2009) weer een discussie op televisie over het toegenomen aantal veroordelingen van vooral jonge mensen, tieners. En dat dat kwam omdat de maatschappij strenger was geworden - beweerde men. Met geen woord werd de mogelijkheid esproken dat de hoeveelheid criminaliteit wel eens gestegen zou kunnen zijn. En met nog veel minder woorden werd gerept over een mogelijke oorzaak van die reële stijging: de toegenomen hoeveelheid allochtone bevolking in die leeftijd, en de, hierboven geïllustreerd, bijbehorende criminaliteit.
    Een week of twee later komt de reden achter deze websites-acties naar voren. Er waren al eerder berichten in de pers verschenen, maar die hadden nog niet de nadruk van de huidige - althans: in de Volkskrant: (de Volkskrant, 21-01-2009, van verslaggever Peter de Graaf):
  Hit and run | Overal in het land groeit het aantal jeugdige 'impulsovervallers' zorgwekkend

Even een snackbar overvallen is kicken

Het aantal overvallen steeg in een jaar met 12 procent | De`daders zijn steeds jonger | Politie: we gaan ze pakken, maar de burger moet alert zijn


Tussentitel: Ze trekken zo een vuurwapen - al gaat het om een paar tientjes

Steeds meer regio’s in Nederland worden geteisterd door een overvalgolf. Terwijl het aantal straatroven het afgelopen jaar is gedaald, is het aantal overvallen juist fors gestegen. Gemeenten en politiekorpsen maken zich vooral zorgen over het groeiend aantal ‘impulsovervallers’: jongeren die ’s middags besluiten om ’s avonds ‘even’ een snackbar of tankstation te overvallen.
    ‘Het is een hype: slecht voorbereid, impulsief, hit and run’, zegt Paul Reijenga, landelijk overvalcoördinator namens de Raad van Hoofdcommissarissen. Jongeren die op zoek zijn naar snel geld voor dure kleren of luxe gadgets, deinzen er niet voor terug om onder bedreiging van een vuurwapen een graai te doen in de kassa, ook al gaat het maar om een paar tientjes of honderdjes.
    Na een geslaagde overval kan er sprake zijn van kopieergedrag: zo makkelijk gaat dat dus. Reijenga: ‘Ze dagen elkaar uit. Het is spannend, kicken, het is een manier om snel aan geld te komen. Een vervelende en gevaarlijke ontwikkeling. De politie staat overal op scherp. We moeten oppassen dat er geen ongelukken gebeuren.’
    In Tilburg was het de afgelopen anderhalve week acht keer raak. Een bakkerij was zelfs twee keer het doelwit. Vorige week woensdag werden drie overvallers opgepakt, die binnen een half uur zowel de dierenwinkel als de drogisterij met postagentschap hadden overvallen. Bij een wilde achtervolging werd geschoten en een agent van zijn motor gereden. Politiewoordvoerder Jeroen Steenmeijer: ‘Ondanks die arrestaties zijn er toch weer twee overvallen geweest, op een benzinestation zaterdag en een cafetaria zondagavond.’
    Ook het politiekorps Limburg-Noord meldt ‘een enorme piek aan overvallen de laatste weken’. ...
    Elders in het land zijn dezelfde geluiden te horen, uit grote steden als Amsterdam en Rotterdam en gemeenten als Almere en Nieuwegein. ...
   De daders behoren lang niet meer alleen tot de klassieke criminele bendes, waaronder die uit Oost-Europa. Het zijn ook in toenemende mate nieuwelingen die de overval op het tankstation als ‘instapdelict’ begaan. Die groep van vooral jonge impulsovervallers baart Frans Swinkels, directeur veiligheid van de gemeente Tilburg, de meeste zorgen. ...
    Ook hun werkwijze wijkt af. De ‘klassieke’ overvaller verkent eerst zijn doelwit en omgeving, is enkele dagen aan het posten. De impulsaanvaller gaat driester te werk. ‘Ze hebben geld nodig en besluiten dat ze die avond nog de snackbar te grazen nemen’, vertelt Jelle Egas van het Nederlands Politie Instituut. ...
   Iedereen worstelt met de nieuwe dadergroep. Het is ook een maatschappelijk vraagstuk, meent Reijenga. 'Bij sommigen is de opvoeding uit de hand gelopen. Ze hebben niet geleerd dat je niet mag stelen en dat je dat zeker niet met geweld mag doen.'

En alweer wordt er op grote afstand van de hete brij gedraaid omtrent de hoofdcomponent van de samenstelling van de dadergroep: scroll even terug vnaar naar boven naar de namen en portretten, en aanschouw: het zijn allochtonen.
    Nog een kleine bevestiging uit het begeleidende achtergrond-artikel (de Volkskrant, 21-01-2009, van verslaggever Peter de Graaf):
  Helikopters, tipgeld en sms-alerts

Gemeenten, politiekorpsen en ondernemers slaan de handen ineen om de vloed aan impulsovervallen te keren. ‘Zorg voor een overzichtelijke omgeving.’

...
■  Amsterdam heeft een klopjacht geopend op scooterrijders, omdat veel overvallers gebruik maken van al dan niet gestolen scooters. Onder de codenaam Lord of the Ring werden vorige maand zoveel mogelijk scooterrijders in de hoofdstad gecontroleerd op eigendoms-, verzekerings- en identiteitspapieren. Doel is om een apart register van scooters en hun berijders aan te leggen, dat kan bijdragen tot de oplossing van overvallen.   ...

En in dit geval werd het er wel bij gezegd dat het voornamelijk om Marokkanen ging - er werd zelfs een Marokkaan geinterviewed, die kwam getuigen van zijn onschuld en dat het allemaal discriminatie was (waarschijnlijk was dat ook een onschuldige Marokkaan, maar de mediamensen zijn hem natuurlijk wel gaan zoeken...).

De oorzaak van dit gedrag is volkomen duidelijk, evenals het feit dat het ook al een tijd eerder zichtbaar was. eerst die goed-zichtbare waarschuwing. De aanleiding voor het volgende artikel was het bekend worden van de wantoestanden in een allochtonenwijk in Gouda, waar het busvervoer werd lastig gevallen, door stenengooien, en belediging van chauffeurs, en de vervoermaatschappij voor het eerst ingreep door de buslijn stil te leggen (Dagblad De Pers, 14/15-10-2008, door Marten Blankesteijn):
  Straatterreur Gorinchem probleemwijk

Gouda is overal

In de Gorinchemse Haarwijk ‘steken Marokkaanse jochies alles in de fik’. Volgens de gemeente valt dat wel mee.


...   Welkom in Haarwijk, Gorinchem. Twee weken geleden staken naar verluidt Marokkaanse jochies een papiercontainer in brand, en bij het blussen daarvan werd de brandweer door diezelfde jongens zo lastiggevallen dat die nu alleen nog onder politiebegeleiding de wijk in durft. Gisteravond overlegde de gemeente met de jongeren, vooral de goedwillende. De raddraaiers bleven weg. Was het brandweergedoe het topje van de ijsberg? Of ontzettend overdreven?

Represailles
Dat laatste, zeggen Mimoun en zijn vrienden. Ze snappen niet wat journalisten komen doen. ‘Ga naar Kanaleneiland, naar Slotervaart, daar zijn problemen. Haarwijk is niks.’
    Daar denken de Hollandse buurtbewoners anders over, al snappen ook zij niet wat we komen doen. ‘Er is toch niemand die wil praten, uit angst voor represailles.’ Bakstenen door het raam, prei in de uitlaat, bedreigingen: zij die met naam en toenaam in de krant hun jeugdige wijkgenoten bekritiseerden, kregen al snel spijt. Alleen anoniem willen sommigen hun zegje doen.   ...
   ‘Als het jongens waren die zelf hun grenzen konden aangeven, had jij hier niet gestaan’, zegt de Turkse winkelier. ‘Hun ouders stellen geen grenzen, de politie ook niet.’ De jongeren knikken. ‘Ze zouden Marokkaanse agenten moeten halen’, zegt Achmed (17). ‘Die komen met knuppels van twee meter, dan is ‘t zo opgelost.’    ...

Het gaat hier ten eerste om gaat, is de titel: de toestanden in Gouda tref je aan in Gorinchem, en ook in andere kleinere steden als Ede, en natuurlijk ook in de grote steden. Eigenlijk overal waar je allochtonenwijken vindt.
    Ten tweede gaat het om de genoemde basisoorzaak: het ligt aan de allochtone opvoeding. En ten derde aan de versterkende factor: Nederland corrigeert niet genoeg.
   En zo komen dan daar waar we dit verhaal begon: wat is de oorzaak van de "impulsovervallen": ze zijn niet goed opgevoed, ze hebben absoluut geen loyaliteit ten opzichte van hun sociale omgeving, dat wil zeggen: Nederland, en ze zijn onvoldoende gecorrigeerd, waardoor het van fikkie-stoken en bussen bekogelen tot impulsovervallen is geëscaleerd.
    "Zachte heelmeesters maken stinkende wonden."
    Addendum: NOS Journaal, 22-01-2009, 20:00 uur: De politie Limburg meldt dat 90 procent van de overvallers van allochtone afkomst is.

In het volgende geen cijfers, maar een modus operandi die wijst op systematiek (Volkskrant.nl, 20-02-2009, ANP):
  Politiechef: jonge Marokkanen leren voor tasjesdief

De politie houdt rekening met een toename van het aantal tasjesroven in Gouda. Volgens politiechef Joep Pattijn van het district Gouda worden jonge Marokkanen in zijn gebied klaargestoomd om toe te slaan als tasjesdief. ...
    Pattijn zag het aantal tasjesroven in de Goudse regio het afgelopen jaar dalen. Maar aan het begin van 2009 ontdekte hij een lichte stijging in de tasjesroofstatistieken. ... ‘Jonge Marokkanen zijn momenteel aan het oefenen op tasjesroven. We krijgen binnenkort dus met meer daders te maken.’
    De districtschef lichtte toe hoe hij onlangs tijdens een controle een aantal jongeren betrapte op een parkeerterrein. ‘We zagen hen oefenen hoe je fietsers van tassen berooft. ... 

Ze leren ervoor ... Elkaar ...

De trend uit het grote Amersfoortse onderzoek van 2005 (zie boven): het wordt steeds erger, wordt in 2009 nog eens bevestigd (de Volkskrant, 06-06-2009, door Janny Groen en Annieke Kranenberg):
  Meten en benoemen

Interview Frank Bovenkerk | De hoogleraar criminologie, die woensdag afscheid nam, was een van de eersten die het taboe op het openbaren van hoge misdaadcijfers onder migrantengroepen doorbrak. ‘Ik vind dat je zakelijk en tegelijkertijd met fatsoen over deze dingen kunt schrijven en spreken.’

Tussenstuk:
Afscheid

'Schrikbarende' misdaadcijfers onder jonge Rotterdamse allochtonen presenteerde Frank Bovenkerk woensdag tijdens zijn afscheid aan de universiteit Utrecht. Van de Marokkaans-Nederlandse jongemannen van 18, tot 24 jaar is bijna 55 procent met de politie in aanraking gekomen wegens strafbare feiten. Voor Antilliaanse en Surinaamse Rotterdammers is dat 40 procent, voor Turks-Nederlandse mannen 36, en voor autochtone Rotterdammers 18,4. Ook wees hij erop dat 90 procent van de jongens van Marokkaanse afkomst recidiveert, tegenover 60 procent van de autochtonen. Rotterdam kon die recidivecijfers niet plaatsen, zei burgemeester Aboutaleb donderdag in de gemeenteraad. Rotterdam verstaat onder 'recidive' dat iemand na zijn detentie opnieuw in de fout gaat. Maar ook als de definitie maximaal wordt opgerekt, blijft de teller ver onder de 90 procent. Bovenkerk had het over het landelijke recidivecijfer voor Marokkaans-Nederlandse jongens uit de Jaarrapportage 2008 van het CBS.

En van twee dagen eroor (de Volkskrant, 04-06-2009, van verslaggeefsters  Janny Groen en Annieke Kranenberg):
  Marokkaan scoort hoog in misdaad Rotterdam

...Bovenkerk: ... Hij verwacht dat de Rotterdamse cijfers ook gelden in andere steden. ‘Daar horen we dezelfde geluiden.’

Niet dat er iets mee gedaan wordt, antuurlijk ...

En hetzelfde geldt voor het Amersfoortse resultaat dat de daders steeds jonger worden (de Volkskrant, 17-06-2009, van verslaggever John Wanders):
  Politie Gouda: kinderen onder 12 jaar ook voor rechter brengen

Ook kinderen tot 12 jaar moeten vervolgd kunnen worden. Dat vindt de Goudse districtschef van politie Joep Pattijn, die aandringt op een wetswijziging. Hij wijst erop dat steeds meer jonge kinderen in aanraking komen met de politie, ook vanwege vergrijpen die volgens hem schreeuwen om een strafrechtelijk vervolg.
    We gaan een groot probleem krijgen als we deze groep ook in de toekomst niet kunnen aanpakken', zei Pattijn dinsdag. Hij noemde als voorbeeld de recente aanranding van een 18-jarig meisje door drie jongens van 7, 8 en 9 jaar. Ook komt het voor dat jochies van 10 jaar hulpverleners bedreigen.
    De regiopolitie Hollands-Midden, waaronder Gouda valt, heeft sinds april 647 criminelen en overlastgevers 'herkenbaar' in kaart gebracht. De lijst vormt de basis voor een dadergerichte aanpak. Ze kent een rangorde: personen die het meest urgent aandacht behoeven van de politie, staan bovenaan.   ...
    De Goudse wijk Oosterwei werd afgelopen najaar het nationale symbool van overlast door Marokkaanse probleemjongeren.

Ze leren het elkaar ...

Rotterdam is de stad met procentueel de meeste allochtonen - en dus (Dagblad De Pers, 06-06-2009):
  AD: Rotterdam onveiligste stad

Rotterdam is de onveiligste gemeente van Nederland. Dat schrijft het AD zaterdag, op basis van zijn jaarlijkse Misdaadmeter. De havenstad kampt met veel overvallen, straatroven en mishandelingen. Bovendien stijgt er de criminaliteit, tegen de landelijke trend in.
    Het is voor de vierde keer in de afgelopen acht edities van het onderzoek dat Rotterdam op de eerste plaats staat. ...

Toeal natuurlijk ...

Of toch niet ...? (de Volkskrant, 16-10-2009, ANP):
  Aboutaleb in actie tegen overvallen

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is benoemd tot voorzitter van een werkgroep die een plan moet opstellen tegen de toename van het aantal overvallen op winkels en horecagelegenheden. Minister Hirsch Ballin (Justitie) heeft de Taskforce Overvallen donderdag ingesteld.   ...
    ...Vooral supermarkten, benzinestations en snackbars zijn het doelwit van overvallers, die steeds vaker jong (tussen de 15 en 19) zijn.
    Eerder zei Hirsch Ballin al dat er extra aandacht nodig is voor deze daders, vooral van allochtone afkomst. Twee decennia geleden was 80 procent van de overvallers autochtoon, nu is bijna 70 procent van de arrestanten van allochtone komaf, aldus de minister.

Het zou verboden moeten worden, dat 'allochtoon' ...

Maar Amsterdam wil niuet achterblijven (de Volkskrant, 08-01-2010, van verslaggever Jaap Stam):
  Cohen: pluk ook jeugdige boef kaal

De burgemeester van Amsterdam wil alle middelen gebruiken om iets te doen aan de vele overvallen. Pak ze desnoods de gympen af.

Burgemeester Job Cohen van Amsterdam wil jonge criminelen hun scooter, sieraden, mobieltje of desnoods hun modieuze gympen afpakken. Zo wil hij het signaal afgeven dat misdaad niet loont.   ...
    Cohen reageert daarmee op de golf van overvallen die Amsterdam vorig jaar heeft overspoeld. In 2009 waren er 545 (411 op ondernemers, 134 in woningen), een toename van bijna 11 procent. De daders zijn vaak jong en gewelddadig.
    Cohen spreekt van een morele drempelverlaging. ‘Was vroeger de norm dat inbreken niet mag, tegenwoordig is er geen innerlijke weerstand meer tegen iemand persoonlijk aanranden. Dat is een groot maatschappelijk probleem’, zei hij donderdag in de gemeenteraad.
    Overvallers hebben het niet langer gemunt op grote instellingen en zwaar beveiligde banken, maar breken vooral in bij kleine ondernemers en in woningen. ...

Het is weer enige tijd verboden om afkomst te vermelden, maar de site overvallersgezocht.nl laat het hier boven duidelijk zien: voor het overgrote deel allochtonen.

En ze komen nu ook bij u aan huis (de Volkskrant, 29-01-2010, van verslaggever Noël van Bemmel):
  Meedogenloos voor een iPhone

Het aantal overvallen op woningen neemt toe. De daders zijn vaak ‘debutanten’ op het pad van de misdaad.

‘Hallo, we zijn van de lotenverkoop. Kunt u de deur voor ons openmaken?’ Met die woorden bellen eind vorig jaar drie jongens aan bij een 82-jarige vrouw woonachtig in een flatgebouw binnen in Almere.
    ‘Wie is daar?’, vraagt de alleenstaande vrouw. Zij ziet niemand door het kijkgat. ‘De buurman!’, klinkt het. Zij opent de deur en krijgt een vuistslag vol in haar gezicht. Het slachtoffer gaat neer en begint te schreeuwen. Een worsteling volgt, terwijl een van de overvallers de televisie oppakt. Als een buurman komt kijken, rennen de jongens naar hun fietsen.
   De buit: enkele tientjes. De bewoonster heeft een bloeduitstorting in haar gezicht, een gekneusde rib en een wond aan haar been. En vooral: een geschokt veiligheidsgevoel. Het politiekorps Flevoland moet op zoek naar drie 13- tot 16-jarigen van ‘Noord-Afrikaanse afkomst’. …
   ‘We zijn vooral geschrokken van het type daders’, zegt hoofdcommissaris Frans Heeres die verantwoordelijk is voor het terugdringen van overvallen in heel Nederland. ‘Het gaat om hele jonge daders die meteen een overval plegen als hun eerste delict. Vroeger begonnen criminelen met een winkeldiefstal of een inbraak.’
   Het aantal overvallen steeg in Nederland afgelopen jaar met 21 procent. Heeres: ‘De meeste criminaliteit daalt in Nederland, maar het aantal overvallen stijgt explosief. Door het gebruikte geweld, vaak met messen en pistolen, is de impact op slachtoffers en op de maatschappij groot.’ …
    Wie zich afvraagt wat die kleurrijke stickers bij winkeldeuren betekenen: die helpen bij het schatten van de lengte van wegrennende overvallers. Ook het lager ophangen van camera’s is een goed idee: dan zie je gezichten onder honkbalpetten en capuchons.
    De keerzijde van deze maatregelen is dat overvallers hun aandacht hebben verlegd naar woningen. Een pistool op je hoofd krijgen na het openen van je voordeur, stelt Heeres, is traumatischer dan bedreigd worden als kassière. ‘De overvaller kiest de makkelijkste weg. Door de lagere opbrengst, gemiddeld 300 euro, zal hij wel meer adressen moeten overvallen.’ …
    De criminoloog Cyrille Fijnaut onderzoekt de motieven en achtergronden van jonge overvallers. Een rondgang langs enkele korpsen doet vermoeden dat het voornamelijk Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse jongens zijn die een makkelijke manier zoeken om een iPhone te kunnen kopen.

Of zouden ze ons gewoon haten ...

Weer een achteraf bericht (de Volkskrant, 13-02-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman):
  Geweldsgolf gekeerd: Almere is niet leuk meer voor overvallers

Aantal overvallen in Almere met 30 procent gedaald | Honderden mensen inzetbaar via sms-alert.

Het aantal overvallen in Almere is in 2009 met ruim 30 procent gedaald, terwijl landelijk het aantal overvallen fors is gestegen. Hiermee lijken de inspanningen van politie, gemeente en Openbaar Ministerie hun vruchten af te werpen.
    Almere werd in 2008 geteisterd door een overvalgolf op supermarkten en winkels. ...
    De overvallers zijn vaak jong (14-25 jaar) en blijken meerdere overvallen te hebben gepleegd. ...

Natuurlijk weggelaten maar inmiddels bekend: allochtonen. En pas gepubliceerd nadat met maximale inzet de golf een beetje geluwd is.

Marokkanen blijven het goed doen (Elsevier.nl 15-03-2010, door Jeroen Langelaar):
  Gouda blijkt bolwerk van Marokkaanse criminaliteit

Gouda wordt geteisterd door Marokkaanse crimineeltjes. Terwijl Marokkanen 'slechts' 9 procent van de bevolking uitmaken in de Zuid-Hollandse stad, heeft een op de drie misdadigers in Gouda deze afkomst; het hoogste aandeel van alle Nederlandse gemeenten.

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, schrijft het AD maandag.
    Ook steden in de regio Utrecht kampen met veel overlast van de doelgroep. In Utrecht, Veenendaal, Culemborg en Zeist is 20 tot 25 procent van de criminelen Marokkaan, maar Gouda spant toch de kroon.
    Het ministerie baseert de cijfers op een telling van het Korps Landelijke Politiediensten, bedoeld om te bepalen welke gemeenten subsidie krijgen om criminaliteit te bestrijden. ...
    In absolute aantallen wordt Amsterdam het meest onveilig gemaakt door Marokkaanse misdadigers; daar lopen er 2.500 rond, op een totaal van 15.000 criminelen. Rotterdam telt bijna 1.800 Marokkaanse relschoppers, gevolgd door Den Haag (1.271) en Utrecht (1.165).

En goed doen ... (de Volkskrant,16-03-2010, van verslaggever Merijn Rengers):
  Ranglijst gemeenten criminele Marokkanen

KLPD-onderzoek: in Amsterdam 2.500 aanhoudingen | Gouda scoort relatief hoog.

Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) heeft vorig jaar een ranglijst laten samenstellen van gemeenten die kampen met criminele Marokkanen. Aan de hand van de lijst wordt onder meer vastgesteld hoeveel extra geld gemeenten ontvangen om hun problemen met Marokkaanse criminelen en overlastgevers aan te pakken.
    Uit het KLPD-onderzoek blijkt dat in Amsterdam in 2007 het grootste aantal Marokkanen door de politie werd aangehouden. In de hoofdstad werden bijna 2.500 Nederlanders van Marokkaanse komaf opgepakt, bijna 17 procent van alle verdachten.
    Als rekening wordt gehouden met de inwonersaantallen heeft Gouda volgens de KLPD relatief het grootste aantal Marokkaanse verdachten. In de stad was in 2007 meer dan 30 procent van de mensen die een politiecel van binnen zag van Marokkaanse komaf.
    Andere gemeenten waar relatief veel Marokkaanse verdachten wonen, zijn Utrecht (bijna een kwart van alle verdachten in 2007) en Culemborg (22,6 procent van de verdachten is Marokkaans). Verder figureren vooral grote gemeenten in de top-10 van steden die kampen met overlast.
    Een dergelijke lijst was enkele jaren geleden nog ondenkbaar. Lange tijd tijd werd het als stigmatiserend gezien om de etniciteit van daders te registreren, laat staan om het percentage criminele Marokkanen de verdeling van geld over gemeenten te laten bepalen.
    Opvallend genoeg wordt op het politiebureau de etniciteit van verdachten en daders niet bijgehouden. De KLPD bepaalde de Marokkanenlijst door politiegegevens te koppelen aan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), waarin de gegevens over de woon- en geboorteplaats van Nederlanders worden vastgelegd.   ...

Duidelijke cijfers. Maar natuurlijk wordt dit op de bekende manieren meteen vergoelijkt:
  De onderzoekers van de KLPD plaatsen een aantal kanttekeningen bij hun eigen studie. Volgens hen wordt het aantal aanhoudingen van Marokkanen mede bepaald door gerichte inspanningen van de politie in een gemeente. Als die extra let op Marokkaanse jongeren, of veel patrouilleert in een wijk waar veel Marokkanen wonen, stijgt het aantal Marokkaanse criminelen in de statistieken automatisch

Natuurlijk is het precies andersom: de politie patrouilleert extra in wijken waar veel criminaliteit is, en dat blijken dan de wijken van Marokkanen te zijn.
    Maar het kan erger:
  Een andere mogelijke vertekening kan optreden door het aantal Marokkaanse daders te vergelijken met het aantal daders van autochtone afkomst. Hoe braver de autochtonen in een bepaalde gemeente, des te zwarter steken de daders van andere etnische afkomst daarbij af.

Die is mooi... Marokkanen worden onterecht als crimineel gezien,omdat autochtonen te braaf zijn. Wie dat heeft opgeschreven heeft duidelijk een klap van de molen gehad. De multiculturele molen, natuurlijk.
   Maar ze hebben er nog eentje:
  Tenslotte wijzen de onderzoekers op het feit dat er onder Marokkanen relatief veel bendevorming is, zowel regionaal als internationaal.

Het excuus voor Marokkaanse criminaliteit is hun neiging tot maffioos gedrag. Tja ...

Het cijfer uit het volgende bericht had ongetwijfeld een andere bedoeling (de Volkskrant, 26-04-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman):
  'Doorrijder' met ontzegging heeft meestal meer op zijn conduitestaat

De meeste automobilisten die achter het stuur worden betrapt door de politie terwijl ze een rijontzegging hebben, hebben een lang strafblad. Bijna de helft is eerder veroordeeld voor een geweldsdelict.


Dit blijkt uit een studie van Bureau Beke, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. ... Gebleken is dat veel automobilisten die tijdelijk niet mogen rijden, toch wel eens achter het stuur kruipen.
    In 2008 kregen 38.257 personen een rijontzegging opgelegd. Het aantal gepakte ‘doorrijders’ steeg van 1.800 in 2000 tot 3.300 in 2008. De pakkans is laag, omdat ze alleen tegen de lamp lopen als de politie ze aanhoudt bij controles of vanwege afwijkend rijgedrag, en dan hun rijbewijs natrekt.
    In het rapport worden de doorrijders onderverdeeld in onder meer veelplegers met een lange criminele carrière en ‘jonge grootsteedse criminelen’, ‘types die lak hebben aan alles en ook buiten het verkeer asociaal gedrag vertonen’, en aan de andere kant oudere doorrijders (gemiddeld 43 jaar), onder wie vaders ‘die hun kinderen naar de crèche wilden brengen’ en zakenlieden. Ook is er een groep provincialen, die na een drinkfeest op het platteland de auto start met een rijontzegging. Het zijn voornamelijk mannen; 57 procent is autochtoon.   ...

Dat laatste stond er ongetwijfeld bij om te autochtonen in een kwaad daglicht te zetten. Het omgekeerde is het resultaat. Want als 57 procent autochtoon is, is 43 procent allochtoon. En nu is de totale hoeveelheid allochtonen, volgens de officiële definitie dat wil zeggen inclusief westerse, iets van 10 procent. Het aantal niet-westerse, onze doelgroep, is daarvan iets meer dan de helft. Afgerond: 20 procent van de doorrijders is niet-westers allochtoon op 5 procent van de bevolking. En daar is 'ie weer, de allochtone factor: ze zijn ongeveer vier keer zo crimineel als autochtonen.

Met dat laatste waren we te positief - net als Geert Wilders, trouwens (Dagblad De Pers, 18-05-2010, door Marcia Nieuwenhuis):
  Marokkanen echt vaker verdacht van misdrijf

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni heeft De Pers extra oog voor mooimakerij, halve waarheden, leugens en fabeltjes.

Wat is de bewering?
‘Veertig procent van alle bijstandsuitkeringen gaat naar niet-westerse allochtonen. Marokkanen in Nederland zijn vijf keer vaker verdachte van een misdrijf dan autochtonen.’

Wie zegt dat?
PVV-leider Geert Wilders.

Waar zei hij dat?
In het nieuwste verkiezingsspotje van de Partij voor de Vrijheid, dat sinds 10 mei online is en op tv te zien is in de zendtijd voor politieke partijen.

Wat is waar?
...    Navraag bij het ministerie van Justitie leert dat Marokkanen in Nederland inderdaad veel vaker verdachte zijn van een misdrijf dan autochtonen. ‘Meestal wordt gesteld dat dat vijf à zes keer zo hoog is’, beaamt woordvoerder Ivo Hommes. Het is dus nog een tikkeltje vaker dan de PVV-leider in het spotje stelde.
    Ook gegevens van de Erasmus Universiteit en de gemeente Rotterdam – waar sinds 2002 de etniciteit van verdachten wordt geregistreerd – wijzen in die richting. Hoogleraar criminologie Frank Bovenkerk onderzocht hoe groot de kans is dat iemand van 24 met de politie in aanraking is geweest als verdachte van het plegen van een of meerdere delicten. ‘Het gaat daarbij om serieuze misdrijven, niet om het rijden door rood licht’, aldus Bovenkerk bij zijn afscheidsrede in de zomer van 2009.
    Van de Marokkaans-Nederlandse mannen in Rotterdam van 18 tot 24 jaar is dat meer dan de helft (54,7 procent). Voor Antilliaanse en Surinaamse Rotterdammers van die leeftijd is dat 40 procent, voor Turks-Nederlandse mannen 36 procent, en voor autochtone Rotterdammers 18,4 procent.   ...

Eentonig, hè ...

Nieuw  onderzoek, nieuwe bevestigingen (Volkskrant.nl, 25-06-2010, van de redactie / NOVUM):
  Helft Marokkaanse jongens in aanraking met politie

Meer dan de helft van de Marokkaanse jongens in Nederland is vóór zijn 22ste in aanraking geweest met de politie. Bij een derde van deze groep gebeurde dat zelfs vijf keer of vaker. Dat blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Criminologie.

In totaal is 23 procent van alle jongens in Nederland in aanraking geweest met de politie, voor meisjes is 5 procent. De onderzoekers schrijven in een samenvatting van het onderzoek (PDF) dat de percentages voor jongeren van niet-Nederlandse komaf hoger zijn dan voor autochtone jongeren. Verder zijn Marokaanse jonges sterk oververtegenwoordigd, en ook Marokkaanse meisjes komen vaker in aanraking met de politie dan leeftijdsgenoten van Nederlandse afkomst.
    De onderzoekers, criminologen en migratieonderzoekers (PDF), hebben voor het themanummer 'Criminaliteit, migratie en etniciteit' de gegevens gebruikt van iedereen die in 1984 is geboren, en gingen na hoe vaak zij tussen hun 12e en 22ste in aanraking zijn geweest met de politie.
    Over de verklaring zijn de wetenschappers het nog niet eens. Er zou een verband kunnen zijn met de maatschappelijke achterstand van veel allochtonen, maar het is ook mogelijk dat culturele aspecten en de sociale omgeving een rol spelen.   ...

Allemaal brisante gegevens weer, en vandaar dat de onderzoekers gedwongen zijn slagen om de arm te houden:
  Een verklaring waarvoor in Nederland nog weinig aandacht is, is volgens de onderzoekers dat de politie meer let op bijvoorbeeld Marokkanen dan op autochtonen. In België hebben wetenschappers wel de tendens vastgesteld dat justitie discrimineert.

Dat kan in Nederland in ieder geval niet zo zijn, want daar wijzen alle gegevens er op dat juristen en politie extra soft zijn voor allochtonen - agenten behandelen allochtone straatcriminelen als "vriendjes" en justitie lijkt eerder pro-allochtoons racistisch uitleg of detail .
    En als coda de gebruikelijke bezwering:
  De redactie schrijft dat 'Relaties tussen criminaliteit en migratie grondige onderzoeksaandacht verdienen, maar dat ook kritische discussie nodig blijft om te voorkomen dat het onderzoek ongewild bijdraagt aan de uitsluiting van hele groepen migranten, die in meederheid niets met criminaliteit te maken hebben.'

Grapje ... Dat 'die in meederheid niets met criminaliteit te maken hebben' ... De meerderheid van de nazi's was ook geen kampbeul ...

Bij de volgende het gaat om twee dingen (de Volkskrant, 12-08-2010, van verslaggever Peter Giesen):
  Straatgeweld | Agressieve jongens laten zien wie de baas is op straat

Niet iedereen is een Rambo

Een Amsterdammer die jongens in de tram aansprak op asociaal gedrag werd gemolesteerd. ‘Ingrijpen kan nooit een morele plicht zijn.’

Het is de nachtmerrie van menige burger. Je spreekt iemand aan op asociaal gedrag en je wordt in elkaar geslagen, of erger. Natuurlijk kun je ook de andere kant opkijken, maar dan heb je weer een hekel aan jezelf.

Jongens die bereid zijn om geweld te gebruiken, hebben op straat een enorme macht, omdat brave burgers niets durven te zeggen, laat staan fysiek ingrijpen. Het recente incident in een Amsterdamse tram versterkt die angst: het is levensgevaarlijk om je uit te spreken.
    Volgens sommige sociologen past straatgeweld in een algehele verhuftering van de samenleving, net als luidruchtig mobiel bellen of asociaal verkeersgedrag. Fysiek geweld is een extreme uiting van een cultuur waarin mensen steeds meer ruimte voor zichzelf opeisen.
    Anderen wijzen op meer specifieke factoren. Ook Nederland kent een straatcultuur, waarin jongens willen laten zien wie de baas is. Met machogedrag compenseren zij hun gebrek aan status in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Die straatcultuur is niet specifiek voor allochtonen, zeggen deskundigen, hoewel allochtonen wel sterk zijn oververtegenwoordigd.  ...

Dat er ook autochtonen onder zitten, is natuurlijk irrelevant  - het gaat om de oververtegenwoordiging van allochtonen. Nu kenden we dat gegeven al. Waar het hier meer om gaat is de reden die hier bij gegeven wordt: cultuur.  En wel het macho-aspect van cultuur. Dat macho-aspect vindt je vooral onder Antillianen en Marokkanen, en iets minder ook overige creolen, zoals deze dadergroep (foto's hier). Het gegeven dat allochtonen stukken crimineler zijn is dus niet zo maar een toeval - het is gevolg van sociologische systematiek. Dus een als sociologisch gegeven iets dat bestudering vereist. Inclusief de preciezere aantallen.

Weer een set cijfers, over de meest hinderlijk soort van criminaliteit (de Volkskrant, 23-11-2010, van verslaggever Noël van Bemmel):
  Bestrijden van overvallen faalt over de hele linie

Tot 2006 was het aantal overvallen gestaag aan het afnemen. Maar daaraan is een einde gekomen. Komt de geloofwaardigheid van de rechtsstaat in het gedrang?


Het beleid om het aantal overvallen in Nederland terug te dringen schiet tekort. De pakkans is klein en de kans op een gevangenisstraf nog kleiner. Politie, justitie en gemeenten werken onvoldoende samen.
    Dat concludeert een groep criminologen onder leiding van de Tilburgse hoogleraar Cyrille Fijnaut. Zij noemen het groeiende aantal gewelddadige overvallen een testcase voor de geloofwaardigheid van de Nederlandse rechtsstaat. ...
    Volgens de onderzoekers zakte het percentage opgehelderde overvallen van 36 procent in 2004 tot 23 procent in 2009. In slechts een kwart van de zaken wordt werkelijk een verdachte aangehouden. Bij 16 procent van de overvallen worden een of meer daders bestraft. ‘De strafdreiging voor overvallen is zeer gering’, concluderen de onderzoekers.   ...
    Het stijgende aantal doden en gewonden tijdens overvallen (12 incidenten in 2008), hangt samen met het hogere aantal woningovervallen. Daarbij is vaak sprake van excessief geweld dat niet meer louter instrumenteel is, stellen de onderzoekers. Het gaat daarbij vaak om slecht voorbereide overvallers, die reageren op verrassingen.
    De helft van de overvallers zijn mannen tussen de 20 en 35 jaar, eenderde is jonger dan 20 jaar. Volgens verklaringen van getuigen heeft 39 procent van de daders een getinte huid, 31 procent is negroïde en 28 procent is blank, aldus het rapport. ...

Wat volledig klopt met het beeld dat je krijgt uit de fotootjes op de hierboven weergeven sites als overvallersgezocht.nl. Met als extra informatie van aldaar dat een flink deel van de niet-allochtone daders afkomstig is uit het westerse buitenland - een trend die ongetwijfeld veroorzaakt is door, of een weerspiegeling is van,  het lankmoedige beleid qua opsporing en bestraffing in Nederland. Wat het autochtone Nederlandse aandeel terugbrengt tot ergens iets tussen de tien en twintig procent.
    Waarmee de voorlopige conclusie luidt dat het permissieve en lankmoedige beleid gedreven door de linkse ideologie geleid heeft tot een verdubbeling van de misdaad in Nederland, door de niet-allochtone  instroom, en het permissieve immigratiebeleid geleidt heeft tot een verdere verdrievoudiging. Toegespitst op de vergelijking van autochtone Nederlandse en allochtone misdaad is het dus zo dat de allochtone immigratie geleid heeft tot (ongeveer) een vervijfvoudiging van de criminaliteit in Nederland. Een zaak die door geen enkele denkbare bijdrage of inspanning vanuit de overige leden van de allochtone immigrantengroep gecompenseerd kan worden. Zowel qua kosten als qua culturele inbreng.
 
Een bericht over het begin van het proces (de Volkskrant, 22-02-2011, door Jaap Stam):
  Postuum | Jelle Kuiper (1944-2011)

Kuiper haalde bezem door corrupte Amsterdamse politie

Het bekendste politiebureau van Nederland heeft hij gezuiverd van corruptie. Bureau Warmoesstraat in de Rosse buurt van Amsterdam, waarvan agenten werden omgekocht door de Chinese maffia. Later werd Jelle Kuiper hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie. Maandag overleed hij op 66-jarige leeftijd.   ...
    Begin jaren zeventig verloor de 'gemoedelijke' Amsterdamse penoze in rap tempo terrein aan de internationale misdaad. Het illegale Chinese gokwezen floreerde, de Chinezen van de Binnen Bantammerstraat brachten de heroïne naar Amsterdam.   ...
    De jonge hoofdinspecteur Kuiper, die in 1975 was aangetreden als chef van de uniformdienst, zag met lede ogen aan dat de heroïne de binnenstad verwoestte. 'De Zeedijk zag er niet uit met al die ingestorte panden. Surinamers kwamen in 1975 naar Nederland. Het zag er zwart van de mensen. Iedere blanke werd gewoon beroofd.'
    In luttele jaren explodeerde het aantal misdrijven van 6.000 tot 60.000 per jaar. In die jungle kon de politie zich niet staande houden, vooral ook omdat ze zich niet gesteund voelde door de politiek. 'Het was een chaos, niet te beschrijven. Wij moesten de rotzooi opknappen.'   ...

Afgekort: de massa-criminaliteit is binnenkomen tezamen met allochtone immigranten.

En in de huidige tijd is dat nog steeds zo (Elsevier, 05-02-2011, door Gerlof Leistra):
  Beroofd in eigen huis

In tien jaar tijd is het aantal gewelddaige woningovervallen en gewone inbraken explosief gestegen. Hoe kunt u zich weren?

... Woningovervallen vormen ruim een kwart van het totaal. In een reactie op de stijging heeft de minister van Justitie in oktober 2009 een Taskforce Overvallen ingesteld, onder voorzitterschap van burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) van Rotterdam. Die moet 'knelpunten signaleren bij de aanpak van overvallen en maatregelen formuleren om deze knelpunten op te lossen'.
    Op verzoek van de Taskforce bracht de Tilburgse criminoloog Cyrille Fijnaut met collega-onderzoekers aard, omvang en aanpak van het probleem in kaart. In hun onlangs verschenen rapport Overvallen in Nederland leveren Fijnaut en zijn collega' s harde kritiek op justitie en politie. Met circa 25 procent van alle overvallen worden veel te weinig zaken opgelost en een samenhangend beleid ontbreekt.  ...
   ... Iets meer dan de helft van de overvallers is tussen de 20 en 35 jaar en eenderde is 20 jaar of jonger. Het gaat voornamelijk om mannen. Onder hen bevinden zich relatief veel 'negroïde' en 'getinte' daders: in tweederde van de gevallen (zie 'Vaak allochtoon' op pagina 20) [hierboven, red.]. Voor de trouwe kijkers van Opsporing Verzocht geen verrassing.    ...

Direct uit het diagram af te lezen: tweederde van de criminaliteit is van niet-Nederlande oorsprong, waarvan het grootste gedeelte van allochtone afkomst. Overigens kan je je afvragen of in Nederland geboren allochtonen consequent geregistreerd worden als allochtoon - vermoedelijk niet, wat de cijfers nog ongunstiger zou maken.

Cijfers uit het buitenland (de Volkskrant, 05-08-2011, van correspondent Diederik van Hoogstraten):
  New York wil minderheden helpen

Door belastinggeld te koppelen aan privégiften kan de overheid achtergestelde minderheden verheffen. Die tegendraadse boodschap laat burgemeester Michael Bloomberg van New York klinken met een grootschalig initiatief om zwarte en latino mannen uit de gevangenis te houden en aan het werk te krijgen.   ...

Hoezo 'achtergesteld'...? Amerika is het meest vrije land ter wereld, en New York de meest vrije stad in Amerika. Van overal ter wereld en uit alle culturen trekken ze erheen vanwege die vrijheid. Niet alleen gelijke kansen voor iedereen, maar extra kansen voor iedereen. Het is dus onmogelijk om in New York achtergesteld te worden of te zijn.
    Maar hier is waar het om gaat:
  De gevangenissen zijn er voor 84 procent gevuld met mannen van Afro-Amerikaanse en Spaanstalige achtergrond. Zij vormen een veel kleiner deel van de bevolking, en komen buitenproportioneel vaak in aanraking met politie en justitie.

Er is weinig reden om te veronderstellen dat het in Nederland dramatisch anders ligt - vanuit kringen van bekenden weet de redactie dat het hier ook rond de 80 procent ligt. Cijfers hierover worden natuurlijk niet verstrekt.

Of toch ...? Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een onderzoek gedaan, en de cijfers zijn zo onrustbarend, dat ze een  maand voor de officiële publicatie al mee naar bui8ten komen (de Volkskrant, 03-02-2012, ANP):
  SCP: criminaliteit hindert integratie

Criminaliteit is het grootste probleem voor de integratie in Nederland. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het bureau noemt het aandeel van Antilliaanse en Marokkaanse jongeren in de criminaliteit in Nederland zelfs 'schrikbarend'. Antillianen zijn het vaakst verdacht van een misdrijf, daarna volgen Marokkanen en Surinamers.

Elders genoemd: een 65 procent van de (jonge) Marokkanen die met de politie in aanraking is geweest. We wachten af.

In media en politiek is er grote ophef achter de rug over een meldpunt van overlast door Oost-Europeanen, natuurlijk vergezeld van de van het allochtone geval bekende bezweringen "dat het slechts enkelingen" zijn. Hier is de waarheid, afkomstig van de werkvloer (DeTelegraaf.nl, 28-03-2012):
  Agent: 'Brandend spoor van ellende door Oost-Europeanen'

De Amsterdamse buurtagent John Beerman heeft in een column in het politievakblad Blauw ongemeen hard uitgehaald naar de steeds groter worden groep Oost-Europese veelplegers die ons land onveilig maken. In Amsterdam laat dit “duister volk” een “brandend spoor van ellende achter”, zo schrijft Beerman. De groep breidt zich volgens de agent uit als “een zware regenwolk.”
    Beerman schrijft dat onder de laatste 1800 verdachten die in de regio Amsterdam werden opgepakt, er 317 Polen zaten, 253 Roemenen, 206 Litouwers en 55 Bulgaren. Het gaat om zakkenrollers, skimmers, inbrekers en illegale straatartiesten. Van deze 1800 hadden slechts 117 arrestanten een vaste woon- of verblijfplaats in ons land. ...

Tjonge ...

Geen cijfers, maar wel een update van de trends (de Volkskrant, 23-10-2012, van verslaggeefster Janny Groen):
  'Je verpest zijn leven als je hem oppakt'

Tussenstuk:
De hoofdrolspelers keihard aanpakken, omgeving begeleiden en helpen

Drugscriminaliteit openlijk aan de orde stellen is riskant voor een school. Toch aarzelde directeur Door Faber van de Cornelis Leeflang School niet toen haar werd gevraagd mee te werken aan de pilot 'samen weerbaar'. Ze is niet bang voor reputatieschade. 'We moeten de problemen erkennen. Pas dan kunnen we kinderen weerbaar maken voor de straat.'
    Allochtone jongeren, blijkt uit diverse onderzoeken, zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken. Meer dan de helft van Marokkaans-Nederlandse en Antilliaanse jongeren tussen de 16 en 24 jaar kwam al wel eens met justitie in aanraking en het begint steeds jonger. ...

Alleen verslechtering, dus.

Amsterdam was behalve als stad van grachten, in de rest van Nederland ook bekend vanwege zijn export van Marokkaanse en Antilliaanse criminaliteit. Zo erg, dat zelfs de PvdA-burgemeester er besloot er iets aan te doen. Dat werd de Top-600 aanpak. Het resultaat is veelbelovend, lezen we in het stuk. En helemaal aan het einde, in de laatste alinea, vinden we toevalligerwijs ook de cultuur-relevante cijfers (de Volkskrant, 05-03-2013, van verslaggever Jaap Stam):
  Amsterdams verrast over succes aanpak veelplegers
 
De 600 ergste veelplegers van Amsterdam zijn de afgelopen jaren aanzienlijk minder vaak opgepakt voor misdrijven. Het aantal arrestaties daalde met 59 procent sinds zij onophoudelijk op de huid worden gezeten.


Burgemeester Eberhard van der Laan presenteerde maandag de jongste cijfers van de Top600-aanpak. Daarin trekken 32 instanties (politie, justitie, reclassering, zorginstellingen) gezamenlijk op teneinde de straat te heroveren en de veelal jonge draaideurcriminelen uitzicht te geven op een normaal bestaan. ...
    Van de Top600 is 47 procent van Marokkaanse afkomst, gevolgd door Surinamers (24 procent), Antillianen (9) en autochtone Nederlanders (9). Niet-westerse allochtonen, Turken en westerse allochtonen completeren de lijst.     ...

En daar hebben, voor het eerst, het echte netto-cijfer: van de criminelen is 10 procent van autochtone afkomst. Overigens is het verrassend dat de Surinamer hier veel hoger scoren dan de Antilliaanse. Misschien is er ook sprake van pro-Surinaamse en anti-Antilliaanse berichtgeving. Er lopen behoorlijk wat Surinamers rond in diverse gremia, en er tegenwoordig een Surinaamse nieuwslezeres. Die laat je geen berichten over Surinaamse criminaliteit voorlezen, natuurlijk.

Het onderwerp is de jaren vijftig, en één van de aspecten is een evenetuele afname van de veiligheid (de Volkskrant, 28-09-2013, door Peter Wieringa):
  Veiliger | Tsunami van criminaliteit

Bang voor het geboefte

Wie zegt dat het vroeger veiliger was, heeft gelijk. De criminaliteitscijfers dalen de laatste jaren weliswaar, maar vergeleken met de jaren zestig en zeventig zijn ze nog altijd torenhoog.


'Over de hele linie van de high-impactcrimes zie je de cijfers de goede kant op gaan', juichte Ivo Opstelten op Prinsjesdag in zijn nieuwsbrief. 'Delicten als overvallen en straatroof, waar burgers en ondernemers veel last van hebben, nemen zichtbaar af. Overvallen zelfs al vier jaar op rij. En in de eerste zeven maanden van dit jaar opnieuw 17 procent minder dan vorig jaar!' Je ziet de minister van Veiligheid en Justitie nog net geen vreugdesprong maken.
    Het is inmiddels een bekend geluid. Of het nou bewindspersonen of politiecommissarissen zijn: ze vertellen ons de laatste jaren keer op keer dat het de goede kant op gaat met de misdaadcijfers. ...

Enzovoort. Met gewoonlijk, of beter: bijna altijd: de bezwering dat het nooit beter is geweest. Vroeger. Dat waren onderbuikgevoelens. Hier volgt wat eerlijkheid:
  Dus hoe zit het nu eigenlijk: was het vroeger écht veiliger, of is dat een valse illusie?
    Het rottige is dat je op verschillende manieren kunt bepalen wat veiligheid is. Hebben we het over de officiële cijfers van meldingen en aangiften bij de politie? Of over de resultaten van slachtofferenquêtes, waarin mensen antwoord geven op de vraag of zij in het afgelopen jaar het slachtoffer zijn geworden van criminaliteit, en zo ja, wat voor criminaliteit? Als je dat laatste doet, kom je ook achter de delicten waarvan mensen niet de moeite nemen om er aangifte van te doen, en dat - zullen we zo zien - blijken er behoorlijk veel te zijn. Bovendien kun je in één moeite door allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld hoe tevreden men is over het werk van oom agent. Heerlijk materiaal.
    Maar omdat deze peilingen pas vanaf de jaren zeventig worden gehouden, moeten we voor een vergelijking op langere termijn toch terugvallen op de cijfers van de politie, ofwel de geregistreerde misdaad. Die gegevens heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek liggen vanaf eind jaren veertig. Wie de tabel ziet, kan onmogelijk om één conclusie heen: de golf van criminaliteit is sinds 1950 als een tsunami blijven aanzwellen, om pas sinds 2002 enigszins tot bedaren te komen (grafiek 1).
    Dat plaatst badinerend gepraat over onveiligheidsgevoelens in perspectief: het is waar dat de misdaad al een poos afneemt, maar de criminaliteit is enorm toegenomen sinds de jaren vijftig en zestig. En er lopen genoeg mensen rond met directe of indirecte herinneringen aan het Nederland van een paar decennia geleden, dus zo gek zijn die gevoelens dan niet.

En hier zijn dus die grafieken:
 

Deze grafieken vallen bijna volledig samen met de stroom van de allochtone immigratie. En vertonen precies de toename van de criminaliteit zoals opgesplitst naar allochtone deelname in de huidige tijd: iets als 80 procent van de totale misdaad is van allochtone herkomst.

Twee artikelen, één met details (de Volkskrant, 09-01-2014, van verslaggeefster Charlotte Huisman):
  Je moet bij mensen zijn met zwart geld, tipten ze elkaar

Als ze gingen 'eten', dan gingen ze volgens de rechter inbreken. Welnee, zeggen drie leden van een van de beruchtste jeugdgroepen van Nederland.


Tussentitel: 200 inbraken heeft de Culemborgse jeugdgroep volgens de politie in de afgelopen twee jaar gepleegd

Ze zeiden tegen elkaar: 'We gaan eten.' Dan gingen ze in de Volkswagen Polo van Hicham A. (19) of de Suzuki Alto van Saïd El K. (21) in hun Culemborgse wijk Terweijde en omgeving op rooftocht. Soms pleegden ze wel drie inbraken in dezelfde straat. 'Je moet zijn bij mensen met zwart geld, vooral bouwvakkers, die hebben veel geld in huis', adviseerden ze elkaar.
    Het inbreken ging ze steeds geroutineerder af. Met meer dan veertig jongeren waren ze een van de beruchtste jeugdgroepen van Nederland. 'Wat een georganiseerde bende zijn wij: uitgegroeid van een chaosinbraak naar een snelinbraak', merkte een minderjarig lid schijnbaar trots op in een afgeluisterd gesprek.    ...
    De jongens, merendeels van Marokkaanse afkomst en tussen de 16 en 21 jaar oud, terroriseerden de wijk Terweijde en omliggende buurten in Culemborg. Sommige bewoners durfden alleen anoniem bij de politie te getuigen, uit angst voor represailles. Veel wijkbewoners vinden bovendien dat ze al genoeg voor hun kiezen hebben gehad, sinds de gewelddadige rellen tussen Marokkanen en Molukkers tijdens de jaarwisseling van 2009 op 2010.    ...

Goor tuig dat onmiddellijk, inclusief familie tot op zijn minst de tweede graad, uitgezet moet worden.
    Het tweede artikel geeft de trend (de Volkskrant, 09-01-2014, van verslaggeefster Elsbeth Stoker):
  Bende gepakt, bende erbij

Meer dan 7.000 strafzaken zijn er afgelopen drie jaar gevoerd tegen circa 1.500 leden van jeugdbendes. Samen waren deze criminele jongeren verantwoordelijk voor meer dan 10 duizend delicten. De jongeren, van wie de meesten tussen de 18 en 24 jaar oud zijn, maakten zich onder meer schuldig aan geweldsdelicten en inbraken.
    Deze cijfers werden gepubliceerd in een Kamerbrief van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en waren afgelopen november aanleiding voor optimistische nieuwskoppen zoals 'Het aantal jeugdbendes is fors gedaald'. Van de 89 jeugdbendes die eind 2010 geïdentificeerd werden, waren er dit najaar nog maar 17 over.
    Dit is echter maar een kant van het verhaal. Sinds 2011 is de aanpak van jeugdbendes een van de prioriteiten van het kabinet; het overgrote deel (75 procent) van de delicten die jongeren plegen, wordt namelijk gepleegd in groepsverband of komt voort uit groepsdynamische processen. De aanpak van jeugdbendes blijkt echter hardnekkig: er komen namelijk ook telkens nieuwe groepen bij. 'Voor elke jeugdgroep die we pakken, steekt een nieuwe groep, of een andere samenstelling van de groep, de kop op', aldus de toenmalige Haagse korpschef Henk van Essen in 2012. 'Ze zijn een plaag.'
    Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dat er in april 2013 34 nieuwe criminele jeugdgroepen bijgekomen waren. ...

Omdat de enig werkende oplossing niet wordt toegepast: uitzetting.

De trends zetten zich voort (Telegraaf.nl, 10-09-2014):
  Minder jonge verdachten, helft is allochtoon

Het aantal Nederlanders tussen de 12 en 25 dat wordt geregistreerd als een verdachte van een misdrijf, daalt jaarlijks. Tegelijk neemt het aandeel van de allochtone jongeren op dat dalende totaal toe, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
    Iemand wordt geregistreerd als verdachte „wanneer er een redelijk vermoeden van schuld aan een misdrijf bestaat”, aldus het CBS. Het aantal allochtone jongeren dat als verdachte werd genoteerd daalt, maar minder snel dan het aantal verdachte autochtone jongeren. Daardoor groeide tussen 2006 en 2013 het aandeel dat zij uitmaken op het totaal aan jeugdige verdachten, van ruim 40 procent naar bijna de helft.    ...

Die algehele daling van de criminaliteit betreft vermoedelijk voor het overgrote deel slechts de afname in aangiftebereidheid: de politie lost in Nederland bijna niets op - rond de 10 procent. Dus netto is er gewoon een stijging van de allochtone criminaliteit. relatief én absoluut. Merk op dat bij deze cijfers, de uitzetting van allochtonen leidt tot een halvering van de criminaliteit. Op zich al een perfecte reden om onmiddellijk met dit uitzet-programma te starten, te beginnen met iedereen plus ouders op deze lijsten.

In de politiek-correcte media is op het ogenblik, schrijvende 2014, de houding dat "die cijfers over crimi naliteit niet waar zijn'en "het gevolg van de hetze van Wilders'. Elsevier is wat minder politiek-correct, hoewel de gegevens er ook daar niet expliciet vermeld staan (Elsevier, 04-10-2014, door Gerlof Leistra):
  In de cel bij de top 600

MISDAAD / Onschuldige gezichten, geduchte criminelen: de jongem~nnen in de Top 600 van meest overlastgevende criminelen in Amsterdam, zijn een ongrijpbaar gezelschap. Elsevier kreeg toegang tot de Bijlmerbajes. Wordt het ooit nog wat met ze?


In zijn grijze joggingpak zit Yoessef (22) in de zon tegen de metershoge betonnen muur op de kleinste luchtplaats van De Weg, één van de zes torens van de Bijlmerbajes in Amsterdam. Voor straf moet de Marokkaan in zijn eentje luchten. ...

Tussenstuk:
Geen signalen van radicalisering
De conflicten in Gaza, Irak en Syrië zetten de verhoudingen tussen moslims en Joden op scherp. Ook in de Bijlmerbajes. Om spanningen voor te zijn en vooroordelen weg te nemen, organiseerden twee bewaarders woensdag 17 september voor Top 600-gedetineerden een 'interreligieus gesprek'. Een van de 'huisimams' en rabbijn Evers gaven een inleiding, waarna de gedetineerden - overwegend moslims en een enkele christen ...

Juist ja ... Ter herinnering: de Nederlandse bevolking is sterk overwegend christen, met een enkele moslim - in deze terminologie (ergens in de buurt van de 1 op 20). Oftewel: moslims zijn met een factor tussen de 50 op 1 en de 200 op 1 oververtegenwoordigd.

Nieuwe keiharde cijfers. Eerst even de betrouwbaarheid van de bron (de Volkskrant, 30-10-2014, door Henk Müller):
  Twistgesprek | Henk Müller met Marie Rosenkrantz Lindegaard

Aanvallen is de slechtste verdediging bij een overval

Premier Rutte meent dat je overvallers best een paar ferme tikken mag geven. Maar werkt dat wel, of moet je van verzet afzien?


U wilt een discussie over hoe je te verdedigen tegen overvallers. Aanleiding is de overval op het juweliersechtpaar in Deurne waarbij twee doden vielen. Wat valt er te discussiëren? Het echtpaar handelde uit noodweer en is vrijgesproken.
'Het echtpaar is nu opnieuw bedreigd, nadat ze al een gewelddadige en traumatische overval hadden meegemaakt. Ik wil een discussie omdat uit mijn onderzoek is gebleken dat aanval de slechtste verdediging is tegen overvallers.'

Hoe weet u dat zo zeker?
'Ik heb de laatste anderhalf jaar, samen met collega's, voor dat onderzoek honderd overvallers gesproken over 156 overvallen die zij pleegden. ...

Dus deze mevrouw is hartstikke op de hand van overvallers - hartstikke politiek-correct. En is een professional:
  Marie Rosenkrantz Lindegaard (1976) is geboren in het DeenseTønder. Ze studeerde antropologie in Kopenhagen en Amsterdam. Ze is onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

En hier zijn de gegevens van deze poltike-correcte onderzoeker die de dader-populatie hoogsperoonlijk heeft gesproken:
  Allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de misdaadcijfers.
'Het is spijtig om te moeten zeggen, maar: ja. Het zijn vooral jonge Marokkanen en Antillianen. Opmerkelijk genoeg heel weinig Turken. Bij 78 procent zijn beide ouders allochtoon, bij 8 procent is één ouder allochtoon en bij 15 procent zijn beide ouders autochtoon. Bijna 62 procent van deze allochtonen is hier geboren, 27 procent voor het 12de jaar als immigrant binnengekomen.

Dit is natuurlijk alleen spijtig voor mensen met de multiculturalistische afwijking. De rest ziet zijn gezonde verstand bevestigd.

Een sympathisant van de Nederlandse cultuur kon voor zijn onderzoek kennelijk alleen terecht bij GeenStijl (GeenStijl.nl, 14-10-2014, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Een cijfermatige verdediging van Geert Wilders

INZENDING. UIT DE MAILBOX. NIET DOOR ONS GESCHREVEN. ...

... . Wilders riep in zijn ongelukkige uitspraak niet op tot minder Marokkanen omdat het Marokkaanse ras hem an sich niet aanstaat. Hij riep hiertoe op omdat hij minder criminaliteit en islamitisch fundamentalisme in de Nederlandse straten wil.

Heel veel kudtcijfers
Zou “minder Marokkanen” hier inderdaad in resulteren? De rijksoverheid stelt dat 65% (pdf) van Marokkaanse jongens tussen de 12 en 23 verdacht werd van een misdrijf. Een derde van deze groep is minstens 5 keer opgepakt en Marokkanen worden vier keer vaker veroordeeld dan autochtone verdachten. Een grootschalig onderzoek (pdf) van socioloog prof. dr. Ruud Koopmans toonde onlangs aan dat 44% van Nederlandse moslims er een fundamentalistische islamitisch gedachtegoed op nahoudt. Marokkanen zijn met ongeveer 375.000 zielen iets minder dan de helft van alle Nederlandse Moslims. Aangezien 80% van alle Nederlandse jihadisten Marokkaans is, bestaat de mogelijkheid dat het fundamentalisme in Marokkaanse kringen bij meer dan 44 procent speelt, maar dit is niet cijfermatig aangetoond.

Dat 65% van de Marokkaanse jongens met de politie in aanraking komt, zegt nog niets over hun algehele aandeel in de criminaliteit. Er zijn dan ook meer specifieke cijfers de moeite waard. In 2013 publiceerde de politie het rapport (pdf) “Gewelddadige vermogenscriminaliteit; overvallen en straatroof 2012”. De politie stelt dat “het aandeel Marokkaanse verdachten zeven keer zo hoog is als op basis van hun bevolkingsaandeel verwacht zou worden.” Voor Antillianen geldt dat zij zelfs negen keer vaker verdacht zijn als op basis van hun bevolkingsaandeel verwacht zou worden, maar zij zijn geen onderwerp in deze kwestie.

Straatroofverhoudingen
In Midden-Nederland, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam is respectievelijk 8%, 5.8%, 9.1% en 6.7% van Marokkaanse komaf. Maar, van alle 786 straatroven in Midden-Nederland is 25% van de verdachten Marokkaans. Van alle 1072 straatroven in Den Haag is 23% van de verdachten Marokkaans. Van alle 2239 straatroven in Amsterdam is 20% van de verdachten Marokkaans en van alle 1871 straatroven in Rotterdam is 18% van de verdachten Marokkaans.

Van de 233 bedrijfsovervallen in Amsterdam was 33% van de verdachten Marokkaans. Van de 158 gelijksoortige overvallen in Den Haag was 18% van de verdachten Marokkaans. In Rotterdam betrof dit 12% van de 390 bedrijfsovervallen. Tevens werden landelijk 16 van de 28 categorie 3 (de zwaarste en best georganiseerde) overvallen gepleegd door Marokkanen; dat is 57 %.

Dit rapport verzuimt de etnische herkomst van daders per regio percentueel te vermelden waar het draait om woningovervallen. Het politierapport (pdf) “Woningcriminaliteit 2012” vermeldt wel een etniciteits-percentage, maar doet dit landelijk, niet per regio . Van de 2578 in 2010 landelijk gepleegde woningovervallen is 18% van de verdachten Marokkaans. Waar het bovenregionale woningovervallen betreft, waarbij daders buiten hun eigen woonregio toeslaan, is echter 26% van de verdachten Marokkaans. Beide rapporten verzuimen per regio te rapporteren, maar afgaande op de percentage roofovervallen en bedrijfsovervallen zou het gerechtvaardigd zijn te denken dat deze percentages hoger liggen in grote steden met een grote Marokkaanse gemeenschap.

Nog een relevant detail: 71% van de jaarlijkse 8361 straatroven, 49% van de jaarlijks 1986 bedrijfsovervallen en 48% van de jaarlijks 694 woningovervallen vonden plaats in de bovengenoemde regio en steden.

Daarbij is een aanvullende ontwikkeling is dat criminelen van Marokkaanse komaf de Nederlandse topcriminaliteit lijken over te nemen.    ...

Tja ...

Marokkanen hebben de naam vanwege de rumoerigheid van hun criminaliteit - Turken zijn geen haar beter (de Volkskrant, 28-03-2015, door Jan Tromp):
  Hoe onder- en bovenwereld versmelten

Intimidatie door criminelen: heel weinig burgemeesters durven erover te praten. Enkelen doen het toch, omdat ze de ondermijning van de rechtsstaat een halt willen toeroepen.


Jan Boelhouwer, burgemeester van Gilze en Rijen: 'Ik denk dat de ondermijning ver reikt. We hebben hier mensen in het dorp die rondrijden in vreselijk dikke auto's, arm vorstelijk buiten het raam. Ze willen maar één ding laten zien: wij zijn hier de baas, wij hebben het hier voor het zeggen.
    'Ik heb een Turkse meneer sluiting van een van zijn panden aangezegd. Als hij hier op het gemeentehuis komt, doet hij alleen maar zo (de burgemeester buigt zich nu diep voorover en kijkt de verslaggever strak aan). Hij zegt niks, maar zijn ogen zeggen: je durft het toch niet.'    ...
    Hij heeft veel te stellen, zegt hij, met het Turkse deel van zijn bevolking. In Rijen wonen 2.400 Turken. Boelhouwer: 'En ze weten allemaal, van één tot 2.400 hoe ze aan hun geld komen. Legaal of illegaal. Dat weten ze alle 2.400 van elkaar.'

Er wordt gezegd dat er een perfecte zwijgcultuur bestaat.
'Juist, dat is het punt. Perfecte zwijgcultuur. En ze zijn allemaal aan elkaar verplicht. Er zijn verkiezingen geweest waarbij iemand met een Turkse achtergrond voor anderhalve zetel voorkeursstemmen kreeg. Men stemt collectief op die ene. Dat werkt verplichtend. Dat kan niet anders.'

Komt zo de onderwereld de bovenwereld binnen?
'We hadden hier een Turkse wethouder, ze viel na de verkiezingen van 2010 buiten de boot. In 2013 probeerde ze voor haar partij, de PvdA, lijsttrekker te worden. Tot zover niks aan de hand. Maar op de vergadering waarop de lijst moest worden samengesteld, bracht ze een aantal Turkse mannen mee die zich zojuist hadden aangemeld als lid van de Partij van de Arbeid. Ook nog tot daaraantoe, maar er zaten een paar bekende drugscriminelen uit het dorp bij.
    'Ik heb na die vergadering direct naar het partijbureau in Amsterdam gebeld en gezegd: vrienden, dit gaat wat mij betreft niet door. Deze mensen moeten direct van de ledenlijst af. Want zo koopt de onderwereld toegang tot de bovenwereld, via iemand die lijsttrekker wordt gemaakt en misschien straks opnieuw wethouder is. Zoiets gaat niet zonder beloning, mag je aannemen. Daar zal ik mij ten koste van alles tegen verzetten.'    ...

Gevolgd door de uiterst zeldzame erkenning (Volkskrant.nl, 01-05-2015, door Dirk-Jacob Nieuwboer):
  Turkse Tilburgers starten actie: stop met hennepzolders

Onder Tilburgse Turken is een burgerinitiatief ontstaan tegen de vanzelfsprekendheid van wietproductie onder Turken. ...


Het oogmerk is dat vijfduizend mensen, overwegend Turkse Tilburgers, zich aansluiten bij het initiatief. ...
    Initiatiefneemster Hülya Cigdem: 'De bedoeling is dat men zich verbindt, zich uitspreekt en niet langer wegkijkt. We moeten niet accepteren dat er een staat binnen de staat ontstaat. Zeg tegen je buren: genoeg is genoeg, stop met crimineel vergaard geld.'
    Er wonen ongeveer 8000 Turken in Tilburg. De hennepproductie in de stad is voor een groot deel in Turkse handen. ... De jaarlijkse omzet ligt naar schatting op 800 miljoen euro. Het is een bedrag dat de totale begroting van de stad ruimschoots overstijgt.
    Onder Turken in Tilburg is het aanhouden van een hennepzolder een vanzelfsprekendheid geworden. De risico's zijn beperkt. Doorgaans weet men in familiekring of in de buurt wie zich bezighouden met de wietteelt. Hülya Cigdem: 'Maar de code is: mondje dicht.' ... Hülya Cigdem en haar man weigerden mee te doen. 'We zijn voor gek verklaard', zegt ze.

Helder. Nog meer ondersteuning voor het algemene remigratiebeleid.

Sinds duidelijk werd aan iedereen dat het leeuwendeel der criminalitiet veroorzaakt werd door de allochtone instroom, zo'n jaar of twinitg geleden, is de politieke-correctheid bezig met een heftige campage met dat "Het allemaal wel meevalt met die criminaliteit" en "De cijfers dalen de laatste tien tot twintig jaar gestaag". Braaf gesteund door politiek en onderzoeken. Hier, in een column door Max Pam wiens zoon bestolen is via Marktplaats met dader bekend, de waarheid (de Volkskrant, 18-01-2017, column door Max Pam):
  ...

Tussentitels: Marktplaats weet wie de dief is, de politie weet wie de dief is, de ING weet wie de dief is

...  onlangs had mijn zoon (15) een ervaring .... Op Marktplaats kocht hij een dure trui (250 euro) van ene Ricardo de Vries, maar toen die Ricardo de Vries zijn geld binnen had, antwoordde hij niet meer. De trui kwam nooit aan. Mijn zoon deed aangifte bij de politie en bij Marktplaats, in beide gevallen via internet. ...

Enzovoort, zie die onderkop. Maar dit zijn de voor hier relevante feiten:
  Onlangs bleek uit een rapport dat het aantal misdrijven in Nederland helemaal niet daalt. Met in hun achterhoofd de ervaring dat er toch niets met hun aangiften wordt gedaan, laten veel burgers het er maar bij zitten. In 2015 werden 960 duizend delicten geregistreerd, terwijl het werkelijke aantal rond de viereneenhalf miljoen lag.

Oftewel: precies die vervier- tot vijfvoudiging die veroorzaakt is door de gekleurde instroom. En de politie, op ongeeer dezelfde sterkte als vroeger, van het blanke Nederland, volledig door overspoeld is. Leidende tot de kop van het artikel:
  Aangifte doen kun je net zo goed laten

De gekleurde crimineel heeft vrij spel in Nederland.

Gunst ... Uit de rabiaat politiek-correcte Volkskrant (de Volkskrant, 13-11-2017, column door René Cuperus, cultuurhistoricus):
  Het multiculturele temperament

Het deze week jubilerende tv-programma Opsporing Verzocht is een fenomeen. ...
    ... Het integer gemaakte en niet nodeloos sensationele Opsporing Verzocht zorgt ervoor dat het oplossingspercentage van misdaad in Nederland enigszins wordt opgekrikt. Nog altijd blijft dat ruim onder de 50 procent steken, wat spot met de rechtvaardigheid van onze rechtsstaat. ...

En dat hoge oplossingspercentage is de enige reden dat Opsporing Verzocht nog op de buis is. Want:
  Gevraagd op Radio 1 naar die oververtegenwoordiging van allochtone daders ...

En het is niet zo maar 'oververtegenwoordiging van allochtone daders', het is dit ...:
  Het programma is één grote orgie ... Wie er regelmatig naar kijkt ... krijgt onwillekeurig de indruk dat misdaad in Nederland een bijna-multicultureel monopolie is. Het is onvoorstelbaar hoeveel Nederlanders met een migratieachtergrond als daders (en slachtoffers) de revue passeren. Meer dan bovenproportioneel. Oost-Europese bendes, lichtgetinte daders met Noord-Afrikaans accent, negroïde gezichten in bivakmutsen: het zijn de clichés van het programma.
    Regelmatig wordt er in het Turks of Arabisch ondertiteld, wat je op tv toch verder nergens ziet. ...

Hier is geen woord Spaans aan - die stonder er wel, een paar, tussendoor, om het te verzachten, maar die zijn er even uitgehaald. Hier is de werkelijkheid:
   Opsporing Verzocht is een fenomeen. Nergens anders kijk je het kwaad zo direct in het gezicht. Een camera bij een geldautomaat registreert de louche kop die geld staat te pinnen met het pasje van een 83-jarige die hij zojuist met een babbeltruc heeft bestolen. We zien beelden van lachend weglopende jongens in een uitgaansstraat. 'Kopschoppers'. Als een roedel wolven hebben ze net tegen het hoofd van een gewond op de grond liggende jongen staan trappen. We horen slachtoffers hartverscheurend vertellen hoe zij in hun eigen bedrijf werden overvallen en mishandeld en hoe dat bedrijf na de overval in brand werd gestoken. Met faillissement tot gevolg.    ...

In wat andere termen: het gekleurde gajes parasiteert op de meest gruwelijke wijze op de meest onschuldige blanke burgers: de bejaarden. Een handje geholpen, tegenwoordig, door gajes uit Oost-Europa.

Even samenvatten: er wordt nu tien jaar hier genoteerd ... En er is niets veranderd, tenzij het een verslechtering noemt ...


Naar Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .